Standarde achizitii publice by 3H6HJz71

VIEWS: 16 PAGES: 9

									Necesitatea utilizării standardelor în
     achiziţiile publice
           Consideraţii generale

  Standardele servesc ca puncte de referinţă solide în
  încercarea de definire cât mai clar şi exact a specificaţiilor
  tehnice şi cerinţelor esenţiale cuprinse în documentaţia de
  atribuire a contractelor de achiziţie publică.

  Folosirea standardului ca referenţial în procedura achiziţiilor
  publice asigură realizarea principiilor generale enunţate de
  cadrul normativ european si naţional :

                       Soluţie identificată de
                       Uniunea Europeana şi
    Nediscriminarea            Organizaţia Mondială a
    Transparenţa             Comerţului
    Optimizarea costurilor de achiziţie
      Consideraţii generale
    Dacă nu sunt utilizate standarde

  Neîncrederea
  consumatorilor    Cresc preţurile şi
   în produsele,      costurile
    procesele       de achiziţie
 şi serviciile oferite

     Dacă sunt utilizate standarde

Creşte încrederea
 consumatorilor      Scad preţurile şi
  în produsele,        costurile
   procesele        de achiziţie
şi serviciile oferite
          Cadrul legal privind conţinutul caietului
                  de sarcini
  Legiuitorul român a adoptat aceeaşi soluţie – Ord. 34/2006, privind
  atribuirea contractelor de achiziţie publică.

  Specificaţiile tehnice se definesc prin referire în urmatoarea ordine la:
   standarde naţionale care adoptă standarde europene;
   omologări tehnice europene;
   standarde internaţionale;
   alte referinţe de natură tehnică elaborate de organisme de
  standardizare europene;

   în cazul în care acestea nu există, atunci specificaţiile tehnice se definesc prin referire la
  alte standarde, omologări sau reglementări tehnice naţionale privind utilizarea produselor sau
  proiectarea, calculul şi execuţia lucrărilor.
        Cadrul legal privind conţinutul caietului de
                 sarcini

  Autoritatea contractantă are dreptul să precizeze în documentaţia
  de atribuire instituţiile competente de la care operatorii economici
  pot obţine informaţii privind reglementările referitoare la protecţia
  mediului (Ord. 34/2006, art. 34 alin 1)


                   ASRO

SR EN ISO 14001:1997 – Sisteme de management de mediu.
SR EN ISO 9169 : 2007 – Definirea şi determinarea caracteristicilor de performanţă ale unui
 sistem automat de măsurare
SR 13327 : 1996 – Calitatea aerului. Determinarea conţinutului de poloniu 210.
SR ISO 4226 : 2008 – Calitatea aerului. Aspecte generale.
        Cadrul legal privind conţinutul caietului de
                  sarcini

  Autoritatea contractanta are dreptul să precizeze în documentaţia
  de atribuire regulile referitoare la protecţia muncii, sau să indice
  instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine
  informaţii detaliate privind reglementările respective.( Ord.34/2006, art 34,
  alin.2)


                  ASRO

SR EN 365:2005 – Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime.
SR ISO 8762:2000 – Aerul locului de muncă
SR EN ISO 6385:2004 – Principii ergonomice de proiectare a sistemelor de muncă.
SR EN 14402:2003 – Atmosfera locului de muncă
SR OHSAS 18001:2008 – Sistem de management al sănătăţîî şi securităţii ocupaţionale
          Necesitatea utilizării standardelor în
              achiziţia publică

  Valoarea standardelor se reflectă în:
   - competitivitatea de preţ, prin diverse reduceri aplicate
  asupra diferitelor componente ale preţului.
   - competitivitatea datorată calităţii, prin intermediul
  identificării cerinţelor în vederea îndeplinirii unui scop definit.

  Privite din punctul de vedere al unei autorităţi contractante,
  standardele naţionale şi internaţionale, trebuie să facă parte
  din climatul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.
  Standardul, se referă, în primul rând, la produse, reflectând
  cerinţele pieţei, şi fără utilizarea şi recurgerea la acestea cu
  greu s-ar putea imagina derularea unei tranzacţii pe o piaţă.
       Necesitatea utilizării standardelor în achiziţia
                 publică

  În contextul economico-financiar actual, în care resursele financiare
  sunt tot mai limitate, recurgerea la standarde în scopul de a defini cât
  mai exact specificaţiile tehnice şi cerinţele esenţiale din caietul de
  sarcini, reprezintă o pârghie importantă în mecanismul de optimizare a
  costurilor de achiziţie şi o modalitate importantă prin care cu aceleaşi
  resurse materiale se pot achiziţiona produse şi servicii de un înalt grad
  calitativ care să corespundă cerinţelor pieţei care devine tot mai
  restrictivă din acest punct de vedere.

  Pentru elaborarea şi urmărirea unei documentaţii tehnice care face
  referire la standarde, părţile interesate trebuie să se informeze
  periodic cu privire la noutăţile în domeniul standardizării naţionale,
  prin mijloacele puse la dispoziţie de organismul naţional de
  standardizare – ASRO
Vă mulţumim pentru atenţie !

								
To top