berita lokal by alverozjuni

VIEWS: 26 PAGES: 3

									 Bupati Purbalingga Pembina Terbaik II Gotong Royong Masyarakat Tingkat Nasional

    PURBALINGGA. – Bupati Purbalingga Drs H Heru Sudjatmoko, M.Si ditetepna dadi
Pembina Terbaik II Gotong Royong Tingkat Nasional. Piala lan piagam penghargaan detanpa
sekang Wakil Presiden Boediono pas acara perencanaan Bulan Bakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM) IX lan Pengetan Hari Kesatuan gerak PKK kaping-40 tingkat nasional
sing depusatna neng Puspa Agro Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kemis (24/5).
    Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermasdes) Purbalingga R Imam
Wahyudi sing melu acara kuwe ngirimna pesen BBM (Blackberry Mesenger), kejaba
penghargaan maring Bupati Heru, neng acara kuwe Ketua Tim Penggerak PKK Purbalingga Ny
Sudarli uga nampa penghargaan merga prestasine dadi juara I nasional lomba Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga (UP2K) makili desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja.
    “Malem Rebo (23/5) kuwe uga deanakna acara ramah tamah karo Sekretaris Ditjen
Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kemendagri Drs. Nooryanto, M.Si, delanjutna
penyerahan tropi lan piagam sekang Mendagri,” Imam Wahyudi nambaih.
    Imam njelasna, senjerone acara Gubernur Jatim Soekarwo njlentrehna babagan nile-nile
gotong royong neng Pemprov Jatim. Nile gotong royong kuwe dudu bersih-bersih dalan ningen
gotong royong neng bab pembangunan. "Gotong royong pembangunan kayadene program
renovasi umah tidak layak huni sing deanakna pemprov kerjasama karo Kodam V/Brawijaya.
Senjerone renovasi umah ana anile-nile kegotongroyongan. Saben umah nile renovasine ora
nganti Rp. 5 juta. Kabeh derenovasi neng Kodam V/Brawijaya,” ujare Imam Wahyudi.
    Imam uga nglaporna, senjerone acara uga digelar pameran barang-barang unggulan
daerah sing depeloni kabeh propinsi neng Indonesia.
    Neng panggonan liyane Kepala Bagian Humas Setda Drs. Rusmo Purnomo ngomongna,
seurunge Bupati Purbalingga Heru Sudjatmoko mlebu empat besar kepala daerah sing nduweni
peran nggerakna gotong royong masrakat, Tim sekang Kementrian Dalam Negeri cq. Ditjen
Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) wis nganakna verifikasi lapangan babagan pelaksanaan
Gotong Royong Masyarakat Tingkat Nasional Tahun 2012 tanggal 26 – 27 April 2012 wingi.
    Tim sing deketuani Drs. Sartono, M.Si wis nganakna verifikasi kegiyatan pemberdayaan
yakuwe bidang kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya, agama, kesehatan lan lingkungan sing
wektune tahun 2009, 2010 dan 2011. Tim uga wis ninjau ulang kegiyatan Posyandu neng Desa
Kalimanah Kulon, asil pembangunan jalan/pavingisasi lan talud dalan desa neng Desa
Klapasawit sing debiayani Program Padat Karya Pangan (PKP) tahun 2010 lan Alokasi Dana
Desa (ADD) 2011. “Senjerone verivikasi data lapangan, Tim uga nganakna wawancara/audensi
karo Bupati lan pimpinan SKPD liyane,”
    Rusmo nambaih, lagi dheweke nganakna verifikasi, Tim aweh apresiasi positif maring
kebijakan lan program pemberdayaan masyarakat lan komitmen bupati maring kebijakan sing
sifate pro poor, pro job, pro growth, pro environment lan pro demografi. “Tim uga nganakna
wawancara/kroscek data maring kepala desa, ketua BPD, ketua LPMD, PKK desa, tokoh
masyarakat desa lan masyarakat umum neng saben panggonan sing depilih kanthi cara acak,”
Rusmo nambaih. (Hs)
              UP2K Kedungjati Juara 1 Nasional

PURBALINGGA. – seuwise seleksi neng tingkat Provinsi lan 6 Besar Nasional, Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja akhire dadi
Juara 1 Nasional.
     UP2K Kedungjati kepilih dari Juara 1 Pelaksana Terbaik UP2K Tingkat Provinsi Jateng
akhir taun wingi. UP2K Kedungjati memikat juri merga administrasine sing banget rajine tur
data bantuan modal kawit taun 1986 ana kabeh arsipe.
     Banjur, di bawah pembinaan intensif TP PKK Kabupaten Purbalingga lan TP PKK
Provinsi Jateng, UP2K Kedungjati sukses nyisihna UP2K se-Indonesia sing jumlaeh ewonan lan
mlebu 6 Besar Nasional. Pimpinan Tim Juri Pelaksana Terbaik UP2K, Grace Tursandi ngakoni
menawa dheweke kesengsem banget maring anane masrakat desa Kedungjati sing guyub rukun.
     “Kejaba kuwe, masrakat Kedungjati klebu kreatif lan inovatif maring anane peluang
usaha, masrakat ora pasrah masing nasib najan lapangan kerjane terbatas. Dheweke gelem
mampangatna potensi sing ana kanggo mbukak usaha malah mbukak lapangan kerja. Dheweke
ora tergantung lan ora kakehen tuntutan, kiye sing patut detiru masrakat desa liane,” Grace
Tursandi seuwise nganakna penilaian akhir Maret wingi.
     Ketua UP2K Kedungjati Ny Al Amin IM ngakonu banget senenge lan bangga maring
kesuksesan tim UP2K lan masrakat Kedungjati. Najen durung mikir prekara acara tasyakuran
minangka wujud rasa syukur maring kesuksesane, perempuan berkerudung kiye wis nduweni
cita-cita ngembangna UP2K sing depimpin dheweke dadi koperasi sing andal.
     “Koprasi kiye mengkone sasaran utamane anggota, banjur nambah anggota anyar sing
prioritase nduweni usaha produktif sing urung dadi anggota,” Ny Al Amin njlentrehna, bungah.
(hs)
       Banjarnegara Mbutuhna Arena Road Race Representatif
    Banjarnegara. Banjarnegara mbutuhna arena olah raga road race merga angger
deanakna ajang road race, dalam seubenge alun-alun detutup sing akibate lalu lintas kudu
dealihna muter lan warga sing dhuweni kepentingan sekubenge arena dadi kangelen
nglakokna aktifiase.

     Anane masalah kiye deakoni neng Ketua Penyelenggara Drs. Imam Santausa,
winginane neng acara pembukaan event Banjarnegara Open Road Race. “Inyong njaluk
pangapura maring warga masrakat sing rumangsa keganggu anane kepentingan acara Road
Race kiye. Klebu Jamaah Masjid sing kepeksa kudu muter. Ningen inyong njaluk
pengertiane merga even kiye mung deanakna setaun sepisan utawa setaun ping pindho.”

    Even olah raga motor kiye, tujuane kanggo ngewulani hasrat emosional nom-
noman sing seneng kebut-kebutan. Kejaba kuwe kegiyatan kiye uga aweh hiburan maring
masrakat. Kebukti saben ana tontonan sing pada nonton mbludak. Kegiatan road race uga
aweh dampak ekonomi maring pelaku usaha kayadene hotel sing nampung peserta lan
penonton sekang luar kota.

     Event Banjarnegara Open Road Race, ujare Imam, klebu kegiyatan neng naungan
Ikatan Motor Indonesia (IMI). Olah raga kiye klebu olah raga prestasi, mulane sing menang
olih piala, sertifikat lan dhuwit.

     Sekretaris Daerah, Drs. Fakhrudin Slamet Susiadi, MM, sing mbukak kegiatan Road
Race ngrumangsani menawa kegiatan kiye klebu pembinaan maring bocah nom-noman.
Kiye dudu prekara sing kepenak, ningen menggah ora mikirna alternative pemecahane uga
dudu keputusan sing bijak. “Sing jelas Pemkab wis mikirna solusi maring anane masalah
kiye sing carane arep nggolet panggonan liane nggo ganti.”

								
To top