PowerPoint Presentation

Document Sample
PowerPoint Presentation Powered By Docstoc
					  Mažojo futboliuko
vertybės stiprinant fizinę
   vaikų sveikatą

    Jurbarko vaikų lopšelio – darželio
   ”Nykštukas” auklėtoja – metodininkė
      Virginija Biliukevičienė
  Viskas prasideda nuo pirmo
žingsnelio, kiekvienas šiandien
egzistuojantis žmogaus sukurtas
daiktas kažkada buvo tik mintis,
svajonė. Mūsų kelias į sveikatą irgi
prasideda nuo pirmo žingsnelio.
Svarbu žinoti ko siekiame, kokio
galutinio rezultato norime. Nebūtina
turėti visų atsakymų ir sprendimų,
juos atrasime pakeliui.
  Pagal Lietuvoje vyraujančią vaikų
ikimokyklinio ugdymo sampratą,
žmogaus asmenybės ir sveikatos
ištakos glūdi jo vaikystėje. Todėl
pirmasis ikimokyklinio ugdymo
uždavinys – saugoti ir stiprinti fizinę
bei psichinę vaiko sveikatą, tenkinti
pagrindinius jo poreikius: saugumo,
aktyvumo, saviraiškos.
  Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos atliktais
tyrimais nustatyta, kad sveika
gyvensena apie 50% lemia žmogaus
sveikatos būklę, o jos pagrindai
formuojasi jau ankstyvoje vaikystėje.
  Vaikas augdamas šeimoje perima tėvų
gyvenimo būdą, požiūrį, tradicijas. Tačiau ne
kiekvienoje šeimoje vaikas gauna pakankamai
žinių apie sveikatą, išmoksta ją saugoti,
tausoti, stiprinti.
  Vaikų darželyje sveikatos ugdymo
procesas orientuotas į vertybes, kurios vaikui
augant plečiasi, tobulėja, tampa įpročiu, o
vėliau ir socialine norma.
  Gera sveikata savaime neateina. Tam reikia
valios pastangų, tėvų ir pedagogų rūpesčio, bei
kruopštaus, sistemingo ir nuoseklaus darbo.
Sveikatos ugdymas – tai sąmoningai
  sudaromos sąlygos, kuriomis
  siekiama suteikti žinių, padėti
 formuotis teigiamoms sveikatos
  atžvilgiu elgesio nuostatoms ir
  sveikos gyvensenos įgūdžiams,
 atsisakyti žalingų įpročių ir keisti
 asmens elgseną siekiant geresnės
 sveikatos. Sveikatos ugdymas yra
 sveikatos stiprinimo pagrindas.
 Lietuvos respublikos švietimo ir
 mokslo ministro įsakymas „Dėl
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
  ugdymo plėtros 2011 – 2013
       metų“
Dokumente kalbama apie ugdymo svarbą,
    siekius, vaikų sveikatą.
 Programos tikslas – atsižvelgiant į
socialinius, kultūrinius ir ekonominius
  veiksnius didinti ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo prieinamumą,
gerinti kokybę, kurti sveikatai palankią
        aplinką.
 Lietuvos gyventojų 2011- 2012
metų fizinio aktyvumo skatinimo
      programa
  Programos tikslas- ugdyti fiziškai aktyvią ir
  sveiką visuomenę, sąmoningai suvokiančią
  sveikos gyvensenos svarbą ir kurti produktyvią
  fizinio ugdymo aplinką.
  Vienas iš programos tikslų: skatinti švietimo
  įstaigas aktyviau plėtoti sveikatos ugdymo
  sritį, didinti vaikų fizinį aktyvumą, daugiau
  dėmesio skirti kūno kultūros pamokų kokybės
  gerinimui, popamokinės veiklos įvairovei.
Judėjimas - reikšmingiausias
 harmoningo vaiko vystymosi ir
 sveikatos stiprinimo veiksnys
 vaikystėje.
 Fizinis aktyvumas padeda tenkinti

 biologinį vaiko poreikį judėti, skatina
 motorikos vystymąsi, stimuliuoja
 organizmo augimą, gerina protinį ir
 fizinį darbingumą.
 Priešmokyklinėje grupėje atlikome
apklausą, kad sužinoti, kaip namuose
 tenkinamas vaiko judėjimo poreikis
         (2010 m. 09mėn. dalyvavo 20 tėvų )
               Tėvų apklausa


                10%

                    24%
              29%
                      9%

                 19%
                       9%žaidžia judrius žaidimus  važinėjasi dviračiu   eina pasivaikščioti
žiūri filmukus       piešia, žiūri knygas  žaidžia kompiuteriu
Apklausos rezultatai                  43%

 57%
    aktyvi veikla  pasyvi veikla
  Apklausoje dalyvavo 20
  priešmokyklinės grupės
ugdytinių (apklausa atlikta 2010m. 09 mėn.)
              Vaikų apklausa                10%


                   29%
              33%
                   19%
                 9%
     žaidžia judrius žaidimus   eina pasivaikščioti
     žiūri f ilmukus       piešia, žiūri knygas
     žaidžia kompiuteriu
Vaikų apklausos rezultatai                 48%
   52%
    aktyvi veikla  pasyvi veikla
       Pedagogų tikslas

   Siekti vaikų sveikatos ugdymo per įvairią,
  vaikams patrauklią ir įdomią fizinę veiklą.
  Vaikų judėjimo skatinimui ieškoti netradicinių
  būdų ir metodų.
   Veiklos procesą organizuoti nenuobodžiai,
  įdomiai, išradingai.
   Mažasis futboliukas – tai
  netradicinis, įdomus, linksmas
   būdas stiprinant vaikų fizinę
        sveikatą.
  Pradėjome žaisti prieš 3 metus;
  Kasmet futboliuką žaidžia vidutiniškai 85 –
  100 vaikų;
  Žaidžia 5 – 7 metų vaikai;
  Žaidžiame per savaitę 4 kartus po 20 minučių;
  Futboliuką žaidžiame ištisus metus – ir
  patalpose ir lauke.
  Pasirinkome “Futboliuką” nes
        tai:
  Linksmas, įdomus ir pats
  draugiškiausias žaidimas.
  Futboliukas – nuostabus žaidimas
  neturintis turtinių, rasinių, religinių,
  lyties apribojimų.
  Futboliukas ugdo: drąsą, ryžtą,
  draugiškumą, pasitikėjimą;
  lavina: fizinius gebėjimus, pastabumą,
  atmintį, reakciją;
  Moko: komandinio, garbingo, sąžiningo
  žaidimo, kūno ir kamuolio valdymo technikos;
  skatina: siekti pergalės, tobulėti.
  Puikus būdas vaikų judėjimo poreikiui tenkinti,
  galimybė vaikų fizinę veiklą organizuoti labai
  įvairiai, išradingai, patraukliai vaikams.
  Atsiras ir išliks poreikis ir pomėgis sportuoti
  visą gyvenimą.
      Kas tas futboliukas?


  Tai mažasis futbolo broliukas;
  tai paprastas žaidimas 3x3 į mažus vartus
  kuriam nereikia didelės sporto salės;
  žaidžiama ne su įprastu kamuoliu, o su
  mažesniu ir minkštesniu;
  čia svarbu ne ūgis... ir netgi ne smūgis, čia
  svarbiausi vaikai, nes žaidimas skirtas jiems.
   Darželyje atlikome tyrimus

  Apklausėme 58 4 - 7 metų amžiaus vaikus
  (tyrimas atliktas 2011 balandžio mėn.).
  Tyrime dalyvavo 52 tėvai (tyrimas atliktas
  2011 balandžio mėn.).
  Tyrime dalyvavo 18 pedagogių (tyrimas
  atliktas 2011 balandžio mėn.).
    Taip futboliuką apibūdina
        vaikai:
  Lukas –”Tai smagus kojų žaidimas, kurį žaidžia daug
  vaikų. Reikia pataikyti į vartus”.
  Deividas -”Kamuolį galima spardyti visur: draugui, į
  šalis, į vartus. Galima pasirinkti kuo būti”.
  Nedas - “Jei nori, kad komanda laimėtų, turi labai
  stengtis. Žaidžiant galima kiek nori bėgioti ir šaukti.
  Karolina - “Reikia saugotis, kad neužsigautum, žaisti
  tvarkingai, nesimušti”.
  Miglė –” Reikia daug stiprybės. Smagu, kai laimi, kai
  kiti spiria į mūsų vartus ir nepataiko”.
  Vytenis - “Liūdna, kai komanda pralaimi”.
  Tadas - “Mes gerai žaidžiam, daug kartų pataikom į
  vartus, mums visi ploja”.
        Apklausos rezultatai
           Žaisti "Futboliuką" vaikams patinka, nes

45             41                40
40
35
30
      23                                 24
25
20                      17
15
10
 5
 0
     manimi    noriu nugalėti  suradau naujų žaisti linksma ir žiūrovai man
   didžiuojasi tėtis   kitus      draugų     smagu    ploja ir palaiko
    ir mama                             mano komandą
     Kaip keitėsi vaikų elgesys
           (tėvų nuomonė)

           Vaikų elgesio pokyčiai

35
                     29
30
             24
25
20
15
     13
10
                           5
5
0
    išmoko   išmoko sutelkti išmoko laikytis  kita
   sulaukti savo  dėmesį     taisyklių
     eilės
   Tėvų nuomonė apie vaikų
     fizinius pokyčius
           Vaikų fiziniai pokyčiai

45    39
40
35
30
25
20            15       16
15
10                          4
 5
 0
   tapo vikresni, tapo stipresni  rečiau serga  kita
    lankstesni
Tėvelių lūkesčiai
  Pedagogių anketinės apklausos
       rezultatai

  Šis projektas yra labai reikšmingas tuo , nes
  žadina ir palaiko vaikų poreikį judėti;
  Moko žaisti draugiškai;
  Jis patinka vaikams;
  Ugdo vaikų valią, dėmesingumą, atsakingumą,
  ištvermę, vikrumą.
  Futboliuką ir toliau žaisti skatina:

  Vaikų susidomėjimas ir noras žaisti,
  nauda visapusiškam vaiko raidos vystymuisi,
  noras padėti vaikams tobulėti fiziškai,
  tai vienas iš būdų stiprinti vaikų sveikatą.
  Jei fizinis aktyvumas nuo mažens kels
  teigiamas emocijas, vaikai sportą pamils ir liks
  su juo visą gyvenimą.
Mūsų jaunieji futbolistai
Futboliukas jėga!
Rungtynių akimirkos...
Futboliuką smagu žaisti su
   auklėtojomis
ir tėveliais
Pažintis su futbolo legenda Micheliu
        Platini
  Gera vaiko savijauta, pasitikėjimas
savimi, optimizmas, pažinimo džiaugsmas,
sveikas aktyvumas – laimingos, sveikos,
pažinimo motyvaciją turinčios, sunkumams
atsparios asmenybės požymiai.
  Tokius vaikus norime matyti, to linkime ir
siekiame mes ikimokyklinių įstaigų
pedagogai.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:59
posted:6/17/2012
language:Lithuanian
pages:35