SAMOSTALNA IZRADA BIZNIS PLANA by Daliborr

VIEWS: 14 PAGES: 3

									 SEMINARSKI RAD
     IZ
   PREDMETA
MENADZMENT MALIH I
SREDNJIH PREDUZECA
    1
              SADRZAJ

 SWOT analiza……………………………………………………………………………… 5
 Osnove biznis plana…………………………………………………………………………6
 Zasto biznis plan……………………………………………………………………………. 7
 Kako da ne pisete biznis plan………………………………………………………………. 7
 Kome je biznis plan potreban………………………………………………………………. 8
 Koliko treba da bude dugacak biznis plan…………………………………………………. 9
Samostalna izrada biznis plana…………………………………………………………… 10
 Vrste biznis planova I njihova izrada………………………………………………… 10
 Upustva za planiranje poljoprivrdnog biznisa…………………………………………12
 Upustva za planiranje novog biznisa………………………………………………… 15
 Upustva za planiranje razvojnog biznisa……………………………………………… 16
                2
         GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD
        Radovi iz svih oblasti, powerpoint prezentacije i drugi edukativni materijali
  Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7. Besplatna razmena banera.
             WWW.DIPLOMSKI-RADOVI.COM
              WWW.SEMINARSKIRAD.ORG
               WWW.MAGISTARSKI.COM
              WWW.MATURSKIRADOVI.NET
               WWW.MATURSKI.NET
              WWW.SEMINARSKIRAD.INFO
               WWW.MATURSKI.ORG
               WWW.ESSAYSX.COM
            WWW.FACEBOOK.COM/DIPLOMSKIRADOVI
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI
 RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM
 PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO
 DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE GOTOVI SEMINARSKI,
DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I
 UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE
NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA
        RADOVA. PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU

           Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7.
            Sarađujemo sa ozbiljnim sajtovima vrhunske klase.
 Naš link: <a title="seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi | magistarski rad"
href="http://www.maturskiradovi.net">Seminarski i diplomski</a>
 Naš baner: <a title="seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi |magistarski rad"
href="http://www.maturskiradovi.net"><img src="http://www.maturskiradovi.net/images/seminarski.gif" width="120"
               height="60" border="0" alt="Seminarski i Diplomski Rad"></a>

KONTAKT NA: maturskiradovi.net@gmail.com !
                             3

								
To top