info - Get Now DOC by tjP2ikl

VIEWS: 10 PAGES: 1

									                      SHPALL KONKURS        I.  PUNË PRAKTIKE PËR ANALIST KREDITOR

Një për degë ne Prishtine

IFJB “Lesna”, kërkon individë të diplomuar, në mënyrë që të punojë si analist Kreditor ne Institucion.
Periudha e punës praktike: 3 muaj. Ka mundësi të mira për punësim afatgjatë nëse do të dëshmoj
vetëm performancë të lartë.

Përgjegjësit:

    Promovimi i ofertës kreditore
    Identifikimi i klientëve potencial,
    Menaxhimi i portfolios se vet kreditore,
    Punë të tjera administrative të ndërlidhura me kredi-dhënien

Kualifikimet e kërkuara:

  o  Diplome Universitare në Fakultetin Ekonomik (përparësi);
  o  Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit dhe negocimit;
  o  Aftësi te lart ne kompjuter;
  o  Motivim i lartë, talent, iniciativë, aftësi për të mësuar shpejtë;
  o Njohuri për kredi-dhënie dhe të jete i/e motivuar për pune,
  o Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
  o  Njohja e gjuhës angleze - përparësi;

Të gjithë të interesuarit për këto pozitë,duhet te dërgojnë letër Motivuese dhe CV e tyre në email
adresën :
info@lesnaif.com , ose në zyrat qendrore në Prishtinë, Rruga Rexhep Luci Nr.2
Afati i fundit për aplikim është 7 ditë nga dita e publikimit.

								
To top