HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ - DOC 2

Document Sample
HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ - DOC 2 Powered By Docstoc
					            HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ
                    Središte Zagreb
          10 000 Zagreb, Jurišiceva 16, Tajništvo:  01/4812-355, fax: 01/4810-929
                  e-mail: hns.srediste.zagreb@zg.t-com.hr
                       web: www.hns-cff.hr
Zagreb, dana: 19. 06. 2007.                               Broj: 19
    Izdaje: HNS-Središte Zagreb, žiro račun PRIVREDNA BANKA 2340009-1100187844
 Uređuje: Ured Središta Zagreb. Odgovorni urednik: Zdenko ŽIVČIĆ. Tisak: Središte Zagreb
Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza, temeljem članka 36. Statuta HNS-a, na svojoj sjednici
23. 05. 2006. donio je slijedeću

                    ODLUKU
                o prijavi za sudjelovanje u natjecanju


    Klub koji prihvaća sudjelovanje u odgovarajućem rangu natjecanja, odnosno ligi u kojoj je
ostvario pravo nastupa putem postignutih rezultata, obvezan je prijaviti se i potvrditi svoje
sudjelovanje natjecateljskom organu odgovarajuće lige, najkasnije 35 dana prije početka prvenstva
u novoj natjecateljskoj godini. Klub je obvezan dostaviti odluku svog Izvršnog odbora. Iznimno, taj
rok može biti i kraći samo u situaciji kad to nije moguće ostvariti zbog sudjelovanja u
kvalifikacijskim utakmicama na temelju kojih se stječe pravo ulaska u odgovarajuću ligu.

    klub koji je prihvatio i pismeno potvrdio svoje sudjelovanje u odgovarajućem rangu - ligi
natjecanja, a odustane od te prijave u vremenu od početka natjecanja nove natjecateljske godine
započeti će natjecanje u početnom rangu - ligi natjecanja svojeg županijskog saveza.

    Odluka se objavljuje u Službenom glasilu Saveza, a stupa na snagu 8 dana nakon objave.
Zagreb, 23. 05. 2006.                       Predsjednik

Broj: 1272/01                           Vlatko Marković s.r.
            HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ
                    Središte Zagreb
          10 000 Zagreb, Jurišiceva 16, Tajništvo:  01/4812-355, fax: 01/4810-929
                  e-mail: hns.srediste.zagreb@zg.t-com.hr
                       web: www.hns-cff.hr
       P R I J A V A KLUBA ZA NATJECATELJSKU GODINU 2007/2008.

KLUB:
Prijava:
                               BR.
GRAD/MJESTO
                              POŠTE
  ADRESA KLUBA
  telefon u klubu                      fax u klubu
  ADRESA e-mail za slanja službenog glasila
                            E-mail:

IME I PREZIME:
      Predsjednika:___________________________________________

telefon u stanu____________uredu____________fax:_____________mobitel_________________

IME I PREZIME:
      Tajnik kluba___________________________________________

telefon stan _____________uredu______________fax_____________mobitel_________________

IME I PREZIME:
      Direktor kluba:_____________________________________

telefon stan_____________uredu_______________fax:_____________mobitel:_______________

PODACI ZA NATJECANJE:

  Kategorija      Vrijeme                 Osnovna boja      Pričuvna boja
           odigravanja                  dresa          dresa
                       OPREMA
           utakmica koa
            domaćin
   SENIORI                  DRES

   SENIORI                 GAČICE

   SENIORI                  ČARAPE


      PRIJAVU STE DUŽNI DOSTAVITI NAJKASNIJE DO 13.07.2006. GODINE.Za NK_________________________              Potpis i pečat:_______________________
                        HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ
                                      Središte Zagreb
                    10 000 Zagreb, Jurišiceva 16, Tajništvo:  01/4812-355, fax: 01/4810-929
                            e-mail: hns.srediste.zagreb@zg.t-com.hr
                                 web: www.hns-cff.hr

                                 - MLADEŽ –
                            PRIJAVA MOMČADI ZA NATJECANJE
                                u sezoni 2007/2008

KLUB:
Prijava:
                                                      BR.
GRAD/MJESTO                                                POŠTE

    ADRESA KLUBA
   telefon u klubu                                           fax u klubu
   ADRESA e-maila za slanje službenog glasila
                                                E-mail:
               PRIJAVA MOMČADI                                             Prva liga pionira Središta Zagreb
          - za natjecanje u HNL Središta -Zagreb                                   (popunjavaju klubovi koji se natjeću u toj ligi)

Prijavni podaci                 JUNIORI              KADETI                 PIONIRI               ML. PIONIRI
                                 nedjelja ujutro                                nedjelja ujutro
      Vrijeme igre                     nedjelja popodne                                nedjelja popodne
       (upiši X)
                                 subota popodne                                 subota popodne
                                  subota ujutro                                 subota ujutro
 Upiši eventualne posebne
  uvjete vremena igranja
 OSNOVNA BOJA
   DRESA
 PRIČUVNA BOJA
   DRESA
  NAZIV igrališta                                          mjesto igrališta
 Pričuvno igralište za odigravanja                                                    Dali ima dozvolu od matičnog NS
   nogometnih utakmica                                                                 DA / NE
Utakmice mladeži HNS – Središta igraju se na glavnim igralištima (gdje igraju seniori), osim igrališta klubova koji imaju posebna odobrenja uvjetovano Propozicijama natjecanja
(Dinamo, Zagreb, Hrv. Dragovoljac, Radnik, Karlovac, ...)


Podaci o osobama:
                            Ime prezime                      mob.             tel. ured             tel. stan
Predsjednik ili direktor
    kluba

    Tajnik kluba

 Voditelj omladinskog
    pogona
   Osoba za vezu
   glede rješavanja
  pitanja u vođenju
     mladeži
                        Fax broj za prijem dopisa :
                                                      Stručna osposobljenost ili trenersko zvanje
                                                                               BROJ STARE LICENCE
                        Licencirane osobe za rad sa mladima               («PRO», «A», «B»,»C», «Trener
                                                                                  Središta
                                                       nogometa.» , Viši trener nogometa.»

                     JUNIORI
                     KADETI
  samo klubovi
                      PIONIRI
         u natjecanju
                 HNS-a
                      MLAĐI
                      PIONIRI
 Licencirane osobe moraju ispunjavati uvjete Pravilnika o dozvolama(licencama) za rad nogometnih trenera

              Prijava službenih osoba - PREDSTVANIK KLUBA                                     LIJEČNIK

         JUNIORI                                                      Klub ima svog liječnika DA / NE

         KADETI                                               Osoba
                     PIONIRI
natjecanju
klubovi u
                                                             Preporuka kluba da ima na utakmice dolazi liječnik ZBORA
 HNS-a
 samo
                                                                    liječnika iz NS (ime osobe) :
                     MLAĐI
                     PIONIRI                                        -----------------------------------------------
                                            BROJ REGISTRIRANIH
                      PODACI O IGRAČIMA                 IGRAČA
                                            (aktivnih za novu sezonu)
                                igrači rođeni od
                     JUNIORI       01.01.89. do 31.12.90.                    Po uvrštavanju nogometnog kluba u redovno
                                                           natjecanja Središta Zagreb, obvezuje se klub da dostavi
                                igrači rođeni od                   imenični popis registriranih igrača najkasnije 15 dana
                     KADETI       01.01.91. do 31.12.92.                    prije početka natjecanja, te svakog naknadno
                                                                    registriranog igrača.
                                igrači rođeni od
                      PIONIRI
natjecanju
klubovi u
                               01.01.93. do 31.12.94.
 HNS-a
 samo
                      MLAĐI        igrači rođeni od
                      PIONIRI      01.01.95. do 31.12.96.

                     Opći uvjeti za natjecanje u HNS- Središtu Zagreb (proizlaze iz PROPOZICIJA natjecanja mladeži Središta Zagreb)
 -  u HNS Središtu Zagreb obveza je da se natječu klubovi mladeži kojima su seniori u stalnom natjecanju II , III HNL, te klubovi
   mladeži kojima su seniori u stalnom natjecanju u IV HNL koje vodi Središte Zagreb.
 - natječu se klubovi županijskih liga, a koji imaju dopuštenje svojih matičnih nogometnih saveza , te prijavljene II momčadi mladeži klubova
   seniora I HNL;
 - momčadi se natječu u ligama sukladno utvrđenom plasmanu i propisanom načinom obnavljanja liga;
 - novo prijavljeni klubovi svoje natjecanje počinju iz najniže lige Središta Zagreb;
 - momčadi moraju imati dovoljan broj registriranih igrača za pojedinu kategoriju za neometano i regularno odvijanje natjecanja
 - momčadi moraju imati stručne osobe trenerskog zvanja, sa uredno izdanom dozvolu za rad, koju izdaje Instruktora HNS-a Središta, a
   sukladno «Pravilniku o dozvolama (licencama) za rad nogometnih trenera»;
 - na utakmicama stalnog natjecanja klub predstavlja predstavnik kluba sa ovlaštenjem (licencom ) izdano od strane tajništva Središta;
 - troškove vođenja natjecanja snose klubovi, sudionici natjecanja, klub je obvazen prije svake natjecateljske polusezone uplatiti članarinu,
   a visinu iste određuje IO HNS-a;
 - plaćanje službenih osoba klub je dužan podmiriti do prve slijedeće utakmice;
 - organizaciju utakmice provodi klub domaćin i obvezan je poduzeti sve mjere za sigurnost sudaca, delegat i gostujuće momčadi za
   vrijeme odigravanja utakmice i sve do napuštanja igrališta odgovarajućim prijevoznim sredstvima;
 - PRAVO nastupa u ligama Središta Zagreb u sezoni 2007/2008 stječu :
          o ML. PIONIRI - igrači rođeni od 01.01.95. do 31.12.96. i oni koji su na dan utakmice navršili 10 godina
          o PIONIRI - igrači rođeni od 01.01.93. do 31.12.94. i oni koji su na dan utakmice navršili 12 godina
          o KADETI – igrači rođeni od 01.01.91. do 31.12.92. i oni koji su na dan utakmice navršili 14 godina
          o JUNIOIRI - igrači rođeni od 01.01.89. do 31.12.90. i oni koji su na dan utakmice navršili 16 godina
                                                           Povjerenik natjecanja mladeži
                                                               HNS Središta Zagreb
                                                                 Božidar Jureković
 Napomena: sukladno Propozicijama mladeži, Komisija za obnavljanje lige mladeži razmotrit će prijave klubova. Klubovi koji zadovoljavaju
 kriterije biti će uvršteni redovno natjecanje u natjecateljske lige HNS Središta Zagreb.
  TRAŽI SE OVJERA ŽNS-a                         Izjava: Ovom prijavom i točnošću podatka , prijavljujem momčadi mladeži u
 (preporuka da se klub natječe u HNS                   redovno natjecanje HNS Središte Zagreb.
      Središtu Zagreb)
                                                           Odgovorna osoba kluba:

                                           MP
                       (MP i potpis)           __________________________
                      PRIJAVU STE DUŽNI DOSTAVITI NAJKASNIJE DO 13.07.2006. GODINE.
         HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ
             Središte Zagreb

             Prijava igrača
NK _______________
KATEGORIJA : ______________

                      BR. SPOR.  GODIŠTE
         IME PREZIME
                      ISKAZNICE
Za točnost podataka:
       REZULTAT ODIGRANIH NOGOMETNIH UTAKMICA

        JUNIORI 2. HNL-SREDIŠTE ZAGREB Kolo: 30


       DOMAĆIN    - GOST      _REZULTAT_
       ---------------------------------------------
       RADNIK     - DUBRAVA     5 : 4
       MOSLAVINA   - HAŠK      1 : 1
       SEGESTA    - ZET       5 : 2
       HR.DRAGOVOLJAC - KARLOVAC    3 : 1
       LOKOMOTIVA   - SAMOBOR     3 : 1
       CROATIA-SESV. - ŠPANSKO     5 : 0
       KUSTOŠIJA   - INTER ZAPREŠIĆ 0 : 1
       PONIKVE    - DINAMO II    3 : 3


 KOLO : 29     ZET -  HR.DRAGOVOLJAC    0 : 6  igrano 12.06.2007.
   T A B L I C A : JUNIORI 2. HNL-SREDIŠTE ZAGREB
............................................................
 1. DINAMO II        30  22  6   2   100  32   72
 2. HR.DRAGOVOLJAC      30  23  2   5   120  33   71
 3. DUBRAVA         30  20  5   5   82  40   65
 4. INTER ZAPREŠIĆ      30  18  4   8   85  43   58
 5. CROATIA-SESV.      30  18  4   8   87  58   58
 6. RADNIK          30  15  5  10    70  52   50
 7. SEGESTA         30  13  4  13    61  70   43
 8. ŠPANSKO         30  10  6  14    55  83   36
 9. KARLOVAC         30  11  1  18    37  74   34
10. HAŠK           30  10  3  17    58  73   33
11. LOKOMOTIVA        30  9  5  16    41  61   32
12. ZET           30  9  5  16    48  72   32
13. SAMOBOR         30  8  4  18    39  79   28
14. PONIKVE         30  8  2  20    49  88   26
15. KUSTOŠIJA        30  7  4  19    40  76   25
16. MOSLAVINA        30  7  4  19    50  88   25
 ------------------------------------------------------------
               480 208  64 208   1022  1022  688
            DISCIPLINSKE MJERE

      JUNIORI 2. HNL-SREDIŠTE ZAGREB    Kolo: 30PRVA JAVNA OPOMENA
------------------


  DUGAN TOMISLAV        (Br.reg-12225) - ZET        KOLO 29
  ČAVAR MARIO         (Br.reg-01472) - HR.DRAGOVOLJAC KOLO 29
  SOKSER KRISTIJAN       (Br.reg-00679)  - CROATIA-SESV.
  SIDONO FELIX         (Br.reg-11800)  - DINAMO II
  KUZMANOVIĆ NIKOLA      (Br.reg-01915)  - HAŠK
  KELEKOVIĆ MIRAN       (Br.reg-00063)  - HAŠK
  KRIZMANIĆ MILAN       (Br.reg-01560)  - HAŠK
  CINDRIĆ IVAN         (Br.reg-05076)  - HR.DRAGOVOLJAC
  KUČINIĆ MATEJ        (Br.reg-13337)  - HR.DRAGOVOLJAC
  LIPOŠČAK TOMISLAV      (Br.reg-00369)  - KARLOVAC
  RODIĆ IGNACIJE        (Br.reg-00065)  - MOSLAVINA
  RAŠIĆ MATKO         (Br.reg-01391)  - PONIKVE
  VUKANČIĆ TOMISLAV      (Br.reg-09859)  - PONIKVE
  PERIĆ ZORAN         (Br.reg-04803)  - ŠPANSKO
  ASANI ASAN          (Br.reg-04291)  - ZETDRUGA JAVNA OPOMENA
-------------------
  SMOK IVAN          (Br.reg-00071)  - HAŠK
  PERIĆ MIRON         (Br.reg-00640)  - HAŠK
  PAŠALIĆ PETAR        (Br.reg-04721)  - HAŠK
  TOMAŠIĆ MIRKO        (Br.reg-00687)  - KARLOVAC
  TOLJAN PAVAO         (Br.reg-00094)  - SEGESTA
  EŠEGOVIĆ ILIJA        (Br.reg-04257)  - ZET


TREČA JAVNA OPOMENA
-------------------
  TKALČIĆ IGOR         (Br.reg-04264)  - ZET  KOLO 29
  PALČIĆ LUKA         (Br.reg-11233)  - HAŠK
  LADIKA MARIJO        (Br.reg-00968)  - KARLOVAC
  KLARIĆ ROBERT        (Br.reg-01392)  - PONIKVE
  JUREŠIĆ DARKO        (Br.reg-01389)  - PONIKVE


ISKLJUČENI IGRAČI
=================
  VUKOVIĆ LUKA         (Br.reg-00396)  - KARLOVAC
      REZULTAT ODIGRANIH NOGOMETNIH UTAKMICA


        KADETI 2. HNL-SREDIŠTE ZAGREB Kolo: 30


      DOMAĆIN    - GOST      _REZULTAT_
      ---------------------------------------------
      RADNIK     - DUBRAVA     5 : 0
      MOSLAVINA   - HAŠK      1 : 0
      SEGESTA    - ZET       4 : 2
      HR.DRAGOVOLJAC - KARLOVAC    3 : 0
      LOKOMOTIVA   - SAMOBOR     1 : 0
      CROATIA-SESV. - ŠPANSKO     2 : 1
      KUSTOŠIJA   - INTER ZAPREŠIĆ 2 : 0
      PONIKVE    - DINAMO II    0 : 4

 KOLO : 29     ZET -   HR.DRAGOVOLJAC  0 : 4   igrano 12.06.2007.  T A B L I C A : KADETI 2. HNL-SREDIŠTE ZAGREB
............................................................
 1. HR.DRAGOVOLJAC       30  23  5   2  100   23   74
 2. DINAMO II         30  21  5   4  80   23   68
 3. CROATIA-SESV.       30  19  6   5  74   37   63
 4. ŠPANSKO      ( -2)  30  20  4   6  70   26   62
 5. LOKOMOTIVA         30  16  6   8  50   36   54
 6. RADNIK           30  15  4   11  69   43   49
 7. INTER ZAPREŠIĆ       30  14  3   13  44   46   45
 8. KUSTOŠIJA         30  12  3   15  46   60   39
 9. ZET            30  10  5  15  44   60   35
10. KARLOVAC          30  10  4   16  44   52   34
11. SEGESTA          30  10  3   17  47   72   33
12. DUBRAVA          30  10  3   17  37   64   33
13. HAŠK            30  8  6   16  39   44   30
14. SAMOBOR          30  6  4   20  33   71   22
15. MOSLAVINA     ( -2)  30  7  2  21  27  100   21
16. PONIKVE          30  5  5  20  38   85   20
 ------------------------------------------------------------
               480 206  68 206   842  842   682
            DISCIPLINSKE MJERE


      KADETI 2. HNL-SREDIŠTE ZAGREB     Kolo : 30PRVA JAVNA OPOMENA
------------------
  PREMUŽIĆ ANTONIJO      (Br.reg-01469)- HR.DRAGOVOLJAC     KOLO 29
  MAGDIĆ MARTIN        (Br.reg-05034)  - DINAMO II
  BIRIN DOMAGOJ        (Br.reg-01834)  - HAŠK
  CRNKOVIĆ VENO        (Br.reg-00300)  - HR.DRAGOVOLJAC
  TUĐMAN KREŠIMIR       (Br.reg-00035)  - INTER ZAPREŠIĆ
  ĆURIĆ LJUBO         (Br.reg-05080)  - KUSTOŠIJA
  TIME DAMIR          (Br.reg-00100)  - SEGESTA


DRUGA JAVNA OPOMENA
-------------------
  BAN MARIN          (Br.reg-09719)  - ZET    KOLO 29
  DEJANOVIĆ BORNA       (Br.reg-00552)  - SAMOBOR
  SAMARDŽIĆ MARKO       (Br.reg-08890)  - ZET


TREČA JAVNA OPOMENA
-------------------
  BOŠNJAK DARKO        (Br.reg-04558) - HR.DRAGOVOLJAC KOLO 29
  BOSEC TOMISLAV        (Br.reg-07824)  - INTER ZAPREŠIĆ
  ČOVIĆ IVAN          (Br.reg-00039)  - INTER ZAPREŠIĆ
  MATIJAŠEC MARKO       (Br.reg-00054)  - INTER ZAPREŠIĆ
  ŠULC MARIN          (Br.reg-00075)  - MOSLAVINA
  KUČUKOVIĆ ADMIR       (Br.reg-04254)  - ZET
ISKLJUČENI IGRAČI
=================
  LETICA MARIO         (Br.reg-02661)  - HAŠK
      REZULTAT ODIGRANIH NOGOMETNIH UTAKMICA

       JUNIORI 3. HNL-SREDIŠTE ZAGREB Kolo: 30

      DOMAĆIN    - GOST      _REZULTAT_
      ---------------------------------------------
      LUČKO     - VRBOVEC     1 : 1
      NAFTAŠ IVANIĆ - ILOVAC      2 : 1
      ZAGOREC    - TREŠNJEVKA   0 : 0
      HR.DRAGOV. II - POSAVINA     8 : 7
      SAVA      - UDARNIK     1 : 1
      TRNJE     - RUDEŠ      4 : 3
      MLADOST B   - MAKSIMIR    1 : 1
      STUD. GRAD   - VRAPČE     1 : 2
  T A B L I C A : JUNIORI 3. HNL-SREDIŠTE ZAGREB
............................................................
 1. POSAVINA         30  24  4   2  146   33  76
 2. HR.DRAGOV. II  ( -2)  30  21  2  7  96   50  63
 3. TRNJE          30  20  0  10  104   53  60
 4. ZAGOREC         30  18  5  7  70   45  59
 5. MAKSIMIR         30  16  8   6  65   44  56
 6. MLADOST B        30  17  3  10  85   62  54
 7. TREŠNJEVKA        30  13  9   8  63   43  48
 8. VRBOVEC         30  14  5  11  65   40  47
 9. VRAPČE          30  13  6  11  71   58  45
10. NAFTAŠ IVANIĆ      30  10  4  16  51   73  34
11. RUDEŠ           30  9  6  15  68   75  33
12. UDARNIK         30  10  3  17  55   84  33
13. ILOVAC          30   7  7  16  34   71  28
14. STUD. GRAD        30   5  3  22  40  111  18
15. LUČKO          30  5  3  22  52  136  18
16. SAVA       ( -2)  30  1  6  23  23  110   7
 ------------------------------------------------------------
               480 203  74 203  1088  1088  679
         DISCIPLINSKE MJERE

   JUNIORI 3. HNL-SREDIŠTE ZAGREB Kolo: 30PRVA JAVNA OPOMENA
------------------
 BELJAN DAMJAN        (Br.reg-12930)  - LUČKO
 GAČEŠA FILIP        (Br.reg-02630)  - MAKSIMIR
 ŠIKMAN NENAD        (Br.reg-11864)  - STUD. GRAD
 ŽAMARIJA HRVOJE       (Br.reg-04794)  - TREŠNJEVKA
 ŠIMRAK TOMISLAV       (Br.reg-04972)  - TREŠNJEVKA
 VACI VJEKOSLAV       (Br.reg-01782)  - TREŠNJEVKA
 ŠNAJDER MIHAEL       (Br.reg-12225)  - UDARNIK
 PODGAJSKI BOJAN       (Br.reg-00055)  - ZAGOREC
 KOVAČEC KRUNOSLAV      (Br.reg-03041)  - ZAGOREC


DRUGA JAVNA OPOMENA
-------------------
 GAVRAN IVAN.        (Br.reg-13339)  - HR.DRAGOV. II
 LUKEC IVAN         (Br.reg-10387)  - NAFTAŠ IVANIĆ
 PETAK MARKO         (Br.reg-07143)  - VRAPČE


TREČA JAVNA OPOMENA
-------------------
 HRVOJEVIĆ ZORAN       (Br.reg-02431)  - ILOVAC
 ŠUŠKOVIĆ MEDVJED MARIO   (Br.reg-02932)  - STUD. GRAD
ISKLJUČENI IGRAČI
=================
 DOMITROVIĆ ŽELJKO -TRENER  (Br.reg-00209)  - UDARNIK
      REZULTAT ODIGRANIH NOGOMETNIH UTAKMICA

        KADETI 3. HNL-SREDIŠTE ZAGREB Kolo: 30

      DOMAĆIN    - GOST      _REZULTAT_
      ---------------------------------------------
      LUČKO     - VRBOVEC     0 : 0
      NAFTAŠ IVANIĆ - ILOVAC      4 : 3
      ZAGOREC    - TREŠNJEVKA   4 : 3
      HR.DRAGOV. II - POSAVINA     2 : 4
      SAVA      - UDARNIK     3 : 3
      TRNJE     - RUDEŠ      3 : 1
      MLADOST B   - MAKSIMIR    2 : 1
      STUD. GRAD   - VRAPČE     1 : 1   T A B L I C A : KADETI 3. HNL-SREDIŠTE ZAGREB
............................................................
 1. POSAVINA         30  30  0   0  145   14  90
 2. HR.DRAGOV. II      30  24  2   4  86   30  74
 3. TRNJE          30  23  2   5  102   41  71
 4. ZAGOREC         30  20  2   8  59   30  62
 5. MAKSIMIR         30  17  5   8  69   37  56
 6. RUDEŠ          30  17  2  11  69   50  53
 7. UDARNIK         30  11  5  14  61   70  38
 8. NAFTAŠ IVANIĆ      30  11  4  15  66   74  37
 9. TREŠNJEVKA        30  10  7  13  47   55  37
10. ILOVAC          30  9  7  14  45   54  34
11. MLADOST B        30  9  4  17  41   77  31
12. STUD. GRAD        30  8  5  17  44   91  29
13. VRAPČE          30  7  7  16  42   64  28
14. SAVA           30  7  5  18  46   91  26
15. VRBOVEC         30  4  4  22  36   97  16
16. LUČKO          30  1  3  26  20  103  6
 ------------------------------------------------------------
              480 208  64 208  978  978  688
           DISCIPLINSKE MJERE

    KADETI 3. HNL-SREDIŠTE ZAGREB Kolo: 30


PRVA JAVNA OPOMENA
------------------
  TROHA LUKA         (Br.reg-10737)  - NAFTAŠ IVANIĆ
  JOSIPOVIĆ MARKO       (Br.reg-08690)  - NAFTAŠ IVANIĆ
  STAŽNIK PETAR        (Br.reg-02095)  - SAVA
  BRNADIĆ ANTONIO       (Br.reg-03796)  - TREŠNJEVKA
  JOKIĆ ANTONIO        (Br.reg-12110)  - TREŠNJEVKA
  BAKARIĆ LEO         (Br.reg-04116)  - TRNJE
  APLENC MATIJA        (Br.reg-00467)  - UDARNIK
  KANTOLIĆ MARKO       (Br.reg-00078)  - ZAGOREC
  VRAGOVIĆ ALEN        (Br.reg-03872)  - ZAGOREC


DRUGA JAVNA OPOMENA
-------------------
  PAJVOT JOSIP        (Br.reg-00333)  - HR.DRAGOV. II
  BATARILO MARKO       (Br.reg-00323)  - HR.DRAGOV. II
  BIŠČANIĆ ALEN        (Br.reg-00689)  - ILOVAC
  PETRINA MARIO        (Br.reg-05749)  - VRAPČE
  BLAŽEK FILIP        (Br.reg-04981)  - VRAPČE
  ZAPLATIĆ MATIJA       (Br.reg-00073)  - ZAGOREC


TREČA JAVNA OPOMENA
-------------------
  LJUBIĆ RENATO        (Br.reg-05092)  - TREŠNJEVKA
  BABAČA JASMIN        (Br.reg-04126)  - TRNJE
  POSLONČEC DANIJEL      (Br.reg-00076)  - ZAGORECISKLJUČENI IGRAČI
=================
  PERŠIN ALEN         (Br.reg-00692)  - ILOVAC
  PROTULIPAC VIKTOR      (Br.reg-00699)  - ILOVAC
  REŠETAR STJEPAN       (Br.reg-10738)  - NAFTAŠ IVANIĆ
  TROHA LUKA         (Br.reg-10737)  - NAFTAŠ IVANIĆ
  MIHALJEVIĆ DARKO      (Br.reg-10725)  - NAFTAŠ IVANIĆ
      REZULTAT ODIGRANIH NOGOMETNIH UTAKMICA

       JUNIORI 4. HNL-SREDIŠTE ZAGREB Kolo : 30

      DOMAĆIN    - GOST      _REZULTAT_
      ---------------------------------------------
      TEKSTILAC RAV. - slobodan
      PREČKO     - OGULIN     3 : 4
      CONCORDIA   - SESV.KRALJEVAC 3 : 2
      SCHIEDEL    - TONDACH     0 : 2
      SLOGA-GREDELJ - DUGA RESA    5 : 0
      IVANJA REKA  - JARUN      5 : 0
      ODRA      - CROATIA 78   1 : 7
      KLANJEC    - VINOGRADAR   2 : 3   T A B L I C A : JUNIORI 4. HNL-SREDIŠTE ZAGREB
............................................................
 1. VINOGRADAR        28  22  3   3  125   36  69
 2. TEKSTILAC RAV. ( -3)   28  21  3   4  118   44  63
 3. CONCORDIA        28  18  2   8  118   57  56
 4. OGULIN          28  18  2   8  91   42  56
 5. IVANJA REKA       28  18  2   8  82   49  56
 6. SESV.KRALJEVAC      28  13  5  10  86   53  44
 7. PREČKO          28  11  5  12  81   56  38
 8. SLOGA-GREDELJ      28  11  2  15  63  107  35
 9. KLANJEC         28  10  3  15  50   77  33
10. ODRA       ( -4)  28  11  2  15   60   93  31
11. CROATIA 78        28  7  5  16  48   64  26
12. DUGA RESA        28  8  2  18  56  101  26
13. SCHIEDEL     ( -2)  28  9  1  18  51  130  26
14. JARUN          28  6  3  19  47   87  21
15. TONDACH         28  5  4  19  42  122  19
 ------------------------------------------------------------
               420 188  44 188  1118  1118  599
      REZULTAT ODIGRANIH NOGOMETNIH UTAKMICA

       KADETI 4. HNL-SREDIŠTE ZAGREB Kolo : 30


      DOMAĆIN    - GOST      _REZULTAT_
      ---------------------------------------------
      TEKSTILAC RAV. - slobodan
      PREČKO     - OGULIN     3 : 1
      CONCORDIA   - SESV.KRALJEVAC 3 : 1
      SCHIEDEL    - TONDACH     1 : 2
      SLOGA-GREDELJ - DUGA RESA    6 : 3
      IVANJA REKA  - JARUN      11 : 0
      ODRA      - CROATIA 78   2 : 6
      KLANJEC    - VINOGRADAR   0 : 1
  T A B L I C A : KADETI 4. HNL-SREDIŠTE ZAGREB
 ...........................................................
 1. CONCORDIA        28  22  3   3  120   29  69
 2. TONDACH         28  21  4   3  109   29  67
 3. VINOGRADAR        28  20  7   1  106   27  67
 4. SESV.KRALJEVAC      28  20  2   6  95   30  62
 5. TEKSTILAC RAV.      28  16  2  10  98   43  50
 6. SLOGA-GREDELJ       28  15  3  10   83   50  48
 7. PREČKO          28  13  4  11  76   71  43
 8. CROATIA 78        28  12  2  14  89   81  38
 9. IVANJA REKA       28  11  2  15  83   64  35
10. DUGA RESA        28  11  1  16  67   95  34
11. OGULIN          28   8  5  15  37   64  29
12. KLANJEC         28   8  1  19  27   84  25
13. JARUN           28  6  0  22   24  110  18
14. ODRA       ( -2)  28  6  0  22   34  132  16
15. SCHIEDEL         28   3  0  25  22  161   9
 ------------------------------------------------------------
               420 192  36 192  1070  1070  610
           DISCIPLINSKE MJERE

   JUNIORI 4. HNL-SREDIŠTE ZAGREB        Kolo: 30

PRVA JAVNA OPOMENA
------------------
  GOJKOVIĆ DEJAN      (Br.reg-03019)  -  CONCORDIA
  LOVREK TOMISLAV      (Br.reg-02002)  -  KLANJEC
  BROZOVIĆ IVAN       (Br.reg-00717)  -  OGULIN
  BARŠIĆ MARKO       (Br.reg-03785)  -  PREČKO
  ŠKILJIĆ DAVOR       (Br.reg-01194)  -  PREČKO
  NOVAČIĆ IVAN       (Br.reg-09835)  -  SESV.KRALJEVAC
  KATOVČIĆ STJEPAN     (Br.reg-00316)  -  VINOGRADAR


TREČA JAVNA OPOMENA
-------------------
  BARAĆ MATKO        (Br.reg-03825)  - PREČKO


ISKLJUČENI IGRAČI
=================
  MEDVED GABRIEL      (Br.reg-01356)  - OGULIN
  KOLOBARIĆ JOSIP      (Br.reg-03836)  - PREČKO
  NIVAČIĆ TOMISLAV     (Br.reg-05189)  - SESV.KRALJEVAC
  KADETI 4. HNL-SREDIŠTE ZAGREB Kolo : 30

 PRVA JAVNA OPOMENA
------------------
  KIŠ MARTIN        (Br.reg-03102)  -  CONCORDIA
  VUČETIĆ DRAGAN      (Br.reg-01364)  -  OGULIN
  BORAS STJEPAN       (Br.reg-03768)  -  PREČKO
  STOJANOVIĆ DOMAGOJ    (Br.reg-04665)  -  SESV.KRALJEVAC

DRUGA JAVNA OPOMENA
-------------------
  ANDRIJEVIĆ MARKO     (Br.reg-03299)  - VINOGRADAR

TREČA JAVNA OPOMENA
-------------------
  SUŠEC BOŽIDAR       (Br.reg-02884)  - KLANJEC
  KNEŽEVIĆ STEFAN      (Br.reg-05743)  - SLOGA-GREDELJ


ISKLJUČENI IGRAČI
=================
  DRAGOSAVAC FILIP     (Br.reg-05745)  - SLOGA-GREDELJ
  BRLJEVIĆ GORDAN      (Br.reg-03789)  - SLOGA-GREDELJ
       REZULTAT ODIGRANIH NOGOMETNIH UTAKMICA


Kolo : 28
       DOMAĆIN    - GOST      _REZULTAT_
       ---------------------------------------------
       ŠPANSKO    - HAŠK       2 : 1  igrano 13.06.2007.
    T A B L I C A : PIONIRI 1. HNL-SREDIŠTE ZAGREB
 ............................................................
 1. DINAMO           30  28  2  0  197   4   86
 2. ZAGREB           30  24  3  3  122   16   75
 3. KUSTOŠIJA         30  22  5  3  76   28   71
 4. HR.DRAGOVOLJAC       30  21  4  5  72   19   67
 5. CROATIA SESV.       30  15  5  10  44   39   50
 6. LOKOMOTIVA         30  11  9  10  40   55   42
 7. TONDACH          30  12  2  16  52   79   38
 8. SEGESTA          30  11  3  16  45   63   36
 9. RADNIK           30  10  6  14  47   70   36
 10. OROSLAVJE         30  10  4  16  47   81   34
 11. ŠPANSKO          30  9  6  15  40   58   33
 12. MOSLAVINA         30  7  7  16  31   55   28
 13. HAŠK            30  6  7  17  21   74   25
 14. INTER ZAPREŠIĆ       30  7  3  20  36   74   24
 15. DUBRAVA          30  6  4  20  27   83   22
 16. UDARNIK          30  4  4  22  15  114   16
 ------------------------------------------------------------
                480 203  74 203  912  912  683
      REZULTAT ODIGRANIH NOGOMETNIH UTAKMICA


Kolo : 28
      DOMAĆIN    - GOST      _REZULTAT_
      ---------------------------------------------
      ŠPANSKO    - HAŠK       2 : 1  igrano 13.06.2007.
  T A B L I C A : MLAĐI PIONIRI 1. HNL-SREDIŠTE ZAGREB
  ............................................................
   1. DINAMO         30  28  1  1  194   15  85
   2. ZAGREB         30  24  3   3  149   16   75
   3. DUBRAVA         30  20  4   6  84   47   64
   4. KUSTOŠIJA        30  19  4   7  97   46   61
   5. HR.DRAGOVOLJAC     30  15  9   6  59   35   54
   6. HAŠK          30  16  3  11  70   54   51
   7. INTER ZAPREŠIĆ     30  15  3  12  63   53   48
   8. LOKOMOTIVA       30  15  3  12  79   79   48
   9. CROATIA SESV.      30  13  3  14  59   63   42
  10. TONDACH         30  11  5  14   49   79  38
  11. ŠPANSKO         30  8  7  15  36   69   31
  12. RADNIK          30  7  2  21  33   69   23
  13. MOSLAVINA        30  6  5  19  27   81   23
  14. SEGESTA         30  7  2  21   41   96  23
  15. OROSLAVJE        30  5  2  23  30  157   17
  16. UDARNIK         30  1  4  25  14  125   7
   ------------------------------------------------------------
                480 210  60 210  1084  1084  690
              HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ
                     Središte Zagreb
RAZNOLIKO :

1.
ZAPRIMLJEN PRIMJEDBA NA SUĐENJE UTAKMICA KADETA I JUNIORA IZMEĐU
NK MOSLAVINA – NK HAŠK IGRANA 17.06.2007. GODINE.

Poziva se Povjerenik za određivanje sudaca JUNIORA I KADETA HNS – Središta Zagreb
iz Sisačko – moslavačke županije g. Dušan KUKIĆ da sagleda dostavljenu primjedbu NK
HAŠK-a, ispita vjerodostojnost navedenih činjenica, te da preispita suđenje utakmice
kadeta suca Tomislava Krznarića (Kutina) i suđenje utakmice juniora suca Zlatka
Pavličića (Kutina) . Svoje očitovanja molim Vas da dostavite u HNS Središte Zagreb do 26.
06. 2007. godine.

Poziva se delegat utakmice Ivan Orišković da sagleda dostavljenu primjedbu NK HAŠK-a ,
te da se očituje vezano za navedene činjenice u primjedbi na suđenje sudaca utakmica
kadeta i juniora. Traži se iscrpno izvješće o suđenju sudaca sa navedenih utakmica, svoje
očitovanje dostaviti u HNS Središte Zagreb do 26. 06. 2007. godine.

2.
ZAPRIMLJENA JE PRIMJEDBA NK OGULIN NA PONAŠANJE SLUŽBENIH OSOBA
NK PREČKO i DRUGIH OSOBA KOJI SU VRIJEĐALI RUKOVODSTVO I IGRAČE ZA
VRIJEME I POSLIJE UTAKMICE IZMEĐU NK PREČKO I NK OGULIN IGRANO
16.06.2007. GODINE.

Poziva se delegat utakmice Davorin Mlakar da sagleda dostavljenu primjedbu NK OGULIN
, te da se očituje vezano za navedene činjenice u primjedbi koje se odnose vrijeđanje
službenih osoba i igrača NK OGULINA po raznim osnovama. Traži se iscrpno izvješće o
samoj organizaciji utakmice od strana kluba domaćina, svoje očitovanje dostaviti u HNS
Središte Zagreb do 26. 06. 2007. godine.
Pozivaju se sutkinje utakmice Suzana Szittar, Nada Žarković, i Lidija Kunštek da sagledaju
dostavljenu primjedbu NK OGULIN , te da se očituje vezano za navedene činjenice u
primjedbi koje se odnosi na vrijeđanje službenih osoba i igrača NK OGULINA. Svoje
očitovanje dostaviti u HNS Središte Zagreb do 26. 06. 2007. godine.

Napominjem: Primjedbe o slučaju u Žakanju sa utakmice mlađih i starijih pionira nije u domeni naše vođenja
u Središtu Zagreb , već natjecanje vodi ŽNS Karlovac.

Nalaže se Disciplinskom sucu HNS Središta Zagreb da sagleda dostavljen iskaze te ako
ima prijestupa po navedenim primjedbama postupi sukladno Disciplinskom pravilniku.

Dostaviti: imenovanim
                                    Povjerenik za natjecanje mladeži
                                          HNs Središta Zagreb
                                           Božidar Jureković
               HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ
                    Središte Zagreb
       ZAVRŠNICA LIMAČA U -11 SREDIŠTA ZAGREB
          za natjecateljsku godinu 2006/2007.
 OGULIN 10. 06. 2007.
 Prijavljene momčadi:
  županijski nogometni saveza             prijavljen nogometni klub               GRUPA

 Županija zagrebačka       NK INTER - Zaprešić                              A
Sisačko-moslavački        NK SEGESTA – Sisak                              A
  Grad Zagreb -2        NK CROATIA SESVETE – Zagreb                          A
    Karlovački         NK OGULIN – Ogulin                              B
  Grad Zagreb -1        NK DINAMO – Zagreb                              B
 Krapinsko-zagorski       NK OŠTRC – Zlatar                               B
 REZULTATI
            Grupa A                           Grupa B
  INTER – CRO. SESVETE           1:1         OGULIN – OŠTRC               1:3
  SEGESTA – CRO. SESVETE           0: 5        DINAMO – OŠTRC               7:0
    INTER – SEGESTA            3: 3        OGULIN - DINAMO               0:9
          Za peto mjesto
 OGULIN - SEGESTA              1:0
         Za treće mjesto
   OŠTRC - INTER              3: 0
         Za prvo mjesto
DINAMO – CRO. SESVETE 2 : 0
           Pobjednik ZAVRŠNICE LIMAČA U     –11 HNS Središta Zagreb
                 NK DINAMO - Zagreb
 Suci utakmica: Boris Rendulić (Ogulin ), Fran Jović (Zagreb), Danijel Kelečić (Jastrebarsko)
 Delegat utakmica: Damir Stipković
 Voditelj natjecanja: Božidar Jureković

       Domaćinu NK OGULIN sve pohvale na izvrsnoj organizaciji i domaćinstvu.

                                          Povjerenik za natjecanje mladeži
                                               HNS Središte Zagreb
                                                 Božidar Jureković
           HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ
                   Središte Zagreb


       KVALIFIKACIJE PIONIRA I ML. PIONIRA ZA POPUNU
          1. HNL PIONIRA SREDIŠTA ZAGREB
          za natjecateljsku godinu 2007/2008.
Prijavljene momčadi (ml.pioniri + pioniri):
županijski nogometni saveza   prijavljen nogometni klub                  Izvučeni
                                               broj
Sisačko-moslavački       NK LIBERTAS - Novska                       5
Krapinsko-zagorski       NK ZAGORAC - Krapina                       3
Karlovački           NK KARLOVAC - Karlovac                      1
Županija zagrebačka       NK DUGO SELO – Dugo Selo                     4
Grad Zagreb           NK ZET - Zagreb                         2
UTAKMICA PRETKOLA: 13 . 06. 2006. godine
                DOMAĆIN      -        GOST
          ekipa 1  NK KARLOVAC -       ekipa 2  NK ZET
STARIJI PIONIRI        4:2
MLAĐI PIONIRI         2:0
UTAKMICA ZA DOBIVANJE KLUBA ZA 1. HNL SREDIŠTE ZAGREB
16 . 06. 2006. godine
                DOMAĆIN      -        GOST
          ekipa 1  NK KARLOVAC -       ekipa 3  NK ZAGORAC
STARIJI PIONIRI        4:0
MLAĐI PIONIRI         0:0
16 . 06. 2006. godine
                DOMAĆIN      -        GOST
          ekipa 4  NK DUGO SELO -       ekipa 5  NK LIBERTAS
STARIJI PIONIRI        7:0
MLAĐI PIONIRI         4:3
          Ulazak u 1. HNL PIONIRA SREDIŠTA ZAGREB
         za natjecateljsku godinu 2007/2008., ostvarili su:
                  NK KARLOVAC
                  NK DUGO SELO
                                     Povjerenik za natjecanje mladeži
                                           HNS Središte Zagreb
                                             Božidar Jureković
               ZAPISNIK
     Sa sjednice disciplinskog suca, održane nadnevka 19.06.2007.

        JUNIORI 2. HNL-SREDIŠTE ZAGREB
VUKOVIĆ LUKA r.b. 00396 - igrač - KARLOVAC
isključen na utakmici 30. kola  HR.DRAGOVOLJAC - KARLOVAC dana 17.06.2007
zbog DRUGE OPOMENE odredbom članka 46 D.P. HNS_a kažnjava se zabranom
igranja na 1 prvenst./kup ut. Kazna teče od 18.06.2007.

          KADETI 2. HNL-SREDIŠTE ZAGREB
LETICA MARIO r.b. 02661 - igrač - HAŠK
isključen na utakmici 30. kola  MOSLAVINA - HAŠK dana 17.06.2007
zbog ODGURAVANJA RUKAMA SUP. IGRAČA , POSLIJE PREKRŠAJA NAD NJIM odredbom
članka 46 D.P. HNS_a kažnjava se zabranom igranja na 1 prvenst./kup ut.
Kazna teče od 18.06.2007.

        JUNIORI 3. HNL-SREDIŠTE ZAGREB
DOMITROVIĆ ŽELJKO -TRENER LIC: 00209 - UDARNIK
na utakmici 30. kola  SAVA - UDARNIK dana 17.06.2007
PRIJAVLJN OD STRANE SUCA - TRENER KADETA -BIO IZVAN OGRADE IGRALIŠTA,
TE JE PSOVAO SUCA ZBOG NJEGOVE ODLUKE odredbom članka 46 D.P. HNS_a
kažnjava se UKOROM.

NK Udarnik kažnjava se po članku 8., 10. i 46. DP HNSa novčanom kaznom u
iznosu od 500,00 kn zbog nešportskog ponašanja trenera Domitrovića na
utkamici NK Sava – NK Udarnik. Kazna teče od 19.6.2007.

          KADETI 3. HNL-SREDIŠTE ZAGREB
PERŠIN ALEN r.b. 00692 - igrač - ILOVAC
isključen na utakmici 30. kola  NAFTAŠ IVANIĆ - ILOVAC dana 17.06.2007
zbog UDARANJA SUP. IGRAČ NOGOM PO NOZI odredbom članka 49 D.P. HNS_a
kažnjava se zabranom igranja na 3 prvenst./kup ut.
Kazna teče od 18.06.2007.

PROTULIPAC VIKTOR r.b. 00699 - igrač - ILOVAC
isključen na utakmici 30. kola  NAFTAŠ IVANIĆ - ILOVAC dana 17.06.2007
zbog UDARANJA SUP. IGRAČA DLANOM U PRSA odredbom članka 49 D.P. HNS_a
kažnjava se zabranom igranja na 3 prvenst./kup ut.
Kazna teče od 18.06.2007.

REŠETAR STJEPAN r.b. 10738 - igrač - NAFTAŠ IVANIĆ
isključen na utakmici 30. kola  NAFTAŠ IVANIĆ - ILOVAC dana 17.06.2007
zbog DRUGE OPOMENE odredbom članka 46 D.P. HNS_a kažnjava se zabranom
igranja na 1 prvenst./kup ut. Kazna teče od 18.06.2007.

TROHA LUKA r.b. 10737 - igrač - NAFTAŠ IVANIĆ
isključen na utakmici 30. kola  NAFTAŠ IVANIĆ - ILOVAC dana 17.06.2007
zbog UDARANJA SUP. IGRAČA DLANOM U PRSA odredbom članka 49 D.P. HNS_a
kažnjava se zabranom igranja na 3 prvenst./kup ut.
Kazna teče od 18.06.2007.

MIHALJEVIĆ DARKO r.b. 10725 - igrač - NAFTAŠ IVANIĆ
isključen na utakmici 30. kola  NAFTAŠ IVANIĆ - ILOVAC dana 17.06.2007
zbog UDARANJA SUP. IGRAČ DLANOM U PRSA odredbom članka 49 D.P. HNS_a
kažnjava se zabranom igranja na 3 prvenst./kup ut.
Kazna teče od 18.06.2007.
             JUNIORI 4. HNL-SREDIŠTE ZAGREB
  MEDVED GABRIEL r.b. 01356 - igrač - OGULIN
  isključen na utakmici 30. kola  PREČKO - OGULIN dana 16.06.2007
  zbog UDARANJA SUP. IGRAČA NOGOM U NOGU I TIJELO, PSUJE GA odredbom članka 49
  D.P. HNS_a kažnjava se zabranom igranja na 3 prvenst./kup ut.
  Kazna teče od 17.06.2007.

  KOLOBARIĆ JOSIP r.b. 03836 - igrač - PREČKO
  isključen na utakmici 30. kola  PREČKO - OGULIN dana 16.06.2007
  zbog PLJUVANJA NA SUP. IGRAČA odredbom članka 46 D.P. HNS_a kažnjava se
  zabranom igranja na 3 prvenst./kup ut. Kazna teče od 17.06.2007.

  NOVAČIĆ TOMISLAV r.b. 05189 - igrač - SESV.KRALJEVAC
  isključen na utakmici 30. kola  CONCORDIA - SESV.KRALJEVAC dana 16.06.200
  zbog UDARANJA SUP. IGRAČA U TIJEKU IGRE DLANOM U LICE odredbom članka 49
  D.P. HNS_a kažnjava se zabranom igranja na 3 prvenst./kup ut.
  Kazna teče od 17.06.2007.

             KADETI 4. HNL-SREDIŠTE ZAGREB
  DRAGOSAVAC FILIP r.b. 05745 - igrač - SLOGA-GREDELJ
  isključen na utakmici 30. kola  SLOGA-GREDELJ - DUGA RESA dana 16.06.2007
  zbog BACANJA BOCE SA VODOM U SVOG ZAMJENSKOG IGRAČA, U POLUVREMENU UTAKMICE
  odredbom članka 46 D.P. HNS_a kažnjava se zabranom igranja na 2 prvenst./kup
  ut. Kazna teče od 17.06.2007.

  BRLJEVIĆ GORDAN r.b. 03789 - igrač - SLOGA-GREDELJ
  isključen na utakmici 30. kola  SLOGA-GREDELJ - DUGA RESA dana 16.06.2007
  zbog UDARANJA SVOG IGRAČA ŠAKOM U ZATILJAK,KOJI GA JE POGODIO SA BOCOM VODE
  odredbom članka 46 D.P. HNS_a kažnjava se zabranom igranja na 2 prvenst./kup
  ut. Kazna teče od 17.06.2007.

  Suspendira se po članku 105 DP HNSa NK Studentski Grad zbog neizvršenih
  financijskih obveza prema službenim osobama sa utakmice NK Studenstki Grad – NK
  Vrapče od 7.6.2007. (Starešinić, Vukovski, Pribanić, Vikert)

   UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
  Protiv ovih odluka može se u roku od 8 dana po prijemu, uložiti žalba u pismenom obliku
  Komisiji za žalbe HNS-a, Zagreb, Jurišićeva 16 putem ovog tijela, uredno taksirana
  sa 200,00 kuna svi igrači, 350,00 kuna, treneri i ostali u klubu TREĆE HNL-e, 250,00
  kuna treneri i ostali u klubu ČETVRTE HNL-e, 1.000,00 klub TREĆE HNL-e i 800,00
  kuna klub ČETVRTE HNL-e, uplaćena na žiro račun PBZ 23400091100187844

  TROŠKOVI POSTUPKA
                     Članak 104.

    Ako su disciplinskim postupkom prouzročeni troškovi, nadležna disciplinska tijela će u
izreci riješiti tko je dužan snositi troškove.
    Za poduzimanje radnji koje prouzrokuju troškove u disciplinskom postupku, nadležno
disciplinsko tijelo mora prethodno donijeti odgovarajuću odluku.
    Ako su klub, ili članovi protiv kojih je vođen postupak oslobođeni disciplinske
odgovornosti, troškovi postupka padaju na teret onog rukovodstva čije je tijelo donio odluku.
    Ako su klub, ili član kluba, protiv kojih je vođen postupak kažnjeni, troškove plača
klub.

                             Disciplinski sudac Središta Zagreb:

                                Marijan KLEPO s.r.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:94
posted:6/17/2012
language:
pages:24