RAKUTEOORIA KUJUNEMINE by HC1206181894

VIEWS: 25 PAGES: 18

									  RAKK
     9. klass
Koostas: Kristel Mäekask
Raku mõiste
Rakk on organismi väikseid ehituslik ja talituslik
üksus, millel esinevad kõik elu tunnused.
 Inimese kehas on üle 200 erineva raku.
Rakkude uurimine
Mikroskoopide leiutamine 17. saj. alguses
võimaldas näha mikroskoopilist elu.
Esimene valgusmikroskoop
Inglane Robert Hook leiutas valgusmikroskoobi 1665.a.
millega uuris korgilõike. Võttis kasutusele raku mõiste.
Robert Hooke´i joonis
korgi rakkudest
Antony van Leeuwenhoek
Saksamaa teadlane Anton van Leeuwenhoek valmistas
mitmesuguseid mikroskoope ning uuris ainurakseid ja
baktereid 17.saj. teisel poolel.
          (1632 - 1723)
Karl Ernst von Baer
Karl Ernst von Baer avastas 1826.a. imetaja munaraku ja
järeldas, et loomorganismi areng saab alguse munarakust.
   (1792-1876)          munarakk
Karl Ernst von Baer
on Eestis sündinud
ja õppinud saksa
päritolu teadlane,
keda peetakse
embrüoloogia
rajajaks.
Tal on
silmapaistvaid
saavutusi ka
geograafia ja
antropoloogia
vallas.
Matthias Schleiden ja Theodor Schwann
Matthias Schleiden jõudis 1838.a. järeldusele, et kõik
taimed on rakulise ehitusega.
Theodor Schwann leidis 1839.a. et ka loomorganismid on
rakulise ehitusega.
Seejärel sõnastasid Schwann ja Schleiden ühe rakuteooria
põhiteesidest:
“Kõik taimed ja loomad on rakulise ehitusega.”
Mida hiljem üldistati:
“Kõik organismid on rakulise ehitusega.”
Rudolf Virchow
Saksa päritolu teadlane Rudolf
Virchow sõnastas 1858.a. ühe
rakuteooria põhiseisukoha:
“Iga uus rakk saab alguse
olemasolevast rakust selle
jagunemise teel.”
Koolis kasutusel olev valgusmikroskoop
Elektronmikroskoop
         Elektronmikroskoop -
         leiutati 1931.a.
Rakkude suurus:
 Kõige väiksem
üherakuline organism on
mükoplasma (bakter)
0,1 - 0,3 m suurune.

  Kõige suuremad rakud on
lindude munarakud
(munarebud).
Kõige pikemad rakud on
vöötlihasrakud ja närvirakud
Hulkrakses organismis sarnase ehituse ja talitlusega rakud
koos rakuvaheainega moodustavad koe.
Loomorganismide ehituses eristatkse 4 põhilist koetüüpi:
              Lihaskude


       Sidekude            Epiteelkude
Närvikude
               TUUM
TSÜTOPLASMAVÕRGUSTIK
               RIBOSOOMID

              GOLGI
              KOMPLEKS
             MEMBRAAN
            MITOKONDER
Täida tabel!
Avastaja või teadlane Uus avastus või teooria
Robert Hooke     .........
Matthias Schleiden  .........
Rudolf Virchow    .........
Karl Ernst von Baer       .........
Anton van Leeuwenhoek .........
Theodor Schwann    .........

Millise koe hulka kuulub veri?

Nimeta väikseim ja suurim loomarakk!
Kasutatud materjal:
Pildid:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

								
To top