fisa curs responsabil gestionare deseuri by 158fJO

VIEWS: 450 PAGES: 2

									        Responsabil cu gestionarea deşeurilor

  Perioada: 27 - 29 februarie 2012

Denumire curs: Responsabil cu gestionarea deşeurilor,     in conformitate cu cerintele
Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor

Tip curs: Informare legislativa in domeniu

Durata: 9 ore

Program de desfasurare: 16,00 – 19,00

Costul cursului: 250 lei/pers (plus TVA). Membrii CCI Ph beneficiaza de discount in functie
de nivelul cotizatiei.

Mod de plata:

Platile se fac in lei, la sediul CCI sau in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la
BCR Ploiesti.

SCOPUL CURSULUI: Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deseurilor din cadrul
firmei, astfel incat sa se asigure indeplinirea obligatiilor legale in domeniul gestionarii
deseurilor.
ADRESABILITATE CURS: Cursul se adreseaza agentilor economici care genereaza deseuri.
In  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.211/25.11.2011,  art.  22,  alin.3,
detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii
economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea
operatiunilor de colectare si transport deseuri au obligatia sa desemneze o persoana
din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor
prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane. Conform
alin.4 persoanele desemnate, prevazute la alin. (3), trebuie sa fie instruite in domeniul
gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri
de specialitate.

    In cadrul seminarului vor fi abordate urmatoarele  teme:
      Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;
      HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
      cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
      HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
      teritoriul Romaniei;
      HG 621/2005 privind ambalajele si deseurile de ambalaje completata si
      modificata prin HG 1872/2006 si HG 247/2011;
      HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
      Ordin Ministru 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la
      ambalaje si deseuri de ambalaje;
      Ordin Ministru 1281/1121/2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a
      containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul colectarii selective;
      Modalitati de completare si frecventa de raportare a datelor catre Agentia pentru
      Protectia Mediului privind: “Chestionarul Statistic”; ambalaje si deseuri de
      ambalaje; raportari lunare si anuale privind generarea/colectarea deseurilor;
      modalitati de completare a formularelor de transport deseuri periculoase si
      nepericuloase; altele.
       Probleme ridicate de cursanti privind gestiunea deseurilor;
       Discutii libere pe tema prezentata
Lector: Specialisti din cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova

Locatia: sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova

Persoane de contact:
Ancuta NEDER – Sef Departament
Telefon: +40 (244) 596 369
Fax: +40 (244) 512 552
E-mail: curs@cciph.ro

								
To top