Geen uitweg voor bunkerstations

Document Sample
Geen uitweg voor bunkerstations Powered By Docstoc
					TWEEWEKELIJKS MEDIUM VOOR DE BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, VISSERIJ, DREDGING, SHORTSEA & YACHTING                                                          Editie 12 - 3 juni 2008

 Internaten gered                                           TCT groter en belangrijker                        Ermüdungserscheinungen
 Onverwacht is er een akkoord over de financiering van de                       De TCT-terminal in Willebroek heeft de derde en voorlopig         Der Hamburger Hafen hat Pech mit den großen Brücken-
 schippersinternaten voor de komende vijf jaar. Het kindbe-                      laatste uitbreiding voltooid. De voorbije jaren is twaalf mil-      bauwerken. Ende Januar fiel die Kattwyk-Hubbrücke
 drag is verhoogd en een heel pakket aan maatregelen moet                       joen euro in de terminal geïnvesteerd en werd de capaciteit        zunächst komplett aus, jetzt zeigt die über 70 Jahre alte
 de sector weer vlot trekken. Het bestuur van Censis is er                      vergroot naar 200.000 TEU. “We groeien stilaan door naar         Rethehubbrücke immer deutlichere Ermüdungserscheinun-
 meer dan blij mee: “Internaten hebben weer                              een centrale hub in een binnenlands netwerk                gen. Aktuell häufen sich die Probleme bei sehr
 toekomst”, luidt het commentaar.                                   van kleinere terminals”, aldus directrice Hiel.              hohen Temperaturen wenn der Stahl ausdehnt.
                                             5                                  17                                      37
www.binnenvaartkrant.nl
tel. 010 414 00 60
fax 010 414 02 12
                                     Bereblij met beker                                                          Ton Roos getroffen
                                                                                                       door hersenbloeding

 Her                                                                                                     Directeur Ton Roos (56) van het
                                                                                                       CBRB is vorige week woensdag getrof-
 motor iseren?                                                                                                fen door een hersenbloeding. Het zag
         INBOUW                                                                                           er aanvankelijk slecht uit, maar al
                                                                                                       spoedig was duidelijk dat het niet le-
                                                                                                       vensbedreigend was.

                                                                                                       Maandagmorgen vernam het CBRB van
                                                                                                       mevrouw Roos dat de situatie voor Ton
       24-uurs storingsdienst                                                                                      verder verbeterd was ten opzichte van
  binnenkalkhaven 17                                                                                             vorige week. Vandaag (dinsdag 3 juni)
  3311 JC Dordrecht                                                                                             wordt waarschijnlijk bekendgemaakt
 telefoon 078-6138277
    fax 078-6144887                                                                                            hoe de herstelperiode eruit zal zien.
   info@dolderman.nl                                                                                            Ton Roos is sinds 1994 directeur van het
  www.dolderman.nl
                                                                                                       Centraal Bureau. Bij het CBRB worden
                                                                                                       zijn taken nu waargenomen door de se-
                                                                                                       cretarissen en het bestuur.
                                                                                                       Aan de leden van het CBRB schreef voor-
                                                                                                       zitter Jhr. Hubert-Jan van der Wyck vo-
                                                                                                       rige week vrijdag: “Wij zijn doende in-
                                                                                                       tern te coördineren wie welke afspraken
                                                                                                       en onderwerpen zal waarnemen en kun-
                                                                                                       nen slechts afronden met de hoop uit te
                                                                                                       spreken dat hij weer spoedig zijn functie
                                                                                                       kan hervatten.”              victron
               energy
 OMVORMERS, ACCULADERS                          Denise Koppelaars en haar teamgeno-    gemengd speelden. Na alle zes de     een ontlading dus.
                                     ten schreeuwen het uit als ze de beker  wedstrijden in de poule te hebben ge-   Het was sowieso weer één groot feest
                                     voor de eerste plaats bij het Aquakids  wonnen, stonden de Dordtenaren in     tijdens het 13e (!) Aquakids-toernooi.
                                     Voetbaltoernooi voor Schipperskinde-   de finale tegenover zeer goede beken-   Alles zat mee. Het weer was perfect;
                                     ren uitgereikt krijgen. Hun team, De   den: het team van De Singel 2.      de organisatie liep gesmeerd; de stem-
                                     Singel 3, won zaterdag 24 mei met     Toen ze daarvan met 2-1 wonnen, had-   ming was opperbest. Een uitgebreid        Ton Roos, 6 mei in Gorinchem.
  Tel. 0182 - 38 75 22                         overmacht in de categorie 6 tot en    den ze de wisselbeker en de kampi-    verslag staat op pagina 45. (foto MGR)      (foto MGR)
                                     met 11 jaar, waar jongens en meisjes   oensschaal binnen. Alle reden voor
                          A G G R E G AT E N
                                     NOVE luidt noodklok over strengere regels voor bunkerondernemingen

                                     Geen uitweg voor bunkerstations
T.: 078-673 3799 • F.: 078-673 2726
                                     Bunkerstations moeten wijken       tuurgebieden nu in gevaar geko-      eisen en normen te kunnen vol-          Directeur Kees de Vries van Konink-
E.: i n f o @ b a r t h a g g r e g a t e n . n l            voor oprukkende woningbouw        men.” Hij wijst op de belangrijke     doen en om verder te kunnen groei-        lijke Schuttevaer reageert: “Ook wij
I.: w w w. b a r t h a g g r e g a t e n . n l              en/of verder aangescherpte mi-      positie en kansen voor de binnen-     en.”                       zien deze penibele situatie van
  24-uurs storingsdienst                        lieu- en veiligheidseisen. Maar er    vaart. “Dan is dit natuurlijk heel erg  Tot op de dag van vandaag werd          bunkerstations steeds vaker voor-
                                     zijn geen alternatieve locaties      krom. Vandaar dat NOVE binnen-      geen geschikte locatie gevonden.         komen, met name in de Randstad.
                                     voorhanden. De Nederlandse        kort om de tafel gaat met de over-    “We hebben meerdere locaties bij         Onze verwachting is dat deze pro-
                                     Organisatie voor de Energie-       heid om het probleem op de poli-     Rijkswaterstaat en de gemeente          blemen in de toekomst verder gaan
                                     branche (NOVE) luidt de nood-       tieke agenda in Den Haag te        Dordrecht aangedragen, maar er is        toenemen als er nu niets aan wordt
                                     klok.                   zetten.”                 vooralsnog geen concreet alterna-        gedaan. Dit omdat de binnenvaart
 Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht                                                              tief beschikbaar gesteld. Onlangs        sterk groeit en deze toeleveranciers
 Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025
                                     NOVE-directeur Erik de Vries: “Een    Bedreigd                 hebben we van de Raad van State         meer dan hard nodig zijn. Bunker-
 www.koedood.nl - info@koedood.nl
                                     aantal van onze bunkerstationle-     Bunkerstation Slurink aan de Bui-     te horen gekregen dat we in 2009         stations horen op de plaats waar ze
                                     den in de Randstad en in het oosten    tenwalevest in Dordrecht is één van    met onze bunkerboten moeten           nu ook liggen vanwege hun strate-
                                     van het land heeft problemen met     de ‘bedreigde’ bunkerstations.      stoppen als er dan geen oplossing        gische positie en het historisch
                                     hun ligplaats. Deze bunkerstations    Mede-eigenaar Rob Slurink: “Wij      is gevonden. Dat betekent voor ons        recht om daar te mogen liggen. Het
                                     liggen daar vaak al vele jaren en zijn  wilden twaalf jaar geleden al graag    bedrijf en de twintig medewerkers        is dan ook zaak dat dit bij de poli-
                                     door de opkomst van woon- of na-     verhuizen om aan alle wettelijke     dat het nu 5 voor 12 is.”            tiek meer prioriteit krijgt.”                                                                Dieselbedrijf
                                                                Hardinxveld B.V.

                                                           Cummins – Detroit Diesel
                                                           Isuzu – Twin Disc - Allison
                                                                               onderhoud en
                                                                               service van                        SCHROEF KAPOT?
                                                             Tel 0184 – 613066          keerkoppelingen
                                                             Fax 0184 – 618002          Twin Disc dealer                     OF ANDERE NODIG?
                                                                                                              BEL ONS!!
                                                           www.dbh-bv.nl
                                      www.olthof.eu               info@dbh-bv.nl MOTORS          T: 010-5912611 voorheen De Haas Diesel Motoren
                                                                                                         Tel. 078-6133831
De Binnenvaartkrant                2                                                                                                 3 juni 2008
                   TE KOOP               MCS COMIENZO ZOEKT!        GYRON CREW ZOEKT          GYRON CREW ZOEKT
COLOFON                Zonnepanelen, 12/24 volt,      Stuurman i.b.v. vaarbewijs,    i.o.v. ms Rapide 1 lichtmatroos i.o.v. ms Wilhelmina 1
                                                                                          AL  80 JAAR HET BETROUWBARE ADRES VOOR DE SCHEEPVAART
De Binnenvaartkrant is een
vakblad voor de Rijn- en
                   170 watt, € 795,-.
                   www.aquasolar.nl
                                     radarpat., wk/wk
                                     06-53261697/
                                                       en/of matroos i.b.v. dienstb.,
                                                       met functie lichtmatroos/
                                                                        stuurman i.b.v. dienstb., met
                                                                        functie stuurman, 2 jr vrt,
                                                                                           DUITS TOPFABRIKAAT TRACTIE
Binnenvaart met een oplage                                                                              Type            Ampère  Afmeting in mm    Nettoprijs per stuk
van 30.000 exemplaren,        tel. 0515-431920 /         0032-478961036           matroos, 2 jr vrt, vaar/verlof   vaar/verlof i.o., loon conform                  20 uur  LxBxH         (vanaf 01-08-2007)
                                                                                           PZS 5400          540   650 x 420 x 450      1.650,-
verspreid in Nederland, België,    fax. 0515-431322                            i.o., loon conform C.A.O..     C.A.O..
                                                                                           PZS 6480          630   750  x 420 x 450     1.850,-
Duitsland en Oostenrijk, op
plaatsen waar ze binnen bereik                      GEZOCHT: KAPITEIN         Tel. 015-2578294          Tel. 015-2578294           PZS 7560          730   860  x 420 x 450     2.100,-
                                                                                           PZS 8640          830   970  x 420 x 450     2.300,-
liggen van opvarenden van       GEVRAAGD STUURMAN          Niet rokend, voor goed
                                                                                           PZS 9720          940   1066 x 420 x 450      2.550,-
binnenvaartschepen.
                   Voor vaste containerdienst     uitgerust koppelverband.      GYRON CREW ZOEKT          RADERSTOOMBOOT            PZS 10800          1150   1190  x 420 x 450  €  2.900,-

Verantwoordelijke uitgever      Binnenlands, week varen/      Patent min. Mannheim.       i.o.v. ms Diomedea 1 licht-    De Majesteit zoekt per direct    Voormelde prijzen zijn inclusief transport, exclusief BTW.
                                                                                           Prijs kunststof container: € 150,-- per stuk, exclusief BTW.        Dealer
Riomar BV
                   weekend vrij.            Vrij reis/kost,, 14/14.      matroos en/of matroos i.b.v.    een matroos-stuurman bij       Garantie: 72 maanden pro rata, waarvan de eerste 24 volledig.
                                                                                           Levering in Nederland + België + Duitsland.
Adres redactie en acquisitie     Tel. 06-10990812          Tel. 06-53895843          dienstb., met functie       voorkeur met groot
Bezoekadres                                                                                     Volautomatische tractielader:
Pr. Hendrikkade 12e,                                             lichtmatroos/matroos, 2 jr vrt,  vaarbewijs.             passende type c.q. prijs: op aanvraag.
3071 KB Rotterdam           GEZOCHT PER DIRECT         GEZOCHT: KAPITEIN         vaar/verlof i.o., loon conform   Tel. 06-20350406           Alle andere start- en tractiebatterijen op aanvraag.
T 010 - 414 00 60
F 010 - 414 02 12           Matroos of lichtmatroos,      Niet rokend, voor duwboot     C.A.O..
                                                                                           Prijswijzigingen voorbehouden.
service@binnenvaartkrant.nl      dienstboekje, C.A.O. loon,     Typhoon ibv radarpatent.      Tel. 015-2578294          TE KOOP
www.binnenvaartkrant.nl
                   4 op/2 af.             Vrij reis/kost, 14/14.                        Friese luikenkap met
Postadres
Postbus 24202,
                   Tel. +49-1608845982 /        Info op tel. 06-53895843      Scheepssloperij Hoondert      hydraulische wagen voor schip     -        Nieuwe Havenweg 15b - 6827 BA - Arnhem
                                                                                                       P. Montens afd. Scheepvaart
                                                                                               Tel.: 026-3614810 - fax 026-3612585 - www.komeet-accu.nl
                                                                                                                                    +
3007 DE Rotterdam           +31-651760830                             www.hoondert.nl          van 110 x 11.40 m..
                                     TE KOOP GEVRAAGD          tel. 0113-352510          Tel. 06-51205065
Acquisitie
Tineke Leeuwestein          GYRON CREW ZOEKT          dieselaggregaten, defect geen
Patricia Kleinstra          i.o.v. ms Vectura 1         probleem, contante betaling.    GYRON CREW ZOEKT          SCHIPPERS OPGELET!!!!!!!      TE KOOP                     MR M.A. VAN ROTTERDAM
Monique van Thull
Vanessa Lingsveld           lichtmatroos en/of matroos     Aanbiedingen: 0654-203350     i.o.v. ms Nivoma 1         10% besparing op je brandstof   Duwsleepboot, 15.20 x 3.87 x           Poststraat 32, 4301 AD
Lotte Verschoor            i.b.v. dienstb., met functie    Handels-ond. Eggo Verwer      lichtmatroos en/of matroos     en 70% minder uitstoot dat     1.65, bj ’46, moter 465 pk            Zierikzee.

Secretariaat             lichtmatroos/matroos, 2 jr vrt,   in Vollenhove.           i.b.v. dienstb., met functie    kan!                Cummins bj ’02, aggr. 16.5            Tel.: 0111-450445
Karin Hell (Office Manager)       vaar/verlof i.o., loon conform                     lichtmatroos/matroos, 2 jr vrt,  KIJK OP: www.adrie.myffi.     Kva bj ’02, nautisch compleet.          Fax.: 0111-450446
Marie-Louise Hell (Boekhouding)
Mariska Doornkamp           C.A.O..               VOOR MPS POSEIDON …        vaar/verlof i.o., loon conform   biz/dutch Voor meer info.     Tel. 06-51433202                 Specialist vervoersrecht
(Administratief medewerker)      Tel. 015-2578294          zijn wij op zoek naar, matrozen C.A.O..                Bel: 0187 652373

Redactie                                 ibv dienstb., erv. in Binnenvrt,  Tel. 015-2578294
Martin Dekker                               vaarsysteem: 8 wk/4 wk,
                                                                                       K I C K E R S
(hoofd -/eindredacteur)
M 06-50645515
martin.dekker@upcmail.nl         ACCU’S              salaris vlgns CAO Binnenvrt.
                                     Voor meer info:
                                                       GYRON CREW ZOEKT
                                                       i.o.v. ms Trico I           Wilt u een kleine advertentie plaatsen met hierin een verzoek, aanbod of
Michèl Gonlag                   VARTA         06-22424148            2 lichtmatrozen en/of         mededeling? Maak dan gebruik van onze 'Kickers'! Zowel voor particulieren als
(verv. hoofd -/eindredacteur)      230 Amp. 96801 pr. op aanvr.                     matrozen i.b.v. dienstb., met     bedrijven een ideale manier om de binnenvaart te bereiken.
M 06-53244445                   DAVECO                                             Wanneer wordt uw kicker geplaatst?
michel@gonlag.nl                             BUCHSTABEN/LETTERS         functie lichtmatroos/matroos,
                      120 Ah         130                                      Als u voor de vrijdag in de even weken om 12:00 uur uw advertentie opgeeft,
                                     ab € 16,00. Buchstaben und     2 jr vrt, vaar/verlof i.o., loon
Eckhard-Herbert Arndt
                      150 Ah         155                                      dan zal deze in de daarop volgende dinsdag (oneven week) in onze krant staan.
(Noord– en Oost-Duitsland)         200 Ah         195  Zahlen zum Aufschweisen.      conform C.A.O..
                      230 Ah         225                                      Hoe vult u het Kicker-formulier in?
T +49-4173512170                             Wir Liefern uns Schweisen zu    Tel. 015-2578294
F +49-41735009070             Optima CCA 815      185
                      Excl. BTW - 2 jaar garantie  Aktraktiven preisen.                           G E B R    U  I K    V O O R              I E D E R E  L
arndt.redaktionsbuero@t-online.de
                                                                          E T T E    R  ,  L   E E S T E             K E N  E N  S
                     TRAKTIEBATTERIJEN        Good – Euroservice s.r.o.     GYRON CREW ZOEKT
Jo Bindels                 520 Ah         1350  0042-0737199236          i.o.v. ms Addio 1 lichtmatroos
                                                                          P A T I    E   E E   N  H O K             J E .  H O U D
(Limburg)                  620 Ah         1495                                        T U S    S  E N    I E D E R              W O O R D  E
T 0475-468246                720 Ah         1695                   en/of matroos i.b.v. dienstb.,
F 0475-468247                                                                    E N  H    O  K J E    L E E G             .
                      820 Ah         1850  GYRON CREW ZOEKT          met functie lichtmatroos/
jobindels@home.nl
                      920 Ah         2050
                                     i.o.v. ms Anita 1 matroos     matroos, 2 jr vrt, vaar/verlof          Bij het plaatsen van 3 kickers aaneensluitend betaalt men (totaal)
Harry van Eeuwijk             1040 Ah         2325
(Oost-Nederland)              1160 Ah         2550  i.b.v. dienstb., met functie    i.o., loon conform C.A.O..
                        Prijzen exclusief trog                                                                                          1x      3x
T 024-3584468                               lichtmatroos/matroos, 2 jr vrt,  Tel. 015-2578294                                                              9,25     21,50
F 024-3584468                    exclusief BTW
h.eeuwijk@hetnet.nl               4 jaar garantie      vaar/verlof i.o., loon conform
                       Bezorging door geheel    C.A.O..              GYRON CREW ZOEKT
                      Nederland en in Antwerpen                                                                                           14,25     31,50
Dorothé van Geemert
                                     Tel. 015-2578294          i.o.v. ms Sayonara 2
(Noord-Holland)
T 020-4215917                DAVECO
                      Leeghwaterstraat 19
                                                       lichtmatrozen en/of matrozen
d.vangeemert@wanadoo.nl                                                                                                                 19,50     42,75
                      4251 LM Werkendam       GYRON CREW ZOEKT          i.b.v. dienstb., met functie
Jan Johan ten Have              Tel. 0183-501016       i.o.v. ms Vios 1 lichtmatroos   lichtmatroos/matroos, 2 jr vrt,
(Noord-Nederland)               www.daveco.nl
T 0599-331330                               en/of matroos i.b.v. dienstb.,   vaar/verlof i.o., loon conform                                                       23,50     53,00
F 0599-331534                               met functie lichtmatroos/     C.A.O..
info@tenhavetekst.nl
                    Aankoop/verkoop          matroos, 2 jr vrt, vaar/verlof   Tel. 015-2578294
                                                                                                                             28,50     63,00
Jan Hoek                                 i.o., loon conform C.A.O..
(Brabant en Drechtsteden)
T 0162-521303
                    Zeeschepen            Tel. 015-2578294          VOOR MS MUREEN ZOEKEN
M 06-25041629                                                wij matrozen en stuurmannen,                                                        33,75     73,25
jan.hoek@planet.nl            DSM shipbrokers         GEVRAAGD VOLMATR.         i.v.m. geldig dienstboekje, het
Sarah de Preter                              Op mvs Maria-S, 928 ton, Ned.. vaarsysteem 4/4 en het salaris                                                         38,75     84,50
(Duitsland en België)
T +31(0)6-22701893           Tel 0646-222111          Tel. 06-49913377 /         vlgs C.A.O. binnenvaart.
spreter@chello.nl            www.shiptrade.nl         0049-1622767696          Voor meer info 06-22424148      Wanneer u graag een 'brief onder nummer' wilt, houdt u dan rekening met
                                                                          2,10 (buiten Ned. 3,15 ) extra administratiekosten.
Cor Spek
T 0416-697996
F 0416-697986
                                                                         Naam           Aantal plaatsingen?
                                                                         __________________________________________________________________
binnenvaart@tekstatelier.nl
                                                                         Adres          Telefoonnummer
Johan de Witte                                                                  __________________________________________________________________
T 078-6196761                                                                   Postcode         Email
F 078-6198002
M 0653-451318                                                                   __________________________________________________________________
b.dewitte@chello.nl                                                                Woonplaats        BTW nr:
                                                                         __________________________________________________________________
Lay-out                                                                      Uw kicker wordt als service gratis op onze website geplaatst.
Maureen Verschoor
Dirk Luijk                                                                    Ik machtig 'de Binnenvaartkrant' de kosten van de bovenvermelde kicker-
Steven Chiang San Lin
                                                                         advertentie automatisch van de hieronder genoemde rekening af te schrijven.*
Druk
Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf bv,                                                        (Post)bankrekeningnummer: _____________________________________
Barneveld
                                                                         Tenaamstelling rekeninghouder: __________________________________
Verspreidingspunten                                                                Banknaam: _____________________________________________________
U kunt onze verspreidpunten
vinden op onze site;                                                               Land + plaatsnaam van uw bank: _________________________________
www.binnenvaartkrant.nl
                                                                         U ontvangt binnenkort een faktuur waarop staat genoteerd wanneer het bedrag van uw
Advertenties worden                                                                rekening wordt afgeschreven. Na afschrijving heeft de ondergetekende 30 dagen
geplaatst volgens onze                                                              (bij Duitse rekeningen 6 weken) de mogelijkheid zijn bank of Postbank opdracht te geven
leveringsvoorwaarden,                                                               het geïncasseerde bedrag terug te boeken.
gedeponeerd bij de KvK te
Rotterdam onder nr. 24241388.                                                           Datum: _______________        Handtekening: ______________________
Wij zijn niet verantwoordelijk
voor eventuele fouten in de                                                              Stuur uw ingevulde kickerformulier naar Riomar bv -
geplaatste advertentie bij                                                               De Binnenvaartkrant, Postbus 24202, 3007 DE Rotterdam.
telefonisch doorgegeven                                                                Faxen kan natuurlijk ook! Ons faxnummer is 010 - 414 02 12
teksten.
Tevens dragen wij niet de                                                             *Bent u woonachtig in het buitenland? Dan kunnen wij bedragen incasseren van Duitse en Belgische
verantwoording voor foutieve of                                                          rekeningen. De Belgische mensen kunnen een formulier bij onze administratie aanvragen m.b.t.
onvolledige informatie vermeld                                                          ‘Opdracht tot domiciliëring van betalingen’ dat zij ingevuld aan hun eigen bank kunnen geven/sturen.
in de leverancierslijsten.                                                            Heeft u een andere buitenlandse rekening dan ontvangt u van ons binnenkort een faktuur.
 De Binnenvaartkrant          3                                                                            3 juni 2008


Handvatten voor betere binnenhavens
Voorafgaand aan de start van het      dus Adri Peekstok, die als voorzitter  ris Huizinga.
bestuurlijk overleg over de bin-      van de stuurgroep Economische      Beleidsmedewerker Stefan Voest
nenhavens, overhandigde staats-       Impactstudie Binnenhavens na-      van de afdeling Binnenvaart & Vaar-
secretaris Tineke Huizinga het       mens de Nederlandse Vereniging      wegen: “De meeste provincies heb-
eerste exemplaar van de 'Instru-      van Binnenhavens aanwezig was bij    ben een concept klaar van hun
mentenmap Binnenhavens' aan         de overhandiging op het Ministerie    netwerkanalyses.”
de Limburgs gedeputeerde (van        van Verkeer en Waterstaat.        De zuidelijke provincies waren als
onder andere Mobiliteit en Duur-      Het stappenplan is in enkele maan-    eerste daarmee klaar. “Vandaar dat
zaamheid) Bert Kersten. Deze        den in zijn geheel te volgen. Maar    het bestuurlijk overleg begint met
provincie heeft de map als eerste      ook delen ervan zijn goed te ge-     deze provincies.”
klaar en dat werd beloond met        bruiken voor het verbeteren van de    Met het geld worden zogeheten
een officiële handeling.          binnenhaven.               ‘quick wins’ gefinancierd, projecten
                                           waarmee de gemeenten het vervoer
De map bevat een stappenplan, een      62 miiljoen euro             over water kunnen stimuleren. Bij-
handleiding voor gemeenten hoe       Het bestuurlijk overleg dat met de    voorbeeld door het verdiepen van
ze het beste kunnen inventariseren     overhandiging van start ging, be-    een haven of door het uitbreiden
wat de mogelijkheden van de eigen      treft de besteding de komende twee    van kades.
haven zijn en hoe die te verbeteren.    jaar van 62 miljoen euro ter stimu-   De ondertitel van de map is veel-
“De bedoeling is om de gemeenten      lering van het gebruik van de bin-    zeggend: ‘Complete handvatten       Staatssecretaris Tineke Huizinga overhandigt de nieuwe Instrumentenmap Bin-
ervan bewust te maken dat ze moe-      nenhavens. Dat bedrag was eerder     om meer van uw binnenhaven te       nenhavens aan gedeputeerde Bert Kersten. “Of ging u hem nou aan mij overhan-
ten investeren in hun havens”, al-     al toegezegd door de staatssecreta-   maken.'                  digen? Ik weet het niet meer.” (foto MGR)
“Le Havre moet aandelen kopen
in Kanaalmaatschappij”
Internationale afdeling Schuttevaer onderzoekt toestand Franse vaarwegen

Voorzitter Annemarie Jorritsma       half miljard. Blijft over een miljard                                             verbinding aan te leggen in plaats
van de Koninklijke Schuttevaer       dat van private investeerders moe                                               van een Rijn-Rhône-verbinding.”
– oud-minister en huidig burge-       tkomen. “De tijd dat men aandelen
meester van Almere – stond in        kon kopen in een kanaalmaatschap-                                               Nieuwbouw
haar jaarrede afgelopen donder-       pij lijkt dus terug te komen.”                                                In haar jaarrede vertelde Annemarie
dag in Amsterdam lang stil bij de      Jorritsma kwam met de suggestie dat                                              Jorritsma dat de binnenvaart nu al
voorgenomen aanleg van de Sei-       de belanghebbende zeehaven Le                                                 vijftien jaar een opgaande markt
ne-Nord verbinding. Ze ging dui-      Havre aan de monding van de Seine                                               kent. Maar ze ziet beren op de weg,
delijk in op de weerstand onder       als eerste een "flink aantal aandelen                                             mede als gevolg van de aanhouden-
spitsenschippers tegen deze         in de kanaalmaatschappij" moet                                                de nieuwbouwgolf. Ze waarschuwt
vaarweg die geschikt is voor        aanschaffen. “Het is ook van evident                                             voor het “moment wanneer het aan-
klasse IV-schepen (duwvaart).        belang voor Le Havre om een groter                                              tal schepen de vraag overtreft – en
                      deel van Europa aan te sluiten op    Annemarie Jorritsma, afgelopen donderdag in Amsterdam, bij het aan boord       volgens sommigen zijn we daar niet
Frankrijk wil 1,7 miljard in het pro-    het Europese vaarwegennet.” Ook     gaan van de rondvaartboot, onderdeel van de jaarvergadering van Koninklijke     ver meer vanaf – de lucht uit een
ject steken en de Europese Unie een     Nederland zou aan het project moe-    Schuttevaer. In het midden vice-voorzitter Sijco Veninga en links HID van Rijks-   bepaald segment van de markt zal
                                           waterstaat Oost-Nederland, Theo van de Gazelle. (foto MGR)              lopen, vrachtprijzen zullen dalen en
                                                                                     schepen al dan niet kortstondig
                                           ten bijdragen, vindt Annemarie Jor-    De internationale afdeling van de     minder waard zullen worden.”
                                           ritsma.                  Koninklijke Schuttevaer gaat onder-    Ze liet haar VVD-hart spreken: “We
                                           Het kritische geluid van spitsen-     zoek laten uitvoeren naar de toe-     moeten dan de markt z’n corrige-
                                           schipper Jos Evens dat de aanleg van   stand van de Franse vaarwegen.       rende werk laten doen. Dat zal ook
                                           dit nieuwe kanaal ten koste gaat van   “Want wij willen de spitsenvaarwe-     pijn doen. Na die correctie zal er
                                           het budget voor de overige Franse     gen wel behouden.”             opnieuw sprake zijn van een oplo-
                                           vaarwegen, was doorgedrongen bij     Wat volgens Jorritsma nodig is, is     pende vraagmarkt, want het lading-
                                           de Koninklijke Schuttevaer. Jorrits-   een nieuw elan in Frankrijk, waar     aanbod voor de binnenvaart blijft
                                           ma: “Slechter dan nu kan het toch     slechts 3 procent van het vervoer     ook daarna de komende jaren vrij-
                                           niet gaan en we zullen aandreingen    over water gaat. “Behalve de aanleg    wel zeker nog groeien. Maar het
                                           op het ontzien va de bestaande on-    van Seine-Nord is het ook noodza-     tempo van de huidige nieuwbouw
                                           derhoudsbudgetten.”            kelijk om een Rhône-Saône-Moezel-     overtreft de groei van de vraag.”                                                                           Toeten noch blazen
Wie durft nog te beweren dat de       die blokkade dan breken en er waren   die dag (heen en terug) in de file tien  iedereen hier in Nederland genoeg.     onverhoopt leiden tot overcapaciteit
maatschappij verhardt? Vroeger       stoere knokpartijen. Prachtige foto’s  keer de nieuwsuitzendingen op Radio    Wat verwachtten de trucks eigenlijk?    van de vloot. Het doet even pijn, maar
waren er blokkades als de truckers     van woeste, bebloede koppen. Ach ja,   1 horen, die elk half uur openden met   Dat de Nederlandse regering snijdt in   daarna gloort een mooie toekomst
iets niet zinde, meestal omdat hun     in de binnenvaart konden we er ook    de toeterende truckers. De overige zes  de eigen begroting om het wegver-     voor de overlevenden. Iedere liberaal
inkomen niet aan de bescheiden ver-     wat van.                 miljard op de wereld hield zich koest.  voer te plezieren of – nog realistischer  zal dat blij onderschrijven. Waar is die
wachtingen voldeed. De politie ging     Genoeg nostalgie, tegenwoordig is al-  Geen woord over de truck die bij het   – de oliemarkt opdoekt en voortaan     typische bedrijfstak gebleven, van bij-
                      les anders. De verwachtingen zijn niet  Ringvaartaquaduct door de vangrail    de prijzen dicteert?            voorbeeld 1994, toen we nog sloopre-
                      langer bescheiden en de protesten zijn  was geschoten (en de A4 de halve     De binnenvaart moet zich daar na-     gelingen organiseerden om de markt
                      weliswaar nog luid, maar verre van    dag blokkeerde) om maar eens wat     tuurlijk niet mee bemoeien, want we    te saneren? Was dat niet de sector
                      gewelddadig. In navolging van de     te noemen. En tien keer hoorde ik de   betalen geen accijns op de gasolie. In   die werd geregeerd door fluctuerend
                      Duitse vervoerders in 1994 – tegen de  nieuwslezer vertellen dat het toeten   de binnenvaart mag je (tegenwoor-     ladingaanbod, op en neer gaande wa-
                      afschaffing van Festfrachten en cabo-   een protest was tegen de accijnsver-   dig) wel je mond open doen over de     terstanden en met een levensduur van
                      tageverbod – hebben de Nederlandse    hoging en de hoge dieselprijs.      vrije markt. Terwijl ik op de A4 blij in  duurzame productiemiddelen, die de
        STEKEN            truckers vorige week getoeterd. Ik heb  Ik had meer sympathie gevoeld als ze   de rij stond, deed Koninklijke voorzit-  levensduur van de menselijke soort
        ONDER WATER         het gehoord. Niet letterlijk, want ik  getoet hadden tegen de hoge voedsel-   ter Annemarie Jorritsma haar mond     overtreft? Ach, ik weet van toeten
                      was onderweg naar de Schuttevaer-    prijs. Maar ja, de verwachtingen kun-   open. De markt zal z’n werk doen, zei   noch blazen. Vraag maar liever aan de
www.gonlag.nl | door Michel Gonlag     vergadering in Amsterdam en mocht    nen nog zo hoog zijn, te vreten heeft   ze blij, mocht de nieuwbouwtsunami     toenmalige minister van V&W.
 De Binnenvaartkrant                    4                                                                                 3 juni 2008
                                       GYRON CREW ZOEKT          VOOR KVB IVON-S I & II       GYRON CREW ZOEKT  [ Familieberichten ]
                                                                                              KANTOOR VAN GERECHTSDEURWAARDER
                                       i.o.v. ms Janna-Maria 1      Zoeken wij matrozen i.b.v.     i.o.v. ms Olesia 1 lichtmatroos         ANNE LUYTEN
                                       lichtmatroos en/of matroos     dienstboekje, 4/4, C.A.O. loon. en/of matroos i.b.v. dienstb.,        OUDAAN 15 te 2000 ANTWERPEN
                                                                                                    03/237.94.34
                                       i.b.v. dienstb., met functie    Tel. +316-53410741,         met functie lichtmatroos/
                                       lichtmatroos/matroos,       Postbus 530, NL-3330 AM       matroos, 2 jr vrt, vaar/verlof   OPENBARE VERKOPING INGEVOLGE BESCHIKKING
                                                                                            VAN DE VOORZITTER DER RECHTBANK VAN EERSTE
                                       2 jr vrt, vaar/verlof i.o., loon  Zwijndrecht             i.o., loon conform C.A.O..
                                                                                                   AANLEG TE ANTWERPEN
 Familieberichten zijn mededelingen van:                   conform C.A.O..                            Tel. 015-2578294           een motorschip MARCO II/Antwerp van het merk
 geboorte, verloving, huwelijk, overlijden,                 Tel. 015-2578294          WWW.SHIPNED.COM                            MERCRUISES 260 met rompnummer WELA 7161 M8
 dankbetuiging en in memoriam.                                                                            1H 25 met een lengte van 12 meter zich bevindende op
                                                         Vraagt voor de export enkel /    H.I.AMBACHT, HUYSWEER 5.
                                                                                             een 3 assige trailer met opschrift/kenmerk YR 2097
 Het plaatsen van een familiebericht in De Binnenvaartkrant         GYRON CREW ZOEKT          dubbl. wandig – tankschepen.    Zeer royale woning met
                                                                                              OP DONDERDAG 26 JUNI 2008 OM 14.00 UUR
 kost € 0,75 per mm in hoogte, excl. 19% BTW.                i.o.v. ms Panta Rhei 2       Voor Transport en Bunkering.    balkon, ruime zonnige tuin,      TE 2060 ANTWERPEN POTGIETERSTRAAT 23
                                       lichtmatrozen en/of matrozen    v.a. 700 ton. Drooglading      riante Z-woonkamer, kichte      Bezichtiging ter plaatste twee uur voor de verkoping
 Zo geeft u een Familiebericht op:                      i.b.v. dienstb., met functie    boven 1200 ton.           complete U-keuken (03).          CONTANTE BETALING MEER KOSTEN
 Telefonisch: 010-4140060 (ma. t/m vr. van 09:00 tot 17:00 uur)                                                                   MEN ZEGGE HET VOORT
                                       lichtmatroos/matroos, 2 jr vrt,  Goede Prijs-kwaliteit.       Totaal 4 ruime slaapkamers,
 E-mail: service@binnenvaartkrant.nl
                                       vaar/verlof i.o., loon conform   Info aan:              zeer luxe complete badkamer
 Fax: 010-4140212
                                       C.A.O..              shipsale@shipned.com.        (03). Vr.pr. € 250.000,- k.k..
 Schriftelijk: De Binnenvaartkrant, Afd. Familieberichten.
 Postbus 24202, 3007 DE Rotterdam (met vermelding van naam,         Tel. 015-2578294          Tel. +31 78 6209565,        Wisse Makelaardij                   Machinefabriek
 adres en telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent).                          Fax +31 78 6200902         078-6840292 www.wisse.nl               Bos Steenwijk
                                       GEVRAAGD
 Sluitingstijden:                              Een schipper op het MTS      GEZOCHT KAPITEIN          TE HUUR:
 Familieberichten kunt u tot vrijdagmiddag 12:00 uur, in de
 even weken, opgeven.
                                       KASIA, 2 op/2 af, in bezit van   Voor mts 1100 ton, i.b.v. alle   Duw/sleepboot + bemanning          WIJ ZIJN VERHUISD!
                                       alle benodigde papieren,      papieren, 14 dgn op/14 dgn af, (600 pk).
 NB: Voor alle zorgvuldigheid worden Familieberichten alleen geplaatst als  binnenlandse vaart.        loon n.o.t.k., kost, reizen vrij.  Info Ventura-Marine:          Leverancier van boegschroeven
 verificatie van de afzender mogelijk is.
                                       Tel. 06-53392543          Tel. 06-11103070 /         06-54956692               Reparatie van boegschroeven
                                                         0162 435775                                  Diverse scheepsreparaties
                                       TE KOOP
                                       Ponton-afmeersteiger, afm.     GEVRAAGD                                      Nieuw adres:
                                       20 x 3.30 x 1.20 mtr,       Een matroos op het MTS
                                                                                             Lange Baan 5A , 8331 LW Steenwijk
     De vele blijken van belangstelling                 spudpalen, brandstoft.       KASIA, 2 op/2 af, met
                                                                                                 Tel. 0521 - 321 700
   tijdens de ziekte en na het overlijden van               2 x 9000 ltr, tel.pomp,      dienstboekje, binnenlandse
    mijn lieve man, onze pleegvader en opa                 werkplaats 6.00 x 3.30 m.,     vaart.
                                       220/380 agg. 18 kVA, 2 x davit Tel. 06-53392543
                                       1000 kg, bouwjaar 1990.
                                                                                   W.L.A.de BOT & Dtr.
     Cornelis Sijtzes Meijer                       Tel. 0486-476333          GEVRAAGD                       VOOR BETROUWBAARHEID
                                                         Stuurman met patent op kvb
          Kees                            MAAS RECREATIE           “Vera-RoRo1”, 14 dgn op/14
                                                                                   REGISTERED SHIPBROKER ®
                                       BEDRIJFSMAKELAARDIJ        dgn af, loon n.o.t.k..
                                                                                        Zie www.debotshipbrokers.nl
           hebben ons goed gedaan.                 Regelmatig diverse         Tel. 06-51995091                  Tel. 010 - 4667106 / fax 010 - 4669664
                                       jachthavens, campings en                               E-mail: info@debotshipbrokers.nl
                                       bungalowparken te koop.      TE KOOP                GEVRAAGD : voor binnen/buitenlandse relatie(s)
        De vele kaarten, bloemen,
                                       www.maasrbm.nl           rondvaartboot ca. 33.50 x 5.21    SLEEPBOOT/DUWBOOT 400 / 600 pk
      toespraken en uw aanwezigheid
                                       Tel: 035-6236212          x ca.1.30, zone II, 150 pers,
     hebben ons steun en troost gegeven.                                                     DUWBOOT 2 x 300 / 400 PK diepgang 1.60 m.
                                                         220 pk DAF, kopschr, radar
                                                                            DUWBOOT 2 x 400 / 600 PK
                                       GEZOCHT 2DE KAPITEIN        enz..
   Hiervoor willen wij u hartelijk bedanken.                Op mts Almeria in bezit van    Tel. 078-6121246 /
                                                                            SLEEP/DUWBOOT 2 x 600 PK / MOTORVLET ca. 300 pk
                                       alle papieren, loon en       06-55195004              MS 700 / 1000 ton gelast / MS 86 x 9.50 jaren 60 / 80
                        H.J. Meijer - Timmer      vaarschema n.o.t.k. eigen                        MS 100 x 9.50 m. 1990/2005 / MS 110 x 11.40 van ca 1990
                        kinderen en          woning, afwisselend        GEVRAAGD
                        kleinkinderen         vaartraject.            Schippers, stuurmannen en
                                                                                                          SOMTRANS NV
                                       Tel: 00316-13129074 of       matrozen op de tankvaart
                                                                                                        Albertkanaalbaan 9
                                       0049-1707316588          ARA.
 Lemmer, juni 2008                                                                                                B-2110 Wijnegem
                                                         Tel. 06-21254814
                                                                                                      Tel: 0032(0) 3-355.16.88
                                       OCEANWIDE NETHERLANDS       NIKO CORPORATION                                     Fax: 0032(0) 3-355.16.99
                                       Heeft de oplossing voor uw     Bietet ab sofort Slowakisches                              Email: info@somtrans.be
                                       personeelsprobleem in de      und tschechisches Nautik (inkl.
                 MS Dolfijn                  Binnenvaart. Wij bieden Poolse Kapitäne) und komplett
                                       stuurmannen, volmatrozen,     Servispersonal (Catering) mit         Kom terecht in een toffe werksfeer bij:
                                       matrozen en lichtmatrozen.     Praxis, DE/EN sprechend auch               SOMTRANS NV
GYRON CREW ZOEKT               VBG ZOEKT            Legale werkmethodes binnen     für Fracht- und Kabinenschiffe
i.o.v. ms Spauwer 1 licht-          Een erv. kapitein/schipper,   een professionele organisatie!   am Rhein an. Günstige Preise!
                                                                                Gezocht:
matroos en/of matroos
i.b.v. dienstb., met functie
                       duwboot die vaart in het
                       midden en noorden van het
                                       Voor meer informatie        Info: tel. +42-1903453157,
                                       0118-429516 of 06-13370771 nikocorporation2@gmail.
                                                                                Bevrachter / Dispatcher
lichtmatroos/matroos, 2 jr vrt,       land. In bezit van                         com, fax. +42-1347723835           Jobomschrijving:
vaar/verlof i.o., loon conform        grootvaarbewijs, marifoon en   GEVRAAGD                                      - indelen van schepen
C.A.O..                   radarpatent.           Deksman ibv dienstboekje,     TE KOOP                     - contact met klanten
Tel. 015-2578294               Graag ontvangen wij uw CV    2 mnd op/1 mnd af, loon vlgns Passagiersschip (luxe motor)             - factureren
                       via het emailadres: info@    C.A.O..              26 pers., 44m. x 5.5 m., fiets/
GYRON CREW ZOEKT               vbg-uitzendbureau.nl, voor    Tel. 06-53184800          vaarvakanties op de Moezel.          Profiel:
i.o.v. ms Wendelien 1            info: 0596-632211                          Met goede omzet en vast             - Kennis Duits, Engels
lichtmatroos en/of matroos                          LOTSENDIENST (D)          werk.
                                                                                 -  Bachelordiploma Expeditie
i.b.v. dienstb., met functie
lichtmatroos/matroos, 2 jr vrt,
                       GYRON CREW ZOEKT         Patent bis Mannheim,
                       i.o.v. ms Variant 1 lichtmatroos zuverlassing und gunstig.
                                                         Tel. 0031-654245920
                                                                                Assistent Walkapitein
                                                                                > Nautische en technische kennis
vaar/verlof i.o., loon conform        en/of matroos i.b.v. dienstb.,  Tel. 0049-1733670725        BIEDT ZICH AAN                > Praktisch en theoretisch
C.A.O..                   met functie lichtmatroos/                      Stuurman, wk op/wk af,            > Leeftijd: 25 – 35j
Tel. 015-2578294               matroos, 2 jr vrt, vaar/verlof  BIEDT ZICH AAN: LOODS (D)     dagvrt, woonomg. Frl.
                       i.o., loon conform C.A.O..    Patent tot Mannheim,        Tel. 06-51770885                    Bezoek onze website: www.somtrans.be
GYRON CREW ZOEKT               Tel. 015-2578294         betrouwbaar en goedkoop,
i.o.v. ms Sarcelle 1                             bassiskennis Nederlandse taal.
lichtmatroos en/of matroos          VOOR EEN VAN ONZE        Tel. 0049-1733670725
i.b.v. dienstb., met functie         RELATIES …
lichtmatroos/matroos, 2 jr vrt,       zijn wij op zoek naar een    GYRON CREW ZOEKT
vaar/verlof i.o., loon conform        schipper i.b.v. groot      i.o.v. ms Vigilate 1 licht-
C.A.O..                   vaarbewijs, radarpatent,     matroos en/of matroos
Tel. 015-2578294               ADNR, vaargebied:        i.b.v. dienstb., met functie
                       Rotterdamse haven.        lichtmatroos/matroos, 2 jr vrt,
GEVRAAGD DEKSMAN               Uw reactie naar         vaar/verlof i.o., loon conform
Vaarsysteem 14/7.              tel. 010-4876780         C.A.O..
Tel. 06-53938023                               Tel. 015-2578294
 De Binnenvaartkrant            5                                                                              3 juni 2008


Oliemaatschappijen kiezen al voor dubbelwandig
Na de overrompelende start dit jaar      de sector te overleggen. Het is nog niet   Voorkeur                  Een en ander zal ook ongetwijfeld sa-  dernemers, maar gezien de tijd van het
toen BP verklaarde geen tankers        bekend wat er besloten is en hoe vanaf    In de praktijk geven alle oliemaatschap-  menhangen met de huidige markt in    jaar lijkt het vrachtprijspeil mee te val-
ouder dan 35 jaar meer te accepte-       1 juli gewerkt zal worden. De reden dat   pijen echter al enige tijd duidelijk de   de binnentankvaart. Dat is een verla-  len, ware het niet dat de gasolieprijs van
ren op alle laad- en losplaatsen waar     in januari de aanvankelijk strikt inge-   voorkeur aan dubbelwandige tankers.     dersmarkt. Al ruim een maand is het   ruim 700 euro per kuub zwaar drukt op
de oliemaatschappij een belang in       stelde regel werd teruggedraaid had     Hoewel over de vrachtprijzen – en in    ladingaanbod geen aanleiding voor al  de bedrijfsresultaten.
heeft, lijkt nu gekozen te zijn voor      waarschijnlijk te maken met de onrust    veel gevallen ook vletprijzen – geen    te veel optimisme voor de varende on-
een meer geleidelijke overgang naar      die in de sector was ontstaan, hoewel    gegevens worden verstrekt, bestaat het
dubbelwandigheid.               BP geen officiële verklaring heeft gege-   vermoeden dat er zelfs iets meer wordt
                        ven. Wel houdt de maatschappij de      betaald voor de dubbelwandige, vaak
Deze maand zou BP komen met een        leeftijdsgrens van 35 jaar strikt aan voor  nieuwe schepen. Op die manier wordt
herziening van het voornemen. In ja-      het eigen werk. Aangekondigd was te-     dus geleidelijk gewerkt aan een over-
nuari besloot de oliemaatschappij de
voorgenomen datum van ingang (1
                        vens om vanaf 2010 geen tankers meer
                        te accepteren ouder dan dertig jaar of
                                              gang naar volledige dubbelwandigheid,
                                              zonder dat dit direct leidt tot een koude
                                                                           MARKTINZICHT
januari) uit te stellen en eerst nog met    enkelwandig.                 sanering voor de enkelwandige vloot.
Spetterende opening leerbedrijf Havenmuseum
Donderdag 22 mei opende leer-         Er leven nogal wat vragen en typi-
werkbedrijf het Havenmuseum of-        sche vooroordelen bij de werkge-
ficieel met de doop door PvdA-         vers: Waar moet je als werkgever
Kamerlid Jeroen Dijsselbloem. Ook       rekening mee houden? In welk type
de Rotterdamse wethouder Domi-         omgeving gedijen de jongeren het
nic Schrijer van Werk, Sociale Za-       best? Hoe geef je ze instructies?
ken en Grotestedenbeleid was bij        Jeroen Dijsselbloem was voorzitter
die gelegenheid aanwezig. Hem is        van de Parlementaire Onderzoeks-
er veel aan gelegen jongeren die        commissie naar Onderwijsvernieu-
kennelijk buiten de boot zijn geval-      wingen. Hij hield een lezing naar
len, aan een werkplek annex oplei-       aanleiding van het pas verschenen
ding te helpen. En dat kan dus nu       rapport Tijd voor Onderwijs.
bij het Havenmuseum. De wethou-        Anneke Wilms, senior adviseur bij
der is actief bezig om mensen aan       uitkeringsinstantie UWV, gaf bij de
het werk te krijgen.              feestelijke gelegenheid een aantal
Bij de opening van het leerwerkbe-       voorbeelden van hoe goed het kan
drijf Havenmuseum werd ook het         gaan in dit soort projecten. Maar ze
boekje Learn2work gepresenteerd,        schroomde niet ook aan te geven
dat is bedoeld als gids voor het wer-     dat het wel eens helemaal fout kan
ken met jongeren. Werkgevers zijn       gaan in individuele gevallen.
vaak te terughoudend om leer-/
werkplaatsen aan te bieden aan                               Jeroen Dijsselbloem slaat met zichtbaar plezier een champagnefles kapot tegen het stuk beschilderde scheepshuid, dat
jongeren.                                          symbolisch de doop weergeeft van het nieuwe leerbedrijf Het Havenmuseum. (foto MGR)
Onverwacht akkoord:
“Internaten hebben weer toekomst!”
DOOR COR SPEK                 en via een aantal tegenvoorstellen      komende jaren. Vlok: “Dat is al een     zo niet meer, of in ieder geval min-  geleverd. De uitkomsten waren eer-
De ontmoeting vorige week van         zijn we tot elkaar gekomen. Wij zijn     opluchting van 1,4 miljoen.”        der, ten onze lasten te laten komen.  der een bevestiging dat er met de
Censis en het Ministerie van          daar heel blij mee.”             Het kindbedrag wordt over 2008       Hiermee kunnen wij geld verdie-     kwaliteit op de internaten weinig
Jeugd en Gezin eindigde onver-                               met vier procent verhoogd en over      nen voor onze medewerkers en de     mis is.
wachts in een akkoord voor de         Opluchting                  2009 nogmaals met 4 procent.        kwaliteit van zorg en opvang van
komende vijf jaar. Niet alleen het       Van de bewuste 7 miljoen euro        “Men ging met dit voorstel direct      de kinderen.”              Tevreden
kindbedrag is verhoogd, maar          werd al heel snel duidelijk dat de      akkoord.”                  Vlok: “Wij hebben ook afgesproken    Vlok: “Mensen waren tevreden over
een heel pakket aan maatregelen        sector die niet zou krijgen. Vlok:                            met onze toekomstvisie, (verbre-    de kwaliteit en wilde in hun reactie
moet de sector weer vlot trekken.       “Dat was overvraagd. De overgang       Wachtgelders                ding van de activiteiten in kinder-   kennelijk de eigen instelling niet
Het bestuur van de Centrale          naar de CAO Jeugdzorg kostte al 20      De wachtgeldregeling, met daarin      opvang en jeugdzorg – red.) aan de   afvallen.” Anders gezegd: de soep
Stichting van Internaten voor         procent. Dat kregen wij niet. Wij      een kleine tweehonderd wachtgel-      slag te gaan. Als je gaat verbreden   wordt niet zo heet gegeten, maar
Schippers- en Kermisjeugd (Cen-        denken daarom nu aan de CAO         ders, wordt door de sector overge-     kun je ook meer mensen aan het     wat moet je dan met het negatieve
sis) is er meer dan blij mee.         Welzijn. Dat scheelt 5 procent. Ook     nomen per januari 2009. De wacht-      werk helpen. Wij krijgen nu dus het   beeld dat groepen ouders blijkbaar
                        het handhaven van de eigen CAO        geldrechten bedragen nu 2,1         geld én de mensen. De prikkel ligt   toch hebben?
Dreigde tot voor kort nog zwaar        met aanpassing behoort tot de mo-      miljoen; vergoed wordt 1,5 mil-       zo bij de instellingen zelf.”      ”Wij moeten mensen de zekerheid
weer voor de internaten in de vorm       gelijkheden. Dat komt per 1 juli       joen.                    “Wel hebben wij gezegd dat er de    bieden dat wij kwaliteit leveren.
van een structureel tekort van 7 mil-     aan bod in het overleg met de bon-      “Voor 2009 krijgen wij 1,4 miljoen     komende jaren geen nieuwe wacht-    Ouders kunnen met een gerust hart
joen euro (nodig voor kwaliteits-       den.”                    en daarna aflopend naar 2013, jaar-     gelders bij zullen komen. Mensen    hun kinderen plaatsen.”
verbetering en een marktconforme        Die regeling laat dus nog heel even     lijks 100.000 euro minder. Voor de     die in de wachtgeldregeling dreigen
salariëring), nu ziet de toekomst er      op zich wachten. Het gesloten ak-      jaren na 2013 worden de kosten       te komen, zullen wij moeten bege-    Is van de internaten dan een charme-
“onverwachts” een stuk zonniger        koord is in ieder geval glashelder.     afgekocht door de overheid voor 1      leiden. Dat betekent een CAO-wij-    offensief nodig?
uit. Algemeen directeur Peter Vlok       Voor 2008 werd eerder als tijdelijke     miljoen per jaar structureel.” Dat     ziging en die moeten wij nog be-    Vlok: “Vanaf nu moeten wij zeggen:
van Censis: “In het overleg met de       tussenoplossing 1,4 miljoen toege-      miljoen is voor mensen die onver-      spreken met de bonden. Daar zit     ‘We hebben weer geld, weer elan en
directeur-generaal van het ministe-      voegd aan het totale kindbedrag       hoopt in de regeling dreigen te ko-     een risico in, maar dat nemen wij.   we kunnen vooruit!’ De komende
rie van Jeugd en Gezin, Marcel van       door een boekhoudkundige truc:        men, zodat ze begeleiding naar       Nu kunnen wij aan het werk.”      vijf jaar is de toekomst gegaran-
Gastel, werd al heel snel duidelijk      het verleggen van de datum waarop      ander werk kunnen krijgen.                             deerd. En moeten er onverhoopt
dat men er uit wilde komen. Er lag       het aantal kinderen wordt geteld.      Censis-voorzitter Elbert Vissers:      Heel opmerkelijk is wel dat de in-   mensen uit, dan is er geld voor. Het
een pakket aan voorstellen op tafel.      Dit bedrag wordt nu structureel ge-     “Het is onze taak deze wachtgelders     gestelde kwaliteitstoets uitgevoerd   komt goed. Wij hebben weer een
Dat hebben wij ter harte genomen        maakt en geldt dus ook voor de        te helpen weer actief te worden en     door E&M Syntax weinig heeft op-    toekomst!”
 De Binnenvaartkrant             6                                                                                          3 juni 2008
GYRON CREW ZOEKT          GEVRAAGD              GEVRAAGD
                                                              Venneman & Co BVBA
i.o.v. ms Novum 2
lichtmatrozen en/of matrozen
i.b.v. dienstb., met functie
lichtmatroos/matroos, 2 jr vrt,
                  Volmatr. op minerale tanker,
                  vaargebied ARA en Rijn,
                  werken in teamverband,
                  14/14, kost en reizen vrij, loon
                                   Leerlingmatroos/matroos op
                                   mts Asfra, vrije tijd 14 op/14
                                   af, C.A.O. Nederlands
                                   Tel. 06-53119503
                                                      V
                                                    Scheepsbemiddeling            Mob.: 0032 475 274 579
vaar/verlof i.o., loon conform   n.o.t.k. NL cont., ervaring is                    Kanaaldijk 35,              Tel.: 0032 3 290 54 10                  in ballastpompen,
                                                                         Tel.: 0032 3 213 83 51         Gespecialiseerd    esturingen,
C.A.O..              een pre.                               B-2900 Schoten
                                                                         Fax.: 0032 3 226 28 11          draadloze kraanb temen,
Tel. 015-2578294          Tel. 06-23225139                           erwin@venneman-co.com                                Orlaco camerasys temen,
                                                                                                       olgsys
                                                    www.venneman-co.com                                Intellian satellietv Elca en
                                                                                                importeur van
                                                    BE 0473 271 314.                                              temen.
                            Ruijven b.v.                                                             OL P draadloze sys
                                                                                                         (0)167-522205
                            Sigmondstraat 60                                                              521228 fax +31
                                                    Motorvrachtschepen:                             Tel. +31(0)167-    handel.nl
                                                    3.555 ton 4.200 m³.                                    www.wb
                            4251 ZB WERKENDAM                Bj.’ 99, 135 x 11,45 x 3,23 m.
                                                    2 x 1.197 PK Mitsubishi, kopschroef 490 K Veth –Jet Mitsubishi.
                                                    geen luiken, 3 slaapkamers. Buikdenning ijzer – staal.
                            Tel: 0183 - 507190               3.055 ton 3.200 m³.
                            Email: info@ruijven.nl             Bj.’ 71, 100 x 11,43 x 3,72 m.
                                                    2 x 1.080 PK ABC, kopschroef 200 PK Cat.
                            Web: www.ruijven.nl               Schuifluiken stapelbaar, 3 slaapkamers, buikdenning staal.
                                                    M.B.S 1.900 ton 1.151 m³.
 Ruijven b.v. biedt te koop aan:                                    Bj.’ 98, 86 x 9,50 x 3,57 m.
                   Nr. 807: ms 105 x 10 x 3,2 mtr. bjr. 2007,             1.250 PK Cummins, kopschroef 300 PK DAF, geen luiken.
                                                    3 slaapkamers, buikdenning staal, autokraan 17 m. Van Voor.
                   2300 ton. 1300 pk, boegschroef van Wijk              1.439 ton 1.850 m³.
                   535 pk. 2 x gen. 40 en 60 kVa.                   Bj.’ 59, 82 x 8,20 x 3,02 m.
                   Alles Cummins. Compleet schip.                   930 PK Cat. rev.’ 00, Friese kap luiken + luikenkar elektr.
                                                    3 slaapkamers, autokraan 16 m. uitschuifb. Jooren.
                                                    1.398 ton 1.650 m³.
                   Nr. 810: Duwbak 73 x 11,45 x 3,62 mtr.               Bj.’ 73, 85 x 9 x 2,73 m.
                   bjr. 2000. 16030 ton op 2,7 mtr., 156               900 PK Deutz type 545 omkeerbaar bj.’ 04,
                   teu. Boegschroef van Tiem 535 pk. Scania              Friese kap, kar hydr. bj.’ 98 Blommaert, buikdenning staal bj.’ 95.
                   van 2007. Gen. 42 kVa. Hydr. Allu. mast.              2 slaapkamers, autokraan 17 m. hydr bedienbaar 2.000 kg.
                   De duwbak heeft wangen aan achter zijde              1.393 ton 1.450 m³.
                                                    Bj.’ 75, 80 x 9 x 2,70 m.
                   van ong. 9 mtr. lang.                       950 PK Mitsubishi bj.’ 03, 12 schuifluiken staal.
                                                    2 slaapkamers, alu. stuurhut 1,80 m. kolom overzakb.
 Nieuwbouw             105 x 10 x 3,2 mtr. Levering Mrt.                 buikdenning staal, autokraan 14 m.
                   Compleet Augustus 2009.                      1.316 ton 1.950 m³.
                                                    Bj.’ 72, 80 x 9 x 2,78 m.                       Vrachtschepen          Tankers
                                                    1.017 PK Cummins bj.’ 06, kopschroef 320 PK DAF, 3 slaapk.          110 x 11.45 x 3.65 m       110 x 11.45 x 4.65 m
                   110 x 11,45 x 3,5 mtr. Levering Mrt.                stalen zakb. stuurhut, autokraan 12 m., stalen buikdenning.         135 x 11.45 x 4.25 m       110 x 11.45 x 5.40/5.80 m
                   Compleet Augustus 2009.                      1.303 ton 1.500 m³.                             135 x 14.20 x 4.80 m       110 x 13.50 x 5.20 m
                                                    Bj.’ 61, 85 x 8,20 x 2,71 m.                         135 x 17.20 x 5.50 m       125 x 11.45 x 5.20 m
                                                    800 PK Deutz Type 5615, kopschroef 320 PK DAF Van Tiem.                            135 x 13.50 x 5.20 m
  Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons                         Stalen schuifluiken, 2 slaapkamers, buikdenning beun.                              135 x 15.00 x 5.20m
  opnemen op telefoonnummer: 0183-507190.                               1.170 ton 1.625 m³.
                                                    Bj.’ 58, 80 x 8,20 x 2,66 m.                      Wanneer u vragen heeft, kunt u vrijblijvend contact opnemen met
                                                    800 PK Cummins bj.’00, kopsschroef 200 PK DAF Van Tiem rev.’ 01.    de volgende persoon:


    www.huizinga-snijder.nl
                                                                                        Wim Driessen M: +31(0)6 - 30 17 94 75 E: wimdriessen@rensenbv.nl
                                                    2 slaapkamers, buikdenning staal 12 mm.
                                                    1.078 ton 653 m³.
                                                    Bj.’ 48, 80 x 8,60 x 2,72 m.
                                                    816 PK MTU bj.’ 07, kopschroef Afhons bj.’ 02.
                                                    2 slaapkamers, buikdenning staal. Autokraan 7 m.

                       - OOST bv
             Bemiddeling aan- en verkoop van schepen
                                                    1.020,948 ton 1.296 m³.
                                                    Bj.’ 62, 71,10 x 7,21 x 2,82 m.
                                                    220 PK GM bj.’ 96, luiken Friese kap, 2 slaapk., houten stuurhut.
                                                    Autokraan 11,40 m., buikdenning azobé
                                                    858 ton 1.350 m³.
                                                    Bj.’ 63, 70 x 7,29 x 2,26 m.
                                                    510 PK Industrie bj.’ 63 vol. rev.’ 06., alu schuifluiken.
         J.A. Oost tel 0653-153374 • jan.oost@veka-group.nl                   3 slaapkamers, buikdenning Azobé.
                                                    750 ton 1.100 m³.
                                                    Bj.’ 59, 55 x 7,20 x 2,82 m.
                                                    316 PK 2 x V8 GM type 92, alu. schuifluiken 3 hoogtes.
  MOTORSCHEPEN                                            2 slaapkamers, buikdenning staal 1 cm. dik.
  MS, bj. 1982, afm. 105 x 11,45 x 3,52 mtu. 2900 ton, 2 x 1200 pk mtu                749 ton 1.150 m³.
                                                    Bj.’ 64, 59 x 6,69 x 2,84 m.
  MS, bj. 1982 te Sliedrecht, afm. 90/86 x 9.50 x 3.18m., 1850 ton, 1100 pk mwm revisie 2005     450 PK Bolnes bj.’ 80 koprev.’ 06, alu. schuifluiken.
  Mds Discovery, bj 2001, afm. 105 x 11,45 x 3,58 m., 3035 ton, 2 x 1000 pk Cummins          3 slaapkamers, buikdenning hout.                     MCS: Dortsman, afmeting: 135 x 14.20 x 3.18 m, Bouwjaar: 2002
  Ms Necton, bj 1998, afm. 105 x 9,40 x 2,97 m., 2000 ton, 1600 pk Cummins              698 ton 1.100 m³.
  Ms Glissando, bj 1956, afm. 110 x 12 x 3.20 m., 2968 ton, 1800 pk ABC                Bj.’ 60, 61 x 7,24 x 2,57 m.                      Koppelverbanden
  Ms bj 2007, afm. 110 x 11,45 x 3,64 m., 3237 ton, 1700 pk Caterpillar                600 PK bj.’ 02 Baudouin, alu rolluiken 8 st. 2 hoog.          Johanna 172 x 11.45 x 3.54 m, Orsova bj. ’07, 2 x Cat 1521pk.,
  MS Dieni bj 1982, afm. 90/86 x 9.50 x 3.18 m., 1100 pk MWM, 900 toeren,               2 slaapkamers, buikdenning staal.                   5270 ton. 332 Teu, 3 x Verhaar boegschr., kanaalgangbaar.
                                                    540 ton 800 m³.                            Estate 110/76 x 11.45 x 2.67 m, Astrakhan bj. 2000, 2x Cat 1521 pk.,
  1850 ton, inruil bespreekbaar
                                                    Bj.’ 57, 55 x 5,72 x 2,52 m.                      5585 ton, 368 Teu, boegschr. 2 x Cat 1x Daf.
  Duwboot Narobi afm. 19 x 11.20, bouwjaar 2005, 2 x 953 pk Mitsubishi                380 PK Volvo bj.’ 95, kopschroef 158 PK DAF Kalkman bj.’ 88.
  Kvb Carisma bj 1998, afm. 172.50 x 11.45 x 3.50 m., 2 x 1300 pk Wärtsilä, met vast werk       Friese kapluiken met kar, 2 slaapkamers, stalen buikdenning bj.’ 00.  Vrachtschepen
  Kvb Vagarie bj 1965/2005, afm. 181.50 x 11.45 x 3.45 m., 1 x 1200 pk MTU en 1 x 1300                                            Descanso 135 x 11.45 x 3.60 m, China bj. 2007, 2 x 1065 pk. Cat.,
                                                                                        3950 ton, 4700 m³, 264 Teu, 2 x Verhaar boegschr., friesche kap, 2 x
  Mitsubishi, event. met vast werk                                  Motortankschepen:
                                                                                        spudpalen.
  Duwboot Kevin bj 1923/88, afm. 25.50 x 6.58 x 2.14 m., 956 pk Cummins                Bj.’ 57, 80 x 8,20 x 2,70 m.                      Vigilia 135 x 11.45 x 3.61 m, Begej 2003, 2x Cat 1380 pk, 3935 ton,
  met 535 pk boegschroef.                                       825 PK GM type 16 (bj.’ 92 rev.’ motor 05).              268 Teu, 2x Verhaar boegschr., luxe afgebouwd schip.
  MS Laetitia bj 1961, 801 ton, afm. 63 x 7.58 x 2.70 m., 620 pk Cat.                                                    Formentera 135 x 11.45 x 3.78 m, Mangalia bj. 2000, 2 x Cat 1014
                                                    Bj.’ 73, 110 x 10.50 x 3,20 m.                     pk 272 Teu, 570 pk Veth en 560 pk Cat. 3 woningen.
  Mds bj 1994, 2924 ton, afm 110x11,40x3,52 m 2 x 1300 pk Cummins                   1.400 PK Deutz (bj.’ 87 rev.’ 02).                   Aliana 110 x 11.45 x 3.55 m, China bj. 2004, 1521 pk. Cat., 3163 ton,
  Mds bj 1986, 3178 ton, afm 108,50 x11,40 x4,09 m 2 x 1100 pk                                                        3400 m³, 208 Teu, Cummins 550 pk., friesche kap.
  Ms bj 2006, 3200 ton, afm 110x11,45 x3,56 m 1835 pk Cat                       Bj.’ 86, 103,02 x 12,04 x 5,25 m.                   Impuls 110 x 10.55 x 3.50 m, Maasdok bj. 2002, Cat. 1700pk., 2754
                                                    1.600 PK bj.’ 85 (Deutz – Diesel).                   ton, 3600 m³, 156 Teu, Veth 550 pk Scania, friesche kap.
                Nieuwbouw 135 x11,45 leverbaar 2008/2009                                                    Prelude 110 x 11.45 x 3.22 m, Orsova bj.2001, Cat 1521 pk., 2850
                                                    Duwboten:                               ton, 3450 m³, 208 Teu, Cat 542 pk, friesche kap.

  BEUNSCHEPEN
                                                    Bj.’ 70, 15 x 7,05 x 1,52 m.                      Wartburg 110 x 9.50 x 3.17 m, Merwede bj. 1987, Mitsubishi
                                                    600-720 PK Cat. 3412 E bj.’ 05.                    1700pk., 2307 ton, 118 Teu, stalen vloer, friesche kap.
  Mbs Linsi bj. 1960, 946 ton, afm. 67 x 8,20 x 2,72 m., 2 x 360 pk Volvo                                                  Hermina 80 x 9.00 x 2.80 m, bj. 1971, Cat 1014 pk., 1344 ton, 1450
                                                                                        m³, boegschr. 275 pk Daf, friesche kap, stalen vloer bj. 2004.
                                                    Wij hebben nog meerdere schepen op aanvraag in ons bestand
                                                                                        Osires 73.04 x 8.25 x 2.82 m, bj. 1965, Mitsubishi 862 pk bj. 02, 1124
  TANKERS                                               aanwezig. Op diverse schepen is inruil mogelijk, voor meer       ton, boegschr. 220 pk Daf rev. ’03, luiken, stalen vloer bj. ’03.
  Mts Isabel bj. 1974 2000 ton afm 100x9,00x3,20 m 1200 pk MITSUBISHI                 informatie of nieuwe verkoopaanbiedingen kan U ons           Antio 73 x 8.20 x 2.72 m, Waukesha 940 pk., 1145 ton, 1600 m³, Alu.
  Mts Vopak Rowland, bj. 2005, afm. 81,20 x 10,20 x 3,20 m, 1700 ton, RVS tanks            vrijblijvend contacteren. En voor starters hebben wij ook       friesche kap.
  Met starters mogelijkheden                                     mogelijkheden om zelfstandig te worden.                Confiance 70 x 8.20 x 2.61 m, Langebrugge bj. 1964, Cat 3512 bj.
                                                                                        ’01, 1024 ton, 1425 m³, boegschr. 220 pk, luiken.
  Mts, bj. 1959/2005, 2007 ton, afm. 86 x 11,40 x 3,21 mtr., 960 pk, met nieuw middenvoorschip 2005  Nieuwbouw vrachtschepen:       110 x 11,45 x 3,65 m.      Tramontane 60 x 6.60 x 2.67 m, bj. 1961, 700 ton, Cat. 380 pk.
  1 Bunkertanker, bj. 2006, afm. 110 x 11,45 x 3,60 mtr., 3000 ton, 1800 pk ABC                               135 x 14,20 x 4,00 m.
  Op diverse schepen inruil en financiering bespreekbaar                       Nieuwbouw Tankschepen:        86 x 11,45 x 5,60 m. Type C
  Mts Zeemeeuw, 2000 ton, 86x11,40x3,20 mtr., 1200 pk. Inruil enkelwandig schip mogelijk.
  Tanker dubbelwandig, bj. 2006, afm. 110 x 11,45 x 3,60 mtr., 300 ton, 1775 pk Cat
  Mts Hans Nico, bj 2005, 2992 ton, afm 110 x11,45 x3,56 m 1835 pk Cat                  10 nieuwe overalls € 99,00
  Gevraagd diverse schepen ter bemiddeling.                              Overall Tiprobatez vlamvertragend,
  Voor diverse klanten jonge schepen gevraagd.                                 10 stuks € 295,00
                                                       kleur marine of oranje                                            OOK
  NIEUWBOUWPROGRAMMA                                                                                SCHEEPS-               JACHT-
                                                               Prijzen excl. btw                  BETIMMERING               BETIMMERING
  Nieuwbouw 135 x 11.45 m. Leverbaar 2009
  Nieuwbouwtankers levering 2009/2010                                        tel. 038 4651728 tot 22:00                   Timmer- & Scheepstimmerbedrijf, Meubelmakerij

  Nieuwbouw 110 x 11.45 droge lading. Levering 2008/2009                               www.terwijn-zwolle.nl                         ARIE VAN LOENEN BV
  Startende ondernemers gevraagd voor diverse schepen eventueel financiële mogelijkheden                                                   Molenvliet 65, 3335 LH Zwijndrecht
                                                           terwijn-zwolle@hetnet.nl                           Telefoon (078) 610 39 39
De Binnenvaartkrant            7                                                                                  3 juni 2008


 Kritisch VVD-Kamerlid
 kijkt rond in binnenvaart
                                                               Waar varen we langs?
Paul de Krom zit voor de VVD in de Tweede Kamer. Hij neemt komende vrijdag
(6 juni) deel aan een werkbezoek in de binnenvaart, georganiseerd door het
BVB. De Krom staat bekend om zijn kritische houding, met name jegens het
monopolie dat sommige bedrijven of instellingen hebben in de markt. Zo uitte
hij onlangs zware kritiek bij minister Camiel Eurlings van Verkeer & Waterstaat
over de monopolistische houding van het Centraal Bureau voor Rijvaardig-
heidsbewijzen (CBR), waar ook de vaarbewijzen worden uitgegeven.
Aan dit werkbezoek nemen ook medewerkers van de Inspectie Verkeer &
Waterstaat deel en enkele medewerkers van het ministerie zelf. BVB-secre-
taris Kees de Vries geeft een presentatie over feiten en cijfers van het goe-
derenvervoer over water. De onontbeerlijke medewerking van de Regionale
Verkeerscentrale Dordrecht en de bemanning van het patrouillevaartuig van
RWS wordt zoals altijd hoog op prijs gesteld door het BVB.


Universiteit
De werkbezoeken van het BVB mogen zich verheugen in een grote belangstel-
ling. Op maandag 19 mei vond er één plaats met een zeer gemêleerd gezel-
schap: gasten eveneens van de IVW, medewerkers van de Universiteit Twente
en een delegatie uit de arbo- en verzekeringswereld. Het werkbezoek van 19     Deze rubriek is vooral bestemd voor hen die   van of is de oever van deze vaarweg. Wat wij   Of stop de oplossing in de bus op de Prins
mei was een groot succes, vooral dankzij de spontane medewerking van de       varen of in het verleden veelvuldig op de Eu-  willen is dat de lezer van De Binnenvaartkrant  Hendrikkade 12e op het Rotterdamse Noor-
mensen aan boord van het ms Pecunia en het ms Zeldenrust. De bemanning       ropese vaarwegen te vinden waren. Bij Land   ons vertelt waar deze foto gemaakt is.      dereiland. Oplossing krant nr. 12 opsturen
nam de deelnemers gastvrij aan boord en gaf een heldere toelichting op de      In Zicht gaat het er namelijk om de plek op   Dit inzicht van het land dat u als opvarende   vóór 11 juni 2008.
praktijk in de binnenvaart.                             bovenstaande foto te herkennen. De foto is   van een binnenschip passeert kan u een vlag
                                          gemaakt ergens op een vaarweg. Het gefo-    van De Binnenvaartkrant opleveren. Stuur een   De winnaar van krant nr. 11 is:
Evenementen                                     tografeerde object staat op, maakt deel uit   kaartje met de juiste locatie (vaarweg ... ter  De Wachter Fabian, Brecht (België)
Het seizoen van de maritieme evenementen is begonnen. Zaterdag 17 mei                                hoogte van ...) op aan de redactie van deze   Scheepsnaam: Vera Cruz
werd de scheepvaart in Rhoon bij de traditionele Rhoonse Open Maasdag op                              krant:                      Oplossing: boven de sluis van Wintrich aan
het terrein van de jachthaven aldaar over het voetlicht gebracht tegenover
een publiek dat van de zonovergoten haven genoot.                            LAND            De Binnenvaartkrant
                                                                                           de Moezel


Op zaterdag 31 mei hield Zeeland Port Promotion Council in samenwerking
met Zeeland Seaports voor de vierde keer de open havendag, deze keer met
                                                     INZICHT          Betr. Land In Zicht
                                                                  Postbus 24202
                                                                                           (Zie ook onze internetsite:
                                                                                           www.binnenvaartkrant.nl
de titel ‘Trots op onze havens’. Uiteraard vond dit plaats in Vlissingen. De                            3007 DE Rotterdam                voor Land In Zicht prijsvraag)
bedoeling was om de Zeeuwse en West-Brabantse bevolking beter bekend
te maken met de Zeeuwse havens en de economische waarde hiervan te
verduidelijken. Een delegatie van het BVB was present in een stand in een
grote tent en toonde aan ht massaal toegestroomde publiek de waarde van
de binnenvaart.                                   Met transponder naar Den Haag
De werkbezoeken blijven het boegbeeld van het BVB.

 Bureau Voorlichting Binnenvaart
 Postbus 23005, 3001 KA Rotterdam
 Bezoekadres: Rijn- en Binnenvaarthuis, Vasteland 12e, 3011 BL Rotterdam
 telefoon: +31 (0)10 412 91 51, fax: +31 (0)10 433 09 18
 e-mail evo@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl
 Bezoek het BVB ook op internet: www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl
                          VOORTOUW
                                Nieuws van het BVB  De vaarweg naar Den Haag, binnenkort varen met transponder. (foto MGR)


                                          Er wordt op het traject Rotter-         minderen en buiten de spits een         wegen – dus ook brugwachters –
                                          dam-Den Haag eind dit jaar een         groene golf voor de bediening van        weten wanneer welk schip aan
                                          proef gestart met schepen voor-         de bruggen te realiseren.            komt. Met die informatie kunnen
      De dynamische binnenvaart 2008                     zien van transponders ten be-          Om dit te bewerkstelligen werd za-        de brugwachters via een computer-
                                          hoeve van een betere regeling          terdag 24 mei aan de schepen die         programma laten uitrekenen hoe-
                                          voor spitsuursluitingen van de         naar Den Haag varen als eerste in        veel tijd nodig is voor een brugope-
                                          bruggen.                    de Nederlandse vloot een AIS-          ning.
                                                                  transponder aangeboden bij een          Doordat ook de trams een trans-
                                          Koninklijke Schuttevaer heeft          themabijeenkomst. De aanwezige          ponder bezitten wordt het mogelijk
                                          maandenlang overleg gevoerd met         schippers hebben die transponder         brugopeningen te geven zonder
                                          de Gedeputeerde Verkeer en Ver-         aanvaard.                    groot oponthoud voor de trams.
                                          voer van Zuid Holland en met de
                                          wethouder Verkeer van de Gemeen-        Gratis                      Eind dit jaar wordt een proef geno-
                                          te Den Haag over de spitsuurslui-        AIS is Automatisch Identificatie Sys-      men om na te gaan of het werkt.
                                          tingen. Schuttevaer wilde binnen        teem en de transponder zendt           Gedurende de proefperiode wor-
                                          afzienbare tijd de beperkingen voor       voortdurend een signaal uit, zodat        den de transponders gratis door
BRUGGEN DICHT TIJDENS DE OCHTEND- EN AVONDSPITS                   de scheepvaart tijdens de spits ver-      onder andere beheerders van vaar-        Rijkswaterstaat verstrekt.
De Binnenvaartkrant                     8                                                                                       3 juni 2008


                                                                                Blijf            SCHEEPSSLOPERIJ
                                                                               dromen!             TREFFERS BV
                                                                                               voor al uw sloop- & saneringsschepen
                                                                                                 en overige drijvende objecten


                                                                                                  023 - 5325211
                                                                                                  06 - 53187317
                                                                                                   Contante betaling
                                                                                Waarom droom je als
                                                                                je al jarenlang in een        E-mail: treffers@hetnet.nl
                                                                                               Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem
                                                                               vluchtelingenkamp zit?
                                                                                Hoe ziet je toekomst
                                                                                er uit als je niets hebt?
                                                                                In landen als Soedan,
                                                                                              DRECHTTANKCLEANING
                                                                                Congo en Colombia
                                                                                 lijkt een hoopvolle
                                                                                 toekomst ver weg
                                                                                              Scheepscleaning en
                                                                                              afvalstoffeniname
                                                                                 Help
                                                                               vluchtelingen         Drechttankcleaning staat voor:
                                                                                              - dé landelijke specialist in scheepscleaning

                                                                                hun dromen          - voor tankschepen, droge lading, passagierschepen, etc
                                                                                              - afvoer van afvalstoffen

                                                                               waarmaken!          - bilge inzameling volgens de SAB-voorwaarden in
                                                                                               de Drechtsteden
                                                                                              - noodstroomvoorzieningen tot 80KVA
                                                                                              - bijstand leveren in crisis-
                                                                                                               Milieuboten:
                                                                               Giro 999 Den Haag        situatie of calamiteiten
                                                                                                               Olieservice   - 06 20 40 52 92
                                                                                www.vluchteling.org     - cleanen van brandschade    Olieservice I - 06 20 40 52 97
                                                                                              - hogedruk units         Olieservice II - 06 20 40 52 89
                                                                                              - hydraulische kranen      Olieservice III - 06 51 18 25 16


                                                                                              Een schone zaak!
                                                                                                              DRECHTTANKCLEANING BV
                                                                                                              Postbus 3120, 3301 DC Dordrecht
                                                                                                              Tel (kantoor) 078 612 09 76
                                                                                                              Fax      078 651 14 78
                                                                                  WORD VRIEND                       E-mail     info@dtcdordt.nl
                                                                                VAN EEN VLUCHTELING                     Website    www.dtcdordt.nlwww.binnenvaartkrant.nl
                                                                     AIRCONDITIONING
                                                                     Een goede klimaat-beheersing is afhankelijk van de juiste serviceverlening
                                                                                                                Mient 14a, 2903 LC
                                                                                                                Capelle a/d IJssel
                                                                                                                Telefoon: (010) 44 22 564
                                                                                                                Fax: (010) 44 22 613
                                                                                                                Email: info@compair-airco.nl
                                                                                                                Site: www.compair-airco.nl                                                                                                      Wij bieden een landelijk servicenetwerk en
                                                                                                      beschikken over uitsluitend ervaren service-
                                                                                                      technici en zijn 24 uur per dag bereikbaar
             Een behouden vaart                                                                                    het hele jaar door. Voor deze service
                                                                                                           medewerkers speelt niet alleen het
                                                                     • MONTAGE BINNEN
                                                                                                         technische aspect een belangrijke rol,
     Rensen Shipbuilding B.V. en Oosse Maritiem B.V. hebben het ontwerp en
                                                                                                        maar ook hoe u en uw medewerkers het
     de bouw van het casco voor Veka Shipbuilding BV mogen verzorgen.                                 ENKELE DAGEN!
                                                                                                  klimaat ervaren aan boord. Om de kwaliteit van
            Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.                                • SERVICE DOOR HEEL NEDERLAND!            de installatie en onze werkzaamheden te waarborgen
                                                                                            beschikken wij over het ISO-9001 kwaliteitscertificaat en VCA
                                                                     • BEL (010) 442 25 64 OF KIJK BIJ
                                                                                           veiligheidscertificaat. Dit geeft u als opdrachtgever de zekerheid
                                                                      WWW.COMPAIR-AIRCO.NL          van gepast advies, hoogwaardige installatie en persoonlijk contact.
   Rensen Shipbuilding B.V.
Scheepmakerij 150,  T: +31(0)78 - 619 12 33  Wim Driessen         Lauwers 40, 3332 TB Zwijndrecht Jaap Oosse
3331 MA Zwijndrecht  F: +31(0)78 - 612 06 53  M: +31(0)6 - 30 17 94 75   T : +31(0)78 - 619 10 40    M: +31(0)6 - 53 10 47 05
                        E: wimdriessen@rensenbv.nl  F : +31(0)78 - 619 35 08    E : info@oossemaritiem.nl
www.rensenbv.nl
                                                                                              DEN BOER
                                                                                              GELASTE SCHEEPSSCHROEVEN
                                                                                                - sterk en veerkrachtig
                                                                                                - licht in gewicht
                                                                                                - hoogwaardig lassen
                                                                                                - gemakkelijk te
                                                                                                 repareren
                                                                                                - nauwkeurig
                                                                                                 uitgebalanceerd

                                                                                               ing. J.W den Boer         Tel. 0180 - 512264
                                                                                               Noord 41A
                                                                                               Krimpen a.d Lek          b.g.g. 010 - 4820093
 De Binnenvaartkrant           9                                                                            3 juni 2008Afgevallen?
De schippersvrouw is nu al een hele     een beetje. Uit ervaring kent ook zij   hulpmiddel kunnen zijn, al was het    verder af zal gaan vallen. Maar het    aardig op en brengt ze per dag een
poos bezig met het bijhouden van       het jojo-effect; dus te laag gaat ze   maar om conditie te houden. Om-     is een rank ding en voor ze er goed    heel uur in het zadel door. En ja
de Eetmeter van het Voedingscen-       niet! Ze blijft nog liever op het ge-   dat ze nu continu varen en haar     en wel op zit, helt hij gevaarlijk     hoor. De weegschaal gaat heel lang-
trum en ze is er een respectabel       wicht dat ze nu inmiddels bereikt     gewicht een beetje stil blijft staan,  naar één kant. Gelukkig staat de      zaam weer de goede kant op. Een
aantal kilo’s door kwijt geraakt.      heeft dan dat haar lichaam denkt     kan ze twee dingen doen: of zeuren    schipper dichtbij en kan hij haar     paar blouses zijn te groot! Ze koopt
Hoewel het bedenkelijke gezicht       dat het op noodrantsoen moet en      dat ze er nooit af kan met haar     nog net opvangen voor ze met        een gilet om ze doordeweeks nog
van haar huisarts en de naderende      ze daardoor uiteindelijk alleen      fietsje of het probleem oplossen     hometrainer en al tegen de vlakte     te kunnen dragen.
dreiging van een grote pillendoos      maar nog dikker wordt.          door beweging aan boord te verzin-    gaat.                   Wat voor haar het allerbelangrijkste
haar belangrijkste motivatie waren,     Ze heeft een stepper aan boord en     nen. Als er voor een leuk prijsje een  “Ja, met die hometrainer lukt dat     is: de dreiging van de pillendoos
is daar nu nog een nieuwe stimu-       haar wordt aangeraden die te ge-     hometrainer in de krant staat, be-    afvallen wel hoor. En heel snel ook    met de vele vakjes verdwijnt steeds
lans bij gekomen.              bruiken zodat ze meer beweging      sluit ze dat ding te willen hebben.   zelfs”, grapt hij, maar zijn vrouw     meer naar de achtergrond. Want
Laatst heeft ze een paar rokken ge-     krijgt, maar ze heeft een hekel aan    “Ga je die in de vroegere kinderka-   vindt het niet echt komisch.        daar was het haar uiteindelijk voor-
kocht in vele maten minder en dat      dat ding. Ze is het na drie minuten    mer zetten”, vraagt haar man.      De schippersvrouw merkt dat het      al om te doen geweest. En het gek-
geeft haar na jaren verhullende kle-     al zat. Ook de raad om een home-     “Nee, die gaat gewoon midden in     fietsen op een hometrainer zwaar-     ke is: nu ze zo veel lichter is, lijkt
ding een totaal ander uiterlijk. Zelf    trainer te kopen staat haar niet aan.   de huiskamer voor de tv.”        der is dan verwacht. In het begin is    het hele leven zelfs lichter. Verkla-
had ze niet gedacht dat die kilo’s      Zo’n ding neemt een hoop plaats      “Oh, wil je hem daar hebben”,      tien minuten al best lang. Maar in     ren kan ze het niet helemaal maar
zo’n groot verschil maakten. Ze is      in en ze weet eigenlijk niet of ze die  sputtert hij een beetje tegen.      de tweede week voert ze de snelheid    ook dat is mooi meegenomen.
dan ook heel blij met haar nieuwe      wel zal gebruiken, want fietsen is    “Ja, want anders ga ik er toch nooit
look. Maar nu er al zoveel af is       voor haar alleen maar leuk zolang     op”, zegt ze heel beslist.
wordt het afvallen moeilijker.        het een doel heeft. Het moet haar     De hometrainer wordt gekocht en
Doordat ze volop in de running        namelijk ergens naar toe brengen     aan boord in elkaar gezet. Hij is niet
zijn, wordt het gebrek aan bewe-       waar ze een beetje struinen kan.     zo heel zwaar en de dochter had al
ging merkbaar en ook is het moei-      Doordat ze zo lang tegen de kant     gevraagd of hij niet wat rank was.
lijker vol te houden om minder te      hadden gelegen is het afvallen in     Maar de schippersvrouw is juist blij
eten als er geen afleiding is. Net of
ze daar meer honger door krijgt.
Toch verlaagt ze het aantal calo-
                       het begin ook zo goed gelukt. Het
                       begint echter wel door haar hoofd
                       te spoken: Een hometrainer aan
                                            dat hij niet al te groot is. Hij staat
                                            immers in de huiskamer. Ze gaat er
                                            met één voet op staan en zegt trots
                                                                                      VARELING
                                                                                            door Irene Bruyninckx
rieën dat ze op een dag wil eten nog     boord. Het zou natuurlijk een       tegen haar man dat ze nu nog wel
Reeks nieuwe ligplaatsen langs de Rijn
Koninklijke Schuttevaer is blij       een reeks van lig- en autoafzet-     behoefte aan autoafzetplaatsen      voor dertig ligplaatsen en auto-      om je kinderen in het weekend op
met de nieuwe autosteiger in         plaatsen langs de Rijn, waarbij      langs de Rijn geïnventariseerd.     afzetplaatsen voor schepen tot 135     te halen en dat daarvoor goede lig-
Keulen, ook al is die niet geschikt     we steeds opnieuw zullen pleiten     Reinhard Klingen, hoofd van de      meter lengte.               en autoafzetplaatsen nodig zijn.”
voor 135 meter schepen. Er          voor steigers die ook grote sche-     Unterabteilung Wasserstrassen bij het  “In principe willen we in de peri-     “Maar er moeten ook voldoende
wordt echter nog gepeild en ge-       pen en koppelverbanden aan-        Bundesministerium für Verkehr, Bau    ode tot 2012 elke 10 tot 20 kilome-    ligplaatsen zijn om de vaar- en rust-
keken of er nog een paal bij kan       kunnen.”                 und Stadtentwicklung, ontvouwde     ter een ligplaats creëren en elke 30    tijdenwetgeving te kunnen nako-
worden geslagen. Schuttevaer-                             vorige week donderdag bij de jaar-    kilometer een autoafzetplaats. Voor    men. Het Rijk moet daarvoor veel
voorzitter Annemarie Jorritsma:       De Internationale Afdeling van de     vergadering van Koninklijke Schut-    de Beneden-Rijn zijn we nog niet      meer vaart maken met de overnach-
“Keulen moet het begin zijn van       Koninklijke Schuttevaer heeft de     tevaer de ligplaatsenstrategie van    zo ver. Er is een haalbaarheidsstu-    tinghavens in Weurt en Lobith. Het
                                            zijn ministerie.             die gedaan en er is tussen de twin-    aanleggen van overnachtingsplaat-
                                                                tig en veertig miljoen euro beschik-    sen langs de Geldersche IJssel duurt
                                            Beneden-Rijn               baar.”                   veel te lang en het tekort aan lig-
 www.vlootschouw.nl                                  Op de eerste plaats heeft men zich
                                            voorgenomen regelmatig afstem-      Ook voor de Moezel is een ligplaat-
                                                                                      plaatsen in Rotterdam-Europoort is
                                                                                      eveneens schrijnend.”
 Je kan iedere dag kijken op www.vlootschouw.nl naar alle schepen die vanaf      ming met de scheepvaartorganisa-     senconcept gemaakt. “Daar hebben
 1999 als nieuwbouw in de Binnenvaartkrant hebben gestaan. Per schip vind je      ties te houden. Vervolgens worden    we zestien miljoen voor uitgetrok-     HID van Rijkswaterstaat Oost-Ne-
 een mooie foto en informatie over de technische eigenschappen van het schip,     de beschikbare ligplaatsen op de     ken. En ook voor de Neckar komt      derland Theo van de Gazelle kon
 leveranciers die in die tijd meegewerkt hebben om het schip te bouwen en       Rijn op de website www.elwis.de     geld beschikbaar voor ligplaatsen,     haar in zijn toespraak bij de jaar-
 interessante links naar deze leveranciers.
                                            gepubliceerd en bijgehouden. En     alleen is dat plan nog in ontwikke-    vergadering meteen van repliek
 Kijk snel en laat je meeslepen door deze schepen.
                                            bepaalde havens worden geschikt     ling.”                   dienen. Van de Gazelle ging niet
                         nu 885 schepen!            gemaakt voor een project. Zoals in                         direct in op de opmerkingen van
                                            Keulen, waaraan Jorritsma refereer-   Nederland                 Jorritsma, maar hij deed haar zicht-
 Nieuw toegevoegd:
                                            de.                   Annemarie Jorritsma over de be-      baar plezier met de aankondiging
                                            Maar daarnaast wordt geld gesto-     schikbare afzetplaatsen voor auto’s    dat de nieuwe overnachtinghaven
 • Andre-B • Arena • Avalon Scenery
                                            ken in nieuwe ligplaatsen langs de    in Nederland: “Ik deel de mening      in IJzendoorn wordt geopend op
 • Coolwater • Marlina • Syracusa                           Rijn. Op de Boven- en Middenrijn     van staatssecretaris Huizinga dat     15 oktober, en dat die de naam van
                                            is tien miljoen euro beschikbaar     het te allen tijde mogelijk moet zijn   Annemarie Jorritsma zal krijgen.                                                     Tsjernobyl in het tropisch paradijs
Siam Beach, Thailand, een verlaten va-    Somber oogt dit stuk van Koh Kood:    denken dat hier een atoomproef heeft   een roestige lamp; een dode kraai     hangt om de hoek. Waar het vrolijk
kantieresort (vreselijk woord). Geen     wrakhout, her en der liggen verkom-    plaatsgevonden, mijlen verderop.     om soortgenoten van de oogst weg      is. Waar gezwommen en gesparteld
mensen hier, alleen het ruisen van de    merde kokosnoten in het rond, dode    Alles is aangespoelde troep, plastic,  te houden.                 wordt; het geluid van krijsende kinde-
palmen en het kabbelen van de bran-     palmbladeren, lege blikken en andere   vloedbaarden vuil. Een aftandse long-  Welke oogst? Alles is dood hier. Er zijn  ren als meeuwen in de lucht.
ding zijn te horen. Wel af en toe een    soorten verpakking, in allerijl achter-  boat ligt voor altijd gestrand. Twee   geen insecten, zelfs geen stekende     Siam Beach heeft niets maar dan ook
kraai, op dit ongelooflijk desolate ge-    gelaten. Moe buigen zich de palmen    aanlegsteigers lopen de oceaan in, die  muggen. Een rij haveloze cabins staat   niets van de schitterende stranden uit
deelte van het eiland – ja, je verzint    over het vuile, eenzame strand. Als    van dikke groene siroop lijkt gemaakt.  aan het strand. Die huisjes moeten     de toeristenfolders weg. Het is een
het niet: een sombere kraai.         je niet beter zou weten, zou je bijna   Een kleur van leven. De ene steiger   wel leeg en verlaten zijn. De aircondi-  stukje Thailand dat nooit in een toeris-
                                            oogt compleet ontredderd, met ver-    tioning hangt roestig tegen het afge-   tenfolder zal terechtkomen. Het is be-
                                            splinterd en geknakt houtwerk, een    bladderde, verwaarloosde hout van     hekst hier, een fantastisch decor voor
                                            mikado van palen. Een wirwar van     de vakantiehutjes. Palmbomen staan     een sciencefictionfilm over de wereld
                                            hout wijst de groene siroop in, naar   er langs – hier en daar verbrand on-    na De Bom. Want je zou in het tropisch
                                            de sterren. De andere steiger doet nog  deraan de stam. Mensen lijken zich bij   paradijs toch bijna vergeten dat die

         ONDERSTROOM                              dienst; een kleine vissersboot ligt er
                                            eenzaam aan afgemeerd.
                                            Boven de ijzeren poort die toegang
                                                                slecht weer aan schuilende kampvuur-
                                                                tjes te hebben willen warmen.
                                                                Maar hier komen de toeristen niet
                                                                                      dingen bestaan, atoomwapens.
                                                                                      Snel naar de andere kant van het ei-
                                                                                      land. Waar het vakantie is.
                         door Frank Antonie van Alphen     tot de houten steiger weigert, hangt   meer terug. De zon blijft hier weg. Die
De Binnenvaartkrant            10                                                                               3 juni 2008

                SOMTRANS NV
                Albertkanaalbaan 9                           AUTOSCHIP TITAN                         Jachtmakelaardij de Maas

                B-2110 Wijnegem                                    Zoekt
               Tel: 0032(0) 3-355.16.88                           Stuurman / 2e kapitein
              Fax: 0032(0) 3-355.16.99                          i.b.v. Rijnpatent eigen woning
              Email: info@somtrans.be                             aan boord vaargebied
                                                         Vlis-Antw.-Koln
     Als groeiend en modern bedrijf zoekt                               loon en vrije tijd n.o.t.k.
     Somtrans NV een:
                                                    Info. 06-21 22 20 61
         Bevrachter / Dispatcher                                                            Viskotter TM 21, volledig omgebouwd tot
                                                                                luxe motorjacht. Afm. 14.63 x 4.46 x 1.55 mtr.
     Jobomschrijving:                                                                   Ford 146 pk, CV, boegschroef, 6 slaappl. 2x
      - Optimale vlootomzet                                                                toilet, douche, generator, etc. €138.500,-
      - Contact met klanten                                                                     Jan Klingenweg 3, 5335 JK Alem.
      - Factureren                                                                         www.jachtmakelaardij-demaas.nl
                                                                                      0418-661524 / 0650-597021

     Profiel:

                                                                                    O
      - Kennis Frans, Duits en Engels
      - Bachelordiploma Expeditie                                                                       OOSSE          Lauwers 40
                                                                                                      3332 TB
      - Stressbestendig                                      Help slachtoffers                              Maritiem B.V.      Zwijndrecht

         Assistent Walkapitein                                 cycloon Birma!                      Bemiddeling in aan-en verkoop van schepen
                                                                                 Tel. 078-6191040 Fax 078-6193508 Autotel. 06 - 53104705
     > Nautische en technische kennis                                                            W.F.H. Molegraaf Tel. 078-6399357 - Fax 078-6399358
     > Praktisch en theoretisch
     > Leeftijd: 25 – 35j.                                         Doneer nu!                    Autotel. 06-53136771
                                                         Giro 555                    TE KOOP
         Surf op onze website: www.somtrans.be
                                                                                 Nieuwbouw casco tanker Turkije type New Experience
                                                        Den Haag                     afm. 135x11.45x 4.00/5.90m levertijd aug 2009
                                                                                 Nieuwbouw casco Turkije type Narvik
                                                                                 afm. 135x11.45x4.25m levertijd maart 2009
                               DEBRUYNE GINO
     G.S.K.
                                                                                 Nieuwbouw casco China type Innuendo
                             Boterhamvaartweg 2 - Dok 138                                      afm. 135x11.45x4.25m levertijd nov 2009
                                 B-2030 Antwerpen
                                Tel. +32 (0) 3 541 19 61                                     Nieuwbouw Rusland type Wielingen
                                Fax +32 (0) 3 2133049                                      afm. 110x11.45x3.65m levertijd juni 2009
                                  www.gsk-gsp.be
                             Pour les clients francophone:               Postbus 24058, 3007 DB            Koppelverband 3840 ton, bj. 1974 / 1989 afm.
                                  Walter Poppe             Bezoekadres: Rotterdam Yacht Centre City Marine     163x11x3.18m 2x860 pk Mitsubishi bj. 2008, luiken,
                               Tel +32 (0)484-21.61.81                   (Binnenhaven)             3x kopschroef totaal 1390 pk
                                                            Tel. 010-404 87 17,            MCS 4000 ton, bj.2002, afm.135x14.20x3.18m
                              Für die Deutschsprachige                  Autotel.: 06-54 967880
                                   kunden:                                          2 x 1380 pk Cat, containerstuurhut, 1080 pk kopschroef.
                                  Jacob Barelds            GEZIEN DE VELE AANVRAGEN ZOEKEN             MVS 3935 ton, bj. 2003, afm. 135x11.45x3.61m
                              Tel +49 (0) 175-590.75.53          WIJ DRINGEND MOTORSCHEPEN IN              2 x 1380 pk Cat, containerstuurhut, 1040 pk kopschroef.
                               fax +49 (0) 5932-903.888                                      MVS 3888 ton, bj. 2005, afm. 135x11.45x3.60m
                                                    ALLE TONNAGES ZOWEL DUBBEL ALS              2x1380 pk Cat, containerstuurhut, luiken,
    Bemiddeling in aan- & verkoop van schepen                            ENKELWANDIG, SNELLE AFWIKKELING             900 pk kopschroef
                                                          MOGELIJK.                  MVS 2800 ton, bj. 2001 Orsova, afm. 110 x11.45x 3.30m
M/s Orion - 374 ton, bj 60, 38.98 x 5.06 x 2.53,  M/s Descanso - 3950 ton, bj 07, 135 x 11.45                                  1521 pk Cat, containerstuurhut, luiken en kopschroef
490 m³, 240 pk, 2x slpk., 17,5 kVa ‘06       x 3.60, 4700 m³, 2x 1065 pk bj 07,
                                                                                 MVS 1468 ton, bj. 1963, Berlijn, afm. 85x9.00x2.83m
M/s Scapa - 778 ton, bj 58, 67 x 7.20 x 2.52,   loodsenkamer en 3x slpk.
                                                                                 900 pk Deutz, luiken, kopschroef
1250 m³, 730 pk rev. 07, buikdenning staal ’04,  M/s Marco Polo - 3889 ton, bj 05, 135 x
boegschroef ’07, inr. bespreekbaar         11.45 x 3.50, 4900 m³, 2x 1521 pk bj 05, 4x
                                                                                 MVS 1344 ton, bj 1971 Nederland, afm. 80x9.00x2.80m
Nr. 4005 - 822 ton, bj 62, 67 x 8.10 x 2.20,    slpk., 2x spudpalen, inr. bespreekbaar.                                    1014 pk Cat, bj 1999, luiken en kopschroef
1250 m³, 375 pk, 3x slpk.                                                                    MVS 1120 ton, bj. 1955, afm . 85x8.20x2.50m
M/s Timothy - 907 ton, bj 47, 67 x 8.20 x 2.50,                                                         950 pk Cummins, bj. 1996, luiken kopschroef.
550 pk, inr. bespreekbaar, mede financ. mog.
                                                                                 Bij diverse schepen inruil mogelijk.
M/s Mustang - 1013 ton, bj 65, 77 x 7.57 x
2.63, 1500m³, 625 pk, 3 slpk, inr. bespreekbaar.                                                         Meerdere schepen op aanvraag in ons bestand aanwezig.
                                                    NIEUWBOUW - MAKELAARDIJ - ADVISERING
M/s Ste Marie - 1075, bj 66, 73 x 8.20 x 2.62,
1480m³, 600 pk, 3 slpk.
M/s Kenavo - 1100 ton, bj 55, 80 x 8.20 x     NIEUWBOUWPROGRAMMA:                    www.jiskootvanweel.nl
2.53, 1500m³, 2x 600 pk rev ‘06, inr. bespreek-  Nieuwbouw 135 x 11,45 x 4,25 Type Narvik,
baar, mede financ. mog.               bouwwerf China levering Oktober 2009.        NIEUWBOUW
M/s Micanto - 1271 ton, bj 73, 80 x 9.00 x     Compleet, 2x 1500 pk ABC, 2x Veth Boeg-
2.70, 1500m³, 1200 pk rev. 01/08, nautisch     schroef, Kampers stuurhuis, spudpalen, luiken.   Nieuwbouw motortankschepen
                                                    110 x 11,45 m., 3100 ton, levering in 2009
compleet.                     Nieuwbouw 135 x 11,45 x 4,25 Type Innuendo,
                                                    110 x 13,50 m., bunkeruitvoering, levering in 2009
Nr. 5130 - 1375 ton, bj 22, 81.27 x 9.45 x 2.65,  bouwwerf China levering December 2008.       125 x 11,45 m., type Velocity, levering dit jaar
2050 m³, 2x 510 pk bj ’08.             Compleet, 2x 1300 pk Cummins, 2x Veth boeg-     135 x 15,00 m., bunkeruitvoering, levering in 2009
Nr. 5180 - 1472 ton, bj 75, 85 x 8.50 x 3.03,   schroef, Kampers stuurhuis, spudpalen, luiken.
2000 m³, 930 pk, 3x slpk.             Nieuwbouw 135 x 11,45 x 4,25 Type Narvik      Nieuwbouw droge ladingschepen
                                                    135 x 11,45, type Innuendo en Narvik, levering in 2009
M/s Ben Love - 1694 ton, bj 88, 85 x 9.50 x    bouwwerf Turkije levering Oktober 2008.       110 x 11,45, cascobouw in China of Europa
3.13, 2000 m³, 1200 pk rev. 06, 3x slpk.      Compleet, 2x 1278 pk Mitsubishi, 2x Kalkman
M/s Rebel - 1794 ton, bj 04, 85.80 x 10 x 3.20,  boegschroef, spudpalen, luiken.           MAKELAARDIJ (selectie van ons bestand)
1521 pk bj 04, 3x slpk, inr. bespreekbaar.
                                                    mvs 135 x 14,20 m.
                          Mogelijk “Turn Key” project i.s.m.         mvs 135 x 11,45 m.  diverse bouwjaren
                                                    mvs 110 x 11,45 m.  bouwjaar 2008
                                                    mvs 110 x 10,50 m.  diverse bouwjaren
                                                    mvs 105 x 9,50 m.   bouwjaar 1989
                                                    Diverse duwbakken   open en gesloten

M/s Pascal - 2000 ton, bj 79, 105 x 9.50 x                               mts “Telstar” 110 x 11,45 m., Orsova 2004, 3.000 ton
                                                    3.800 m3, 1.800 pk ABC, spiralen en voorwoning
3.00, 3100 m³, wordt geleverd met nieuwe
                          Levering als casco of compleet.           kpv “Catharina” 182 x 14,20 x 4,21 m., Rusland 2003
motoren 2 x 730 pk.                                          8.146 ton, 507 teu, 2 x 1.600 pk MTU, zelfstandige bak
M/s Nirvana - 2364 ton, bj 74, 90 x 11.40                               mvs “Loma” 110 x 11,45 x 3,51 m., Roemenie 1994,
x 3.40, 2600 m³, 1465 pk rev. 11/03, 3 slpk,    Dit is slechts een klein greep van de schepen die  3.052 ton, 1.521 pk CAT, 2004, Blommaert friese kap
nautisch compleet, inr. bespreekbaar.       wij U te koop kunnen aanbieden.           mvs “Lean” 100 x 9,50 x 2,87, bj. 1961, 1.825 ton
                          Voor meer informatie van deze aangeboden      2 x 730 pk CAT, bj. ´07, stalen vloer, nieuwe woning
M/s Erpasyma - 2450 ton, bj 99 Zwartsluis,                               mvs “Linquenda” 80x8,05x2,52 m., bj. ‘80 / ’73 / ‘87
109.89 x 10.55 x 3, 3250 m³, 1600 pk, 3x slpk,   schepen of heeft U andere wensen, vernemen
                                                    1120 ton, 1.500 m3, 850 pk Cummins, bj. 2004
inr. bespreekbaar.                 wij dit graag. Op meerdere schepen is inruil    mvs “Ready 2” 73 x 8,26 x 2,62, bj. 1963, 972 ton
M/s Ambro - 4163 ton, bj 73, 110 x 11.40 x     bespreekbaar.                    2 x 360 pk GM, bj. 1997 / 1999, stalen vloer
4.52, 3500m³, 1710 pk, 3 slpk.           Voor jonge starters zijn er interessante opstart  mvs “Myra Rio” 60 x 6,60 x 2,47, bj. 1963, 650 ton
MDB 8005 - bj 05, 19 x 5.20 x 2.20, 2x 956     mogelijkheden.
                                                    Jan Jiskoot        T/F +31 10 840 76 53
pk bj 05.
                          Altijd welkom op ons kantoor voor een        +31 6 13 32 41 45          Blaak 576
MTS 9065 - bj 70, 91 x 11.40 x 3.11,2147 m³,                              jiskoot@jiskootvanweel.nl  3011 TA Rotterdam
2x 800 k rev. 07, 3x slpk.             persoonlijk gesprek.
                                                    Michel van Weel          Postbus 204
                                                    +31 6 28 33 83 52     3330 AE Zwijndrecht
                                                    vanweel@jiskootvanweel.nl
           Wij doen net iets meer voor u.
 De Binnenvaartkrant              11                                                                         3 juni 2008Haven Amsterdam wil ligplaatsen
binnenvaart coördineren
De haven van Amsterdam wil in            wordt dat met name voor de afvoer    scheve verhouding ligt voor de
de periode 2008-2040 tweemaal            van de groeiende stroom goederen    hand: “De terminals willen de
zo groot worden. Het hoge am-            een groot beroep zal worden ge-     wachtende schepen dichtbij heb-
bitieniveau is tevens een enorme          daan op de binnenvaart en voor het   ben en de wachtplaatsen langs de
uitdaging, want die groei moet           herbergen van al die schepen over-   IJ-oevers zijn niet attractief genoeg.”
plaatsvinden met gelijkblijvende          legde Astrid Kee een ligplaatsen-    Bovendien zijn de schippers ‘het
oppervlakte. “Er is geen plek            plan. Niet voor het havengebied     gewend’.
voor uitbreiding van de haven-           zelf, maar in de buurt van de be-    Het moet anders, vindt Kee, en ze
bekkens”, aldus havenmeester            bouwde kom, bij het Java-Eiland,    stelt voor om samen met de bin-
Astrid Kee in haar presentatie op          24 nieuwe wachtplaatsen in de      nenvaart en de terminals aan een
het jaarcongres van Koninklijke           Houthaven en zestien nieuwe       nieuwe werkwijze te werken. Sche-
Schuttevaer, afgelopen donder-           wachtplaatsen voor kegelschepen     pen zonder laad-/losopdracht zijn
dag in de hoofdstad.                in de ADM-Westhaven. Bovendien     niet meer welkom in de havenbek-
                          zijn er wachtplaatsen ‘gereserveerd’  kens. Schepen zonder verblijfs-
De voorgenomen uitbreiding zal           aan de westzijde van de ingang van   noodzaak in Westpoort worden
dan ook gepaard moeten gaan met           de Afrikahaven.             naar de wachtplaatsen langs de IJ-
veel innovatie en duurzaam onder-          Astrid Kee legde uit wat de gedach-   oevers verwezen. Met ‘de binnen-
nemen. Voor beide aspecten heeft          te achter deze plaatsen is. “Er is   vaart’ wordt overlegd hoe de ver-
het hoofdstedelijk gemeentelijk           momenteel een tekort aan wacht-     blijfsduur op de wachtplaatsen zo
havenbedrijf (Haven Amsterdam)           plaatsen in Westpoort, terwijl er    kort mogelijk wordt gehouden. Ha-
een fonds van elk een miljoen euro         plaatsen genoeg zijn buiten langs    ven Amsterdam introduceert een      Binnenschepen zonder laad-/losopdracht zijn niet meer welkom in het havenge-
per jaar gereserveerd. Verwacht           de IJ-oevers.” Het waarom van die    systeem van ‘wachten op afstand’.     bied in Amsterdam. Anders wordt het te druk. (foto MGR)
Lucht boven zeevaart klaart op
Eindelijk kwam de Internatio-                                                                         product van de petroleumindu-
nale Maritieme Organisatie                                                                           strie) aan banden gelegd. In 2018
(IMO) tot de langverwachte prin-                                                                        vindt een evaluatie plaats over de
cipeovereenkomst over vergaan-                                                                         beschikbaarheid van schone brand-
de maatregelen om luchtveront-                                                                         stoffen. Mocht deze brandstof on-
reiniging door zeeschepen tegen                                                                        voldoende beschikbaar zijn, dan
te gaan.                                                                                    verschuift de datum voor schone
                                                                                        gedestilleerde brandstof van 2020
Dankzij de internationale afspra-                                                                       naar 2025.
ken zal de zeevaart schoner zijn in                                                                      De uitstoot van stikstofoxiden door
de toekomst. De IMO-milieucom-                                                                         nieuwe dieselmotoren wordt sterk
missie kwam tot deze overeen-                                                                         teruggedrongen. Zo wordt de emis-
komst. Staatssecretaris Huizinga is                                                                      sienorm voor nieuwe motoren
blij met deze ‘positieve bijdrage aan                                                                     vanaf 2011 gemiddeld 20 procent
het verbeteren van de luchtkwali-                                                                       strenger dan nu. Vanaf 2016 moe-
teit’. Door schonere – minder zwa-                                                                       ten nieuwe motoren in speciale
vel houdende – brandstof zal de           Zeeschepen moeten binnen tien jaar over op gedestilleerde producten als brandstof in plaats van stookolie. (foto MGR)   regionale gebieden (waaronder de
uitstoot van fijnstof en zwaveloxi-                                                                      Noordzee) voldoen aan normen
den verminderen.                  van zeeschepen aanzienlijk moei-    Vanaf 2015 moet dit met minstens     sterk vervuilende residuale brand-    die 80 procent strenger zijn dan
Net als in de binnenvaart wordt           lijker te verwezenlijken. In speciale  93 procent zijn teruggebracht.      stof (stookolie, het teerachtig afval-  nu.
ernaar gestreefd zo min mogelijk          gebieden, zoals de Noordzee, mag    Naast deze maatregelen voor speci-
zwavel in de brandstof te laten zit-        vanaf 2010 ruim 33 procent minder    ale gebieden is afgesproken dat
ten. Alleen is dat met de brandstof         zwavel in brandstof zitten dan nu.   wereldwijd vanaf 2012 tenminste
                                              30 procent minder zwavel in brand-    Gevelco Distriport breidt uit
                                              stof zit. Ook is afgesproken dat
                                              vanaf 2020 mondiaal alleen nog
                                              schone gedestilleerde brandstof      Gevelco en Havenbedrijf Rotter-     Zowel vanuit Europa als elders
                                              mag worden gebruikt, tenzij tech-     dam hebben overeenstemming be-      (met name China) is veel vraag
              BUITENOM                            nologieën worden toegepast die
                                              even effectief zijn. Daarmee wordt
                                                                   reikt over uitbreiding van Gevelco
                                                                   Distriport aan de Brittaniëhaven,
                                                                                        naar behandelingscapaciteit in zee-
                                                                                        havens.
        met dank aan het Shortsea Shipping Voorlichtingsbureau            het gebruik door zeeschepen van      met 7,5 hectare en een kade en ex-
                                                                   tra ligplaats van 200 meter. De kade
                                                                   wordt 12,50 meter diep en is ge-

Wedstrijd jubilerend voorlichtingsbureau
                                                                   schikt voor zeeschepen tot circa
                                                                   45.000 dwt. Op het terrein wordt
                                                                   een loods gebouwd van 15.000 m2
                                                                   die na de zomer gereed is.
Met een wedstrijd tussen een            kozen op basis van tijd, kosten,    Het Promotiebureau Shortsea Ship-     Het terrein sluit aan op de bestaan-
vrachtwagen en een shortsea schip          retourlading, tracking & tracing en   ping Vlaanderen werd tien jaar ge-    de locatie van de overdekte termi-
op drie Europese bestemmingen,           emissies (dit laatste in samenwer-   leden door de Vlaamse regering      nal waar al veel hoogwaardig staal
viert Shortsea Shipping Vlaanderen         king met de KU-Leuven).         opgericht onder de koepel van Pro-    en andere metalen gedistribueerd
dit jaar zijn tiende verjaardag.                              motie Binnenvaart Vlaanderen. De     worden.Er is voldoende ruimte
De race tussen een vrachtwagen en          Het Promotiebureau Shortsea Ship-    vereniging werkt met subsidies van    voor uitbreiding, bijvoorbeeld met
een shortsea-schip vertrekt telkens         ping maakt zich sterk dat de verge-   de Vlaamse regering en de Euro-      een centrum voor het snijden van
vanuit de regio Aalst/Kortrijk en          lijking eens te meer het milieu-    pese Commissie en is mede-        rollen staal tot platen.
wordt gehouden op drie bestem-           vriendelijk en kostenbesparend     oprichter van het Europees Short-     Voor de nu gerealiseerde loods is al
mingen: Stockholm in Zweden,            karakter van shortsea shipping in    sea Netwerk (ESN). In dat         een grote klant geworven. Méér be-
Dublin in Ierland en Izmit op de          het licht zal stellen. Het resultaat  samenwerkingsverband wisselen       langstelling wordt verwacht aange-
Zwarte Zee kust van Turkije.            van de drievoudige race wordt op    twintig landen ervaringen en stra-    zien de staalproductie en –handel
De winnaar van de race wordt ge-          4 juli bekend gemaakt in Gent.     tegieën uit.               floreert.
De Binnenvaartkrant       12                                                                                         3 juni 2008


WWW.TANKERTRADING.COM                               Gezocht kapitein                                       P.H.Timmer Scheepsmakelaardij
                                        voor nieuwbouw tanker                                        Rotterdam sinds 1973
                                        met patent min Mannheim.                                             Mobiel 0653-14 27 01
                                                                                                Faxmail 0842-29 16 91
                                          Tel.06-24215552/                                               E.mail: info@phtimmer.nl
                                          0049-1749411954                                               Web: www.phtimmer.eu                                                                                       Te Koop:

           Te koop aangeboden:                                                                   Dubbelwandig Mts. 2915 ton bj.2000
                                                                                       afm.135 x 11,45 x 3,04 type C 2400 pk.
 MS. 012                                                                                   M. duwschip 3015 ton bj.1985
                                      Beraten            Finanzieren             Verkaufen           afm.109 x 11.40 x 3.50
 89,50 x 11,40 x 3,40m. – voorschip + middenschip Bj. 1974,
 woning + achterschip Bj. 1991 – 2365 ton – 90 Teu op 3 lagen –          Auszug der zum VERKAUF stehenden Schiffe:                         motoren 2 keer 1050 pk. Deutz
                                     Motorschiffe:
 1500 Caterpillar 3512 DITA Bj. 1991 – boegschroef 530 PK Ballegooij   • 2809 to., Bj. 1981,2 x 1.500 PS, 104,92m x 11,39m                         M/s 2530 ton bj.2003 afm. 110x10,50x3,19
 Bj. 2007                                 • 2500 to., Bj. 2001, 1521 PS, 110m x 10,55m x 3,18m                        motor 1600 pk. Cummins
                                     • 2114 to., Bj. 1980, 1800 PS, 110m x 9,50m x 3,02m
                                     • 1505 to., Bj. 1955, 1000 PS, 85m x 9,50m x 2,85m                         M/s 1664 ton bj.1993 afm. 86x9.00x3.04
 MS. 013                                 • 1377 to., Bj. 1949, 2 x 520 PS, 80m xx 9,54m x 2,82m                       motor 825 pk. GM
 85 x 9,50 x 2,81m. – voorschip + middenschip Bj. 1998,          Motortanker:
 achterschip Bj. 1958 – 1499 ton / 1918 m3 – 90 Teu op 3 lagen –     • 1663 to., Bj. 1989, 1000 PS, 84,96m x 9,58m x 3,08m                        M/s 1015 ton bj.1964 te Belgie
                                     • 1087 to., Bj. 1956, 750 PS, 77,0m x 8,20 m x 2,52 m                        afm. 67 x 8.20 x 2.65 gelast
 Caterpillar 3508 – Boegschroef 510 PK Bj. 2006 –             • 1022 to., Bj. 1956, 1000 PS, 80,0 m x 8,20 m x 2,56 m                       motor is defect. Int. prijs
 uitgebreid ballastsysteem – zeer geschikt containerschip         Fahrgastschiffe:
                                     • 600 Personen, Bj. 1987, 69m x 8,80m x 1,61m, 2 x 720 PS                      M/s 702 ton bj.1965 te Belgie
                                     • 600 Personen, Bj. 1995, 57m x 10,60m x 7,70m, 2 x 430PS                      afm. 62 x 6,62 x 2,63
 MS. 014                                 • 195 Personen, Bj. 1997, 33,30m x 5,25m, 450 PS                          motor 550 pk. Volvo € 125.000,=
 110 x 11,45 x 3,51m. – Bj. 1993, Boost Trier – 3094 ton / 3.500 m3 –   • 170 Personen, Bj. 1961, 24,60m x 5,60m, 220 PS
 153 Teu op 3 lagen / 204 Teu op 4 lagen – ABC, 1800 PK /         • 130 Personen, Bj. 1986, 20,25m x 4,40 m, 2 x 114 PS                        M/s 700 ton bj.1960 afm. 55x7.20x2.61
                                     • 120 Personen, Bj. 1968, 21,58m x 2,82 m x 1,80m, 259 PS                      motor 382 pk. GM
 1000 RPM 6 cyl. – Boegschroef Cummins 450 PK Bj. 2006 / Verhaar
                                             Wir suchen für einen Kunden
                                          ein GMS für Container, max. 86 m x 9,50 m
 MS. 015                                   sowie kanalgängige Schiffe zwischen 1.000 und 2.000 to
 86 x 9,07 x 2,70 m. – achterschip Bj. 1954, Duisburg / voorschip +      und DH-Tanker mit 86 m x 9,60 m mit jungem Baujahr
 middenschip Bj. 1983 – 1.454 ton / 2475 m3 – 90 Teu op 3 lagen – Cum                 Neubauten:
 mins 760 PK type QSK19 Bj. 2008 – 2 x boegschroeven 1 x 250 PK en    • Kanalgängige Tanker Typ C,
                                      Doppelhülle, 86m x 9,60 m, Lieferbar 2009
 1 x 400 PK – zeer net en goed onderhouden schip en zeer geschikt voor
                                     • Gütermotorschiff, 3.250 to, 110m x 11,45m x 3,65m,
 de containervaart                            CAT 3512 mit 1.835 PS, Lieferbar 2009
                                     • Kasko Gütermotorschiff Lieferbar Ende 2009
                                      135m x 11,45m x 3,60m
 Bovengenoemde schepen kunnen worden geleverd inclusief een
                                      110m x 11,40m x 3,50m
 vervoerscontract voor binnenlands of indien gewenst Rijn transport     105m x 10,00m x 3,20m
 met een gegarandeerde huuromzet.                      86m x 10,00m x 3,20m
                                           - Finanzierungshilfe und Beschäftigung möglich -

 Voor nadere informatie kunt u in contact treden met Arjen Barto          Sie wollen ein Schiffen kaufen, verkaufen,
 op de volgende telefoonnummers.                            finanzieren? Bitte rufen Sie uns an!

               Pro-Log BV                  Büro Hamburg:         Büro Haren:
         Ringdijk 466-e . 3331 LK Zwijndrecht           AP: Tom Thomsen        AP: Martin Deymann
        tel.: 078 – 619 90 10 fax.: 078 – 619 65 99         Duvenstedter Damm 24-26    Lange Str. 45
                                      22397 Hamburg         49733 Haren
          GSM Arjen Barto : 06 – 53 11 44 20           Telefon: 040 / 525 60 560   Telefon: 05932 / 735 820
        e-mail: a.barto@pro-log.nl / info@pro-log.nl                www.DHT-Schiffsmakler.de
             website: www.pro-log.nl                    hamburg@dht-schiffsmakler.de
                                             haren@dht-schiffsmakler.de


                                      Uw zekerheid voor succes!
  www.huizinga-snijder.nl                         ZWIJNDRECHT
   Navigeer je carrière
                                                                                                 Schiffsvermittlung
                                                                                                       „Seestern”
                                      Lauwers 9
                                     Royale splitlevel dijk-/hoekwoning op een unieke locatie nabij en met uitzicht op rivier de Oude    STEGANLAGE 150 m
                                     Maas. Deze sfeervolle woning met inpandige garage, woonkeuken en zonnige achtertuin is in 1978   laufender Liegeplatz, kleines
                                     gebouwd op 189 m2 grond. De woning is onder andere v.v. een extra badkamer in het souterain,      Bootshaus, Strom-und
                                     vier slaapkamers en nog een badkamer op de verdieping. De ligging is optimaal ten opzichte van de   Trinkwasseranschlüsse,
                                     waterbus, winkelcentrum “Walburg”, het NS-station en scholen. De oprit biedt plaats aan 2 auto’s.
                                                                                          Baujahrr 1991
                                     Vraagprijs € 369.500,-- k.k.
                                     Kantoor Zwijndrecht
                                     Tel. 078 - 6205777
                                     www.waltmann.com
        Kom bij ons aan boord!                                                               Wegens uitbreiding en groei van
                                                                                  ons bedrijf zijn wij op zoek naar:
                                        Laan der Verenigde Naties 105
                                        3316 AK Dordrecht
                                        Postbus 499 3300 AL Dordrecht                            Regie- Schepen
                                        Tel: +31-78-6314455                                 Voor alle vaargebieden.
                                        Fax: +31-78-6314343
  TOS zoekt kapiteins, stuurlieden met of zonder patent            e-mail: omnia@omnia-maritime.nl
     en (vol)matrozen in bezit van dienstboekje.              internet: www.omnia-maritime.nl
  Kijk voor alle actuele vacatures op onze site of bel ons!                                                    Te koop:
                                          Bevrachtingen binnenvaart
       TOS Rotterdam (+31)10 - 436 62 93
       Westerkade 7a 3016 CL Rotterdam
                                          Nieuwbouwprojekten                               105 x 11,40 x 3,25 POLEN-CASCO.
                                          Scheepsfinancieringen
       TOS Vlissingen (+31)118 - 44 09 11                                                          Levering 01-2009
                                          Duwvaart
        TOS Děčín (+420)412 - 510 181
       TOS Gdynia (+48)58 - 783 03 80                    Zee/kustvaart bevrachtingen
           E-mail info@tos.nl                      Agencies
                                          Projektladingen
  www.tos.nl dé maritieme vacaturesite                      Op- en overslag
                                          Expeditie
 De Binnenvaartkrant           13                                                                       3 juni 2008
Werven ’t Ambacht en Dockside klaren klus


In zes weken twintig schepen afgebouwd
DOOR JOHAN DE WITTE              denis bouwde de werf sinds 1902
In gezelschap van een aantal col-       tot en met 1985 371 sleepboten,
lega’s kwamen ze alle twintig op de      zee- en binnenschepen in alle soor-
rug van de Sainty 6 uit China de       ten en maten.
Nieuwe Waterweg op stomen. De         Scheepsbouw en reparatie langs de
Waalhaven was er getuige van dat       Noord zijn van de vroegste historie.
drijvende bokken van Bonn & Mees       Employees noemden zich vroeger
de vaartuigen één voor één in het       ‘stanzers’; nog altijd houden deze
water takelden. Scheepswerf ’t Am-      Ambachters een warm pleidooi
bacht coördineerde de installatie       voor de werf. Als de foto’s op tafel
van equipement en afbouw van de        komen, zijn er trots en emotie. De
twintig schepen-duwbakken in col-       wereldwijde scheepsbouwrecessie
legiale samenwerking met Scheeps-       gooide in januari 1985 definitief
reparatie Niessen Noordpark, in zes      roet in het eten. Voor Jonker en
weken tijd! Dankzij de coöperatie       Stans was het over en uit.       Grote drukte bij Scheepswerf ‘t Ambacht. “De afbouw van deze twintig duwbakken valt onder ons specialisme.”
van Dockside uit Bolnes meerde
een achttal in de wachtkamer van       Mooie klus               motor. We hebben ze samen met     lijk voor papieren en overdracht,    dekken voor zwaar transport toe-
deze werf, alvorens daar en op werf      In het kielzog van de historie heb-   Dockside allemaal op de helling    heeft er al een aantal zien langsko-  gankelijk maakt en naar de wal in
‘t Ambacht te worden ‘geknipt en       ben ’t Ambacht en Dockside de      gehad, voor het onderwaterwerk     men met een duwboot.          hoogte vrijwel geen beperking
geschoren’.                  naam alles aan te pakken. De wer-    gezorgd en nagezien op transport-                       heeft. Een klus waarover nagedacht
Wanneer het een duwbak niet ver-       ven hebben medewerkers die, tech-    schade c.q. gerepareerd. Een paar   Achteroverleunen is er voor de crew   is en waar zich twintig jaar ervaring
gund is om de status van een schip      niek-uniek of gedurfd spectaculair   hebben we voorzien van Kooiman-    van ’t Ambacht voorlopig niet bij,   in verschuilt.
te voeren, valt de titel in het water.    niet uit de weg gaan. “Gewoon      koproeren. Daarna heeft Niessen    volgens Frans Metzger, die een
Archimedes was er echter duidelijk      doen, blijven nadenken en niet     de lieren geïnstalleerd, waarvan de  beetje werf in zijn bloed heeft. “Be-  Haringparty
in: wat drijft, vervoert! Waarschijn-     naast je schoenen lopen. De af-     koppellieren eveneens het merk     halve onze ANWB-functie aan de     Let op! Voor de liefhebbers is op 12
lijk hebben leverancier Rensen &       bouw van deze twintig duwbakken     Kooiman dragen.”            Noord en een populaire, 115 meter    juni de traditionele haringparty op
Driessen Shipbuilding ten aanzien       valt onder ons specialisme. Met                        lange dwarshelling voor klasse en    de werf onder regie van Scheeps-
van deze stelling eenzelfde mening,      Cees van den Berg van O. Slokkers    Scheepswerf ’t Ambacht is penvoer-   groot onderhoud draaien we onder    werf ’t Ambacht, Alubouw De
evenals de opdrachtgever, O. Slok-      Maritiem zijn we een paar keer naar   der. Het is al de vierde ponton met  andere nog schroefassen, reviseren   Mooy, Timmerbedrijf van Mame-
kers Maritiem uit Zwijndrecht.        China geweest voor aanpassingen,    casco’s die in opdracht van Rensen-  we afsluiters en ankerlieren.”     ren, Bogenda Elektro en de buur-
Waar in 1901 de heren Jonker en        die bij aankomst van de casco’s tot   Driessen Shipbuilding onder de     In samenwerking met Arie Uitten-    man, Mitsubishi-dealer Koedood.
Stans aan de werf gestalte gaven, is     in detail waren uitgevoerd”, zegt Ab  waterlijn worden gecontroleerd.    boogaard wordt ook nog de nieuwe    Een samenwerking van firma’s die
Ab de Leeuw vandaag de dag de         de Leeuw.                “Bij elkaar waren we er met dertig   Union 12 afgebouwd. Met zijn      zich niet beperkt tot haringhappen,
‘stuurman’ die Werf ’t Ambacht met      “De bakken zijn van een uitsteken-   man aan bezig, een mooie klus     neus in het dok ligt het Dynamica    maar ook bij scheepsinstallatie, re-
zijn crew op koers houdt. In een       de kwaliteit. Laswerk, plaat- en    voor ons allen”, aldus Ab de Leeuw.  roro-voorschip, waar een op- en     paratie of vernieuwing vanzelfspre-
roemruchte en interessante geschie-      maatvoering zijn die van een luxe    Cees van den Berg, verantwoorde-    afrijbrug wordt gerealiseerd die drie  kend is, in Hendrik-Ido-Ambacht.
  V E IL IG          &     VAS T        |   een bijdrage van Klaas den Braven,
                                  oud-lid van de CCR-werkgroep Gevaarlijke Stoffen
Nog niet verplichte restladingtank
moet wél aan ADNR-eisen voldoen
In het ADNR wordt gesproken over       aan een beslissing van de Centrale   ten behoeve van leidingen en slan-   drukventiel een deflagratie en het   een ingebouwde restladingtank en
restladingtanks en vaten ten be-       Commissie voor de Rijnvaart. In de   gen.                  snelafblaasventiel een duurbrand    een aan dek opgestelde tank aan
hoeve van slobs. Ieder tankschip       praktijk is deze koppeling echter    Bij open tankschepen met vlamke-    kunnen weerstaan. Tevens moet de    dezelfde eisen moeten voldoen.
moet zijn voorzien van ten minste       met het Afvalstoffen Verdrag. Zodra   rende inrichting moet de restla-    restladingtank zijn voorzien van
één restladingtank en vaten voor       dit in werking treedt, zal er ook een  dingtank voorzien zijn van een     een niveau-meetinrichting en aan-    Als het schip stoffen mag vervoeren
slobs. De restladingtanks zijn be-      aantal wijzigingen in het ADNR     inrichting om er zorg voor te dra-   sluitingen voorzien van afsluiters   waarvoor in de Tabel C een afstel-
doeld voor de opname van vloei-        worden doorgevoerd en zal tevens    gen dat er in de restladingtank geen  voor de leidingen en slangen.      druk van het snelafblaasventiel
bare lading die na het lossen, zon-      de overgangsregeling komen te ver-   te hoge drukken ontstaan. Deze                         wordt vereist van 50 kPa, dan moet
der gebruikmaking van een           vallen. Met andere woorden: de     opening moet voorzien zijn van     Indien in plaats van een vast inge-   ook de restladingtank met een zelf-
nalenssysteem, als rest in de lading-     schepen moeten er dan mee zijn     een vlamkerend rooster. Verder     bouwde restladingtank gebruik ge-    de snelafblaasventiel zijn uitgerust.
tank of het leidingsysteem achter-      uitgerust onder de voorwaarden     moeten er een peilopening en aan-   maakt wordt van grote verpakkin-    Aan boord van type N gesloten zal
blijft. De vaten voor slobs zijn be-     genoemd in het Afvalstoffen Ver-    sluitingen voorzien van afsluiters   gen (IBC) of tankcontainers moeten   dit meestal 10 kPa zijn.
doeld voor het pompbare of niet        drag.                  aanwezig zijn ten behoeve van lei-   die zijn voorzien van een aanslui-   Omdat op de identificatieplaatjes
pompbare mengsel van ladingres-                            dingen en slangen.           ting om tijdens het vullen de uit-   van de snelafblaasventielen de ope-
tanten met bijvoorbeeld waswater       Er zijn echter al vele nieuwbouw-    Bij gesloten tankschepen moet de    tredende gassen op veilige wijze af   ningsdruk vaak in mbar wordt aan-
of roest. In het ADNR wordt voor       schepen uitgerust met een restla-    restladingtank zijn voorzien van    te kunnen voeren, een mogelijk-     gegeven is het goed te weten dat 50
de opname van de restlading ook        dingtank, alhoewel de verplichting   vlamkerende over- en onderdruk-    heid om het niveau te meten en     kPa overeenkomt met 500 mbar en
de mogelijkheid gegeven om in         eigenlijk nog niet bestaat. Een rest-  ventielen. Dit overdrukventiel moet  aansluitingen voorzien van afslui-   10 kPa met 100 mbar.
plaats van de vast ingebouwde rest-      ladingtank moet, indien aanwezig    als vlamkerend snelafblaasventiel   ters ten behoeve van leidingen en    Om problemen bij de inwerking-
ladingtank een grote verpakking of      en hoewel de verplichting er nog    zijn uitgevoerd, dat zo is ingesteld  slangen.                treding van het Afvalstoffenverdrag
een tankcontainer in de ladingzone      niet is, volledig voldoen aan de ei-  dat hij tijdens de vaart onder nor-  Verder is er nog een voorwaarde: de   te voorkomen raad ik een ieder aan
te plaatsen.                 sen die het ADNR noemt.         male omstandigheden niet in wer-    restladingtanks, de grote verpak-    de ventielen op zijn of haar restla-
Nu is op basis van het Protocol de      Deze eisen verschillen per type     king treedt.              kingen of de tankcontainers mogen    dingtank te controleren. Maar ei-
verplichting tot het aan boord aan-      tankschip. Bij open tankschepen     Aan deze voorwaarde is voldaan     niet met het gasverzamelsysteem     genlijk zouden die nu al goed moe-
wezig zijn van de genoemde tank        moet de restladingtank voorzien     indien de openingsdruk van het     van de ladingtanks zijn verbonden,   ten zijn, omdat de installatie reeds
of de vaten nog steeds niet van        zijn van een inrichting om er zorg   ventiel voldoet aan de eisen voor   met uitzondering van de tijd die    is afgenomen en goed bevonden
kracht. In het Protocol wordt de       voor te dragen dat in de restlading-  de te vervoeren stof conform 3.2,   voor het vullen van de restlading-   door de Inspectie Verkeer en Water-
verplichting tot het aan boord heb-      tank geen te hoge drukken ont-     Tabel C, Kolom 10. Indien in 3.2,   tanks, grote verpakkingen of tank-   staat en de classificatiebureaus.
ben van een nalenssysteem, de rest-      staan, van een peilopening en aan-   Tabel C, Kolom 17 explosiebescher-   containers noodzakelijk is.
ladingtank en de vaten gekoppeld       sluitingen voorzien van afsluiters   ming is vereist, moet het onder-    In het kort komt het erop neer dat
De Binnenvaartkrant         14                                                                    3 juni 2008

Gevraagd kapitein / 2e kapitein                 Gevraagd
                                                       Rederij Alpha Bunker Service 3 BV
 voor koppelverband Independent            Echtpaar op mbs, 900 ton.
vaste containervaart Antwerpen/Basel            Tel. 06-22988291                 Inverband met uitbreiding van onze vloot zijn wij opzoek naar,
    vrijetijdsysteem 14/14
    Voor info. Tel 06-51278037
                                 Wij bieden aan                Kapitein i.b.v Grootvaarbewijs,
                                                       Radardiploma, ADNR en Marifooncertificaat.

                                                       Stuurman i.b.v. Grootvaarbewijs.
                            Passagiers-, party-, restaurant-,
                                                       Matrozen i.b.v Dienstboekje,
                            woonschip                       Ervaring op bunkerschepen vereist.
 Watertransport van de Graaf & Meeusen
                            Bj. 1901, afm. L 36 x B 5,50 x D 1,23m
 is wegens uitbreiding van de vloot met
   een motorschip van 3.500 ton           motor 250 kW, nieuwe aggregaat, binnen         Havengebied Regio Rotterdam • week op / week af
      op zoek naar een:              betimmering is compleet verwijderd,
                            nieuw vlak
   gemotiveerd (echt)paar              Vraagprijs € 130.000,- + provisie + BTW        Vacatures zie:
                                                       Alpha Bunker Service BV            www.alphabunker.com
    om dit schip gezamenlijk te          Passagiersschip                                             Info@alphabunker.nl
                                                       Westhavenkade 87 d
   exploiteren waarbij wij openstaan         25x6.00x0.85 mtr
    voor overname op termijn.           Bouwjaar 1974                     3331 AV Vlaardingen                Fax 010 4343337
   Financiële middelen zijn hierbij         SUK tot 2009
       niet noodzakelijk.            2 Schottels, samen 430 kW                                       Aan en verkoop van:
                                                                               • Baggerschepen
                            Vaargebied 3 - Groot zonnedek                                     • Kraanschepen
  Een uitstekende kans voor een net en
                            Direct leverbaar                                           • Pontons
  gemotiveerd paar om voor “zichzelf”                                                            • Sleepboten
  te starten. Volledige ondersteuning        Euro 180.000,00 + 5% Provisie en BTW
                                                                               • Loods / crewtenders
  zowel financieel als technisch vanuit        EEN AANTAL VOITH - SCHNEIDER                                     • Ankers / kettingen
       onze organisatie.
                            GR8E TE KOOP                      2 x SCHOTTELS: Aquamaster ALT 250/3750 thruster met boven en
                                                       ondertandwielkast, lengte tussenstuk 2,5M. Met Caterpillar 3406 TA
  Voor meer informatie kunt u contact         Schiffsagentur H. Schäfer               218 kW / 300 pk. Schroef diam 1M. Compleet geleverd met besturingsunits en
  opnemen met: Dhr. S.A. Meeusen           Email: mariafranziska@hotmail.com           alle electronica.
     Telefoon: 0180-487130            Tel. (0049) 2150-1002 Fax 6593             DUBBELSCHROEFS DUWBOOT: afm: 10.8M x 5.08M x 1.26M 2x Iveco
 E-mail: meeusen@gmwatertransport.nl         GSM: 0049-173-2729102                 110 Kw / 150 pk. Gen: 30Kva Iveco, beide nieuw. Stuurhut hydr. hefbaar.
                                                       Schip wordt geleverd met nieuwe SI.
                                                       PILOTBOAT / CREWTENDER: Aluminium Afm: 12.6M x 4.6M x 1.2M
                               Tondia B.V.                   max 12 pers. 2 x 307 kw / 400pk MAN diesel, snelheid 42 km/u. Uitgerust voor
   ‘’De binnenvaart heeft toekomst’’         Vraagt voor het Passagiersschip            24 x 7 x 365 dagen bedrijf. In uitmuntende conditie. Snel leverbaar.
                            “Rembrandt van Rijn”                 ZELFVARENDE KRAANPONTON: afm: 39.7M x 9.02M x 2.52M.
   Door ons uitgebreide ladingpakket                                    DAF DKZ 1160 A 250 kW / 340 pk.
   kunnen wij extra scheepsruimte             Kapitein
                                                       Boegschroef DAF DK 1160M, 125 kW / 170 pk verbouwd tot kraanschip in 1992.
   gebruiken vanaf minimum 1000 ton            ( vrijetijdsregeling )
   laadvermogen.                                              50 tons PLM RUPSKRAAN: type: PLM 50 HD. bj: 2003. giek lengte: 30M.
                            Vaargebied hoofdzakelijk Rijn, Moezel,        Kraangewicht: 81Ton. ballast 25T Zwenkbereik: 360°. Uitgerust als hijskraan en
   Zeker in de enkelwandige schepen zijn
                            Main en Donau                     grijperkraan. De kraan word geleverd incl. 3 grijpers.
   wij zeer geïnteresseerd.
   Dubbelwandige schepen zijn eveneens                                            Voor meer info bel of bezoek onze website!
                            Voor deze functie is/zijn gewenst:
   van harte welkom.
                              • Ruime ervaring                              Marine Trading & Brokerage BV
                              • Goede technische kennis
   Aanmelden:                                                                 Kotterstraat 2
                              • Goede contactuele eigenschappen                         3133 KW Vlaardingen
   De heer K. Claussen
                              • Representatief                            Tel. 010-2322056     Fax. 010-2322046
   Telefoon: 0049-40895051
                              • Beheersing Engelse taal is een pre                     Email: info@marinetrading.nl
   Fax: 0049-408902233                                                        Internet: www.marinetrading.nl
                              • Bij de betreffende functie behoren een
   E-mail: knut.claussen@tankfracht.de
                               Rijnpatent/ Radarpatent
                               (Patent op de Donau tot Budapest is
   Postfach 26 19 25 . D-20509 Hamburg                                                                               M/V
                               een pre)
   Wendenstrasse 379 . D-20537 Hamburg
                            Voor meer informatie kunt u zich wenden
                            tot dhr. Van Hengst tel: 06-53125546
                                                       Medewerker Binnendienst
                                                        Autena is één van de grootste leveranciers van ICT in
                                 Weidz Transport BV              de beroepsbinnenvaart. Wij leveren totaaloplossingen
                                     AGNES BARTOUTSLAAN 35
                                    3342 GE HENDRIK IDO AMBACHT
                                                        op het gebied van automatisering, telecommunicatie
                                 TEL: 078-6840112  E-MAIL: WEIDZ@WEIDZ.NL  navigatie aan boord maar ook netwerkoplossingen bij
                            Na de twee eerste succesvolle jaren hebben wij     verschillende bedrijven aan de wal.
                            ons team versterkt.                   Wij zoeken een veelzijdig technisch medewerker voor de binnen-
                            Met ons uitgebreide ladingpakket zijn wij op
                                                        dienst voor 40 uur per week.
                            zoek naar diverse schepen in verschillende maten.
                                                        Met een directe collega is deze persoon verantwoordelijk voor;
                            Onze voorkeur gaat uit naar een langdurige       - de telefonische ondersteuning.
                            samenwerking                      - het begeleiden en plannen van projecten.
                                                        - een stuk in- en verkoop.
                                                        Deze persoon dient;
    Spijkenisse, Maasboulevard 34          Dodehoek cameraoplossingen               - zelfstandig, accuraat en stressbestendig te zijn.
OPEN HUIS ZATERDAG 7 juni 2008 11.00 – 13.00 UUR
    Zeer luxe en ruim top-appartement op een                                - over een afgeronde MBO -opleiding te beschikken.
 schitterende locatie met fantastisch uitzicht op de                              - over enige kennis te beschikken van Microsoft besturingsystemen,
 rivier de Oude Maas en het scheepvaartverkeer. Dit
appartement is perfect onderhouden en beschikt over                                server- en office -oplossingen.
   een woonoppervlakte van 95 m² en biedt de                                Er wordt gewerkt in een klein hecht team waarop vooral plezier in het
 mogelijkheid om een zeer ruime inpandige garage             Diverse mogelijkheden
     (25 m²) bij het appartement te kopen.                                 werk voorop staat.
       Vraagprijs € 229.000 k.k.                  aangepast aan uw wensen.       Spreek dat alles je aan, neem dan contact met ons op voor een gesprek.
                                     Zoomcamera’s in de gang-
                            boorden of een compacte camera op het
                            zoeklicht? Vrijwel alles is mogelijk.                                   Roggeweg 8e | Nijmegen
                                Wij monteren ook op locatie.                                   Tel +31 (0)24 355 94 17
         TEL. 078 - 618 44 94            Tel. 0521-342550 of 0653-504704
    e-mail: zwijndrecht@vrijehuizenmarkt.nl
                                   www.navicom.nl                                      E-mail info@autena.nl
      Internet: www.vrijehuizenmarkt.nl
 De Binnenvaartkrant              15                                                                             3 juni 2008100.000e schutting voor Wintam
                                                                    Aan de sluis van Wintam is het      op de Rupel. In plaats van schepen tot
                                                                    100.000e schip geschut. Bij deze mijl-  4.000 ton kunnen er schepen tot


 “Veiliger werken in de haven moet”                                                  paal kwam de Vlaamse minister-presi-
                                                                    dent Kris Peeters persoonlijk een
                                                                    handje toesteken.
                                                                                         10.000 ton worden geschut.
                                                                                         Sinds de opening kent het aantal
                                                                                         schuttingen een gestage groei. Op het
                                                                    De sluis in Wintam verbindt sinds    traject Antwerpen-Brussel-Charleroi
 Werken in de haven is nog steeds niet       De afgelopen jaren hebben Cepa en    meer omdat havenarbeid nog steeds     1997 het Zeekanaal met de Schelde.    nam de scheepvaart de voorbije jaren
 veilig genoeg, bleek onlangs op het        Ocha, het opleidingscentrum voor ha-  vier keer onveiliger blijkt dan het lan-  Ze werd gebouwd op verzoek van de    snel toe. Werd er in 1997 nog negen
 eerste veiligheidscongres van Cepa, de       venarbeiders, flink gewerkt aan de   delijke gemiddelde. De organisatie     industrie als onderdeel van de moder-  miljoen ton goederen getranspor-
 organisatie van havenwerkgevers. Het        veiligheid op het werk. Zo kregen tal  heeft samen met Ocha een meerjaren-    nisering van het Kanaal Brussel-Rupel.  teerd, in 2007 was het al dertien mil-
 colloquium was opgedragen aan de 43-        van leidinggevenden een EHBO-cursus.  plan uitgewerkt. Voortaan zullen voor-   Daarbij werd een rechtstreekse ver-   joen ton. De 100.000e schutting staat
 jarige havenarbeider Marc Voorbogt,        Het aantal ongevallen daalde daardoor  mannen beter worden gecoacht en      takking naar de Schelde gegraven,    daarmee symbool voor de opmars van
 die op 13 mei dodelijk verongelukte op       vorig jaar met 11,8 procent. Ongeval-  komt er een ‘peterschapsprogramma’     zodat schepen het bochtige traject    het scheepvaartverkeer op de Vlaam-
 kaai 133. Het was het eerste dodelijke       len met dodelijke afloop blijven, het  voor jonge, onervaren havenarbeiders,   over de Rupel voortaan niet meer     se vaarwegen, zei Peeters.
 ongeval in de haven in twintig maan-        recente ongeval ten spijt, beperkt.   zodat ze beter voorbereid worden op    hoefden af te leggen.          (foto Waterwegen en Zeekanaal)
 den.                        Deze trend wil Cepa bestendigen, te-  het echte werk.              De nieuwe sluis was bovendien veel
                                                                    groter dan de oude sluis van Wintam
Ook Duinkerke haalt banden aan                                                     Katoen Natie bouwt in
met Luikse haven                                                            Brussel distributiecentrum
DOOR SARAH DE PRETER                 ropese transportafgevaardigden     havens vinden al jaren regelmatig     Katoen Natie gaat een distributie-    en hoopt dat daardoor ook andere
De haven van Luik staat volop in           is nu ook de haven van Duin-      transporten plaats. Het gaat voor-     centrum bouwen op het voorma-      bedrijven tussen Brussel en Antwer-
de belangstelling. In navolging           kerke op bezoek geweest.        namelijk om coils van Duinkerke      lige Carcoke-terrein in Brussel. Het   pen voor de binnenvaart zullen
van het Antwerpse havenbedrijf                                naar Luik ,maar ook om steen-       wordt meteen het grootste distribu-   kiezen.
en nog onlangs een delegatie Eu-           Tegen de achtergrond van de groei-   kool.                   tiecentrum van de haven van Brus-
                           ende goederenstromen dingen zee-    Emile-Louis Bertrand, directeur      sel.
                           havens meer dan ooit naar de hand    van het Luikse havenbedrijf, accen-
                           van de kleinere havens in hun ach-   tueerde tijdens de ontmoeting het     Katoen Natie gaat er consumenten-
                           terland.                belang van binnenhavens als ver-      goederen behandelen en verdelen.         GOED DOOR DE
                                               deelpunten in de achtertuin van de     Het gaat om textielproducten, maar        BOCHT MET EEN
  BALLAST                      Samenwerking              zeehavens. Ze zijn volgens Bertrand    ook cosmetica- en doe-het-zelf-          VETH KOPROER
  POMP                       Het havenbedrijf Duinkerke was op    optimaal gelegen langs de vaarwe-     producten. Ze worden ingevoerd
                           16 mei te gast in Luik met in zijn   gen en dichtbij de Europese afzet-     uit Azië en met binnenschepen van
                           kielzog een delegatie van havenbe-   markt. Als gevolg van de sterk       Antwerpen naar Brussel gebracht.
                           drijven. De Belgische binnenhaven    groeiende goederenstromen zijn       Daar worden ze herverpakt, geëti-
    MET 7,5 KW MEER DAN
    1000 KUUB / UUR VERPOMPEN!          en de Franse zeehaven spraken af    binnenhavens cruciale schakels ge-     ketteerd en doorgestuurd naar de
                           hun samenwerking verder uit te     worden in de logistieke keten, zei     Brusselse winkels.
                           bouwen en bestaande goederen-      Bertrand.
                           stromen tussen de havens efficiën-   De Luikse haven gaat prat op zijn     In het nieuwe centrum, dat in 2012
                           ter af te wikkelen.           positie als grootse Belgische bin-     operationeel moet zijn, kunnen
                           Luik maakte van de gelegenheid     nenhaven en (na Duisburg en Pa-      400 mensen aan de slag. Het pro-
                           gebruik om zich te profileren als    rijs) derde binnenhaven in Europa.     ject kost 60 miljoen euro, waarvan
                           een natuurlijke partner in het ach-   Vorig jaar werden er ruim 15,7 mil-    Katoen Natie zelf tweederde finan-
21156
                                                                                         99.211
      www.veth-motoren.com
                           terland van de haven van Duin-     joen ton goederen behandeld, een      ciert. De rest wordt bijgelegd door        www.veth-motoren.com

   POSTBUS 53 - 3350 AB PAPENDRECHT        kerke, meteen de derdegrootse zee-   stijging van bijna tien procent ten    het Brussels Gewest. De Brusselse       POSTBUS 53 - 3350 AB PAPENDRECHT
  TEL. (078) 615 22 66 - FAX (078) 641 11 69                                                                    TEL. (078) 615 22 66 - FAX (078) 641 11 69
                           haven in Frankrijk. Tussen beide    opzichte van het jaar daarvoor.      haven is opgetogen met het project
De Binnenvaartkrant  16  3 juni 2008
 De Binnenvaartkrant          17                                                                        3 juni 2008

ECT-dochter in Willebroek verdubbelt capaciteit

“Fijnmazigheid in achterland laat
verdere groei toe”
DOOR SARAH DE PRETER            Rotterdam. Op Antwerpen varen      groei van 9 procent gerealiseerd, zei
De TCT-terminal in Willebroek        drie schepen per dag. Het estuaire    president-directeur Jan Wester-
heeft de derde en voorlopig laat-      schip Deseo onderhoudt een weke-     houd. Des te belangrijker is het
ste uitbreiding van zijn terrein      lijkse verbinding met de haven van    volgens hem ook de capaciteit van
officieel in gebruik genomen. De      Zeebrugge. Verder pendelen er klei-   de terminals in het binnenland ver-
voorbije jaren is er al twaalf mil-     nere binnenschepen tussen de ter-    der uit te breiden. Naast de uitbrei-
joen euro in de terminal geïnves-      minal en zijn satellietterminals in   ding in Willebroek komen er op de
teerd. Dankzij de jongste uitbrei-     Grimbergen en Avelgem.          railterminal van ECT in Venlo mo-
ding kan de overslag vrijwel        “We groeien stilaan door naar een    gelijkheden voor scheepsverlading
verdubbelen; naar 200.000 TEU        centrale hub in een binnenlands     bij. En met de Euromax Terminal
per jaar. Of ook daarna nog         netwerk van kleinere terminals”,     investeert het concern ook langs de
ruimte voor uitbreiding is, valt      aldus directrice Martine Hiel. “Ons   zeekant in extra capaciteit.
af te wachten.               enige knelpunt is de Boulevardbrug    “Een aantal stormen op rij en het
                      over het Zeekanaal. De vaargeul is    feit dat we tegen de maximum-
Op de Willebroekse terminal, een      er slechts 16 meter breed. Als eind   capaciteit aanzitten, hebben vorig
volle dochter van ECT in Rotter-      dit jaar de nieuwe brug in gebruik    jaar vertragingen veroorzaakt”, al-
dam, werd vorig jaar 109.600 TEU      wordt genomen, is onze terminal     dus Westerhoud. “We stikten ge-
behandeld. Sinds de start in 1999      voor grotere schepen bereikbaar.”    woon in het volume. Inmiddels
en de overname door ECT in 2001       “In de toekomst toe willen we een    hebben we de vertragingen beter
is de overslag er alleen maar toege-    extended gateway van de ECT-termi-    onder controle – mede door betere
nomen. In totaal ging er al 600.000     nals in Rotterdam worden. Contai-    afspraken met de binnenvaart te
TEU over de kade.              ners die daar aankomen, kunnen      maken.”
                                           “In samenwerking met enkele bin-
                                           nenvaartoperators willen we met
                                           aangepaste duwbakken containers
                                           naar Duisburg gaan brengen.” Deze    Martine Hiel: “De komende jaren kunnen we de capaciteit verdubbelen.”
                                           krant bracht dat nieuws in februari
                                           naar buiten. Westerhoud vervolgt:    het ons niet ze te bedienen, dan    ren. Dat kan tegenwoordig niet
                                           “Zo krijg je in één keer 1000 TEU    ontvangen ze een vergoeding. We    meer, omdat het ten koste ging van
                                           over de Rijn. Ik sluit niet uit dat we  zien dat we in de nacht veel capa-   de procesbeheersing.”
                                           deze aanpak op termijn ook met      citeit over hebben. Die willen we   “Per slot van rekening gaat ook de
                                           Willebroek gaan bespreken.”       voortaan beter benutten.”       balie op de luchthaven op een be-
                                           “Daarnaast kijken we naar nieuwe                        paald moment gewoon dicht. Wie
                                           strategische locaties in het achter-   Impopulaire maatregelen        te laat komt, kan niet meer inchec-
                                           land. Het hoeft niet noodzakelij-    “Maar als marktleider zul je nu een-  ken, ook al duurt het nog drie uur
                                           kerwijs om de overname van termi-    maal af en toe ook impopulaire     voordat het vliegtuig opstijgt.”
                                           nals te gaan, men kan ook        maatregelen moeten nemen om de
                                           samenwerkingsverbanden opzet-      grote volumes te verwerken. De
                                           ten. Fijnmazigheid in het achter-    markt was gewend tot een uur voor
                                           land staat toe dat we verder groei-   het vertrek van de zeeschepen nog
                                           en.”                   een container te kunnen aanleve-
Jan Westerhoud: “Het duwbakkenconcept gaan we op termijn ook met TCT be-
spreken.”


Het terrein is stapsgewijs uitge-      dan direct naar Willebroek worden
breid. Met de derde uitbreiding       gebracht, waar ook de douanefor-
komt de terminal op een totale op-     maliteiten worden afgehandeld.
pervlakte van 10 hectare. Op de       Daardoor kan ECT de lading snel
klantenlijst staan grote namen als     wegtrekken uit de zeeterminals en
Mazda – destijds de eerste klant van    ze naar een locatie dicht bij de eind-
TCT. De containers van Mazda, die      bestemming brengen.”
vroeger met vrachtwagens van de       De derde uitbreidingsfase van de
Rotterdamse haven naar Willebroek      TCT-terminal heeft 1,5 miljoen
werden gebracht, worden door bin-      euro gekost. Er ging een grondige    Een ongewone gast bij de TCT-terminal: de James Cook was speciaal voor de feestelijkheden naar Willebroek gekomen.
nenschepen op de terminal afgele-      sanering van de bodem aan voor-     (foto’s Sarah De Preter)
verd. Daar worden ze opgeslagen       af.
en op afroep bij Mazda afgeleverd.                          Westerhoud deed een oproep aan
Op die manier hoeft het bedrijf zelf    Vertragingen               logistieke partijen om nog vaker de     Verkrijgbaar bij 'de Binnenvaartkrant'
minder opslagruimte aan te hou-       Of er na deze uitbreiding nog een    krachten te bundelen. Schelden en
den.                    vierde expansieslag komt, kan Hiel    roepen wie schuld draagt aan de
                                                                       ‘De Beste Maatjes’ deel 1 en
Onlangs ging ook H&M met TCT        niet bevestigen: “We zijn momen-     vertragingen heeft geen zin. zei hij.    ‘66 Losse Steken’ - "de beste columns" van Michèl Gonlag
in zee. Vanuit Willebroek worden      teel in gesprek over extra hectares   “Door te blijven denken in kolom-     Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met ‘de Binnenvaartkrant’;
de containers van het kledingcon-      in de omgeving. Voorlopig kunnen     men los je de problemen niet op.     service@binnenvaartkrant.nl, tel. 010-4140060
cern verder verspreid naar het Bel-     we echter rustig doorgroeien en de    We moeten de switch naar een be-
                                                                Of kijk op www.binnenvaartkrant.nl voor een bestelformulier.
gische achterland en naar Frank-      overslag verdubbelen naar 200.000    tere samenwerking maken. Die is
rijk.                    TEU. Binnen een jaar of vijf kijken   ook al volop gaande. Op onze Del-     *Exclusief verzendkosten;
                      we wel weer verder.”           ta Terminal loopt een pilot met      NL € 1,76 / Europa €2,45 / buiten Europa € 5,52
Centrale hub                Ondertussen neemt de overslag op     vrachtwagens. Als truckers vóór tien   Inclusief 6% btw
Dagelijks verbinden twee binnen-      de zeeterminals van ECT in de Rot-    uur ’s ochtends of na vijf uur ’s mid-
schepen de terminal in Willebroek
met de zeeterminals van ECT in
                      terdamse haven verder toe. Ten op-
                      zichte van vorig jaar is er al een
                                           dags containers ophalen of afleve-
                                           ren, krijgen ze een beloning. Lukt
                                                                Voor slechts  € 9,95*      per stuk.
De Binnenvaartkrant        18                                                                        3 juni 2008

                                   Gevraagd                               Rederij Ringoot en zoon nv
                             1ste/2de kapitein op mts Samui
                             i.b.v. alle papieren, 14 op/14 af,
                            kost en reis vrij, Zwitserse condities.
                              Tel. 00316-54323820
                                                   Gezien de niet aflatende groei van onze onderneming,
                                   Wir suchen ein         zoeken wij ondernemers met motortankschepen om
                              Schiffersehepaar für Schubverband.
                                                   onze vloot uit te breiden.
                             Nur A1 internationale Fahrt. Rhein- und
                            Radarpatent, nichtraucher, gute Zahlung und  Wij zoeken daarom tankers met een laadcapaciteit
                                  regelmässige Freizeit.       vanaf 2000 ton tot 4000 ton, type N gesloten of type C,
  Watertransport van de Graaf en                Tel. 0049-6211234777
   Meeusen B.V. zoekt voor een                                   enkel of dubbelwandig.
     van haar duwboten:                                      ARA-vaargebied
   Kapitein (ma - vrij)                        Gevraagd:          Mogelijkheid tot timecharter.
  Kapitein (week / week)                        Kapitein
  Stuurman (week / week)                                       Verdere informatie te verkrijgen op onderstaand adres:
                                met duwvaart ervaring op
  Matroos (week / week)                mdb Hammonia (v.a. juni Herkules IX)                    Metropoolstraat 1
   Voor meer informatie kunt u contact         Internationale vaart, week op/week af
   opnemen met: Dhr. S.A. Meeusen
                                CAO binnenvaartcondities
                                                                   2100 SCHOTEN
      Telefoon: 0180-487130
  E-mail: meeusen@gmwatertransport.nl         Info: tel. 0610-971 663 of 0651-293 699                  +(32) (0) 3 235 75 75


Ons aanbod                                               Te koop riante, luxe penthouse op de twaalfde
Nieuwbouw:
                                                      verdieping van de middelste woontoren
Tanker 135 x 11,45 x 5,15 type C, 4000 ton,                                  aan de waalhaven te Nijmegen.
levering maart 2009
MS Type : Narvik 135 x 11,45 x 3,60,
compleet eind 2009/2010
MS Type : Innuendo 135 x 11,45 x 3,60,
compleet eind 2009/2010
MS Type : Mission 135 x 11,45 x 3,60,
complete begin 2009
MS Type : Alverna 110 x 11,45 x 3,60,
vaarklaar juli 2008
Ms Dortsman, 4000 ton, bouwjaar 2002 – 135 x 14,20 x 3,20
Hoofdmotoren 2 x 1380 pk Cat – boegschroef 1015 pk Cat
Ms Jori Jan, 3555 ton, bouwjaar 1999 - 135 x 11,45 x 3,23
Hoofdmotoren 2 x 1197 pk Mitsubishi
Ms Comienzo, 3094 ton, bouwjaar 1993- 110 x 11,45 x 3,51
Hoofdmotor 1800 pk ABC werft Boost
MS Wijkerzand, 2157 ton, bouwjaar 1988 – 103 x 9,50 x 3,18                          Indeling: woonkamer met serre, woonkeuken, berging, 3 slaapkamers
Hoofdmotor 1200 pk Cummins                                        (waarvan één met garderobekamer en balkon op het zuiden) en 2 badkamers.
Ms Necton, 2000 ton, bouwjaar 1988-2000 – 105 x 9,40 x 2,97                      In de parkeerkelder is een eigen parkeerplaats voor 2 á 3 auto’s en een ruime berging.
                                Tevens schepen te koop
Hoofdmotoer 1600 pk Cummins                                          Woonoppervlak: 225 m², inhoud: 810 m³. Vraagprijs: € 757.000,- k.k.
                               gevraagd van verschillende                     Aanvaarding: reeds beschikbaar.
Ms Viator, 1169 ton, bouwjaar 1962 – 85 x 8,25 x 2,62    afmetingen en bouwjaren !!!
Hoofdmotoren 2 x 400 pk Caterpilar 2003            Kijk ook op onze website.                  Informatie: Hendriks Makelaardij te Nijmegen,
DSB Reat, met dubbele duwsteven, bouwjaar 1926          www.shipvision.nl                     tel 024-3818250 of nijmegen@hendriks.nl.
kijkhoogte 9,5 m. Rijncertificaat, 3200 ton Communitair,
2 bakken 6000 ton, volledige ADNR,
Hoofdmotor 750 MWM rev. 2005 + straalbuis
                                                                Justkar Sealing Company BV is een leverancier van mechanische
                                                                afdichtingen en aanverwante producten en diensten. Wij reviseren
                                                                mechanische as afdichtingen en pompen. Wegens succes is
                                                                Justkar Sealing Company BV op zoek naar een gedreven:


                                                      Servicemonteur en/of Pompmonteur m/v
                                                   Waar kom ik terecht?
                                                   Een goed internationaal georiënteerde organisatie met een jonge uitstraling.
                                                   Een no-nonsense cultuur en een informele sfeer.

                                                   Functie omschrijving:
                                                   U bent verantwoordelijk voor reparaties, preventief en correctief onderhoud aan pompen
                                                   en pompinstallaties. Tevens stelt u zelfstandig pompen en pompinstallaties in bedrijf. Als
HET ORANJEGEVOEL BEGINT BIJ KVH!                                   servicemonteur bent u niet alleen werkzaam in de werkplaats, maar ook op locatie.
KVH, de nummer 1 TV antenne voor de binnenvaart                            Wij bieden:
                                                   •     Het uiteindelijke goede salaris hangt sterk af van je achtergrond
                                                   •     De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend
                                                   •     Vast dienstverband na een proefperiode en een 40-urige werkweek
                                                   •     Voor het uitoefenen van deze functie wordt een service auto en een telefoon ter
                                                        beschikking gesteld.

                                                   Functie eisen:
                                                   •     MTS of scheepswerktuigkunde
                                                   •     In het bezit van VCA-certificaat
Ruim 1200 schippers gingen u voor en missen                              •     In het bezit van een geldig rijbewijs B. Rijbewijs BE is een pre.
nooit meer hun favoriete TV programma.                                •     Bekend met pompen en pompsystemen
                                                   •     Werkervaring als servicemonteur in de buitendienst en/of ervaring met onder
                                                        houd aan pompen en/of Mechanical seals
Dealers: Kalkman Telecommunicatie, Krimpen a/d IJssel; Oechies                    •     Zelfstandig maatregelen en beslissingen nemen die de uitvoering van uw
Elektrotechniek, Rotterdam; de Beurs Scheepsmateriaal, Rotterdam;                        werkzaamheden waarborgen
                                                   •     Bij voorkeur woonachtig in de regio Rotterdam en omstreken
Gova Scheepselectronica Services, Ridderkerk; Herman van Kruchten,
Maasbracht; Gebofa Maritiem, Dalfsen; Eprom electronica, Terneuzen;                                     Solliciteren:
Service Centrum Lobith, Tolkamer; Megatronics BVBA, Antwerpen (België)                    Stuur of mail je CV naar Justkar Sealing Company BV, t.a.v. dhr. A. Bhatti,
                                                       Edisonweg 15, 3291 CK Strijen, www.justkar.nl of mail naar: info@justkar.nl.
 De Binnenvaartkrant              19                                                                      3 juni 2008Gered door familie De Haas
Met een kempenaar geladen              begonnen voor deze reddings-
met 500 ton sojaschroot waren            actie, wimpelden de schipper
wij 20 mei met ms Dageraad              en zijn vrouw dit heel snel af.
van Amsterdam naar Neuss.              “De volgende keer hebben wij
Vol goede moed begonnen we              misschien jullie hulp wel no-
aan onze Rijnreis. Toen we bij            dig”, zeiden ze.
Wijk bij Duurstede te berg              Familie de Haas, nogmaals
draaiden, viel na 1 kilometer            hartelijk dank voor jullie
plotseling de motor uit.               hulp!

Snel het anker gepresenteerd             Ruben Hoekstra en Fokke
en toen riep de buurman van             Boersma,
de Anna Arina al op of wij hulp           crew ms Dageraad
nodig hadden. Gekoppeld wil-
de hij ons wel naar een veilige
ligplaats brengen. Wij waren
heel blij met de hulp.                      INGEZONDEN
                                         BRIEF
Toen we over een vergoeding                                De Dageraad op sleeptouw bij de Anna Arina.
Roeiers doen proef om beter                                                                         INGEZONDEN
op te laten vallen voor beroepsvaart                                                                                 BRIEFOp 6 maart was er op de sluis in           ervaren hoe binnenschippers hen    die afstand voldoende vinden om     kleine vaarweggebruiker. Bijvoor-   mansroeiboot met stuurman, toch
Driel overleg tussen watersportver-         op de radar waarnemen.        nog voor het grote schip over te     beeld door weer geluidsseinen te   aardig in de problemen werd ge-
enigingen en Rijkswaterstaat over          Sander Wels wist de vele aanwe-    steken en de veilige wal op te zoe-   gaan gebruiken omdat roeiboten    bracht.
veilig varen op de grote vaarwegen.         zige roeiers en kanoërs te boeien   ken. Voor de vrachtschipper bre-     en kano’s niet over marifoon be-   Kortom, voor beide partijen een
Roeivereniging Jason werd hier            door aan de hand van affiches en   ken dan spannende momenten        schikken.               fijne ochtend.
vertegenwoordigd door ondergete-           praktijkvoorbeelden te laten zien   aan waarin het maar afwachten is     Voordat de roeileden van Jason
kende en een mede-rivierroeier.           wat beroepsschippers ervaren als   of hij de roeiboot weer in beeld     een roeiboot op de Rijn mogen     Na afloop deelde Wels aan de roei-
Ook enkele beroepsschippers wa-           ze roeiers of kanoërs op het water  krijgt. Je kunt je voorstellen hoe hij  besturen moeten zij daarvoor de    en de kanovereniging stukken fluo-
ren aanwezig. Volgend op dit over-          zien, of beter: niet zien. Vanaf de  zich voelt als dit erg lang duurt.    Rijnstuurbevoegdheid halen.      rescerend tape uit. Sinds 31 mei
leg heeft het bestuur van roeiver-          stuurhut van een groot binnen-    Roeiers willen uit de golven blij-    Daarvoor zijn onder andere kennis   zijn de riemen van enkele Rijnroei-
eniging Jason in Arnhem Sander            schip kan de dode hoek van de     ven, kanoërs zoeken die juist graag   van de meest voorkomende ge-     boten bij wijze van proef voorzien
Wels en Peter de Bot van Rijkswa-          schipper een kleine 500 meter     op. Het is heerlijk de hoge boeg- en   luidsseinen en basiskennis van het  van ringen met dit materiaal en
terstaat uitgenodigd om roeiers en          zijn.                 hekgolven van zo’n schip af te sur-   BPR en RPR een vereiste.       zullen de boegroeiers en stuurlie-
kanoërs te vertellen en zelf te laten        De stuurman van een roeiboot kan   fen. Het loopt de schipper echter    Na de voordracht van Sander Wels   den van de roeiboten bij Jason
                                              dun door de broek als hij bij de     kreeg iedereen de gelegenheid om   felkleurige hesjes dragen om de
                                              boeg van zijn schip een kano uit     met een schip van Rijkswaterstaat   zichtbaarheid voor beroepsschip-
                                              beeld ziet verdwijnen en die een     de Rijn op te gaan om zelf te erva-  pers te vergroten.
                                              tijd uit beeld blijft.          ren wat een binnenschipper bij    Beroepsschippers die bij Arnhem
                                              Zorg dat je als rivierroeier of -ka-   slecht zicht op de radar ziet van   roeiers ontmoeten, vraag ik mid-
                                              noër altijd de ruiten van de stuur-   een roeiboot. Voor velen was het   dels dit artikel om eventuele op-
       Beëdigd scheepsmakelaar voor Rijn- en Binnenvaart
                                              hut van het grote schip kunt zien,    een beetje schrikken om te merken   merkingen en ervaringen te mailen
 Werfkade 33                                        dan kan de schipper – bij helder     dat dit bijna niets is, en van een  naar ondergetekende. Van de resul-
 2987 RH Ridderkerk
 Tel.: 0180-463606
                                              weer – jou ook zien.           kano al helemaal niets.        taten van deze proef wordt Rijks-
                           Bemiddeling
 Fax: 0180-463540             bij aan- en verkoop van             Het zijn echter niet alleen de recre-  Niet alleen voor de Jasonners was   waterstaat op de hoogte gehou-
 Mob.: 06-55 77 22 38          schepen en financieringen             atievaarders die zich volledig moe-   dit een leuke en leerzame ochtend.  den.
                                              ten richten naar de beroepsvaart.    Ook voor de bemanning van de
 TE KOOP AANGEBODEN                                    Ook de beroepsvaart wordt met      Rijkswaterstaatboot was het leer-   Peter Visser,
 Ms Desiree. 442 ton., bwj 1943 te                             voorlichtingscampagnes en bijeen-    zaam om te zien hoe met “…maar    bestuurslid Roeivereniging
 Peronnes. Afm 49.49 x 5.08 x 2.40 mtr,                          komsten met de recreatievaart ge-    dit zijn voor ons helemaal geen    Jason Arnhem
 2 ruimen, 610 cub. Alu. ww luiken. 350 pk                         vraagd rekening te houden met de     golven…” de Kleefsewaard, een 2-   e-mail: pdvm@xs4all.nl
 Cummins, kopschroef 175 pk Cummins.
 Nautisch compleet, autokraan 1250 kg.
 Mooie woning met 2 slaapkamers.
 Met nieuw S.I. VRAAGPRIJS € 90.000,-

 Ms Shalom. Deurwaarder. 651 ton, bwj
                                              Nieuw Havenhandboek
 1960. Afm. 64.75 x 6.34 x 2.49 mtr,
 2 ruimen, 940 cub, stalen vloer en
 stofplaat. Alu Fr kap met wagen. 470 pk
                                              voor Drechtsteden
 Cummins, kopschroef 220 pk, stuurwerk
 hydro, nautisch compleet. Woning met                           Onlangs is het Havenhandboek       drijven worden behandeld en zo    halen bij het Havenbedrijf Dor-
 open keuken en 2 slaapkamers. Kruiphgt                          2008-2010 van Dordrecht versche-     geeft het Havenhandboek “op sub-   drecht aan de Merwekade 56 in
 3.90 mtr. Wordt geleverd met nieuw S.I.                          nen. Het is een coproductie van Jos   tiele maar overzichtelijke wijze   Dordrecht of telefonisch te bestel-
 VRAAGRPIJS €125.000,-                                   van der Made van Pacino Commu-      weer wat er speelt in de Drechtste-  len: (078) 639 78 78.
                                              nicatie en Peter van der Leer van    den en specifiek het maritieme as-  Op www.havenhandboek.nl is een
 TE KOOP GEVRAAGD                                     Havenbedrijf Dordrecht.         pect”.                digitale versie (ook gratis) te down-
 Schepen van alle tonnages en bouwjaren.                                              De makers zijn er in geslaagd om   loaden.
                                              Het naslagwerk besteedt niet alleen   de lezer vanaf het begin te boeien
                                              aandacht aan Dordrecht zelf maar     en bieden daardoor een keur aan
         Gevraagd                                 ook aan de andere Drechtsteden.     verschillende artikelen.
                                              Met 120 pagina’s beantwoordt het     Het Havenhandboek is gratis op te
 kapitein op mts Riverkwai                                 boek volgens de makers volledig
 i.b.v. alle papieren, 14 op/14 af,                            aan het gestelde doel: “Informatie
 kost en reis vrij, Zwitserse condities                          verschaffen in de ruimste zin van

 Tel. 00316-54323820
                                              het woord omtrent deze Drechtste-
                                              den.” Tal van onderwerpen en be-
                                                                     www.huizinga-snijder.nl
De Binnenvaartkrant        20                                                                3 juni 2008


                                  Tinnemans BV
                              S. Houbenweg 2, 6051 DX Maasbracht
                              Tel. 0475 - 461833, fax 0475 - 464426           Voor het mps Likambotè
             leverden wij de                              Pluimers Isolatie BV - Geen betere isolatie dan naadloze isolatie!!!
             draadankerlieren.
                                                  Wij wensen de Likambotè           Wattstraat 11
                                                  een behouden vaart.             7461 AB RIJSSEN
    Wij wensen bemanning en passagiers                                                    T +31 (0)548 - 516 225
                                                                         F +31 (0)548 - 520 655
         veel vaarplezier.                                                        E info@pluimers.nl

 Scheepsreparatie: stalen buikdenningen, denneboom aanpassen, zijden dichtmaken, ruimschotten
      • draadanker-, autokraan- en spudpaallieren • alu schuif- en frieschekap luiken,     WWW.PLUIMERS.EU
   luikenwagens, alu loopplanken, etc. • Verkoop van staal: knippen, branden, zetten, lassen
 Voor de rondvaartboot Likambotè
 leverden wij een Mitsubishi/Stamford generatorset
 van 45 kVa in geluidgedempte omkasting.
                                                    Havenstraat 5b • 6051 CR Maasbracht • Tel: 0475-464667 • Fax: 0475-597770
                                                    www.vissersenvandijk.nl • info@vissersenvandijk.nl

 Wij wensen bemanning en passagiers veel vaarplezier.
                                                             Wij verzorgden de complete
                                                       electrische installatie aan boord van de
                                                              rondvaartboot Likambotè
                 Havenstraat 6-7     Tel. (+31)475 - 463131
                                                        en wensen bemanning en passagiers
                 Postbus 7121       Fax (+31)475 - 465454
                 6050 AC Maasbracht    Web: www@antonius-houben.nl                      een behouden vaart.

                                                             Officieel Alphatron Dealer, Mastervolt Dealer
                              Wij wensen
                 m.p.s. Likambotè en haar bemanning
                            behouden vaart
   H.S.S. verzorgde de gehele bouw en afwerking van het schip.
                     Bunkerhaven 6 6051 LR Maasbracht tel: 0475-410402 E.mail: m.seine@wanadoo.nl
 De Binnenvaartkrant            21                                                                            3 juni 2008

Rederij Malinska en dierentuin Planckaert enthousiast over Maasbrachts product

Likamboté: speciale boot met speciale functie
DOOR JO BINDELS                 minuten in beslag. Rederij Malins-
De onlangs in de vaart gebrach-         ka onderhoudt een shuttledienst
te Likamboté is gebouwd voor          van het station naar de dierentuin
een shuttledienst in het Belgi-         met enkele, voornamelijk open,
sche Mechelen: tussen station          bootjes. Dat gebeurt in samenwer-
Mechelen Centraal en dierentuin         king met de Belgische spoorwegen,
Planckendael. Likamboté bete-          die voor kinderen groepsarrange-
kent ‘U bent welkom’ in het Lin-        menten aanbieden.
gala, een Bantoetaal, gesproken
door ongeveer zeven miljoen in-         Toch ‘kop en kont’
woners van Centraal Afrika. De         In 2005 kon de huidige eigenaar,
veerboot is de eerste nieuwbouw         Philip de Prest, de rederij kopen,
van HSS uit Maasbracht, een sa-         waarbij hij adviezen en ondersteu-
menwerking van de Vofs Seine,          ning kreeg van voormalig schipper
Strijp en Houben.                Jan van Sandijk uit Maasbracht. Hij
                        trof de bootjes aan in een matige
Planckendael, ooit opgezet als op-       staat van onderhoud. Slechts één
vangplek voor zieke dieren uit de        bootje was geschikt voor een op-
Antwerpse Zoo, ontwikkelde zich         knapbeurt. Toen werd het plan ge-
in de loop der jaren tot een zelfstan-     boren voor een nieuwe en grotere
dige zoo. Deze dierentuin beschikt       boot. Omdat de Leuvense vaart te
over een unieke eigenschap door         smal is om rond te gaan, zou de
zijn ligging pal aan de Leuvense        nieuwe boot zó ontworpen moeten
vaart. Slechts een enkele meters        worden dat die alleen maar voor-        Woensdag 23 april werd de Likamboté met genodigden in gebruik genomen.
breed fiets- en wandelpad scheidt        en achteruit hoeft te varen.
de vaart van de achteringang van de       Jan van Sandijk bracht Philip de
dierentuin. De Leuvense vaart loopt       Prest in contact met HSS (Houben-
ook op een afstand van slechts en-       Seine-Strijp). Ze hadden wel oren
kele meters langs het station van        naar de opdracht. Martin Seine
Mechelen. Die leent zich dus om         werkte het idee uit, maakte de ont-
bezoekers over het water naar          werptekeningen en adviseerde ook
Planckendael te vervoeren.           de boot uit te rusten met twee
Het tochtje neemt ongeveer twintig       Schottel-aandrijvingen, gezien de
                        geringe breedte van de Leuvense
                        vaart.
 Specificaties                  In augustus 2007 arriveerde het eer-
 Lengte:                    ste ijzer; op 26 maart van dit jaar
 26,38 meter                  ging de boot te water; de eerste
 Breedte:
                        proefvaart was op 4 april; en op
 6,05 meter
 Diepgang:                   woensdag 23 april waren de over-
 0,55 meter                   dracht en doop (in Muizen, nabij
 Hoogste punt boven               Mechelen).
 waterlijn:
 5,60 (zonnetent)                >> Vervolg op pag. 23
 Gewicht:
 51 ton
 Maximumsnelheid:
 14 kilometer per uur
 Maximaal aantal passagiers:
 200
                                                (foto’s Jo Bindels)
                  Wij verzorgden de timmerwerkzaamheden
                  en het schilderwerk aan boord
                  van de Likambotè
                  en wensen schip en bemanning
                  een goede vaart.


                  Scheepsreiniging en Conserveringsbedrijf


                  STRIJP vof
                  Pannenstaartweg 41
                  6051 EH Maasbracht
                  GSM 06 54 642 631 - GSM 06 29 041 744
                  Fax 0475 43 63 60


Wie leverden aan mps Likambotè
 H.S.S.                     Marco v.o.f.                  Scheeps Elektro Techniek       Pluimers Isolatie BV        Koopman Zonnetent
 Hoofdaannemer en uitvoerder van de bouw    Inbouw motoren                 Vissers & van Dijk BV         Isolatie van de salon       GSH Isolatie uitlaatgassysteem
 Strijp Scheepsreiniging en           Kleinstra en Zonen V.O.F.            Volledige elektrische installatie   Tinnemans BV            Schot Kraanbedrijf
 Conserveringsbedrijf              Levering 2 Doosan voortstuwingsmotoren type L  St. Antonius Houben          Levering draadankerlieren     Tewaterzetting
 Timmer- en schilderwerk            034 TIH en Schottelaandrijvingen        Mitsubishi generatorset 45 kVa    W. Houben Ramen
De Binnenvaartkrant               22                                                          3 juni 2008

                                                                 Inkoop - Verkoop Scheepsmotoren

                                                Birma!              VOLVO, DAF, SCANIA
                                                               Tevens revisie en onderdelen, div. keerkoppelingen,
                                                                gereviseerde en gebruikte motoren in voorraad.
                                                Doneer nu!
                                                                    GEBR. BOS
                                                Giro 555               Oostmaat 13 - Bunschoten/Spakenburg
                                                                  Tel. 033 - 298 14 05, Fax 033 - 298 51 08                                                  Wij zijn de goedkoopste!

                                                         FEMM
                                                          SCHEEPSUITRUSTING
       €                            €   €
                                                     IN DE NASSAUSTRAAT
                                                 IN ANTWERPEN !
                                                      Nassaustraat 40-42 Antwerpen
                                                        Tel. +32(0)3-2906644
                                                        Fax +32(0)3-2906646
 Emissies                                                   Mobiel +32(0)4-78656736
 Imago                                                     Internet www.femm.be
 Overheidstoezicht
 Veiligheid
                                                Uw watersportspecialist.
 Klantrelaties                                         Zie onze website
 Algemene regels                                        www.dekker-group.nl

 Milieuzaken
 Lage waterstanden
 Vernieuwing van de vloot
 Technische competentie
 Betrouwbaarheid
                                                Spuistraat 40          Dealer van Honda en Mariner buitenboordmotoren
                                                4697 BB Sint-Annaland      S.i. gekeurde Jeanneaus en Tinn-silvers
                                                Tel 0166-652454         Quicksilver en Topcraft boten
 Lloyd’s Register hecht grote waarde aan veiligheid en betrouwbaarheid van uw kapitaal.
                                                email: info@dekker-group.nl   Reparatie en onderhoud buitenboord/inboardmotoren.
 De regelgeving en eisen op het gebied van veiligheid en milieu worden steeds strenger.
                                                        LEVERING AAN BOORD, DOOR HEEL ZUID NEDERLAND
 Eigenaren en reders van schepen die hiermee geconfronteerd worden, kunnen rekenen op
 onze technische competentie en ondersteuning. Lloyd’s Register, uw partner in veiligheid en
 betrouwbaarheid.

                                                 Scheepselektro - Meet - en regeltechniek
                                                        Gespecialiseerd in
                                                     Tankmeet- en Tankalarminstallaties
                                                           o.a. Saab, Krohne, Brooks en Heinrichs
 www.lr.org
 Lloyd’s Register EMEA, Weena-Zuid 170, 3012 NC Rotterdam, The Netherlands
                                                     24 uur service, 7 dagen per week!
 T +31 (0)10 414 5088, F +31 (0)10 214 0190, E rot-marine@lr.org
                                                    Reigersingel 10           2922 GP Krimpen a/d IJssel
 Services are provided by members of the Lloyd’s Register Group.
                                                    Telefoon 0180 - 51 33 33      Autotelefoon : 06 - 53164125
 Lloyd’s Register is an exempt charity under the UK Charities Act 1993.
                                                    Werkplaats 0180 - 55 17 31     of      : 06 - 53561008
                                                    Fax 0180 - 51 55 33
                                                                              SLIEDRECHT
                                                                              TRACTIE BATTERIJ 24 VOLT
                                                                              V.A. 1.600,- excl
                                                                              4 JAAR GARANTIE
                                                                              ALLE TYPE LEVERBAAR
                                                                              120 AMP    130,- excl
                                                                              200 AMP    195,- excl
                                                                              230 AMP    225,- excl
                                                                              2 JAAR GARANTIE
                                                                              ALLE TYPE LEVERBAAR

                                                                              GRATIS BEZORGING
                                                                              HEEL NEDERLAND EN IN ANTWERPEN


                                                                              Bel voor de laagste prijzen:
                                                                                 0184-425310
                                                                               www.scheepsaccus.nl
 De Binnenvaartkrant          23                                                                            3 juni 2008


Bij kinderen is Likamboté een schot in de roos
>> Vervolg van pag. 21           derman (die samen met Jan van
                      Sandijk Philip de Prest door het
Oorspronkelijk zou de Likamboté       oerwoud van reglementen en pro-
de vorm krijgen van een piraten-      cedures leidde) en Philips echtge-
schip, met voor en achter een boeg     note Annik (zijn “directeur-gene-
zodat de boot altijd ‘vooruit’ zou     raal van investeringsbeslissingen”,
varen. Maar de opdrachtgevers ko-      die zijn enthousiasme in juiste en
zen toch voor een herkenbare ‘kop      reële banen leidt). Tot slot Martin
en kont’.                  Seine en zijn HSS-ploeg voor hun
                      ambachtelijkheid, flexibiliteit en de
Toerisme                  samenwerking in een ontspannen
De feestelijke doop op 23 april (in     en vriendschappelijke sfeer.
Muizen, nabij Mechelen) gebeurde
geheel in stijl door meter Raymon-     Afrikaans thema
da Verdyck, de administrateur-ge-      De Likamboté heeft behalve een
neraal voor Toerisme van Vlaande-      Afrikaanse naam ook een Afrikaans
ren, en peter Geert Bourgeois, de      thema meegekregen: met nepdie-
Vlaamse minister van Toerisme.       ren en palmen aan boord. Er zijn
Philip de Prest van rederij Malinska    al voorzichtige plannen voor een
stak zijn enthousiasme over de       tweede boot met een Aziatisch
boot niet onder stoelen of banken.     thema. Want de kinderboot Likam-
Hij vertolkte daarmee de gevoelens     boté is een schot in de roos. Er zijn
van de genodigden. Van wie er ve-      al groepen die per se met de Likam-
len hebben bijgedragen aan de re-      boté willen varen, en niet meer met
alisatie van de Likamboté.         de kleine bootjes.
Zonder af te doen aan de inzet van     De faam van de Likamboté ver-
hen die we door de beperkte ruim-      spreidt zich. “De maand mei was     Vijf van de hoofdpersonen: vlnr Martin Seine, Philip de Prest, Louis Strijp; projectleider Max Kelderman
te hier niet kunnen noemen: Rudy      een topmaand”, vertelt Philip de     en adviseur Jan van Sandijk.
van Eysendeyck van de Koninklijke      Prest. Een van de eigenschappen
Maatschappij voor Dierkunde van       van de Likamboté die een bijdrage
Antwerpen, die Planckendael mede      levert aan deze bekendheid is de
beheert en met de rederij Malinksa     hoge opbouw van de boot, die de
een jarenlange samenwerkingsover-      bezoekers in tegenstelling tot de
eenkomst sloot, de NMBS, de stad      lage bootjes een weids uitzicht
Mechelen, projectleider Max Kel-      biedt over het landschap.
Sectie Havenondernemers Ondernemersvereniging
Maasgouw bestaat twintig jaar
                                                       Wij verzorgden de inbouw van de
                                                       motoren en wensen de Likambotè
Nog altijd volle                                               een behouden vaart en veel succes
                                                       Roerstraat 6                        Tel. 0475-46 51 83

kracht vooruit                                                6051 LH Maasbracht                      0651-81 50 45
                                                                                    Fax 0475-43 65 65


DOOR JO BINDELS               omschreven op de website van de     ben op die toekomst: Rijkswater-     mogelijk gecombineerd met de       Jo Houtermans het stokje over. Na
In februari 1988 kreeg de al twee      vereniging.               staat en de gemeente Maasgouw.      educatieve en zakelijke belangen     de Havendagen 2007 besloot een
jaar bestaande Sectie Havenon-       Het bestuur tracht dit doel te berei-  Met het oog daarop gaat de Sectie     van de leden. Ook een flinke portie    aantal comitéleden – om uiteenlo-
dernemers Maasbracht een wet-        ken door onder andere te bewerk-     de contacten met de afdeling Lim-     humor is daarbij essentieel.       pende redenen – te stoppen met de
telijke status door inschakeling      stelligen dat de haven verlicht is    burg Oost-Brabant van Koninklijke                          organisatie. Besloten is toen de Ha-
van de notaris. Dit jaar staat zo-     tijdens feestdagen, acties als ‘Adop-  Schuttevaer verstevigen.         Havendagen                vendagen 2008 over te slaan, op
doende in het teken van de vie-       teer een vlaggenmast’, medewer-     Het bestuur van de Sectie Haven-     Een belangrijk jaarlijks terugkerend   zoek te gaan naar nieuwe organisa-
ring van het 20-jarig bestaan met      king aan en organisatie van de      ondernemers vindt het ook belang-     evenement zijn de Maasbrachter      toren en in 2009 een frisse herstart
gelijktijdige huldiging van twee      Maasbrachter Havendagen en mee-     rijk dat de leden zich daadwerkelijk   Havendagen, die normaliter elk      te maken. Een vernieuwd comité
nog actieve leden die aan de wieg      praten over de herinrichting van de   actief bij de vereniging betrokken    jaar plaatsvinden onder de vlag van    onder leiding van Edward Verbunt
stonden van de vereniging: Ad        Havenboulevard. Natuurlijk houdt     voelen en daarnaar handelen (zoals    de Sectie Havenondernemers. Zoals     heeft al een groot aantal program-
van Bussel en Clemens Dabe-         de vereniging ook de toekomst van    de jaarlijkse ledenvergadering be-    bekend slaan ze dit jaar over. In     maonderdelen op de rails staan.
kaussen.                  de haven scherp in de gaten en      zoeken). Daarbij wordt volgens      2000 nam het Comité Maasbrach-      Het betekent niet dat er niets ge-
                      daarmee ook de twee belangrijkste    goed Limburgs gebruik de bour-      ter Havendagen het voorzitterschap    beurt dit jaar: als overgang vindt op
Destijds was de sectie nog onder-      partijen die een grote invloed heb-   gondische instelling zo optimaal     van Roelof Fransbergen de fakkel     zondag 29 juni het Havenspektakel
deel van de winkeliersvereniging.                                               over van het Comité Open Scheep-     plaats.
Sommige leden, van wie de belan-                                                vaartdagen. Fransbergen huldigt      De Sectie Havenondernemers, met
gen in en om de haven lagen, had-                                               het standpunt dat je zo’n job maxi-    zijn zeventig leden de grootste sec-
den niet veel affiniteit met kraslo-                                              maal vijf jaar op je schouders moet    tie binnen de Ondernemersvereni-
ten en winkelacties en besloten tot                                              nemen; dan is het de tijd voor jong    ging Maasgouw, is een bloeiende
oprichting van een zelfstandige ver-                                              bloed, jong elan en nieuwe ideeën.    vereniging met een al even dynami-
eniging van havenondernemers –                                                 In 2005 nam een comité met toch      sche website: www.havenonderne-
maar wel ingebed in de Onderne-                                                veel ‘veteranen’ onder leiding van    mers.nl.
mersvereniging Maasbracht.
Zo verscheiden als de branches
waaruit zij afkomstig zijn (zoals
scheepvaart, scheepsreparatiebe-
drijven, banken, bevrachtingen,
                                                                            SCHEEPSWERF
verzekeringen en horeca), zo ge-
meenschappelijk is hun doel: “le-
                                                                            HOOGERWAARD
ven in de brouwerij te brengen in                                                           WAALHAVEN PIER 8 ROTTERDAM
en om de haven van Maasbracht”.       Twee leden die aan de wieg stonden van de vereniging: Ad van Bussel en Clemens               010-4290888 Dwarshellinglengte 90 m.
Zo staat het althans het plastisch     Dabekaussen. (foto Jo Bindels)
De Binnenvaartkrant      24                                                      3 juni 2008

                                                               TEUS VLOT DIESEL MARINE

                                                              TEUS VLOT SCHEEPS ELEKTRO
 Verkoop en keuring van brandblusmaterialen
      RiBrandy Brandbeveiliging                                            TEUS VLOT GLOBAL TRADING
   N.C.P. erkend REOB onderhoudsbedrijf
Keuring brandblusser aan boord € 7,50 excl. BTW                                         TEUS VLOT VERSPANING
    inclusief voorrijden en SI certificaat
                          Deze editie is in ÉÉN KEER                         TEUS VLOT ENGINEERING
      U belt en wij komen.
      Vierlinghstraat 12 e            te downloaden op
      4251 LC Werkendam
  tel. 0183 - 678030 of mob. 06-22248335      www.binnenvaartkrant.nl


                                                            INNOVATIE IS ONZE KRACHT
                                                              bedrijvengroep
          SCHEEPSREPARATIEBEDRIJF & NIEUWBOUW
                                                       • machinefabriek
                                                       • hydr.stuurmachines/roeren
                                                       • inbouw motoren/generatoren
                                                       • stuurhut hefkolommen
                                                       MS. van Riemsdijkweg 45
                                                       1033 RC A'dam 020-6311234                         radar, JRC       Multicolour Line     Basic Line       Alphachart

 E-mail: binnenvaart@alphatronmarine.com
                                                   joystick systemen       portofoon

                                camera’s   satelliet televisie   tracking/tracing


                                      Alphatron Marine is importeur, leverancier, installateur en fabrikant
                                      van hoogwaardige navigatie-apparatuur voor de scheepvaart.
                                      Daarnaast bieden we communicatieapparatuur voor zowel
                                      maritieme doeleinden als toepassingen op het land.
                                      Ons werkterrein bestrijkt zeevaart, binnenvaart, yachting en
                                      visserij, waar het navigatie- en communicatieapparatuur betreft.
                                      Binnen de passagiersvaart vervullen wij een innovatieve rol.
                                      Interessant voor de passagiersvaart is het dockingsysteem van de
                                      JMA609 radar wat gekoppeld wordt aan diverse GPS antenna’s.


 Proud to be aboard!                           Een ruim aantal passagierschepen zijn voorzien van onze
                                      navigatie- en communicatieapparatuur uitgevoerd in de
 Alphatron - communication, observation, navigation            welbekende Alphatron MultiColourLine.

 Meer weten over Alphatron? Kijk op www.alphatronmarine.com        Postbus 21003, 3001 AA ROTTERDAM, Tel. 010-4534000
 De Binnenvaartkrant          25                                                                          3 juni 2008

Eerste themabijeenkomst Platform Nautisch Dienstverleners VBKO blijkt heel nuttig

Gezond verstand werkt beste bij vervoer
verontreinigde specie
Er bestaat onder beunschippers,       Hij gaf daarbij aan welke gevolgen
sleep- en duwbooteigenaren die        dit heeft voor de papierwinkel van
verontreinigde baggerspecie ver-       de nautisch dienstverleners. “Ook
voeren nogal wat verwarring         werd besproken welke maatregelen
over wat ze tegenwoordig wel en       men het beste kan nemen aan
niet moeten regelen. Mogen de        boord om verantwoord en veilig te
kinderen bijvoorbeeld nog wel        werken met verontreinigde specie”,
aan boord meevaren?             blikt Henry Bleker terug op de ge-
                       slaagde dag. Hij is secretaris Soci-
Dat kwam naar voren tijdens de        ale en Nautische Zaken bij de Ver-
eerste themabijeenkomst van het       eniging van waterbouwers in
Platform Nautisch Dienstverleners,      Bagger-, Kust- en Oeverwerken.
de VBKO-afdeling van beunschip-       “Het gaat dan vooral om de her-
pers, eigenaren van sleep- en duw-      ziene CROW P-132, dé richtlijn
boten en kleinschalige baggeraars.      voor het werken met verontreinigde
Zaterdag 24 mei kwamen ruim vijf-      grond en baggerspecie.”
tig nautisch dienstverleners in Tiel
bijeen om zich te laten voorlichten     “Het uitgangspunt van de nieuwe
over vervoer van verontreinigde       regelgeving is dat het vervoer veilig
specie.                   en verantwoord gebeurt en er wordt
Jan Slaghuis, beheerder van Specie-     ook gekeken naar de omstandighe-
berging Kaliwaal in Druten, ver-       den in het werk”, zegt Bleker. Door   ‘s Middags scheepten de nautisch dienstverleners in om Specieberging Kaliwaal in Druten te bekijken. (foto’s VBKO)
telde over de gevolgen van de ver-      de wijzigingen is verwarring ont-
anderde wetgeving, en dan met        staan. “Er zijn nu bijvoorbeeld vier  baggerspecie en voor bouwstoffen     onder nomale omstandigheden,       er een natuurgebied van in totaal
name het Besluit Bodemkwaliteit.       klassen van verontreiniging voor    werd gewerkt met categorieën. Erg    zolang ze buiten de verontreinigde    300 hectare aangelegd.
                                           verwarrend allemaal. In de nieuwe    zone blijven”, zegt Bleker. “Vaak     De leden reageerden positief op de
                                           systematiek worden baggerspecie,     kom je er wel uit door je gezonde     nieuwe opzet van de themabijeen-
                                vanaf mei 2008    bouwstoffen en verontreinigde      verstand te gebruiken.”          komst. De VBKO is dan ook van
                                           grond op dezelfde manier beoor-                          plan vaker voor een dergelijk pro-
                                           deeld. Welke papieren rompslomp     Depot                   gramma te kiezen.
                                           heb je er aan boord van? Ik denk     Met twee sleepboten, de Zuidpool     Bleker: “Zo combineren we voor-
                                           dat we tijdens de bijeenkomst op     en de Noordpool van BST Tiel, voe-    lichting over inhoudelijk interes-
                                           een praktische manier hebben kun-    ren de deelnemers ’s middags naar     sante zaken met de mogelijkheid
 •  gespecialiseerd in transporten vanaf het Mittellandkanal            nen aangeven waar nautisch dienst-    de langs de Waal gelegen zandwin-     voor leden van het Platform Nau-
 •  ladingaanbod naar Nederlandse/Belgische/Duitse bestemmingen
 •  GMP B 4.2 gecertifiseerd                            verleners op moeten letten en      plas Kaliwaal, waarbij Slaghuis      tisch Dienstverleners om elkaar te
 •  snelle afwikkeling                               welke onderdelen van bijvoorbeeld    optrad als gastheer en gids. Deze     ontmoeten en van gedachten te
 •  uitstekende service                              de PMV (de vrachtbrief voor ver-     voormalige, 50 hectare grote zand-    wisselen. Dat is toch anders dan
           telefoon (+49) 05745 92011-0                  voer van afvalstoffen, red.) zeker    winlocatie in Druten is nu een de-    groeten als je elkaar tijdens het va-
           telefax (+49) 05745 92011-20                  ingevuld moeten zijn.”          pot dat wordt opgevuld met (ver-     ren tegenkomt.”
           gsm   (+49) 0170 343 3915
                                           Het antwoord op de vraag over de     ontreinigde) baggerspecie. Als het
           huur- en regieschepen gevraagd
                                           meevarende kinderen: “Ja, dat mag    vol is, wordt het afgedekt en wordt
Stiphout-steiger: meerwaarde voor Maasbracht
DOOR JO BINDELS               Shipping en sinds mei vorig jaar
Zaterdag 24 mei heeft burge-         ook de Maastrichtse Rederij Stip-
meester Frans Wilms van Maas-        hout. Met de realisatie van de stei-
gouw de ponton van rederij Stip-       ger heeft de rederij nu een belang-
hout officieel geopend in de         rijk steunpunt in de haven van
haven van Maasbracht. Die is nu       Maasbracht. Een van de activiteiten
met alle faciliteiten voor passa-      van de rederij zijn brunchvaarten
giers volledig operationeel.         van Maasbracht naar Maastricht,
                       waarna de gasten met touringcars
Burgemeester Wilms vindt de stei-      worden teruggebracht. Deze vaart
ger, zoals die gemakshalve door       wordt gedurende het hele jaar elke
iedereen wordt genoemd, een aan-       eerste zondag van de maand gehou-
winst voor Maasbracht en de ge-       den. Roelof Fransbergen benadrukt
meente Maasgouw. Zeker in het        ook de promotionele kant van de
licht van de recreatieve en toeristi-    nieuwe steiger en beschouwt de
sche promotie van de haven, de        aanlegplaats als een belangrijke pij-
gemeente en de Midden-Limburgse       ler onder de toekomstige ontwik-
Maasplassen - naast de binnen-        keling van de rederij. Hij hoopt dat
vaartfunctie van de haven.          de mogelijkheden die de steiger
                       biedt veel toeristen naar Midden-
Steunpunt                  Limburg zal lokken. Fransbergen al
Voor Roelof Fransbergen, pater fa-      heeft contacten met Duitse rede-    Burgemeester Frans Wilms van Maasgouw (midden) en zijn echtgenote (uiterst rechts) temidden van de familie Fransber-
milias van de Fransbergens, is de      rijen om Maasbracht te bezoeken.    gen. (foto Jo Bindels)
ingebruikname van de steiger een
nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling      Calamiteitensteiger           kunnen alle passagiersschepen die    hooguit enkele uren afmeren. Over-    gaat het gevaarte fungeren als cala-
van de zakelijke activiteiten van de     De steiger ligt dwars in de haven.   Maasbracht aandoen, hem benut-      nachten is niet toegestaan.        miteitensteiger. De loopbrug naar
familie. Die beschikt over drie       Hij heeft een lengte van 50 meter,   ten om passagiers van en aan boord    De steiger wordt verder uitgerust     de steiger krijgt een zodanige
werkmaatschappijen, die een aan-       is 7 meter breed en heeft een uitwa-  te laten gaan (tegen een marktcon-    met een drinkwatervoorziening en     breedte en sterkte dat ambulances
tal veerponten in Limburg exploi-      tering van 1 meter.           form tarief). De schepen mogen      toiletten (ook voor gehandicap-      tot 4,5 ton gemakkelijk de afge-
teren, de bevrachters- en vervoer-      De nieuwe passagierssteiger krijgt   uitsluitend passagiers aan en van    ten), die zijn aangesloten op het     meerde schepen kunnen bereiken.
derstak Fransbergen Trading and       een veelzijdige functie. Allereerst   boord laten gaan en mogen daartoe    rioolstelsel van Maasgouw. Ook
De Binnenvaartkrant   26                                                                      3 juni 2008

                                                       H. van Gemert houdt ‘t droog met
                                         Uniek condenswerend aluminium raamprofiel
                                                       en voorzien van dubbele beglazing
                                         Nijverheidsweg 37-39
                                         6541 CL Nijmegen
                                         TEL: 024 - 6782231
                                         FAX: 024 - 6782239
                                                                                        Koude
                                         • Te leveren in alle maten en modellen                             brug
                                         • Raamprofielen in gemoffelde
                                          of geannodiseerde uitvoering leverbaar
                                         • RVS-Look is ook mogelijk
                                         • In klap- en vaste uitvoering leverbaar               Licence number: 1013879

                                                      Onderdeel van de van Gemert Group
                                         Scheepswerf Grave b.v.
                                         Maaskade 28, Postbus 52, 5360 AB Grave
                                         Tel. 0486 - 47 24 64, Fax 0486 - 47 59 88
                                         e-mail: info@scheepswerfgrave.com


                                         • Alle voorkomende
                                          reparatie werkzaamheden
                                         • Nieuwbouw van alle
                                          typen bedrijfsvaartuigen
                                         • Dokcapaciteit 110 mtr                                                  Nieuw ! Nieuw ! . . .
                                             Scheepsuitrusting in Wenen...
                                              SVZ Wien - Wittig GmbH
                                                            Tel.: 0043(0)1 9971077


Secumar
Aut. reddingsvest
€ 90,00 + certificaat
                              Levis Lux 4 ltr wit
                              € 31,00
                                                               WITTIG GmbH
                                                     Service heeft een nummer:
                                          Tel.: 0049 (0)2 03/93 27 30              internet: http://www.wi-du.de
                                          Fax: 0049 (0)2 03/93 27 3-66             E-Mail: info@wi-du.de
                                                                          24 uur service
                                                                           Vertrouwen
                                                                             Kwaliteit
                                                               MOTOREN INBOUWEN
                                                                 Bij MARKERINK
                                                                 in Lobith bent U
            waspoeder Ariel                      Installatie, onderhoud, revisie van alle  aan het JUISTE adres!
            15 kg. € 34,00                       merken scheepsdieselmotoren en
                                         keerkoppelingen, afbouw van nieuwbouw
                                         casco‚s, tevens alle voorkomende
                                         werkzaamheden aan elektrische en
                                         hydraulische installaties.


Openingstijden: Ma t/m Vrijdag 9 tot 5. Daarbuiten in overleg.
In overleg levering aan boord.                          Officieel Wärtsilä - Deutz dealer
Al onze prijzen ex. btw geldig t/m 30 juni 2008 of zolang de voorraad strekt.   Bijlandseweg 30, 6916 BJ Tolkamer, www.markerink.nl, info@markerink.nl, T: 0316-541041, F: 0316-542436
 De Binnenvaartkrant         27                                                                          3 juni 2008Zaltbommel trots op Van Voorden
De Van Voorden Gieterij in Zalt-      pioen Hein Vergeer, een lasershow     door de oude vestiging.” Zes mil-
bommel is verhuisd. Daarmee        en tenslotte een symbolisch ‘eer-     joen euro droeg de gemeente bij
komt een einde aan een roerige       ste gieten’ (met veel vuurwerk en     voor de verplaatsing en het minis-
periode van het bedrijf. Met de      kabaal).                 terie van VROM legde ook nog
bouw van de nieuwe hal, enkele       Sinds 1912 was de gieterij geves-     eens 8 miljoen bij in het kader van
kilometers oostelijk van het Van      tigd aan de Oude Stationsweg. In     het Zaltbommel project ‘Van sta-
Voorden Park, komt alles weer       1999 begonnen de klachten en       tion tot vestingstad’. De burge-
op z’n pootjes terecht. Er heers-     werd overwogen om het bedrijf       meester: “Zaltbommel kan trots
te een gevoel van ‘eind goed, al      aan te passen. In 2004 werd be-      zijn op de Van Voorden Giete-
goed’ tijdens de spectaculaire       sloten dat het zou verhuizen. Het     rij.”
opening van de nieuwe plek van       zou echter nog tot februari 2004     Het bedrijf telt 130 werknemers,
Van Voorden, op vrijdag 23         eer de eerste paal de grond in ging    105 in de gieterij en 25 in de re-
mei.                    voor de nieuwbouw. Tijdens de       paratie. De directeur ontving van
                      verhuizing is de productie door-     de burgemeester het schilderij
Van Voorden Gieterij is een mooie     gegaan en zijn de machines één      ‘Stille bomen’, omdat Van Voor-
synthese van ambachtelijk werk       voor één overgebracht naar de       den zo diep geworteld is in de     en lasershow liet zien dat het zeker niet antiek toegaat bij Van Voorden.
en hightech toepassingen. Maar       nieuwe locatie. De belangrijkste     Zaltbommelse gemeenschap.
de plek waar het tot voor kort was     machines echter werden nieuw       De directeur wilde wel iets verkla-
gevestigd, was helaas niet van       aangeschaft en meteen op de        ren: “Mensen vragen wel: is dit
deze tijd. In de bebouwde kom       nieuwe locatie in werking gezet.     wel lonend, zoveel handwerk?
van Zaltbommel aan de Oude Sta-      De oude fabriek blijft intact tot     Waarom wijk je niet uit naar
tionsweg.                 half juni, voor het geval er iets     Azië?” de productie in Nederland
Werkgeversvoorzitter van bedrij-      misgaat met de nieuwe appara-       houden heeft echter voordelen.
                                                              Hein Vergeer bij Van Voorden. “Iedere dag presteren.”
                                                              De symbolische eerste giet.Directeur Meeuwissen ontvangt een schilderij van de burgemeester (r). (foto’s MGR)


ven in metaal en elektronica – en     tuur. De oude vestiging wordt       “Wij werken met betrouwbare le-
tot 2004 Commissaris van de Ko-      door de gemeente omgebouwd        vertijden, zijn innovatief, foutloos
ningin van Gelderland – Jan Kam-      tot woningen. Het ontwerp van de     en snel. En we hebben hier een
minga gaf bij de opening van et      nieuwe,15.000 m2 metende loca-      slimme logistiek. Innovatie is bij
nieuwe gebouw nog wel het meest      tie is heel logisch in de vorm van    Van Voorden een sleutelwoord,
duidelijk aan waar de pijn zat:      een grote U. De grondstoffen gaan     maar innoveren zonder produce-
“Dit geeft goed weer wat de beper-     er de ene kant in en aan de an-      ren is een heilloze weg.” Van
kingen zijn in het zoeken naar de     dere kant komen de eindproduc-      Meuissen pleitte voor meer aan-
balans tussen wonen en wel-        ten naar buiten. Dat heet ‘één      dacht voor de industrie in Neder-
vaart.”                  logistieke stroming’. In het geheel    land. “Technisch onderwijs heeft
Het bedrijf in Zaltbommel ver-       is elke plek bereikbaar met een      aanzien verloren.” Jan Kamminga
huisde onder leiding van direc-      systeem van lorries en kranen.      wees erop dat er hoop is:”Er is
teur Jac Meeuwisse van de Oude       Van Voorden Gieterij heeft inter-     weer een industriebrief van het    Een U-vormig gebouw.
Stationsweg naar het bedrijventer-     nationale allure en heeft wereld-     kabinet in de maak.”
rein De Wildeman. Omwonenden        wijd een goede naam opgebouwd.      De directeur merkte op dat dit
van de oude vestiging hadden ge-      Jan Kamminga: “Zestien jaar ge-      nieuwe gebouw inspirerend werkt
klaagd over stank en stof van de      leden spraken over één Europa.      op de medewerkers van Van Voor-
gieterij. Een worsteling van jaren,    Nu is de wereld één grote markt      den. Hij gaf toe: “Wonen en wer-
afgesloten met een voor een        met wereldwijde competitie, die      ken bij elkaar is soms niet accep-
bouwwerk van deze omvang zeer       de aanpak van topsporters ver-      tabel, maar we zijn naar elkaar
snelle bouwtijd van de nieuwe       wacht.” Dat verklaarde het optre-     toegegroeid.”
locatie in de Bommelerwaard.        den van Van Gelderen.           Hein vergeer stak de medewerkers
De verhuizing was niet helemaal                           een hart onder de riem: “Topsport
een feit tijdens de openingscere-     Azië                   is tegenslagen overwinnen en ie-
monie van de nieuwe hal, waarbij      De burgemeester van Zaltbom-       dere dag presteren. Dat doen jul-
honderden mensen getuige waren       mel, Albert van den Bosch: “Jac      lie hier ook.”
van een sportief hoogstaande pre-     Meeuwissen werkte constructief
sentatie door Europees kampioen      en positief mee aan het gezond-
in de ringen Youri van Gelderen,      heidsonderzoek. Er bleken geen
een lezing door oud-schaatskam-      grenzen te worden overschreden                          Youri Van Gelderen demonstreert zijn kunnen voor de honderden bezoekers.
De Binnenvaartkrant             28                                                                   20 mei 2008
      UW ONAFHANKELIJK ADRES VOOR EEN OBJECTIEF EN DESKUNDIG FINANCIEEL ADVIES

      IK KOM GRAAG BIJ U AAN BOORD
    VOOR EEN PERSOONLIJK GESPREK
            PRINSES BEATRIXPLANTSOEN 6, 7941 EV MEPPEL
         TELEFOON 0522-260146 • FAX 0522-240430 • MOBIEL 0613738978

                 E-MAIL: INFO@ARENDJETTENCONSULTANCY.NL

           KIJK VOOR INFORMATIE OP MIJN WEBSITE
              WWW.ARENDJETTENCONSULTANCY.NL
                                    VARENDE
                                      INNOVATIESReparatie en nieuwbouw onder één dak, schepen tot 20.000 ton                     Scheepvaartweg 3b
Breko heeft onderhoud, reparatie, ontwerp, nieuwbouw en after sales                3356 LL Papendrecht
                                               Tel.: +31(0)78 - 6416868
service onder één dak gebracht. Dit biedt u vele voordelen. Gedurende
                                               Fax: +31(0)78 - 6416869
de levensduur van uw schip kunt u altijd een beroep doen op onze expertise            Email: info@breko.com
en dienstverlening, op locatie of op onze werf in Papendrecht.                   Web: www.breko.com
    Al is het
     tijdens de
        vaart...                                                 VRAAG PRIJS
                                                             EN VERGELIJK!!!
                                                             FRANCOIS IS EN BLIJFT DE GOEDKOOPSTE. MEER DAN 20 JAAR ERVARING
                                                             Vosseschijnstraat - Kaai 140
                                                             2030 Antwerpen
                                                             tel.: +32(0)3 - 541.40.05
                                                             tel.: +32(0)3 - 231.16.13
                                                             fax: +32(0)3 - 226.66.07
                                                             mail: gh-francois@vanstappen.be
 Het zal je maar gebeuren, tijdens de vaart laat de motor het afweten. Het vaar-  Bogenda Motoren B.V.
 tuig wordt stuurloos en vormt een gevaar voor ander verkeer. Maar gelukkig    Mandenmakersstraat 4
 heb je het telefoonnummer van de 24-uursservice van Bogenda Motoren. Daar
                                          3334 KE Zwijndrecht
 sturen ze meteen een monteur die op locatie, waar mogelijk, de schade herstelt.
                                          Telefoon: 078 629 04 00
 Bogenda Motoren is als onafhankelijk leverancier van zowel nieuwe als
                                          Fax: 078 610 03 70
 gebruikte motoren ook beschikbaar als servicedienst voor andere facetten van   E-mail: info@bogenda.nl
 voortstuwing.                                   www.bogenda.nl
                                                                             Steegoversloot 2c, 3311 PP Dordrecht
                                                                             tel.: 078-639 95 41, fax: 078-639 95 44
 Dus al zit je midden op de Rijn, bel gewoon even met Bogenda.
                                                                             E-mail: davedrop@planet.nl

                                                                 Website  www.droplineaireaandrijftechniek.nl
 De Binnenvaartkrant         29                                                                          3 juni 2008Vernieuwde sluis Weurt kan voortaan
vier lagen containers aan
DOOR HARRIE VAN EEUWIJK          Maas onder handen genomen om,     aan met vier lagen containers over
Ongeveer anderhalf jaar geleden      daar waar nodig de bescherming     dit kanaal gevaren worden.
gingen de werkzaamheden van        tegen hoogwater aan te pakken, de   Hoofdingenieur-Directeur Rijkswa-
start voor aanpassing van sluis      bevaarbaarheid te verbeteren en de   terstaat Maaswerken, ir. H.A. Ruijter
Weurt zodat de scheepvaart daar      natuurontwikkeling in het gebied    gaf aan dat de goede samenwerking
voortaan met vier lagen contai-      te bevorderen.             van de betrokken partijen ervoor
ners kan passeren. Inmiddels is                          had gezorgd dat dit project tot
het project klaar. Op donderdag      Lagen                 stand had kunnen komen. “Voor-
15 mei werd daarop getoost. Aal-      De verbetering van de vaarweg kent   waar een reden voor dit feestje.”
moezenier Bernhard van Welze-       vele facetten. Een ervan is het rea-  Wel betreurde Ruijter het dat er
nes zegende aan het slot van de      liseren van de mogelijkheid om     toch meer overlast was geweest dan
officiële bijeenkomst het com-       met hogere schepen (vier lagen     men tevoren had kunnen vermoe-
plex in.                  containers) van Nijmegen tot Barge   den. Ruud Dekkers, een van de di-
                      Terminal Born te kunnen varen.     recteuren van de aannemerscombi-
Het project Maaswerken van Rijks-     Daarvoor moest met name de brug    natie, noemde de oplevering een
waterstaat, dat tot 2015 loopt, is     bij de sluis in Weurt 2,50 meter om-  enorme economische impuls voor
een van de grotere infrastructurele    hoog gebracht worden. Door ook     Zuidoost-Nederland. Dat het werk    De Ophir nadert het over het water gespannen lint. (foto’s Harrie van Eeuwijk)
projecten in Nederland. Over een      nog drie bruggen over het Maas-    in de beginperiode zes weken was
lengte van 222 kilometer wordt de     Waalkanaal te verhogen, kan voort-   stilgelegd in verband met laswerk-   einde van zijn speech bedankte hij     duidelijk, maar vlak voordat het
                                         zaamheden die milieuproblemen      namens de bedrijfstak allen die       schip het lint door zou varen, dwar-
                                         opleverden, liet hij niet onbespro-   meegewerkt hadden om het project      relde dat aan één kant naar bene-
                                         ken. “Het was een moeizaam werk,    tot stand te brengen.            den. Daarmee was dan het moment
                                         maar het is nu een mooi resultaat                          suprème achter de rug.
                                         en we zijn goed aan de eindstreep    Lint                    Inmiddels was aalmoezenier Bern-
                                         gekomen.” Directeur Kees de Vries    Vervolgens gingen allen naar buiten     hard van Welzenes in vol ornaat in
                                         van Koninklijke Schuttevaer bena-    om te zien hoe de afsluiting van het    beeld gekomen. Hij sprak de aan-
                                         drukte het belang van het Weurtse    project op ludieke wijze plaats zou     wezigen toe, gaf aan wat de sluis
                                         sluizencomplex voor de binnen-     vinden. Dwars over het water, van      voor de bedrijfstak betekende en
                                         vaart. “Waar je ook vandaan komt,    de ene kant van de sluis naar de      vertelde dat het een goede zaak was
                                         waar je ook naar toe moet, je komt   andere kant, was een breed lint ge-     dat Rijkswaterstaat hem nu uitge-
                                         altijd door of langs Weurt. Weurt is  spannen. Vanaf de noordzijde voer      nodigd had om het hele complex
                                         eigenlijk de schakel in ons netwerk   het containerschip Ophir de sluis      in te komen zegenen. Daarvoor ge-
                                         over water. Weurt heeft dus als het   binnen. Of het nu expres was of dat     bruikte hij uit de sluiskolk gehaald
Aalmoezenier Van Welzenes zegent het vernieuwde complex in.            ware een sleutelpositie.” Aan het    het abusievelijk gebeurde, was niet     en van tevoren gezegend water.
    ALEWIJNSE: UW PARTNER IN NAVIGATIE APPARATUUR
    OOK VOOR UW NAVIGATIE APPARATUUR GAAT U NAAR ALEWIJNSE!
    ALEWIJNSE INSTALLEERT, REPAREERT, LEVERT EN ONDERHOUDT DIVERSE TOPMERKEN
                                                                   Installatie vanuit Krimpen a/d IJssel,
    NIEUW: GEM RIVIER RADAR                                                   Nijmegen en Drachten.
    De GEM LD 1800 rivier radar is een
    degelijke en betrouwbare radar voor                                             Alewijnse Marine Systems, ook voor uw:
    de binnenvaart. Behalve eenvoudig in                                              Binnenvaart AIS systeem
    gebruik, is deze radar zeer compact en                                             Rivier piloot & bochtaanwijzer
    gemakkelijk te plaatsen. Door de zeer                                              Elektronische kaart systeem
    degelijke constructie, is deze radar                                              (D)GPS systeem
    uitermate geschikt om te functioneren                                              Travelvision Q6
    in een drukke werkomgeving en ideaal                                              Track & Trace systeem
    voor herplaatsen in bestaande systemen.                                             Radar overlay systeem
                                                                    Marifoons
                                                                    Orlaco camera systeem
                                                                    Alphatron Basic & Multicolour
                                                                    apparatuur en camera’s
                                                                    Web based fleet management
                                                                   Alewijnse Marine Systems
                                                                   Van der Giessenweg 51         E-mail amr@alewijnse.nl
                                                                   2921 LP Krimpen aan den IJssel     www.alewijnse.nl
                                                                   P.O. Box 16              Tel. +31 (0)180 460 555
     ALPHATRON JMA 609         SWISS JFS 364C        SAAB BINNENVAART AIS                   2920 AA Krimpen aan den IJssel     Fax. +31 (0)180 511 871
                          Empowering your business
De Binnenvaartkrant       30                                                              3 juni 2008

                                                Transafe
                                                Langesteijn 116
                                                3342 LG Hendrik Ido Ambacht
                                                T 078-68 24 300
                                                F 078-68 14 329
                                                E info@transafe.info
                                                W www.transafe.info
  Hartelijk gefeliciteerd met het mts Friendship                        Marcel Kind: 0654-32 65 02


  Waarvoor wij mochten leveren:

  9 ladingpomp units, type W7 met elk een capaciteit                                     C.V. Friendship namens het
  van 200 m3/uur.                                                      hele Transafe team veel succes
                                                               en een behouden vaart
  Voor extra info: info@epsbv.com

          European Pump Services B.V.
     Ringdijk 506 ~ 2987 VZ Ridderkerk ~ Tel. 0180-44 22 66 ~ Fax 0180-44 22 69            De specialist in veiligheidsmanagement
   Lading bewakingsinstallatie en computerapparatuur met:
 ladingtank niveaubewaking, druk, temperatuur, niveaualarmering,
    overvulbeveiliging, diepgangmeting, Saab Tank Radar
  niveaumeting met correctie van TRIM en LIST en de bediening
 van lospompen d.m.v. touch-screen en explosieveilig TFT scherm                  ”Wij wensen u een
               aan dek

     Wij feliciteren C.V. Friendship en                           succesvolle toekomst”
   haar bemanning met het mts Friendship
 Reigersingel 10      2922 GP Krimpen a/d IJssel                     Scheepmakerij 360          Telefoon 078 - 625 6000
 Telefoon 0180 - 51 33 33  Autotelefoon  : 06 - 53164125                   3331 MC Zwijndrecht         Telefax 078 - 625 6009
 Werkplaats 0180 - 55 17 31 of       : 06 - 53561008                   email: info@riegman-klaverdijk.nl  internet: www. riegman-klaverdijk.nl
 Fax 0180 - 51 55 33
               OUR ENERGY-YOUR CHOICE!
               Frisol B.V. | Scheepmakerij 250 | PO Box 160 | 3330 AD Zwijndrecht | The Netherlands               De hartelijke felicitaties aan de familie Mandemaker
                met de doop van bunkertanker “FRIENDSHIP”.

 Directie en personeel Frisol B.V.
                                                  Behouden vaart!                                            www.frisol.com
 De Binnenvaartkrant               31                                                                                           3 juni 2008Bunkertanker Friendship slaagt
met vlag en wimpel
Bekende taferelen: kort voor de            Dennis in 2000 de Comus, waar-
proefvaart is het een drukke boel           mee hij tot mei 2003 voer.
aan boord. Op het laatste moment            Kort daarna werd gestart met de
toch steeds weer zaken bijstellen           nieuwbouw van het mts Servus
om uiteindelijk in evenwicht te ko-          (135 x 11,40 meter), dat in mei
men met de planning. Dennis Man-            2004 in de vaart kwam. Mandema-
demaker (33) probeert via zijn gsm           ker is met Molegraaf ook nog eige-
op overtuigende wijze iemand uit            naar van het in 2006 de vaart ge-
te leggen dat het toch echt beter is          brachte mts Cito (110 x 11,45 meter)
om éérst het schoonmaakbedrijf de           Voor de nabije toekomst ligt op de
woning te laten opruimen en pas            tekentafel reeds een volgende
dan te beginnen met het leggen van           nieuwbouwtanker gereed.
de vloerbedekking. Voor hij over
zijn Friendship gaat vertellen,            Frisol
checkt hij eerst nog of de drinkwa-          De Friendship is een zeer geavan-
tertanks zijn afgevuld – altijd han-          ceerde dubbelwandige bunkertan-
dig als je gaat proefvaren.              ker. Mandemaker is beherend ven-
Oog voor detail en ondernemer-             noot van de CV Friendship, terwijl
schap mogen Mandemaker zeker              Fré Molegraaf en George Rensen
worden toegeschreven. Sinds zijn            daarin een deelname hebben. De
start in 1998 met de overname van           Friendship gaat volcontinu varen
het mvs Threant van Hoogeveen (ex           voor Frisol en bunkeren binnen het
Cito van schoonvader Fré Mole-             ARA-traject.
graaf) heeft hij zich goed op de            Op de werf van TeamCo in Heus-
kaart gezet. Na tweeënhalf jaar met          den werd een rondleiding over de         De leidingen zijn dubbel uitgevoerd, zodat met de Friendship zowel de laag- als hoogzwavelige brandstof kan worden
de Cito te hebben gevaren kocht            Friendship gegeven. Het casco is         gebunkerd.


                                                     geleverd door Rensen Shipbuilding        tien tanks kunnen met een capaci-         geleverd door Kampers. De lesse-
                                                     en gebouwd in Archanelsk (Rus-          teit van 200 m3 per uur worden           naar is meer dan overzichtelijk en
                                                     land). De afmetingen van het schip        gelost. Dat gebeurt met negen door         bijna overvloedig ingericht. Dacom
                                                     zijn 135 x 15 x 4,20 meter met een        EPS geleverde Bornemann-pom-            verzorgde de communicatieappara-
                                                     tonnenmaat van 6.349.              pen. Een ladingsverwarmingsketel          tuur, Radio Holland de navigatie-
                                                     Beneden glimmen twee door Pon          van Heatmaster houdt de lading op         apparatuur. De betimmering is van
                                                     Power geleverde Caterpillars van         temperatuur.                    Hoogendoorn; de elektrische in-
                                                     het type 3T12, die met een toeren-                                 stallatie werd aangelegd door
                                                     tal van 1800 voor 1521 pk zorgen.        Laagzwavelige brandstof              Werkina; het sanitair door Hoko.
                                                     Damen Marine Components uit           Wat opvalt aan dek en de giek zijn
                                                     Hardinxveld leverde een Van de          de dubbele leidingen. Bij de bouw         De proefvaart vond plaats op 8 mei
                                                     Giessen Optima-straalbuis met een        van het schip en installaties is inge-       en is met succes en naar tevreden-
                                                     diameter van 1710 millimeter voor        speeld op wensen van het bunker-          heid verlopen. Op 20 mei kon het
                                                     de 4-bladige (1700 millimeter)          bedrijf en diens afnemers. Hoewel         schip worden bezichtigd aan de
                                                     schroef van AMW-Marine.             nog niet aan de winnende hand is          Maasboulevard in Zwijndrecht
                                                     De kanalenboegschroeven (diesel-         de markt voor laagzwavelige brand-         (achter het Fiwado-bunkerstation).
                                                     elektrisch, type 1200 met een ver-        stoffen nog steeds groeiend. Daar-         Om 18.00 uur werd de Friendship
                                                     mogen van 331 kW per stuk) wer-         op is nu al ingespeeld, waardoor          ingezegend door aalmoezenier Van
                                                     den geleverd door Verhaar            met de Friendship zowel de laag-          Welzenes. Vervolgens doopte me-
                                                     Omega.                      als hoogzwavelige brandstof kan          vrouw A.A. Mandemaker-Molegraaf
Beneden glimmen twee door Pon Power geleverde Caterpillars van het type                 De 28 meter lange bunkergiek is         worden gebunkerd.                 het schip.
3T12.                                                  gebouwd door Van Wijk. De acht-         Het ruim bemeten stuurhuis werd


Wie leverden aan mts Friendship
 Rensen Shipbuilding B.V. Levering casco        Marathon 572 RSL 4030 generator, 2        6080/75, roeren 4 x HD 220            Unisol isolatietechniek bv             Inspectie Verkeer en Waterstaat Classificatie
 TeamCo Shipyard B.V. Complete afbouw         generatorsets 92 kVA t.b.v. boordnetbedrijf met  Radio Holland Netherlands bv           Isolatie woning en uitlaatgassystemen       Riegman & Klaverdijk B.V. Accountancy
 Fortis Bank B C Drechtsteden - Fortis Lease      Cummins QSB 5 G3 motor en Marathon 363      2 TFT Furuno radars, Sigma 550, Sigma 120,    SPEEDHEAT Utrecht                 Dacom Telecommunicatie b.v.
 Financiering                     CSL 1607 generator                Sigma 130 en Sigma 700              Vloerverwarming in woning en stuurhuis       Telefooncentrale, GSM pakket, internet
 Frisol B.V. Bevrachting                Maralec b.v. Marathon Generatoren en       Orlaco Products BV Orlaco camerasysteem     T&T Tapijt en gordijnen Zwartsluis         routergeschikt voor alle providers
 SAA Overvliet Assurantie Makelaars          Motoren Marathon generatoren           Periskal Group Tresco Inland Ecdis Viewer    Volledige stoffering                Veka Piping Dekleidingen
 Verzekering                      AMW-MARINE - H.I. AMBACHT             Werkina Werkendam bv               WindeX Engineering BV               EPS European Pump Services B.V.
 Pon Power B.V. 2 Caterpillar hoofdmotoren       Dubbelschroever 1 linksdraaiend en 1       Levering en of installatie in samenwerking met  Airconditioning en overdrukinstallatie, rvs    9 ladingpompunits, type W7 met elke een
 type 3512C, 1521 pk,1800 rpm             rechtsdraaiend, 4 bladen, diameter 1700 mm    Gebhard: complete electrische installatie    roosters en machinekamerventilatie         capaciteit van 200 m3/uur.
 Rexroth bv Motorbediening               Damen Marine Components              inclusief 2-draads databesturing,        Seafix Fire Fighting Systems            Hoveko b.v.
 REINTJES Benelux bvba                 2 straalbuizen diameter 1714 mm          monitoringsysteem met touch-screen        Brandbeveiligingsapparatuur            Lading bewakingsinstallatie en
 2 Reintjes keerkoppelingen, type WAF 665 L,      Scheepswerf Jac. den Breejen b.v.         bediening, Orlaco camerasysteem, Sigma Radio   Polmai Brandbeveiliging Brandblusmateriaal     computerapparatuur met: ladingtank
 reductie 5,571:1                   2 schroefassen                  Holland pakket, aircoinstallatie, TravelVision  DMT Sales                     niveaubewaking, druk, temperatuur,
 Machine Support B.V.                 Wärtsilä Propulsion Netherlands BV        antennesysteem, Tresco kaartplotter, Sygo    1 elektrisch-hydraulische D.M.T. ankerlier voor,  niveaualarmering, overvulbeveiliging,
 Uitlijnen motoren                   Schroefasafdichting                beladings- en hoogtemeter, tankalarmering- en  type 220-EH36, 1 elektrisch-hydraulische D.M.T.  diepgangmeting, Saab Tank Radar
 Amco Compressoren bv Compressoren           Verhaar Omega B.V. 2 OMEGA 31120-4k        radarmeting                   ankerlier achter, type 120-EH36, 3 D’Hone     niveaumeting met correctie van TRIM en LIST
 Discom BV Uitlaatgassystemen             boegschroeven inclusief elektromotor met een   RAFA B.V. Ramen                 ankers van 1.500 kg elk, 2x 60 meter        en de bediening van lospompen d.m.v. touch-
 DBS- Scheepsservice                  vermogen van 330 kW, 1780 rpm           Loggers Rubbertechniek bv            ankerdamketting 36 mm U2, 1x 72 meter       screen en explosieveilig TFT scherm aan dek
 Machinekamerplaten voor- en              NRF BV                      Flexibele opstelling woning           staaldraad 36 mm                  Heatmaster B.V. Ladingverwarmingsinstallatie
 achtermachinekamer, aluminium stroken boven      Bunkoelers                    Hoogendoorn Maritieme betimmeringen       Misti Scheepsreparatiebedrijf           Machinefabriek en scheepsreparatiebedrijf
 tanks                         Kampers Scheepskonstruktie BV           Volledige betimmering              Autokraan 12 mtr. hydraulisch uitschuifbaar tot  Van Wijk B.V.
 RuGotech Pijpleidingen B.V.              Stuurhuis met hefkolom en overzakbare       Keuken-line Keuken                18 mtr, hefvermogen 2000 kg            Bunkergiek 2 leidingen 1 x 10’’ en 1 x 6’’
 Machinekamerleidingen voor- en            bovenbouw                     SGA Sanitair & Tegel Groothandel -        Blommaert BVBA Voor- en achtermast         Kalibra International B.V. Tankmeting inhoud
 achtermachinekamer                  Handelsonderneming Beerens BV           Afbouwbegeleiding B.V.              All Pumps Holland BV Victor pompen         Rietveldhydraulics b.v.
 De Ruyter Dieseltechniek B.V.             BX-woningdeuren, stuurhuistrap          Levering sanitair en tegels           Shell Marine Products Shell smeermiddelen     Installatiewerkzaamheden tbv de hydraulische
 2 generatorsets 375 kVA t.b.v. boegschroef- en    Van der Velden Marine Systems           Hoko Installatiebedrijf             Transafe Veiligheidsadviseur Arbo en kwaliteit   systemen
 ladingpompbedrijf, Cummins QSX 15C motor,       Stuurpaneel SP 2525, roeraandrijving 4 DWKK    Aanleg sanitair                 Sigma Coating BV Coating casco
De Binnenvaartkrant  32             3 juni 2008
           Wij feliciteren C.V. Friendship
 De Binnenvaartkrant  33    3 juni 2008
v
van harte met mts Friendship.
De Binnenvaartkrant            34                                            3 juni 2008


                                                 Een onafhankelijk tussenpersoon
                                                Wij wensen de “Friendship”
                                                 een behouden vaart, en….
                                                  Gaat er toch iets mis,
                                                dan kunt u op ONS rekenen.
                                                  Van harte proficiat !!
                                           SAA Overvliet Assurantie Makelaars

                                           Twentestraat 88, 3083 BD Rotterdam
                                           Postbus 9000, 3007 AA Rotterdam

                                           Tel.: 010-4119595, Fax: 010-4139774
                                           E-mail: mail@overvliet.nl
                                           www.overvliet.nl
                                  Wij wensen
                                mts Friendship
                                en haar bemanning
                                een behouden vaart.
 Wij leverden het stuurhuis met geleidekoker en hefbeweging


                Oosthavenzijde 5-Puttershoek-Holland
                 Postbus 5606-3297 ZG Puttershoek
             Telefoon (078) 676 38 11 - Telefax (078) 676 48 53
                                              TeamCo               Wij wensen
                                            Shipyard BV              C.V. Friendship
                                            verzorgde de             veel succes en
                 Wij wensen                        complete            een behouden
                                            afbouw van het           vaart.
             C.V. Friendship                        mts Friendship


             veel succes met
             mts Friendship
 De Binnenvaartkrant          35                                                                                   3 juni 2008
REDAKTION SARAH DE PRETER | MOBIL +31 (0)6 22 70 18 93 | E-MAIL SPRETER@CHELLO.NL
Masterplan: Binnenschifffahrt
stärker berücksichtigen
VON SARAH DE PRETER                                                                                zen, doch die Verkehrsträger sollten
Neun Verkehrs- und Umweltver-                                                                           gleichberechtigt behandelt werden.
bände appellieren an Bundesver-                                                                          Im Namen des Gewerbes forderte
kehrsminister Tiefensee, den                                                                            BDB-Präsident Dr. Gunther Jaegers
Masterplan Güterverkehr und                                                                            in Duisburg gut ausgebaute Infra-
Logistik an einzelnen Punkten                                                                           struktur, genügend Abladetiefe und
nachzubessern und ansch-                                                                              Brückendurchfahrtshöhe sowie aus-
ließend bis Ende Juni im Bundes-                                                                          reichende Schleusenkammerabmes-
kabinett zu verabschieden. Zum                                                                           sungen. Er verwies dabei auch auf
Optimierungsbedarf zählen die                                                                           eine neue Studie des Planco-Instituts,
Organisationen auch die stär-                                                                           aus der hervorgeht dass die Binnen-
kere Berücksichtigung der Bin-                                                                           schifffahrt viel weniger CO2 ausstößt
nenschifffahrt. Bei einem Besuch                                                                          als die Bahn.
von Tiefensee in Duisburg hat
auch der Bundesverband der                                                                             Dennoch scheint es dem Verkehrs-
Deutschen Binnenschifffahrt                                                                            minister bei der Bewältigung der
(BDB) den Minister erneut auf-                                                                           wachsenden Güterströme an erster
gefordert, die Binnenschifffahrt                                                                          Stelle um die Optimierung der Bah-
stärker einzubinden in die Pläne                                                                          ninfrastruktur zu gehen. Auf Einlad-
zur künftigen Bewältigung der                                                                           ung der SPD-Bundestagsabgeordne-
Transportströme.                                                                                  ten Petra Weis traf Tiefensee sich in
                      BDB-Präsident Gunther Jaegers (links) und Verkehrsminister Tiefensee. (Foto BDB)                            Duisburg mit der Stadtspitze. Im Ge-
Man wolle dem Verkehrsminister                                                                           spräch betonte der Verkehrsminister
den Rücken stärken, schreiben die      auch in Wirtschafts- und Verkehrs-    sert werden. So sollte die Binnen-    zum Masterplan scharf kritisiert. Der        die Bedeutung Duisburgs als Logis-
neun Verbände in einem Begleitbrief     kreisen massive Kritik geerntet.     schifffahrt stärker berücksichtigt wer-  Plan sei ein Reklamepapier für die         tikdrehscheibe im Hinterland der
an Tiefensee. Unterschrieben wurde     Eine grundlegende Neuausrichtung     den. Unter dem Strich sei der       Bahn, so der Verband. Bei einem Be-         Seehäfen.
die Erklärung unter anderem von der     und Überarbeitung des Masterplans    Masterplan jedoch eine gute Grund-    such Tiefensees an Duisburg am 20.         Um den Standort zu stärken sei der
Allianz pro Schiene, dem Zentralver-    halten die Verbände jedoch für kon-   lage für weitere Schritte zur Stärkung  Mai erhob der BDB erneut die For-          Eiserne Rhein – die historische Schie-
band Deutscher Seehafenbetriebe       traproduktiv. Das Stoppen des Plans   der Güterverkehrsbranche in Deut-     derung, die Binnenschifffahrt stärker        nenverbindung zwischen dem
(ZDS) und dem Verband Deutscher       und ein Neuanfang wäre ein schwe-    schland.                 zu berücksichtigen. Zwar sei dies          Ruhrgebiet und Antwerpen – zügig
Verkehrsunternehmen. Der Mitte       rer Rückschlag für die Verkehrspoli-                        nicht als grundsätzliche Kritik an die       zu reaktivieren. Auch sollte der Duis-
März präsentierte Entwurf des Mas-     tik. Wohl aber sollte der Masterplan   Gleichberechtigung fehlt         Verkehrspolitik aufzufassen und man         burger Hauptbahnhof schnellstmög-
terplans hatte koalitionsintern aber    in der kommenden Zeit nachgebes-     Auch der BDB hatte den Entwurf      wolle den Masterplan auch unterstüt-        lich saniert werden.
Wiener Hafen schafft Platz für Logistik

Hafenbecken Freudenau wird verschmälert
VON SARAH DE PRETER             ziert der Hafen seine Was-        Prozent auf 323.000 TEU.         mälern. Mit der Zuschüttung der           man kontinuierlich die Lagerflächen
Wiens Wirtschaftsstadträtin         serfläche in Freudenau.         Beim Modal Split ist der LKW mit 50    Wasserfläche soll mehr Platz für die        für Schüttgüter.
Renate Brauner freut sich nach-                           Prozent der Gesamtladung weiterhin    Logistik geschaffen werden. Für           Die drei großen Schüttguthallen im
dem die Umschlagzahlen im Ha-        Ende Mai präsentierte die Stadträtin   Spitzenreiter. Die Bahn hält einen    Schifffahrt und Umschlag stünden          Hafen seien nahezu komplett ausge-
fen 2007 weiter angestiegen sind.      gemeinsam mit der Wiener Hafendi-    Anteil von 35 Prozent, die Schifffahrt  auch nach diesem Eingriff noch           lastet. Im Sommer geht ein neuer
„Wir ernten jetzt die ersten        rektion die Umschlagzahlen für das    15 Prozent. Dank der günstigen Was-    genügend Fläche zur Verfügung,           Kran in Betrieb, so dass die Schütt-
Früchte für die ständige Verbes-      vergangene Jahr. 2007 wurden im     serverhältnisse auf der Donau wuch-    heißt es. Um die Auswirkungen            guthallen künftig besser bewirtschaf-
serung unserer Infrastruktur.        Wiener Hafen insgesamt 12 Millio-    sen die Schiffsverladungen im ver-    ungünstiger Wasserverhältnisse bes-         tet werden können.
Damit haben wir den Wiener Ha-       nen Tonnen umgeschlagen. Damit      gangenen Jahr um 24 Prozent auf 1,5    ser ausgleichen zu können erweitere
fen zum größten trimodalen Lo-       wurde das Vorjahresergebnis um 1,2    Millionen Tonnen an. Dabei ist vor
gistikzentrum in Österreich ge-       Millionen Tonnen (11 Prozent) über-   allem die Anlieferung von Stahl stark
macht.“ Um noch mehr Platz für       schritten. Im Containergeschäft ver-   gestiegen.
die Logistik zu schaffen redu-       buchte der Hafen ein Plus von 17
                                           Erweiterung
                                           Bis 2009 investiert der Hafen rund
                                                                Trunkenheitsfahrten gestiegen
                                           150 Millionen Euro in ein umf-       In Brandenburg wird die Wasserschutzpolizei    ger Wasserschutzpolizei im letzten Jahr
                                           angreiches Ausbauprogramm. Im       weiterhin verstärkt auf Alkoholkonsum am      22.350 Sportboote und 1.906 Berufsschiffe.
                                           September läuft der Probebetrieb am    Ruder kontrollieren. Die Trunkenheitsfahrten    Es wurden 5.878 Ordnungswidrigkeitenanzei-
                                           neuen Containerterminal Freudenau     auf dem Wasser nehmen zu, so die Polizei. Im    gen und Verwarngelder verhängt. 839 Ver-
                                           an. Bis Ende 2009 soll das alte Ter-    letzten Jahr wurden 77 Schiffsführer, darunter   stöße entfielen auf die Berufsschifffahrt. Mo-
                                           minal modernisiert werden, so dass     zehn Berufsschiffer, alkoholisiert am Ruder    niert wurden vor allem die unvollständige
                                           der Hafen seine Umschlagkapazität     angetroffen. Ein Jahr zuvor hatte die Polizei 64  Ausrüstung der Fahrzeuge und lückenhafte
                                           für Container auf 500.000 Einheiten    betrunkene Schiffer gezählt.            Schiffspapiere, sowie Geschwindigkeitsüber-
                                           steigern kann. Ebenfalls Ende 2009     „Mit 0,5 Promille gilt auf der Wasserstraße    tretungen und Verstöße gegen Liegeverbote.
                                           wird im Hafen Freudenau ein neues     dieselbe Alkoholgrenze wie auf der Straße“,    Auch musste die Polizei 191 Mal ausrücken
                                           Tor fertiggestellt, das den Hafen ge-   so Hans-Joachim Werner, Direktor der Was-     wegen eines Unfalls auf der Wasserstraße. In
                                           gen Hochwasser schützt. Der Betrieb    serschutzpolizei. Ab 0,5 Promille begeht der    74 Fällen ging es um einen Unfall mit einem
                                           im Hafenbecken kann dann auch bei     Schiffer eine Verkehrsordnungswidrigkeit, ab    Frachter. Die meisten Unfälle verliefen glimp-
                                           Hochwasser weitergehen.          1,1 Promille wird ein Strafverfahren eingelei-   flich, doch es waren auch ein Toter und neun
                                           Allerdings will der Hafen einen Teil    tet. Insgesamt kontrollierte die Brandenbur-    Verletzte zu beklagen.
So soll das neue Containerterminal bald aussehen. (Bild Wienholding)         des Beckens in Freudenau versch-
 De Binnenvaartkrant             36                                                                                  3 juni 2008

Schweizerische Schifffahrt gegen Dumpingpreise Schiene

„Kooperation statt Konkurrenz“
VON SARAH DE PRETER                Trotz wachsender Transporte von        Häfen hohe Rangierkosten und teil-     Schweizer Rheinhäfen stünden         Aussichten 2008
Auf der Mitgliederversammlung           den Seehäfen über Basel nach Ita-       weise nicht konkurrenzfähige        wieder genügend Waggons zur         Trotz der harten Konkurrenz durch
der Schweizerischen Vereinigung          lien schloss die Frachttochter der      Frachtenpreise berechnen.          Verfügung.“                 die Bahn, des hohen Erdölpreises
für Schifffahrt und Hafenwirt-          SBB im vergangenen Jahr mit roten                             Der Mangel an Transportkapazität       und Abfertigungsprobleme in den
schaft (SVS) hat SVS-Präsident          Zahlen ab. Das kann laut SVS nur       Mangel                   auf der Schiene war im letzten Jahr     Seehäfen erwartet die SVS ein gutes
Rudolf Feierabend die Güterdivi-         eins bedeuten: Die Verkehre wer-       Es kann auch anders, meint dazu       für den Basler Hafen ein Problem       Jahr 2008 für die Rheinschifffahrt.
sion der Schweizerischen Bundes-         den zu Dumpingpreisen abgewic-        SVS-Präsident Rudolf Feierabend:      gewesen. In den Rheinhäfen fehl-       In den ersten drei Monaten diesen
bahnen SBB Cargo dazu aufgeru-          kelt. Der Verein ist nicht zu spre-      „Unter Vertragsführerschaft der SBB     ten oft die Waggons, weil die SBB      Jahres gab es vor allem im Con-
fen, mit der Binnenschifffahrt zu         chen über die Art, wie die SBB        Cargo könnten die Ladungen bis       Cargo sie auf ihren internationalen     tainergeschäft auf dem Rhein ein
kooperieren statt sie zu bekon-          Cargo der Rheinschifffahrt Konkur-      Basel auf dem Schiff und an-        Strecken einsetzen musste.          starkes Wachstum. Besonders die
kurrieren. Das wäre nicht nur gut         renz macht. Für trotzdem per Schiff      schließend per Bahn nach Italien      Die Zusammenarbeit mit der Bin-       Importe legten dabei zu. Stark ab-
für die Umwelt und die Kunden,          beförderte Güter, die dann in Basel      weiterbefördert werden. Auf diese      nenschifffahrt würde die Transpor-      genommen hat dagegen der Um-
sondern auch für die eigene Bi-          auf die Schiene umgeladen werden,       Weise würden beide Transport-        te zwischen den Nordseehäfen und       schlag von Erdöl und Mineralöler-
lanz des Unternehmens.              würde das Unternehmen in den         träger Geld verdienen - und in den     Italien wesentlich billiger, effizien-    zeugnissen.
                                                                      ter und ökologischer machen als
                                                                      reine Bahntransporte, so Feiera-
                                                                      bend. Das wäre auch gut für die

Donau soll bis 2015 ausgebaut sein                                                     Bilanz der SBB Cargo.


Der vor drei Jahren ins Leben gerufene Nationale          die Bauarbeiten starten, so Kranzl. Dabei soll der
Aktionsplan Donauschifffahrt (NAP) der Österrei-          Ausbau nicht durch Baggern, sondern durch Mate-
cher liegt auf Kurs. Das sagte Staatssekretärin Chris-       rialaufschüttungen erfolgen. Auch Altarme würden                     K I C K E R S
ta Kranzl bei einem Treffen mit der EU-Koor-            wieder hergestellt.
dinatorin für die Wasserstraßen Karla Peijs.            Wann genau mit dem Ausbau begonnen wird, ist            Möchten Sie ein Gesuch, ein Angebot oder eine Mitteilung veröffentlichen?
                                                                    Dann schalten Sie eine Kleinanzeige in der Binnenvaartkrant. "Kickers" sind
Kranzl hält jedoch eine verstärkte internationale          derzeit noch unklar. Der positive UVP-Bescheid soll
                                                                    sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen eine exzellente Möglich-
Zusammenarbeit beim Thema Donauausbau für              der Startschuss sein. Insgesamt stehen für den Aus-        keit, die Binnenschifffahrt zu erreichen.
notwendig. Schließlich könne Österreich die ganze          bau 220 Millionen Euro zur Verfügung. Wie Karla
                                                                    Wann erscheint Ihr "Kicker" in der Zeitung?
Donau nicht alleine ausbauen.                    Peijs angab, soll der Ausbau der Donau bis 2015
                                                                    Wenn wir in der geraden Woche vor Freitag 12.00 Uhr Ihr
Derzeit läuft eine Umweltverträglichkeitsprüfung          fertig sein. Österreich werde damit ein Zentrum für        Kicker-Formular erhalten, so steht Ihre Kleinanzeige am darauf folgenden
(UVP) nach dem Ausbau der Donau östlich von             die Binnenschifffahrt.                       Dienstag (in der ungeraden Woche) in unserer Zeitung.
Wien. Sie soll Ende des Jahres, jedoch spätestens
                                                                    Wie füllen Sie das Kicker-Formular aus?
Anfang 2009, abgeschlossen sein. Danach könnten
                                                                    B E N U    T  Z  E  N   S I  E  F Ü R       J  E  D  E
                                                                    N  B U    C  H  S  T A  B E  N  U N D       S  A  T  Z
                                                                    Z E I C    H  E  N   E  I N   K Ä S T C      H  E  N   .
     B.V.B.A. S & S                       Gegen den Kanal                            Z W I
                                                                     E I N
                                                                           S  C
                                                                             K
                                                                               H
                                                                               Ä
                                                                                 E N
                                                                                 S T
                                                                                     D
                                                                                    C H
                                                                                        E N
                                                                                        E N
                                                                                           WÖ R
                                                                                           F R E
                                                                                                   T
                                                                                                   I
                                                                                                     E
                                                                                                     L
                                                                                                       R
                                                                                                       A
                                                                                                         N
                                                                                                         S
  Jofra Shipping & Trading                     Deutschlandweit ist eine Unterschriftenaktion gegen den ge-     S E N .
                                  planten Saale-Elbe-Kanal angelaufen. Es handelt sich um eine
                                                                     Für drei aufeinanderfolgende “KICKERS” zahlen Sie den folgenden Betrag
                                  Initiative von 18 Umwelt- und Verkehrsverbänden, dem Bund
    "für alle Ihre                        der Steuerzahler, Angler- und Fischereiverbänden und dem
                                                                                                            1x   3x

   Abwrackschiffe,
                                  Deutschen Kanuverband.                                                               9,25  21,50
                                  Das Bündnis warnt vor einer gigantischen Fehlinvestition und

  Abwracktonnage und                        Naturzerstörung. Die Petition richtet sich an Bundesfinanzmi-
                                  nister Peer Steinbrück und Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten
                                                                                                            14,25  31,50

   andere treibende                        Wolfgang Böhmer. Die Politiker sollten das Kanalprojekt umge-


     Objekte"
                                  hen stoppen, heißt es. Vor zwei Monaten hatte das Landesver-                                            19,50  42,75
                                  waltungsamt in Sachsen-Anhalt das Raumordnungsverfahren

    Barzahlung                         für den gut sieben Kilometer langen Schleusenkanal bei Tornitz
                                  vor der Elbemündung eingeleitet.                                                          23,50  53,00
                                  Es werden zwei Varianten untersucht. Nach dem Abschluss des
                                  Verfahrens im September soll feststehen ob das 80-Millionen-
  Tel   : +32 (0)9 361 00 04                  Projekt realisiert wird. Mit dem neuen Kanal soll der schwer                                            28,50  63,00

  Gsm : +32 (0)477 952 450                    schiffbare Saale-Abschnitt kurz vor der Mündung in die Elbe
                                  umgangen werden.
  E-mail : jofra.jan@gmail.com                                                                                            33,75  73,25                                                                                                            38,75  84,50       JA !             Ich möchte, dass die Binnenvaartkrant auch weiterhin für mich schreibt!
                     Daher abonniere ich die Zeitung bis auf Widerruf für wenigstens ein Jahr.
                     Versandadresse:
                     (Eventuell) Betriebsname:
                     (z.H.v.) Name:
                                                                   Wenn Sie sich einen "Kicker unter Chiffre" wünschen, beachten Sie bitte
                                                                   die zusätzlichen Verwaltungskosten:
                                                                   Name                    Wieviel Schaltungen?
                     Straße und Hausnummer:
                     Postleitzahl und Ort:                                   Straße und Hausnummer           Telefonnummer
                     Land:
                     Telefonnr:                  Email:                    Postleitzahl                Email
                     Mehrwertsteuernr:
                       Fakturadresse dasselbe wie Versandadresse                        Ort / Land                 Mehrwertsteuer nr.:
                       Fakturadresse anders, nämlich:
                     (Eventuell) Betriebsname:                                 Ihre Kicker-Anzeige wird wie einen Kundendienst kostenlos auf unsere
                     (z.H.v.) Name:
  Füllen Sie den Abo-Coupon                                                     Internetsite geschaltet
                     Straße und Hausnummer:
  aus und senden Sie ihn ohne      Postleitzahl und Ort:                                   Ich bevollmächtige ‘de Binnenvaartkrant’ die Kosten der obenstehende Kicker-
  Briefmarke an:             Land:
                                                                   Anzeige automatisch von hierunter stehende Rechnung ab zu schreiben.
                     Telefonnr:                 Email:
  De Binnenvaartkrant
                     Mehrwertsteuernr:                                                                          ___
                                                                   Bankleitzahl: ____________________________________________________________
  Antwortnr. 70133
  NL-3070 VB Rotterdam          Ich bevollmächtige ‘de Binnenvaartkrant’ die Kosten des Abonnementes            Bankkontonummer: ________________________________________________________
  (Niederlande)             automatisch von hierunter stehende Rechnung ab zu schreiben.                Auf Namen lauten von: ______________________________________________ _______
  oder faxen an:             Bankleitzahl: _________________________________________________________          Bankname: ________________________________________________________________
  0031 - 104140212            Bankkontonummer: ___________________________________________________
                                                                   Land + Ort Name Ihrer Bank: _______________________________________________
                     Auf Namen lauten von: ________________________________________________
  Ein Abonnement auf                                                        Sie empfangen demnächst eine Rechnung worauf notiert steht wenn der Betrag von Ihrem
  “De Binnenvaartkrant”
                     Bankname: ____________________________________________________________
                     Land + Ort Name Ihrer Bank: ___________________________________________          Bankkonto abgeschrieben wird. Nach Abschreibung hat der Unterzeichner 6 Wochen die
  kostet für Deutschland 62,-                                                    Möglichkeit seine Bank Auftrag zu geben den einkassierte Betrag zurück zu buchen.
  (einschl. 6% VAT) jährlich ,
  für Belgien EUR 21,50         Sie empfangen demnächst eine Rechnung worauf notiert steht wenn der Betrag von
                     Ihrem Bankkonto abgeschrieben wird.
  (einschl. 6% VAT) jährlich.
                     Nach Abschreibung hat der Unterzeichner 6 Wochen die Möglichkeit seine Bank
                                                                   Datum: ___________________ Unterschrift: _____________________________
  Ihr Abonnement Soll 2 Monaten vorher  Auftrag zu geben den einkassierte Betrag zurück zu buchen.
  schriftlich gekündigt werden.                                                   Ihr ausgefülltes Kicker-Formular können Sie an die folgende Adresse schicken:
                     Datum:            Unterschrift:                         Riomar BV – De Binnenvaartkrant, Postbus 24202, NL-3007 DE Rotterdam,
                                                                   die Niederlande oder faxen an: 0031-104140212
 De Binnenvaartkrant         37                                                                           3 juni 2008Rethe-Hubbrücke sorgt
für Kopfzerbrechen
VON ECKHARD-HERBERT ARNDT
Der Hamburger Hafen hat Pech
mit den großen Brückenbauwer-
ken. Nachdem Ende Januar die
Kattwyk-Hubbrücke zunächst
komplett ausfiel, zeigt die über
70 Jahre alte Rethehubbrücke
immer deutlichere Ermüdung-
serscheinungen. Auf einer Infor-
mationsveranstaltung in Ham-
burg zu der Vertreter der
Hafenunternehmen eingeladen
waren, legte die Hamburg Port
Authority (HPA) kürzlich die
Probleme dar und stellte sich
den zum Teil sehr kritischen Fra-
gen und Kommentare der Fir-
menvertreter.

Aktuell häufen sich die Probleme
an dem betagten Bauwerk bei sehr
hohen Temperaturen, in deren
Folge sich der Stahl ausdehnt. Die
Konsequenz: Bei einer Hubhöhe
von 30 Metern kann der Trog im
Wortsinne hängen bleiben. Die       Ortsbildbestimmend: die Rethehubbrücke am Südrand des Hamburger Freihafens. Die mehr als 70 Jahre alte Brücke weist immer mehr technische Probleme auf. Sie
Brücke ist für den Hafenverkehr      soll bis 2012 durch einen Neubau ersetzt werden.
von großer Bedeutung. So passie-
ren derzeit gut 11.000 Fahrzeuge      Zwar seien bei entsprechenden Stö-   Hafenunternehmen, die im so ge-     Durch den Ausfall der Kattwyk-       lionen Euro fertig sein.
pro Tag die Brücke. Hinzu kom-       rungen „jederzeit“ Mitarbeiter der   nannten südlichen Reiherstieg (ei-   brücke haben sich Verkehrsmengen      Auf der Informationsveranstaltung
men gut 40 bis 50 Züge, die im       Hafenverwaltung HPA verfügbar      nem Verbindungskanal zwischen      vor allem auf die ebenfalls stark     ging es der HPA auch darum Lösun-
Tagesverlauf über die Brücke rol-     um das Problem zu beheben, ver-     den beiden großen Elbarmen Nor-     überlastete Köhlbrandbrücke, ein      gen zu unterbreiten. So schlugen
len.                    sicherte die ehemalige Behörde.     der- und Süderelbe) ansässig sind,   Wahrzeichen der Hansestadt, ver-      die Fachleute der Hafenverwaltung
                      Doch die Befürchtung ist groß dass   wie der Stückgutterminal der Firma   lagert. Über 40.000 Pkw und Lkw      unter anderem vor den Zeitraum
Stillstand                 es zu einem Stillstand kommt. Für    Wallmann, der Umschlagterminal     rollen jetzt pro Etmal über die      für Schiffsoperationen auf zwanzig
                                          der Getreidehebergesellschaft      Brücke.                  Uhr bis zehn Uhr morgens zu be-
                                          (GTH) sowie der Massengut-Um-                           grenzen. Diese Überlegung wurde
                                          schlagfirma Habema wären die      Am Ende                  nach Erkenntnissen der Binnen-
                                          wirtschaftlichen Folgen jedoch ge-   Die HPA will die jetzt vermehrt      vaartkrant von Vertretern der ver-
                                          waltig.                 aufgetretenen Problemen an der       schiedenen Firmen allerdings voll-
                                          So hatte bereits der Ausfall der Kat-  Rethehubbrücke von Spezialisten      ständig verworfen, weil er mit den
                                          twykbrücke bei den Hafen- und      intensiv untersuchen lassen. In ei-    operativen Erfordernissen der Um-
                                          Umschlagbetrieben im südlichen     nem weiteren Schritt sollen dann      schlagbetriebe, aber auch mit den
                                          Hafenteil Harburg zu erheblichen    verschiedene technische Anpassun-     Abläufen im Schiffsrouting absolut
                                          finanziellen Einbußen geführt, weil   gen erfolgen. Dazu gehört unter      nicht vereinbar war.
                                          keine größeren Seeschiffe die Brüc-   anderem die Verbreiterung der Füh-     „Es ging recht emotional zu“, er-
                                          ke durchqueren konnten. Inzwi-     rungsrollen. Bereits Anfang März      fuhr die Binnenvaartkrant aus Teil-
                                          schen ist es immerhin gelungen das   hatte HPA-Projekt-Manager Man-       nehmerkreisen. „Überall stehen wir
                                          Mittelteil bis in die Endposition    fred Brückner in Hamburg bei der      vor Schrauben, Schrott und Scher-
                                          hochzufahren. Doch damit steht     Vorstellung der Neubaupläne für      ben“, wird ein erboster Teilnehmer
                                          die Brücke für den Straßen- und     die Rethehubbrücke vor Journalis-     der Runde zitiert.
                                          Schienenverkehr nicht mehr zur     ten erklärt dass der Stahl der Brücke
                                          Verfügung.               „am Ende ist“. Bis 2012 soll am
Passage: Auch für kleinere Küstenmotorschiffe und Binnenschiffe muss das Mit-    Inzwischen ist eine Grundreparatur   Südrand des Freihafenbereiches
telteil der Rethehubrücke immer hochgefahren werden. Die Folge sind lange     im vollen Gange, die die HPA bis    eine neue kombinierte Eisenbahn-
Staus. (Fotos Eckhard-Herbert Arnd)                        Ende des Jahres abschließen will.    und Straßenbrücke für rund 72 Mil-
Erste rumänische                                                      Einschränkungen EURO 08
                                                              Während der Europafußballmeister-     gen an der Dreirosenbrücke bzw. im


Frachtenbörse im Netz                                                    schaft vom 6. bis 29. Juni gelten in
                                                              Basel Einschränkungen für die Binnen-
                                                              schifffahrt. Zwischen der Johanniter-
                                                                                   unteren Vorhafen der Schleuse Birsfel-
                                                                                   den angezeigt oder von der örtlichen
                                                                                   Schifffahrtspolizei geregelt.
Auch in Rumänien gibt es jetzt eine    Immer mehr Schiffe seien auf der    Damit alle mitmachen können       und der Wettsteinbrücke (Rhein-km     Schiffer sollten ihre Funkhörbereit-
online-Frachtenbörse für die Bin-     Donau unterwegs, obwohl die Fah-    steht die Site in gleich fünf Spra-   167.14 bis Rhein-km 165.89) ist es    schaft sicherstellen. Es besteht Mel-
nenschifffahrt. Es handelt sich um     rverhältnisse dort noch längst nicht  chen (außer Rumänisch auch Nie-     verboten anzuhalten oder ohne Er-     depflicht mit Angabe der Art und
www.bargespedition.com, eine Ini-     optimal seien. Mit seiner neuen     derländisch, Deutsch, Englisch und    laubnis zu liegen. Die Kleinschifffahrt  Name des Fahrzeuges sowie der Posi-
tiative von Erwin Ganciarov. Gan-     Frachtenbörse möchte Ganciarov     Französisch) zur Verfügung. Die     muss dort eine Höchstgeschwindig-     tion und Fahrtrichtung über UKW-Ka-
ciarov arbeitet seit acht Jahren in    nach eigenen Angaben noch mehr     Registrierung ist kostenlos, alle An-  keit von 10 Stundenkilometern ein-    nal 10 für die Großschifffahrt, die das
der Binnenschiffsbefrachtung und      Ladung auf die Donau bekom-       gaben zur Person oder zur Firma     halten.                  Stadtgebiet durchfahren will:
entwickelte den online Marktplatz     men.                  werden gespeichert. Für die zwi-     Sollte sich etwas ereignen wodurch    Für die Talfahrt bei Rhein-km 163,50
gemeinsam mit einigen Partnern,      Frisch getauft stand auf dem neuen   schen Kunden erfolgten Verträge     die Sicherheit des Schiffsverkehrs    (Unterer Vorhafen Schleuse Birsfel-
die jedoch nicht genannt werden      Internetmarktplatz am 27. Mai ein    will Bargespedition keine Gebühr     nicht mehr gewährleistet werden      den),
möchten. „Wir wollen Schiffer, Ver-    Schiff angemeldet. Schiffsladung    erheben.                 kann, so kann es zu kurzfristigen     für die Bergfahrt bei Rhein-km 169.00
lader und Befrachter zusammen-       gab es zu der Zeit noch nicht. Auf                        Schifffahrtsperren kommen. Diese     (oberhalb der Wiesemündung).
bringen – von der Nordsee bis zum     der Site hat man auch die Möglich-                        werden mit den Rotlichtsignalanla-
Schwarzen Meer“, so Ganciarov.       keit Schiffe zum Kauf anzubieten.
De Binnenvaartkrant     38                                                     3 juni 2008


                                                  Electrische
                                                  vloerverwarming!
                                                  Want vloerverwarming van Speedheat is snel op
                                                  temperatuur. Het is slechts 1 mm dun en daarom
                                                  flexibel tot in de kleinste ruimtes toe te passen.
                                                  In de stuurhut wordt het systeem
                                                  los gelegd, zodat de onder-vloer
                                                  bereikbaar blijft. Vervangen
                                                  is eenvoudig en de prijsstel-
 De volledige afbouw van het                      Ondervloer blijft
                                    bereikbaar en warm
                                                  ling prettig. Vraag vrijblijvend
                                                  uitgebreide documentatie aan.

 ms Dirk - Romy werd door ons verzorgd.                 Speedheat Ridderkerk wenst ms Dirk - Romy een goede vaart.

                                 Frans Schot  Tel. 0180 490 436  Fax 0180 490 437     Mob. 06 5320 36 01

 Wij wensen VOF van Dijk - Heuvelman
 een goede en behouden vaart.
                                    Op het ms Dirk-Romy leverden en of installeerden wij:
                                    De complete elektrische installatie en installatie sanitair.

                                    Wij wensen schip en bemanning
 Postbus   61                               een behouden vaart.
 2920 AB   Krimpen aan den IJssel
 IJsseldijk  97-1
 2901 BR   Capelle a/d IJssel
                                             Kantoor en werkplaats:
 Telefoon 010-258 42 55                                     Sterrekroos 11
 Telefax 010-258 42 56                                  4941 VZ Raamsdonksveer
                                              Telefoon (0162) 51 25 36
 Email  info@smits-mf.com                                 Telefax (0162) 51 76 25
                                     Combi International B.V. een bedrijf met jarenlange
                                     scheepsbouwervaring, kennis en visie in de binnenvaart
                                     en kunde in het uitbesteden van casco’s waar ook ter wereld.

                                         Wij zorgen er voor dat de wensen van de klant vak-
                                         kundig vertaald worden in een prima eindproduct.
                                         Dit kan een casco zijn of een compleet schip
                                         “met de sleutel op de deur” voor zowel tankvaart
                                         als drogelading.                    ’                     Leverbaar in 2009 als casco of afgebouwd schip.

                                         NIEUWE ONTWERPEN!!
                                         type “COMBI TWIN”
                                         Drogelading 135 x 11,45 x 4,25 m lichtgewicht 4250 ton
                                         type “DELTALINER”
                       ’
                                         Drogelading 110 x 11,45 x 3,90 m lichtgewicht 3350 ton
                                         type “NECKARLINER”
                    Een combinatie               Drogelading 105 x 11,00 x 3,40 m, lage kruiplijn
                                         Tanker Type C, 110 x 11,45 x 4,70 m
                    van kennis,
                                         Tanker Type C, 86 x 9,60 x 4,60 m
                    ervaring en visie
                    in de binnenvaart.
                              COMBI INTERNATIONAL BV
                              Keizersveer 1b, 4941 TA Raamsdonksveer, T: 0162-570 300 F: 0162-570 317
                              www.combi-international.nl
 De Binnenvaartkrant               39                                                                                         3 juni 2008Machinefabriek Smit bouwt Dirk-Romy
DOOR JAN HOEK                     met onze klanten en leveranciers.
Dirk van Dijk kan het varen ken-            Een groot deel van de circa 900
nelijk niet laten, want nadat hij           standhouders zal ongetwijfeld op
geruime tijd geleden zijn schip ver-          dezelfde manier actief zijn ge-
kocht had, heeft hij samen met             weest.”
compagnon A. Heuvelman toch              “We hebben tot 2010/2011 31 tan-
weer een nieuw schip laten bou-            kers en twaalf drogeladingschepen
wen. Bij Combi International werd           in onze orderportefeuille. Daar ko-
een schip van het veel geroemde            men nog twee bunkerschepen bij:
type Combi Twin besteld (met een            de Vorstenbosch van VT, een schip
afmeting van 135 x 11,45 meter).            van 147 x 22,80 meter en 14.500
Het schip is afgebouwd bij Smits            ton, en de Vinotra van 135 x 22,80
Machinefabriek in Capelle aan den           meter, die volgend jaar afgebouwd
IJssel. De Dirk-Romy was aan de            gaan worden.”
IJsseldijk niet het enige schip dat          Smits vervolgt: “Nagenoeg iedereen
voor de afbouwkade lag afgemeerd.           die in de binnenvaartbranche actief
Tegelijkertijd werd namelijk ge-            is, merkt dat de omzet omhoog
werkt aan de Nicole II, de Volen-           gaat, maar dat het rendement on-
dam, de Nivoma, de Addio en de             der druk komt te staan. Toch klagen
Smartbarge. De laatste drie schepen          we absoluut niet. Door de omstan-
moeten nog deze maand opgele-             digheden lopen de levertijden wel-
verd worden. De Heros ligt nog             iswaar wat uit, maar niets mag ten
elders op de helling en neemt de            koste gaan van de kwaliteit. Hoe
plaats in van de Dirk-Romy.              moeilijk dat soms ook is, het lukt
                            ons nog steeds om kwaliteit te le-
Gekkenhuis                       veren.”
“Het is een gekkenhuis”, conclu-
deert directeur Govert Smits. “We           Honderdste nieuwbouw               De Dirk-Romy was aan de IJsseldijk niet het enige schip dat voor de afbouwkade lag afgemeerd.
hadden onlangs een stand op de             Govert Smits begon in 1993 in
beurs in Gorinchem, maar de tijd            Krimpen aan de Lek met Smits Ma-         het eerste nieuwbouwschip afge-         geraakt, maar de verwachting is dat       pen schip is een echt 135-meter-
hebben we vooral doorgebracht             chinefabriek en Scheepsreparatie-        bouwd. Govert Smits is door de          de werf op korte termijn het hon-        schip met dankzij een lang voor- en
om te netwerken en bij te praten            bedrijf. Pas in 1997 werd op de werf       hectische periode even de tel kwijt       derdste nieuwbouwschip af-           achterschip, de juiste verhoudin-
                                                                             bouwt.                     gen.
                                                                             Hoewel er op dit moment verhou-         Dik Kuup van de Tyda Kyra noem-
                                                                             dingsgewijs behoorlijk wat drogela-       de dit type eerder het schip van de
                                                                             dingschepen in de orderportefeuil-       toekomst en het is zeker geen toeval
                                                                             le zitten, worden in Capelle aan        dat de naar Jan Buijks sr. genoemde
                                                                             den IJssel toch voornamelijk          Johannes Sr. eveneens van dit type
                                                                             (chemicaliën)tankers afgebouwd.         is.
                                                                             Smits werkt met vaste onderaanne-
                                                                             mers, waarvan een aantal een eigen       Twee Caterpillar-hoofdmotoren
                                                                             ‘stekkie’ op het terrein heeft. Daar-      van 1380 pk bij 1600 toeren elk
                                                                             onder zijn Hoogendoorn, die ook         zorgen voor de voorstuwing. EBR
                                                                             aan boord van de Dirk-Romy het         leverde de stuurhut met een 2-traps
                                                                             timmerwerk van de bovenste plank        uitschuifbare kolom van 8,80 me-
                                                                             leverde, Leemberg Pijpleidingen en       ter en de EBR-Büter autokraan met
                                                                             Apparatenbouw en Werkina            een hefvermogen van 2 ton op 20
                                                                             Scheepselektro.                 meter. Veth leverde naast de spud-
                                                                                                     palen twee boegschroeven met een
                                                                             Minder staal                  Caterpillar C18 van 500 pk en twee
                                                                             Het casco van de Dirk-Romy, is zo-       generatoren van 64 kVA elk.
                                                                             als alle casco’s van Combi Interna-       Govert Smits kijkt terug op een
                                                                             tional, afkomstig uit China. Bij het      prima afbouwperiode. “Dirk van
                                                                             type Combi Twin wordt 350 ton          Dijk is een bijzonder relaxte man,
                                                                             hoogwaardig staal minder gebruikt;       die echter precies weet wat hij wil.
                                                                             een hogere tonnagecapaciteit en         Dat heeft er zeker aan bijgedragen
                                                                             een lager brandstofverbruik zijn de       dat de Dirk-Romy een fraai schip is
                                                                             prettige bijkomstigheden. Het door       geworden.”
Het schip is voorzien van twee Caterpillar-hoofdmotoren van 1380 pk.                                           Jan Buijks jr. en Simon Provoost
(foto’s Jan Hoek)                                                                    van Combi International ontwor-


Wie leverden aan ms Dirk - Romy
 Combi International BV                Tio b.v. Industrial Silencers          E.B.R. b.v. Scheepsreparatie- en         SGA Sanitair & Tegel Groothandel -       Inspectie Verkeer en Waterstaat Classificatie
 Levering compleet schip                Uitlaatgasdempers hoofdmotor           konstruktiebedrijf                Afbouwbegeleiding B.V.             Abrahamse Accountants
 Smits Machinefabriek en Scheepsreparatie       Discom BV Uitlaatsystemen            Stuurhuis met hefkolom, autokraan        Levering sanitair en tegelwerk voor badkamers  Accountancy en de subsidiebegeleiding
 B.V. Complete afbouw                 Solak BV Las- en Montagebedrijf         hefvermogen 2000 kg, uitschuifbaar tot 18 mtr.  en de vloeren in de keukens en hal       verzorgd
 Rabobank Krimpenerwaard Financiering         Aluminium machinekamerplaten voor en achter   Handelsonderneming Beerens BV          Tegelzettersbedrijf van der Stelt BV      Dacom Telecommunicatie b.v.
 Gebr. Sluyter B.V.                  Leemberg Pijpleidingen & Apparatenbouw      Stuurhuistrap, aluminium sierdakradarmast,    Compleet tegelwerk aangebracht         Geleverd via Rullens installatie: Travelvision Q6
 Verzekering                      BV Machinekamerleidingen voor- en achterschip  sierradarmast type Reintrade halfdiep, rechte  SPEEDHEAT Ridderkerk Vloerverwarming      60 cm satellietantenne
 Pon Power B.V.                    Van Voorden Promac                roeftrap, heklichtbeugel type Millennium,    de Weerd Woninginrichting            Alphatron Nautische MF line, piloot,
 2 Caterpillar hoofdlmotoren, type 3512C, 1512     Twee 5-bladsschroeven ø 1700 mm, Promac-     spiegels, steunen en boordlichtbakken      Complete stoffering               bochtaanwijzer, roerstandgever, echolood,
 pk, 2 Caterpillar hoofdmotoren voor          Stuwa hydraulische stuurmachine en een      Alphatron Marine B.V. Nautische apparatuur    Heinen & Hopman ROTTERDAM            intercom en windmeter marifoons en
 boegschroef, type C18, 608 pk en 2 Caterpillar    Promac-Stuwa dynamic roersysteem         Periskal Group Tresco Inland ECDIS Viewer    Airconditioning en gekoelde kast        portofoons AIS antenne PC met Tresco
 generatorsets, type C4.4, 64 kVA           Damen Marine Components Straalbuizen       A. Rullens Installatiebedrijf b.v.        WindeX Engineering BV              kaartsysteem camerasysteem, 3 vaste
 REINTJES Benelux bvba                 Machinefabriek - Scheepstechniek DE WAAL     Complete elektrische en sanitaire installatie  Klap- en ventilatieroosters           camera’s, 2 zoomcamera’s en pan en tilt
 2 Reintjes keerkoppelingen type WAF 665L,       bv Stuwa schroefasinstallatie met schroefasrem  Sygo BV Scheepslading- en hoogtemeter      Tyco Integrated Systems BV           Alphatron conningsysteem
 reductie 5,571:1                   en Stuwa schroefasseals             RAFA B.V. Ramen                 Brandbeveiligingsapparatuur           Aquamar Waterzuivering
 EMHA Technisch Bureau BV               Veth Motoren BV                 Loggers Rubbertechniek bv            Dijvler Materiaal bv              Waterzuiveringsinstallatie
 Uitlijnen motoren                   Veth Jet boegschroefinstallatie, type 4-K-1200  Flexibele opstelling woning           Ankers, kettingen en staalkabels        Econosto Nederland BV
 Danfoss Hydrauliekpompen               S6 met Caterpillar C18, 460 pk, 1800 rpm, Veth  Hoogendoorn Maritieme betimmeringen       All Pumps Holland BV Pompen           Afsluiters en appendages
 Unisol isolatietechniek bv              Ballastpomp type VP14-S3 en 2 Veth Spudpalen   Betimmering                   Stiebel Electron Warmwaterboiler
 Isolatie uitlaatgassystemen              Blokland Non Ferro bv Beunkoelers        Keuken-line Keuken                Total Lubricants Inland Marine Smeerolie
De Binnenvaartkrant   40                                                       3 juni 2008


                                             Voor het ms Dirk - Romy
                                                leverden wij:                                Veth Jet boegschroefinstallatie,
                                type 4-K-1200 S6 met Caterpillar C18,
                                460 pk, 1800 rpm, Veth Ballastpomp
                                type VP14-S3 en 2 Veth Spudpalen

                                   Wij wensen VOF van Dijk - Heuvelman
                                   veel succes en een behouden vaart.
                Het is tijd voor de Rabobank.


                                               Op het ms Dirk - Romy leverden wij:
                                               Stuurhuis, stuurhuistrap, hydrauliek stuurhuis,
                                               achter/radarmast.


                                               Wij wensen VOF van Dijk - Heuvelman veel succes
                                               en een behouden vaart met het ms Dirk - Romy.                                    www.abrahamse-accountants.nl
     Gebr. Sluyter                           Wij wensen
 koersbepalend in verzekeringen                   VOF van Dijk - Heuvelman
                                 veel succes met de "Dirk - Romy"
                                  Steiger 4 • 2935 AM Ouderkerk aan den IJssel • tel +31 (0)180 684825
                                    fax +31 (0)180 684831 • email info@abrahamse-accountants.nl
    Wenst VOF van Dijk - Heuvelman
   veel succes en een behouden vaart met
        ms Dirk - Romy
                                         Wij wensen
                                VOF van Dijk - Heuvelman
       Beurs-World Trade Center, Beursplein 37
         Postbus 30101, 3001 DC Rotterdam
            Receptie 17e verdieping
                                      veel succes met
      Telefoon 010-405 20 00, Telefax 010-405 52 52

         Officieel vertegenwoordiger van
                                     ms Dirk - Romy
     “The Standard P. & I. Association Ltd.” te Londen.
Wij feliciteren VOF van Dijk - Heuvelman van harte met ms Dirk - Romy.
                                     De Binnenvaartkrant
                                     41
                                     3 juni 2008
De Binnenvaartkrant     42                                                                          3 juni 2008
         NEDERLAND B.V.
 Voor alle soorten lieren en kluizen
            Gespecialiseerd in:                                              kuipen & kolommen                  stuurhuizen
            •  BINNENVAART
            •  VISSERIJ
            •  ZEEVAART                                                  rvs werkzaamheden                  roefdeuren

            •  BAGGERIJ         Biesboschhaven Zuid 9, 4251 NM Werkendam
                          TEL.:0183-500855, FAX:0183-500856, MOB.:0653-108547
 tel. 0164-680097 fax 0164-681971                                                   alu reparatie                    radarmasten

    www.lemans-nederland.nl
Tevens voor:
• rollenkluis                                                                              Alubouw De Mooy BV
                                                                                    Nieuwe Bosweg 4
• verhaalrol                                                                              3341 LH H.I. Ambacht
• panama                                                                                Tel.: (078) 682 12 14
 kluizen                                                                                Fax: (078) 682 12 17
                                                                                    www.alubouwdemooy.nl
• blokken en
 schijven


                                                                        SLEEP
• fairleads
• verhuur van
 lieren


                                                                         &
                                                                       DUWVAART
                                                      Hèt blad voor de beroeps- èn
  KSB Design Company is one of the newest and dynamic Design Company
  in the field of Shipbuilding, situated in Drobeta Turnu Severin – Romania
                                                         recreatievaart.
  which is able to execute and deliver Class Drawings, Cutting files and                  Publicaties over de hedendaagse stoom- sleep- en duwvaart.
  workshop documentation, especially for the inland vessel navigation field.                Ook gegevens verkregen uit onderzoek worden gepubliceerd.

  We are using classical and advanced design soft like Tribon, which allows                  VRAAG NU EEN PROEFNUMMER AAN!
  us to deliver the 3D modelated hulls, and to accuratelly extract the                        Verschijnt 6 x per jaar bij:
  cutting files.                                                      STICHTING B.A.S.M.
  In the last two years we delivered Class Drawings, Cutting files and                      Postbus 190 - 1520 AD Wormerveer
  workshop documentation for various types of hulls, from which we give                 Telefoon na 18 uur: 0622 516 238 Fax: 075 - 6420536
  as example:                                                  E-mail: basminfo@sleepduwvaart.nl
                                                         Website: www.sleepduwvaart.nl
    - Inland vessel pusher and barge combination of container vessels
    - Container vessels of 135 m long - Class Drawings,
     Workshop Documentation, Cutting Files                                  TeamCo Shipyard
    - Chemical tanker of 135 m long - Class Drawings,                          kenmerk van expertise en kwaliteit
     Workshop Documentation, Cutting Files
    - Inland vessel navigation push barge - Class Drawings,
     Workshop Documentation, Cutting Files
    - Inland tanker reconversion - concept design, Class Drawings,
     Workshop Documentation and Cutting Files
    - Inland LPG tanker C – Class Drawings
    - Sea going oil tanker – Class Drawings
                                                     TeamCo Shipyard geniet faam als afbouw-     TeamCo werkt klantgericht en koppelt top-
                            For any further informations please
                                                     specialist van casco’s voor de            kwaliteit aan scherpe prijzen. Vanaf
                            feel free to contact us as it follows:      binnenvaart en kleine zeevaart.             de eerste kennismaking tot na
                                                     In Heusden beschikt TeamCo                de oplevering staat TeamCo
                         Drobeta Turnu Severin Mehedinti County,
                                                     over moderne faciliteiten                  haar relaties met raad en
                       220146,B-dul Carol no 43, Bl. B2, Ground Floor        en een team ervaren en                    daad terzijde. Voldoende
                                Phone No: + 40 352 401 490         gemotiveerde scheeps-                      reden om met TeamCo in
                                Fax No: + 40 352 401 489         bouwers.                              zee te gaan.
                               Mob. Phone: +40 726276545
                            E-mail: eduard.koler@ksb-design.ro           Tel: +31(0) 416 665500            info@teamcoshipyard.nl
                                                       Fax: +31(0) 416 665505            www.teamcoshipyard.nl
 De Binnenvaartkrant           43                                                                        3 juni 2008

Ton van de Hazelkamp stopt na veertig jaar

Vlagwisseling bij Scheepswerf Gelria
Samen een rondje over de werf. Ton van den Hazelkamp kijkt en wijst. Cor de Ruyter kijkt mee. (foto Johan de Witte)


DOOR JOHAN DE WITTE              terug naar de werf Deest om er als    zijn ups en downs is een film die   delijk: reparatie en nieuwbouw.     terliggende jaren, waarin de contac-
Ton van den Hazelkamp vierde         reparatiecalculator en secondant     niet in vijf minuten kan worden    Directe beschikbaarheid blijft pri-   ten met de spelers uit de branche
afgelopen zaterdag zijn 40-jarig       van directeur Bekker te functione-    afgedraaid. Zómaar weggaan kan     oriteit, evenals het nakomen van    persoonlijker waren. “Je kende het
jubileum bij Scheepswerf Gelria.       ren.                   niet.                 afspraken en leveren van kwaliteit.   reilen en zeilen van de mensen aan
Eind dit jaar zal hij zijn bureau       In de tijd daar groeide zijn scheeps-                      Ze doen dat met 51 medewerkers.     boord, achter de bedrijven en ex-
definitief uitruimen om met          bouwkennis en Ton had het naar      Beste papieren             De werf heeft een afbouwkade van    pertisebureaus.”
echtgenote José te gaan genieten       zijn zin. Het was een betekenis-     “Hetgeen hij heeft opgebouwd zet-   350 meter, twee dwarshellingen en
van een leven naast de werf. Zijn       volle verrassing toen de nauwelijks    ten wij voort”, zegt Cor de Ruyter   drie hellingkranen. Het drijvend    Wedstrijd
sociale verbondenheid met de         23-jarige Hazelkamp gevraagd werd     van De Ruyter Dieseltechniek uit    dok is 15 meter breed en heeft een   “De betrokkenheid en emotie ston-
werfmedewerkers en de klanten         om als bedrijfsleider onder de vleu-   Sliedrecht. Wanneer we vragen:     capaciteit van 750 ton. Per jaar le-  den op een ander peil. Veel indruk
echter gaan niet met pensioen.        gels van directeur J. De Wart aan de   ‘Waarom een scheepswerf’, zegt hij:  vert de werf vier tot vijf nieuw-    maakte een reparatie na een grote
                       slag te gaan bij zusterbedrijf Gelria   “Het komt op je pad. Ik werd door   bouwschepen op. De laatste twee     brand of van een schip dat gezon-
Sinds 23 februari 2007 heeft         in Weurt. Hier groeide hij verder.    Cummins gevraagd om een dealer-    waren de Vigilia en de Arena.      ken was geweest. Met de eigenaren,
Scheepswerf Gelria een nieuwe di-       Sterker: hij is er ‘groot’ geworden.   schap op te zetten. De grootste                        die hier en daar wel eens wat hulp
recteur-eigenaar: Cor de Ruyter,                            drijfveer was werk houden.”      33 jaar pauze              konden gebruiken, kreeg je dan een
bekend van De Ruyter Dieseltech-       Binding                  Het was in de branche bekend dat    Voordat de malaise in de scheeps-    speciale relatie. Zo’n schip was er
niek. Zijn Sliedrechtse bedrijf houdt     40 jaar later is hij er nog en twijfelt  Gelria als overnamekandidaat een    bouw zijn intrede deed, bouwde de    vaak slecht aan toe en wanneer het
dezelfde koers onder een andere        hij om te gaan. “Definitief is zo on-   generatorset-bouwer zocht met het   Gelria nieuwe schepen met namen     dan enkele maanden later hersteld
kapitein. Tevens heeft Cummins        herroepelijk, daar heb ik niks mee.    oogmerk klanten een totaalpakket    als Albema, Remacum, Telstar en     en geverfd de werf verliet, was er
Motoren aan De Ruyter Service, ge-      De binding met medewerkers, be-      te kunnen leveren. Cor de Ruyter    Birseck. Karaktervolle schepen met   voldoening bij allen die eraan ge-
vestigd op het terrein van Scheeps-      drijf en klanten is in de loop der    stapte in zijn auto en ging praten.  een fraai model. Visitekaartjes voor  werkt hadden.”
werf Gelria, het dealerschap toege-      jaren een deel van je bestaan gewor-   Aanvankelijk waren er meerdere     de makers.               “Soms reed je honderden kilome-
kend voor Oost-Nederland.           den. Daarom ben ik er nog als het     kandidaten, maar al snel bleek hij   Na 1967 nam de nieuwbouw 33       ters voor de calculatie van een ste-
                       nodig is om een klant te helpen of    in bezit te zijn van de beste papie-  jaar pauze voordat de kiel van een   vig karwei of een averijschip en
Verrassing                  voor advies.”               ren.                  nieuwe werd gelegd in Bulgarije. In   wanneer je dan aan dek liep met
Ton van den Hazelkamp, in 1948        ‘Vriendschap en samenwerking’ is     De verkoper en medewerkers had-    deze periode werden andere mark-    collega-mededingers, was het in-
geboren te Puiflijk (nabij Druten),      de symboliek van een beeldje dat     den in De Ruyter het meeste ver-    ten gezocht, zoals in de zand- en    schatten voor reparatie, strategie en
nam precies vijftien jaar later dienst    gemaakt is voor zijn gasten op 31     trouwen wat betreft de voortzetting  grindwinning met het maken van     koers van prijs en tijd een wedstrijd
op de Scheepswerf Deest. Hij ont-       mei. Het zijn woorden die vóór in     van de werf zoals voorheen en bo-   classeerinstallaties. Er werd met re-  die eerst zijn uitslag kreeg als het
wikkelde zich in diverse functies en     zijn woordenboek staan. De werf      vendien zou deze meerwaarde krij-   paratie succesvol aan de weg getim-   schip aan de werf lag en men aan
bedrijven door avondstudie. Was        stond afgelopen zaterdag in de      gen door het dieselbedrijf, waar-   merd en de ombouw van schepen      de slag kon. Weinig praten en goed
zijn carrière nog maar amper van       vlaggen; de genodigden kregen ge-     door inderdaad het gewenste      nam toe. Door de economisch sti-    luisteren was het devies maar het
gestart gegaan, ambitie deed hem       legenheid om met een gedeeltelijk     maritieme totaalpakket zou ont-    mulerende WIR-premie werd Gel-     was niettemin moeilijk; het moest
een half jaar later achter de teken-     nieuwe crew kennis te maken.       staan.                 ria drastisch verbouwd. Onder an-    je ook gegund worden.”
tafel van het Haagse ontwerpbu-        Zonder emotie kwam commercieel      “Het begin was een zware dobber,”   dere terreinverharding, nieuwe     Tot besluit zegt Ton van den Hazel-
reau voor de marine, Nevesbu, be-       directeur Ton van den Hazelkamp      zegt Cor de Ruyter, die zich reali-  kranen, scheepsbouwloods en kan-    kamp: “Het was een mooie tijd.
landen.                    er niet vanaf. Velen schudden hem     seert dat zo’n aanpak alleen moge-   toor.                  Van hieruit wil ik naar de scheep-
Tekenen gaf voldoening maar het        de hand, wensten hem gezondheid      lijk is met hulp van het thuisfront.  “Een tijd waarin we gelegenheid     vaart en branchegenotenzeggen:
leefklimaat in Den Haag kende niet      en samen met zijn vrouw veel       “Nu de organisatie meer structuur   kregen om ons sterk te maken voor    ‘Bedankt voor het vertrouwen! De
voldoende ‘zon’ en leek in niets op      reisplezier, zo nu en dan eens op     krijgt, wordt de ‘helling’ minder   de onverwachte scheepsbouwboom     vlag is gewisseld!’”
dat van het Land van Maas en Waal.      weg naar hun kinderen in buiten-     schuin en het werken leuker.”     van nu, die ongeveer in 2000 van
Hierdoor ging hij met genoegen        land. 45 jaar scheepsbouw met al     Wat Scheepswerf Gelria doet is dui-  start ging”, vertelt Ton over de ach-
De Binnenvaartkrant   44                                                              3 juni 2008

                                                   Voor al uw
                                                   sloopwerkzaamheden
                                                            SCHEEPSSLOPERIJ NEDERLAND B.V.
                                                            Havenweg 1. Postbus 5234
                                                            3295 ZJ ‘s-Gravendeel
                                                            Telefoon: 078-6736055
                                                            Autotel. 06-53199616


                                                        Pompen
                                                                                Pompen
                                                   OMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POM
                                                   EN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN
                                                   POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN PO
                                                    POMPEN
                                                   EN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN
                                                   OMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POM
                                                   EN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN
                                                   POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN PO
                                                   EN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN
                                                   POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN PO
                                                   EN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN


                                                   Pompen
                                                   POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POM
                                                   EN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN
                                                   POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN PO
                                                   EN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN
                                                   POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN PO
                                                   EN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN


                                                           Pompen
                                                   POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN PO
                                                   EN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN
                                                   POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POM
                                                   POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POM


                                                    EEN KRACHTIGE POMP?
                                                   EN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN
                                                    kies DESMI K&R pompen!
                                                   Pompen             Postbus 9684 - 3506 GR Utrecht
                                                                  Tel. (030) 261 00 24
                                                                  Email desmi_kr@desmi.com
                                                                  www.desmi.com
                BINNENVAART
  OCEANWIDE
                                                       KMD MOTOREN MET
                                                      CCR FASE II CERTIFICAAT
                                                   DEZE MOTOREN VALLEN ONDER DE HUIDIGE SUBSIDIEREGELING
                                                    DIESELMOTOREN VOOR BINNENVAARTSCHEPEN (2005/2006)
 LADEN, LOSSEN, LADEN, LOSSEN... NAHEFFEN?                              GEPUBLICEERD DOOR EN AAN TE VRAGEN BIJ SENTER NOVEM TE
                                                     ZWOLLE. OOK TER VERVANGING VAN UW HUIDIGE MOTOR.

                                                    KMD WS op basis DAF WS....................................
                                                    Certificaatnr: R4*II*E2E3*0045
      De binnenvaart heeft toekomst. Aan lading geen gebrek. Maar waar haalt u          (andere uitvoeringen op aanvraag)
      gekwalificeerd en betrouwbaar personeel vandaan? En hoe zorgt u ervoor dat         KMD WS 315.2 315 pk/242 kw.......... 15.800,=
                                                    KMD WS 400.2 400 pk/295 kw.......... 16.800,=
      u daarbij naast uw opdrachtgevers ook de fiscus te vriend houdt? Buitenlands        KMD XF of basis DAF XF .......................................
                                                    Certificaatnr: R4*II*C1D2E2E3*0047
      personeel is vaak de enige optie, maar kan dat zonder risico’s?               (andere uitvoeringen op aanvraag)
                                                    KMD XF 450.2 450 pk/335 kw ........... 20.300,=
                                                    KMD XF 510.2 510 pk/375 kw ........... 21.300,=
                                                    KMD S14 op basis Scania V8 ...............................
      Wel als u met een betrouwbare partner in zee gaat. Oceanwide kent de risico’s        Certificaatnr: R4*II*C1D2E2E3*0046
                                                    (andere uitvoeringen op aanvraag)
      en de mogelijkheden. Via onze eigen wervingskantoren in Polen bijvoorbeeld         KMD S14 450.2 450 pk/335 kw .......... 20.700,=
                                                    KMD S14 op basis Scania V8 ...............................
      bieden wij u goed opgeleid en gemotiveerd personeel. Door onze jarenlange          Certificaatnr: R4*II*E2E3*0048
                                                    (andere uitvoeringen op aanvraag)
      ervaring weten wij precies hoe u daarvan optimaal profiteert. Geen gedoe met        KMD S14 550.2 550 pk/405 kw ......... 22.500,=
                                                    KMD M op basis Mercedes / MAN V6/8/10/12 ....
      werving of administratie, geen doorbetaling bij ziekte, geen vertraging door        certificaatnr: R4*II*C1D2E2E3*0049
                                                    (andere uitvoeringen op aanvraag)
      aflossingen en bovenal geen risico’s met de fiscus.                    KMD V10 585.2 585 pk/437 kw .Prijs op aanvraag
                                                    KMD V12 704.2 704 pk/525 kw....Prijs op aanvraag
                                                    Motoren geleverd met dubbelwandige brandstofleidingen
      Meer weten over uw kansen op personeel zonder risico?
                                                    PRIJZEN EXCL. BTW. GARANTIE 2 JAAR

                                                                      Gereviseerde
                                                                  motoren leverbaar met CCR-
                                                                      certificaat
      www.oceanwidecrew.com                                                     Fase I + Fase II
                                                          AFDELING MOTOREN TECHNIEK
      Oceanwide is onderdeel van de Humares groep, één van de top 10 aanbieders             Revisie van alle typen dieselmotoren,
                                                     Brandstofpompen, verstuivers, startmotoren en dynamo’s
      van flexibele arbeid in Nederland.                             Krukasslijpen, cilinders uitslijpen, cylinderkoppen reviseren.
                                                      Levering inbouwmotoren, o.a. SCANIA, DAF, VOLVO
                                                                en MERCEDES
                                                           A. Huismanstraat 5, NL-Staphorst
                                                      Tel. +31(0)522/46 14 35 - Fax.: +31(0)522/46 20 60
                                                             Priv.: +31(0) 522/26 14 74
W E  G U A R A N T E E        O P T I M A L       C R E W     S E R V I C E S         internet : http://www.ktbkoning.nl
 De Binnenvaartkrant           45                                                                           3 juni 2008
 VOETBALFEEST!!!Het was weer druk én gezellig. (foto’s MGR)


Alle bijgeloof kan overboord: de
dertiende editie van het Aquak-
ids Voetbaltoernooi voor Schip-
perskinderen was het beste ooit.
En daar waren de organisatoren,
deelnemers, sponsors en bezoe-
kers het over eens. Het was weer
één groot feest. Niet alleen voor
de ruim 450 deelnemers. Een
veelvoud beleefde het voetbal-
feest – volgens sommigen een
jaarlijkse reünie – langs de lijn,
op het terras en/of op het cen-
trale plein.

Het prachtige weer droeg daar za-       Het ging er in alle categorieën fanatiek aan toe.                 Ontzetting op de gezichten van de spelers van St. Nicolaas Nijmegen in de halve
terdag 24 mei aan bij. De zon                                                   finale tegen de Meerpaal na een gemiste strafschop.
scheen volop, maar de wind zorgde
ervoor dat het voor de voetballers       een week voor het toernooi moest      stuursleden en andere vrijwilligers   cadeaus van sponsors – de tas met    pende echtgenotes en kinderen en
niet te warm was. Bovendien wap-        afmelden. Bij de meisjes 11-15 jaar    allemaal maar komt aanwaaien.      inhoud die alle jeugdspelers dit jaar  de tientallen andere vrijwilligers
perden de vlaggen nu zo mooi, wat       was St. Nicolaas Nijmegen de sterk-    Integendeel: juist dankzij hun to-   ontvingen, was bijvoorbeeld 30      (ook die van voetbalvereniging
voor een extra feestelijke sfeer zorgt.    ste. Bij hun oudere seksegenoten      meloze inzet (en inmiddels opge-    euro waard! – als vanzelfsprekend    VVOR) van harte willen bedanken.
Aquakids is méér dan een voetbal-       (15-18 jaar) ging de titel naar Hol-    bouwde ervaring) is de organisatie   ervaren.                 Het ís niet normaal dat mensen zo
toernooi. De vaste bezoekers weten       tenbroek Zwolle.              naar het huidige hoge niveau getild.  Vandaar dat we hier, namens alle     veel tijd en moeite steken in een
dat natuurlijk al lang. Maar enkele      Vicevoorzitter Joop den Haan van      Daar wordt te snel aan voorbijge-    deelnemers en anderen die ook dit    evenement waarmee ze zo veel
nieuwe sponsors, die voor het eerst      Stichting Aqua Kids spreekt van het    gaan. Het heeft er zelfs alle schijn  jaar weer konden genieten van een    mensen een fantastische dag bezor-
naar de VVOR-velden in Rotterdam        best verlopen toernooi tot nu toe.     van dat veel mensen hun werk en     geslaagd Aquakids Voetbaltoer-      gen. En dat ze dat al jaren achtereen
kwamen, keken hun ogen uit. Het        “Vooral organisatorisch. We waren     bijvoorbeeld ook de bijdragen en    nooi, Joop, Alex, Dirk, hun meehel-   weten op te brengen. Hulde!
is niet voor niets dat jong en oud al     nu op vrijdagavond al om acht uur
weken van te voren uitkijkt naar de      klaar met de voorbereidingen. Het
toernooidag. En vaders die de rest       ging deze keer eigenlijk best re-
van het jaar letterlijk geen bal ra-
ken, nemen de dagenlange spier-
pijn na afloop op de koop toe; als
                        laxed. Een voorbeeld: De elektrici-
                        teit was storingsvrij dit jaar, dankzij
                        Dolderman en EMS die daarvoor
                                              Sponsors en vrijwilligers bedankt!
ze hun kunsten nu maar mogen          alles uit de kast hebben gehaald.”     Ruim honderd sponsors en tientallen   en Margret                bruik van het magazijn en de be-
vertonen.                   De andere bestuursleden, voorzit-      vrijwilligers werken elk jaar mee om  - EMS en Dolderman voor de stroom-     stelbus
                        ter/penningmeester Alex Veldman       van Aquakids een succes te maken.    voorziening              - de Binnenvaartkrant
Relaxed                    en secretaris Dirk Pols beamen dat.     Het bestuur van Stichting Aquakids   - Rabo Binnenvaartbanken voor de     - Antoinette Diepeveen en Ina Teekman
De Singel legde in twee categorieën      Het beste bewijs is dat Den Haan      bedankt:                 bekers                  (verkoop artikelen) en Janneke Wijnen
beslag op de wisselbeker: gemengd       dit jaar zelf kon meevoetballen. Hij                        - ABN AMRO Bank voor het schmin-      en Miryam Troost (poffertjes bakken)
6-11 jaar en jongens 11-15 jaar. De      zou één wedstrijd als invaller (doel-    - Dolderman, Fiwado, Alphatron,     ken                   voor Villa Joep
Meerpaal won – na een omstreden        man) meedoen bij Sponsors 2,         C. Visscher, Werf ‘t Ambacht,    - Rabobank Shipping voor de suiker-   - Johan, Hans, Maria, Helena, Hans, Den-
strafschoppenserie in de halve fi-       maar stond tot en met de – verloren      Maaskade, Slurink en Rabo Bin-     spinnen                 nis en Amanda voor het opbouwen
nale – bij jongens 15-18 jaar, en       – finale onder de lat.             nenvaartbanken voor de sporttas   - Rhinecontainer voor de muziek     - de vrijwilligers van VVOR voor de
eigenlijk ook bij de vaders, want                               met inhoud             - Mac Air voor het bouwen van de      totale verzorging van het eten en
daar viel een vriendenteam met         Tomeloze inzet               - de dames die de tassen hebben in-   tent                   drinken
oud-pupillen van het Capelse inter-      Ook al verliep alles voorspoedig,       gepakt: Willeke, Marina, Dympha   - Commando Holding voor het ge-     - alle opruimers na afloop
naat in voor De Kompas, dat zich        dat betekent niet dat het de be-
Wij feliciteren Sprinter Shipping C.V. van harte met coaster Sprinter.
                                     De Binnenvaartkrant
                                     46
                                     3 juni 2008
 De Binnenvaartkrant            47                                                                                   3 juni 2008

Scheepswerf Peters Kampen realiseert nieuwe Ice Runner


Sprinter is een klasse apart
DOOR JOHAN DE WITTE
De Ice Runner heeft Finnish-Swedish
ice-class 1A en als afmetingen 90 x
12,50 meter met 3600 ton dead-
weight en een nieuw, strak model.
De Sprinter is gerealiseerd door
Scheepswerf Peters uit Kampen in
opdracht van Sprinter Shipping CV.
Het box shaped ruim heeft een
hoogte van 8,15 meter onder de
luiken en drie verplaatsbare graan-
schotten.
Scheepwerf Peters liet het casco
bouwen op de eigen werf in Kroa-
tië, startte met installatie in de
tweede week van dit jaar en leverde       De Sprinter is 90 meter lang en heeft een tonnage van 3600 (deadweight).         De voortstuwing gebeurt door een 1800 kW sterke Wärtsilä.
het van mast tot kiel met Hempel
geverfde schip, in week 15 aan de        eerste alarm heeft zich nog niet ge-     Electronics houdt koers, de 1800       op zijn schip. In Kroatië op de werf     voering. Carl de Rijk pakt het van
eigenaar, gereed om te laden! Op         meld. Beaufort 6 schuin achterin en     kW sterke Wärtsilä krijgt er op zijn     werd hem al duidelijk dat ze daar       zijn collega over in Kampen gedu-
de spiegel staat Sprinter uit Werken-      ‘van ebbe’ zet het schip in bewe-      gemak een kleine 12,5 mijl snel-       een schip kunnen bouwen. Deze         rende de afbouw. ”Het zijn speci-
dam en de charteraar is Wagenborg        ging. De nieuwsgierigheid over hoe      heid in en draait op HFO 380.        Sprinter is de zesde in een serie       fieke schepen, een klasse apart met
uit Delfzijl.                  het schip zich gedraagt, wordt snel                            waarbij de verrassingen al zijn ‘weg-     accent op draagvermogen, snelheid
                         beantwoord; als een meeuwtje. De       Draagvermogen                gestuft’ en het ontwerp zich in be-      en manoeuvreergedrag, gebouwd
Als een roos                   Sprinter slingert niet overdreven.      Op wacht in een groot en comfor-       drijf als zeer gewild bewezen heeft.     met zichtbare kwaliteit. Hier bij
Het Oostgat uit met cellulose, op        Ook al is het even wennen op het       tabel stuurhuis met alle opties...      Een Tsjechische surveyor met een       Scheepswerf Peters worden ook nog
weg van Vlissingen naar Aberdeen,        nieuwe schip, de crew slaapt als een     dan krijg je het als eigenaar behoor-    ‘Peters-bril’ loopt daarvoor perma-      complete schepen gebouwd.”
draait de Sprinter zijn kont naar de       roos.                    lijk goed naar je zin. Het is Francois    nent op de werf aldaar en checkt
wind. Het is de eerste reis en het        Een vrijboord van 2,80 meter, SAM      Hovestadt (34), die gepast trots is     voortdurend tekening versus uit-       >> Lees verder op pagina 49
                                     Scheepsinstallaties
                                     Industriële installaties
                                    Kasten- en panelenbouw
                                    Besturingstechniek
                                   Electronica


                Wij wensen coaster Sprinter                                  Wij leverden de ankers en kettingen op coaster Sprinter
                  een behouden vaart!                                     en wensen schip en bemanning een behouden vaart.

  eL - Tec leverde de elektrotechnische installatie.                                        G.J. Wortelboer Jr. B.V.
                                                             Quarantaineweg 5                     Postbus 5003
                                                             3089 KP Rotterdam                    3008 AA Rotterdam
  Ook iets voor u?
                                                             Tel: +31(0)10 4292222                  Fax: +31(0)10 4296459
                                                             Email: info@wortelboer.nl                Website: www.wortelboer.nl


Wie leverden aan coaster Sprinter
 Scheepswerf Peters bv Complete afbouw      1500 rpm en Sisudiesel generatorset type   Conning Monitor, AIS unit (DEBEG-3400),   en nautische uitrusting            Coops & Nieborg BV
 en complete betimmering             420 DSRG, 70 kW, 1500 rpm          fully integrated into the NACOS radar    El-Tec Elektrotechnologie           Luiken en luikenwagen
 Rabobank Altena Financiering          Caldic Techniek bv              system, Doppler-speed log/Consilium,     Complete elektrische installatie       DESMI K&R Pompen B.V.
 Gerwil Crewing Filippijnse crew         Stamford generatoren type HCM 434 C13    echosounder 100kHz transducer DEBEG-     Constructiewerkplaats H.K. van        2 bilge- en ballastpompen S 100-80-220,
 Wagenborg Shipping bv Bevrachting        en type UCM 274C13 en de asgenerator     4620, DGPS receiver DEBEG-4422D,       Wingerden en Zn. BV Ramen           brandbluspomp SAEN 3110/250/220, HT
 NNAM Noord-Nederlandse             IHC Lagersmit BV               satellitecompass, Orlaco camera system.   Smits-Neuchatel Marine Department BV     stand-by IN 65/130, LT stand-by IN 65/130,
 Assurantiemakelaars B.V. Verzekering      SUPREME STERN TUBE SEALS           Gyro package: gyrocompasssystem,       Vloeren                    Preheating IN 40/130, 2 Fueltransfer
 Wärtsilä Nederland BV Hoofdmotor,        Bloksma Heat Exchangers Beunkoelers     Anschuetz standard 21/22 GS/GMS with     Breman Shipping Installation B.V.       Rotans GP41EMFR-1U2B2, gasolietransfer
 uitlaatgasdempers en schroefas         Kroon Hoogezand               repeaters, GPS Compass, Anschuetz      Sanitair, tegelwerk, airconditioning,     Rotan GP41EMFR-1U2B2, vuiloliepomp
 Bosch Rexroth BV                Brandvertragende deuren           standard 21, magnetic compass system,    overdrukinstallatie, machinekamer- en     GP41EMFR-1U2B2, stand-by smeerolie SF
 Air preparation and control systems       Winel B.V. Waterdichte deuren        Anschuetz with camcoursecamerasystem,    ruimventilatoren en verwarming zware olie   8/350 RDLFM, tankheating EN 32/26 en 2
 Van Voorden Promac               Van der Velden Marine Systems        Sea Pilot SAM 1100 trackpilot (Track     Observator Instruments B.V.          ejectoren 50-80-80S/50-21
 PROMAC-SCANA verstelbare schroef        Stuurwerk                  keeping system), river pilot Radio Zeeland  Ruitenwissers                 Winteb B.V. Ontluchtingen
 Westfalia Separator Nederland B.V.       Barkmeijer Stroobos Roeren          ECO-500.                   MX Branbeveiliging B.V.            ExxonMobil Marine Lubricants
 Gasoliefilters en separator           Corrosion & Water Control          GMDSS RADIO station to fullfill the     CO2 blusgasinstallatie voor machinekamer   Smeerolie
 Atlas Copco Ketting Marine Center bv      Corrosiepreventie              requirements of GMDSS to IMO/SOLAS 74    en laadruim, engineering en levering van   Bebeka U.A. Brandstof, smeerolie en verf
 Compressoren                  Sam Electronics Nederland B.V.        for sea area A1, A2, A3: MF/ HF SSB/DSC   Nozzles watersproei (sprinkler) systeem    Bunkerstation Verweij Kampen Gasolie
 Creemers Compressors B.V.            NACOS System (Navigation and Command     radiotelephone SAM-RT5150, 2 VHF/DSC     voor Paint Store               Inspectie Verkeer en Waterstaat
 Compressoren                  System). MULTIPILOT-1100, includes:     radio telephones DEBEG-RT5022 + remote    G.J. Wortelboer Jr. B.V.           Classificatie
 Bendit Isolatietechniek B.V.          Navigation equipment: Integrated       VHF in captainscabin, 2 Inmarsat-C      Ankers en kettingen              Lloyd’s Register of Shipping EMEA
 Isolatie uitlaatgassystemen en woning      Navigation and Command System NACOS     terminals DEBEG-TT3000E,           HATLAPA Uetersener Maschinenfabrik      Classificatie
 Rubber Design BV                55-5 with sensors, consisting of, X-Band   FleetBroadband-500 system, EPIRB Kannad-   GmbH & Co.KG                 Drema Waterbehandeling B.V.
 Flexibele ophanging uitlaatgasdempers en    MultiPilot Radar 1100 series systems, with  406, 2 Radars transponderssystem DEBEG-   Ankerlieren en kaapstander          Zoetwaterbereider
 flexibele opstelling motor           5ft scanner, X-Band ChartRadar 1100 series  5900, Navtex DEBEG-2902 en 3 GMDSS      Machinefabriek en               Langhout Schilderwerken BV
 Veth Motoren BV                 system with 8ft scanner including      handheld VHF sets DEBEG SP-3520.       scheepsreparatiebedrijf Van Wijk B.V.     Complete schilderwerk
 Veth tunnelthruster type VT-200 met E-     preparation for foremast radar, ECDIS-    Orlaco Products BV Camerasysteem       Autokraan                   Econosto Nederland BV
 motor, 250 kW, 1500 rpm, Sisudiesel       system Chart Pilot-1100, TrackPilot-1100,  Datema Delfzijl bv              NDM Ned Deck Marine B.V.           Afsluiters en appendages
 generatorset type 645 DSBIG, 180 kW,      Track keeping system with dedicated     Brandblusmateriaal, veiligheids-, medische  Roeiboot en davit
De Binnenvaartkrant             48                                                                                      3 juni 2008
Scheepsstoffering                      OP    MAAT
                                           Banken
                                           Tapijt
                                           Vinyl
                                           Gordijnen
                                                                             KLIMAATWERK
                                                                                    Heinen & Hopman Engineering, het
                                                                                    adres voor een zorgeloos binnen-
                                                                                    klimaat. Wat bij Heinen & Hopman
                                                                                    op de tekentafel begint, eindigt met
                                           Dijkje 1, Nieuwendijk • T 0183 - 401 933
                                                                                    gegarandeerd maximaal comfort
                                          F 0183 - 403 837 • info@degostofferingen.nl                    aan boord van uw schip. Van ven-
                                               www.degostofferingen.nl                         tilatie tot air conditioning. Naast
                                                                      Ontwikkeling,        standaard oplossingen kunnen wij u   Distributie, installatie,
                                                                     Ontwerp, Productie      ook maatwerk bieden voor schepen      inbedrijfstelling
                                                                                    en jachten van 10 tot 100+ meter

                                                                                                           SAIL
                                                                               HEINEN & HOPMAN                  DON’T UT US
                                                                                                           O
                                                                               ROTTERDAM B .V.                  WITH
                                                                    Tel,: (+31)180 411633 Fax: (+31)180 413631 E.: info@heinenhopman.nl


                                                                   Nijverheidsweg 37-39 6541 CL Nijmegen
                                                                   TEL: 024 - 6782233 FAX 024 - 6782239
                                                                       E-mail: info@van-gemert.nl
                              1.970,-      2.140,-          2.315,-


                                                                                         Alle scheepsbetimmering en bovenwater reparaties.
                                                                                         Roefverbouwingen aluminium werkzaamheden:
                                                                                         radarmasten - telescoopmasten - aluminium trappen
                                                                                         luiken en daken.
 Van Andel Accumulatoren
                                                                                         Ramen en deuren met geïsoleerde profielen en
                                                                                         dubbelglas en natuurlijk onze stuur huizen met
                            +         +            +
                                                                                         en zonder hefkolom.
                                      +            +
                            +         +            +                                       Dit alles onder één dak.
                                      +
                            +         +                                                   Bel vrijblijvend voor meer informatie:
                                                                                         tel. 024-678 22 33
Postbus 188 3330 AD Zwijndrecht . Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht
Telefoon (078) 612 48 33 . Fax (078) 619 53 42
                                                    Nieuwe Bosweg 4, Postbus 14 . 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht
                                                           Telefoon (078) 681 41 77 . Fax (078) 681 50 56      Scheepsnieuwbouw
                                                                                        & Reparatie


                         • Voor kleine tot ingrijpende
                          reparaties en compleet onderhoud
                         • Helling 120 meter
                         • Groot schroevendok                                                    -   overdekte nieuwbouw
                                                                                       -   reparatie- en afbouwkades
                                                                                       -   2 schroevendokken
                                    • Scheepsluiken                                            -   haven direct aan
                                                                                          toegankelijk vaarwater
                                    • Havenservice
                                    • Stalen vloeren
                                    • Alle reparaties boven de waterlijn
                                                                                                   Scheepswerf Jac. den Breejen b.v.
                                                                                                     Havenstraat 7, Postbus 528,
                                                                                                  3370 BA Hardinxveld-Giessendam
                                                                                               telefoon: 0184-676140, fax: 0184-676160
                                                                                                       info@breejen-shipyard.nl
                                                                                                       www.breejen-shipyard.nl
 De Binnenvaartkrant           49                                                                                       3 juni 2008Van de Berg Woninginrichters verkoopt sfeer
DOOR JOHAN DE WITTE              interieur te laveren. Trots op haar    moltons, spreien, weefgordijnen,       haar. “Trends of wensen delen met            rende, moderne woning geworden
De reden waarom bij Van de Berg        assortiment wijst zij op de verschei-   modern, bijzondere stoffen, wat het      je bezoekers is altijd een uitdaging.          met het avontuur van diagonale
Woninginrichters in Beneden Leeu-       denheid van interieurartikelen en     ook is, we maken het met plezier.”      Je voelt of jouw product en service           vormgeving, vol van kleur.
wen, dorpsgenoten, Amsterdam-         het palet aan kleuren. “We proberen    Ideeën omzetten in klanttevreden-       overkomen.”                       Licht, vrolijk, gezellig, aan alles kan
mers, Limburgers en scheepvaarton-       het divers in te richten, zodat we    heid is het mooiste voor een interi-     Willie zit langs de weg of op een            je zien dat er bij Van de Berg sfeer te
dernemers klant zijn, en zelfs in het     specifieke wensen zichtbaar kunnen    eurverzorger, zoals een goedkoop       schip en zorgt met een aantal mede-           koop is. Het voelt plezierig, keuze
gemeentehuis getrouwd wordt op         etaleren en klanten zich hier een     tapijt in te snijden om hiervan een      werkers voor kwaliteit en – zeker als          maken vraagt snuffelen op je gemak.
duurzaam ‘Van de Berg-parket’,         beetje thuis voelen,” zegt Joke. “Vrij-  precies passend tapijt te laten weven     het om de scheepvaart gaat – voor            De ‘easy living’ woonstijl, het ultie-
wordt duidelijk als Joke van de Berg      wel alles wat er te koop is op ons    bijvoorbeeld.                 een strakke planning.                  me woonplezier of weer eens wat
uitnodigend haar interieurwinkel        vakgebied hebben we in huis, of het                           Het mooie ms Isabella, in Antwer-            anders. Net zoals mode ontvankelijk
aan de Zandstraat showt.            is er morgen! Wat er niet is, dat ma-   Strakke planning               pen aan kaai 138, volgens Wouter            is voor seizoenen, verandert tijd het
De etalage belooft een schitterende      ken we.”                 Willie van de Berg groeide op in       en Saskia de Rooy ‘met verve opge-           interieur.
kans van slagen. Het is er binnen       Een uitspraak die aan de koffietafel   Dreumel. Tien jaar geleden begon       leverd’, is een schip dat Van de Berg
licht, ruim en overzichtelijk. Het       bijval krijgt van de coupeusedames    hij samen met Joke Van de Berg Wo-      heeft ingericht. Het is een schitte-
materiaal komt tot zijn recht door       Truus Beck en Thea Gijsbers. We      ninginrichters.
een fraaie presentatie. Eerst eens       gaan erbij zitten. Truus, vakvrouw en   Joke ruilde de gezondheidszorg in
even kijken, om later met Joke als       het geweten van Van de Berg Wo-      voor de winkel. Werken met mede-
loods tussen mooi klassiek en strak      ninginrichting: ”Dubbel gevoerde     werkers, klanten of architecten ligt
Sprinter is ‘een fijn schip’
>> Vervolg van pagina 47            inkoop en leveranties onder con-     kinderen hebben op dit schip – met
                        trole heeft. Een bedrijfsbureau dat nu  zwembad voor de brug – al tweeën-
In 2007 tekende François Hovestadt       al uitkijkt naar 2010. Op een maan-    halve week meegevaren. Met de trein
de opdracht voor dit schip. Hij zocht     dag een zwerm met kabelhaspels –     naar Swinoujscie (Polen), daarna
al een tijdje naar een mooi modern       op woensdag kom ik terug, zijn ze     met constructie naar Noorwegen-
schip, met een gunstige verhouding       allemaal leeg!              Engeland en met de Pinksteren in de
tussen draagvermogen en snelheid        Ze zijn goed voorbereid, hebben al-    Eemshaven weer van boord. Engelse
en geschikt voor het winterse Scan-      les in eigen huis en weten waar ze    les van de Filippijnse matrozen, vei-
dinavië. Hij vond het in het type Ice-     mee bezig zijn. Heel prettig gewerkt.   lig met je gezin banjeren in ogen-
Runner.                    En last but not least: voor de timmer-  schijnlijk crimineelvrij Noorwegen
“We hebben nu zes reizen achter de       lieden een dankjewel van mijn vrouw    langs kades of in kleine plaatsjes uit
rug. Het is een fijn schip, heeft een     Anke, kinderen – voor de speciale     een vakantiefolder, met jouw schip
fraaie lijn, een spiegel die opvalt en     kinderkamer – en de hele crew. We     voor de wal – wat wil je nog meer?      Joke van de Berg in de koffiebar van de zaak. (foto Johan de Witte)
er karakter aan geeft. De installatie     zijn er blij mee.”
bij Peters, totdat we konden gaan
laden duurde precies veertien weken.      Vandaag (3 juni) stapt François in
Vrijwel zonder overwerk!”           het vliegtuig naar Lissabon om zijn              System Competence
“De werf heeft een geoliede organi-      schema te draaien van vier weken
satie die zeer professioneel werkt, die    op/vier weken af. Anke en hun vijf
Het casco is op de Kroatische werf van Peter gebouwd.
                                                       As an internationally-renowned       Our applied technologies are oriented     SAM Electronics Nederland B.V.
                                                       systems company, we are a leading     towards the high quality standard of      IJzerwerkerkade 36


    Rabobank Altena
                                                       partner of shipyards and shipping     the maritime industry and the high       3077 MC Rotterdam
                                                       companies worldwide. Our products     demands of our customers regarding       The Netherlands
                                                       and services include equipment and     customer benefit.
                                                       systems for communication and                               Phone: +31 (0)10 - 479 54 44
                                                       navigation, automation, entertain-     We offer comprehensive services through    Fax:  +31 (0)10 - 479 55 45


    feliciteert                                              ment, safety and security as well as    to the complete fitting of a ship with all   info@sam-electronics.nl
                                                       power and propulsion technology.      its electrical and electronic installations,  www.sam-electronics.nl
                                                                            systems and components.
                                                       In cooperation with our mother company,                          and:
                                                       subsidiaries, representative offices and  We consider ourselves a partner to the     Nijverheidsstraat 25
                                                       service stations, we can assure our    shipbuilding industry, i.e. a partner who is  1779 AS Den Oever
    Sprinter Shipping C.V. met coaster Sprinter                              customers the best possible support
                                                       worldwide.
                                                                            already involved in the preliminary design
                                                                            phase and who, with his experience,
                                                                                                    The Netherlands
                                                                                                    Phone: +31 (0)227 - 54 32 92
                                                                            helps to keep the overall costs of a pro-
    en wenst hen en de bemanning een                                                         ject low while at the same time assuring
                                                                            the functionality of the different compo-
                                                                                                    Fax:  +31 (0)227 - 54 57 14


                                                                            nents in the “System Ship“  .
    behouden vaart.

    Het is tijd voor de Rabobank.                                                                                             Nederland

                                             Rabobank
De Binnenvaartkrant   50                                               3 juni 2008
                                                               WÄRTSILÄ ® is a registered trademark.
    WIJ PRATEN NIET, WIJ BREKEN HET IJS.

        De wereld heeft genoeg praters, wij zijn doeners. Wärtsilä is wereldleider in de productie en service
        van scheepsmotoren en -voortstuwingssystemen en leverancier van gas- en oliegestookte turnkey
        energiecentrales. We zijn actief in 70 landen en genoteerd aan de Nordic Exchange-beurs in Helsinki,
        Finland. Wärtsilä in de Benelux heeft een uitgebreid netwerk opgebouwd van kenniscentra, verkoop-
        kantoren, productiefaciliteiten en gespecialiseerde onderhoudswerkplaatsen en is een belangrijk
        onderdeel van deze wereldwijde organisatie. Er werken 1.700 mensen verdeeld over vier hoofd-
        vestigingen: Zwolle, Schiedam, Kruiningen en Drunen.
        Kijk wat wij voor u kunnen doen op: wartsila.com/netherlands
 De Binnenvaartkrant          51                                                                                         3 juni 2008

 AGENDA KSCC                                                            AGENDA BAPTISTEN DELFZIJL                   AGENDA WITTE ZWAAN

Nijmegen                   ven weken)               Agenda Het Zuiden              Zondag 8 juni                        Maandag: ‘s middags vanaf 14.00 uur
                       Donderdag                                      09.30 uur: ds. G. Bosveld                  volksdansen o.l.v. mevr. Girbes
Spreekuur directeur/aalmoezenier       15.30 uur verzorgen bulletin (one-   Zondag 10.30 uur H. Mis, aanslui-      19.00 uur: Praisedienst                   Dinsdag: ‘s avonds vanaf 19.30 uur
zondags na de eucharistieviering       ven weken)               tend koffiedrinken.                                            sjoelen en kaarten
en/of telefonische afspraak         13.45 uur cursus Engels                               Zondag 15 juni                       Woensdag: ‘s middags vanaf 13.30 uur
                       Vrijdag                 Na de H. Mis is de aalmoezenier       09.30 uur: ds. G. Bosveld                  sjoelen en kaarten
Zondag                    09.30 uur bloemschikken (kerk)     en een bestuurslid aanwezig.         19.00 uur: ds. G. Bosveld m.m.v.              Woensdag: ‘s avonds vanaf 19.30 - 21.00 uur
11.00 uur Eucharistieviering                                                   Dubbel mannenkwartet ICHTUS                 Franse les, hiervoor dient u zich wel op te
Maandag                                       Bibliotheek geopend.                  o.l.v. Dhr. G. Koster               geven
10.30 uur Stafvergadering          Agenda Rotterdam                                                                 Donderdag: ‘s avonds vanaf 19.30 uur
(tweewekelijks)                                   Woensdag 14.00 uur Handwer-         Iedere donderdagavond, aanvang               repetitie zangkoor
Dinsdag                   Zondag 11.00 uur    H. Mis,     ken-kaarten-bibliotheek geopend.       19.30 uur Bijbelbespreking en                Vrijdag: ‘s avonds vanaf 19.30 uur
10.00 uur cursus gymnastiek         aansluitend koffiedrinken                               Bidstond of Gemeentekring.                 cursus stijldansen o.l.v. mevr Girbes
18.00 uur Repetitie KSCC koor        Maandag 14.00 uur    Repeti-                           www.baptisten-delfzijl.nl                  (niet iedere vrijdag)
19.30 uur cursus vaarbewijs         tie Zangkoor
Woensdag                                                                                           De Witte Zwaan:
13.30 uur Rookvrij bridgen (one-                                                                               Eemskanaal N.Z. t/o. Praxis, GRONINGEN,
                                                                                               tel. 050-3116477 HELPDESK KSCC                STEUNPUNT AMVV              RECEPTEN rubriek
 Het Katholiek Sociaal Cultureel
 Centrum (KSCC) en het RK Schip-
 perspastoraat zetten zich in voor
                         Steunpunt Binnenvaart biedt als
                         “bruggetje naar de wal” hulp bij
                         ongevallen en sociaal-maatschap-
                                           Forel met tomaat en tijm
 de schippersgezinnen en opvaren-        pelijke vragen en problemen.    Ingrediënten:                met de plakken tomaat, knoflook               in beken in Noorwegen, Oosten-
 den van de Europese Rijn- en bin-        Het AMVV-steunpunt zoekt zaken   (voor 4 personen)              en takjes tijm. Bestrijk de forellen            rijk, de Ardennen en Italië voor. De
 nenvaartvloot. De alarmnummers         uit en helpt problemen op te los-  4 forellen (schoongemaakt)          met olijfolie en klem ze in een vis-            forellen uit de winkel zijn gekweekt
 van de sociale helpdesk zijn 24 uur       sen. Het steunpunt is bereikbaar  2 trostomaten (in plakken)          rooster.                          en worden regenboogforel ge-
 per dag bereikbaar:               via:                2 tenen knoflook (in plakjes)        Rooster de forellen 10 centimeter              noemd. Deze vis wordt op grote
                                           8 takjes tijm                boven een gloeiende barbecue in               schaal gekweekt; vooral in Dene-
 (024) 377 75 75                 0620 11 23 19            2-3 eetlepels olijfolie (met citroen-    10 tot 15 minuten mooi bruin en               marken. Daardoor is de forel het
 0655 35 66 66                  (010) 206 06 05           aroma)                    gaar. Keer ze regelmatig.                  hele jaar door verkrijgbaar. Er zijn
 www.kscc.nl                   steunpuntamvv@hetnet.nl                             Lekker met een aardappelbonensa-              in Nederland vier forellenkweke-
                                           Bereiding:                  lade met een mosterdvinaigrette.              rijen, die samen ongeveer 100 ton
                                           Dit is een recept voor op de barbe-                                   forel per jaar produceren.
                                           cue.                     Het weten waard:
                                           Bestrooi de buikholten van de fo-      De forel is een bekende zoetwater-             Dit recept is beschikbaar gesteld door
                                           rellen met zout en peper en vul ze      vis die in het wild nog sporadisch             www.tijdvoorvis.nl. PUZZEL                    Puzzelwinnaar krant nr. 11: F.W. van Buren - Oplossing: Offshore

HORIZONTAAL                 33 bismut (scheik.), 34 plaats in    VERTICAAL                  Indonesië, 27 rivier in België, 32             Oplossing krant nr. 12 opsturen voor
1 fris, 3 hoeveelheid, 6 deel van een    Friesland, 35 zekere geldswaarde,    1 vochtig, 2 Mohammedaans          persoonlijk voornaamwoord, 33                11 juni 2008 a.s. !
zeil, 9 vierkant, 11 volgeling, 13      38 kilowattuur, 40 Heilige Romein-   schriftgeleerde, 3 familielid, 4 he-     dameskledingstuk, 36 made, 37
eivormig, 15 huidontsteking aan       se Rijk, 43 binnenvaartuig, 45 paus-  mel (Gr.), 5 titel, 7 gelijk, 8 muziek-   automerk, 39 kwaadheid, 40 kip,               (Zie ook onze internetsite
paardenbenen, 16 groente, 17 beet,      naam, 47 Afrikaanse vrucht, 48 on-   genre, 9 Tsjechisch persbureau, 10      41 muziekstuk, 42 Nederlandse                www.binnenvaartkrant.nl waar u
18 zede, 20 naar het voorbeeld van,     vertogen, 49 noodzakelijk, 52 veen,   godin van de dageraad, 12 speel-       voetballer, 44 kruik, 45 zwaar ge-             uw puzzel-oplossing kunt
22 bazige vrouw, 23 spil, 24 wel-      53 munt (Jap.), 54 lomperd.       goed, 14 nagerecht, 17 borstelig, 18     bouwd, 46 gast, 50 trekdier, 51               doorgeven!)
aan, 26 deel tussen knie en romp,                          motorschip, 19 geheime staatspo-       voorvoegsel.
28 gebod, 29 uit Polen afkomstig,                          litie, 21 dieptepsycholoog, 22 her-                                   De Binnenvaartkrant
30 kippenproduct, 31 muzieknoot,                           kauwer, 23 pover, 25 vulkaan in                                     Postbus 24202
                                                                                               3007 DE Rotterdam
                                           12  25  41  36  30   14  32  49   1    46   6                  of kijk op
  1     2        3    4  5       6  7     8                                                         www.binnenvaartkrant.nl

             9             10
                                                 JA!
  11        12               13  14
                                                              Ik wil graag dat 'de Binnenvaartkrant' voor mij blijft schrijven!
        15                  16
                                                              Ik word tot wederopzegging en voor ten minste 1 jaar abonnee.
                                                              Verzendadres:
     17          18      19      20    21                           (evt.)Bedrijfsnaam:
                                                              T.a.v. Naam:
  22          23         24   25       26  27                        Adres:
  28                        29
                                                              Postcode/Plaats:                        Land:
                                                              Telefoonnummer:                        Email:
                                                              BTW nummer:
  30          31  32      33           34
                                                              ❒ Faktuuradres zelfde als verzendadres
     35  36  37     38   39         40  41
                                                              ❒ Faktuuradres anders, nl.:
                                                              (evt.)Bedrijfsnaam:
  42     43     44             45          46                        T.a.v. Naam:
                                                              Adres:
                                                              Postcode/Plaats:                        Land:
  47                        48
                                                              Telefoonnummer:                        Email:
             49  50      51
                                                              BTW nummer:
                                              Vul in en stuur de bon in
                                                              Ik machtig 'de Binnenvaartkrant' de verzendkosten van 21,95*
  52             53             54               een open envelop zonder
                                                              (incl. 6% btw) automatisch één maal per jaar van mijn rekening af te schrijven
                                              postzegel naar:
                                                              (Post)bankrekeningnummer:
                                                              Tenaamstelling rekeninghouder:
                                                              Banknaam: ____________________________________________________________
                                              Antwoordnr. 70133        Land + plaatsnaam van uw bank: ________________________________________
                                              3070 VB Rotterdam
            Kijk ook eens op:                                          U ontvangt binnenkort een faktuur waarop staat genoteerd wanneer het bedrag van uw rekening
                                                              wordt afgeschreven. Na afschrijving heeft de ondergetekende 30 dagen (bij Duitse rekeningen 6 weken,
                                                              bij Belgische rekeningen 6 werkdagen) de mogelijkheid zijn bank of Postbank opdracht te geven het
                                              Uw abonnement dient       geïncasseerde bedrag terug te boeken.
   www.binnenvaartkrant.nl                                2 maanden van te voren
                                              schriftelijk opgezegd te
                                                              Datum:                Hantekening:
                                                              *Wanneer u gevestigd bent in Europa bedragen de kosten EUR 63,00 (incl. 6% btw) per jaar, tenzij u in België woont,

   www.vlootschouw.nl                                  worden.             dan kost het jaarabonnement EUR 21,95 (incl. 6% btw). Buiten Europa is op aanvraag. Wij kunnen bedragen incasseren
                                                              van Duitse en Belgische rekeningen. De Belgische mensen kunnen een formulier bij onze administratie aanvragen
                                                              m.b.t. ‘Opdracht tot domiciliëring van betalingen’ dat zij ingevuld aan hun eigen bank kunnen geven/sturen.
                                                              Heeft u een andere buitenlandse rekening dan ontvangt u van ons binnenkort een faktuur.
De Binnenvaartkrant   52                              3 juni 2008


           Voor het E.R.R.V. Vos Traveller
               leverden wij:  VETH-intrekbare L-DRIVE in tunnel
  met elektromotor
  en frequentieregelaar
  Wij wensen Vroon Offshore Services B.V.
  veel succes en een behouden vaart.           “Wij verzorgden de complete
                                 betimmering van
                               Vos Traveller en wensen
                             het schip een behouden vaart.”
 DOUBLE D marine equipment b.v. wenst
 Rescue and Response Vessel VOS Traveller
  veel succes en een behouden vaart          Deltahaven 13
                            3251 LC Stellendam
                            T. 0187-492 489
                            F. 0187-492 806
                            E. info@ijtama.nl
                            I. www.ijtama.nl
 De Binnenvaartkrant             53                                                                              3 juni 2008


VOS Traveller is vierde en laatste uit serie

Maaskant Stellendam zestig jaar op koers
DOOR JOHAN DE WITTE                den functioneert en ingetrokken
Gelijktijdig met de realisatie van        aansluit op een tunnelpijp. Een uit-
het vierde splinternieuwe safety         voering die geld opbrengt, omdat
standby vessel VOS Traveller voor         de Vos-schepen standby tot wind-
Vroon Offshore Services uit Bres-         kracht 6, op energie van één gene-
kens vierde Maaskant Shipyards          rator in positie blijven.
zijn 60-jarig bestaan. De honder-         Uitvoering en afwerking zijn recla-
den genodigden, onder wie familie         me voor iedereen die heeft meege-
en vrienden, vertegenwoordiger uit        werkt aan het schip. De officiële
de binnen- en buitenlandse visserij,       overdracht van de Vos Traveller aan
reders, overheden, scheepsbouwers         Vroon Offshore Services vond 28
en branchevertegenwoordigers, ver-        mei in Stellendam plaats.
spreidden zich over de dekken van
de Vos Traveller en partyreus Tour-        Jubileumboek
malijn. Maaskant Shipyards di-          Op 17 mei kreeg directeur Frits van
recteur Frits van Dongen, Kommer         Dongen voor het jubileum van zijn
Damen, C. Sinke en Goedereede’s          medewerkers een fraai uurwerk
burgemeester G.J. van der Velde-de        aangeboden door Ben Boot, de sec-
Wilde kregen in hun boeiende en          retaris van de ondernemingsraad.
beschouwende speeches van over          Het uurwerk was overigens bestemd
‘goede en slechte tijden’ en over de       voor de bedrijfskantine!
toekomst in de visserij en de           Van Dongen bedankte alle gasten
scheepsbouw de handen op el-           voor hun komst en met nadruk de     Directeur Frits van Dongen overhandigt exemplaren van het jubileumboek aan Riet Maaskant en Piet Maaskant.
kaar.                       buitenlandse relaties. Ook be-
                         schouwde hij het als een eer het     vaarwater te komen.           hij weer nieuwbouw; voor de         oorlogschade. De wederopbouw
Vos Traveller                   jubileumboek aan Piet Maaskant      Kommer Damen bedankte alle        flyshoot-visserij (met een 1000 pk     was voor de inwoners van Bruinisse
De Vos Traveller heeft met zijn          en Riet, de weduwe van Aart Maas-    trouwe klanten en Maaskant voor     Caterpillar).                een zwaar karwei, maar leverde veel
Maaskant-kotterkwaliteit een sterke        kant, te mogen overhandigen. Voor    het bouwen van hun prachtige       “Een Maaskant-kotter is een gere-      werk.
troef in veiligheid en duurzaam-         alle gasten was er een exemplaar.    schepen. Hij memoreerde dat Da-     nommeerd schip zonder verrassin-      Mede daardoor waagde Maaskant
heid. Het schip bezit een hospitaal        De visserij en Maaskant zijn onlos-   men en Maaskant met hun aanpak      gen. In het buitenland liggen ze als    in 1948 de grote stap en begon hij
en heeft calamiteitcapaciteit voor        makelijk met elkaar verbonden.      een goede koers zijn ingeslagen,     merknaam goed in de markt”, vo-       voor zichzelf. Onvoldoende geld
125 personen. Supersnelle rescue-         Maaskant is groot geworden door     evenals de scheepsbouw zich in      egt hij eraan toe.             verplichtte hem bij garagehouder
boten rusten in hun davits. Kranen,        de visserij, zei de 65 schepen verte-  deze tijd beter dan ooit laat beoor-   Van der Vis uit Texel beschouwt       Marien Elenbaas geld te lenen voor
redding en veiligheidsequipement         genwoordigende C. Sinke namens      delen. Dat vreemde klanten voor de    zich als de noordelijkste Neder-      de aankoop van een tweedehands
en brandprotectie alom aan dek.          Visserijvereniging Zuid-West. ”Een    deur staan, maar bestaande voor-     landse klant van Maaskant. In zijn     draaibank. Maar al snel – geholpen
Een brug met alle opties, drie bestu-       prachtig bedrijf jubileert in de ha-   keur krijgen. Toespraken over toe-    eerste kotter uit Stellendam stond     door zijn zonen Piet en Aart – ging
ringslessenaars met uitzicht over         ven, evenals de firma Padmos die     komst op het ‘visluik’ zijn moeilijk,  een ‘1200 Industrie’, in de derde      onder andere door zijn vermaarde
vrijwel de volle kompasroos. Een         ook zijn bijdrage aan een mooie     omdat de problematiek in de vis-     ‘2000 Caterpillar’. “Altijd leuk om     kwaliteit van visserijlieren zijn be-
helikopter landt aan dek wanneer         vloot leverde.” De oliecrisis be-    serij hartzeer geeft aan bij de bran-  hier te komen; we zijn goede vri-      drijfje beter draaien. In 1949 werd
er iets niet pluis is in de offshore.       schouwde de bondsman als een       che betrokken scheepsbouwers,      enden geworden in de loop der        het personeel al uitgebreid naar
Veth Motoren leverde een intrek-         uitdaging om samen met de vissers    waarmee Damen besloot. D         tijd!”                   twaalf man.
bare boegschroef (type VLT-400),         en banken – die de bloedsomloop     e visserij wordt gesloopt met de     A. de Vries uit Urk is 60 jaar en al    Door de watersnood en het hieruit
die onder het vlak uit over 360 gra-       bepalen – binnenkort weer in beter    huidige olieprijzen. 16.000 tot     45 jaar klant. “Sinds 1961 heb ik de    voortkomende Deltaplan werd in
                                              20.000 euro per week en een groot    opgang, maar ook neergang mee-       1959 op de Lange Dam een nieuwe
                                              aanbod van kweekvis leggen een      gemaakt van de boomkorvisserij.       fabriek neergezet en in 1965 volgde,
                                              grote druk op de prijzen. De reeds    We zijn met Maaskant samen groot      door aanleg van de nieuwe haven,
                                              honderden jaren bestaande mos-      geworden, in moeilijke en mooie       een tweede vestiging in Stellendam.
                                              selvisserij stuit tegen een ‘taliban-  tijden. De binding met Maaskant is     Piet en Aart waren inmiddels volle-
                                              mentaliteit’ en op de bagagedrager    sterk. Dat vonden ze bij Scheeps-      dig bij de zaak betrokken.
                                              meeliftende politiek, die de bran-    werf Hoekman in Urk wel eens        Piet Maaskant senior trok zich in
                                              che om zeep willen brengen met      moeilijk.”                 1967 terug uit het bedrijf, waarna
                                              hun onbewijsbare milieubescher-                           de zonen het volledig overnamen.
                                              ming.                  Lieren                   Het eerste schip dat in Stellendam
                                                                  Oprichter Piet Maaskant werkte in      gebouwd werd, was de BR 14 voor
                                              Samen groot geworden           Ridderkerk bij Machinefabriek        de firma Fenijn en Zonen uit Bres-
                                              “Zodra de kop de steiger raakte,     Lodder. In de jaren voor de Tweede     kens. Er zouden nog vele volgen.
                                              sprongen de mannen van Maaskant     Wereldoorlog specialiseerde hij       Zo ging Aart Maaskant met een tolk
                                              aan boord voor reparatie. Je kon op   zich in de lieren van deze firma,      naar Schotland; hij kwam met vier
                                              ze rekenen en dat is nog zo!” Het    totdat onderlinge concurrentie       opdrachten voor nieuwe kotters
                                              zijn woorden van Wout Melissant,     hem naar Bruinisse deed verhuizen      terug.
                                              die in 1974 begon met een 1760 pk    en dienst nam bij firma Padmos en
Kommer Damen was een van de sprekers op het jubileumfeest.                 sterke Smit Bolnes en al vier kotters  van der Werken. Na de oorlog        >> Lees verder op pagina 55
(foto’s Johan de Witte)                                  bij Maaskant uithaalde. Nu pleegt    kwam hij terug in een dorp met veel


Wie leverden aan E.R.R.V. VOS Traveller
 Maaskant Shipyards Stellendam          Angelo Belgian Corporation NV ABC    elektromotor en frequentieregelaar    Heinen & Hopman               Hempel (The Netherlands ) B.V.
 Complete afbouw                 hoofdmotoer 6 DZC, 1000 rpm, 1800 pk   Blokland Non Ferro bv Beunkoelers    Centrale verwarming, airco,         Alle verfsystemen
 Damen Shipyards Gdynia Ontwerp casco       GTI West Industrie            Hydrauvision BV Hydrauliek stuurhuis   machinekamerventilalatie en gekoelde kast  Inspectie Verkeer en Waterstaat
 Rexroth bv MAREX-OSII - Electronic engine    Complete pijpleidingsystemen       Winel B.V. Water-en weerdichte deuren  Ajax Brandbeveiliging BV          Classificatie
 remote controls en 4 stations          Pon Power B.V. Generatorsets       Van Voorden Promac            Brandblusapparatuur             Lloyd’s Register of Shipping EMEA
 Woodward Governor Nederland BV          Leroy Somer               ROMAC-STUWA hydraulische stuurmachine,  Schmitt Anchors & Chaincables bv      Classificatie
 Regulateur                    Generatoren en boegschroefmotor     PROMAC-AQUASET drinkwaterinstallatie,  Ankers en kettingen             Double D Marine Equipment bv
 REINTJES Benelux bvba Reintjes          Promarin Propeller und Marinetechnik   type MN                 Machinefabriek Emcé Kaapstanders      Hydraulische dekraam type HLRM 45-4S
 keerkoppeling, type WAF 1163 L, 4,958:1     GmbH NiALBz schroef, diameter 2650 mm,  Corrosion & Water Control        Datema Delfzijl bv Reddingsmiddelen     Hatenboer-Water bv
 Alfa Laval BV                  gewicht 1450 kg             Corrosiepreventie            Viking Life Saving Equipment BV       FreshWaterTreatement
 Brandstofseparator                IHC Lagersmit BV             Bohamet Gdansk Ramen           Beveligingspakken              Ambi Lelystad Technische
 Atlas Copco Ketting Marine Center bv       SUPREME 240 schroefasafdichtingen en   IJTAMA Scheepsbetimmeringbedrijf b.v.  DESMI K&R Pompen B.V. Desmi Pompen     Handelsonderneming
 Startlucht module                witmetalen lagerbussen          Complete betimmering           Speck Pompen Nederland BV Hydrofoor     Vetsmeerapperatuur
 Delta Verwarmings- en Geluidsisolatie      Veth Motoren BV             Bouter Keuken              Jac. De Vries Gesta Warmwaterboiler     Econosto Nederland BV
 BV Isolatie uitlaatgassystemen          VETH-intrekbare L-DRIVE in tunnel met  Duivelands Meubelhuis Stoffering     Winteb B.V. Ontluchtingen          Afsluiters en appendages
Wij feliciteren Vroon Offshore Services B.V. van harte met E.R.R.V. VOS Traveller
                                          De Binnenvaartkrant
                                          54
                                          3 juni 2008
 De Binnenvaartkrant          55                                                                             3 juni 2008


10.000 euro voor Wärtsilä’s ‘Willie Wortel’
Vormer Marty van Oorschot heeft       inventiviteit van Marty: “In deze
van zijn werkgever de Wärtsilä-in-      competitieve sector hebben we in-
novatieprijs gekregen. Uit handen      novatie nodig. De prijs is daarom
van Jari Salo, vice-president Indu-     welverdiend.”
strial Operations Propulsion, en
algemeen directeur Fred van Beers      Moderne ideeënbus
van Wärtsilä in de Benelux ontving      Begin dit jaar voerde Wärtsilä in de
hij 22 mei een cheque van 10.000       Benelux de interne innovatieprijs
euro. “Wij zijn heel trots dat een      in. Het is een moderne versie van
van onze werknemers zo betrokken       de vroegere ideeënbus. Wärtsilä wil
is bij het proces en vanuit die be-     alle werknemers aanmoedigen om
trokkenheid zo’n effectieve ver-       actief mee te denken over moge-
nieuwing oppert. We zijn Marty        lijke verbeteringen en besparingen
zeer erkentelijk voor zijn inspan-      op het gebied van technieken en
ning en geven hem graag deze extra      methoden. Daarom is er een inno-
beloning”, aldus Fred van Beers.       vatieplatform opgericht waar me-
Het was de eerste keer dat deze prijs    dewerkers die uit hoofde van hun
wordt uitgereikt door Wärtsilä in de     functie niet direct met innovatie
Benelux. Marty van Oorschot, bij       bezig zijn, suggesties kunnen doen.
Wärtsilä werkzaam als vormer, be-      Het platform beoordeelt of zo’n
dacht een nieuwe manier om de        suggestie in aanmerking komt voor
droogtijd van een mal voor een        een geldelijke beloning.
scheepsschroefblad aanzienlijk te      Benelux-directeur Van Beers: “In-
verkorten. De mal bestaat uit sa-      novatie is van het grootste belang
mengeperst cementzand en een         en een van de belangrijkste drijfve-
goede uitharding van de mal is es-      ren voor de Nederlandse industrie
sentieel. De droogtijd is dankzij de     en dus ook voor de maritieme toe-    Marty van Oorschot krijgt de cheque van Jari Salo (links) en Fred van Beers (rechts).
oplossing van Marty tot eenderde       leverindustrie. Wij geloven dat
van de tijd teruggebracht. Het inge-     vooral een goed klimaat tot aan-    zijn de logistiek en opslag van re-    vestigen. Dat zou in Kampen moe-       wereldwijd 24 uur per dag en zeven
nieuze van zijn idee is volgens Van     moedigen van innovatie door indi-    serveonderdelen in één wereldwijd     ten komen te staan.              dagen per week onderdelen te leve-
Beers dat het “een uiterst simpele      viduele medewerkers een wezen-     opererende serviceorganisatie on-     Met het plan is een totale investe-      ren.
en vooral doeltreffende en be-        lijke kracht is van een organisatie.  der te brengen. Daarvoor zou er een    ring gemoeid van ongeveer 70 mil-       Wärtsilä heeft acht productieloca-
trouwbare oplossing” is.           Daarom worden medewerkers bin-     nieuw centraal distributiecentrum     joen euro. Het levert ruim 150 extra     ties (in Finland, Italië, Nederland,
Marty zelf was ervan overtuigd dat      nen Wärtsilä aangemoedigd het      moeten koen en worden het trans-     arbeidsplaatsen in Kampen.          Frankrijk, Zweden, Noorwegen en
zijn idee zou werken, en dat bleek      voorbeeld van Marty te volgen.”     portbeheer en de opslagactiviteiten    De samenvoeging van transportbe-       Zwitserland). Het transport voor
ook in de praktijk. “Ik ben net Wil-                         aan een gespecialiseerde logistieke    heer en opslag in één gespeciali-       deze fabrieken wordt nu nog door
lie Wortel: een idee komt bij me op,     Distributiecentrum           partner uitbesteed. Wärtsilä heeft    seerd bedrijf zal de dienstverlening     een groot aantal logistieke dienst-
dan gaat er een lampje boven mijn      De Finse multinational maakte vo-    Nederland aangewezen als land om     aan klanten verbeteren, verwacht       verleners uitgevoerd.
hoofd branden.” Jari Salo prijst de     rige week ook bekend van plan te    het centrale distributiecentrum te    Wärtsilä. Het is dan mogelijk om
Zestig jaar op koers
>> Vervolg van pagina 53           het bedrijf een nieuwe fabriek in    nancieel bergafwaarts. Een diepte-    projectleider reeds eerder voor        vindt, ligt er een enorme uitdaging
                       Stellendam met eigen kade, die tot   punt volgde toen er in 1984        Maaskant had gewerkt, werd hierna       om gezamenlijk een bijdrage te le-
Oliecrises                  op heden in gebruik is.         surseance van betaling moest wor-     door Damen als directeur aange-        veren aan een duurzame en veilige
In 1973 waren alle Nederlandse        Er volgde een periode van talloze    den aangevraagd. Damen Shipyards     steld - en dat is hij nog!          visserij, naast de mogelijkheden
werven vol en Maaskant bestelde       opdrachten voor uiteenlopende      uit Gorinchem nam de werf over.      Eind 2007 werd de vestiging in        voor Maaskant Shipyards bom in-
vijf casco’s in Polen (Gdynia). De      soorten kotters in binnen- en bui-   Naast Aart Maaskant werd alge-      Bruinisse opgeheven en werden de       nen de Damen-groep specialisti-
eerste 36 meter lange en 8 meter       tenland, altijd met Maaskant-lie-    meen directeur Arie Timmerman       medewerkers in Stellendam opge-        sche schepen te ontwikkele n en
brede kotter was de GO 1 voor de       ren. Het bedrijf kreeg faam in nieu-  aangesteld en met het contracteren    nomen. Door het bedrijf Maaskant       bouwen”, aldus Frits van Dongen
Gebroeders Melissant en werd door      we ontwerpen en het realiseren van   van scheepsbouwopdrachten flo-      zijn sinds 1949 in totaal 235 sche-      in zijn voorwoord van het jubile-
Maaskant van de nieuwste visserij-      specialistische schepen voor over-   reerde de werf als tevoren. Een      pen (af)gebouwd. De laatste is de       umboek Zestig jaar op koers. (Waar-
equipement voorzien.             heden.                 hoogtepunt werd bereikt toen er in    Vos Traveller, het rescue-schip uit      uit bovenstaande geschiedenis ver-
De oliecrises van ’73 en ’79 waren      In 1981 overleed de 81-jarige Piet   1987, twaalf nieuwbouwschepen       een serie van vier voor Vroon Bres-      kort is overgenomen).
moeilijke jaren, die Maaskant over-     Maaskant. Piet Maaskant jr. trad    werden opgeleverd.            kens.
brugde door vijf purse seiners voor     terug uit het bedrijf en ging het wat  Na een kortstondige ziekte overleed
Schotse en Ierse klanten te bouwen.     rustiger aan doen. Door verschil-    Aart Maaskant in 1993 op 60-jarige    “Ondanks het zware weer waarin
In 1976 opende de oprichter van       lende oorzaken ging het echter fi-   leeftijd. Frits van Dongen, die als    de visserij zich vandaag de dag be-
                                                                 Astrid Kee gekozen als
‘Rondje IJsselmeer’                                                       voorzitter havenmeesters
met containers                                                          De Amsterdamse havenmeester Astrid
                                                                 Kee is tijdens de jaar vergadering van
                                                                 de Vereniging van Havenmeesters in
                                                                                       nautische en milieutechnische aspec-
                                                                                       ten van de havens en scheepvaartwe-
                                                                                       gen. Door het organiseren van con-
Op initiatief van Haven Amsterdam      deze transportroute was de sluiting   aldus het hoofdstedelijk havenbe-      Nederland (VHN) unaniem gekozen tot     gressen en themabijeenkomsten helpt
zijn Euro Shipping Cargo (voor-       van de Hollandse brug bij Almere,    drijf: vervoerszekerheid, flexibiliteit   nieuwe voorzitter. Ze volgde Wessel     de VHN om een net werk in stand te
heen AIT) en BCA gestart met een       waardoor vrachtauto’s 60 kilometer   en minimalisatie van de vervoers-      van der Kooi van Groningen Seaports     houden, waarmee onderling kennis
binnenvaartdienst op het IJssel-       moesten omrijden. Haven Amster-     kosten. Door de steeds toenemende      op.                     wordt uitgewisseld.
meer. Twee keer per week doet het      dam wil met deze dienst de bereik-   drukte op de wegen heeft Haven       De voorzitter van de VHN worden voor    Astrid Kee werd in 2003 hoofd van de
‘Rondje IJsselmeer’ de havens aan      baarheid van Amsterdam vergroten    Amsterdam er vertrouwen in dat dit     een periode van vier jaar gekozen. De    Nautische Sector van Haven Amster-
van Harderwijk, Kampen en          en het transport over water promo-   initiatief een succes wordt.        vereniging is het platform voor haven-   dam. In 2005 volgde haar promotie tot
Utrecht.                   ten.                                        meesters en andere functionarissen bij   havenmeester.
Het ligt in de bedoeling om het       Met een maximale capaciteit van 48                         overheden en bedrijven die een functie
aantal havens in de toekomst uit te     TEU biedt de nieuwe binnenvaart-                          bekleden gericht op alle maritieme,
breiden. De directe aanleiding van      dienst nog een aantal voordelen.
De Binnenvaartkrant         56                                                                                  3 juni 2008


   Wij wensen Shipping Trade Sirius
  een behouden vaart met mts Procyon.                                                                     Wij wensen het
                                                                                         mts Procyon
                                                                                      en haar bemanning
                                                                                      een behouden vaart.
                 OP ZEKER VAREN
                                                        Wij leverden het stuurhuis met geleidekoker en hydrauliek
Onderlinge Verzekering van Schepen U.A. • Tel. 078 - 612 25 00
                                                                       Oosthavenzijde 5-Puttershoek-Holland
                                                                        Postbus 5606-3297 ZG Puttershoek
W W W. O R A N J E - V E R Z E K E R I N G E N . N L                                          Telefoon (078) 676 38 11 - Telefax (078) 676 48 53
                                                            Gefeliciteerd!
                                                        De Scheepvaartdesk van de
                                                         ING Bank Zwijndrecht
                                                        wenst schip en bemanning
                                                          een behouden vaart.
      Biesboschhaven Zuid 9 - 4251 NM Werkendam                                      meer weten
      T E L .:0 1 8 3 -5 0 0 8 5 5 , FA X : 0 1 8 3 - 5 0 0 8 5 6 , M O B . : 0 6 5 3 - 1 0 8 5 4 7
                                                      Burg. de Bruïnelaan 140, Zwijndrecht Tel: 078-6199202 Fax: 078-6196292
 Ook van een schip maken                                          KB Plus
                                                                             Shipping Trade Sirius B.V.

 we heel graag een thuis!
                                                       Noordeinde 176
                                                       3314 LW H.I. Ambacht
                                                       Postbus 11
                                                                             namens het hele KB plus team
                                                       3340 AA H.I. Ambacht
                                                                             veel succes en een behouden vaart
                                                       Tel     078 684 14 00
                                                       Fax     078 684 14 09
                                                       T. Bijkerk  0611 00 02 37
                                                       E-mail    info@kb-plus.nl


                                                                             • Administratie & Advieskantoor

                                                           Voor een grenzeloos & waterdicht advies
                                                       Hartelijk gefeliciteerd met het mts Procyon

                                                       Waarvoor wij mochten leveren:

                                                       Twee (2) stuks 2-schroefspindelpomp units Bornemann
                                                       type HC 232 voor verpompen van 500m3 stookolie per uur,
                                                       aangedreven door 200 kW drukvaste elektromotoren.
                                                       Een (1) stuks 2-schroefspindelpomp unit Bornemann type
                                                       W2 voor verpompen van 10m3 slobs per uur, aangedreven
                                                       door een 5.5 kW drukvaste elektromotor.

                                                       Voor extra info: info@epsbv.com

                                                                     European Pump Services B.V.
                                                               Ringdijk 506 ~ 2987 VZ Ridderkerk ~ Tel. 0180-44 22 66 ~ Fax 0180-44 22 69
 De Binnenvaartkrant              57                                                                                   3 juni 2008Bunkertanker Procyon betekent
carrièreswitch voor Jack Wagenaar
Langs de kade bij VeKa in Werken-          het plezier waarmee Wagenaar met
dam is het de laatste dagen spitsuur         de mannen omgaat kan dat ook
aan boord van de Procyon. In com-          niet anders. Verdere uitleg is over-
binatie met het broeierige weer           bodig.
wordt het uiterste gevraagd van ie-
dereen die zijn best doet de laatste         Stevige draai aan roer
dingen in orde te brengen voor de          Het is tijd om de klok even terug te
proefvaart van overmorgen. En er           zetten naar het ontstaan van de
is inderdaad enige fantasie nodig          plannen voor de overstap van Wa-
om tussen het zicht op de laskarren,         genaars Sirius naar deze riante dub-
materialen en het lawaai van de           belwandige bunkertanker. Wage-
gereedschappen het beeld van een           naar kreeg in 2006 ongevraagd een
proefvaart op te roepen.               bod op zijn toenmalige schip en
                           dat zette hem aan tot een stevige
Of alles op tijd gereed is? Gezien de        draai aan het roer van zijn drogela-
brede grijns op het gezicht van Jack         dingschip in de richting van de
Wagenaar (42) en zijn vertrouwen           tankvaart.
in het enthousiasme waarmee de
onderaannemers voor hem aan het           Blikvanger
werk zijn, is dat voor hem geen           Hij kocht van Anton van de Velde
vraag meer. Vanaf het begin is er een        het casco waarvan op dat moment
prima sfeer met de mensen die aan          in Giurgiu (Roemenië) de kiel werd
boord het ‘echte’ werk doen. Daar-          gelegd. Natuurlijk was er nog alle
door was de samenwerking snel            gelegenheid om naar eigen wens en       Iedereen doet zijn uiterste best de laatste dingen op tijd op orde te brengen voor de proefvaart.
verankerd.                      inzicht details aan te brengen of te
Vanwege de al genoemde grijns en           wijzigen, waardoor het nu zíjn Pro-
                                                                        cyon is geworden.               kergiek een geweldige blikvanger.
                                                                        Het schip meet 3204 ton, heeft een       De tien ladingtanks hebben een
                                                                        lengte van 110 meter, een breedte       inhoud van ruim 3200 m3. De
                                                                        van 11,45 meter, een holte van 5,30      stookolie wordt verwarmd met een
                                                                        meter en een diepgang van 5,30         ketel van Heatmaster. De twee Bor-
                                                                        meter. Het is uitgerust met een Ca-      nemann-pompen (HC 232/80),
                                                                        terpillar-motor van het type 3512       geleverd door EPS, hebben ieder
                                                                        HD DI-TA. Die levert 1835 pk bij        een capaciteit van 510 m3 per uur.
                                                                        1800 toeren.
                                                                                                Jack Wagenaar is al sinds kindsbeen
                                                                        Unibarge                    af aan bevriend met Daniël Wan-
                                                                        De straalbuis (type Van de Giessen       ders. Het is dus zeker geen verras-
                                                                        Optima) heeft een diameter van         sing dat Unibarge met veel genoe-
                                                                        185 millimeter. De AMW-schroef         gen de bevrachting op zich gaat
                                                                        telt vijf bladen. De roeren komen       nemen. Er zijn twee kapiteins in
                                                                        van Van der Velden. De kanalen-        dienst: Jaap ter Beek en Hans van
                                                                        boegschroef is van Verhaar (type        Kekem. En natuurlijk staat Jack Wa-
                                                                        31130-4k).                   genaar met zekere regelmaat ook
                                                                        Dolderman leverde drie generator-       zelf aan het roer.
                                                                        sets: een met een Caterpilllar C18
                                                                        en twee met Caterpillars C4. Met
                                                                        een lengte van ruim 25 meter is de
De machinekamer.                                                                door Van Wijk geconstrueerde bun-


Wie leverden aan mts Procyon
 Veka Shipbuilding BV                AMW-MARINE - H.I. AMBACHT           550, RZ Sigma120, RZ Sigma 700, RZ      Electric Comfort Vloerverwarming in      Lloyd’s Register of Shipping EMEA en
 Levering complete schip               5 blads schroef linksdraaiend, 1800 mm    Sigma130                   keuken, badkamer en stuurhuis         Inspectie Verkeer en Waterstaat
 ING BANK Zwijndrecht Financiering          onder Lloydskeur               Orlaco Products BV              Berg & Berg                  Classificatie
 Unibarge Bevrachting                Damen Marine Components            Orlaco camerasysteem             Complete stoffering              KB plus Accountancy
 Oranje Onderlinge Verzekering van          Straalbuis type Van de Giessen Optima,    Periskal Group Tresco inland ECDIS viewer  WindeX Engineering BV             Dacom Telecommunicatie b.v.
 Schepen U.A. Verzekering              diameter 1.816 mm               Werkina Werkendam bv             Airconditioning- en overdrukinstallatie, RVS  Travelvision Q6 60 cm satellietantenne,
 ADS van STIGT                    Machinefabriek Voordendag van der       Wij leverden en-of installeerden: complete  ventilatieroosters               Telsat GSM telefoon pakket met centrale,
 Masson Marine keerkoppeling type MM W        Stelt b.v. Schroefas             elektrische installatie incl. 2-draads    Seafix Fire Fighting Systems          HSDPA internet netwerk router geschikt
 7400, reductie 5,031:1, 24 V solenoid tbv      IHC Lagersmit BV               databesturing, monitoringsysteem met     Brandbeveiligingsapparatuur          voor alle netwerk-providers, diverse LCD
 electrische bediening, elastische koppeling,    SUPREME LD 220 schroefasafdichtingen en    touch-screen bediening, Radio Holland    Dijvler Materiaal bv              TV’s, audiosets
 ZF Marine Electronics bedieningssysteem       witmetalen lagerbussen            nautisch pakket, Orlaco camerasysteem,    Ankerlieren, ankers en kettingen        EPS European Pump Services B.V.
 type CruiseCommand, op de brug is een        Verhaar Omega B.V.              complete aircoinstallatie, TravelVision   Misti Scheepsreparatiebedrijf         Twee (2) stuks 2-schroefspindelpomp units
 ZFME 4100 hendel gemonteerd             1 Omega 31130-4k met een vertikaal      antennesysteem, Tresco kaartplotter,     Autokraan 13 meter uitschuifbaar tot 15    Bornemann type HC 232, voor verpompen
 SIN Groningen Uitlijnen motoren           geplaatste elektromotor van 375 kW      tankalarmering–en radarmeting        meter, hefvermogen 2000 kg           van 500m3 stookolie per uur , een (1)
 Parker Hannifin bv Hydrauliekpompen         inclusief boegschroef generator bediening   RAFA B.V. Ramen               Blommaert BVBA Voor- en achtermast       stuks 2-schroefspindelpomp unit
 Amco Compressoren Compressoren           Blokland Non Ferro bv Beunkoelers       Loggers Rubbertechniek bv          Riwa Boating International           Bornemann type W2 voor verpompen van
 Unisol isolatietechniek bv             Kampers Scheepskonstruktie BV         Flexibele opstelling woning         Roeiboot type RIWA 3500 in           10m3 slobs per uur
 Isolatie uitlaatgassystemen             Stuurhuis met overzakbare bovenbouw      De Leeuw bv, Scheepsinterieurbouw      brandvertragende uitvoering          Elektrotechnisch Scheepsinstallatie
 Discom BV                      Handelsonderneming Beerens BV         Volledige betimmering            Zwets Werkendam BV               Bureau C.E. van ‘t Hof B.V.
 Uitlaatgasdempers hoofdmotor            Sierdakradarmast, boordlichtbakken,      T & R Vloeren Vloeren            Zwets pompen en appendage + SIM        Klokken, niveaumeting en alarmering
 SKB Scheepsafbouw- en                roeftrap                   Jac Aerts Keukenstudio Keuken        ballastsysteem                 Heatmaster B.V.
 Konstruktiebedrijf B.V.               Van der Velden Marine Systems         SGA Sanitair & Tegel Groothandel -      BP Lubricants Nederland bv           Ladingverwarmingsinstallatie
 Complete inbouw achtermachinekamer         Stuurpaneel HP 6000, roeraandrijving 2    Afbouwbegeleiding B.V.            BP smeermiddelen                Machinefabriek en
 ANKO Piping-Holland                 DWK 6080/60, roeren 2 - HD 220, 1 spoiler   Levering sanitair en tegels         Bunkerstation Delta Dordrecht         scheepsreparatiebedrijf Van Wijk B.V.
 Machinekamerinbouw voor               type B1500/500                Hoko Installatiebedrijf Sanitair (aanleg)  Gasolie en scheepsbenodigdheden        bunkergiek
 Dolderman BV Generatorsets             Radio Holland Netherlands bv         Kersten isolatie vof Isolatie woning en   Polmai Brandbeveiliging ADNR pakket
 Caldic Techniek bv Stamford generatoren       2 Furuno TFT radars 2x 8 ft. balk, RZ Sigma  aluminium vloerplaten machinekamer      PS Marine Coatings BV Coating casco
De Binnenvaartkrant  58                                             3 juni 2008

                                                    Keurmeesterstraat 15d
                                                    2984 BA
                                                    Ridderkerk
                                                    Telefoon; NL
                                                    0180 - 430327
                                                    Telefax:
                                                    0180 - 433728
                              Niveau - alarmering             Wij wensen
                              Overvul beveiliging
                              Drukmeting en -alarm
                                         ering         mts Procyon
                                        en -alarmering
                                                     een goede en
                              Temperatuurmeting
Voor het mts Procyon                    K-tec niveaumeting
                                                           rt
                                                     behouden vaa
                                         m
                              NXT Computer systee
                               Diepgan g meting
                                         tificaat
                               X-BOB met Lloyds cer
verzorgen wij de lading.
                                              • VOOR PREFABRICAGE VAN
                                               SCHEEPSLEIDINGWERK EN
Wij wensen schip en                                      ALGEMEEN LEIDINGWERK
                                              • REPARATIE EN INSTALLATIE
bemanning veel succes                   Gespecialiseerd in leidingwerken een behouden vaart.                          Wij wensen mts Procyon
                                      en haar bemanning
                                  veel succes en een behouden vaart.

              phone : + 31(0)10-2400204
                                 SNEL * FLEXIBEL * GOEDE SERVICE
UniBarge B.V.
              fax :   + 31(0)10-2800744
Maaskade 119        mob:    + 31(0) 6-49783863
                              NIJVERHEIDSSTRAAT 4 * 3371 XE HARDINXVELD-GIESSENDAM
3071 NK Rotterdam                           TEL. 0184-679199 * FAX 0184-679188
              e-mail : cmooy@unibarge.com   E-MAIL: INFO@ANKOPIPING.NL * WEB: WWW.ANKOPIPING.NL
            Biesboschhaven Zuid 10-11 - 4251 NM Werkendam
 Tel: 0183 50 52 30          Email: info@veka-group.nl           Website: www.veka-group.nl
Wij feliciteren Shipping Trade Sirius van harte met mts Procyon
                                           De Binnenvaartkrant
                                            59
           SCHEEPSKRANENBOUW
             ARNHEM BV
                  Scheepsreparatiebedrijf MISTI
           O.A. AUTOKRANEN - MOTORINBOUW - ELEKTRA - LASWERK - HYDRAULIEK
                                           3 juni 2008
De Binnenvaartkrant              60                                                                          3 juni 2008
                                          Wij wensen het
                                      ms Deo Confidentes               BUNKERSCHIP “JANNA” NIJVERHEIDSTR. 20 TEL. 010-4508023
                                                                 FAX 010-4580034 2901 AR CAPELLE A/D IJSSEL

                                       en haar bemanning                       Feliciteert T. de Jong
                                      een behouden vaart.                      Scheepvaartbedrijf met het
                                                                     nieuwe ms Deo Confidentes
  Wij leverden het stuurhuis met geleidekoker en hydrauliek
                                                                    en wensen u en uw bemanning
                Oosthavenzijde 5-Puttershoek-Holland
                 Postbus 5606-3297 ZG Puttershoek
                                                                       een behouden vaart.
             Telefoon (078) 676 38 11 - Telefax (078) 676 48 53                                                                                             Blankenstein 150
                                                                                             7943 PE Meppel
                                                                                             Tel.: 0522 24 36 00
                                                                                             Fax: 0522 24 36 99                                                                 Ook T. de Jong Scheepvaartbedrijf
                                                                 koos voor de uitstekende dekking
                                                                 en premievoorwaarden van efm.

                                                               Wij wensen de "Deo Confidentes"
           Biesboschhaven Zuid 9 - 4251 NM Werkendam
                                                             en haar opvarenden een behouden vaart.
           T E L .:0 1 8 3 -5 0 0 8 5 5 , FA X : 0 1 8 3 - 5 0 0 8 5 6 , M O B . : 0 6 5 3 - 1 0 8 5 4 7
                                                                              www.efm.nl
                                                           Kijk eerst elders, dan bij
                                                           de Groot keukens, met meer
                                                           dan100 keukenopstellingen.
                                                                    EN:
                                                           OPENINGSTIJD
                                                               Diverse showroom
                              Het is tijd voor de Rabobank.                  KEUKENS
                                                            tot 75% korting!

                                                                                     Keukenkenners
                                                            0183-352244 Fax 0183-353232
                                                           MEER DAN 35 JAAR ERVARING, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT EN SERVICE
 De Binnenvaartkrant             61                                                                                   3 juni 2008Vigilate Deo Confidentes
DOOR JOHAN DE WITTE                                                                                    Radio Holland-apparatuur. Om zij-
‘Vigilate Deo Confidentes’ is de wa-                                                                            wind te tackelen zijn er twee hy-
penspreuk van de provincie Zuid-                                                                              draulische koproeren van Van Wijk
Holland. In het Nederlands is de                                                                              ingebouwd. Voorop vinden we een
betekenis: waken en op God ver-                                                                              spudpaal van Van Wijk. Een Misti-
trouwen. De Vigilate van Arwin en                                                                             autokraan is er voor de mobiliteit.
Lydia de Jong en de Deo Confiden-                                                                             De in wengé uitgevoerde lessenaar
tes Aart Bosch en Anita Bosch-De                                                                              en meubels in de Kampers-stuurhut
Jong uit Ouderkerk aan de IJssel                                                                              hebben het A-merk van Johan de
zijn weliswaar gescheiden scheep-                                                                             Leeuw. Zoiets koop je niet, dat
vaartbedrijven, maar wel geïnspi-                                                                             maak je met elkaar. Aan de vraag
reerd door één gedachte.                                                                                  van Aart en Anita hebben de tim-
                                                                                              merlieden voldaan; het is wéér an-
De Deo Confidentes ligt met zijn                                                                              ders. Een leuke bedstee in de kin-
135 meter en 3748 ton zand en                                                                               derkamer en de keuken van Keuken
grind voor de wal bij OBC Ooster-                                                                             Centrum Midden Nederland mag
hout. Om 06.00 uur hangen er twee                                                                             er zijn.
grijpers boven het ruim; het is
13.00 uur als de bobcat erin wordt                                                                             Ook containers
gezet; en om 14.00 uur klinkt het                                                                             De Deo Confidentes vaart drie
‘lekko’: op weg naar Cuijk. Een be-                                                                            maanden zand en grind voor Mo-
zem komt er niet aan te pas.                                                                                rene Nederland naar de Ooster-
De eigen zandhandel van - inmid-                                                                              houtse Beton Centrale – al twintig
dels opa - de Jong (86) beschikte         De Deo Confidentes met 3748 ton zand en grind voor de wal bij OBC Oosterhout.                              jaar gebruikelijk. Daarna worden
over een schip dat moest worden                                                                              het drie maanden containers varen
vol gebeugeld en in tonnage nu           Deo Confidentes de vijfde waar de        bewijzen de perfecte maatvoering       hard werken aan jouw schip!”        voor Honkoop Barging Rotterdam,
zo’n vijftig maal in de Deo Confi-         naam in fraai houtsnijwerk op de        van secties. Nergens is ijzer mishan-    De Deo Confidentes is uitgerust      in afwisseling met de Vigilate.
dentes past. Het was dezelfde De          brug staat, destijds gemaakt door        deld door hamer of slijpgeweld.       met twee Caterpillars type C32       Dat het schip voor deze transporten
Jong die zijn 11-jarige zoon Teun         grootvader De Jong.               VeKa krijgt van Aart en Anita met      (1016 pk). AMW Marine leverde de      geschikt is wordt duidelijk door de
voorhield: ”Kom nou maar naar                                   zijn medewerkers een “dikke vol-       schroeven. De machinekamer is       gemiddelde lege diepgang van 87
boord, het is wel genoeg met die          Twee kapiteins                 doende”. Op dit schip zijn er twee      magnifiek ingebouwd. Schilder-       centimeter, het ruim van zeventien
flauwekul op school.” Teun de Jong         VeKa bouwde in opdracht van           kapiteins. Het zijn Aart Bosch en      werk tot dusver is van Aart en Anita:   lengtes containers, 10 centimeter
bouwde in 1987 zijn eerste nieuwe,         Scheepvaartbedrijf T. de Jong in        zijn vrouw Anita Bosch-De Jong,       een plaatje! Vanzelfsprekend is het    opliggen leeg en 5 centimeter door
waarvan de bank in de beslissings-         Orsova het drogeladingcasco van         compagnons in de firma. Ze leer-       een VeKa-roersysteem dat samen       met de volle bak.
fase zei: ”Zou je dat wel doen, jon-        135 x 11,45 meter. De afbouw –         den elkaar kennen op het internaat.     met twee Veth-Jet kopschroeven en     Op het Vuile Gat haalde het gela-
gen.”                       eveneens bij VeKa – stond even in        Hij was nauwelijks 18 toen matroos      530 pk Cummins manoeuvreren.        den schip een snelheid van 20 ki-
Hardwerkende ondernemers, altijd          de file en nam een kleine zes maan-       Aart Bosch aan boord van de Deo       De aggregaten zijn van John Deere.     lometer per uur. Overigens is dat
zeer betrokken, maar die met de          den in beslag. De Orsova-kwaliteit       Confidentes kwam. Hij ging er        Werkina verzorgde met een 2-        een snelheid die met de huidige
versnelling van deze tijd soms wat         uit zich opnieuw in fraai laswerk:       nooit meer weg en trouwde met        draadsinstallatie alles waar stroom    gasolieprijs als papieren informatie
moeite hebben. Inmiddels is deze          een den en bestek als een streep        Anita. De jongste Bosch is nog wel      op staat en het aansluiten van de     beschouwd mag worden.
                                                  erg jong (4), maar nu al niet weg te
                                                  slaan uit de stuurhut.
                                                  Het is voor Aart (27) al het tweede
                                                  afbouwschip. “Jongens mót je er
                                                  gewoon voorzetten”, aldus opa de
                                                  Jong. Een familiefilosofie waarbij
                                                  besluitvorming tijdens deze af-
                                                  bouw bij de jonge ondernemers lag
                                                  en Teun de Jong de overigens wel-
                                                  kome hand- en spandiensten ver-
                                                  richtte.
                                                  Een schip laten bouwen is een ener-
                                                  verende ervaring. Aart en Anita zijn
                                                  een paar keer naar Orsova geweest.
                                                  “Je leert onder andere respect heb-
(foto’s Johan de Witte)                                      ben voor de vakmensen die enorm       Het is de vijfde Deo Confidentes voor de familie.


Wie leverden aan het ms Deo Confidentes
 Veka Shipbuilding BV Complete schip        Machinefabriek Voordendag van der        Handelsonderneming Beerens BV        De Leeuw bv, Scheepsinterieurbouw     Misti Scheepsreparatiebedrijf
 Rabobank Krimpenerwaard Financiering       Stelt b.v.                   Voormast type Reintrade halfdiep,      Volledige betimmering en aanleg sanitair  Autokraan 12m hydraulisch uitschuifbaar
 Moräne- Nederland B.V en             Schroefasinstallatie, hydrauliek en roeren   achtermast type Brixon, uitschuifbare    T&R                    tot 18m, hefvermogen 2000 kg
 Honkoop Barging B.V. Bevrachting         IHC Lagersmit BV                stuurhuistrap, loopplanksteunen en ADNR-   Vloeren                  Zwets Werkendam BV
 EFM onderlinge schepenverzekering u.a.      SUPREME LD200 schroefasafdichtingen en     frame                    Keukencentrum Midden Nederland       Zwets pompen en appendages
 Verzekering                    witmetalen lagerbussen             Radio Holland Netherlands bv         Keuken                   Total Lubricants Inland Marine
 Amco Compressoren bv Compressoren         Veth Motoren BV                 2 Furuno TFT radars, 8ft balk, combipiloot  Hoko Installatiebedrijf          Total smeermiddelen
 Unisol isolatietechniek bv            2 Veth-Jet boegschroefinstallaties, type 4-K-  type RZ Sigma 550, RZ Sigma 130       Montage van sanitair            Oliehandel J.Terlouw b.v.
 Isolatie uitlaatgassystemen            1200 S6 elk 535 pk, 1800 rpm en Veth      windmeter met statische windsensor en    SGA Sanitair & Tegel Groothandel -     Gasolie en stuurstoel
 Discom BV                     ballastpomp, type VP14 S3, 9kW         intercom type RZ Sigma 700          Afbouwbegeleiding B.V.           PS Marine Coatings BV / Sigma
 Uitlaatgasdempers hulpmotor            Cummins Holland B.V.              Orlaco Products BV              Levering sanitair en tegelwerk       Coating overig
 SKB Scheepsafbouw- en               2 boegschroefmotoren, type QSX15-C, 412     Orlaco camerasysteem             Electric Comfort              Inspectie Verkeer en Waterstaat
 Konstruktiebedrijf B.V              kW, 560 pk, 1800 rpm              Werkina Werkendam              Vloerverwarming in stuurhuis, keuken,   Classificatie
 Machinekamerplaten                Pon Power B.V.                 Complete elektrische installatie, incl. 2-  badkamer en hal              Visser & Remmerswaal Accountants
 Kersten isolatie vof               2 Caterpillar hoofdmotoren type C32, 1014    draads databesturing, monitoringsysteem   de Weerd Woninginrichting Stoffering    Accountancy
 Isolatie woning en machinekamerplaten       pk, 1800 rpm en 2 Caterpillar motoren      met touch-screenbediening, Orlaco      WindeX Engineering BV           Kalkman Telecommunicatie B.V.
 Brinkmann & Niemeijer Motoren b.v.        voor boegschroeven, type C18          camerasysteem, Sigma Holland pakket,     Levering en montage airconditioning en   Telecommunicatie
 Generatorsets                   Blokland Non Ferro bv              complete airco-installatie, Travelvision   RVS klaproosters              Machinefabriek en
 Caldic Techniek bv Stamford generatoren      Beunkoelers hoofdmotoren            antennesysteem, Tresco kaartplotter en    Seafix Fire Fighting Systems        scheepsreparatiebedrijf Van Wijk B.V
 AMW-MARINE - H.I. AMBACHT             NRF BV Bunkoelers hulpmotor           Sygo beladings-en hoogtemeter        Brandbeveiligingsapparatuur        Spudpalen en koproer
 2 scheepsschroeven, Ø 1700 mm, 5 bladen      Kampers Scheepskonstruktie BV          Sygo BV Hoogte- en ladingmeter        Polmai Brandbeveiliging          Atelier van Geffen bv Belettering
 Damen Marine Components              Stuurhuis met geleidekoker           RAFA B.V. Ramen               Brandblusmateriaal en ADNR pakket     Schoonschip Reinigingsproducten
 2 straalbuizen, type van de Giessen Optima    van Wijk Stuurhuizen BV             Loggers Rubbertechniek bv          Dijvler Materiaal bv            Econosto Nederland BV
 Ø 1.714                      Deuren                     Flexibele opstelling woning         Lieren, ankers en kettingen        Afsluiters en appendages
 De Binnenvaartkrant         62                                                                         3 juni 2008


Drechttankcleaning de klok rond op het water
DOOR JOHAN DE WITTE            markt aan de wilgen gehangen en    Bij DTC draait het om milieu, vei-   Hans ruimt met zijn medewerkers     adviseur, vraagbaak voor de ver-
Drechttankcleaning (DTC) heeft      sindsdien bestuurt hij samen met   ligheid, service, gericht op zee- en  de rommel op, normaliseert een     voerder. Ook verzorgt het bedrijf
meer dan een kwart eeuw erva-       zijn compagnon Hans Dalebout     binnenvaart. Er wordt gewerkt tus-   calamiteit en spuit het vuil niet van  jaarverslagen, informeert en maakt
ring in het verantwoord reinigen     DTC. Het Dordtse bedrijf beschikt   sen 08.00 en 17.00 uur, ofschoon    A naar B.                het een risico inventarisatie & eva-
van machinekamers, tanks, bui-      over vier werkboten en een steiger  er op dit bedrijf geen prikklok    ”We zijn er zo snel mogelijk bij om   luatiesysteem.
tenhellingen, bunkers en beu-       in de Julianahaven. Ook is er equi-  hangt.                 gevolgschade te beperken. Soms
nen, alsmede specialisme in het      pement voor het leveren van nood-                      worden we gevraagd om ons buiten    Meer informatie op www.dtcdordt.nl.
afvoeren van afvalstoffen. Als het    stroom. Hogedruk-units voor warm   Expertise               de regio in te zetten bij olieafvoer
moet is DTC in vaar- of reistijd     water en hydraulische kranen tot   Wanneer er in de oliebusiness iets   en schoonmaakwerk van een con-
de klok rond op locatie.         1000 kilo zijn er voor het reinigen  ‘overloopt’, wordt Hans Dalebout    tainerschip in de haven van Vlis-
                     van kademuren of schepen en het    om zijn professionele expertise ge-  singen, of stormschade aan een
Frans Theuns werkt al twintig jaar    leggen van een zogenaamde olie-    vraagd. Hij loopt al heel lang mee   pijpleiding bijvoorbeeld. Dat zijn
samen met Drechttankcleaning. In     boom. Met een tankcleaning-truck   in de Nederlandse cleaning-bran-    mooie klussen waar je met ervaring    Win een sloep
2005 heeft hij door verschil van     worden onder andere machineka-    che en weet hoe stookolie en an-    voorop ligt.”
inzicht zijn functie in de bunker-    mers aangepakt.            dere producten op elkaar reageren.   Drechttankcleaning verzamelt tus-    Met de vorig jaar gestarte campagne ‘Ha-
                                                            sen Volkerak en Werkendam afval-     ven Amsterdam. Ook voor jou’ is een
                                                            stoffen, bilgewater,afgewerkte oli-   mooie Nordcraft 430 grachtensloep te
                                                            en, filters en poetsdoeken. DTC     winnen. Deelnemers kunnen meedingen
                                                            registreert in zijn computersysteem   door op internet bij de online-quiz van de
                                                            alle afvalstoffen die de schepen in-   campagnesite www.ookvanjou.nl tien
                                                            nemen. Deze afvalstoffen en ver-     vragen over de Amsterdamse haven te
                                                            ontreinigde materialen worden      beantwoorden. Zo dingen ze mee naar de
                                                            milieuverantwoord afgevoerd naar     sloep die op 22 juni op de Dam tijdens de
                                                            de juiste locaties in Moerdijk of    finale van StadsSpelen en de Amsterdam-
                                                            Rotterdam.                Dag aan de winnaar zal worden uitge-
                                                            Frans Theuns leunt niet achterover    reikt.
                                                            in zijn kantoor aan de Wieldrecht-    Deelnemers kunnen zo vaak als ze willen
                                                            seweg, maar zoekt voortdurend      hun antwoorden insturen. Informatie over
                                                            naar een nieuwe uitdaging voor      deze campagne is tevens te vinden op
                                                            zijn bedrijf. Een voorbeeld daarvan   www.havenamsterdam.nl. De winnaar
                                                            is Drechtsafe.              van deze havenquiz zal met zijn sloep, die
                                                                                met geschilderde tatoeages van Henk
                                                            Drechtsafe                Schiffmacher is versierd, deze zomer be-
                                                            Onder de paraplu van DTC is       slist veel opzien baren in de Amsterdamse
                                                            Drechtsafe een bedrijf dat actief is   grachten.
                                                            in de binnenvaart en wegtransport.
                                                            Voor het vervoer van gevaarlijke
                                                            stoffen biedt Drechtsafe diverse dis-
Drechttankcleaning beschikt over vier werkboten. (foto DTC)                              ciplines. Onder andere veiligheids-
                    Biesboschhaven Zuid 10-11 - 4251 NM Werkendam
   Tel: 0183 50 52 30                      Email: info@veka-group.nl                      Website: www.veka-group.nl
 De Binnenvaartkrant                   63                                                                      3 juni 2008

Schilderachtig uitzicht bij Restaurant De Branding

Stervol genieten op een A-locatie
Restaurant De Branding ligt direct                                                                        De gelegenheid is opgesplitst in een
aan de Amer, met vrij uitzicht op                                                                         aantal delen. Gasten komen bin-
de Brabantse Biesbosch. Vanuit het                                                                        nen in het cafégedeelte, maar kun-
etablissement en vanaf het terras is                                                                       nen verderop ook plaatsnemen in
dat uitzicht meer dan fraai. Het                                                                         De Wintertuin waar een barbecue
schilderachtige perspectief is te                                                                         staat. Voor in de zaak vinden men-
danken aan een doorkijk op het                                                                          sen een gezellige plek in de Griekse
zogeheten Zijkgat, aan de overzijde,                                                                       Tuin, die wordt gekenmerkt door
tussen het Zuidergat van de Plomp                                                                         een aantal typerende beelden.
en het Stroomgat. Wie geen vervoer                                                                        De sfeer in het hele restaurant
over water wil, kan naar Drimme-                                                                         wordt versterkt door de aanblik op
len rijden en zich op de Nieuwe                                                                          de Amer die goed binnenkomt
Jachthaven 50 vervoegen voor een                                                                         door het vele glas van grote ramen
‘bakske’ Brabantse gezelligheid. Of                                                                        rondom. En dat alles voor een “nor-
voor een lunch, familiefeest, brui-                                                                        male” prijs. “Wij staan daar ook
loft, of vergadering. Alles kan.                                                                         bekend om”, laat John Walraven
                                                                                         nog weten. Thea Steenbakkers voegt
Het Brabants Bakske met een Bies-                                                                         toe: “Er zijn klanten die wel eens
boschbol of gesorteerd slagroom-                                                                         zeggen: ‘Jullie verdienen een ster!’
gebak moet overigens wel gereser-                                                                         Mensen zijn altijd dik tevreden als
veerd worden. Niet zo onlogisch als                                                                        zij weggaan.”
het moet gaan om gezelschappen
van minimaal twintig personen.                                                                          Ster
Met een dergelijk ensemble valt er                                                                        Dat gezegd hebbend ligt de vraag
ook te steengrillen, te barbecuen of                                                                       voor de hand of De Branding wel
te koffietafelen. Een Javaans buffet              De entree is gastvrij.                                               voor een Michelinster zou willen
doe je in Drimmelen met zijn der-                                                                         opgaan, als waardering voor een
tigen. Alles uit te breiden naar wens                                                                       uitzonderlijk goede keuken en cor-
en afsluitbaar met een dessertbuffet                                                                       recte bediening. “Nee, daar komt
dat bestaat uit “een keur van lek-                                                                        zoveel bij kijken en het is niet te
kernijen”. Aan tafel een gesprek met                                                                       betalen gelet op alle eisen waar je
John Walraven en Thea Steenbak-                                                                          aan moet voldoen. Dan kun je be-
kers (eigenaresse).                                                                                ter een ster in je raam hebben met
                                                                                         een zaak vol mensen, dan een ster
Knip                                                                                       en mensen die niet komen”, lacht
Chef-kok John Walraven: “Wij zijn                                                                         Walraven. “Met Kerst hebben wij
zeer veelzijdig. Alles kan. We zijn                                                                        sterren hangen. Afgelopen Kerst zat
een familierestaurant, maar à la                                                                         de zaak beide dagen vol en moesten
carte eten kan ook. Net als zaken-                                                                        wij honderd keer ‘nee’ verkopen.
lunches. Mensen kunnen hier alle                                                                         Dat is de beste reclame. Van colle-
kanten op.” Met dat laatste doelt de                                                                       ga’s hoorde ik dat zij niet vol za-
sympathieke kok op een brede vari-                                                                        ten.” De rondgang door de zaak
atie van “zeetong, schnitzel, gam-                                                                        bevestigt het verhaal van John Wal-
ba’s, kreeft of een kroket”. Hij glim-                                                                      raven en schoonmoeder Thea
lacht: “Wil je met de kinderen                                                                          Steenbakkers. De aanwezige gasten
komen voor een frietje met een fri-                                                                        knikken vriendelijk en ogen tevre-
kandel, dan kan dat ook.” Restau-                                                                         den, de keuken is proper en de be-
rant De Branding bestaat achttien                                                                         diening correct. Het geserveerde
jaar. Thea Steenbakkers: “Wij heb-                                                                        Brabantse ‘bakske’ smaakte goed…
ben de zaak overgenomen van fa-                (foto’s TekstAtelier)                                               Wat wil je als restaurant op een A-
milie Bouman. Zelf zitten wij hier                                                                        locatie dan nog meer?
nu achttien jaar.” Walraven vult zijn             vader is hier begonnen. Hij deed  zijn eentje. Nu draaien wij met een   men gaat natuurlijk niet iedere
schoonmoeder aan: “Mijn schoon-                toen de keuken en de bediening in  volle bezetting.” Desgevraagd laat   avond uit eten.” Het gemoedelijke   Het is helder. De zaken gaan goed
                                                  hij weten dat “in het zomerseizoen   eethuis timmert aan de weg door    daar in het Brabantse land. En De
                                                  de keukenbrigade uit een man of     folders, tweewekelijkse advertenties  Binnenvaartkrant kan het weten.
                                                  acht bestaat”. Een zelfde aantal    in een regionale krant en natuurlijk  Ooit waren collega’s hier dinergas-
                                                  mensen zorgt in die periode voor    de eigen internetsite. De flitsende  ten (lang voor deze aflevering van
                                                  de bediening van de gasten.       webstek met wisselende beelden     Joechjachen); ze lieten weliswaar
                                                                      van het interieur vertelt ook dat   geen ster, maar wel een vriendelijke
                                                  Terrasje pikken             men catering aan huis, op het be-   pluim achter na het betalen van een
                                                  “Vroeger waren wij in de winter ge-   drijf of kantoor verzorgt.       schappelijke rekening. “Houdoe en
                                                  sloten. Dan ging de knip erop van                       dagge bedankt zijt, da’ wette wel
                                                  1 oktober tot 1 april. Tegenwoordig   Normale prijs             hè!”
                                                  draaien wij de weekeinden in de     “Het is pas feest als De Branding is  Mooi volk, die Brabanders. Ook in
                                                  winter gewoon door. Met een goede    geweest”, grapt de site. Een motto   Drimmelen.
                                                  bezetting.” De besteedbare vrije tijd  dat ook terugkomt in de aankle-
                                                  van mensen alsook de goed draai-    ding van het etablissement. “Men-   De Branding, Nieuwe Jachthaven 50,
                                                  ende economie zullen ongetwijfeld    sen die voor het eerst binnenstap-   Drimmelen. Telefonisch reserveren
                                                  een rol spelen. Ook de ligging van   pen reageren op de gezelligheid”,   kan via (0162) 68 27 58.
                                                  het restaurant (tussen Biesbosch en   aldus Walraven. Hij typeert de uit-  Kijk ook op internet:
Op het terras is het uitzicht over de Amer fantastisch.                      jachthaven) is hier debet aan. Wal-   straling als “gemoedelijk en warm.”  www.restaurantdebranding.nl.
                                                  raven: “We zitten hier op een A-lo-
                                                  catie.” Steenbakkers: “We hebben
                                                  een goede kring van vaste klanten.
                                                  Anders kun je in de winter ook niet
                                                  doordraaien. ’s Zomers hebben wij
                                                  natuurlijk ook wel passanten. Maar
 Heeft u iets te vieren?                                     daar moet je het niet alleen van
       Ga gezellig varen!!
 bruiloften, recepties, opleveringen, personeelsfeesten
 T 0181-626126 F 0181-624702
                                                  hebben.” Walraven legt uit: “Die
                                                  komen met hun jacht de haven bin-
                                                  nen, doen hun boodschappen en
                                                                                 JOECHJACHEN
   www.partyschepen.org                                                                  Een serie over horeca aan het water  |  door Cor Spek
                                                  pikken wel eens een terrasje. Maar
Wij feliciteren Scheepvaartbedrijf T. de Jong van harte met het ms Deo Confidentes.
                                           De Binnenvaartkrant
                                           64
SCHEEPSKRANENBOUW
  ARNHEM BV
        Scheepsreparatiebedrijf MISTI
O.A. AUTOKRANEN - MOTORINBOUW - ELEKTRA - LASWERK - HYDRAULIEK
                                           3 juni 2008

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:496
posted:6/17/2012
language:
pages:64