DR2 2004 38 Hvid by VhnY2zqh

VIEWS: 34 PAGES: 7

									                                        13.september - 19.september 2004 - 38. uge Hvid

Mandag 13.september
15.30 Klikstart (8:17) (TTV)       17.40 Forsyte-sagaen (5:13)       20.00 Return to Me            23.55 DR Dokumentar
  Søren er alkoholiker, men        Engelsk dramaserie fra 2002       Amerikansk romantisk drama fra      - Pigen der troede hun kunne
  har været tørlagt de sidste       efter Nobelprismodtageren        2000.                   flyve (TTV)
  11 år. Han har brugt nettet       John Galsworthys bøger.         (Return to Me)              Jeg faldt ud af et hotelvindue
  til at finde støtte og hjælp.      (The Forsyte Saga)            Bob er lykkeligt gift med Elizabeth,   på 3.sal og otte meter ned på
  Fin er spillemand helt ind i       Familien Forsyte tilhører den      indtil en tragisk ulykke berøver     Istedgade, fortæller Eva Marie
  hjertet, nu lægger han viser       højere middelklasse og bor i       hende livet. Grace er hjertesyg og    til Lars Engels, DR Dokumentar.
  ud på nettet, så de ikke går       det fashionable område          behøver et nyt hjerte. Et år efter    Jeg kan ikke huske noget. Måske
  i glemmebogen.              omkring Londons Hyde Park        Elizabeths død mødes Bob og Grace     troede jeg, at jeg kunne flyve?
  00-25-593796-0              omkring år 1900. Udadtil         i en restaurant. Det er kærlighed     Hvis det ikke stopper nu, så går jeg
                      optræder de som en fast         ved første blik, og kærligheden      til grunde ligesom min mor og far.
16.00 Ny i job (1:4)            sammentømret enhed, men         blomstrer, indtil Grace opdager, at    Eva Marie er overført fra Vestre
  Klip og kilometer            de forskellige grene af         det er Elizabeths hjerte, der banker i  Fængsels kvindeafdeling til Stats-
  To unge på job. Den ene klipper     slægten bryder sig ikke         hendes bryst.               fængslet i Horserød, for at afsone
  fancy frisurer på en fornem adresse   meget om hinanden. Faktisk        Bob: David Duchovny.           en kortere dom på den nyoprettede
  i hovedstaden.              har familien mere end          Grace: Minnie Driver.           afdeling 18 - en afdeling med
  Den anden triller tusindvis af      almindeligt svært ved at leve      Marty: Carroll O'Connor.         plads til 14 kvinder, der ønsker
  kilometer med fragt på de jyske     op til sine egne idealer i en      Angelo: Robert Loggia.          at komme ud af deres stofmisbrug.
  landeveje. Frisøren og fragt-      tid præget af sociale og         Megan: Bonnie Hunt.            Det første af to dokumentar-
  chaufføren har meget forskellige     kulturelle omvæltninger.         Joe: James Belushi.            programmer af Lars Engels.
  jobs. Men disse to unge har en      00-02-650269-0              Manuskript: Bonnie Hunt og        00-24-462330-0
  ting tilfælles: De er nye på jobbet                        Don Lake.
  - og glade for det. For der er masser 18.40 Majbritte Ulrikkeholm         Instruktion: Bonnie Hunt.       00.55 Filmland (TTV)
  af udfordringer og meget at lære.    (TTV)                  00-02-526924-0              Søren Høy anmelder smukke
  Sendes også 18.9.            - om sangen, fantasien og troen.                          Halle Berry i stramtsiddende
  00-25-607096-0              Forfatteren og komponisten      22.00 VIVA                  læderkostume i "Catwoman".
                      Majbritte Ulrikkeholm fortæller     Kultur i levende billeder         Desuden anmelder Per Juul
16.30 Brug filosofien (6:6)         om sange skabt i stilhed, om       DR´s journalistiske magasin        Carlsen den nye Steven
  Filosofi bliver normalt præsen-     fantasi-rejser - og om den        stiller skarpt på fænomener        Spielberg-film "Terminalen",
  teret som noget, der ligger langt    mirakuløse lykke.            og aktuelle begivenheder i        der har Tom Hanks i hovedrollen.
  fra vores daglige bekymringer og     Tilrettelæggelse: Peter Laursen     kulturens verden.             Ugens øvrige premierer er
  gøremål. Men de store filosoffer     Sendt første gang 18.1.03        Præsenteret af Lise Mühlhausen.      "Da Otar rejste" og "Saved".
  har altid beskæftiget sig med      00-91-000051-0              www.dr.dk/viva              I Filmlands efterårstema om dansk
  basale menneskelige problemer.                          00-23-123501-0              film spørger vi formanden for
  Nietzsche mente, at alle former    19.10 Pilot Guides:                                  producentforeningen, Kim
  for lidelse og tab skal ønskes v     Malaysia og det sydlige        22.30 Deadline                Magnusson, om der bliver lavet for
  elkommen af dem, der søger lykke.                         Vært: Martin Breum.            mange film i Danmark. Hvert år har
                      Thailand
  No pain, no gain!                                 Nyheder, baggrund, debat og        25 danske film premiere, og flere
                      Engelsk rejseserie.
  Sendes også 18.9.                                 perspektiv.                i filmbranchen mener at de
                      Justine Shapiro udforsker hjer-
  00-25-594237-0                                  Mere om aftenens program på        kannibaliserer hinanden - publikum
                      tet af Sydøstasien. Det moder-
                                           www.dr.dk/deadline            kan ikke nå at at komme ud af
                      ne Malaysia med dets urskove
17.00 Deadline 17:00                                 00-10-402524-0              biografen, før den næste danske film
                      og pulserende kulturelle forskel-
  00-10-406686-0                                                       har premiere. Den store produktion
                      lighed, og de smukke, indby-
                                         23.00 Godmorgen Afghanistan         betyder at de danske film ikke sælger
                      dende strande i det sydlige
17.10 Arbejdsliv                                   Fransk dokumentarprogram.         de billetter de skal!
                      Thailand lige på den anden side
                                           De fantastiske optagelser af det     www.dr.dk/film
  - når arbejdet flytter          af grænsen.
                                                                Sendt første gang 8.9.
  hjemmefra (1:30) (TTV)          00-02-289647-0              talibanske fangeoprør i fortet i
                                           Mazar-i-Sharif i Afghanistan kom     00-23-123188-0
  De danske arbejdspladser
  forsvinder til udlandet som                            ikke fra filmtotografer fra en af
                                           de store tv-stationer, men deri-    01.25 Godnat
  aldrig før. Alene i år forventes
                                           mod fra en 29-årig franskmand,      00-92-821918-0
  mere end 30.000 danske jobs
  at blive flyttet til lande med                          der hele sit liv havde drømt om
  lavere lønomkostninger. Men                            dristige eventyr i fremmede lande.
  hvad skal der ske med alle de                           De få dage i november 2001
  danskere, der mister deres                            ændrede Damien Degueldres
  arbejde, og hvad skal vi leve                           liv og gav ham et førstehånds-
  af i Danmark i fremtiden?                             indtryk af krigens væsen.
  www.dr.dk/arbejdsliv                               00-02-305243-0
  Sendes også 18..9.
  00-25-593303-0
                                      Side 1 af 7
                                        13.september - 19.september 2004 - 38. uge Hvid

Tirsdag 14.september
15.30 Rabatten (17:35) (TTV)       18.10 Tinas mad (4:17)          20.50 Viden Om:             22.30 Deadline
 Henrik Dahl prutter om prisen      Svensk madserie.             Dynamit og seismografer         Vært: Martin Breum.
 og serverer kontante forbruger-     Tina frådser i lækre salater:      2 ½ ton dynamit, 400 seismografer     Nyheder, baggrund, debat og
 tips for hele familien Danmark.     koreansk agurkesalat, koreansk      og 6 gigantiske eksplosioner.       perspektiv.
 Hvornår kan det betale sig at      sesamspirer, koreansk kimchi,      Viden Om var med, da geologer       Mere om aftenens program på
 købe brugt?               waldorfsalat og skaldyrssalat.      og militære sprængningseksperter     www.dr.dk/deadline
 Hvilke varer er billigst i udlandet?   Tomas Tengby ser nærmere på       ville lokke svar på fortidens gåder    00-10-402524-0
 Og hvordan prutter man prisen      kunsten at indrette en restau-      ud af den jyske undergrund.
 på en kummefryser ned under       rant sammen med designeren        Drabelige vulkaner og voldsomme    23.00 Udefra
 frysepunktet?              Erik Nissen-Johansen.          jordskælv i Danmark. Sådan var      Sendes også 16.9.
 Henrik Dahl giver svarene i       00-02-308250-0              det nemlig i Jylland for millioner    00-10-402710-0
 "Rabatten".                                    af år siden. Danmark var ved at
 00-89-005738-0             18.40 Ude i naturen:            blive revet midt over, og det     00.00 Debatten
                      Hvalros på Grønland           skyldes måske bare en tilfældighed,    DR TVs direkte debatprogram
16.00 Jersild på DR 2 (TTV)                             at der ikke opstod et stort hav      om ugens aktuelle emner.
                      (TTV)
 Jersild er klar med endnu en                           mellem Ålborg og Esbjerg.         Klaus Bundgård styrer
                      Den er mærkelig, grim og facine-
 omgang aktuelle interview-                            Hvad der skete den gang for mange     diskussionen, hvor der er tid
                      rende, og der er lige så meget urtid
 programmer, der har andre meninger                        millioner år siden, satte et hold     til mere end bare slagord og
                      over den som over næsehornet.
 end de firkantede.                                forskere fra Geologisk Institut      ophidsede skænderier.
                      Et program om hvalrossen på
 www.dr.dk/jersild                                 i København og Århus sig         Han nøjes ikke med at spørge,
                      Grønland - og et lille gensyn med
 Sendt første gang 8.9.                              for at finde ud af.            hvad folk mener. Men også,
                      den flok hvalrosser, som
 00-26-013005-0                                  www.dr.dk/videnom             hvorfor de mener det, og
                      Søren Ryge Petersen mødte på
                                          Sendes også 17.9.             hvordan argumenterne hænger
                      Svalbard engang.
16.30 Deadline 2. sektion                              00-26-012378-0              sammen.
                      www.dr.dk/naturen
 Jes Stein Pedersen søger kernen     Sendt første gang 9.9.                               Sendt første gang 9.9.
 i den aktuelle debat om tro, etik    00-91-004111-0             21.20 Præsidentens mænd (88)        00-26-016241-0
 og handlinger.                                  Emmy-belønnet amerikansk
 Sendt første gang 12.9.                              dramaserie.              00.45 Bestseller (TTV)
                     19.10 Pilot Guides: New Orleans
 00-10-406929-0                                  (The West Wing)              DRs aktuelle bogmagasin om
                      Engelsk rejseserie.
                                          Jagten på en ny vicepræsident er     danske og udenlandske bøger
                      Den afslappede stemning, der
17.00 Deadline 17:00                                gået ind, men staben i Det Hvide     og forfattere. Isabella Miehe-
                      kendetegner den tidligere fran-
 00-10-406686-0                                  Hus har også andet at spekulere på.    Renard guider seerne gennem
                      ske koloni, griber også Justine
                                          Fem formodede terrorister er       nogle af de nyeste udgivelser, giver
                      Shapiro under hendes ophold
                                          forsvundet, og sikkerhedstjenesten    tips til gode læseoplevelser og
17.10 Forsyte-sagaen (6:13)        i byen, der er berømt for sit
                                          frygter, at de planlægger en       interviewer en markant forfatter-
 Engelsk dramaserie fra 2002       Cajun-køkken, værtshusgaden
                                          terroraktion.               personlighed.
 efter Nobelprismodtageren        Bourbon Street, Mardi Gras
                                          Samtidig går Bartlets datter Zoey på   www.dr.dk/bestseller
 John Galsworthys bøger.         karnevalet og ikke mindst som
                                          natklub for at fejre, at hun har taget  Sendt første gang 8.9.
 (The Forsyte Saga)            jazzmusikkens fødeby.
                                          sin universitetseksamen - en aften,    00-23-123889-0
 Familien Forsyte tilhører den      00-02-289655-0
                                          der udvikler sig særdeles dramatisk.
 højere middelklasse og bor i                           Sendes også 17.9.
 det fashionable område         20.00 Kommissær Wycliffe (21)                           01.15 Godnat
                                          00-02-644951-0              00-92-821918-0
 omkring Londons Hyde Park        Engelsk krimiserie fra 1996.
 omkring år 1900. Udadtil         (Wycliffe)
                      En lokal dommer findes hængt.
                                         22.00 Tal med Gud
 optræder de som en fast                              - på telefon 70202077
 sammentømret enhed, men         Alt tyder på, at han har taget sit
                                          Et direkte samtaleprogram
 de forskellige grene af         eget liv, men Wycliffe er ikke så
                                          hvor du kan stille spørgsmål til
 slægten bryder sig ikke         sikker. Han kendte dommeren
                                          en gruppe præster fra fire
 meget om hinanden. Faktisk        personligt, og hans instrinkt
                                          forskellige trosretninger.
 har familien mere end          fortæller ham, at der næppe er
                                          Vært: Clement B. Kjersgaard.
 almindeligt svært ved at leve      tale om selvmord.
                                          Sendes også 15.9.
 op til sine egne idealer i en      00-02-648094-0
                                          00-83-021172-0
 tid præget af sociale og
 kulturelle omvæltninger.
 00-02-650277-0
                                     Side 2 af 7
                                        13.september - 19.september 2004 - 38. uge Hvid

Onsdag 15.september
15.35 Når jeg stiller træskoene      18.20 Spillet om magten (2:15)      21.00 Bestseller (TTV)           23.00 Jersild på DR 2
                       (TTV)                   DRs aktuelle bogmagasin om         Jersild er klar med endnu en
  (3:4)    (TTV)                                  danske og udenlandske bøger        omgang aktuelle interview-
                       Troen kan flytte bjerge - og konger!
  Hvordan skal min egen begravelse                          og forfattere. Isabella Miehe-       programmer, der har andre meninger
                       Hvad er myte - og hvad virkelighed?
  foregå?                                       Renard guider seerne            end de firkantede.
                       Piet van Deurs tager os denne gang
  I det tredje af fire programmer for-                        gennem nogle af de nyeste         www.dr.dk/jersild
                       med til Jelling og Tamdrup - og
  tæller komponist og musiker Tobias                         udgivelser, giver tips til         Sendes også 17.9.
                       fortæller den mærkelige historie om
  Trier og filminstruktør Nils Malmros                        gode læseoplevelser og           00-26-013013-0
                       den gloende handske der fik Kongen
  om deres liv og om planerne for                           interviewer en markant for-
                       til at hoppe i baljen og give afkald på
  deres egen begravelse.                               fatterpersonlighed.
  Tilrettelæggelse: Lis Kildegaard
                       Thor og Odin og flytte liget af sin                        23.30 Musikprogrammet
                       gamle far fra en af de store høje i    www.dr.dk/bestseller            - En ny dansk bølge??
  Sidste program er med tidl. bolig-                         00-23-123897-0
                       Jelling.                                       I løbet af det sidste halve år har
  minister, MF Lotte Bundsgaard og
                       Manuskript og tilrettelæggelse:                           nye danske navne som
  skuespiller Niels Ellegaard
  www.dr.dk/tro
                       Piet van Deurs.             21.30 Fanget i nettet            Juncker, Johnny de Luxe og
                       00-21-344893-0               Om moderne afhængighed (1:3).       Nephew fået det danske sprog
  Sendt første gang 20.9.03
                                            Kenneth er på internettet fra han     tilbage på hitlisterne. Hvorfor?
  00-91-003093-0
                     18.40 Sidste stop før rendestenen       vågner til han går i seng. Han kan    Anja Pil Overby undersøger om
                                            ikke længere finde ud af, hvad der er   der er tale om en ny dansks-
16.05 DR-Derude               (3:4)      (TTV)
                                            hans rigtige jeg.             sproget bølge i dansk rock og pop.
  med Søren Ryge Petersen          Brian ved, at når man er hjem-
                                            Han drømmer om, at han i         Sendt første gang 10.9
  (TTV)                   løs og på stoffer, så er der
                                            virkeligheden er den, han er, når han   00-83-024163-0
  En halv time fra haven. Med et hav    risiko for, at den nye sviger-
                                            er på nettet.
  af sommerblomster, georginer,       familie ser ned på en.
                                            Christa er bidt af et krigsspil.    00.00 Tal med Gud
  roser, køkkenurter og alt det andet    Tommy håber, at hans erfa-
                                            Selvom hun er mor og bor sammen      - på telefon 70202077
  gode.                   ringer kan redde et andet
                                            med sin mand, spiller hun hver      Et direkte samtaleprogram
  Tilrettelæggelse:             ungt menneske fra at få et
                                            eneste aften - 35 timer om ugen. Hun   hvor du kan stille spørgsmål til
  Søren Ryge Petersen            dårligt liv nederst på den
                                            er totalt afhængig af de oplevelser,   en gruppe præster fra fire
  www.dr.dk/drderude            sociale rangstige.
                                            computeren giver hende.          forskellige trosretninger.
  00-91-006009-0              00-83-010928-0
                                            Tilrettelæggelse:             Vært: Clement B. Kjersgaard.
                                            Cathrine Marchen Asmussen.        Sendt første gang 14.9.
16.30 DR Explorer:            19.10 Pilot Guides: Sydney          00-24-463906-0
                       Engelsk rejseserie                                  00-83-021172-0
  Den transsibiriske jernbane
                       Justine Shapiro tilbringer en uge
  (2:2) (TTV)                i Sydney, porten til Australien
                                           22.00 Tro, håb og afhængighed       00.30 VIVA (TTV)
  Fra Moskva til Beijing over de      for de fleste rejsende, der er       (3:3) (TTV)                Kultur i levende billeder
  mongolske stepper.            bygget op omkring en pragtfuld       "Enten har det været stoffer       DR´s journalistiske magasin
  DR Explorer er taget med på        naturlig havn. Og får et chok       eller også har det været mænd".      stiller skarpt på fænomener
  verdens længste og måske         da hun opdager, at landets op-       Det tredje program handler om       og aktuelle begivenheder i
  mest berømte jernbanerejse.        rindelige indbyggere først blev      Tascha på 25 år. Tascha har        kulturens verden.
  Vi besøger det spirende mongolske     medborgere i 1967. Før den tid       et tomrum inden i sig, som hun      Præsenteret af Lise Mühlhausen.
  demokrati, overnatter i nomadetelt,    blev de betragtet som en del af      fylder med stoffer og forelskel-     www.dr.dk/viva
  og spiser stegte skorpioner på      landets flora og fauna.          se. Hun kan ikke undvære         Sendt første gang 13.9.
  Beijings natmarked.            00-02-289663-0               nogen af delene. Men hun har       00-23-123501-0
  Tilrettelæggelse: Peter Wath.                            nået et nulpunkt i sit liv som
  www.dr.dk/explorer                                  narkoluder i Skelbækgade og       01.00 Godnat
  Sendt første gang 15.1.03
                     20.00 MotorMagasinet (7:8)
                                            nu skal det være slut. Både        00-92-821918-0
  00-90-299316-0              (TTV)                   med stofferne og jagten på
                       Et tør-det-selv program med        kærligheden. For første gang
                       Wikke & Rasmussen. Mød           i fem år får Tascha sit eget
17.00 Deadline 17:00
                       Dario Campeotto og Michael         værelse i Valby og et rigtigt
  00-10-406686-0
                       Kvium,                   arbejde på Hotellet i Oehlen-
                       Jazzys Kør-Så-Ordentligt-Skole og     schlægersgade. Og så møder
17.10 Forsyte-sagaen (7:13)         gense motordramaet Tannhäuser       hun en ny mand. Der også
  Engelsk dramaserie fra 2002        med den Voldsomme Volvo.          kæmper med at komme ud af
  efter Nobelprismodtageren         Sendes også 17.9.             sit heroinmisbrug.
  John Galsworthys bøger.          00-92-837652-0               Tilrettelagt af Nanna Westh &
  (The Forsyte Saga)
                                            Ulla Ringgård.
  Familien Forsyte tilhører den     20.30 Filmland (TTV)             00-83-017272-0
  højere middelklasse og bor i       I technicolor og bredformat.
  det fashionable område          Søren Høy præsenterer
  omkring Londons Hyde Park                             22.30 Deadline
                       ugens varmeste filmnavne,         Vært: Martin Breum.
  omkring år 1900. Udadtil         de nyeste filmpremierer og
  optræder de som en fast                               Nyheder, baggrund, debat og
                       spændende reportager fra          perspektiv.
  sammentømret enhed, men          filmlandet.
  de forskellige grene af                               Mere om aftenens program på
                       www.dr.dk/film               www.dr.dk/deadline
  slægten bryder sig ikke          Sendes også 16.9.
  meget om hinanden. Faktisk                              00-10-402524-0
                       00-23-123196-0
  har familien mere end
  almindeligt svært ved at leve
  op til sine egne idealer i en
  tid præget af sociale og
  kulturelle omvæltninger.
  00-02-650285-0
                                      Side 3 af 7
                                       13.september - 19.september 2004 - 38. uge Hvid

Torsdag 16.september
15.55 OBS (TTV)            18.10 Rick Stein:             20.30 - 22.30 Tema-aften:         22.05 Tintin i Danmark
  Oplysninger til borgerne        Smagens konger (4:10)           Tintin                 Tintin-striben fik premiere i
  om samfundet              Madserie fra BBC.                                Danmark i 1948. Men først i
  00-13-001449-0             Ricks gastronomiske pilgrimstur      20.30 Tintin              60'erne udkom Tintin som
                      for at smage det bedste af det      Tegneserien Tintin fylder 75 år     albums herhjemme. Siden er
16.00 Filmland (TTV)            bedste britiske mad har ført ham     i år. DR2 sætter fokus på den      der udkommet 25 forskellige
  I technicolor og bredformat.      til Lancastershire for at smage     snarrådige reporter Tintin og      Tintin-albums i Danmark. I dag,
  Søren Høy præsenterer          egnens ragout, blodbudding og      hans belgiske skaber Hergé.       21 år efter Hergés død, er der
  ugens varmeste filmnavne,        Mrs. Kirkhams ost. I Lake District    Også i Danmark har Tintin-       stadig liv i den danske Tintin-lejr.
  de nyeste filmpremierer og       finder han vildsvin og det berøm-    serien sit eget liv og sine tro-    Mød en række danskere, som
  spændende reportager fra        te Herdwich får. Rick laver bl.a.    faste disciple. DRs Søren Høy      gennem årene har holdt Tintin i
  filmlandet.               en kinesisk gryderet og grillet lam.   præsenterer temaaften fra        live i Danmark, og kunstnere,
  www.dr.dk/film             00-02-299790-0              tegneserieboghandelen Faraos      som har fundet inspiration hos
  Sendt første gang 15.9.                             Cigarer, som er opkaldt efter      Tintin.
  00-23-123196-0           18.40 Pilot Guides:             et Tintin-album.            00-23-000426-0
                     Arktisk Canada              Tilrettelæggelse: Kåre V. Poulsen.
16.30 Hvad er det værd (22:35)       Engelsk rejseprogram           00-23-000388-0             22.20 Arven efter Tintin
                      Ian Wright rejser så langt nord                         Debat om arven efter Tintin.
    (TTV)                                                        Bør der udkomme nye Tintin-
                      på, som han nogensinde reg-        20.35 Tintin for enhver pris
  Iaften besøger Dorthe Andersen                                              albums? "Tintinologen" Sven
                      ner med at komme, til det ark-      Mange voksne danskere
  Greve Michael Ahlefeldt på Egeskov                                            Rasmussen og tegneserie-
                      tiske Canada, midnatsolens        har et nostalgisk forhold til
  Slot.                                                          eksperten Søren Vinterberg
                      land. Han starter i Montreal og     Tintin. Men som hobby kan
  Greven viser rundt på det 450 år                                             diskuterer.
                      slutter turen i Qikitarjuaq.       Tintin være en dyr fornøjelse.
  gamle slot og tager seerne med både                                           00-23-000434-0
                      00-02-289671-0              Portræt af et par passione-
  i riddersalen og på de historiske
  toiletter.                                    rede danske Tintin-fans,
                                                             22.30 Deadline
  Eksperterne vurderer en lægebog fra 19.30 Ude i naturen:             hvis hjem er fyldt op med
                                                              Vært: Kurt Strand.
  1600 tallet og et kostbart engelsk   Flue, fisk og sushi (1:3)         Tintin-tingeltangel.
                                          00-23-000396-0             Nyheder, baggrund, debat og
  medicinskab. En seng tegnet af     (TTV)                                       perspektiv.
  arkitekten Wegner og købt brugt for  Fluefiskeren Dan Karbye og sushi-                         Mere om aftenens program på
  en slik, viser sig at have været en  kokken Sebastian Jørgensen er på      20.40 En film bliver til
                                                              www.dr.dk/deadline
  god investering.            deres livs fiskeeventyr på        Præsentation af manden
                                                              00-10-402524-0
  Og så er der gode tips til seerne om  Cape York i det nordlige Australien.   bag dokumentarfilmen "Tintin
  tyverimærkning af antikviteter og   Men først må de køre gennem ild      et moi". Instruktøren Anders
  kunst.                                      Østergaard fik sensationelt     23.00 Palle Nielsen
                     og vand i den australske bush for
  Tilrettelæggelse:           at nå frem til et af verdens bedste    adgang til Tintin-arkiverne i      - mig skal intet fattes (TTV)
  Ane van de Mosselaar                               Belgien og gjorde et opsigts-      Portræt af Danmarks største
                     og mest spektakulære fiskefarvand.
  00-89-006203-0                                  vækkende fund. Det kom der       grafiker Palle Nielsen optaget
                     Med sig har de en ægte australsk
                                          en film ud af.             få uger før hans død. Filmen
                     bushman Neil Newton, der har
                                          00-23-000418-0             er prisbelønnet med både en
17.00 Deadline 17:00           udforsket fiskeriet i det nordlige
                                                              Robert og med Odense Film
  00-10-406686-0             Australien igennem de sidste 30 år.
                                                              Festivals pris som årets
                     Han ved alt om krokodiller, bush-     20.50 Tintin og mig          bedste portrætfilm.
17.10 Forsyte-sagaen (8:13)        fires og andre farer, som de to      I 1971 gav den ellers sky Hergé     00-92-828726-0
  Engelsk dramaserie fra 2002      danskere får helt tæt på kroppen.     et overraskende åbenhjertigt
  efter Nobelprismodtageren       Tilrettelæggelse: ACE & ACE        og personligt interview, hvor han
                     Sendes også 18.9.             for første gang fortalte om,
                                                             23.55 Udefra
  John Galsworthys bøger.                                                 Sendt første gang 14.9.
  (The Forsyte Saga)           00-91-001066-0              hvordan Tintins eventyr var
                                                              00-10-402710-0
  Familien Forsyte tilhører den                          tæt forbundet med spændinger
  højere middelklasse og bor i    20.00 Debatten                i hans eget privatliv og det
                      DR TVs direkte debatprogram       20. århundrede. Som i et andet    00.55 Deadline 2. sektion
  det fashionable område                                                  Jes Stein Pedersen søger kernen
  omkring Londons Hyde Park        om ugens aktuelle emner.         skriftemål bekendte Hergé for
                      Klaus Bundgård styrer          første og eneste gang sit livs     i den aktuelle debat om tro, etik
  omkring år 1900. Udadtil                                                 og handlinger.
  optræder de som en fast         diskussionen, hvor der er tid      hemmeligheder sine drømme,
                      til mere end bare slagord og       sin tvivl, desperation og bristede   Sendt første gang 12.9.
  sammentømret enhed, men                                                 00-10-406929-0
  de forskellige grene af         ophidsede skænderier.          illusioner og sin helt egen for-
  slægten bryder sig ikke         Han nøjes ikke med at spørge,      klaring på det tætte forhold
  meget om hinanden. Faktisk       hvad folk mener. Men også,        mellem hans liv og værk.       01.25 Godnat
                      hvorfor de mener det, og         Denne enestående dokumentar-      00-92-821918-0
  har familien mere end
  almindeligt svært ved at leve      hvordan argumenterne hænger       film er baseret på disse originale
  op til sine egne idealer i en      sammen.                 optagelser nu offentliggjort for
  tid præget af sociale og        Sendes også 17.9.            første gang nogensinde.
  kulturelle omvæltninger.        00-26-016268-0              Filmen er en selvbiografisk rejse
  00-02-650293-0                                  gennem Hergés liv og geniale værk
                                          - fortalt med hans egen stemme.
                                          00-92-832235-0
                                     Side 4 af 7
                                      13.september - 19.september 2004 - 38. uge Hvid

Fredag 17.september
15.30 Bestseller (TTV)         18.05 Viden Om:             20.10 Pilot Guides:             23.00 Musikprogrammet
 DRs aktuelle bogmagasin om       Dynamit og seismografer         Det nordvestlige Frankrig          - Lou Reed: Transformer
 danske og udenlandske bøger       (TTV)                  (4:13)                   I 1973 indspillede den tidligere
 og forfattere. Isabella Miehe-     2 ½ ton dynamit, 400 seismografer    Engelsk rejseserie.             frontfigur i kultband The Velvet
 Renard guider seerne gennem       og 6 gigantiske eksplosioner.      Mange kender Rivieraen og endnu       Underground, Lou Reed, album-
 nogle af de nyeste udgivelser,     Viden Om var med, da geologer      flere kender Paris.             met 'Transformer'. Pladen, der
 giver tips til gode læseoplevelser   og militære sprængningseksperter     Justine Shapiro har valgt at rejse i en   blev indspillet med David Bowie
 og interviewer en markant        ville lokke svar på fortidens gåder   mindre kendt del af Frankrig.        som producer, indeholdt bl.a.
 forfatterpersonlighed.         ud af den jyske undergrund.       Fra Normandiet over Bretagne til      nummeret 'A Walk On The Wild
 www.dr.dk/bestseller          Drabelige vulkaner og voldsomme     Fransk Flandern og slagmarken fra      Side', som for første gang fik
 Sendt første gang 15.9.         jordskælv i Danmark. Sådan var      Første Verdenskrig i Somme.         Lou Reed på hitlisterne. Se
 00-23-123897-0             det nemlig i Jylland for millioner    00-02-304573-0               hvordan den nu legendariske
                     af år siden. Danmark var ved at                           plade blev til, når Anja Pil Overby
16.00 VIVA (TTV)             blive revet midt over, og det                            præsenterer en dokumentar
                                        21.00 Drengene fra Angora
 Kultur i levende billeder        skyldes måske bare en tilfældighed,                         om tilblivelsen af 'Transformer'.
                                          (TTV)                    Sendes også 22.9
 DR´s journalistiske magasin       at der ikke opstod et stort hav
                                          Satireprogram direkte fra Angora      00-83-018074-0
 stiller skarpt på fænomener       mellem Ålborg og Esbjerg.
                                          med Simon Kvamm, husmusike-
 og aktuelle begivenheder i       Hvad der skete den gang for mange
                                          ren Henrik og trommeslageren
 kulturens verden.            millioner år siden, satte et hold
                                          Kåre. Se desuden hvordan det
                                                               00.00 MotorMagasinet (7:8)
 Præsenteret af Lise Mühlhausen.     forskere fra Geologisk Institut                            (TTV)
                                          går Team Easy On i åretsTour
 www.dr.dk/viva             i København og Århus sig                               Et tør-det-selv program med
                                          de France.
 Sendt første gang 13.9.         for at finde ud af.                                 Wikke & Rasmussen. Mød
                                          Sendes også 18.9.
 00-23-123501-0             www.dr.dk/videnom                                  Dario Campeotto og Michael
                                          00-83-020559-0
                     Sendt første gang 14.9.                               Kvium, Jazzys Kør-Så-Ordentligt-
16.30 Debatten              00-26-012378-0                                    Skole og gense motordramaet
                                        21.30 Normalerweize (2:8)
 DR TVs direkte debatprogram                                                 Tannhäuser med den Voldsomme
                                          Dybdeborende satire med
 om ugens aktuelle emner.       18.45 Tyskland over alt                                 Volvo.
                                          store tasker. Flotte piger i
 Klaus Bundgård styrer          Tysk dokumentarprogram.                               Sendt første gang 15.9.
                                          dyb krise. Med musik.
 diskussionen, hvor der er tid      "Jeg følte mig simpelthen godt                            00-92-837652-0
                                          Sendes også 18.9.
 til mere end bare slagord og      tilpas efter et slagsmål. Bagefter    00-92-836796-0
 ophidsede skænderier.          følte man, at man trods alt var                          00.30 Præsidentens mænd (88)
 Han nøjes ikke med at spørge,      noget." Den 21-årige David fra den 22.00 Coupling                  Emmy-belønnet amerikansk
 hvad folk mener. Men også,       lille by Bernau nord for Berlin var                         dramaserie.
 hvorfor de mener det, og                            - kærestezonen (15)              (The West Wing)
                     et eksempel på, at et lavt selvværd
 hvordan argumenterne hænger                          Engelsk prisbelønnet komedie-         Jagten på en ny vicepræsident er
                     kan føre til højreekstremisme og
 sammen.                                    serie.                    gået ind, men staben i Det Hvide
                     vold. Takket være to ildsjæle,
 Sendt første gang 16.9.                            (Coupling)                  Hus har også andet at spekulere på.
                     dommer ved ungdomsdomstolen
 00-26-016268-0                                 Han snorker på sofaen, og hendes       Fem formodede terrorister er
                     Andreas Müller og socialarbejderen
                                         sko fylder snart hele lejligheden.      forsvundet, og sikkerhedstjenesten
                     Rosemarie Kalas, er David ved at
                                         Han er ude af stand til at tage be-      frygter, at de planlægger en
17.00 Deadline 17:00           komme på ret køl, og deres
                                         slutninger, og hun holder øje med
 00-10-406686-0             arbejde viser, hvor stor betydning                          terroraktion.
                                         hans mindste bevægelse.            Samtidig går Bartlets datter Zoey på
                     den tyske historie stadig har på
                                         Steves og Susans forhold er blevet      natklub for at fejre, at hun har taget
17.10 Forsyte-sagaen (9:13)        nutidens unge.
                                         rutine. Begge flirter med tanken       sin universitetseksamen - en aften,
 Engelsk dramaserie fra 2003       00-02-305650-0
                                         om en affære, og da muligheden        der udvikler sig særdeles dramatisk.
 efter Nobelprismodtageren                           pludselig byder sig, er det fristende
                    19.40 Tinas mad (5:17)                                 Sendt første gang 14.9.
 John Galsworthys bøger.                            at slå til. Er det enden på legen?
                     Svensk madserie.                                   00-02-644951-0
 (The Forsyte Saga)                               00-02-638668-0
 Familien Forsyte tilhører den      Tina giver sit bud på flere gode
 højere middelklasse og bor i      supper. Svampesuppe med                              01.10 Jersild på DR 2 (TTV)
                     ristede hvidløg serveret med
                                       22.30 Deadline                  Jersild er klar med endnu en
 det fashionable område                             Vært: Kurt Strand.
 omkring Londons Hyde Park        varme briebrød og citron- og                             omgang aktuelle interview-
                                         Nyheder, baggrund, debat og          programmer, der har andre meninger
 omkring 1. verdenskrig.         artiskoksuppe med ansjos- og
                                         perspektiv.                  end de firkantede.
 Udadtil optræder de som en       flødestuvede porrer. Desserten
                                         Mere om aftenens program på          www.dr.dk/jersild
 fast sammentømret enhed,        er rødvinskogte pærer med
                                         www.dr.dk/deadline              Sendt første gang 15.9.
 men de forskellige grene af       skummet yoghurt. Tina taler
                                         00-10-402524-0                00-26-013013-0
 slægten bryder sig ikke         også med konditormesteren
 meget om hinanden. Faktisk       Jan Hedh om kunsten at bage
 har familien mere end          et godt brød, og Tomas Tengby                           01.40 Godnat
 almindeligt svært ved at leve      besøger et familieejet hotel på                           00-92-821918-0
 op til sine egne idealer i en      Tjörn, hvor han taler med tre
 tid præget af sociale og        generationer af tjenere.
 kulturelle omvæltninger.        00-02-308269-0
 00-02-650307-0
                                    Side 5 af 7
                                       13.september - 19.september 2004 - 38. uge Hvid

Lørdag 18.september
                     14.25 Atletik: World Athletics     19.30 - 22.30 Temalørdag:        22.30 Deadline
12.25 Ny i job (1:4)
  _Klip_og_kilometer            World Athletics Final, direkte      Mandskor og hornmusik          Vært: Kurt Strand.
  To unge på job. Den ene         Verdens bedste atletikfolk afslutter                       Nyheder, baggrund, debat og
  klipper fancy frisurer på en       sæsonen i Monaco, hvor der      19.30 Mandskor og hornmusik         perspektiv.
  fornem adresse i hovedstaden.      traditionen tro er Grand Prix-finale.  Søren Ryge Petersen på musikalsk     Mere om aftenens program på
  Den anden triller tusindvis af      Førstedagen byder blandt andet på    rejse til Berlevåg ved ishavet.     www.dr.dk/deadline
  kilometer med fragt på de jyske     mændenes 800 meter og 100 meter-     I juni måned rejste Bagterp Blæse-    00-10-406651-0
  landeveje. Frisøren og fragt-      løb samt kvindernes højdespring.     orkester (fra Hjørring) helt til
  chaufføren har meget forskellige     Kommentatorer:              Berlevåg i det nordligste Norge for 22.50 Drengene fra Angora
  jobs. Men disse to unge har en      Christian Munk Petersen og        at spille hornmusik.           (TTV)
  ting tilfælles: De er nye på jobbet   Jakob Larsen.              Og i Berlevåg holder Berlevåg      Satireprogram direkte fra Angora
  - og glade for det. For der er      00-60-823430-0              Mandskor til. De blev næsten       med Simon Kvamm, husmusike-
  masser af udfordringer og meget                          verdensberømte for nogle år siden,    ren Henrik og trommeslageren
  at lære.               17.00 Ude i naturen:            da dokumentarfilmen "Heftig og      Kåre. Se desuden hvordan det
  Sendt første gang 20.10.03        Flue, fisk og sushi (1:3)        begejstret" gik sin sejrsgang i     går Team Easy On i åretsTour
  00-25-607096-0                                  biograferne.               de France.
                      (TTV)
                                           I denne temalørdag vises filmen, og   Sendt første gang 17.9.
                      Fluefiskeren Dan Karbye og sushi-
12.55 Historiske steder (7:7)                            Søren Ryge Petersen fulgte med      00-83-020559-0
                      kokken Sebastian Jørgensen er på
  Skibsværftet i Gdansk var                             hornorkestret til Norge for at møde
                      deres livs fiskeeventyr på
  udgangspunktet for en                               koret og lytte til hornmusik som   23.20 Normalerweize (2:8)
                      Cape York i det nordlige Australien.
  oprørsbevægelse, som fik                             aldrig før. Det er der kommet en     Dybdeborende satire med
                      Men først må de køre gennem ild
  afgørende betydning for det                            flot reportage ud af. Mandskor og    store tasker. Flotte piger i
                      og vand i den australske bush for
  polske kommuniststyres fald.                           hornmusik helt deroppe ved ishavet,   dyb krise. Med musik.
                      at nå frem til et af verdens bedste
  En spændende beretning om                             hvor der ikke vokser et træ, men     Sendt første gang 17.9.
                      og mest spektakulære fiskefarvand.
  begivenhederne, der også                             hvor den folkelige musik lever stort   00-92-836796-0
                      Med sig har de en ægte australsk
  påvirkede resten af Europas                            og flot.
                      bushman Neil Newton, der har
  udvikling.                                    Tilrettelæggelse:           23.50 Når mænd er værst (2)
                      udforsket fiskeriet i det nordlige
  Sendt første gang 3.5.                              Søren Ryge Petersen.           Engelsk komedieserie.
                      Australien igennem de sidste 30 år.
  00-25-610259-0                                  00-91-004863-0              (Men Behaving Badly).
                      Han ved alt om krokodiller, bush-
                      fires og andre farer, som de to                          Gary glæder sig til at dele øl,
13.25 Historiske begivenheder        danskere får helt tæt på kroppen.   19.35 Bagterp blæseorkester         kvinder og rigtig mandfolke-
  (6:7)                  www.dr.dk/naturen            I Bagterp skole uden for Hjørring    snak med sin nye bofælle
  - om folkemord i Rwanda         Tilrettelæggelse: ACE & ACE       mødes 25 mennesker en gang om      Tony. Men der er noget, der
  En programrække til unge om       Sendt første gang 16.9.         ugen for at spille hornmusik.      nager ham. Tony arbejder næs-
  tiden efter 2. verdenskrig.       00-91-001066-0              I denne sæson har de bl.a. øvet     ten aldrig, og når han gør, er
  Foråret 1994 blev op imod 1                            flittigt på nogle norske numre.     det kun med mænd. Og hvad
  million mennesker myrdet på      17.30 Himlens erobring (TTV)        00-91-006661-0              med hans lange hår? Hvad nu
  under 100 dage i Rwanda.         Dokumentarprogram fra BBC.                            hvis han er bøsse?
  Hvordan var dette muligt -        Mennesket har alle dage været     19.40 Heftig og begejstret         Gary: Martin Clunes.
  og hvorfor blev dette brutale      besat af tanken om at flyve, og     Norsk film fra 2001           Tony: Neil Morrissey.
  folkemord ikke stoppet af FN?      to skelsættende begivenheder       I Berlevåg - i det nordligste Norge   Dorothy: Caroline Quentin.
  Nordvision fra Sverige          med 66 års mellemrum er ind-       ud mod Ishavet - findes et ganske    Deborah: Leslie Ash.
  Sendt første gang 13.9.         begrebet af denne drøm. Den 17.     særligt mandskor. Medlemmerne      00-02-625604-0
  00-25-594318-0              december 1903 lykkedes det        er fra 29 til 96 og er enten fiskere
                      brødrene Wright at hæve en        eller fra den lokale fiskefabrik. Det 00.15 Den ufrivillige golfspiller
13.55 Arbejdsliv              maskine over jorden. Turen        er koret, der holder sammen på
  - når arbejdet flytter          varede kun 12 sekunder, men       den kolde by. En dag rejser man     Svensk komedie fra 1991.
                      den ændrede verden for altid.      over grænsen til Rusland for at     (Den ofrivillige golfaren)
  hjemmefra (1:30) (TTV)
                      66 år senere, den 20. juli 1969,     give koncert i Murmansk.         Den tidligere brødristermontør
  De danske arbejdspladser
                      landede Apollo 11 på månen.       Filmen om Berlevågs mandskor er     Stig Helmer er blevet gadefejer.
  forsvinder til udlandet som
                      Og den tur ændrede for altid       de senere års helt exceptionelle     Men nu får han chancen for at
  aldrig før. Alene i år forventes
                      vores syn på verden.           publikumssucces i Norge.         bevise, at han også kan blive
  mere end 30.000 danske jobs
                      00-02-305855-0              Instruktion: Knut Erik Jensen      golfspiller - på kun én uge. Han
  at blive flyttet til lande med
                                           00-02-296074-0              vover et stort væddemål med
  lavere lønomkostninger. Men
  hvad skal der ske med alle de     18.35 En verden i krig (15:26)                            ejeren af en golfklub, meget
  danskere, der mister deres        Engelsk dokumentarserie.       21.20 Rejsen til Berlevåg          står på spil, og han drager derfor
  arbejde, og hvad skal vi leve      "Uro på hjemmefronten"          I juni rejste Bagterp Blæseorkester   på uddannelsesrejse til Skotland
  af i Danmark i fremtiden?        Efter slaget om England var slået    helt til Berlevåg i det nordligste    med vennen Ole. For her stod golf-
  www.dr.dk/arbejdsliv           fejl, koncentrerede Luftwaffe sig    Norge.                  spillets vugge. Og her møder han
  Sendt første gang 13.9.         om provinsen. Coventry blev så      De skulle deltage i en stor musik-    den lettere afsindige golflærer
  00-25-593303-0              hårdt ramt, at militæret erklærede    festival sammen med 10 andre       Roderick.
                      undtagelsestilstand. Briternes      orkestre. De spillede og marcherede   Stig Helmer: Lasse Åberg.
                      frygt for femte kolonne virksom-     og festede og var på ture på fjeld-   Ole Bramserud: Jon Skolmen.
                      hed betød, at mange udlændinge      markerne. Desuden mødte de        Bruno Anderhage: Mats Bergman.
                      blev interneret og udsat for en     naturligvis Berlevåg Mandskor - og    Manuskript: Lasse Åberg og
                      grov og hårdhændet behandling.      lavede en flot koncert sammen med    Bo Jonsson.
                      De tyske u-bådes succes i Atlan-     dem - i hylende blæsevejr ude ved    Instruktion: Lasse Åberg.
                      terhavet betød en streng føde-      det flotte fyrtårn.           00-02-525901-0
                      varerationering. For første gang     00-91-006718-0
                      blev kvinderne indkaldt til fabriks-                      02.00 Godnat
                      og markarbejde, og den lange og                          00-92-821918-0
                      udmarvende indsats resulterede
                      i en gærende social uro.
                       00-02-264040-0
                                     Side 6 af 7
                                       13.september - 19.september 2004 - 38. uge Hvid

Søndag 19.september
14.25 Atletik: World Athletics      19.50 Himmel og Helvede          22.50 Deadline 2. sektion
  Anden dag af World Athletics       - Glædeshusenes historie          Jes Stein Pedersen søger kernen
  Final, direkte             Fransk dokumentarprogram.          i den aktuelle debat om tro, etik
  Kuglestød for mænd er en af       Bordellet har været en berømt og       og handlinger.
  disciplinerne i dette, sæsonens     næsten ærværdig institution i        Sendes også 21.9.
  sidste betydende atletikstævne     Frankrig.                  00-10-406937-0
  for verdenseliten. Også 100 meter-   Hjemsted for indvielser, fantasier og
  løb for kvinder og mændenes       perversioner og et mødested for      23.20 Viden Om:
  højdespring.              politikere.                 Dynamit og seismografer
  Kommentatorer:             De "lukkede huse" blev tolereret og     (TTV)
  Christian Munk Petersen og       kontrolleret af myndighederne fra      2 ½ ton dynamit, 400 seismografer
  Jakob Larsen.              det tidlige 1800-tal til deres officielle  og 6 gigantiske eksplosioner.
  00-60-823449-0             nedlæggelse i 1946.             Viden Om var med, da geologer
                      Glædeshusene tiltrak kunstnere,       og militære sprængningseksperter
17.00 Når jeg stiller træskoene      berømte forfattere, politikere og      ville lokke svar på fortidens gåder
  (4:4)      (TTV)          industrifolk på lige fod med almin-     ud af den jyske undergrund.
  Hvordan skal min egen begravelse    delige dødelige fra alle sociale lag.    Drabelige vulkaner og voldsomme
  foregå?                 00-02-305987-0                jordskælv i Danmark. Sådan var
  I det sidste af fire programmer for-                         det nemlig i Jylland for millioner
  tæller tidl. boligminister, MF Lotte 20.45 Engle i Amerika (2:3)           af år siden. Danmark var ved at
  Bundsgaard og skuespiller Niels                           blive revet midt over, og det
  Ellegaard om deres liv og om plan-   Emmy-nomineret amerikansk          skyldes måske bare en tilfældighed,
  erne for deres egen begravelse.     drama-miniserie fra 2003.          at der ikke opstod et stort hav
  Tilrettelæggelse: Jan Witzel      (Angels in America)             mellem Ålborg og Esbjerg.
  www.dr.dk/tro              Den stærkt højreorienterede advokat     Hvad der skete den gang for mange
  Sendt første gang 27.9.03        og skabsbøsse Roy Cohn er alvorligt     millioner år siden, satte et hold
  Sendes også 22.9.            syg af aids, og det samme er den       forskere fra Geologisk Institut
  00-91-003107-0             unge bøsse Prior. Begge oplever       i København og Århus sig
                      ejendommelige ting på deres         for at finde ud af.
                      sygeleje. I sin seng på hospitalet får    www.dr.dk/videnom
17.30 Avanti!
                      Roy besøg af Ethel Rosenberg, som      Sendt første gang 14.9.
  Amerikansk komedie fra 1972.
                      han fik henrettet i den elektriske stol   00-26-012378-0
  (Avanti!)
  Wendell Armbruster er en for-      - mens en engel brager gennem loftet
  travlet amerikansk forretnings-     i Priors soveværelse med et vigtigt 23.50 Lovers
  mand. Han er kommet til Italien     budskab til ham.               Prisbelønnet fransk Dogme-film
  for at hente sin fars lig hjem til   Roy Cohn: Al Pacino.             fra 1999.
  USA, og nok er han forberedt      Hannah Pitt/Ethel Rosenberg:         (Lovers)
  på alskens vanskeligheder med      Meryl Streep.                Den unge jugoslaviske maler
  det italienske bureaukrati, men     Englen/Emily/Hjemløs kvinde:         Dragan går ind i en parisisk
  han har dog ikke drømt om at      Emma Thompson.                boghandel for at købe en bog
  løbe ind i den største af alle     Prior: Justin Kirk.             - og kommer ud med en date
  besværligheder: Kærlighed.       Harper: Mary-Louise Parker.         med den kønne ekspeditrice
  Wendell Armbruster: Jack Lemmon.    Manuskript: Tony Kushner efter        Jeanne. De indleder en liden-
  Pamela Piggott: Juliet Mills.      Kushners eget Pulitzer-pris-         skabelig affære, og langsomt
  Carlo Carlucci: Clive Revill.      belønnede skuespil.             forelsker de sig i hinanden.
  Manuskript:               Instruktion: Mike Nichols.          Dragan flytter ind hos Jeanne,
  Billy Wilder og I. A. L. Diamond    00-02-647187-0                men han har en hemmelighed,
  efter Samuel Taylors skuespil.                            der truer deres kærligheds-
  Instruktion: Billy Wilder.      22.30 Deadline                 forhold.
  Filmen vises i bredformat.       Vært: Kurt Strand.              Filmen er den første udenlandske
  00-02-483729-0             Nyheder, baggrund, debat og         film, der følger det danske Dogme-
                      perspektiv.                 manifest.
                      Mere om aftenens program på         Jeanne: Élodie Bouchez.
                      www.dr.dk/deadline              Dragan: Sergej Trifunovic.
                      00-10-406651-0                Alice: Geneviève Page.
                                            Manuskript: Pascal Arnold og
                                            Jean-Marc Barr.
                                            Instruktion: Jean-Marc Barr.
                                            00-02-518743-0

                                          01.25 Godnat
                                            00-92-821918-0
                                      Side 7 af 7

								
To top