Rizik i krizni menadzment by Daliborr

VIEWS: 66 PAGES: 3

									        SEMINARSKI RAD


      Rizik i krizni menadzment
Mentor               Student
Prof. dr          April, 2010.
                          SADRŽAJ

UVOD ........................................................................................................... 1
1. ZNAČAJ UPRAVLJANJA RIZIKOM I OSNOVNI PROCESI
UPRAVLJANJA RIZIKOM ...................................................................... 3
 1.1 Definicija rizika i neizvesnosti .............................................................................. 3
 1.2 Rizik i neizvesnost u okviru ................................................................................ 3
 1.3 Pristup upravljanju rizikom ............................................................................... 5
 1.4 Značaj i koristi upravljanja rizikom .................................................................... 6
 1.5 Osnovni procesi upravljanja rizikom................................................................... 8

2. PLANIRANJE UPRAVLJANJA RIZIKOM ....................................... 9
 2.1 Obim planiranja upravljanja rizikom ................................................................. 9
  2.1.1 Elementi obima planiranja upravljanja rizikom ........................................... 9
 2.2 Sastanci za planiranje .......................................................................................... 11
 2.3 Plan upravljanja rizikom .................................................................................... 12

3. IDENTIFIKACIJA I PROCENA RIZIKA ........................................ 15
4. KRIZNI MENADŽMENT
4.1 Koncept krize i kriznog menadžmenta
 4.1.1 Koncept kriznog menadžmenta
 4.1.2 Neadekvatnost tradicionalnog koncepta kriznog menadžmenta
 4.1.3 Netradicionalni pristup kriznom menadžmentu
 4.1.4 Razlozi adaptiranja kriznog menadzmenta

ZAKLJUČAK ............................................................................................ 16
LITERATURA .......................................................................................... 17
            GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD
      Radovi iz svih oblasti, powerpoint prezentacije i drugi edukativni materijali
   Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7. Besplatna razmena
                  banera.
                WWW.DIPLOMSKI-RADOVI.COM
                 WWW.SEMINARSKIRAD.ORG
             WWW.MAGISTARSKI.COM
            WWW.MATURSKIRADOVI.NET
              WWW.MATURSKI.NET
             WWW.SEMINARSKIRAD.INFO
              WWW.MATURSKI.ORG
              WWW.ESSAYSX.COM
          WWW.FACEBOOK.COM/DIPLOMSKIRADOVI
  NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI RAD,
 POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA
 POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO
VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE
MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI
VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI
 NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA. PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU


         Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7.
             Sarađujemo sa ozbiljnim sajtovima vrhunske klase.
Naš link: <a title="seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi | magistarski rad"
href="http://www.maturskiradovi.net">Seminarski i diplomski</a>
Naš baner: <a title="seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi |magistarski rad"
href="http://www.maturskiradovi.net"><img src="http://www.maturskiradovi.net/images/seminarski.gif"
width="120"
             height="60" border="0" alt="Seminarski i Diplomski Rad"></a>

KONTAKT NA: maturskiradovi.net@gmail.com !
                                                   1

								
To top