Comparison of different semen parameters of fertile men - 3 by 69WZX0s

VIEWS: 7 PAGES: 62

									Die infertiele egpaar
            T F Kruger
 INFERTILITEIT - DOELWIT

• Benadering tot die infertiele egpaar
• Semen interpretasie
• Nuwe onwikkelinge in infertliteit
        Inleiding

• 2 uit 6 egpare - subfertiel
• Ondersoek na 1 jaar as vrou jonger is as 35
 jaar
• Ondersoek na 6 maande as ouer as 35 jaar
• Ondersoek gouer indien bewus is van enige
 ander faktore
Wie moet gouer ondersoek word?

• Geskiedenis van endometriose of vorige pelviese
 infeksie
• Ongereelde menstruele siklusse
    BENADERING


• GESKIEDENIS
• OORSAKE VAN
 INFERTILITEIT
• SISTEMATIESE
 BENADERING
Vrou    buis 4


3 uterus    5 ovaruim


      6 bekken


Cx 2

    8 Man    7 ander
1vag
        Benadering

• Die geskiedenis en fisiese ondersoek word
 gedoen in poging om infertiliteitsfaktore te
 identifiseer
       Uiteensetting
• 1ste Konsultasie - Geskiedenis man en vrou
 saam
• Vrou – korrigeer/herstel abnormaliteite
• Vrou – ongereelde siklusse
• Man – SA
• Nuwe ontwikkelinge
BENADERING


 GESKIEDENIS
 Vorige pelviese
   chirurgie
 VERWYS AS GESK.
  ABNORMAAL
       BENADERING

•  Neem altyd die stresvlakke in ag
•  Soms huwelikspanning
•  Neem tyd met eerste konsultasie
•  Gee voldoende/volledige inligting
       Geskiedenis -

•  Ouderdom
•  Beroep
•  Oefening
•  Spanning
•  Gewig/ verandering in gewig
•  Rook
•  Alkohol gebruik
•  KAN BAIE VAN BG. SELF KORRIGEER
       Geskiedenis

• Seksuele geskiedenis.
BENADERING


 GESKIEDENIS
 VERWYS AS GESK.  OVULATORIES
  ABNORMAAL      SA
           VERWYS
       Uiteensetting
• 1ste Konsultasie - Geskiedenis man en vrou
 saam
• Vrou /man– korrigeer/herstel abnormaliteite
• Vrou – ongereelde siklusse
• Man – SA
• Nuwe ontwikkelinge
        Uiteensetting
•  1ste Konsultasie
•  Geskiedenis man en vrou saam
•  Vrou – korrigeer abnormaliteite –
•  Vrou – ongereelde siklusse
•  Man – SA
•  Nuwe onwikkelinge
Benadering – ongereelde siklusse

• Evalueer hierdie groep gouer – ongereelde
 siklusse
• 4/>33
• 4/23 – 4/30
• 4/>35
       BENADERING


         GESKIEDENIS
        Ongereelde periodes
ANOVULASIE:
  TSH    VERWYS AS GESK.    OVULATORIES
  PROL.     ABNORMAAL       VERWYS
  SA
       BENADERING

         ANOVULASIE
           TSH
           PROL
           SA
          NORMAAL
CLOM. SITRAAT
 25 Mg. dag 3-7
BENADERING

  ANOVULASIE
     TSH
    PROL.
 SA - ABNORMAAL
   VERWYS
   SPESIALIS
       BENADERING


        GESKIEDENIS
ANOVULASIE:
  TSH    VERWYS AS GESK.  OVULATORIES
  PROL.     ABNORMAAL     VERWYS
  SA
     Beginsels v hantering

• Vroue 35 jaar en ouer – FSH dag 3 (AMH)
• Geskiedenis van endometriose, pelviese infeksie -
 diagnostiese laparoskopie
• Chlamydia positief – aanduidend van pelviese-
 faktor – laparoskopie
• HSG om uterienefaktor en buisfaktore na te gaan
 (Foutfaktor 25%)
• Histeroskopie - uterienefaktor
         Toetse

• Alle egpare:
• (1) - Semenanalise
• (2) – Evalueer ovulatoriese funksie –
 laboratoruim toetse (LH midsiklies,
 Progesteroon dag 24)
        Uiteensetting
•  1ste Konsultasie
•  Geskiedenis man en vrou saam
•  Vrou – korrigeer abnormaliteite –
•  Vrou – ongereelde siklusse
•  Man – SA
•  Nuwe onwikkelinge
     Semen analiese
 • Wat wil ons bereik?

Betroubare analise
Om kliniese besluite te
neem Konsentrasie/ml <15million
   Motiliteit < 30%
   VB < 2
   Morfologie 0-4% (P patroon)
   (G = 5-14%) N = >14%)
MORFOLOGIESE PATRONE
 (P patroon) 0% - 4% normale
 vorme - SUBFERTIEL

 (G patroon) 5% - 14% normale
 vorme - FERTIEL

 (N patroon) > 14% normale vorme

 Kruger et al 1988: Fertil. Steril
  Sperm-morfologie
     IVB

Structured literature review
(Coetsee K 1998: Hum Reprod., 4, 73 )
    Swangerskapppe/siklus
     5% afsnypunt
Morfologie   SW/     % SW
        siklus

< 5%      26 / 339    7.67

> 5%     238 / 1133    21.0
  MANLIKE FAKTOR -Rx

• MEDIESE Rx
• IUI (INTRAUTERIENE INSEMINASIE)
• INTRASITOPLASMIESE SPERM
 INSPUITING (ISSI) (ICSI)
• IMSI
        Uiteensetting
•  1ste Konsultasie
•  Geskiedenis man en vrou saam
•  Vrou – korrigeer abnormaliteite –
•  Vrou – ongereelde siklusse
•  Man – SA
•  Nuwe onwikkelinge
Genetika en die menslike embrio

•  Waarom is genetiese toetse nodig?
•  Beskikbare toetse
•  Die sperm
•  Die ovum
•  Die embrio
•  Toekoms
 Waarom is genetiese toetse nodig?


• Hoe persentasie v embrios abnormaal
• Deur geneties normale embrios te kan
 oorplaas –kan swangerskappe moontlik
 verbeter word
 PGS?
        Wat is PGS

• Preimplasie genetiese sifting
• Getiese toets uitgevoer op ‘n polaar liggaam
 van die ovum of ‘n sel (blastomeer) van die
 embrio
• Doel: om embrio abnormaliteite te
 identifiseer voor embrio terugplasing
Genetika en die menslike embrio

•  Waarom is genetiese toetse nodig?
•  Beskikbare toetse
•  Die sperm
•  Die ovum
•  Die embrio
•  Toekoms
    GENETIESE TOETSE


• Fluoreserende in situ hibridisasie (FISH)
  13, 16, 18, 21, 22 , X Y
• ‘Comparative genomic hybridization’
 (CGH)
  Stadige toets - al 23 pare
• ‘Micro-array chips’ (array CGH) - nuut
  Vinnige toets – al 23 pare
Genetika en die menslike embrio

•  Waarom is genetiese toetse nodig?
•  Beskikbare toetse
•  Die sperm
•  Die ovum
•  Die embrio
•  Toekoms
Abnormale sperm vorm – 4x meer chromosomale abnormaliteite
(Lee J et al 1996, Hum Rep 9:1942)
              A
                 N
Ovaalvorme, geen vakuole – beter mitokondriale funksie en
chromosomale status
(Garolla et al 2008 RMB online, Vanderzwalmen P 2008;17,5,617)
Mitokondriale funksie, DNA status, sperm
     chromosomale abn.
 Toets       Groep A %       Groep B %
          100 selle (geen    100 selle
          vakuole)       (Vakuole 1 or >)
 Mitosensor    13.3         52.2

 Akridien oranje 5.3           71.9

 Tunel       9.3          40.1

 Chrom. abn.    0           5.1

  Foresta C 2008: RMB online 17,5,610
SPERM SELEKSIE- ICSI /IMSI

•  Prospektiewe gerandomiseerde studie
•  ICSI vs. IMSI
•  219 vs. 227
•  SS syfer: 59/219 (26.5%) ICSI vs. 89/227
  (39.2%) IMSI (p=0.004) (Antinori et al 2008
  RBM Online; 16,6,835)
Genetika en die menslike embrio

•  Waarom is genetiese toetse nodig?
•  Beskikbare toetse
•  Die sperm
•  Die ovum
•  Die embrio
•  Toekoms
    Ovum – polaar liggaam 1

•Polaarliggaam biopsie – reflekteer die ovum se chromosome
            Polaarliggaam

             Ovum      •Elke 2e ovum abnormaal (46.8%)

   Kuliev A RBM Online 2011;22;2-8
Genetika en die menslike embrio

•  Waarom is genetiese toetse nodig?
•  Beskikbare toetse
•  Die sperm
•  Die ovum
•  Die embrio
•  Toekoms
Preimplantasie diagnose


      Blastomeer biopsie
      FISH of aCGH
Preimplantasie diagnose

     Trofektoderm biopsie
     aCGH
   Embrios en die toekoms
• ‘Fish’ toets – antwoord?
• - NEE (SS SYFER NIE VERBETER)
• ‘Array CGH’ – antwoord? -MOONTLIK
Toekoms –
• evaluasie van die blastosist die nuutste
 (aCGH)
• Resultate binne ure
• Meer data benodig voor oordeel kan
 uitspreek
Samevatting
Die subfertiele egpaar – benadering vir
       die huisarts

 • Geskiedenis
 • Faktore?
       BENADERING


        GESKIEDENIS
ANOVULASIE:
  TSH    VERWYS AS GESK.  OVULATORIES
  PROL.     ABNORMAAL     VERWYS
  SA
SPERM SELEKSIE – IMSI
EMBRIO GENETIKA
SA
     Semen analiese
 • Wat wil ons bereik?

Betroubare analise
Om kliniese besluite te
neem Konsentrasie/ml <15million
   Motiliteit < 30%
   VB < 2
   Morfologie 0-4% (P patroon)
   (G = 5-14%) N = >14%)
         Endometriosis

•  65.8% reported normal
•  34.2% reported sub fertile
•  27.4% had a single parameter defect
•  Double parameter defects were present in 5.1%
•  Triple parameter defects were present in 1.7%
•  Azoospermia present in 5.1%
•  Severe defects: 11.96%


  Botha D; F&S 2008
    PCOS – prospective study

•  56.9% reported normal
•  43.1% reported sub fertile
•  33.4% had a single parameter defect
•  Double parameter defects were present in 7%
•  Triple parameter defects were present in 1.4%
•  Azoospermia present in 1.4%
•  Severe defects: 9.8 - 11%


   Siebert T et al; Male infertility, diagnosis and treatment 2007
        A


      A
          N
  A


N
    N
          A
• A high percentage of preimplantation embryos are
 aneuploid, indicating a potential etiology for the
 relatively low implantation efficiency of both
 natural conceptions and in vitro fertilization (IVF)
• Theoretically, avoiding transfer of aneuploid
 embryos will reduce the risk of pregnancy failure
 and improve the probability of conceiving a viable
 pregnancy
 DIAGNOSTIC TECHNIQUES

• The most common technique is blastomere biopsy;
• Many clinics are moving towards blastocyst
 trophectoderm biopsy with microarrays and full
 chromosomal analysis.
• Biopsy of trophectoderm cells overlying the
 anembryonic pole provides up to three dozen cells
 for analysis.
• Polar body biopsy
           Polar body
• 70 percent of meiotic errors occur during the first meiotic
 division and prior to fertilization, analysis of this cell (the
 first polar body) allows the genetic composition of the
 oocyte to be inferred.
• Disadvantages of this approach are that fertilization of
 oocytes must be performed before the results of testing are
 available since the mature oocyte must be fertilized within
 12 hours of egg retrieval.
• Additionally, since only about 70 percent of mature
 oocytes undergo normal fertilization (two pronuclei), many
 oocytes will be tested that will either not fertilize or not
 undergo subsequent development.
• Post-mitotic errors cannot be detected using this
 technology without further genetic testing of the embryos.

								
To top