Result List Ind Cate 2008

Document Sample
Result List Ind Cate 2008 Powered By Docstoc
					                瑪麗醫院歡樂長跑賽暨家庭親子同樂日2008
            Queen Mary Hospital Cross - Country Fun Run & Family Day
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


親子定向比賽
Orienteering
                                Name            No. BIB        Time
                冠軍          黃燕珊 & 杜海雪               (1002)        00:39
                亞軍          李淑賢 & 葉康椲               (1004)        00:41
                季軍          許婉青 & 李卓泳               (1008)        00:44


最活潑大奬
(全場最年幼參加者,只適用於定向比賽)(*以比賽當日之年齡作準)
                                Name            No. BIB
                1              江傳揚               (1005)
                2             Miyati Kobe            (1010)
                瑪麗醫院歡樂長跑賽暨家庭親子同樂日2008
            Queen Mary Hospital Cross - Country Fun Run & Family Day
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


長跑賽組別
(每組均設有,可以獲得奬杯乙座及禮品)        青少年組                      Name            No. BIB        Time
                男冠軍              馮嘉卓               (404)        24:26
                男亞軍              林國俊               (405)        25:11
                男季軍              陳鎬峰               (406)        25:21

                女冠軍              曾詠心               (002)        35:02
                女亞軍              徐楚君               (004)        41:46
                女季軍              黃詠欣               (003)        44:11

        公開組
                男冠軍              吳俊霆               (112)        23:38
                男亞軍              李偉恆               (117)        24:12
                男季軍              蔡恩浚               (103)        24:24

                女冠軍              蔡雯斯               (502)        25:43
                女亞軍              趙潔雯               (505)        28:16
                女季軍              梁欣兒               (501)        29:42

        高級一組
                男冠軍              萬進謙               (210)        21:12
                男亞軍              唐家輝               (208)        24:36
                男季軍              吳漢平               (209)        26:16

                女冠軍              趙詠欣               (605)        41:14
                女亞軍              陳玲娟               (601)        43:08
                女季軍              梅美萍               (604)        44:58

        高級二組
                男冠軍           杜文輝                 (305)        25:55
                男亞軍          WONG CHI YIN              (301)        28:08
                男季軍           麥漢輝                 (325)        29:01

                女冠軍              蘇少波               (706)        32:55
                女亞軍              吳敏萍               (708)        32:04
                女季軍              李清蘭               (705)        39:56        全場男子總冠軍                   萬俊謙
        全場女子總冠軍                   蔡雯斯
                瑪麗醫院歡樂長跑賽暨家庭親子同樂日2008
            Queen Mary Hospital Cross - Country Fun Run & Family Day
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


男子隊際盃
                        Name                              No. BIB
        冠軍           黃秉康 & 陳子聰 & 余文深 & 馮焯君                         (TM-04)        42

        亞軍           楊錦鴻 & 蕭文邦 & 吳志明 & 鍾楚明                          (TM-02)        88

        季軍           魏偉奇 & 周源瀚 & 葉家欣 & 羅仲康                          (TM-01)        92女子隊際盃
                        Name                              No. BIB
        冠軍           余美芳 & 李燕玲 & 錢雪麗 &劉敏兒                          (TW-02)        287

        亞軍          Pauline Tse & 林慧慧 & 張雅詩 & 張喜敏                       (TW-05)        381

        季軍           黃麗珊 & 何沛盈 & 陳穎樂 & 吳楚儀                         (TW-01)        396
Rank  No. BIB Category Chinese Name English Name     Time
 1  SMI-201 SMI    萬進謙    Man Chun Him     21:12
 2  TM-01 D Team    羅仲康    Lo Chung Hong     22:17
 3  TM-04 C Team    余文深    Sam Yu        23:15
 4  MO-112 MO     吳俊霆    Ng Chun Ting     23:38
 5  TM-01 B Team    周源瀚    Chow Yuen Hon     23:42
 6  TM-04 A Team    黃秉康    Derek Wong      23:43
 7  MO-117 MO     李偉恒    Lee Wai Hang     24:12
 8  TM-02 A Team    楊錦鴻    Yeung Kam Hung    24:22
 9  MO-103 MO     蔡恩浚    Choy Yan Tsun     24:24
 10  MY-404 MY     馮嘉卓    Fung Ka Cheuk     24:26
 11  SMI-208 SMI    唐家輝    Tong Ka Fai Henry   24:36
 12  TM-04 B Team    陳子聰    Chan Tze Chung    25:01
 13  MY-405 MY     林國俊    Lam Kwok Chun     25:11
 14  TM-01 A Team    魏偉奇    Ngai Wai Kee     25:19
 15  MY-406 MY     陳鎬鋒    Chan Ho Fung     25:21
 16  MO-109 MO     方威廉    Fong Wai Lim     25:28
 17  MY-407 MY     老國豪    Lo Kwok Ho      25:37
 18  MY-408 MY     梁智揚    Leung Chi Yeung    25:41
 19  WO-502 WO     蔡雯斯    Choy Mun Tse Mandy  25:43
 20  SMII-305 SMII   杜文輝    To Man Fai      25:55
 21  TM-04 D Team    馮焯君    Derek Fung      26:03
 22  SMI-209 SMI    吳漢平    Ng Hon Ping      26:16
 23  MO-116 MO     陳子龍    Chan Tsz Lung     26:36
 24  MY-401 MY     李徽晉    Lee Hui Jin      27:00
 25  TM-02 C Team    吳志強    Ng Chi Keung     27:03
 26  TM-02 D Team    鍾楚明    Chung Cho Ming    27:08
 27  TM-03 D Team    關志文    Simon Kwan      27:13
 28  TM-03 B Team    翁烈祥    Jeff Yung       27:15
 29  TM-02 B Team    蕭文邦    Siu Man Pong     27:25
 30  TM-03 C Team    李宗愿    Jon Li        27:49
 31  SMII-301 SMII        Wong Chi Yin     28:08
 32  WO-505 WO     趙潔雯    Chiu Kit Man     28:16
 33  TW-05 A Team         Pauline Tse      28:31
 34  MO-102 MO     李匡    Lee Hong       28:35
 35  TM-03 A Team    莫錫焜    Johnny Y Mok     28:59
 36  SMII-325 SMII   麥漢輝    Chris Mak       29:01
 37  MY-402 MY     劉俊文    Lau Chun Man Paul   29:13
 38  SMII-307 SMII   何志俊    Ho Chi Chun      29:21
 39  MO-104 MO     任家強    Yam Ka Keung     29:27
 40  WO-501 WO     梁欣兒    Leung Yan Yi     29:42
 41  SMII-313 SMII   楊傑峯    Yeung Kit Fung    29:49
 42  MO-111 MO     廖嘉傑    Liu Ka Kit      29:54
 43  MO-108 MO     關子祺    Kwan Tsz Ki      30:20
 44  OR-1009 A Father       Dennis Allen     30:51
 45  MO-115 MO     劉泳恒    Lau Wing Hang Vince  31:18
 46  MO-125 MO     陳文傑    Chan Man Kit     31:23
 47  TW-05 D Team    張嘉敏    Cheung Ka Man     31:30
 48  SMI-206 SMI    黃海洵    Wong Hoi Shun     32:06
 49  MO-105 MO     茹柏謙    Yu Pak Him      32:09
 50  SMII-302 SMII   葉偉波    Sampson Yip      32:13
Rank  No. BIB Category Chinese Name English Name     Time
 51  SMII-317 SMII  劉鈞業     Lau Kwan Uip Charles  32:39
 52  SMI-202 SMI   彭紹裘     Pang Siu Kau      32:41
 53  SWII-706 SWII  蘇少波     So Siu Po       32:55
 54  MO-101 MO    李楚山     Li Cho Shan      33:00
 55  SWII-708 SWII  吳敏萍     Ng Man Ping      33:04
 56  SMII-316 SMII  袁維基     Yuen Wai Key      33:30
 57  SMII-321 SMII  謝根容     Tse Kan Yung      33:34
 58  WO-607 WO    方賽貞     Fong Choi Ching    33:37
 59  TW-02 D Team  劉敏兒     Lau Man Yee      33:43
 60  SMI-211 SMI   余華強     Rambo Yu        33:58
 61  MO-120 MO    廖敬賢     Rico Liu        35:00
 62  WY-002 WY    曾詠心     Tsang Wing Sum     35:02
 63  SMII-320 SMII  唐漢軍     Tong Hon Kuan     35:08
 64  SMII-324 SMI         Simon Lo        35:25
 65  MO-114 MO    何栢良     Ho Pak Leung      35:40
 66  SMI-207 SMI   羅國星     Law Kwok Sing Ricky  35:43
 67  MO-118 MO    梁偉恒     Leung Wai Hang     35:55
 68  SMII-304 SMII  陳平坤     Chan Ping Kwan     36:18
 69  TW-02 B Team  李燕玲     Lee Yin Ling      36:34
 70  MO-124 MO    馮推帥     Jeff Fung       36:42
 71  TM-01 C Team  葉家欣     Yip Ka Yan Emily    36:51
 72  SMII-311 SMII  陳國雄     Chan Kwok Hung     38:23
 73  TW-01 D Team  吳楚儀     Ng Chor Yi       39:51
 74  SWII-705 SWII  李清蘭     Lie Ching Lan     39:56
 75  MO-113 MO    屈俊賢     Wat Chun Yin      39:57
 76  SMII-306 SMII  謝俊雄     Tse Tsun Hung Eddy   39:59
 77  SMII-314 SMII  陳志權     Chan Chi Kuen     40:08
 78  TW-02 A Team  余美芳     Yue Mei Fong Betty   40:13
 79  SMI-210 SMI   葉志星     Yip Chi Sing      40:28
 80  SMII-315 SMII  朱兆麒     Chu Shiu Kay      40:30
 81  TW-02 C Team  錢雪麗     Chin Suet Lai     40:57
 82  SWI-605 SWI   趙穎欣     Joanne Chiu      41:14
 83  MO-123 MO    陳智仁     Albert Chan      41:39
 84  WY-004 WY    徐楚君     Tsui Cho Kwan     41:46
 85  MO-122 MO    曹君彥     Cho Kwan Yin      41:54
 86  SMII-310 SMII  王展維     Wong Chin Wai     41:56
 87  WO-510 WO    謝嘉敏     Tse Ka Man       42:02
 88  WO-503 WO    林芳芳     Lam Fong Fong     42:09
 89  SWII-710 SWII  李依慧     Lee E Way Yvonne    42:16
 90  MO-110 MO    吳嘉誠     Ng Ka Shing      42:20
 91  SMII-322 SMII  歐陽強     Au Yeung Keung Steve  43:04
 92  SWI-601 SWI   陳玲娟     Chan Ling Kuen     43:08
 93  OR-1009 B Son        Lee Allen       43:46
 94  SMII-318 SMII  陳志堅     Chan Chi Kin      43:52
 95  WO-506 WO    陳瑞瑩     Chan Sui Ying     44:10
 96  WY-003 WY    黃詠欣     Wong Wing Yan     44:11
 97  TW-01 B Team  何沛盈     Ho Pui Ying Patty   44:16
 98  SWI-604 SWI   梅美萍     Mui Mei Ping      44:58
 99  SWII-707 SWII  徐結珠     Tsui Kit Chu      45:36
100  WY-001 WY    陳樂曦     Chan Lok Hei      45:45
Rank  No. BIB Category Chinese Name English Name    Time
101  SWI-603  SWI  梁玉蘭    Leung Yuk Lan     45:59
102  WO-508   WO   李詠芹    Li Wing Kan Vivian  47:05
103  SMII-323  SMII  李大偉    David Lee       47:13
104  TW-01 C  Team  陳穎樂    Chan Wing Lok     47:26
105  SWII-709  SWII  李珍花    Li Chun Fa      47:43
106  SMII-308  SMII  譚五仔    Tam Johnny Ng Chai  48:38
107  SWII-703  SWII  藍玉英    Larm Yuk Ying     48:43
108  TW-05 C  Team  張雅詩    Cheung Ngar Sze    48:53
109  WO-507   WO   郭心鈴    Kwok Sum Ling     49:39
110  TW-05 B  Team  林慧慧    Lim Wai Wai      49:55
111  SWII-704  SWII  蔡婉瑛    Choi Yuen Ying    50:00
112  SWII-702  SWII  陳燕雲    Chan Yin Wan     50:17
113  SMII-303  SMII  徐康平    Tsui Hong Ping    50:20
114  SMI-212  SMI  馬家駒    Ma Ka Kui       53:30
115  SMI-205  SMI  周嘉寶    Chow Ka Po      56:31
116  TW-01 A  Team  黃麗珊    Wong Lai San     56:32
117  SWI-606  SWI  韋邦華    Wai Pong Wa      56:56
118  SMI-204  SMI        Tang Siu Fai     57:06
119                            57:32
120  SWI-203  SWI  余月華    Yu Yuet Wah      59:13
121  WO-504   WO   彭祖儀    Pang Cho Yi     1:00:08
DNS  WO-509   WO   陳心妍    Chan Sum Yin
DNS  SWII-701  SWII  彭秀英    Doreen Pang
DNS  SWI-602  SWI  張勵研    Cheung Lai Yin
DNS  SMII-319  SMII  李子明    Dennis Allen
DNS  SMII-312  SMII  江顯文    Kong Hin Man
DNS  SMII-309  SMII  龐耀寶    Pong Yiu Po
DNS  MY-403   MY   李中倫    Lee Allen
DNS  MO-106   MO   譚克奎    Tam Hak Fui
DNS  MO-107   MO   羅浩     Luo Hao
DNS  MO-119   MO   鍾永興    Chung Wing Hing
DNS  MO-121   MO   陳遠光    Chan Yuen Kwong
Rank  No. BIB Category Chinese Name English Name    Time
 10  MY-404  MY   馮嘉卓     Fung Ka Cheuk    24:26
 13  MY-405  MY   林國俊     Lam Kwok Chun    25:11
 15  MY-406  MY   陳鎬鋒     Chan Ho Fung    25:21
 17  MY-407  MY   老國豪     Lo Kwok Ho     25:37
 18  MY-408  MY   梁智揚     Leung Chi Yeung   25:41
 24  MY-401  MY   李徽晉     Lee Hui Jin     27:00
 37  MY-402  MY   劉俊文     Lau Chun Man Paul  29:13
DNS  MY-403  MY   李中倫     Lee Allen
Rank  No. BIB Category Chinese Name English Name     Time
 4  MO-112 MO    吳俊霆     Ng Chun Ting     23:38
 7  MO-117  MO   李偉恒     Lee Wai Hang     24:12
 9  MO-103  MO   蔡恩浚     Choy Yan Tsun     24:24
 16  MO-109  MO   方威廉     Fong Wai Lim     25:28
 23  MO-116  MO   陳子龍     Chan Tsz Lung     26:36
 34  MO-102  MO   李匡      Lee Hong       28:35
 39  MO-104  MO   任家強     Yam Ka Keung     29:27
 42  MO-111  MO   廖嘉傑     Liu Ka Kit      29:54
 43  MO-108  MO   關子祺     Kwan Tsz Ki      30:20
 45  MO-115  MO   劉泳恒     Lau Wing Hang Vince  31:18
 46  MO-125  MO   陳文傑     Chan Man Kit     31:23
 49  MO-105  MO   茹柏謙     Yu Pak Him      32:09
 54  MO-101  MO   李楚山     Li Cho Shan      33:00
 61  MO-120  MO   廖敬賢     Rico Liu       35:00
 65  MO-114  MO   何栢良     Ho Pak Leung     35:40
 67  MO-118  MO   梁偉恒     Leung Wai Hang    35:55
 70  MO-124  MO   馮推帥     Jeff Fung       36:42
 75  MO-113  MO   屈俊賢     Wat Chun Yin     39:57
 83  MO-123  MO   陳智仁     Albert Chan      41:39
 85  MO-122  MO   曹君彥     Cho Kwan Yin     41:54
 90  MO-110  MO   吳嘉誠     Ng Ka Shing      42:20
DNS  MO-106  MO   譚克奎     Tam Hak Fui
DNS  MO-107  MO   羅浩      Luo Hao
DNS  MO-119  MO   鍾永興     Chung Wing Hing
DNS  MO-121  MO   陳遠光     Chan Yuen Kwong
Rank  No. BIB Category Chinese Name English Name     Time
 1  SMI-201  SMI  萬進謙     Man Chun Him     21:12
 11  SMI-208  SMI  唐家輝     Tong Ka Fai Henry   24:36
 22  SMI-209  SMI  吳漢平     Ng Hon Ping      26:16
 48  SMI-206  SMI  黃海洵     Wong Hoi Shun     32:06
 52  SMI-202  SMI  彭紹裘     Pang Siu Kau     32:41
 60  SMI-211  SMI  余華強     Rambo Yu       33:58
 64  SMII-324  SMI        Simon Lo       35:25
 66  SMI-207  SMI  羅國星     Law Kwok Sing Ricky  35:43
 79  SMI-210  SMI  葉志星     Yip Chi Sing     40:28
114  SMI-212  SMI  馬家駒     Ma Ka Kui       53:30
115  SMI-205  SMI  周嘉寶     Chow Ka Po      56:31
118  SMI-204  SMI        Tang Siu Fai     57:06
Rank  No. BIB Category Chinese Name English Name     Time
 20  SMII-305  SMII  杜文輝    To Man Fai       25:55
 31  SMII-301  SMII       Wong Chi Yin      28:08
 36  SMII-325  SMII  麥漢輝    Chris Mak       29:01
 38  SMII-307  SMII  何志俊    Ho Chi Chun      29:21
 41  SMII-313  SMII  楊傑峯    Yeung Kit Fung     29:49
 50  SMII-302  SMII  葉偉波    Sampson Yip      32:13
 51  SMII-317  SMII  劉鈞業    Lau Kwan Uip Charles  32:39
 56  SMII-316  SMII  袁維基    Yuen Wai Key      33:30
 57  SMII-321  SMII  謝根容    Tse Kan Yung      33:34
 63  SMII-320  SMII  唐漢軍    Tong Hon Kuan     35:08
 68  SMII-304  SMII  陳平坤    Chan Ping Kwan     36:18
 72  SMII-311  SMII  陳國雄    Chan Kwok Hung     38:23
 76  SMII-306  SMII  謝俊雄    Tse Tsun Hung Eddy   39:59
 77  SMII-314  SMII  陳志權    Chan Chi Kuen     40:08
 80  SMII-315  SMII  朱兆麒    Chu Shiu Kay      40:30
 86  SMII-310  SMII  王展維    Wong Chin Wai     41:56
 91  SMII-322  SMII  歐陽強    Au Yeung Keung Steve  43:04
 94  SMII-318  SMII  陳志堅    Chan Chi Kin      43:52
103  SMII-323  SMII  李大偉    David Lee       47:13
106  SMII-308  SMII  譚五仔    Tam Johnny Ng Chai   48:38
113  SMII-303  SMII  徐康平    Tsui Hong Ping     50:20
DNS  SMII-319  SMII  李子明    Dennis Allen
DNS  SMII-312  SMII  江顯文    Kong Hin Man
DNS  SMII-309  SMII  龐耀寶    Pong Yiu Po
Rank  No. BIB Category Chinese Name English Name    Time
 19  WO-502  WO   蔡雯斯     Choy Mun Tse Mandy  25:43
 32  WO-505  WO   趙潔雯     Chiu Kit Man     28:16
 40  WO-501  WO   梁欣兒     Leung Yan Yi     29:42
 58  WO-607  WO   方賽貞     Fong Choi Ching    33:37
 87  WO-510  WO   謝嘉敏     Tse Ka Man      42:02
 88  WO-503  WO   林芳芳     Lam Fong Fong     42:09
 95  WO-506  WO   陳瑞瑩     Chan Sui Ying     44:10
102  WO-508  WO   李詠芹     Li Wing Kan Vivian  47:05
109  WO-507  WO   郭心鈴     Kwok Sum Ling     49:39
121  WO-504  WO   彭祖儀     Pang Cho Yi     1:00:08
DNS  WO-509  WO   陳心妍     Chan Sum Yin
Rank  No. BIB Category Chinese Name English Name   Time
 53  SWII-706  SWII  蘇少波    So Siu Po     32:55
 55  SWII-708  SWII  吳敏萍    Ng Man Ping    33:04
 74  SWII-705  SWII  李清蘭    Lie Ching Lan   39:56
 89  SWII-710  SWII  李依慧    Lee E Way Yvonne  42:16
 99  SWII-707  SWII  徐結珠    Tsui Kit Chu    45:36
105  SWII-709  SWII  李珍花    Li Chun Fa     47:43
107  SWII-703  SWII  藍玉英    Larm Yuk Ying   48:43
111  SWII-704  SWII  蔡婉瑛    Choi Yuen Ying   50:00
112  SWII-702  SWII  陳燕雲    Chan Yin Wan    50:17
DNS  SWII-701  SWII  彭秀英    Doreen Pang
Rank  No. BIB Category Chinese Name English Name  Time
 82  SWI-605  SWI  趙穎欣     Joanne Chiu   41:14
 92  SWI-601  SWI  陳玲娟     Chan Ling Kuen  43:08
 98  SWI-604  SWI  梅美萍     Mui Mei Ping   44:58
101  SWI-603  SWI  梁玉蘭     Leung Yuk Lan  45:59
117  SWI-606  SWI  韋邦華     Wai Pong Wa   56:56
120  SWI-203  SWI  余月華     Yu Yuet Wah   59:13
DNS  SWI-602  SWI  張勵研     Cheung Lai Yin
Rank  No. BIB Category Chinese Name English Name  Time
 62  WY-002  WY   曾詠心     Tsang Wing Sum  35:02
 84  WY-004  WY   徐楚君     Tsui Cho Kwan  41:46
 96  WY-003  WY   黃詠欣     Wong Wing Yan  44:11
100  WY-001  WY   陳樂曦     Chan Lok Hei   45:45
Rank  No. BIB Category Chinese Name English Name   Time
 2  TM-01 D  Team 1  羅仲康    Lo Chung Hong   22:17
 3  TM-04 C  Team 4  余文深    Sam Yu       23:15
 5  TM-01 B  Team 1  周源瀚    Chow Yuen Hon   23:42
 6  TM-04 A  Team 4  黃秉康    Derek Wong     23:43
 8  TM-02 A  Team 2  楊錦鴻    Yeung Kam Hung   24:22
 12  TM-04 B  Team 4  陳子聰    Chan Tze Chung   25:01
 14  TM-01 A  Team 1  魏偉奇    Ngai Wai Kee    25:19
 21  TM-04 D  Team 4  馮焯君    Derek Fung     26:03
 25  TM-02 C  Team 2  吳志強    Ng Chi Keung    27:03
 26  TM-02 D  Team 2  鍾楚明    Chung Cho Ming   27:08
 27  TM-03 D  Team 3  關志文    Simon Kwan     27:13
 28  TM-03 B  Team 3  翁烈祥    Jeff Yung     27:15
 29  TM-02 B  Team 2  蕭文邦    Siu Man Pong    27:25
 30  TM-03 C  Team 3  李宗愿    Jon Li       27:49
 35  TM-03 A  Team 3  莫錫焜    Johnny Y Mok    28:59
 71  TM-01 C  Team 1  葉家欣    Yip Ka Yan Emily  36:51
Rank  No. BIB Category Chinese Name English Name    Time
 33  TW-05 A  Team 5       Pauline Tse     28:31
 47  TW-05 D  Team 5  張嘉敏    Cheung Ka Man    31:30
 59  TW-02 D  Team 2  劉敏兒    Lau Man Yee     33:43
 69  TW-02 B  Team 2  李燕玲    Lee Yin Ling     36:34
 73  TW-01 D  Team 1  吳楚儀    Ng Chor Yi      39:51
 78  TW-02 A  Team 2  余美芳    Yue Mei Fong Betty  40:13
 81  TW-02 C  Team 2  錢雪麗    Chin Suet Lai    40:57
 97  TW-01 B  Team 1  何沛盈    Ho Pui Ying Patty  44:16
104  TW-01 C  Team 1  陳穎樂    Chan Wing Lok    47:26
108  TW-05 C  Team 5  張雅詩    Cheung Ngar Sze   48:53
110  TW-05 B  Team 5  林慧慧    Lim Wai Wai     49:55
116  TW-01 A  Team 1  黃麗珊    Wong Lai San     56:32
Rank  No. BIB Chinese Name   English Name     Relations  Time  Score
 1   OR-1002  黃燕珊     Wong Yin San      Mother
                                 00:39  120
         杜海雪     To Hoi Suet       Daugther
 2   OR-1004  李淑賢     Carol Lee        Mother
                                 00:41  120
         葉康椲     Samatha Yip       Daugther
 3   OR-1008  許婉青     Hui Yuen Ching     Mother
                                 00:44  120
         李卓泳     Li Cheuk Wing      Daughter
 4   OR-1010        Lee Kobe
                                 00:45  120
               Miyati Kobe
 5   OR-1003  唐雅麗     Tong Ah Lai       Mother
                                 00:46  120
         徐敏言     Tsui Man Yin      Daughter
 6   OR-1005  江冠光     Kwong Koon Kwong    Father
                                 00:49  120
         江傳掦     Kwong Sze Yeung     Son
 7   OR-1007  文子良     Man Tsz Leung      Father
                                 00:53  120
         文頌誠     Man Chung Shing     Son
 8   OR-1006  葉鴻昌     Ip Hung Cheong     Father
                                 00:51  85
         葉靜琳     Ip Ching Lam      Daugther
DNS  OR-1001  陳少芹     Chan Siu Kan      Mother
         陳諾行     Chan Lok Hang Abraham  Son

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:80
posted:6/17/2012
language:
pages:17