Braslasu MCR ezumat teza doctorat by d731io

VIEWS: 18 PAGES: 1

									                                 Dr. Corneliu Mihail Brăslaşu        Cercetări privind Cardiomiopatiile la animale
                      Rezumat


     Teza de doctorat „Cercetări privind cardiomiopatiile la animale” a fost coordonată
de Dl. Prof. Dr. H.c. Horea Bârză şi a fost susţinută public în cadrul Facultăţii de Medicină
Veterinară Bucureşti în anul 1999.
     Teza de doctorat a fost sistematizată în două părţi: A. Studii bibliografice, şi B.
Cercetări personale.
     În prima parte, lucrarea face o amplă prezentare a cardiomiopatiilor la animale în
comparaţie cu omul, teza de faţă având rolul de a aduce la zi în medicina veterinară
românească acest grup de cardiopatii. Aici ar trebui menţionat faptul că până în acest moment
cardiomiopatiile erau cel mai des prezentate sub formă de „dilataţia cardiacă” şi „hipertrofia
cardiacă”, făcându-se astfel confuzii între două (din cele 3 tipuri de cardiomiopatii) boli şi 2
mecanisme fiziopatologice ale cardiopatiilor, respectiv hipertrofia şi dilataţia cardiacă.
     Pe lângă descrierea cardiomiopatiilor idiopatice (dilatativă, hipertrofică şi
restrictivă), lucrarea cuprinde şi un amplu studiu privind cardiomiopatiile secundare. Acest
grup de afecţiuni cuprinde afecţiuni care au fost prezentate separat în cadrul patologiei
medicale: cardiomiopatia secundară carenţei tocoferol – selenice la animale, cardiomiopatia
postpartum, Boala Duchenne ş.a. Totodată, „cardiomiopatia dreaptă a bovinelor crescute la
amplitudine” a fost exclusă din cadrul cardiomiopatiilor, afecţiunea reprezentând în fapt
„Cordul pulmonar cronic”.
     În partea a doua a lucrării sunt prezentate:
     1. Diagnosticul şi tratamentul cardiomiopatiilor la animale;
     2. Studii privind cardiomiopatiile idiopatice la câine
     3. Cercetări asupra cardiomiopatiilor secundare carenţei tocoferol – selenice la
        viţeii nou – născuţi.
     În cadrul diagnosticului cardiomiopatiilor s-au prezentat particularităţile
diagnosticului clinic şi paraclinic: diagnosticul electrocardiografic, radiografic şi
ecocardiografic.
     Tratamentul a prezentat schemele terapeutice ale cardiomiopatiilor, lucrarea
prezentând observaţiile proprii privind terapia cardiomiopatiilor la câine şi la viţei.
     Secţiunea privind cardiomiopatiile canine a cuprins observaţiile clinice (incidenţă,
particularităţi ale diagnosticului) realizate în clinică pe parcursul desfăşurării stagiului de
doctorantură.
     Ultima secţiune a prezentat particularităţile cardiomiopatiei secundare tocoferol –
selenice la viţeii nou – născuţi, datele obţinute reprezentând nu numai priorităţi naţionale ci şi
internaţionale.
     Ultima parte a tezei de doctorat a cuprins 40 de concluzii şi 292 de titluri
bibliografice. Lucrarea prezintă 39 de fotografii (morfopatologice şi histologice), 52 de tabele
şi 55 de figuri.

								
To top