Računovodstvo – primarni izvor informacija by Daliborr

VIEWS: 15 PAGES: 3

									Fakultet za uslužni biznis
Sremska Kamenica
Konsultativni centar Zrenjanin
           Druga predispitna obaveza iz predmeta
            Uvod u menadžersko računovodstvo
                (Seminarski rad)

        Tema: Računovodstvo – primarni izvor informacija
           za efikasno upravljanje preduzećem
Zrenjanin                         Branka Babić
22.11.2007.                         2425/07
                   SadržajUVOD                                  3
1. EVOLUCIJA RAČUNOVODSTVENOG INFORMACIONOG
 SISTEMA                                4
2. KORIŠĆENJE RAČUNOVODSTVENIH INFORMACIJA
 ZA POTREBE RAZLIČITIH INTERESANATA                  6
 2.1. Definisanje korisnika računovodstvenih informacija       7
 2.2. Korišćenje računovodstvenih informacija za interne korisnike  7
 2.3. Korišćenje računovodstvenih informacija za eksterne korisnike  8
3. KRITIČKI OSVRT NA KORIŠĆENJE RAČUNOVODSTVENIH
 INFORMACIJA                              9
ZAKLJUČAK                               10
LITERATURA                               11
         GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD
       Radovi iz svih oblasti, powerpoint prezentacije i drugi edukativni materijali
 Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7. Besplatna razmena banera.
             WWW.DIPLOMSKI-RADOVI.COM
              WWW.SEMINARSKIRAD.ORG
              WWW.MAGISTARSKI.COM
             WWW.MATURSKIRADOVI.NET
               WWW.MATURSKI.NET
              WWW.SEMINARSKIRAD.INFO
               WWW.MATURSKI.ORG
               WWW.ESSAYSX.COM
           WWW.FACEBOOK.COM/DIPLOMSKIRADOVI
  NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI
 MATURSKI RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD
OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO
 DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE
GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ
 NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U
 SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI
 DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA. PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM
                    FORUMU

           Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7.
           Sarađujemo sa ozbiljnim sajtovima vrhunske klase.
 Naš link: <a title="seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi | magistarski rad"
href="http://www.maturskiradovi.net">Seminarski i diplomski</a>
 Naš baner: <a title="seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi |magistarski rad"
href="http://www.maturskiradovi.net"><img src="http://www.maturskiradovi.net/images/seminarski.gif" width="120"
              height="60" border="0" alt="Seminarski i Diplomski Rad"></a>

KONTAKT NA: maturskiradovi.net@gmail.com !

								
To top