Tungpustenhet/Dyspne. Vanskelig tema ! by OK8PcmV

VIEWS: 84 PAGES: 12

									    Tungpustenhet/Dyspne.
      Vanskelig tema !• Er det hjerte eller lunger eller begge deler
 eller ingen av delene ?
• Annet kan være metabolsk acidose
 (diabetes), sepsis,
 sjokk(hypotensjon),anemi,pneumothorax,
 angst.
   Hjertesvikt/lungeødem.
• Klinikk: Kan ikke ligge flatt,takypne,
 cyanose, takykardi, surklende og frådende
 respirasjon, blærer over lungene. Kan
 også ha astmatiske lungefysikalia , ”astma
 cardiale” , ødemer, halsvenestuvning.
• Normalt EKG utelukker nesten hjertesvikt
 som årsak.
   Hjertesvikt/lungeødem.
• 1.Nitroglycerin sublingualt, kan gjentas
 hvert 10. minutt. Kan også gis i.v. 50 mg
 Glyceryl nitrat i 500 ml 5 % glukose eller
 NaCl. 10-100 ml/time på infusjonspumpe.
 Obs stort BT fall. BT må monitoreres.
• 2.O2 5-10 liter per minutt.
• 3.Morfin 5-10 mg i.v. Kan gjentas 1-2
 ganger.
• 4.Diuretika.Furosemid 20-40 mg
 langsomt i.v.Kan gjentas.
   Hjertesvikt/lungeødem.
• Hva er årsaken ?
• Stumpt infarkt ? Feks hos diabetikere.
• Isjemi (stunning, hibernering) ?
• Hypertensjon ?
• Klaffefeil (Aortastenose/MI ) ?
• Arrytmi ( rask atrieflimmer,
 ventrikkeltakykardi ) ?
• Volum overskudd ?
       Lungeemboli.
• Deles opp i små, middelstore og store
 embolier.

• Små vil som oftest gi resp. avhengige
 smerter(pleuritt), brystsmerter,
 skuldersmerter evnt. hemoptyse. Man kan
 høre en pleural gnidningslyd.

• Middelstore gir ofte dyspne evnt. tillegg av
 press i brystet. Nyoppstått dyspne som ikke
 er akutt, men kommer snikende på. Ofte
 normale lungefunn !
• Ikke sjelden debuterer lungeemboli med en
Lungeemboli.
Lungeemboli.
       Lungeemboli.
• Store lungeembolier gir hypotensjon/sjokk
 cyanose,takykardi, ofte brystsmerter.

 Kan dette være lungeemboli /DVT ?
 Risikostratifisere/anamnese (risiko):
 Overvekt, p-pille, østrogener, kreftsykdom,
 sengeleie, buss/ flyreiser>6 timer, gips,
 tidligere hatt DVT/LE, trombofili(Leiden
 etc), graviditet, 6 uker post partum,
 operasjoner, , infeksjoner, ulcerøs colitt.
      Lungeemboli.
• Feber og hoste kan og være lungeemboli.
• CRP ofte 20-40.
• Lungeemboli diagnosen er vanskelig.
• Brystsmerte, hemoptyse, synkope,
 takykardi er symptomer som alle kan
 være forårsaket av av lungeemboli med
 eller uten DYSPNE.
• Ved nyoppstått dyspne bør man alltid
 tenke på lungeemboli som mulig årsak.
       Pneumoni.
• CRB 65

• Confus.
• Respirasjon>20.
• BT< 90 systolisk.
• Alder > 65 år.
• Har man score på 2 eller mer legges
 pasienten inn på sykehus.
• 50 % av de med pneumoni har normale
   Dyspne/tungpustenhet.


• Hjertesvikt-Lungeemboli-KOLS-Pneumoni-
 Annet.
• Sepsis og sjokk(inkludert blødningssjokk) kan
 gi takypne, acidose, grav anemi.
• Ved dyspne og piping kan det være
 astma/KOLS eller hjertesvikt (astma cardiale).
• Anamnesen, medikamentbruk og den kliniske
 situasjonen hjelper oss. EKG kan avklare om
   Tungpustenhet/dyspne.
• Dyspne er vanskelig, men kanskje litt
 lettere nå ?

								
To top