PowerPoint-esitys - PowerPoint 13

Document Sample
PowerPoint-esitys - PowerPoint 13 Powered By Docstoc
					Vaginaprolapsin ja enterocelen
laparoskooppinen korjaus
GKS, Helsinki 26.9.2008

Jyrki Jalkanen
Suomen Terveystalo Lauttasaari
Sisältö
• Nykytietämyksen taso
• Defektin kuvaus
  – Enterocele (kohtu tallella/poistettu)
  – Vaginaprolapsi
•  Teknisiä näkökohtia
•  Vertailut
•  Erityistapauksia
•  Menetelmien evoluutiosta
•  Johtopäätökset
Jelovsek JE et al. 2007
• kirurgian indikaatio: oireinen laskeuma,
 johon konservatiivinen hoito ei ole auttanut
• 80-90% laskeumaleikkauksista vaginaalisia
• apikaalisen defektin korjausvaihtoehdot:
 – abdominaalinen sakrokolpopeksia
 – vaginaalinen sakrospinosusfiksaatio
 – laparoskooppinen sakrokolpopeksia vaikuttaa
  yhtä hyvältä kuin abdominaalinen
2008
Maher C et al. 2008, Cochrane
review
• abdominaalinen sakrokolpopeksia (ASC)
 parempi kuin vaginaalinen
 sakrospinosusfiksaatio (VSF)
 – laskeuman uusimisen todennäköisyys (RR 0,23)
 – post-op dyspareunia (RR 0,39)
• VSF parempi kuin ASC
 – lyhyempi leikkaus- ja sairaalassaoloaika
 – halvempi
 – nopeampi toipuminen
Anatomia – toiminta?
• Poikkeavuudet eivät ole
 johdonmukaisia
 – virtsa- ja ulosteinkontinenssi
 – virtsaamisvaikeus, ummetus
 – yhdyntävaikeudet
Luennon tavoitteet
• Pyrkiä osoittamaan, että
 laparoskooppinen tekniikka on
 vähintään yhtä hyvä tai parempi kuin
 abdominaalinen
• Mikä on laparoskooppisen
 lähestymistavan merkitys, kun
 prolapsi/enterocelekirurgiassa on
 siirrytty moderneihin
 verkkotekniikoihin
         Laparoskooppiset laskeumaleikkaukset
               2000-2007

      45
      40                        NKL41
      35
Lukumäärä
                               KOS41
      30                        LEF41Yht
      25
      20                        NKL51
      15                        KOS51
      10                        LEF51Yht
       5                        LEF41+51
       0
       00

          01

             02

                03

                   04

                       05

                          06

                             07
      20

          20

             20

                20

                   20

                      20

                         20

                   Vuosi       20
Lantionpohjan tukirakenteet
• Endopelvinen faskia
• Lantionpohjan
 lihakset
• 3-ulotteinen rakenne
• Käytännössä:
 vaginan tuki
 – Apex
 – Takaseinä
 – Etuseinä
Lantionpohjan tukirakenteet
Kohtuprolapsin kehittyminen
Leikkaus              Indikaatio       Laparo-    Kohdun     Proteesi-
                             skopia    (fertiliteetin) materiaalin
                             mahdollinen  säilyttäminen tarve

Lateraalinen fiksaatio       anteriorinen      kyllä     kyllä      ei
                  lateraalinen defekti

Kohtu-ristiluusiteiden ligaatio,  kohdunlaskeuma,    kyllä     kyllä      ei
kuldoplastia            suolikohju

Kolposakropeksia          Kohdunpoiston     kyllä     ei oleellista  kyllä
                  jälkeinen
                  vaginaprolapsi
Perineokolposakropeksia      Kohdunpoiston     kyllä     ei oleellista  kyllä
                  jälkeinen vaginan
                  huipun ja takaosan
                  laskeuma
Serviko- tai            Kohdunkaulan      kyllä     ei oleellista  kyllä
kolposervikosacropexia       laskeuman korjaus
                  kohdun runko-osan
                  poiston jälkeen tai
                  yhteydessä

Hysterosakro- tai         Kohdunlaskeuma     kyllä     kyllä      kyllä
kolpohysterosakropeksia
Prolapsi ja kohdun
säilyttäminen
LUSUS=laparoscopic uterosacral ligament uteral
suspension
Reviews: Lin LL ym., Curr Opin Obstet Gynecol, 2005;17:541.
Diwan A ym., Int J Urgynecol J, 2004;15:286.
Prolapsi ja kohdun
säästäminen
• Fertiliteetin säilyttäminen
• Jos ei kohdun patologiaa,
 hysterektomia?
 – Huom. Diwan A ym. Int J Urogynecol J,
  2005;17:79. Laparoscopic uterosacral
  ligament uterine suspension (LUSUS)
  compared with vaginal hysterectomy (VH)
  with vaginal vault suspension for
  uterovaginal prolapse
Diwan A ym. 2005, post-op
(n=50)
         LUSUS  VH
Prolapsi %     8   20
Dyspareunia %   8   16
Stress-      8   12
inkont.%
Urge-inkont.%   8   16
Sekainkont.%    0   0
Ulosteinkont.   4   8
%
Virts.vaikeus%   4   12
Prolapsi ja kohdun
säilyttäminen
• Laparoskooppinen tekniikka antaa
 mahdollisuuden minimoida vieraiden
 materiaalien käyttö
• Verkkoja voidaan käyttää, jos omat
 tukirakenteet ovat liian heikot
 – Sakraalinen kolpohysteropeksia
• Anteriorisissa fiksaatioissa huonot
 tulokset
Vaginaprolapsi ja enterocele
         Rektovaginaalisen ja
        pubokervikaalisen faskian
           separaatio
Vaginaprolapsi, tuloksia
• Alatiekorjaukset
 –  Sakrojen ripustus
 –  Enterocelen korjaus (McCall)
 –  Sakrospinosusfiksaatio
 –  Kolpokleisis

 Webb MJ et al. , AJOG 1998
  Mayo Clinic 1976-1987/n=693/82% ”satisfaction”
  80/504 prolapsin uusiminen,
  36 (5,2%) uusintaleikkaus
  25% dyspareunia
Vaginaprolapsi, tuloksia
• Benson JT et al., AJOG 1996;17:418
 – Prospektiivinen tutkimus, n=81
 – 50% samalla hysterektomia
 – Abdominaalinen kolposakropeksia
  • Vähäisemmät anatomiset muutokset
  • Tulokset kestivät pidempään
 – Alatiehen (sakrospinosusfiksaatio)
  verrattuna
Benson JT et al. AJOG, 1996

        Vaginaalinen  Abdomin.
Optimaalinen    29%     58%
  tulos

Reoperaatio    33%     16%
Vaginaprolapsi,
verkkoeroosio?
• Bensinger G et al., AJOG 2005;193:2094
 – Abdominaalinen kolposakropeksia, n=121
 – 8,2% jos samaan aikaan TAH
 – 0% jos samalla SVA tai pelkkä prolapsin
  korjaus
 – Muissa tutkimuksissa kohdunpoiston
  yhteydessä jopa 27%
 – Vaginan - vatsaontelon avaamisen
  merkitys verkkoleikkauksissa?
Vaginaprolapsi, laparoskopia
• Mini-invasiivisen
 kirurgian edut
• Hyvä näkyvyys
 kaikkiin tärkeisiin
 rakenteisiin
• Teknisesti
 vaativaa, pitkä
 oppimiskäyrä
Laparoscopic uterosacral
ligament ligation
Laparoskooppinen
kolposakropeksia, tuloksia
• Agarwala N et al., J Minimally Invasive
 Gynecology 2007 (14) 577-583: Laparoscopic
 sacral colpopexy with Gynemesh
 – n=74,
   •  51 vaginal vault prolapse, 23 uterovaginal prolapse
   •  BMI 35
   •  2 konversiota, 1 laparotomiaan, 1 Proliftiin
   •  70 erittäin tyytyväistä, subj./obj paraneminen 97/100%
   •  komplikaatiot: 1 sakrumin seudun vuoto, 1 kervikaalinen
     abskessi
Laparoskooppinen
kolposakropeksia, tuloksia
• Cosson M et al., J Society of Laparoendosc
 Surgeons 2002(6):115 -119
• n= 77, aiempi hysterektomia 5:llä
  –  supravag. amputaatio 60:lle
  –  anteriorinen ja posteriorinen verkko (Mersilene)
  –  Burch 70:lle
  –  KP (perineorafia) 55:lle
  –  leikkausaika 292 min -> 180 min
  –  seuranta-aika n. 1 v.
  –  6 konversiota laparotomiaan
  –  komplikaatiot: 1 rektum-, 2 rakkovauriota
  –  3 uusintaleikkausta (1 kystoseele, 2 SUI)
Laparoskooppinen
kolposakropeksia, tuloksia
• Rozet F et al. European Urology 2005 (47): 230-236
  – n=363
  – 2 polyesteriverkkoa vaginan etu- ja takaseinän
   alueelle,kiinnitys promontoriumiin
  – seuranta-aika 14,6 kk
  – operaatioaika 97 min
  – konversioita 8
  – tyytyväisiä potilaita 96%
  – uusi laskeuma 4%
  – eroosiot < 1%
  – 2 verkkoinfektiota
  – 1 spondyliitti
  – 1 suolen inkarseraatio
Laparoskooppinen
kolposakropeksia, vertailuja
• Paraiso MFR et al, AMJOG 2005(192):1752-
 58: Laparoscopic and abdominal sacral
 colpopexies. A comparative cohort study
        56 LSC  61 ASC
seuranta (kk) 13,5    15,7
leikkausaika  269   218
verenhukka   172   234
sairaalasa (pv) 1,8   4,0
Laparoskooppinen
kolposakropeksia, vertailuja
• Marcickiewicz J et al. Acta Obstet Gynecol
 Scand 2007(86):733-8.
         VSF 51   LSC 60
seuranta(kk)   38,4    33,6
subj. paran.   82%    78%
leikkausaika   62     129
sairaalassa (pv) 3,7    4,0
LSC: 3 laparotomiaa (konversiota), 7
 uusintaleikkausta seuranta-aikana
Rectocele
• Laparoskooppinen korjaus on mahdollinen,
 mutta vaatii rektovaginaalitilan dissekoinnin
 lantion pohjaan saakka
• Vaginaalinen reitti on hyvin tunnettu
• Laparoskopiareittiä voi harkita, jos
 samanaikainen enterocele tai vaginaprolapsi
• Vaatii synteettistä verkkoa
• Huom. anatomia, toiminnallisuus,
 mahdollinen samanaikainen
 rektumprolapsi/ulosteinkontinenssi
Kun alatieverkko pettää,
tapaus:
• 66-vuotias nainen
• hysterektomia 80-l.
• 2006 posteriorinen Prolift enterocelen
 vuoksi
tyrä


verkko
            vagina
            S1

rektum
     lopputilanne
Johtopäätökset
• Uusien verkkokeksintöjen merkitys (Prolift ym.):
  – Dokumentoidut tulokset vasta tulossa
  – Mitä tehdä, kun alatiekorjaus pettää?
   • Sakrum-promontorium –fiksaatiot ovat kestäviä
   • Laparoskopia tarjoaa hyvän näkyvyyden ja pienen trauman,
    mutta on teknisesti haastavaa kirurgiaa
  – Eroosiot (LSC 1-4%)
   • Ylätieleikkauksissa vaginan limakalvo ei avaudu
   • Omien kudosten käyttö ylätieleikkauksissa
     – LUSUS, paravaginaalinen korjaus
  – Fertiliteettiä säästävät laskeumaleikkaukset
   • Vs. laajat verkkokorjaukset, raskaudet ja synnytys, pitkä
    käyttöikä?
  – Ennustus: Vrt. hysterektomiat:
   1. vaginaalinen 2. laparoskooppinen 3.abdominaalinen

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:125
posted:6/17/2012
language:
pages:43