O3 sa aplice proprietatile inmultiriiin rezolvarea exercitiilor si problemelor

Document Sample
O3 sa aplice proprietatile inmultiriiin rezolvarea exercitiilor si problemelor Powered By Docstoc
					CLASA : a III/a
ARIA CURRICULARA: Matematica si Stiinte ale naturii
OBIECTUL: Matematica
SUBIECTUL : Inmultirea in intervalul 0/1000/Recapitulare
SCOPUL LECTIEI :
  Consolidarea deprinderii de a efectua inmultiri in intervalul de
   numere 0/1000;
  Dezvoltarea   gandirii  logice  ,a  memoriei  logice  ,  a  atentiei
   voluntare,a spiritului de observatie ;
  Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea
   matematicii in contexte variate ;
OBIECTIVE OPERATIONALE :
La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili :


O1 – sa efectueze operatii de adunare ,scadere, inmultire in intervalul
0/1000;
O2   -sa    cunoasca   semnificatia   limbajului     matematic
(produs,suma,diferenta ,factor, de….ori mai mult, cu…..mai putin ,etc….) ;
O3   - sa aplice proprietatile inmultiriiin rezolvarea exercitiilor si
problemelor ;
04  -sa rezolve probleme care presupun operatia de inmultire ;
O5 - sa compuna probleme dupa o expresie matematica ;
06  - sa manifeste interes pentru aflarea rezultatelor exercitiilor si
problemelor ;
METODE SI PROCEDEE:
 Conversatia, explicatia , exercitiul, jocul didactic,calculul mintal,
problematizarea ,metoda ciorchinelui, activitatea frontala, activitatea
pe grupe, activitate independenta ;


MATERIAL DIDACTIC:
 Manual, fise de lucru, de evaluare , postere


TIPUL LECTIEI:
 Consolidarea cunostintelor


BIBLIOGRAFIE :
 S.Chetroiu , M. Spineanu /Matematica/manual pentru clasa a III/a ed.
Dacia 2007;
 I.Aron / Metodica predarii aritmeticii la clasele I-IV
 I. Iordache –Baltag/ Exercitii si probleme pentru clasele I-IV, ed. CorintETAPELE                DESFASURAREA             LECTIEI         METODE
   LECTIEI                                           SI PROCE
                 Activitatea invatatoarei     Activitatea elevilor      DEE
1.     Organizarea Asigur ordinea si disciplina necesara bunei Elevii se pregatesc conversatia ,
            desfasurari a lectiei .           pentru   inceperea activitatea
colectivului                            orei de matematica frontala


2.   Reactualizarea Verific  cunostintele anterioare  prin Elevii completeaza fise,exercitiul,
cunostintelor     intermediul metodei ciorchinelui .Fiecare fisa.        activitatea
anterioare       echipa primeste cate o fisa pe care este           independenta,
             schitata metoda . Sarcina elevilor este de a               frontala,
             insera in fiecare diagrama cunostinte despre               metoda
             operatiile matematice . (anexa 1)                    ciorchinelui
             Frontal se verifica la tabla.
3. Captarea atentiei   Captez atentia printr-un joc didactic.      Elevii vor rezolva   Explicatia,
             Fiecare echipa primeste cate un plic in care   fisa si vor merge pe  exercitiul,
             se gaseste o fisa cu cate un exercitiu .Dupa   rand in fata clasei   Activitate   pe
             rezolvarea acesteia numesc cate un        unde   vor  afisa  grupe
             reprezentant al fiecarei echipe care sa duca   cuvintele.
             in fata clasei fisa asezata pe verso, unde se
             gaseste un cuvant scris ,,exersa ,, ,,noi,, ,,
             astazi ,, ,, vom,, .
             Exercitii :
             4x(248-240)=
             Afla dublul numarului 32.
             2x 34=
             3x 312=
             Dupa ce cuvintele au fost afisate ,elevii le
             ordoneaza intr-o propozitie.

                 Noi astazi vom exersa .

4. Anuntarea lectiei noi Anunt tema lectiei noi ,cat si obiectivele Elevii urmaresc cu
si a obiectivelor    acesteia .                 atentie obiectivele
             Scriu titlul lectiei la tabla .         pe care trebuie sa
                                      le atinga .

5. Dirijarea invatarii  Exercitii de calcul mintal            Elevii   dau   Calcul mintal,
                                      raspunsuri.     Joc didactic,
             Data de astazi
                                      ……….24………      Explicatia ,
             Spuneti numarul cu patru mai mic
-  calcul mintal                             ……….20………      Exercitiul,
             Spuneti numarul de 10 ori mai mare
                                                Problematiza-
             Jumatatea lui
                                      ………..200……..     rea,
             2x2+2:2=
                                                Activitate
             2+2x2=
                                      ……….100……..     frontala ,
             Cate degete sunt la 8 maini ?
                                      …….5……..       Fise,
             Cate roti au 9 masini ? Dar 5?
                                      …….6………       Postere,
             Cate picioare au 4 gaini si 5 iepuri ?
                                      ……..40……….
                                      ………36,20………
             In trei cosuri mama are
             Oua aduse din cuibare. Primul are 7 oua,
                                      ……28……..
             In al doilea , 3x9
             In al treilea-s jumatate
             Cat in cosurile toate .
             Ei, copile , stii tu oare
                                      ………51………..
             Cate oua mama are ?
                                      Fiecare grupa isi
             ,,GASESTE CUVANTUL,,               rezolva fisa .
             Voi da fiecarei echipe cate
  -joc didactic     o fisa cu exercitii.
             Sarcina elevilor este de a efectua
             operatiileastfel incat sa poata citi cuvantul
             format.
             GRUPA 1
             Calculeaza:
             8x(3+5)=
             4x 28=
             2x3x100=

             Numarul de 6 ori mai mare decat 25.

             La o florarie s-au vandut 34 de buchete de    FIRAV
             frandafiri si de 5 ori mai multe buchete de
             lalele.
             Cate buchete de lalele s-au vandut ?
             Grupa 2
             Calculeaya ;
             5x(2+4)=
             6x 54=
             4x2x100=

             La produsul numerelor 8 si 9, adauga
             diferenta numerelor 894 si 862.         DUIOS
             Irina are 4 ani, iar mama sa de 8 ori mai mult
.
 Cati ani are mama Irinei ?
Grupa 3
Calculeaza
7x ( 8+2)=
(6x9)-(9x5)=

Din produsul numerelor 9si       12  scade
diferenta numerelor 659 si 551.
                            PITIT
 Mihai avea 72 de timbre . a dat colegilor sai
7 plicuri a cate 9 timbre .
Cate timbre i-au mai ramas?

4x2x3:6-4=

GRUPA 4
Calculeaza :
9x (7-4)=
(4X5)+(8X4)=
3X6+a=60
35: ….. = 28:4

In fiecare dintre cele 5 plicuri mari si 3 plicuri   CUTEZ
mici se pun cate 6 jetoane .
 Cate jetoane sunt in plicuri ?Fiecare fisa se verifica frontal. Se identifica
fiecare cuvant rezulat in urma rezolvarii
testului .
In final se da o fisa de munca independenta .

Fisa de munca independenta                         Activitate
                                      independenta ,
1. Rzolva in doua moduri:               Elevii rezolva fisa Fise de lucru
A)  6X (4+3)=                    individual.
B)  9x(7-5)=
c)  4x(8-3)=

2. Efectueaza inmultirile :
a) 5x 12=
b) 2x 24=
c) 2x 43=

3. Afla numerele de 10 ori mai mari decat :
a) suma numerelor 3 si 4;
b) diferenta numerelor 8si 5 ;
c) dublul numarului 4;

4. Pentru o masa festiva , mama a cumparat
2 seturi de pahare a cate 12 bucati si 3 seturi
de farfurii a cate 14 bucati .
  Cate pahare si farfurii a cumparat mama?
( scrie rezolvarea sub forma unui singur exercitiu )

5. Compune o problema care sa contina
expresia :
            ……..de 7 ori mai mult…………..6. Incheierea lectiei  Se fac aprecieri asupra lectiei si a modului in
            care au raspuns elevii .
4X ( 248-240)=
ASTAZI
Afla dublul
lui 32.
NOI
2X 34=
VOM
3X 312=
EXERSA
Grupa 1


 1. Calculeaza :
 8x ( 3+5)=


 4x 28=


 2x3x 100= 2. Afla numarul de 6 ori mai mare decat 25.
 3. La o florarie s-au vandut 34 buchete de trandafiri si de 5 ori mai
multe buchete de lalele .
     Cate buchete de lalele s-au vandut ?
R F V           I   A
600      64  170  112  150
 Grupa 2 1. Calculeaza :


   5x ( 2+4)=


   6X 54=


   4X2X100=
 2. La produsul numerelor 8 si 9 , adauga diferenta numerelor 894 si
862. 3. Irina are 4 ani , iar mama sa are de 8 ori mai mult .
    Cati ani are mama Irinei ?
O D S                     U        I
 104     30       32        324      600
 Grupa 31. Calculeaza :
   7x (8+2)=


   (6x9)-(9x5 )=


2. Din produsul numerelor 9 si 12 scade diferenta numerelor 659si
551.3. Mihai avea 72 de timbre . A dat colegilor sai 7 plicuri a cate 9
timbre .
     Cate timbre i-au mai ramas ?
4. Rezolva :
    4x2x3 :6 -4=
P                T              I
70                 O             9
  Grupa 4


  1. Calculeaza :
    9x ( 7-4)=


    (4x5)+ (8x4 )=


    3x6 + a = 60
    35 : ……… = 28 : 4  2. In fiecare dintre cele 5 plicuri mari si 3 plicuri mici se pun cate
6 jetoane.
  Cate jetoane sunt in plicuri ?
E T U C                  Z
5       60       52   27  48
Numele……………………..                        Data……………………..


                    Proba de evaluare

1. Rezolva in doua moduri :
  a)   6x ( 4+3)=


  b)   9x (7-5 )=


  c)   4x (8-3) =2. Efectueaza inmultirile :
   a)  5x 12=
   b) 2X 24=
   c)  2x 43=


 3.Afla numerele de 10 ori mai mari decat :
   a) suma numerelor 3 si 4;


   b) diferenta numerelor 8 si 5 ;


   c) dublul numarului 4;


 4. Pentru o masa festiva , mama a cumparat 2 seturi de pahare a cate
12 bucati si 3 seturi de farfurii a cate 14 bucati .
       Cate pahare si farfurii a cumparat mama ?
      (scrie  rezolvarea problemei sub forma unui singur exercitiu )
 5.   Compune o problema care sa contina expresia
      ……………….. de 7 ori mai mult……………………
OBIECTIVE OPERATIONALE :


- sa efectueze corect operatiile de inmultire , adunare , scadere ;
- sa rezolve corect problema scriindu-i rezolvarea sub forma unui
singur exercitiu ;
- sa compuna o problema dupa o expresie data ;DESCRIPTORI DE PERFORMANTA :


  FOARTE BINE           BINE         SUFICIENT
rezolva corect cele trei  rezolva corect doua   rezolva corect un
exercitii prin ambele   exercitii prin ambele  singur exercitiu prin
moduri de rezolvare;    moduri de rezolvare;  ambele moduri de
                          rezolvare;
rezolva corect toate    rezolva corect doua   rezolva corect o
operatiile de inmultire operatii de inmultire ;  singura operatie de
                          inmultire ;
rezolva corect toate    rezolva corect doua   rezolva corect o
inmultirile ;       inmultiri;       singura inmultire ;
rezolva corect    Rezolva corect prima si Rezolva corect prima
problema respectand  a doua judecata a   judecata a problemei’
cerintele acesteia;  problemei ;
compune corect
problema integrand     -            -
expresia data ;
OPERATII
MATEMATI

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:255
posted:6/17/2012
language:Romanian
pages:26