Costs and effects of a structured lifestyle program in overweight and

Document Sample
Costs and effects of a structured lifestyle program in overweight and Powered By Docstoc
					  Kosten en effecten van een gestructureerd
LIFEstyle-programma bij patiënten met overgewicht
   en subfertiliteit ter preventie van onnodige
 fertiliteitbehandelingen en ter verbetering van de
       zwangerschapsuitkomsten

      ZonMW Preventie-, effectiviteit-
       en doelmatigheidonderzoek


         Meike Mutsaerts
•  Obesitas & subfertiliteit
•  Obesitas & complicaties in de zwangerschap
•  LIFEstyle-studie
•  In- en exclusiecriteria
•  De interventie & de standaardzorg
•  Uitkomstmaten
•  Praktische punten
   Obesitas & subfertiliteit
• Eén op de 10 koppels krijgt te maken met
 subfertiliteit

• 30% heeft overgewicht of is obees

• Meest voorkomende oorzaak is anovulatie
       Pathofysiologie

• Hyperinsulinemie zorgt voor ↑ androgenen en
 ↓ SHBG  hyperandrogenemie
• Continu tonisch verhoogde oestrogeenspiegel
 afwijkende pulsgenerator  verhoogd LH-waarde
• Hyperandrogenemie & hyperinsulinemie & verhoogd
 LH  stilstand folliculaire ontwikkeling (anovulatie)
• Visceraal vet, hyperinsulinemie en
 hyperandrogenemie : vicieuze cirkel
• PCOS meest voorkomende oorzaak anovulatie

         WKH Kuchenbecker et al NTVG
              2006
  Obesitas en subfertiliteit
•  Ovulatoire subfertiele vrouwen met een BMI
  van 29 kg/m² of hoger hebben een 4% lagere
  kans op zwangerschap per BMI-punt toename¹

•  Obesitas wordt ook geassocieerd met lagere
  kans van slagen bij IVF en een hogere kans op
  miskramen. ²         1.Van der Steeg et al. 2008
          2.Maheshwari et al. 2007
Complicaties bij overgewicht
 tijdens de zwangerschap
 –  Hypertensieve aandoeningen
 –  Zwangerschapsdiabetes
 –  Langere duur van de baring
 –  Hogere kans op keizersnede
 –  Macrosoom kind
 –  Verhoogde kans op een schouderdystocie
 –  Toename van het bloedverlies
 –  Toename onverklaarde IUVD
 –  Toename aantal neonatale opnames
 –  Vijf keer zo hoge kosten
        BMI ≥ 35 en zwangerschap
          Weiss et al., Am J Obstet Gynecol 2004; 190: 1091

Uitkomst    Obesitas vs controle          Ernstig obesitas controle

        OR en 95% CI    P-waarde       OR en 95% CI   P-waarde

Zwang. DM   2.6 (2.1-3.4)      < 0.0001    4.0 (3.1-5.2)      < 0.01

PIH      2.5 (2.1-3.0)      < 0.0001    3.2 (2.6-4.0)      < 0.01

PE       1.6 (1.1-2.3)      0.007     3.3 (2.4-4.5)      < 0.01

G > 4000g   1.7 (1.4-2.0)      < 0.0001    1.9 (1.5-2.3)      < 0.01

G > 4500g   2.0 (1.4-3.0)      0.0006     2.4 (1.5-3.8)      < 0.01

PPremat.    1.1 (0.9-1.5)       0.4     1.5 (1.1-2.1)        0.01

Kunstverlos.  1.0 (0.8-1.3)       0.9     1.7 (1.2-2.2)      < 0.01

SC       1.7 (1.4-2.2)      < 0.01     3.0 (2.2-4.0)      < 0.01
• Resultaten kleine studies: gewichtsverlies ↑ kans op
 conceptie, ↓de zwangerschapscomplicaties en verbetert
 de neonatale uitkomst.

• Nu geen eenduidig beleid bij vrouwen met obesitas en
 subfertiliteit

• Sommige centra weigeren vrouwen met een bepaalde
 BMI te behandelen

• Sommige centra ondersteunen patiënten bij het afvallen
•  LIFEstyle-studie

•  Trial  kosten en effecten van een gestructureerd
  afvalprogramma vs standaardzorg

•  De interventie richt zich op de preventie van

1. Onnodige fertiliteitbehandelingen en complicaties

2. Obesitas-gerelateerde zwangerschapscomplicaties 
  verbeteren van de perinatale uitkomsten
       Inclusie/ exclusie
Inclusie:
1) BMI: 29 tót 40 kg/m²
2) Leeftijd: 18 tót 38 jaar
3a) Ovulatoire vrouwen: > 12 maanden geen conceptie
Of
3b) Chronische anovulatie tgv WHO I en II

Exclusie
1) Azoöspermie & donorzaad
2) Ernstige endometriose
3) Chronische anovulatie tgv WHO III
4) Endocrinopathieën
5) Hypertensie, HELLP, PE of eclampsie in VG
       De interventie
• De LIFEstyle-interventie richt op een realistisch
 gewichtsverlies van tenminste 5-10%.

• The interventie bestaat uit:
  – Dieet
  – Toename fysieke activiteit
  – Gedragsmodificatie
     De interventie

• Praktijkvariatie verminderd door een
 gestructureerd softwareprogramma
• Gebruikt en geëvalueerd in the Groninger
 Overweight And Lifestyle study: ("GOAL")

• Na zes maanden LIFEstyle-interventie
 niet-zwanger  start behandelingen zoals
 in standaardzorggroep
      Standaardzorg
• Fertiliteitbehandelingen worden opgestart als de
 individuele kans op zwangerschap < 30%
 binnen 1 jaar of > 3 jaar onbegrepen subfertiliteit
• In geval van chronische anovulatie zal ovulatie-
 inductie gestart worden middels CC of
 gonadotrofinen

• In aangewezen gevallen: IUI, IVF of ICSI

• Afwachtend beleid als kans > 30%
     Primair eindpunt


 Vaginale geboorte van een gezonde baby na
37 weken zwangerschap
     Secundair eindpunt
• Aantal fertiliteitbehandelingen (IUI, IVF, ICSI)
• Aantal zwangerschappen
• Aantal miskramen
• Perinatale uitkomsten
• (Zwangerschaps)complicaties
• Lichaamsgewicht, middel- heupomtrek
• Bloeddruk
• Metabole parameters
• Kwaliteit van leven, gedrag, voedingsgewoonten,
 bewegingspatroon
• Kosten
         Data analyse

• Data-analyse volgens intention-tot-treat-methode

• We verwachten een toename van het aantal vaginaal
 geboren gezonde baby’s van 45% tot 60%

• Ervan uitgaande dat 20% van de vrouwen vroegtijdig
 stopt met de LIFEstyle-studie, moeten we 2 groepen van
 285 vrouwen includeren
  Praktische overwegingen
• LIFEstyle-studie valt binnen het
 consortium van de fertiliteit

• www.studies-obsgyn.nl/lifestyle
    22 Deelnemende centra
•  7x UMC’s
•  Deventer Ziekenhuis, Deventer
•  Rijnstate, Arnhem
•  Maxima Medisch Centrum, Veldhoven
•  OLVG, Amsterdam
•  Medisch Spectrum Twente
•  Atrium Medisch Centrum, Heerlen
•  Isala Klinieken, Zwolle
•  Medisch Centrum, Alkmaar
•  Martini Ziekenhuis, Groningen
•  Meander Ziekenhuis, Amersfoort
•  Leveste, Emmen
•  Orbis Zorggroep, Sittard
•  Laurentiusziekenhuis, Roermond
•  St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
•  Medisch Centrum Leeuwarden
Vragen?

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:6/18/2012
language:Dutch
pages:20