yem bitkileri hastalik

Document Sample
yem bitkileri hastalik Powered By Docstoc
					YEM BİTKİLERİ
 HASTALIK ve
 ZARARLILARI
   2009/ NİSAN
        Zir.Müh.:F.KAVUT
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) 2002 yılı
verilerine göre, Yurdumuzda 234 bin ha fiğ,
260 bin ha yonca, 99 bin ha korunga ve 3
bin ha alanda burçak ekimi yapılmaktadır
Yem bitkilerinin toplam ekim alanı, ekilebilir
alanın çok düşük bir kısmını oluşturmaktadır.
Bugün yaklaşık 744.000 ha olan yem bitkisi
ekim alanı, mısır vb. bitkiler dahil edildiğinde
bile toplam ekilebilir alanın % 3'ünü, her yıl
ekilen alanın ise % 6’sını kaplamaktadır.
                      Zir.Müh.:F.KAVUT
                       Zir.Müh.:F.KAVUT
Tohum ve fidelerde ortaya çıkan fungal
 hastalıklar:


1.Aphanomyces kök çürüklüğü


2. Pythium kök çürüklüğü
                  Zir.Müh.:F.KAVUT
Yapraklar ve Gövdede ortaya çıkan fungal
 hastalıklar:

1.Yaprak lekeleri (Pseudopeziza    medicaginis,
 Stemphylium botryosum)

2. Siyah gövde ve yaprak leke ( Cercospora
 medicaginis)

3.Mildiyö (Peronospora trifoliorum)

4.Pas (Uromyces striatus)                       Zir.Müh.:F.KAVUT
Alt gövde ve Kök boğazında ortaya çıkan
fungal hastalıklar:

1.Antraknoz (Colletotrichum trifolii)

2.Rhizoctonia ‘nın neden olduğu hastalıklar

3.Sclerotinia  kök  boğazı  ve   gövde
çürüklüğü
                     Zir.Müh.:F.KAVUT
Kök boğazı ve köklerde ortaya çıkan fungal hastalıklar:
1.Kahverengi kök çürüklüğü( Phoma sclerotioides)
2. Cylindrocladium kök ve kök boğazı çürüklüğü (Cylindrocladium
crotalariae)
3. Fusarium solgunluğu (Fusarium oxysporum)
4. Phymatotrichum kök çürüklüğü (Phymatotrichum omnivorum)
5.Phytophthora kök çürüklüğü (Phytophthora megasperma )
6.Verticillium solgunluğu (Verticillium albo-atrum)
7. Kök boğazı ve kök çürüklüğü kompleksi (Fusarium spp.,Pythium
spp., Rhizoctonia solani ve Phoma spp.)
                           Zir.Müh.:F.KAVUT
Hastalıklar ile mücadelede alınması
gereken
Kültürel önlemler:
1.Varsa dayanıklı çeşitler seçilmeli,
2.Biçme zamanı iyi ayarlanmalıdır,
3.Tüm işleme alet ve ekipmanları,hasat
makineleri bir tarladan diğerini geçerken
temizlenmeli,
4.Tarlaların drenajı iyi olmalı,aşırı
sulamadan kaçınılmalı,
5.Kök hastalıkları olan tarlada ürün
rotasyonu (yonca yerine mısır veya
sorgum)yararlıdır.

                      Zir.Müh.:F.KAVUT
Kimyasal mücadele:
•Ülkemizde yem bitkilerine karşı ruhsatlı zirai
mücadele ilacı bulunmamaktadır.
                       Zir.Müh.:F.KAVUT
Yaprak lekesi (Stemphylium botryosum)
                    Zir.Müh.:F.KAVUT
Yaprak lekesi (Pseudopeziza medicaginis)                      Zir.Müh.:F.KAVUT
Siyah gövde ve yaprak leke ( Cercospora medicaginis)
                            Zir.Müh.:F.KAVUT
Antraknoz (Colletotrichum trifolii)


                   Zir.Müh.:F.KAVUT
Aphanomyces kök çürüklüğü

              Zir.Müh.:F.KAVUT
Mildiyö (Peronospora trifoliorum)
                  Zir.Müh.:F.KAVUT
Pas (Uromyces striatus)

             Zir.Müh.:F.KAVUT
Cylindrocladium kök ve kök boğazı çürüklüğü (Cylindrocladium
            crotalariae)
                         Zir.Müh.:F.KAVUT
Sclerotinia kök boğazı ve gövde çürüklüğü
                   Zir.Müh.:F.KAVUT
Sclerotinia kök boğazı ve gövde çürüklüğü


                  Zir.Müh.:F.KAVUT
Kahverengi kök çürüklüğü ( Phoma sclerotioides)
                     Zir.Müh.:F.KAVUT
Cylindrocladium kök ve kök boğazı çürüklüğü
     (Cylindrocladium crotalariae)
                   Zir.Müh.:F.KAVUT
Fusarium solgunluğu (Fusarium oxysporum)
                  Zir.Müh.:F.KAVUT
Phytophthora kök çürüklüğü (Phytophthora megasperma )
                     Zir.Müh.:F.KAVUT
Phytophthora kök çürüklüğü (Phytophthora megasperma )
                      Zir.Müh.:F.KAVUT
Verticillium solgunluğu (Verticillium albo-atrum)
                      Zir.Müh.:F.KAVUT
   Yem bitkileri Zaralıları
Yem bitkileri zararlıları:
• Korunga Çadır Tırtılı
• Korunga kök kurdu
• 24 noktalı Gelin böceği ( ergin ve larva
 zararı) Kültürel Mücadele
 Yonca hortumlu böceği :ilk biçimde
 m²de 10-15 adet ise kimyasal mücadele
 yapılabilir.
                  Zir.Müh.:F.KAVUT
KORUNGA ÇADIR TIRTILI
         Zir.Müh.:F.KAVUT
24 NOKTALI GELİN BÖCEĞİ
          Zir.Müh.:F.KAVUT
  YONCA HORTUMLU BÖCEĞİ

• Yonca hortumlu böceği kışı, ergin halde, yonca
 tarlalarında veya kenarlarında bitki artıkları
 bitki kökleri civarında, toprak yarık ve
 çatlaklarında geçirir. İklime bağlı olarak mart
 ayının ikinci yarısından itibaren erginler
 tarlada görülmeye başlar. Yeni erginler yaz
 sıcaklıkları başına kadar beslenir.
• Sonbaharda tekrar hareketlenerek
 tarlalarda görülürler. Havaların soğumaya
 başlaması ile kışlamak üzere toprağa girerler.
 Yılda bir döl verirler.
                     Zir.Müh.:F.KAVUT
       ZARAR BİÇİMİ
• Larva zararı önemlidir. İlk iki dönem larvalar
  sürgün uçları ve yaprak koltukları arasında
  beslenirler. Tomurcuk ve sürgün ucu
  yediklerinden bitki gelişmesi yavaşlar. Son
iki dönem larva yaprakları dıştan kemirerek yer,
  sadece orta damar veya yan damarlar kalır.
• Larva zararı daima bitkilerin üst kısımlarından
  başlar, aşağıya doğru devam eder.                     Zir.Müh.:F.KAVUT
      KONUKÇUSU
• Genellikle yonca fiğ, tırfıl, burçak ve
 üçgülde zarar yapar.
                   Zir.Müh.:F.KAVUT
           MÜCADELESİ
A. Kültürel Önlemler
 Kuvvetli ve sık yonca yetiştirmek:Böyle tarlalarda güneş ışıkları
 toprağa ulaşmadığından larva gelişimi yavaşlamaktadır.
 Biçimden önce sulama:Sulama, tarla sıcaklığını bir kaç derece
 azaltmaktadır. Bu nedenle l hafta önce sulama ve biçimden 7-10
 gün sonrasına kadar su vermemek ile toprak yüzeyine dökülen
 larvaların direkt, güneş ışığınının etkisinde kalmaları ve büyük
 oranda ölmeleri sağlanmış olur.
 Erken biçim:Yonca hortumlu böceği birinci biçime kadar olan
 mahsule zarar verir. Bu nedenle biçimi 10-15 gün evvel yapmak
 etken bir yoldur.
 Hasat:Biçimi yapılan yoncaların tarladan hemen kaldırılarak bir
 başka yerde kurutulmaya bırakılmasının faydası büyüktür.
 Böylece kuruyan yoncaları terk eden larvalar beslenecek konukçu
 bulamazlar.                             Zir.Müh.:F.KAVUT
     B Kimyasal Mücadele


İklim şartlarına bağlı olarak ilk biçimden
 10-20 gün önce m ² de 25 larva veya
 ergin bulunduğunda mücadeleye
 başlamak lazımdır. Bölgeden bölgeye ve
 yıldan yıla değişmekle birlikte nisan
 başından 15 mayıs'a kadar olan devrede
 kimyasal mücadele yapılmalıdır. Bu
 esnada bitki 15-30 cm boyundadır.


                  Zir.Müh.:F.KAVUT
LARVA –ERGİN
        Zir.Müh.:F.KAVUT
   KORUNGA KÖK KURDU

• Temmuz başlarında çıkış yapan yumurtalarını
 korunga yaprağının alt yüzeyine, çiçeğe,
 biçilmiş kuru sapların üzerine tek tek veya
 gruplar halinde bırakırlar.Yumurtadan çıkan
 larvalar bitki yüzeyinde kökboğazına doğru
 hareketlenir.Daha sonra bitkideki bir yarık
 veya çatlak vasıtasıyla kök içine
 girip,pislikleriyle giriş yerini kapatır.
• Yılda 1 döl verir.Zarar gören bitki 1.yılda
 yaprakları sararır ve aşağı doğru sarkar ;2
 veya 3.yılda tamamen ölür.
                    Zir.Müh.:F.KAVUT
   Zararlı Olduğu Bitkiler:

• Asıl konukçusu korungadır. Zararlının
 diğer konukçuları yonca, çayır
 mürdüğümü, dikenli öksüz çanı, tırfıl,
 atnalı olarak tespit edilmiştir.
                  Zir.Müh.:F.KAVUT
ERGİN-LARVA-PUPA
        Zir.Müh.:F.KAVUT
.   Etkin bir kültürel yada
  kimyasal mücadelesi yoktur
             Zir.Müh.:F.KAVUT
KÜSKÜT
     Zir.Müh.:F.KAVUT
     TANIMI ZARAR BİÇİMİ
• Şeytan saçı ; verem otu ,kızılot vs ile bilinir.Küsküt , asalak tek
  yıllık bir bitkidir Tohumla çoğaldığı gibi sarılıcı dallarının
  parçaları ile de çoğalır.
 Küskütle bulaşık alanlar sık sık gezilerek küskütlü dallar geride
  kalıntı bırakmayacak şekilde kesilmeli ve derhal yok edilmelidir.
   Küskütün tohum bağlamasına meydan vermeden bitki
  üzerindeki küskütler toplanmalı ve imha edilmelidir. İlkbaharda
  Mayıs ayı başlarında toprağa düşmüş tohumlarının çimlenmesine
  veya bitki dallarına tutunmasına mani olmak için evvelce küskütlü
  olduğu saptanan alanlara 5-10 cm kalınlıkta saman dökmeli, küsküt
  çimlenmesini oluşturduktan ve samana sarıldıktan sonra samanlar
  yakılmalıdır.
   Küskütünün yoğun bir şekilde sardığı alanlar şayet yukarıdaki
  önlemlerle kurtarılamayacak durumda ise tamamen imha edilmeli
  ve parazitin konukçusu olamayacağı bitkiler yetiştirilmelidir.


                             Zir.Müh.:F.KAVUT
              Mücadele

 Yeni yoncalık kurarken, içinde küsküt tohumu görülen yonca tohumunun
 ekilmemesi
 Kontrol edilmiş ve sertifika almış tohumların kullanılması,
 Küskütle bulaşık tohumu ekmek zorunluluğu varsa, mutlaka küskütörden
 geçirildikten sonra kullanılması,
 Küskütle bulaşık yoncalıklara hayvan sokup otlatılmaması, küskütlü yonca
 yiyen hayvan gübrelerinin yoncalıkta kullanılmaması (küsküt tohumları
 hayvanların sindirim sisteminden çimlenme yeteneklerini kaybetmeden
 geçebilmektedirler).
 Yoncalık civarında küskütün görüldüğü yabancı otların sökülüp yakılması,
 Salma sulama yapılan yoncalıklarda, bir yoncalıktan diğerine su geçişlerine
 engel olunması (bulaşık yoncalıklardan geçen su, beraberinde taşıdığı
 küsküt tohum ve bitki parçalarını temiz yoncalıklara taşıyarak yeni
 bulaşmalara neden olabilir).
 Küskütün yoğunluk gösterdiği yoncalıklardan tohum alınmaması,
 Yoğun olarak bulaşık yoncaların sökülüp orada küskütün konukçusu
 olmayan (hububat, mısır vs.) kültür bitkilerinden birinin yetiştirilmesi,
 Talimata uygun biçimde hazırlanan ilaçlar kullanılır.
                                 Zir.Müh.:F.KAVUT
       Kaynaklar:
• Adana Zirai Mücadele Araştırma
 Enstitüsü
• Dr.Pervin ERDOĞAN
• Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı Yayınları
                  Zir.Müh.:F.KAVUT
Teşekkür ederim      Fatmagül KAVUT
      Ziraat Mühendisi
  e mail:bravo_fgk@hotmail.com


             Zir.Müh.:F.KAVUT

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:205
posted:6/18/2012
language:
pages:42