Kostmanns sjukdom Utb dagen 050127 by 9yic0Lo3

VIEWS: 11 PAGES: 11

									Kostmanns sjukdom

     Göran Carlsson
    Barncancerenheten
  Astrid Lindgrens Barnsjukhus
       Stockholm
 E-mail goran.carlsson@kbh.ki.se
     Kostmanns sjukdom
•  Definition
•  Diagnos
•  Vad vet vi idag
•  Vad bör vi tänka på
•  Framtid
     Kostmanns sjukdom
• Bör användas synonymt med svår kongenital
 neutropeni
• Debut ska ske tidigt under första levnadsåret
 och med återkommande allvarliga bakteriella
 infektioner
• ANC (Absolut Neutrophil Count) bestående
 under 0.2x109/L
• Typisk mognadsstopp i myelopoesen (och utan
 andra defekter i hematopoesen)
• Inga andra medfödda defekter
  Myelopoesen and mognadsstoppet vid
     Kostmanns sjukdom

        Mognadsstopp
Myeloblast  Promyelo-  Myelocyte  Meta-    Stav-  Segment-
        cyte         myelocyte  kärniga  kärniga
     Kostmanns sjukdom
• Prevalens 1-2 per miljon innevånare
• Mer än 90% höjer ANC >1.0 på G-CSF
 (Granulocyte colony-stimulating factor)
 behandling
• 10-15% av patienterna utvecklar MDS/AML
 (Myelodysplastic syndrome/Acute myeloid
 leukemia)
• Kronisk gingivit/parodontit kliniskt problem
• Osteoporos ca 15% av kroniska neutropenier
• Mutation – neutrofil elastase (NE) genen i ca
 50%
      Kostmanns sjukdom
• MDS/AML hos 13.7% (58/422, SCNIR)
 – Är associerat med en eller flera förvärvade
  genetiska abnormiteter
  • G-CSFReceptor mutation >80%
  • Monosomi 7 eller andra cytogenetiska
   abberationer >90%
  • ras mutation 50%
 – NE mutation 90%
 – G-CSF association?
    Kostmanns sjukdom
• Parodontal sjukdom (kronisk gingivit ±
 tandlossning)
 – Patienter med G-CSF behandlad Kostmanns
  sjukdom har brist på den antibakteriella
  peptiden LL-37 i neutrofiler och i saliv
 – Det finns en korrelation mellan parodontit och
  brist på LL-37
    Kostmanns sjukdom
• Osteoporos
 – Incidens oklar
  • I hela SCNIRs patientmaterial ca 15%
 – Bentäthets mätning av 236 pat visade
  patologi hos 113 (48%) men bara 67
  (67/236=28%) av dessa hade kliniska
  problem
 – G-CSF association?
    Kostmanns sjukdom
• Behandling
 – G-CSF (Neupogen®, Granocyte®)
  • Starta med 5 μg/kg och dygn
    – Sänka eller höja dosen efter 1-2 veckor
  • Målsättning ANC 1.0-5.0x109/L
    – Högre nivåer kan krävas för att ha kontroll på
     infektionerna
 – Tandläkare/tandhygienist
     Kostmann sjukdom
• Kontroller och prover
 – Klinisk status, blodstatus och
  infektionsanamnes var 3:e mån
 – Årliga benmärgsundersökning
   • Morfologi, cytogenetik, G-CSFR mutations analys
 – NE genanalys vid ett tillfälle
 – Bentäthetsmätning
 – Bestämning av LL-37
    Kostmanns sjukdom
• Framtid
 – Vilka riskerar utveckla MDS/AML?
  • Benmärgstransplantation?
 – Behandling av bristen på LL-37
  • Lokal behandling?
  • Stimulera LL-37 produktion?
 – Osteoporosprofylax?

								
To top