Strategijski menadzment - firma Bambi by Daliborr

VIEWS: 94 PAGES: 3

									*Ovde unesite naziv Vase škole , na primer Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Zrenjanin
            SEMINARSKI RAD


                   Tema :


       Strategijski menadzment - firma Bambi
   Profesor-mentor:              Učenik:
   *ime mentora                *Vase ime, razred
                 Januar, 2010.
Sadržaj

Uvod...................................................................................... Error! Bookmark not defined.2
  1.1  Od vizije do vrha ...............................................................Error! Bookmark not defined.3
  1.2  Bambika za novi milenijum ...............................................Error! Bookmark not defined.5
  1.3  Certifikat ISO 9001:2000 .....................................................Error! Bookmark not defined.5
2   Bambi 1.......................................................................... Error! Bookmark not defined.7
3   Bambi 5.......................................................................... Error! Bookmark not defined.9
4   Organizaciona šema ..................................................... Error! Bookmark not defined.10
   1.1.1   Skupština ..................................................................................... Error! Bookmark not defined.10
   1.1.2   Upravni odbor ............................................................................. Error! Bookmark not defined.10
   1.1.3   Generalni direktor ....................................................................... Error! Bookmark not defined.10
   1.1.4   Direktor ....................................................................................... Error! Bookmark not defined.10

5 Položaj koncerna zdrave hrane “ Bambi” u privredi opštine Požarevac Error! Bookmark
not defined.13
u % ...................................................................................... Error! Bookmark not defined.13
6   Uticaj na okruženje....................................................... Error! Bookmark not defined.13
   6.1.1   Pokrovitelj................................................................................... Error! Bookmark not defined.13

7   Nagrade i priznanja ...................................................... Error! Bookmark not defined.14
8   Finansijski položaj preduzeća ........................................ Error! Bookmark not defined.17
Usmeravanje organizacije .................................................... Error! Bookmark not defined.18
9   Inovativnost ................................................................. Error! Bookmark not defined.21
10 Motivisanost ................................................................ Error! Bookmark not defined.21
         GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD
        Radovi iz svih oblasti, powerpoint prezentacije i drugi edukativni materijali
  Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7. Besplatna razmena banera.
              WWW.DIPLOMSKI-RADOVI.COM
               WWW.SEMINARSKIRAD.ORG
               WWW.MAGISTARSKI.COM
              WWW.MATURSKIRADOVI.NET
                WWW.MATURSKI.NET
               WWW.SEMINARSKIRAD.INFO
                WWW.MATURSKI.ORG
                WWW.ESSAYSX.COM
            WWW.FACEBOOK.COM/DIPLOMSKIRADOVI
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI
 RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM
 PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO
 DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE GOTOVI SEMINARSKI,
DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I
 UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE
NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA
        RADOVA. PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU

           Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7.
            Sarađujemo sa ozbiljnim sajtovima vrhunske klase.
 Naš link: <a title="seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi | magistarski rad"
href="http://www.maturskiradovi.net">Seminarski i diplomski</a>
 Naš baner: <a title="seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi |magistarski rad"
href="http://www.maturskiradovi.net"><img src="http://www.maturskiradovi.net/images/seminarski.gif" width="120"
               height="60" border="0" alt="Seminarski i Diplomski Rad"></a>

KONTAKT NA: maturskiradovi.net@gmail.com !

								
To top