Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Gelisim Genetigi by p7h2i4

VIEWS: 9 PAGES: 57

									     Gelişim Genetiği


• Prof.Dr.Nermin Gözükırmızı
• Prof.Dr.Şule Arı
   Gelişim ne demek?Tek hücreli zigot          karar
              Kompleks çok hücreli bir organizma
İki terim önemli.   Determinasyon: Hücre ve hücre gruplarının kaderinin
   tayin edilmesi.   Farklılaşma: Belli bir kaderle ilgili olarak fenotipin
   Oluşması.
     Başka terimler
• Hücre özelleşmesi
Lens hücresi transprean  Eritrosit
•Pattern oluşumu
    Hücrenin determinasyonunda

• İç (Proteinlerin farklı dağılımı)
• Dış

Etmenler rol oynar.
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1933

"for his  discoveries concerning the role played by the chromosome in heredity"
Thomas Hunt Morgan
USA
California Institute of Technology (Caltech)
Pasadena, CA, USA
                    Hermann J. Muller


          The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1946
Nobel Lecture
Nobel Lecture, December 12, 1946
The Production of Mutations
                         The Nobel Prize in
                         Physiology or Medicine
                         1995


            "for their discoveries concerning the
            genetic control of early embryonic
            development"
From Egg to Adult Fly
            Edward B. Lewis      Christiane Nüsslein-      Eric F. Wieschaus
                          Volhard


               1/3 of the prize     1/3 of the prize         1/3 of the prize

            USA            Federal Republic of Germany   USA


            California Institute of  Max-Planck-Institut für     Princeton University
            Technology (Caltech)    Entwicklungsbiologie      Princeton, NJ, USA
            Pasadena, CA, USA     Tübingen, Federal Republic of
                          Germany
            b. 1918          b. 1942             b. 1947
            d. 2004
Christiane Nüsslein-Volhard and Eric F.Wieschaus
identified and classified 15 genes of key importance in
determining the body plan and the formation of body
segments of the fruit fly Drosophila melanogaster.

Edward B.Lewis studied the next step - homeotic
genes that govern the development of a larval
segment into a specific body segment. Homeotic
means that something has been changed into the
likeness of something else. Lewis found a co-linearity
in time and space between the order of the genes in
the bithorax complex and their effect regions in the
segments.
NOBEL PRIZE FOR GENETICS OF DEVELOPMENT
By Sean Henahan, Access Excellence
Comparison of a normal and a four-winged fruit fly. The third thoracic
segment has developed as a duplicate of the second due to a defectic
homeotic gene. In the normal fly only the second segment develops
wings.
STOCKHOLM, Sweden- Three biologists have been awarded the
Nobel Prize in Medicine for their pioneering work on the genetic
control of embryonic development. The researchers work with the
Drosophila melanogaster fruit fly provided key information on factors
influencing human embryology and birth defects.
it develops from fertilized egg to embryo within nine days.
"
     Gelişim Genetiği
• Döllenmiş bir yumurtadan ergin bir birey
 nasıl oluşur?
• Ergin birey nasıl yeni bir birey
 oluşturur?
  Gelişim için gerekli olaylar:

•  Hücre bölünmesi
•  Farklılaşma
•  Pattern oluşumu
•  Morfogenez
•  Büyüme
           Tanımlar
• Farklılaşma:Farklılaşmamış bir hücreden farklı tipte
 hücre, doku ve organların oluşumu
• Totipotent; bütünü verebilme yeteneği; 1950;
 bitkilerde; 1996 hayvanlarda gösterilmiş.
• Pluripotent; farklı hücre ve dokuları verebilme
 yeteneği.
• Homoetik mutasyonlar; bir vücut kısmına diğer bir
 vücut kısmına benzer biçime dönüştürebilen
 mutasyonlar.
• İndükleyiciler; bir hücreden diğerine giden sinyaller.
• Epigenetik; DNA da bir değişim olmaksızın fenotipi
 etkileyen kalıcı değişimler.
Gen anlatımı hücre davranışını
     kontrol eder
•  Hücreler arası iletişim
•  Hücre şekli değişiklilkleri
•  Hücre hareketi
•  Hücre çoğalması
•  Hücre ölümü
Gelişim çalışmalarında model organizmalar kullanılır:
Model organizmalar:
Hayat çevrimleri iyi bilinmeli.
Genetik sistemleri ve fizyolojileri ile ilgili bilgi birikimi
vardır.
Genom dizi bilgileri vardır.
Transformasyon yapılabilir.
Laboratuar koşullarında da kolay yetiştirilirler.
Gelişim çalışmalarında kolaylık sağlayacak özellikleri
vardır.
İnsan çalışmalarına ekstrapolasyon yapılabilir.
C. elegans (nematod)hermaphrodit –Erişkin vücudu 959 hücre
içerir
cell lineage – Hücrelerin kükenleri bilinir
Zigottan her hücrenin gelişim aşamaları
biliniyor
Kader haritası var.
Caenorhabditis elegans (nemotode)
The Nobel Prize in Physiology or
Medicine 2002

"for their discoveries concerning
'genetic regulation of organ
development and programmed cell
death'"


Sydney Brenner           H. Robert Horvitz      John E. Sulston


  1/3 of the prize           1/3 of the prize     1/3 of the prize

United Kingdom           USA             United Kingdom

The Molecular Sciences Institute  Massachusetts Institute of  The Wellcome Trust Sanger
Berkeley, CA, USA         Technology (MIT)       Institute
                  Cambridge, MA, USA      Cambridge, United Kingdom
b. 1927              b. 1947           b. 1942
(in Union of South Africa)
Sydney Brenner in Cambridge, UK, took on the challenge, and his
choice was the nematode Caenorhabditis elegans.

key genes for the cell death process proper. The discovery of these
central death genes, ced-3, ced-4 and ced-9, changed the view on
programmed cell death from something rather obscure to a process with
a strict genetic programme.discoveries concerning the genetic regulation of organ development and
programmed cell death have truly opened new avenues for biological and
medical research.
1-Hücre(10 min)  2-Hücre (45 min) a  4-Hücre (1 h) a
128-Hücre (2.2 h)   Blastula (3 h) a     16 Somite (17 h) b
        Memeli Gelişimi

     2-Cell       4-Cell
16-Cell   Blastocyst
 Week 3      Week 4       Week 5
Week 6      Week 7       Week 8
Courtesy Dr. Shar, Univ. of Penn. Med. School
Totipotensi:
Bütünü verme
homeotik genlerin çoğu mutasyonlarla keşfedilmiştir.
   Antennapedia

       Anten    bacak
       promordia  primordia
              bacak
       anten
Yabani tip

       anten   anten

 Antplf
             bacak
        bacak
Antpgf
Stem (Kök hücreler) nereden sağlanır?

								
To top