Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Razvoj novog proizvoda - marketing

VIEWS: 23 PAGES: 3

									RAZVOJ NOVOG PROIZVODA
PROJEKAT IZ PREDMETA MK100 – PRINCIPI MARKETINGA
         Beograd, 01.01.2011.
SADRŽAJ:

1.UVOD ...................................................................... Error! Bookmark not defined.3
2. STRATEGIJA PROIZVODNOG PROGRAMA ... Error! Bookmark not defined.4
3. RAZVOJ NOVOG PROIZVODA .......................... Error! Bookmark not defined.5
4. ULOGA MARKETINGA ....................................... Error! Bookmark not defined.6
5. INOVACIJA............................................................ Error! Bookmark not defined.6
 5.1. Strategija inovacije ........................................... Error! Bookmark not defined.7
6. PROCES UPRAVLJANJA NOVIM PROIZVODOM ...........Error! Bookmark not
defined.8
7. FAZA RAZVOJA NOVOG PROIZVODA ........... Error! Bookmark not defined.9
 7.1. Prikupljanje i selekcioniranje ideja za novi proizvod sastoji se iz: .............Error!
 Bookmark not defined.9
 7.2. Razvoj i provera koncepta proizvoda obuhvata: ...............Error! Bookmark not
 defined.9
 7.3. Poslovna analiza podrazumeva:...................... Error! Bookmark not defined.10
 7.4. Razvoj prototipa novog proizvoda ................. Error! Bookmark not defined.10
 7.5. Komercijalizacija proizvoda podrazumeva: ... Error! Bookmark not defined.10
8. PRIHVATANJE NOVOG PROIZVODA OD STRANE POTROŠAČA.........Error!
Bookmark not defined.11
9. ŽIVOTNI CIKLUS PROIZVODA ....................... Error! Bookmark not defined.12
10.ZAKLJUČAK ...................................................... Error! Bookmark not defined.13
11.LITERATURA ..................................................... Error! Bookmark not defined.14
           GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD
          Radovi iz svih oblasti, powerpoint prezentacije i drugi edukativni materijali
    Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7. Besplatna razmena banera.
                WWW.DIPLOMSKI-RADOVI.COM
                 WWW.SEMINARSKIRAD.ORG
                 WWW.MAGISTARSKI.COM
                WWW.MATURSKIRADOVI.NET
                  WWW.MATURSKI.NET
                 WWW.SEMINARSKIRAD.INFO
                  WWW.MATURSKI.ORG
                  WWW.ESSAYSX.COM
              WWW.FACEBOOK.COM/DIPLOMSKIRADOVI
 NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI RAD,
POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA
 POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO
  ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI
RADOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE
 NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI,
 UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA. PITANJA I ODGOVORE MOŽETE
                  DOBITI NA NAŠEM FORUMU

             Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7.
              Sarađujemo sa ozbiljnim sajtovima vrhunske klase.
 Naš link: <a title="seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi | magistarski rad"
href="http://www.maturskiradovi.net">Seminarski i diplomski</a>
 Naš baner: <a title="seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi |magistarski rad"
href="http://www.maturskiradovi.net"><img src="http://www.maturskiradovi.net/images/seminarski.gif" width="120"
                  height="60" border="0" alt="Seminarski i Diplomski Rad"></a>

KONTAKT NA: maturskiradovi.net@gmail.com !

								
To top