plan scolarizare2012 2013 univ by oJV6A23E

VIEWS: 0 PAGES: 5

									                                     PLANUL
                 de şcolarizare în instituţiile militare de învăţământ în anul de învăţământ 2012-2013
                           pentru nevoile Ministerului Apărării Naţionale                                 ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR

Studii universitare de licenţă – ciclul I de studii universitare

                                                                     Nr. de locuri ce se propun a fi
                                                                        scoase la concurs
                                                                     Cu fonduri
                                                                    asigurate de la
Nr.                                                Specializarea acreditată sau
        Instituţia militară de învăţământ         Domeniul de licenţă                           buget               Obs
crt.                                             autorizată să funcţioneze provizoriu       Din care  Locuri
                                                                                   Total
                                                                         pentru  cu taxă
                                                                     Nr.
                                                                        candidaţi
                                                                    locuri   de sex
                                                                         feminin
                               Ştiinţe militare şi ordine  Managementul organizaţiei          190     29     0    190
     Academia Forţelor
                 Facultatea de Management  publică            Management economico-financiar        17     5     0    17
1.    Terestre „Nicolae
                      Militar      Ştiinţe administrative    Administraţie publică            19     6     0    19
       Bălcescu”
                               TOTAL Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”            226     40     0    226
                                              Managementul organizaţiei          15     3     0    15
                               Ştiinţe militare şi ordine
     Academia Forţelor    Facultatea de Management                 Management în aviaţie            15     3     0    15
 2                              publică
    Aeriene „Henri Coandă”       Aeronautic                    Managementul traficului aerian        13     3     0    13
                               TOTAL Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”               43     9     0    43
                               Inginerie marină şi      Navigaţie, hidrografie şi echipamente
                  Facultatea de marină                                        30     3     0    30
                               navigaţie           navale
                      militară
                               TOTAL Facultatea de marină militară                    30     3     0    30
                               Inginerie marină şi      Navigaţie şi transport maritim şi fluvial   -     -     120   120
    Academia Navală „Mircea                navigaţie           Electromecanică navală            -     -     50    50
 3
       cel Bătrân”                   Inginerie electrică      Electromecanică                -     -     30    30
                 Facultatea de marină civilă
                                              Inginerie şi management naval şi
                                Inginerie şi management                          -     -     50    50
                                              portuar
                               TOTAL Facultatea de marină civilă                      -     -     250   250
                 TOTAL Academia Navală „Mircea cel Bătrân”                               30     3     250   280
                               Inginerie aerospaţială                           6     1     30    36
                               Inginerie de armament, rachete şi muniţii                 18     -     10    28
                 Facultatea de Mecatronică
     Academia Tehnică                  Ingineria autovehiculelor                         17     2     28    45
 4                 şi Sisteme Integrate de
       Militară                    Inginerie chimică                              -     -     15    15   1)
                     Armament
                               Inginerie civilă                              -     -     15    15
                               Inginerie geodezică                             6     3     15    21
                                                                      Nr. de locuri ce se propun a fi
                                                                         scoase la concurs
                                                                      Cu fonduri
                                                                     asigurate de la
Nr.                                                Specializarea acreditată sau
          Instituţia militară de învăţământ        Domeniul de licenţă                           buget                 Obs
crt.                                             autorizată să funcţioneze provizoriu         Din care  Locuri
                                                                                      Total
                                                                           pentru  cu taxă
                                                                      Nr.
                                                                          candidaţi
                                                                     locuri    de sex
                                                                           feminin
                              Inginerie genistică                               6      -      15    22
                 Facultatea de Sisteme  Inginerie electronică şi telecomunicaţii                    20      2      24    44
                Electronice şi Informatice
                              Calculatoare şi tehnologia informaţiei                     10      1      17    27
                     Militare
                TOTAL Academia Tehnică Militară                                      83      9     169    253
                                              Medicină generală               21            -     21  2)
         Institutul Medico- Militar              Sănătate       Medicină dentară                2            -      2
 5
                                              Farmacie                    2            -      2
  TOTAL Institutul Medico- Militar                                                   25            -     25
TOTAL STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ                                      407      61     419    827

Învăţământ frecvenţă redusă
                                   Inginerie marină şi   Navigaţie şi transport maritim şi fluvial   -      -     125    125
                                     navigaţie     Electromecanică navală            -      -     50     50
     Academia Navală „Mircea
 6                  Facultatea de marină civilă   Inginerie electrică   Electromecanică                -      -     50     50
        cel Bătrân”
                                               Inginerie şi management naval şi
                                  Inginerie şi management                         -      -     50    50
                                               portuar
  TOTAL Academia Navală „Mircea cel Bătrân”                                               -       -     275    275
TOTAL STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – ÎNVĂŢĂMÂNT FRECVENŢĂ REDUSĂ                                    -       -     275    275
TOTAL STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ                                                   407      61     694    1102

    1) Se organizează în condiţiile reevaluării capacităţii de şcolarizare
    2) Din cele 21 de locuri, 10 locuri se vor şcolariza la Târgu Mureş şi 11 locuri la Bucureşti. La concurs pentru cele 25 de locuri la Institutul Medico-Militar se
     pot prezenta băieţi şi fete.
Studii universitare de masterat – ciclul II de studii universitare (numai pentru programele acreditate sau în curs de acreditare) – învăţământ
cu frecvenţă

Nr.        Instituţia militară de învăţământ        Domeniul de masterat    Programul de studii universitare         Nr. de locuri scoase la concurs   Obs
crt.                                                      de masterat           Cu fonduri                .
                                                                       asigurate de la
                                                                         buget
                                                                           Din care  Locuri
                                                                                      Total
                                                                            pentru  cu taxă
                                                                       Nr.
                                                                           candidaţi
                                                                      locuri   de sex
                                                                           feminin
                                                 Conducere interarme – forţe terestre (2
                                                                       24     -     -    24
                                                 ani)
                                                 Conducere interarme – forţe aeriene (2
                                                                       15     -     -    15
                                                 ani)
                  Facultatea de comandă şi    Ştiinţe militare, informaţii
                                                 Conducere interarme – forţe navale (2
                      stat major        şi securitate naţională                         10     -     -    10
                                                 ani)
                                                 Management logistic (2 ani)         8     -     -    8
                                                 Management economico-financiar (2
                                                                       5     -     -    5
                                                 ani)
                  Departamentul operaţii                    Securitate şi apărare (2 ani)        -     -     50    50   1)
                  întrunite, studii strategice                 Comunicare publică în domeniul                          2)
    Universitatea Naţională de                 Ştiinţe militare, informaţii                        -     -     45    45
 1                 şi de securitate                       securităţii şi apărării (2 ani)
     Apărare „Carol I”                     şi securitate naţională
                                                 Managementul crizelor şi prevenirea
                                                                       -     -     45    45
                                                 conflictelor (2 ani)
                  Departamentul de                       Managementul programelor şi
                  management militar şi de Ştiinţe militare, informaţii    proiectelor
                                                                       -     -     12    12
                  pregătire a personalului   şi securitate naţională     (2 ani)
                  didactic
                  Departamentul regional                 Managementul resurselor organizaţiei
                  de studii pentru     Ştiinţe militare, informaţii (2 ani)
                                                                       -     -     45    45
                  managementul resurselor   şi securitate naţională
                  de apărare - Braşov
                  TOTAL Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”                            62     -    197   259
                               Ingineria autovehiculelor   Echipamente şi tehnologii în ingineria
                                                                       1     -     20    21
                                              autovehiculelor (1,5 ani)
                                              Ingineria sistemelor aeronautice (1,5
                                 Inginerie aerospaţială                            -     -     20    20
                                              ani)
                      Facultatea de
                                              Tehnologii şi management în structurile
                   Mecatronică şi Sisteme
                                              logistice pentru apărare şi securitate       -     -     20    20
                   Integrate de Armament
                                Inginerie de armament,   (1,5 ani)
                                  rachete şi muniţii   Inginerie pentru sisteme mecanice
 2   Academia Tehnică Militară
                                              speciale pentru apărare şi securitate (1,5     -     -     20    20
                                              ani)
                               Calculatoare şi tehnologia  Securitatea tehnologiei informaţiei (1,5
                                                                       5     -     14    19
                                    informaţiei    ani)
                   Facultatea de Sisteme
                                              Sisteme de securitate electronică (1,5
                     Electronice şi                                           5     -     25    29
                                Inginerie electronică şi  ani)
                    Informatice Militare
                                   telecomunicaţii    Ingineria sistemelor de comunicaţii (1,5
                                                                       -     -     15    15
                                              ani)
                                                                     Nr. de locuri scoase la concurs
                                                                     Cu fonduri
                                                                    asigurate de la
Nr.                                              Programul de studii universitare       buget               Obs
         Instituţia militară de învăţământ        Domeniul de masterat                             Din care  Locuri
                                                                                   Total
crt.                                                 de masterat                pentru   cu taxă       .
                                                                    Nr.
                                                                        candidaţi
                                                                   locuri   de sex
                                                                       feminin
                    TOTAL Academia Tehnică Militară                                11     -     134    145
                               Inginerie marină şi       Ştiinţe nautice (1,5 ani)        -     -      50    50
                    Facultatea de marină navigaţie            Sisteme electronice navale (1,5 ani)   -     -      50    50
     Academia Navală „Mircea
 3                       civilă    Inginerie şi management     Inginerie şi management naval şi
        cel Bătrân”                                                      -     -     50     50
                                               portuar
                    TOTAL Academia Navală „Mircea cel Bătrân”                            -     -     150    150
                                         Leadership organizaţional (2 ani)
                               Ştiinţe militare, informaţii                       -     -      50    50
    Academia Forţelor         Facultatea de   şi securitate naţională
                                         Management şi tehnologie (2 ani)           -     -      50    50
 4    Terestre „Nicolae       Management Militar            Managementul capabilităţilor
                                                                    -     -     50     50
      Bălcescu”                               organizaţionale (2 ani)
                TOTAL Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”                           -     -     150    150
                Facultatea de     Ştiinţe militare, informaţii Securitatea spaţiului aerian (2 ani)         -     -      15    15
   Academia Forţelor Aeriene Management Aeronautic şi securitate naţională   Managementul sistemelor de luptă în
 5                                                                   -     -     15     15
     „Henri Coandă”                              Forţele Aeriene (2 ani)
                TOTAL Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”                             -     -      30    30
TOTAL STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT                                                 73          661    734

    1) Numărul de locuri este stabilit în condiţiile reevaluării capacităţii de şcolarizare
    2) se organizează în condiţiile acreditării programului


Studii universitare de doctorat – ciclul III de studii universitare- învăţământ cu frecvenţă
                                                                     Număr locuri scoase la
                                                                        concurs
Nr.                                                                    Cu
                 Instituţia de învăţământ                     Programul de studii                         Obs.
crt.                                                                  fonduri Locuri
                                                                              Total
                                                                     de la  cu taxă
                                                                    buget
     Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”               Ştiinţe militare                    -    70    70
 1                                         Informaţii şi securitate naţională           -    30    30
     TOTAL Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”                                        -    100   100
                                          Calculatoare şi tehnologia informaţiei              2     3
                                          Inginerie electrică                   1    4     4
                                          Inginerie electronică şi telecomunicaţii             5     5
 2                Academia Tehnică Militară
                                          Inginerie aerospaţială                      6     7
                                          Inginerie civilă şi instalaţii             1    3     3
                                          Inginerie industrială                      2     2
                    Inginerie mecanică    20  20
   TOTAL Academia Tehnică Militară             2  42  44
TOTAL STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT            2  142  144

								
To top