De gezondheid van Suriname

Document Sample
De gezondheid van Suriname Powered By Docstoc
					Conferentie Paramaribo
23 mei 2008


HOE GEZOND IS SURINAME?


           Dr André Weel,
    bedrijfsarts en epidemioloog
Sectorplan Gezondheidszorg 2004

DOEL:

“het verbeteren van de
gezondheidsstatus voor de
huidige en toekomstige
bevolking van Suriname”
Sectorplan Gezondheidszorg 2004

Specifieke doelstelling:

“Te komen tot een
geïntegreerd en duurzaam
systeem van kwalitatief
goede en effectieve
gezondheidszorg ….
Sectorplan Gezondheidszorg 2004

Specifieke doelstelling:

“…. dat toegankelijk is voor
iedereen en dat een
continue verhoging van de
gezondheidswinst voor de
gehele bevolking
De gezondheid van Suriname

  * de mensen

  * de omgeving
De gezondheid van Suriname

De mensen:

  * kinderen
  * jongeren
  * ouderen
De gezondheid van Suriname

De omgeving:

  * het gezin
  * de buurt
  * het werk
De gezondheid van Suriname


De invloed van de mens op zijn
omgeving is vooral belangrijk
voor de economische
ontwikkeling ……
De gezondheid van Suriname


…. maar de invloed van de
omgeving op de mens is van
groot belang voor de
gezondheid!
De gezondheid van Suriname


We willen dus zoveel mogelijk
weten over ziekte en
gezondheid van mensen én
van hun omgeving!
Gegevens over gezondheid / ziekte


•Sterfte

•Ziekte

•Ongevallen
Gegevens over de omgeving

Risico’s voor de gezondheid:

 •biologisch
 •chemisch
 •fysisch
 •mechanisch
 •psychologisch
Bronnen van gegevens

• Zorginstellingen
• Gericht onderzoek
• Nationale statistieken
• Internationale statistieken
   (WHO / PAHO)
Conclusies


• gebrek aan specifieke
  gegevens
• gebrek aan actuele gegevens
Hamvraag:


Is er ‘beleid’ om in deze
behoefte aan
gezondheidsgegevens te
   voorzien?
Sectorplan Gezondheidszorg 2004:

5. Versterking van 'support'-systemen.

“Om de diensten goed te kunnen laten
functioneren zijn adequate ondersteunende
diensten nodig op het gebied van onder andere
'inkoop en logistiek', 'communicatie', en
informatiesystemen ('National Health
Information System'). Deze strategie richt zich
op het versterken van (de relatie tussen) deze
ondersteunende diensten.”
Beantwoording hamvraag:


Er is nog geen beleid in Suriname
om in de behoefte aan
gezondheidsgegevens te voorzien.
Wat is echt nodig voor preventie?

Het monitoren van gezondheidsgegevens.

Monitoren = het continu of regelmatig meten
en registreren van gezondheidsgegevens,
met als doel veranderingen zo vroeg
mogelijk te signaleren.
 Voorbeelden van monitoren

•Continue of regelmatige meting van de
blootstelling op de werkplek

•Risico-inventarisatie

•Preventief medisch onderzoek van werknemers
   (workers’ health surveillance)
   (zie ILO Technical and Ethical Guidelines
   1997)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:16
posted:6/18/2012
language:Dutch
pages:23