Korm�nyzati strat�gia a magyar-orosz, magyar-ukr�n viszonylatban

Document Sample
Korm�nyzati strat�gia a magyar-orosz, magyar-ukr�n viszonylatban Powered By Docstoc
					Magyar-orosz gazdasági kapcsolatok

 A FÁK Üzleti Klub és a Magyar Külgazdasági Szövetség
      közös, kibővített elnökségi ülése
             Budapest
           2009. október 19.
         Gilyán György
    Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
            Moszkva
Oroszország helye a magyar külgazdasági
      kapcsolatokban

  • 14 Mrd USD-t meghaladó 2008. évi forgalom,
   kiemelkedő dinamika
  • 2. kereskedelmi partnerünk
  • Sokrétű kapcsolatok
  • Nagymúltú, megújult alapokon nyugvó
   együttműködés
  • Stratégiai energetikai partner
    A magyar-orosz gazdasági kapcsolatok
                    - áruforgalom -
           A magyar-orosz áruforgalom alakulása 1998-2008

           12 000,0
           10 000,0
           8 000,0
           6 000,0
           4 000,0
           2 000,0
             0,0
                1998.  2000.   2002.   2004.  2006.  2008.                        Export   Import
A magyar-orosz áruforgalom 2002. óta megötszöröződött.
2008-ban éves szinten csaknem 50%-os növekedés mellett meghaladta a
14 Mrd USD értéket, ami az eddigi legmagasabb a kétoldalú áruforgalom
történetében.
Exportunk közel 4 Mrd USD (+31%),
Importunk meghaladta a 10 Mrd USD-t (+56,5%).
                  A magyar-orosz áruforgalom 2008. évi alakulása

                        Határparitásos érték millió USD        Index %      Megoszlás %
                         2007. I - XII    2008. I - XII      2008./2007.      2008.
                        Export  Import  Export  Import    Export  Import   Export  Import
          Összesen - Termék     2 959,9  6 491,2  3 872,2  10 157,3    130,8   156,5   100,0    100,0
          Élelmiszer, ital, dohány  234,4    4,2  272,3      1,8  116,2    42,8   7,0     0,0
          Nyersanyagok         12,7   243,6   13,2    310,2    104,1   127,4    0,3     3,1
          Energiahordozók       23,8  5 850,1   15,8   9 398,7    66,5   160,7    0,4    92,5
          Feldolgozott termékek    971,2   291,6  1 249,0   343,4    128,6   117,8   32,3     3,4
          Gép szállítóeszköz     1 717,9   101,7  2 322,0   103,2    135,2   101,4   60,0     1,0


Kivitelünk szerkezete:                                    Behozatalunk szerkezete:
• 60%-ban gépek és szállítóeszközök
                                               • 92,5%-ban energiahordozók,
(főként híradástechnika, kisebb részt irodagépek,
közúti járművek és ipari gépek);
                                               • 3,4%-ban feldolgozott termékek
• 32,3%-ban feldolgozott termékek                              (műtrágya, szerves és szervetlen vegyi termékek,
(döntően gyógyszer és gyógyszerészeti termékek,                       vas-, acél- és színesfém termékek);
emellett papír-, műanyag,- fém-, gumi-, textil-, vegyipari-
parafa-, cipőipari-, műszeripari-, ruházati termékek);                    • 3,1%-ban nyersanyagok
•7%-ban az élelmiszeripari termékcsoport                           (nyers- és szintetikus gumi, fémércek, fa, parafa,
(zöldség, gyümölcs, élő állat, takarmány, hús, gabona,                    cellulóz, papírhulladék).
ital és dohány).
                A magyar-orosz áruforgalom 2009. I. félévi alakulása

                      Határparitásos érték millió USD           Index %      Megoszlás %
                      2008. I - VI       2009. I - VI      2009./2008.       2009.
                     Export   Import    Export   Import    Export  Import   Export  Import
       Összesen - Termék      2 003,6  5 161,2    1 256,5  2 161,5     62,7    41,9   100,0   100,0

       Élelmiszer, ital, dohány   135,9      1,5   92,1      0,4   67,8    26,2    7,3    0,0

       Nyersanyagok          8,2   156,8      6,7      36,4   81,5    23,2    0,5    3,0

       Energiahordozók        8,3   4 786,1     8,3   2 025,0     99,8    42,3    0,7    92,7

       Feldolgozott termékek    631,3   187,9     517,7      53,8   82,0    28,6   41,2    3,6

       Gép, szállítóeszköz     1 219,9     29,0   631,7      46,ö   51,8    158,7   50,3    0,6

Kivitelünk szerkezete                                   Behozatalunk szerkezete

   50%-ban gép és szállítóeszköz                               92,7%-ban energiahordozó,
   (főként híradástechnika, kisebb részt
   irodagépek, közúti járművek, ipari- és villamos                      3,6%-ban feldolgozott termék
   gépek);                                          (szerves és szervetlen vegyi termék,
                                                műtrágya, színesfém-, vas-, acéltermék)
   41%-ban feldolgozott termék
   (legnagyobb részt gyógyszer és                              3%-a nyersanyag
   gyógyszerészeti termékek);                                (nyers és szintetikus gumi, fémérc és
                                                fémhulladék,
   7%-ban az élelmiszeripari termékcsoport                          fa és parafa)
   (élő állat, zöldség, gyümölcs, takarmány, hús)
  A magyar export alakulása szélesebb időszak tükrében

2500


2000


1500


1000


 500


  0
    2005. év  2006.I-VI.  2007.I-VI.  2008.I-VI.  2009.I-VI.


Az idei első féléves export értéke elmarad a kiugróan magas 2008. évi
értéktől, de a visszaesés ellenére illeszkedik a többéves tendenciába,
szinte azonos a 2007. évi értékkel.
         A magyar-orosz gazdasági kapcsolatok
                     - tőkebefektetések -

     A kölcsönös befektetések értéke becslések szerint túllépte
           oldalanként a 1,5 milliárd dollárt.

Az orosz működő tőke Magyarországon         A magyar működő tőke Oroszországban

                          Az 1998-as orosz pénzügyi-gazdasági válság
                          után új folyamat kezdődött el.
  az infrastruktúrát (MALÉV)
  az ingatlanpiaci ágazatot
  a kereskedelmi és pénzügyi
                }  preferálta
                          A legjelentősebb befektető cégek :
                          → MOL Rt. (vegyesvállalat, koncessziók)
                          → OTP Bank Rt. (tulajdonszerzés, expanzió)
  ágazatot
                          → Gedeon Richter (oroszországi gyáralapítás)
  A legjelentősebb befektető cégek:
                          → EGIS Nyrt. (gyógyszergyári befektetés)
  → Gazprom
                          →TRIGRÁNIT (infrastrukturális beruházás)
  → Lukoil
                          → MEHIB (Investment Foundation részesedés)
     A gazdasági válság hatása az orosz gazdaságra
•  Gazdasági lassulás (a GDP 2009. I-VII. hóban az előző év azonos időszakához képest 10,2%-
  kal csökkent).
•  32,2 Mrd USD külföldi befektetés ( 30,9%-kal kevesebb az előző év azonos időszakánál).
•  Visszaesés az ipari termelésben (-14,2%) és a feldolgozóipari termelésben (-20,3%).
•  Csökkentek a reálbérek (-3%) és a lakosság pénzbeli reáljövedelme (-0,9%).
•  Nőtt a regisztrált munkanélküliek száma (2008. júliushoz képest 829 ezerrel)
  és július végén 2,1 millió volt, ami a munkaképes lakosság 1,6%-a.
•  2009. első hét hónapjában az infláció 8,1% volt (2008. I-VII. hónapjában 9,3).
•  Csökkent a külkereskedelmi forgalom – az orosz export 46,9%-kal, az import 40,2%-kal.
•  Az ország valuta és aranytartalékai 2009. január 1-je óta 28,7 Mrd USD-vel csökkentek,
  augusztus végén 398,3 Mrd USD-t tettek ki.
•  A költségvetési hiány 2009. I-VII. hónapjában 923,8 millió rubel, a GDP 4,3%-a (2008. I-VII.
  hónapjában 2,1 Mrd rubel többlet volt, a GDP 9,3%-a).
     A gazdasági válság hatása az orosz energiaszektorra

Az energia ágazatra a válság vegyesen hatott: az olajiparon szinte meg sem látszik, a
gáz szektorban viszont látványos a visszaesés.


      mutatók          mennyiség     az előző év I. félévének
                                %-ában
kőolaj-kitermelés Mto          284,5           100
Kőolajexport              142,2           101
Földgázkitermelés Mrd m3        316,2            79
Földgázexport              73,7            62
  Az energia szektor legfontosabb szereplőinek első félévi teljesítménye
   A bevételek jellemzően majdnem mindenkinél estek a nyereséggel együtt.
   Kivételt az első alól a Gazprom, míg a második alól a Szurgutnyeftyegaz képez.


                  Bevétel (%)          Nyereség (%)
Szurgutnyeftyegaz            -27,8              +6
Rosznyefty                -23               -50
Gazprom                 +9,2              -40,8
Gazpromnyefty              -28,7              -42,5
Lukoil                  -39              - 56
    A gazdasági válság hatása az orosz gazdaságra

• A válság feltárta a gazdaság gyenge pontjait, a jogszabályi hiányosságokat,
 a külső piactól való függőséget.

• A reálszektor a kormány támogató intézkedései ellenére komoly nehézségekkel
 szembesült.

• A kormány által 2008. végén meghirdetett válságkezelő csomagok a bankok
 likviditásának erősítésére, valamint a gazdaság reálszektorának
 támogatására nem hozták meg a kellő eredményt.

• Komoly szociális problémákra lehet számítani főként a munkanélküliség
 növekedése és a szociális ágazatok fejlődésének visszaesése következtében.
A 2010-2012. évekre szóló költségvetési politika
       tíz alapgondolata:

1. A szociális kötelezettségek teljesítése
2. A költségvetési hiány csökkentése
3. Szigorú takarékosság a költségvetési eszközökkel
4. A reálszektor és bankrendszer támogatási formáinak kialakítása
5. A szociális szolgáltatások minőségének növelése, többek között a
  kiemelt nemzeti projektek keretében
6. A közbeszerzési rendszer korszerűsítése
7. Gazdaságilag megalapozott adóterhek megállapítása
8. A költségvetési eszközök felhasználásával kapcsolatos felelősség a
  hatalom minden szintjén
9. A nyugdíjrendszer átalakításának befejezése
10. A mozgáskorlátozottak támogatási rendszerének kialakítása
         Új orosz energia stratégia

Prioritások:
 energiabiztonság
 környezetbiztonság
 energiahatékonyság
A stratégia három szakaszban valósítandó meg:
 2013-2015 - le kell küzdeni a válság következményeit és meg kell
  teremteni a gyors fejlődés feltételeit,
 2020-2022 - innovatív módon növelni kell az energiahatékonyságot,
 2030-ig - „a hatékony hagyományos energiaforrások mellett, át kell
  állni a nem fűtőanyag alapú energetikára”.
  Magyar-orosz együttműködés csomópontjai


• Energetika, energiabiztonság

• Közlekedés-logisztika

• High-tech, innováció, K+F
• Befektetési együttműködés, orosz nemzeti fejlesztési programok
• Regionális együttműködés

• Agrárium
•  Magyarország-kép Oroszországban, összetevők:

  –  reakció a gazdasági válságra: a legsúlyosabban érintett
    országok, köztük Magyarország gyakori szerepeltetése;
  –  hazai belpolitika egyes eseményei (utcai megmozdulások,
    kormányváltás, EP választás);
  –  magyar-orosz kapcsolatokat érintő ügyek (MOL-Szurgut,
    I.Belenykaja).
• Következmények:
 – Magyarország-kép fokozatos romlása;
 – csökkenő érdeklődés Magyarország iránt;
 – befolyásolja magyar cégek, vállalatok megítélését,
  végeredményben üzleti lehetőségeiket is korlátozhatja;
• Feladat:
 – aktívabb, szegmentáltabb média jelenlét;
 – az orosz-magyar üzleti klub magalakítása.
       Kormányzati lépéseink

• A vállalkozások mozgásterének folyamatos javítása
• Korszerű együttműködési területek, formák beazonosítása,
 projektszemlélet, high-tech orientáltság
• Aktív felsőszintű kapcsolattartás
• Gazdasági Együttműködési Megállapodás (GEM)
• Gazdasági Együttműködési Vegyesbizottság (GVB)
• Regionális együttműködés fejlesztése
• Közös cselekvési terv
Köszönöm megtisztelő
  figyelmüket!
Gilyán György
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, Moszkva
tel: +7495-796-9370
fax: +7495-796-9380
Internet: http://www.mfa.gov.hu/emb/moscow
e-mail: mission.mow@kum.ru

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:6/18/2012
language:Hungarian
pages:18