17th Century by 69WZX0s

VIEWS: 0 PAGES: 17

									               17th Century
[ANDREAS, Joh. Valentin]          Historia ventorum. Historia vitae
 Chymische Hochzeit Christiani       et mortis . Londoni, Whitaker,
Rosencreutz, Anno 1459.           1638.  14, 386, 16, 476 lap.
Strassburg, Zetzner, 1616. 144 lap.    /85.090/
 /80.264/
                      BARTOLI, Cosimo
ARCHIMEDES                  Del modo di misurare le distantie,
 Des unvergleichlichen Archimedis     le superficie, i corpi, le piante,
Kunst-Bücher oder heutigs Tags       le provincie, le prospettive, e
befindliche Schrifften. Übers. u.      tutte le altre cose terrene, che
mit nohtwendigen Anmerk. durch u.      possono occorrere à gli huomini,
durch erl. v. Johanne Christophoro     secondo le vere regole d'Euclide, e
Sturmio.  Nürnberg, Fürsten,       de gli altri pi ú lo dati s critt ori.
1670.   Ism. lapsz. [476] lap.      Venetia, Comhi, 1614.    145, 3 lev.
 /95.060/                   /85.068/

ARISTOTELES                 BECHER, Joh[ann] Joachim
 Mechanica (Mehanika) Graeca,        Experimentum chymicum novum, quo
emendata, Latina facta, et com-       artificialis et instantanea metallo-
mentariis illustrata ab Henrico       rum generatio et transmutatio ad
Monantholio [Henry de Monan-        oculum demonstratur. Supplementi in
theuil].  Lugduni B[atavorum],       physicam suam subterraneam [etc]
Commelinianus, 1600.   7, 220 lap.    Francofurti, Zunner, 1671. 172 lap,
 /85.160/                  /80.248/

BACON, Francis               BEHAMB, Jo[hann] Ferdinand
 Opera omnia. Cum indice rerum        Notitia Hungariae antiquo-modernae
ac verborum.  Francofurti ad       berneggeriana perpetuis observationi-
Moenum, Impensis Schonwetteri,       bus condecorata. Nec non indice tum
Typis Kempfferi, 1665.  18,        marginali, tum reali illustrata,
664, 28 lap.                amendata.  Argentorati, Dolhopff,
 /95.077/                 1676.  16, 252, 26, 232 lap.
                       /80.398/

BACON, Francis
 Operum moralium et civilium to-      BEUGHEM, Cornelius a:
mus, qui continet: Historiam         Bibliographia mathematica et arti-
regni Henrici septimi, regis        ficiosa novissima. Accedit ...
Angliae, Sermones fideles , sive      cosmographia sive Atlantis tam Blavia-
interiora rerum, Tractatum de        ni quam Janssoniani brevis conspectus
sapientia veterum. Dialogum de       harmonice exhibitus. Amstelodami,
bello sacro, et Novam Atlanti-       Jansson-Waesberg, 1688. 7 lev. 526
dem. Cura et fide Guilielmi         lap.
Rawley, in hoc volumine, itarum        /80.542/
excusi, includuntur: Tractatus de
augmentis scientiarum.
BEYER, Johann Hartmann          Opera varia. [ 4 . ] /
 Eine neue und schöne Art der       Koll. 10.
vollkommenen Visier-Kunst ...       /85.156/
Franckfurt am Mayn, [Druck.]
Palthenius, 1603.  8, 68, 194 lap
18 t.                  BOYLE, Robert
 /80.152/                 De amore seraphico seu de quibus-
                     dam ad Dei amorem stimulis. Genevae,
                     De Tournes, 1693. 8, 60 lap.
BLONDEL, Francois            /=Boyle, Robert: Opera varia, [ 4 . ] /
 Cours d'architecture. 2. éd .      Koll. 8.
augm. et corr. 1-5. P.  Paris,      /85.156/
Auteur, Amsterdam, Mortier, 1698.
2 db.
  /95.106/1-2/              BOYLE, Robert
                      De specificorum remediorum cum
                     corpusculari philosophia concordia.
BOODT, Anselm, Boet[h]ius de       [Of the reconcilèableness of specific
Gemmarum et lapidum historia, ...    medicines to the corpuscular phi -
Hanoviae, Typ. Wechel, 1609.       losophy.]  Coloniae Allobrogum, De
20, 310 lap 1 t. /85.006/        Tournes, 1688.   8, 64 lap. /=Boyle ,
                     Robert: Opera varia. [ 4 . ] /
                      Koll. 5.
BOSSE, A[braham]              /85.156/
 La pratique du trait à preuves
de [Gérard] Desargues ... pour la
coupe des pierres en l'archi -
tecture.  Paris, Des-Hayes, 1643.   BOYLE, Robert
10, 56, 114 lap 58 t.           Excellentia theologiae cum naturali
  /80.284/               philosophia ... comparatae, ...
                     [Excellence of theology compared with
                     natural philosophy.]  Genevae, De
BOYLE, Robert              Tournes, 1696.   8, 88 lap. /=Boyle,
 Apparatus ad historiam natura-     Richard: Opera varia. [ 4 . ] /
lem sanguinis humani, ac spiritus     Koll. 11.
praecipue' eiusdem liquoris.        /85.156/
[Memoirs for the natural history
of human blood.]  Coloniae Al-
lobrogum, De Tournes, 1686. 8, 92    BOYLE, Robert
lap.  /=Boyle, Robert: Opera       Exereitationes de atmosphaeris
varia. [ 4 . ] /             corporum consistentium; ... Genevae,
 /85.156/                De Tournes, 1680.  92 lap. /=Boyle,
                     Robert: Opera varia. [2.]/
                      Koll. 4.
BOYLE, Robert               /85.154/
 Chymista scepticus; vel, dubia
et paradoxa chymico-physica, ...
[Sceptical chemist.] Genevae, De     BOYLE, Robert
Tournes, 1680. 1?, 148 lap.        Experimenta et considerationes de
/=Boyle, Robert: Opera varia. [2.]    coloribus. [Experiments and con -
                     siderations upon colours.]  Genevae,
 Koll. 6.                De Tournes, 1680.   20, 176 lap.
  /85.154/               /=Boyle, Robert: Opera varia. [3.]/
                      Koll. 3.
                      /85.155/
BOYLE, Robert
 Cogitationes de s. scripturae
stylo. Genevae, De Tournes, 1680.,
16, 88 lap. /=Boyle, Robert:    -6-
BOYLE, Robert                   BOYLE, Robert
 Experimenta et notae circa             Noctiluca aeria sive nova quaedam
producibilitatem chymicorum            phaenomena in substantiae factitiae
principiorum: quae sunt totidem          sive artificialis, sponte luci dae,
partes appendicis ad scepticum           productione observata. ...  Genevae,
chymicum.   Genevae, De Tournes,         De Tournes, 1693.   108 lap. /=Boyle,
1694.  12, 92 lap.  /=Boyle,          Robert: Opera varia. [ 4 . ] /
Robert: Opera varia. [ 3 . ] /            [ Koll. 1.]
 Koll. 1.                      /85.156/
  /85.155/
                          BOYLE, Robert
BOYLE, Robert                     Nova experimenta physico-mechanica de
  Experimenta nec non observa-           vi aeris elastica et ejusdem
tiones circa variarum particu -           effectibus, ... [New experiments,
larium qualitatum originem, sive          physico-mechanical, touching the
productionem mechanicam:...             s pring of the air and its effects .]
[Experiments and notes about the          Genevae, De Tournes, 1680.   12, 160
mechanical origin or production           lap 9 t.
o f p a r t i c ul a r q ua l it i e s . ]       1. continuatio. 1695.  12, 124 lap
G e nevae, De Tournes, 1694. XVI,           2. continuatio. Coloniae Allobrogum,
144 lap.     /=Boyle, Robert: Oper a      1686.   8, 132 lap 5 t.
varia. [3.]/                      Defensio ... adversus obiectiones
  /85.155/                     Francisci Lini [Franciscus Linus]. 14,
                          86 lap 1 t.
                            Examen dialogi physici domini
BOYLE, Robert                    T[homas] Hobb[e]s. 1695.   6, 68 lap.
 Generalia capita pro historia           /=Boyle, Robert: Opera varia. [1.]/
naturali regionum majorum vel             [Koll. 1-2, 4-6 ]
minorum.   Genevae, De Tournes,           /85.153/
1696.   4, 40 lap. /=Boyle,
Robert: Opera varia. [4.]/
 Koll. 7.                     BOYLE, Robert
 /85.156/                      Nova experimenta pneumatica
                          respirationem spectantia. [New
                          pneumatical experiments about
BOYLE, Robert                    respiration.] Coloniae Allobrogum, De
 Introductio ad historiam             Tournes, 1686.  48 lap. /=Boyle,
qualitatum particularium, cui            Robert: Opera varia. [1.]/
subnectuntur tractatus de cos -            Koll. 7.
micis rerum qualitatibus. [etc.]            /85.153/
Genevae, De Tournes, 1680. 86
lap.  /=Boyle, Robert: Opera
varia. [ 2 . ] /                   BOYLE, Robert
 Koll. 3.                       Origo formarum et qualitatum juxta
  /85.154/                     philosophiam corpuscularem. (Origin of
                           forms and qualities according to the
                           corpuscular philosophy.) Coloniae
BOYLE. Robert                    Allobrogum, De Tournes, 1688.  32,
 Medicina hydrostatica, sive            148 lap. /=Boyle, Robert: Opera varia.
hydrostatica materiae medicae            [3.]/
applicata: ... [Medicina hydro-            Koll. 4.
statica, or hydrostatics ap -             /85.155/
plied to the materia medica.]
Coloniae Allobrogum, De Tournes,           BOYLE, Robert
1693.  12, 68 lap. /=Boyle,
Robert: Opera varia. [ 4 . ] /             Paradoxa hydrostatica novis
  Koll. 3.                     experimentis... evicta. [Hydro-
  /85.156/                     statical paradoxes made out by new
                           experiments.]  Genevae, De Tournes.
                           1680.   16, 72 lap 3 t. /=Boyle,
                           Robert: Opera varia. [1.]/
                            Koll. 8.
                            /85.153/
                       -7-
BOYLE, Robert           BOYLE, Robert
 Specimen de gemmarum origine    Tractatus ae ipsa natura sive
et virtutibus. [An essay about   libera in receptam naturae notionem
the origin and virtue of gems.]  disquisitio. Coloniae Alobrogum,
Genevae, De Tournes, 1680. 6,   De Tournes, 1688. 16, 112 lap.
58 lap 23 cm. /=Boyle, Ro-     /=Boyle, Robert: Opera varia. [4.]/
bert: Opera varia. [3.]/       Koll. 6.
 Koll. 5.              /85.156/
 /85.155/
                  BOYLE, Robert
BOYLE, Robert            Tractatus, in quibus continentur
 Summa veneratio Deo ab humano  suspiciones de latentibus quibusdam
intellectu debita, ob sa-     qualitatibus aeris: una cum appen-
pientiam praesertim ac poten-   dice de magnetibus coelestibus, ...
tiam. [High veneration man owes  [A collection of tracts.] Genevae,
to God.] Genevae, De Tournes,   De Tournes, 1680. 4, 88 lap.
1693. 44 lap. /=Boyle, Robert:   /=Boyle, Robert: Opera varia. [2.]/
Opera varia. [4.]/          Koll. 1.
 Koll. 9.              /85.154/
 /85.156/
                  BOYLE, Robert
BOYLE, Robert            Tractatus varii, continentes nova
 Tentamen porologicum sive ad   experimenta circa relationem inter
porositatem corporum tum      flammam et aerem ... Genevae, De
animalium, tum solidorum      Tournes, 1696. 4, 120 lap.
detegendam. [Experiments and    /=Boyle, Robert: Opera varia. [2.]/
observations about the porosity   Koll. 2.
of bodies.] Genevae, De Tour-    /85.154/
nes, 1686. 6, 46 lap. /=Boy-
le, Robert: Opera varia. [4.]/
 Koll. 4.             BÖCKLER, Georg Andreas
 /85.156/             Architectura curiosa nova.
                  Transl. a Johanne Christophoro
                  Sturmio. Norimbergae. Fürst,
BOYLE, Robert           (1664.) Ism. lapsz. [106] lap
 Tentamina quaedam physiologica  200 t. /95.102/
... cum historia fluiditatis et
firmitatis. [Physiological
essays and other tracts.]     BÖCKLER, Georg Andreas
Accessit tractatus de absoluta   Der nützlichen Hauss- und Feld-
quiete in corporibus. Genevae,   Schule ... in welchem ausführlich
De Tournes, 1680. 4, 60, 6,    enthalten wie man ein Land- Feld-
14, 23-94, 18 lap. /=Boyle,    Guth und Meyerey mit aller Zugehöre
Robert: Opera varia. [2.]     ... mit Nutzen anordnen solle
  [Koll. 5.]           [etc.] Frankfurt-Leipzig, Merckel,
  /85.154/            1699. 16, 1310, 64 lap 69 t.
                  /80.458/
BOYLE, Robert
 Tractatus. Mira aeris rare-   BURCKHARD, Anthoni Ernst
factio detecta. - Observata     Ertz-herzogliche Handgriffe des
nova circa durationem vir-     Zirckels und Linials oder ausser-
tutis elasticae aeris. [Etc.]   wehlter Anfang zu denen mathemati-
Genevae, De Tournes, 1680. 4,   schen Wissenschaften. Wienn,
20 lap. /=Boyle, Robert:      Ghelen, 1686. 8, 142 lap 94 t.
Opera varia. [1.]/          /80.203/
 Koll. 3.
 /85.153/
 (BURNETIUS) [BURNET] (T)[homas]  CAVALIERI, Bonaventura
  Telluris theoria sacra: orbis  Lo specchio ustorio ... overo
nostri originem et mutationes   trattato delle settioni coniche, e
generales, ... complectens.    di alcuni loro mirabili effetti
Libri duo priores de diluvio    intorno al lume, caldo, freddo,
et paradiso. Londini, Typ.     suono, e moto. Fatto ristampare, ...
Kettilby, 1681. 12, 306 lap    da Urbano Davisi. Bologna, Ferroni,
2 t.                1650. 8, 138 lap 10 t.
  /85.123/            /85.119/

CALEPINUS, Ambrosius        CLAVIUS, [Christoph] Christophorus
 Dictionarium undecim lingua-    Algebra. Romae, Zannettus,
rum iam postremo accurata     1608.  [18] lev. 384 lap.
emendatione ... Respondent      /85.135/
auten Latinis vocabulis,
Hebraica, Graeca, Gallica ...
Ungarica. [App.]: Onomasticum   CLAVIUS, [Christoph] Christophorus
propriorum nominum, regionum,   Epitome arithmeticae practicae. 5.
genetium. ... Basileae,      [ed.] recognita, et multis in locis
HenricPetri, (1605). 8,      locupletata.  Moguntiae,
1582, 304 lap.           Volmari, 1616. 340 lap 6 lev.
 /95.062/             /80.225/

[CASATI, Paolo]:          Corpus juris civilis. Ed. nova.
 Hydrostaticae dissertationes   (Cum integris Dionysii Gothofredi
authore Paulo Casato. Parmae,   [Denis Godefroy] notis et Elzevir,
Pazzonus et Montius, 1695 6, 238  Lugduni Batavorum, Hackius, 1664.
lap.                23, 1038 lap.
 /85.189/             /8O.455/

CASWELL, John           COURSIER [COURCIER, Pierre]
 The doctrine of trigonometry,  Opusculum de sectione superficiei
both plain and spherical.     sphaericae, per superficiem
London, Playford, 1685. 2, 18   sphaericam, cylindricam, conicam
lap.                [etc.] Divione, Piget, Paris,
  [Koll. 2.]           1663. 68 lap 7 t.
 /95.O87/             Koll. 2.
                  /85.217/

CAUS, Salomon de
 La perspective, avec la     DAMBACH, Christoff
raison des ombres et miroirs.    Büchsenmeisterey, das ist kurze doch
Londres, Norbon, 1612. [57]    eygentliche und gründliche Erklärung
lev. 10 t.             deren Dingen so einem Büchsenmeister
 /95.072/             fürnemblich zuwissen von nöthen ...
                  Franckfurt a. M. Corthoys, 1615.
                  4, 207 lap 1 t.
[CAVALIERI], Bonaventura       /80.095/
Cavalerius
 Geometria indivisibilibus
continuorum nova quandam      DESARGUES, [Gérard]
ratione promota. Postrema ed.    Manière universelle de -—, pour
Bononiae, Ex Typ. de Duciis,    pratiquer la perspective par petit-
1653. 8 sztl. lev. 544 lap.    pied, comme le Géométral. Ensemle
 /85.158/             les places et proportions
des fortes et foibles touches,         ESTANCEL, Valentinus
teintes ou couleurs. Par             Uranophilus caelestis peregrinus
A[braham] Bosse, graveur en          sive mentis uranicae per mundum
taille douce. Paris, Impr.           sidereum peregrinantis extases.
Des-Hayes, 1648. 14, 344 lap          Gandavi, Graet. Antverpiae,
81 t.                     Knobbaert, 1685. 222 lap 6, 7 lev.
/85.133/                    1 t.
                         [Koll. 1.]
                         /85.217/
DESCARTES. [René] Renatus
Geometria. [Discours de la
méthode. kiv.] Cum notis            FALDA, Gio[vanni] Battista
Florimondi de Besune, in            Li giardini di Roma con le loro
lingua Latinam versa, et            piante, alzate e vedute in prospet-
commentariis illustrata            tiva. Disegnate ed intagliate da —
Francisci à Schooten [Frans          -. Nuovamente dati alle stampe.
van]. Lugduni Batavorum            Roma, Rossi, é. n. 1 lev. 20 t.
Maire, 1649. 6 lev. 338 lap.
/80.356/                    har.
                        [Koll. 2.]
                        /99.009/

DESCARTES, [René]               FALDA, Gio[vanni] Battista
 Renati Descartes epistolae,         Li giardini di Roma con le loro
partim ab auctore latino ser-         piante, alzate e vedute in prospet-
mone conscriptae, partim ex          tiva. Disegnate ed intagliate da —
gallico translatae. 1-3. P.          -. Nuovamente dati alle stampe.
Amstelodami, Ex typ. Blaviana,         Roma, Rossi, 1683. 1 lev. 16 t.
1682-1683. 3 db.                har.
 /80.335/1-3/                 /99.006/
                        [FALDA, Giovanni Battista]
DIOPHANTUS [DIOPHANTOS,            Der römischen Fontanen. [Fontane di
Alexandriai]                  Roma.] Wahre Abbildung, wie solche,
 Arithmeticorum libri sex, et de       so wohl auf offentlichen Plätzen
num e ri s m ul t a n gul i s liber unus. C.  und Palatien, als auch zu Frescada
comm. C(laudi) G(asperi) Bacheti        Tivoli ... zu ersehen sind.
[Bachet] et observati onibus D.        Gezeichnet v. Joh. Baptista Falti.
P[i erre] de Ferm at. Accessit         Nürnberg, Sandrart, 1685. 11 lap 42
doctrinae anal yti cae inventum        t.
novum ... eiusdem D. de Fermat.         Koll. 1.
Tolosae, Bosc, 1670.       6 lev. 64,  /95.068/
342, 48 lap.
  /95.039/
                        FERRERIO, Pietro - FALDA, Gio[vanni] .
                        Battista                ,
                                           ,
Divers ouvrages de mathéma-           Palazzi di Roma de piu celebri
tique et de physique. Par           architetti. Disegnati da -—. 1-2.
messieurs de l'Academie Royale         libro. Roma, Rossi, [1655]. 1 db
des Sciences. Paris, Impr.           har.
Royale, 1693. 6, 520 lap.            [Koll. 1.]
 /95.069/                    /99.009/

(ERASMUS, Georg Caspar)            FLÄMITZER, Johann Nicol[aus]
 Seulen-Buch, oder Gründlicher        Der in böhmische Hosen ausgekleidete
Bericht von den fünff Ordnungen        ungarische Libertiner. Oder des
der Architectur-Kunst....Nürnberg,       glorwürdigsten Erz-Hauses Oesterreich
Hoffmann, 1688. 52 lap 4 mell.         festgeseztes Souverain-und Erb-Recht
/95.048/                    im Königreich Ungarn. Würtzburg, Druck
                -10-      Hertzen, 1688. 8, 127 lap.
                        /80.450/
FLUD[D], Robert                      GALILÉE [GALILEI, Galileo]
 Utrisque cosmi, majoris et                Les mechaniques. [Le meccaniche.]
minoris, metaphysica, physica               Trad. M[arin] M(ersenne).  Paris,
atque technica historia.                 Guenon, 1634.  20, 88 lap.
Oppenheim, ny. n. 1617. 206,                /80.172/
8, 788, 10 lap.
 /95.027/
                             [GALILEI, Galileo] GALILAEI,
                             Galilae[us]
FONTANA, Carlo                       Systema cosmicum in quo dialogis
  Il Tempio Vaticano e sua                IV. de duobus maximis mundi systema-
origine. Con gl'Edifitii piu               tibus Ptolemaico et Copernicano ...
cospicui antichi, e moderni f a t t i           disseritur, Accessit: Tractatus de
d e n t r o , e f u o r i d i E s s o ; . . . Con     motu. Lugduni Batavorum, Haaring-
molte Regole principali                  Severinus, 1699. [5] lev. 494 lap
d'Architettura, et Operationi               [13] lev.
curiosissime , date in luce, e               Koll. 1.
delineate dal Medesimo, ...                 Pergamenkötésben.
Tradotta in lingua Latina da                /85.231/
Gio[vanni] Gius[eppe] Bonnerve de S.
Romain.    Roma, Buagni, 1694.
[16] lev. 490 lap [beleértve 80 t.]            GASSENDI, [Pierre] Petrus
[14] lev.                         Institutio astronomica iuxta
  [01asz-latin szöveg.]                 hypotheses tamveterum quam
  /99.014/                       Copernici et Tychonis. Hagae-
                             Comitum, Apud Adrianum Ulacq,
                             1656.   [12], 328 lap.
FRANCISCI, Erasmus                    Koll. 1.
 Ost- und west indischer wie               /80.538/
auch sinesicher Lust- und Stats-
Garten ... Nürnberg, Endter,               GASSENDI, [Pierre] Petrus
1668.   36, 1762, 36 lap 65 t.              Tychonis Brahei, equitis Dani,
 /95.033/                        astronomorum coryphaei vita.
                             Hagae-Comitum, Ex Typographia
FURTTENBACH, Joseph                    Adriani Ulacq, 1654.  LX, 373 lap.
                               Koll. 2.
 Büchrsenmeisterey-Schul., darinnen            /80.538/
die neu angehende Büchsenmeister
und Feurwercker ... in den
Fundamenten ... der Büchsen-               GILBERT, [William] Guilielmus
meisterey ... gelehrt werden.               De magnete, magneticisque corpori -
Augspurg, Druck. Schultes. 1643.             bus, et de magno magnete tellure,
13, 151 lap 51 t.                     physiologia nova, plurimis et ar -
  /95.002/                        gumentis, et experimentis demonstrata.
                             Londini, Short, 1600.   16, 2 4 0 l a p
                             1 t.
[GALILEI, Galileo] GALILAEI,                /85.213/
Galilae[us]
 Discursus et demonstrationes
mathematicae ... quibus accedit              GLAUBER, Johann Rudolf
appendix de centro gravitatis               Opera chymica, Bücher und S c h r i f f t e n
quorundam solidorum. Lugundi               . . . v o n n e u e n m i t F l e i s s übersehen,
Batavorum, Haaring-Severinus,               auch mit etlichen neuen Tractaten
1699.  [2] lev. 282 lap [2] lev.             vermehret ... (1 -2. T.) Franckfurt
 Koll. 2.                        am Mayn, Götzen, 1658-1659.          1 db.
  Pergaraenkötésben.                  /80.339/
    / 85.231/                   -
                          11.
 GREGORY, David                  HIRSCH [Siegfried], Siegfrid
  Catoptricae et dioptricae           Amussis Ferdinandea, ad problemata
 sphaericae elementa. Oxonii,           universae matheseos, et praesertim
 Theatro Sheldoniano, 1695. 4, 99         archi t ectu rae mili taris ex pli cat a, a
 lap                       -- . Monachii, Typ. Henricus, 1654.
   /85.033/                   8, 176 lap 1 t.
                          /80.516/
 GUERICKE, Otto de
   Experimenta nova /ut vocantur/            Histoire de l'etat present du
 Magdeburgica de vacuo spatio . . .          R oyaume de la Hongrie. Cologne, Pierre
 v a ri i s q u e a l i i s e x p e ri m e n tis    le Jeune, 1636.   4, 224 lap.
 aucta, quibus accesserunt: De             /80.241/
 aeris pondere circa Terram [ etc].
 Amstelodami, Janssonius a
 Waesberge, 1672. 18, 249 l ap 4 t . IOSEPHUS, (Flavius)
   /95.052/                       Opera Iosephi Iudaeorum ... de
                            antiquitatibus Iudaicis libri XX.
                            Francofurti, Ruland, 1617.   879, 47 lap.
                            /80.442/
GUEVARAI, [Antonio de]
Feidelmeknec serkentő oraia, az az
Marcus Aurelius Csaszarnac eleteről. JAMBLICHUS, Chalcidensis
[Libro Ilamado relox de               in Nicomachi Geraseni Arithmeticam
principes e libro aureo del            introductionem, et De fato. (Peri tés
emperador Marco                  Nikomachou Arithmétikés eisagogés.) Nunc
Aurelio.]Magyar nyelven              primun editus, in Latinum ... conversus, notis
tolmacslotta Pragay Andras.            illustratus a Samuele Tennulio [Tennulius].
Bartpha, Klösz ny. 1628.        75 lev. Accedit Joachimi Camerarii explicatio in duos
1055 lap                     libros Nicomachi.   Arnhemiae, Hagius, 1668.
  /95.032/                    12, 182, 2, 240 lap 1 t.
 GULDIN, [Paul] Paulus                [Görög-latin szöveg.]
  De centro gravitatis trium            /80.342/
 specierum quantitatis continuae.
 1-4.    Viennae, Typ. Gelbhaar,
 1635-1641.      1 db.                 JUNGKEN, Johan[nis] Helffric[us]
  /95.022/                         [JÜNGKEN, Johann Helfrich]
                                Lexicon chimico-pharmaceuticum.
                               1-2. P. Norimbergae, Zieger et
  HEVEL, Johann                       Lehmann, 1699.   1 db.
   Johannis Hevelii prodromus                /80.292/
  astronomiae, exhibens ... novas
  et correctiores tabulas solares
  ... Quibus additus est ... catalogus
  stellarum fixarum ... Gedani,               KHUNRATH, Henricus
  Stoll, 1690. 20, 22, 352 lap 59 t.             Warhafftiger Bericht vom philo-
   /95.071/                        sophischen Athanore. 2. ed.
                               (Magdeburg), Author, 1603. 2, 61
                               lap.
  HEVEL, Johann                        Koll. 2.
   Johannis Hevelii annus                  /80.226/
  climactericus, sive rerum
  uranicarum observatiorum
  annus quadragesimus nonus...
  Gedani, Typ. Rhetii, 1685•
  26, 196 lap.                     -12-
   /95.076/
KIRCHER, Athanasius        LE PAUTRE, Anthoine
  Ars magna lucis et umbrae in   Les oeuvres d'architecture. [2.
decem libros digesta. Romae,    ed.]  Paris, Jombert, [16--]. 36
Scheus, 1646. 39, 950 lap 37    lap 62 t.
t.                  /95.067/
  /95.024/

                  LIBAVIUS, Andreas
KIRCHER, Athanasius         Alchymia. Recognita, emendata et
 Magnes sive De arte magnetica  aucta.  Francofurti, Saurius,
opus tripartitum. Romae, Typ.   1606.  [10 lev.] 196 lap [6 lev.]
Grignani, 1641. 48, 932 lap     [Koll. 1.]
32 t.                /95.049/
 /85.029/
                  LIBAVIUS, Andreas
KIRCHER, Athanasius         Commentariorum alchymiae pars 1
 Magnes sive De arte magnetica  ([et] 2). Francofurti ad Moenum,
opus tripartitum. 2. ed. corr.   Saurius, (1606).  [5 lev.] 402 lap
Coloniae Agrippinae, Kalcoven,   + 192 lap [5 lev.]
1643. 20, 836 lap 28 t.       [Koll. 2-3.]
 /85.030/              /95.049/

KUNKEL, [KUNCKÉL] Johann, [von   LIBAVIUS, Andreas
Löwenstjern]             Praxis alchymiae, hoc est, doctrina
 Philosophia chemica experi-   de artificiosa praeparatione
mentis confirmata ... de      praecipuorum medicamentorum chymico-
principiis chymicis, salibus    rum: duobus libris ... Nunc ex
acidi et alcalibus ...       Germanico idiomate in Latinum
Amstelaedami, Wolters, 1694.    traductus. Annexus est libellus
[6 lev.] 334, [ 4 ] lap.      Jacobi Bessoni [Jacobus Bessonus] de
 /80.234/             absoluta ratione extrahendi olea et
                  aques, ... Francofurti, Saurius, 1604.
                  650 lap [10 lev.]
LA HIRE, [Philippe de]        /80.178/
 Traité de mecanique, ou     L'ingenieur François, contenant la
l'on explique tout ce qui est   geometrie pratique sur le papier et
nécessaire dans la pratique    sur le terrain ... La fortification
des arts, et les propriétés    reguliere et irreguliere: sa
des corps pesants lesquelles    construction effective, l'attaque et
ont un plus grand usage dans    la défense des places. Avec la methode
la physique. Paris, Impr.     de M. de Vauban, et explication de son
Royale, 1695. 12, 492 lap.     nouveau systeme. Par M. N.   Paris,
/80.063/              Estienne Michallet, 1695. [14] lev,
                  312 lap. 34 t.
                  /80.521/
LAMY, (Bernard)
  Traitez de mechanique, de
l'équilibre des solides et des   LIPSIUS, Justus
liqueurs: oú l'on découvre les    Opera omnia, postremum ab ipso
causes des effets de toutes les  aucta et recensita: nunc primum
machines dont on mesure les    copioso rerum indice illustrata. 1-
forces d'une manière        4. tom.  Vesaliae, Typ. Hoogen-
particuliere: on y en propose   huysen, 1675.  5 db.
aussi quelques nouvelles.      /80.431/1-4/
Paris, Pralard, 1679.   1, 164
lap 1 t.
 /80.231/
 LUCAS a S. Edmundo          NEPER, [John] Joannes
  Arithmeticus practicus,       Logarithmorum canonis descriptio,
 utilitati publicae oblatus.     ... eiusque usus in utraque trigono-
Tyrnaviae, Typis Academicis,     metria, ut etiam in omni logistica
 1697. 16, 348 lap.          mathematica, amplissimi, facillimi
  RMK II: 1899            et expeditissimi explicatio. (App:)
  /80.477/              Mirifici logarithmorum canonis
                   constructio, et eorum ad naturales
MAYER, Wolffgang Augustin       ipsorum numeros habitudines; ... de
                   alia eaque praestantiore loga-
 Lust-, Lufft- und Feuer       rithmorum specie condenda ...
Kunst, auss welcher ohne       Lugduni, Vincentius, 1620. 8, 56
sondern Costen und Mühe zu-      lap [46] lev. App.: 64 lap.
erlangen, wie man schwürmer,      /85.120/
gross- und kleine Ragetten,
Pumpen und Masculen ...
bereiten und zurichten solle.
+ EYSENKRAMER, Marx: Kurzter     NERI [Antonio], Anthonio - MERRET
jedoch gründlicher Unterricht,    [Christopher], Christophorus
wessen sich ein jeder Consta-      Ars vitraria experimentalis, oder
bel oder Büchsenmeister ...      Vollkommene Glasmacher-Kunst ...
bey handen haben ... seyn       [L'arte vetraria distinta in libri
solle. Ulm, Schultes, 1680.      sette ...] So aus den Italien- u.
4, 78 lap 17 t.            Lateinischen beyde mit Fleiss ins
/80.137/               Hochteutsche übers. v. Johann
                   Kunckel [von Löwenstjern]. Frankfurt-
(MERSENNE, M[arin])          Leipzig, Riegel, 1689. 11, 492 lap
 Les preludes de l'harmonie     21 t.
                    /80.364/
universelle, ou questions
curieuses. Utiles aux predica-
teurs, aux theologiens, aux      Die neu-eröffnete Ottomannische
astrologues, aux medecins et     Pforte. Bestehend: erstlichen in
aux philosophes. Composees par    einer grund-richtigen, und aus
L. P. M. M. Paris, Guenon,      eigener Erfahrung gezogenen Be-
1634. 14, 224 lap.
  /80.379/              schreibung dess gantzen türckischen
                   Staats- und Gottesdiensts, Übers.
                   aus dess ... Herrn Ricaut Buch.
(MERSENNE, M[arin])          Zweytens einer wolgefassten auss-
  Les questions theologiques,    führlichen Histori aller Ottoman-
physiques, morales, et mathema-    nischen Monarchen. Aus dess ...
tiques. Où chacun trouvera du     Senatoren Giovanni Sagredo ...
contentement, ou de l'exercice.    Beschreibung übers. Augspurg,
Composees par L. P. M. Paris,
Guenon, 1634.   16, 240 lap.    Kroniger u. Göbel, 1694. Ism.
  /80.378/              lapsz. [812] lap 1 t.

 (NÁDASD[Y]) [Ferenc]         /95.046/
  Mausoleum potentissimorum ac
 gloriosissimorum regni apostolici
 regum et primorum militantis     NIEUWENTIJT, Bernhard
 Ungariae ducum ... Cum versione    Analysis infinitorum, seu
 operis germanica. Norimbergae,    curvilineorum proprietates ex
 Endter, (1664). 8, 413 lap.     polygonorum natura deductae.
 [Latin és német szöveg]       Amstelaedami, Wolters, 1695.
  /95.056/           _u  16, 304 lap 22 t.
                    Koll. 2.
                    /80.290/
         GEOMETRIA, Q
                                      *  *  >  ■
                                  — <r
                   á             /
  RENATO DES CARTES
      Anno 16)7 Gallicéedita; nunc autem
          CuM NOTI S
     FL0RIM0ND1 DE -2EAVNE,
           In CnriA BUfcnJ! Cottfilinrii 7{cgti, In
        liiigii.mi Latinam vcría,& conimcnta-
                riis illuítiiua,  Opera
              atque Jluiiio
  FRANCISCI               i KHOOTEN,
    Leydcníis, in            Ac.idcmü Lugduno-
               I5.it.ivJ,Mathcrcos
            I'rofonbíiSHclgicc doccntit.  I    I
                  É
          L VO D VN I  1ÍATAVORVM.,
        Ex OíTiciná I O A N N I S M AIRE,
           ^ c l a I p c ni\,f^

                                              J
DESCARTES, Renatus: Geometria. Lugduni, Batavorum,
Maire, 1649.
NIEUWENTIJT, Bernhard             Vitruve [Vitruvius Pollio Marcus].
 Considerationes circa            Reduite en abregé par -—.
analyseos ad quantitates infi-         Amsterdam, Huguetan, 1681. 24, 224,
nite parvas applicatae princi-         24 lap 10 t.
pia, et calculi differentialis         /80.535/
usum in resolvendis problemati-
bus geometricis. Amstelaeda-
mi, Wolters, 1694. 48 lap.           PERRET, [Jacques] Iacob
 Koll. 1.                    Architectura et perspectiva. [Des
 /80.290/                   fortifications et artifices
                        d'architecture et de perspective.]
                        Etlicher Festungen, Städte, Kirchen,
ORTELIUS, Hieronymus              Schlösser und Häuser, wie die auffs
 Ortelius redivivus et conti-         stärckeste, zierlichste und be-
nuatus, oder der ungarischen          quembste können gebawet oder auffge-
Kriegs-Empörungen historische         richtet werden. Erstlich. v. -— in
Beschreibung. Beschreibung dess        Französischer Sprach zu Paris in
gantzen Königreichs Ungarn.          Truck verfertiget. Jetzo aber
Dessgleichen auch mit einer          Teutscher Nation zu gut verteutschet
Continuation, von dem 1607.          ... und an Tag gegeben durch Diet-
biss an das 1665. Jahr verm.          richs de Bry ... Franckfurt Druck.
durch Martin Meyer. [1]-2. T.         Richter, 1602.  [65] lev.
Nürnberg, Fürsten, 1665. 1 db.         /95.113/
 /95.045/
                        PETTY, William
OZANAM, [Jacques]                Several essays in political
  Dictionaire mathematique, ou        arithmetick. London, Clavel-
idée generale des mathema-           Mortlock, 1699. 4, 276 lap.
tiques. ... Amsterdam, Hugue-          /80.434/
tan, 1691. 7 lev. 740 lap 23
t.
  [Atlas]. 111 t.               [PHILOLAUS]
  /85.105/                   Philolai, sive dissertationis de
                        vero systemate mundi libri IV.
                        Amsterdami Blaeu, 1639. 4, 160
PAPPUS, Alexandrinus              lap.
 Mathematicae collectiones. A          /80.311/
Federigo Commandino in Latinum
conversae, et commentariis
illustratae. Bononiae. Ex typ.         PITISCUS, Bartholomaeus
de Duciis. 1660. 10, 492 lap           Trigonometriae sive de dimensione
1 t.                      triangulor[um] libri quinque, item
 /95.082/                   problematum varioru(m) ... libri
                        decem.  (Augustae Vindelicorum,
                        Mauger, 1600).  4 lev. 372 lap.
PÁZMÁNY Péter                  /85.144/
 Hodoegus. Igazsagra vezerloe
kalauz. 3. [jav. kiad.] Poson,
ny.n. 1637.   XII, 1073, 7 l a p .     RAMELLI, Agostino
 / 8 5 . 0 7 2/                 Schatzkammer mechanischer Künste
                        des hoch- und weitberühmten
                        Capitains Herrn Augustini de Ra-
PERRAULT, [Claude]               mellis. [Le diverse et artificiose
 Architecture generale de           machine del capitano Agostino Ra-
                        melli.] Ins Deutsche versetzet.
                        (Leipzig), Henning Gross der Jünger,
                        1620. 20, 463 lap 10 t.
                         /95.103/
                    -15-
 RAMUS, Petrus             SANDRART, Joachim von
  Arithmeticae libri duo et       Teutsche Academie [der edlen
geometriae septem et viginti.      Bau-, Bild- und Mahlereykünste].
Dudum quidem à Lazaro Schonero     1-2. Haupttheil. [+ Anh.] Ovidius,
recogniti et aucti. Francofurti     P[ublius] Nas[o]: Metamorphosis.
ad Moenum, Wechel, 1627. 16,      Nürnberg, Druck. Miltenberger-
240, 183 lap.              Froberger, 1675-1679. 2 db.
  [Koll. 1.]              /95.O19/1-2/
  /85.046/

                    [SCAMOZZI, Vincenzo] SCHAMOZZI,
RAMUS, Petrius              Vinzentz
 Scholarum mathematicarum        Die Grund-regeln der Bau-Kunst.
libri unus et triginta. Dudum      Das ist Erklärung der fünf Ordnun-
quidem à Lazaro Schonero re-      gen im Bau-wesen. Durch —-. Über-
cogniti et aucti. Francofurti      sehen /vermehret/ u. aus dem
ad. Moenum, Wechel, 1627. 16,      grossen in das kleine gebracht
320 lap.                durch Joachim Schaum. Amsterdam,
 Koll. 2.               Danckerts, 1664. 13 lap 42 t.
 /85.046/                /85.226/

Recreations mathematiques.       [SCHOTT, Kaspar]
Composées de plusieurs prob-       Joco-seriorum naturae et artis,
lemes, plaisans et facetieux,      sive magiae naturalis centuriae 3.
d'arithmetique, geometrie,       Accessit: Athanasii [Athanasius]
[etc]. 1-3. P. Rouen, Osmont,      Kircheri Diatribe de prodigiosis
1629. 4, 220, 4, 86, 4, 50       crucibus. [Monachii, ] ny. n.
lap.                  [1666]. 3, 371 lap.
 /80.249/                /80.034/

REINZER [Franz], Franciscus       SCHOTT, [Kaspar] Gaspar
 Meteorologia philosophico-po-      Physica curiosa, sive mirabilia
litica, in duodecim disserta-      naturae et artis, libris XII.
tiones per quastiones meteo-      comprehensa. (l. P. ) Herbipoli,
rologicas et conclusiones po-      Hertz, 1662.  [48], 770 lap 22 t.
liticas divisa, ... iscripta ab      /85.230/
... Joanne Bernardo Caelestino a
Rödern ... dum ... universam
philosophiam publice propugnandam    SCHOTT, [Kaspar] Gaspar
... susciperet ... praeside -—.      Technica curiosa, sive mirabilia
Augustae Vindelicorum, Typ. Nepper-   artis, libris XII comprehensa. (l.
schmid, 1697.  [6], 302 lap 1 t.   P.) Norimbergae, Endter et
/95.051/                Wolfgang, 1664. 38, 579 lap 39 t.
                     /80.499/1/
 SANDRART, Joachim [von d. Ált.]
 Des alten und neuen Roms        SCHOOTEN, [Frans] Franciscus [van]
 grosser Schauplatz: oder wahre      Exercitationum mathematicarum
 und eigentliche Abbildung derje-    liber l(-5).  Lugd[uni] Batav[o-
 nigen Welt-Stadt, samt ihren      rum], Elsevir, 1656-1657.
 nach und nach vermehrten antichen,   12, 536 lap.
 unterschiedlichen Tempeln [etc.]     / 80.367/
 Nürnberg, Druck. Froberg, 1685.
 2, 16 lap 70 t.
 Koll. 2.
 /95.068/            -16-
SCHWENTER, Daniel - HARSDÖRFFER,      STEVIN, Simon
Georg Philip                 Les oeuvres mathematiques. Le tout rev.
 Deliciae physico-mathematicae oder     corr. augm. par Albert Girard. 1-3. P.
mathemat[ische] u. philosophische      Leyde, Elsevier, 1634. 3 db.
Erquickstunden, ... [1]-3. T.         /95.040/1-3/
Nürnberg, Dümler-Jünger-Endter,
1651-1653. 2 db.
/80. 366/1-3/            SUETONIUS Tranquillus, C[aius]
                  - - ex recensione Joannis Graevii
[SERLIO, Sebastiano]        [Graevius] cum eiusdem animadversio-
 Von der Architectur. [Trattato di nibus ut et commentario ... aliorum.
                  2. ed. auctior
architettura.] Fünff Bücher: darin Hagae-Comitis -et emendatior.
                           Trajecti ad Rhe-
die gantze lobliche u. zierliche  num. Velsen - Zyll et Schouten.
Baukunst ... gelehrt. Auss dem   1641. 14, 822, 110 lap 76 lev.
Italiänischen u. Niederländischen  15 t.
in die gemeine hochteutsche Spra-   /85.050/
che übergesetzt. Basel, König,
1609. [207] lap.
 /95.063/             [SZENCZI] MOLNÁR [Albert]
                   (Dictionarium ...) Nunc tertium
                  locupletatum ... authore Alberto
SPECKLE, Daniel           Molnár Szenciensi. [1.] Lexicon
 Architectura von Vestungen    Latino-Graeco-Ungaricum. [2.]
wie die zu unsern Zeiten an     Dictionarium Ungarico-Latinum.
Stätten, Schlössern u. Claussen   Heidelbergae, Typ. Geyder, 1621. 1
zu Wasser, Land, Berg u. Thal    db.
mit ihren Bollwercken,             [Szabó I. 513.]
Cavaliren, Streichen, Gräben u.        [Csonka. 1. Tom 1-16, 1-24, 735-736 lap.
Läuffen mögen erbawet... Jetzt       2. Tom. 305-308, 317 -368 l ap hij.]
aber mit Fleiss verb. auch          /80.216/
vielen anderen Visierungen
verm.  Strassburg, Zetzner,
1608.   [10], 110 lev. 4 4 t .      Szent Biblia. Az egész keresztyén-
 /95.047/                 ségben bévött régi deák bötüből
                      magyarra ford. Káldi György.
                      Béchben, Formika Máté ny.
STAHL, Georg Ernst             1626. 4, 1176, 46 lap.
  Zymotechnia fundamentalis, seu      RMK I:551
fermentationis theoria generalis, ...    /95.057/
simulque experimentum novum sulphur
verum arte producendi et alia utilia
experimenta atque observata, inse runtur.  TACITUS, Cornelius
[Halae], Salfeld, 1697. 4 lev. 200 lap.   C. Cornelli Taciti opera quae
  /80.179/                 exstant, a lusto Lipsio postremum
                      recensita, eiusque ... commentarilis
                      illustrata. Item C. Velleius Pater-
STENGEL, Joan. Peterson           culus (:Historiae Romanae libri duo)
 Gnomonica universalis, sive        cum eiusdem lusti Lipsi ... notis.
praxis amplissima geometricé        Antverpiae, Moretus, 1667. 16, 578,
describendi horologia solaria        36, 98 lap.
... Ulmae, Typis et sumtibus         /95.070/
Matthaei Wagner, [1679].
[6], 262 lap 102 t.
/80.540/               -17-
Theatrum chemicum, praecipuos       Hieroglyphicorum collectanea ...
selectorum auctorum tractatus de     Horapollinis hieroglyphicorum,
chemiae et lapidis philosophici      Declamatiuncula pro barbis sacerdo-
... 1-6. vol. Argentorati,        tum, De infelicitate literatorum,
Zetzner, 1659-1661. 6 db.         Antiquitatum bellunensium sermones.
6. vol Ex Germanica et Gallica      Ed. ad novissimas Germaniae compo-
lingua in Latinam transl. per       sita ... Francofurti ad Moenum,
Johannem Jacobum Heilmannum.       Kirchner, 1678.  Ism. lapsz.
/80.503/1-6/               [1266] lap.
                      /85.115/

THEÓN, Smyrnaios             (VARIGNON) [Pierre]
 Tón kata mathématikén chrésimón      Projet d'une nouvelle méchanique.
eis tén tón Platónos anagnósis.      Avec un examen de l'opinion de M.
Eorum, quae in mathematicis ad      Borelli, sur les propriétez des
Platonis lectionem utilia sunt,      poids suspendus par des cordes Paris,
expositio. Opus nunc primum        Martin-Boudot-Martin, 1687. 17,
editum, Latina versione, ac notis     135 lap 13 t.
illustratum ab Ismaele Bullialdo      /85.083/
[Boulliau.] Lutetiae Parisiorum,
Heuqueville, 1644.  12, 308 lap     Veterum mathematicorum Athenaei
 /85.188/                [Athenaics], Apollodori [Apollo-
                     doros], Philonis, Bitonis, Heronis,
                     et aliorum opera, Graece et Latine
TORRICELLI, Evangelista          pleraque nunc primum edita, Ex
 De sphaera et solidis sphaera-     manuscriptis codicibus Bibliothecae
libus libri duo. + De dimensione     Regiae.  Parisits, Ex. Typ. Regia,
parabolae, solidique hyperbo-       1693 XVI, 374 lap.
lici problemata duo. Flo-         /99.017/
rentiae, Typ. Masse et Landis,
1644,  243, 151 lap.
 /85.037/                [VITRUVIUS Pollio, Marcus]
                      Abregé des dix livres d'archi-
                     tecture de Vitruve. [De architectura
TROSTER [János], Johannes         libri decem.] Paris, Coignard,
 Das alt und neu teutsche Dacia.     1674. 12, 226, 28 lap.
Das ist: neue Beschreibung des       /80.232/
Landes Siebenbürgen. Darinnen dessen
alter und jetziger Einwohner, wahres
Herkommen, Religion, Sprachen       VLACQ, A[driaan]
[etc.] Nürnberg, Kramer, 1966.       Tabulae sinuum, tangentium, et
32, 480, 12 lap.             secantivua, et logarithmi siniuum,
 /80.240/                 tangentinuum et numerorum ab unitate ad
                     10000. Amstelaedami, Boom, 1681.
                     48 lap [142] lev.
VALERIANUS, Pierius Ioannes         /80.134/
  Hieroglyphica, sive de
sacris aegyptiorum ... libri LVIII.
... Edito novissima ... emerdata,       WAGNER, Johann Christoph
et locupletata.  Coloniae           Delineatio provinciarum Pannoniae
Agrippinae, Hieratus, 1614.          et imperii turcici in oriente. Eine
56, 760, 56 lap.               grundrichtige Beschreibung des gan-
 /85.112/                   zen Aufgangs,  sonderlich aber dess
                       hochlőblichen Königreichs Ungarn und
                       der ganzen Türckey. 1-3. T. Augspurg,
VALERIANUS, Pierius Joannes          Druck. Koppmayer, 1685-1686.   1 db.
  Hieroglyphica, sive de sacris         /95.096/
aegyptiorum ... commentariorum
libri LVIII. ... accesserunt
                    -18-
WALLIS, [John] Johannes     WALLIS, John
 Opera mathematica. 1. vol.    A treatise of algebra, both
Oxoniae, Sheldon, 1695.     historical and practical. Cono-
8 lev. 106 4 lap.        Cuneus. Angular sections. Angle
 /95.086/1           of contact. Combinations, al-
                 ternations, and aliquot parts.
                 London, Playford, 1685. 10 lev.
WALLIS, [John] Johannes     374, 4, 18, 2, 176 lap.
 Opera mathematica. 2. vol.    [Koll. 1.]
De algebre tractatus ... Cum    /95.087/
variis appendicibus. -(Caswell
John Iohannes: Trigonometria
plana et sphaerica.)       ZONCA, Vittorio
Oxoniae, Shelden, 1693. 8     Novo teatro di machine et edi-
lev. 870 lap.          ficii. Per varie et sievre ope-
 /95.086/2/           rationi ... Opera necesaria ad
                 architetti, [etc.] Padova,
                 Bertelli, 1656. 8, 115 lap.
WALLIS, [John] Johannes      /95.100/
Opera mathematica. 3. vol. [1.
P.] Claudius Ptolemaeus
[Klaudios Ptolemaice] Har-
monica. Porphyrius: Harmo-
nica. Archimedes: Arenarius;
Dimensio circuli. Aristarchus
Samius: De magnitudinibus at
distantiis solis et lunae.
Papus Alexandrinus: (Libri
secundi collectionum mathema-
ticarum fragmentum). Accedunt
epistoiae. 2. P. Opera miscel-
lanea. Oxonise Sheldon,
1699. 12 lev. 708 lap 2 t.
+ 7 lev. 446 lap.
/95.086/3/
- 19 -

								
To top