Nove tehnologije u proizvodnji by Daliborr

VIEWS: 5 PAGES: 3

									         VIŠA POSLOVNA ŠKOLA
         SEMINARSKI RAD
      iz predmeta Proizvodni i uslužni menadžment

      Nove tehnologije u proizvodnji
Profesor:                  Student:


                       Br. indeksa:
           Jagodina, novembar 2006.
Sadržaj1   Uvod ............................................................... Error! Bookmark not defined.3
2   Nove tehnologije u proizvodnji ...................... Error! Bookmark not defined.4
  2.1  Pojam i karakteristike tehnologije i menadžmenta tehnologijama..... Error! Bookmark
  not defined.4
  2.2  Tehnologije proizvoda................................................. Error! Bookmark not defined.6
  2.3  Menadžment tehnologijama u proizvodnji .................. Error! Bookmark not defined.8
3 Zaključak ...................................................... Error! Bookmark not defined.11
L i t e r a t u r a .................................................... Error! Bookmark not defined.12

1


   1.

          GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD
        Radovi iz svih oblasti, powerpoint prezentacije i drugi edukativni materijali
   Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7. Besplatna razmena banera.
              WWW.DIPLOMSKI-RADOVI.COM
               WWW.SEMINARSKIRAD.ORG
               WWW.MAGISTARSKI.COM
              WWW.MATURSKIRADOVI.NET
                WWW.MATURSKI.NET
               WWW.SEMINARSKIRAD.INFO
                WWW.MATURSKI.ORG
                WWW.ESSAYSX.COM
            WWW.FACEBOOK.COM/DIPLOMSKIRADOVI
 NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI
  RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM
 PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO DA
   ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE GOTOVI SEMINARSKI,
 DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I
  UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE
 NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA
         RADOVA. PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU

            Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7.
            Sarađujemo sa ozbiljnim sajtovima vrhunske klase.


                                                       2
 Naš link: <a title="seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi | magistarski rad"
href="http://www.maturskiradovi.net">Seminarski i diplomski</a>
 Naš baner: <a title="seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi |magistarski rad"
href="http://www.maturskiradovi.net"><img src="http://www.maturskiradovi.net/images/seminarski.gif" width="120"
                height="60" border="0" alt="Seminarski i Diplomski Rad"></a>

KONTAKT NA: maturskiradovi.net@gmail.com !
  2.
  3.
                                                         3

								
To top