Waar in de wereld is er nu oorlog by tjP2ikl

VIEWS: 0 PAGES: 3

									                                  Jaar
  Waar in de wereld is er nu oorlog ?               begon1
Midden Oosten
Verenigde Staten en Groot Brittannië tegen Irak           2003

Israel tegen Palestijnen                      1948

Jemen: Regeringsleger tegen de rebellengroep Shabab al-
                                  2004
Moumineen (De Jonge Gelovigen)

Turkije: Regeringsleger tegen de Koerdische Werkers’ Party (PKK)  1999

Azië
Afghanistan: Verenigde Staten, Groot Brittannië, Nederland en
                                  2001
Coalitie Legers tegen al-Qaeda en de Taliban

India tegen Kasjmir afscheidingsbeweging / Pakistan         1948

India tegen. Assam opstandelingen                  1979

Filippijnen tegen Mindanaoan afscheidingsbeweging (MILF/ASG)    1971

Sri Lanka tegen Tamil Tijgers                    1978

Afrika
Algerije tegen Gewapende Islamitische Groep (GIA)          1991

Ivoorkust tegen rebellen                      2002

Somalië tegen rivallerende stammen en Islamitische groeperingen   1991

Soedan tegen Darfurse rebellengroepen                2003

Oeganda tegen Lord's Resistance Army (rebellen)           1986

Europa
Rusland tegen Tsjechische afscheidingsbeweging           1994

Zuid Amerika
Colombia tegen National Liberation Army (ELN)            1978

Colombia tegen Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC
                                  1978
rebellen)

Colombia tegen. Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)        1990
     Geef vrede, Heer...
    Geef vrede, Heer, geef vrede,
     de wereld wil slechts strijd.
     Al wordt het recht beleden,
     de sterkste wint het pleit.
    Het onrecht heerst op aarde,
      de leugen triomfeert,
      ontluistert elke waarde,
      o red ons, sterke Heer.

    Geef vrede, Heer, geef vrede,
     de aarde wacht zo lang,
     Er wordt zo veel geleden,
     de mensen zijn zo bang,
     de toekomst is zo duister
      en ons geloof zo klein;
       o Jezus Christus,
    luister en laat ons niet alleen!

    Geef vrede, Heer, geef vrede,
       Gij die de vrede zijt,
     die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd, opdat wij zouden leven
     bevrijd van angst en pijn,
    de mensen blijdschap geven
      en vredestichters zijn.
Een werktuig van uw vrede

Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede
Waar haat het hart verscheurt, wil ik liefde brengen;
waar beledigingen worden geplaatst, wil ik vergeving brengen;
waar verdeeldheid mens van elkaar vervreemdt,
wil ik eenheid stichten;
waar dwaalleer rondgaat, wil ik vergeving schenken;
waar twijfel knaagt, wil ik geloof brengen;
waar wanhoop tot vertwijfeling voert, wil ik hoop doen
herleven;
waar duisternis het zicht beneemt, wil ik licht ontsteken.
waar droefheid mensen neerslachtig maakt, wil ik vreugde
brengen.

Heer, maak dat wij niet zozeer zoeken
om getroost te worden, als wel om te troosten;
om begrepen te worden, als wel om te begrijpen;
om bemind te worden, als wel om te beminnen.
Want door te geven ontvangen wij;
door onszelf te verliezen vinden wij;
door vergiffenis te schenken
verkrijgen wij vergeving;
door te sterven
worden wij geboren tot eeuwig leven.

								
To top