KOLOKVIJ IZ SOCIOLOGIJE 14. SIJECNJA 2007 by tjP2ikl

VIEWS: 19 PAGES: 9

									KOLOKVIJ IZ SOCIOLOGIJE
  15. SVIBNJA 2008.
RASPORED PISANJA:
 Gundulićeva 10, detaljni raspored
 nalazi se na web stranici
NAČIN BODOVANJA:
 Kolokvij se piše 45 minuta
 Ukupan iznos bodova je 100
 Prvih 10 pitanja (nadopunjavanje) –
 30 bodova
 Drugih 10 pitanja (opisnih) – 40
 bodova
 Posljednjih 6 pitanja (opisnih) – 30
 bodova
 Način odgovaranja
 Pravo pristupa na kolokvij
 Rezultati
 Uvid u kolokvije
 Unos ocjene iz kolokvija (za seminariste)
 Pravo (i vrijeme) izlaska na usmeni dio
 ispita
 Ispitivač
PRIMJERI PITANJA
PITANJA OD 1 DO 10
1. U kojem djelu Marx iznosi svoju teoriju klasa?
  _______________________________

2.  Koje su tri dimenzije nejednakosti u Weberovoj teoriji
   stratifikacije?________________________________
   _________________________
3.  Koji su historijski oblici sustava
   nejednakosti?_______________________________
   ___________________________
4.  Koje tipove obitelji razlikuje R.
   Linton_____________________________________
5.  Navedite funkcije obitelji P.
   Murdocka__________________________________
6. Tko je predstavnik psihološke teorije
  devijantnosti? ___________________
7. Nabrojite teorije
  države_______________________
8. Koja dva tipa stranaka razlikuje Duverger?
  _________________________________
9. Tko je formirao teoriju interesnih grupa?
  _________________________________
10.Navedite tri idealna tipa političke kulture!
  ________________________________
PITANJA OD 11 DO 20
11.Objasnite kastinski sustav!
12.Opišite tri nivoa Marxove teorije
  klasa i klasnog konflikta.
13.Objasnite četiri “institucionalna
  imperativa” R. Mertona.
14.Što znate o Čikaškoj školi?
15. Objasnite izvore moći po Michaelu
  Mannu!
16.Što znate o evolucionističko
  koordinacijsko-funkcionalističkoj
  teoriji države?
17.Objasnite pojam “društvene
  kontrole”.
18.Što je konkubinat?
19.Objasnite strukturalnu mobilnost.
20.Objasnite obilježja racionalizacije
  prava kod Webera.
PITANJA OD 21 DO 26
21.Objasnite Mertonovo shvaćanje anomije.
22.Objasnite pojmove nacija i etnija (razlike i
  sličnosti)
23.Navedite teorijski relevantna određenja
  države.
24.Ukratko opišite u kojim područjima
  sociologije se očituje značaj Durkheima.
25.Računanje srodstva.
26.Što znate o Michaelu Foucaultu?

								
To top