Responsabil de mediu by 26YpjU

VIEWS: 0 PAGES: 2

									              Formare profesionala
              Responsabil de mediu


   Firma BORDUN TEHNOLOGICA intiaza programul de formare
profesionala pentru ocupatia de RESPONSABIL DE MEDIU.

    Programul se adreseaza managerilor, responsabililor si specialistilor de
mediu si implica parcurgerea cursului de predare teoretica si promovarea unui
test de verificare a cunostintelor.

   In cadrul cursului vor fi abordate problematici privind:
                  Principiile aquis-ului comunitar privind
      protectia mediului;
                  Legislatia din Romania in domeniul
      protectiei mediului, dupa
        armonizarea cu Directivele Uniunii Europene;
                  Identificarea problemelor de mediu pe
      amplasament;
                  Autorizatii si alte acte de reglementare;
                  Managementul deseurilor pe amplasament;
                  Responsabilitatile     si    atributiile
      Responsabilului de mediu;
                  Managementul situatiilor de urgenta pe
      amplasament;
                  Principii de baza ale Sistemului de
      Management de Mediu.
      Se asigura suport de curs si CD continand legislatia din domeniul
protectiei mediului, actualizata.

   Programul se va desfasura in perioada 06 - 08 mai 2009, la hotelul Euro
Hotels International, din Bucuresti, B-dul Maresal Averescu, nr. 32-34.

   - Taxa de participare:   900 lei / participant (TVA inclus)
   - Taxa servicii hoteliere: 700 lei / participant (TVA inclus)
    (cazare single + pensiune completa, pentru 2 nopti).

     Termenul limita pana la care se pot face inscrieri este 4 mai 2009.
   Participantii vor primi in urma evaluarii un Certificat de Absolvire
pentru ocupatia de Responsabil de mediu, recunoscut si eliberat de Ministerul
Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si
Inovarii.

    Informatii, relatii suplimentare si formularul de participare se pot obtine la
tel / fax: 0213161826 sau e-mail: office.tehnologica@gmail.com.

								
To top