Hieronder vindt u een overzicht van arbeidsinformatie die by HC12061518636

VIEWS: 19 PAGES: 4

									Overzicht arbeidsmarktinformatie
De komende jaren staan gemeenten, UWV Werkbedrijf, Rijk en sociale partners gezamenlijk voor een
grote maatschappelijke opgave. Enerzijds richten we ons op het zo veel mogelijk beperken van de
stijging van de werkloosheid, bijvoorbeeld door in te zetten op van werk naar werk en snelle matching
van ontslagwerklozen. Anderzijds moeten we ook blijven investeren in mensen die op dit moment niet
aan het werk komen. Door hen arbeidsfit te houden kunnen we inspelen op de vergrijzing en
ontgroening die op middellange termijn ingrijpende gevolgen voor de totale arbeidsmarkt zal hebben.
In de uitwerking van deze ambities in concrete maatregelen is het van belang om gerichte keuzes te
maken. Goede arbeidsmarktinformatie is daarbij onontbeerlijk.

Gemeenten kunnen daarbij gebruik maken van de analyses die op landelijk, regionaal en sectoraal
niveau worden opgesteld door partijen als UWV, Colo, kenniscentra, RWI en CBS.
Hieronder vindt u een overzicht van arbeidsinformatie die beschikbaar is.
Er is een indeling gemaakt van meer algemene, landelijke analyses naar regionale en sectorale
informatie.

Landelijke arbeidsmarktinformatie

RWI
Arbeidsmarktanalyse 2009
De RWI schetst een complexe arbeidsmarkt met enerzijds een plotseling sterk oplopende
werkloosheid en anderzijds veel openstaande vacatures in sectoren zoals Zorg en Onderwijs.
Daarnaast vragen structurele ontwikkelingen zoals de vergrijzing, nu ook al de nodige aandacht. Deze
complexe situatie leidt tot een enorme uitdaging: het vinden van een evenwicht tussen de korte en
lange termijn.
   VNG-nieuwsbericht / RWI-nieuwsbericht / RWI-Rapport

UWV
Kwartaalverkenningen
De UWV Kwartaalverkenning brengt de volumeontwikkelingen in kaart in het aantal mensen dat een
bepaalde uitkering ontvangt (WW, WAO/WIA, Wajong, Waz, Vangnet Ziektewet, Re-integratie).
Daarnaast worden in kwartaalverkenningen ontwikkelingen rond een specifiek thema belicht, waarbij
het thema per keer wisselt.
    U vindt de kwartaalverkenningen hier.

UWV
Doorstroom van WW naar WWB
In deze twee kennismemo’s staat beschreven wat de prognoses zijn over de doorstroom vanuit de
WW naar de WWB als gevolg van de stijgende instroom in de WW, en wat de omvang en
samenstelling is van de groep WW-ers die doorstroomt naar de bijstand (WWB).
   Memo Prognose doorstroom van de WW naar de Bijstand (Maart 2009)
   Memo Doorstroom van WW naar WWB 2006-2008 (Augustus 2008)

CBS
Dynamiek in de WW
Het CBS heeft voor personen die in 2007 instromen in de WW berekend wat de geschiedenis van
deze personen is in de WW, AO en Bijstand vanaf 2001. Andersom is voor personen die in 2002
uitstromen uit de WW berekend wat hun latere gebruik van WW, AO en Bijstand is tot en met
2007 of tot en met 2005. Daarnaast is ook voor de uitstromers uit de WW in 2004 berekend wat
hun latere gebruik van WW, AO en Bijstand is tot en met 2007.
    U vindt het rapport hier.

ROA
Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2008 (Augustus 2009)
In dit rapport onderzoekt het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt de gevolgen van de
crisis voor schoolverlaters. Het onderzoek vond plaats onder 117.250 jongeren die in 2007 hun
diploma van het VMBO, MBO-BOL, MBO-BBL, HAVO, VWO, HBO en WO haalden. Er is onderzocht
wat anderhalf jaar later (najaar 2008) hun positie was in vervolgonderwijs en/of op de arbeidsmarkt.
Op korte termijn leidt de economische crisis tot een forse stijging van de werkloosheid onder vooral
laagopgeleiden. Op de lange termijn echter zullen de gevolgen meevallen.
   ROA-persbericht / ROA-rapport

Colo
Colo Barometer
Ieder kwartaal maakt Colo een overzicht van de situatie op de stageplaatsen- en leerbanenmarkt,
kansrijke beroepen en trends. Dit overzicht wordt de Colo Barometer genoemd.
   U vindt de meest recente colobarometer hier
   Colo-barometer van juni 2009


Regionale arbeidsmarktinformatie

UWV
Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie (verschijnt maandelijks)
Maandelijks publiceert het UWV Werkbedrijf voor 30 regio’s de zogenoemde Basisset Regionale
Arbeidsmarktinformatie. De Basisset is opgezet om de regio's in Nederland maandelijks te voorzien
van dezelfde, onderling vergelijkbare, actuele arbeidsmarktinformatie. Zo blijft u op de hoogte van
actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in uw regio. De basisset wordt per regio aangeboden.
   U vindt de meest recente Basisset voor uw regio hier.

 Editie Juni 2009

 Noord        Drenthe
           Friesland
           Groningen
 Oost         Achterhoek
           Gelderland-Midden
           Gelderland-Zuid
           Noord-Overijssel
           Rivierenland
           Stedendriehoek
           Twente
 Zuidoost       Noordmidden-Limburg
           ‘s-Hertogenbosch
           Tilburg
           Zuid-Limburg
           Zuidoost-Brabant
 Noordwest      Groot-Amsterdam
           Noord Holland Noord
           Zaanstreek
           Zuid-Kennemerland
 Zuidwest       Drechtsteden
           Rijnmond
           West-Brabant
           Zeeland
 Middenwest      Flevoland
           Gooi en Vechtstreek
           Haaglanden
           Holland-Midden
           Holland-Rijnland
           Utrecht-Midden
           Utrecht-Oost
! UWV
Regionale Arbeidsmarktinformatie over Jeugdwerkloosheid (verschijnt per kwartaal)
Op de JeugdTop van 26 juni 2009 heeft UWV WERKbedrijf de staatssecretaris van SZW een serie
datasets over de regionale ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid aangeboden. Deze datasets over
de regionale jeugdwerkloosheid worden ieder kwartaal geactualiseerd. De data hebben betrekking op
de dertig arbeidsmarktregio's en de landelijke totaalcijfers.
   U vindt de meest recente editie voor uw regio hier.

Sectorale arbeidsmarktinformatie

Kansopwerk.nl
Deze website toont de kans op werk in termen van perspectieven voor MBO-schoolverlaters (mét
diploma) op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarktperspectieven kijken een periode van vier jaar vooruit.

Kansopstage.nl
Deze site toont de kans op stage voor deelnemers in het MBO-onderwijs die stage willen gaan lopen.

Arbeidsmarktrapporten van de kenniscentra
Kijk hier


Aequor
Aequor Bloemendetailhandel 2008
Aequor Dierlijke productie 2008
Aequor Glastuinbouw 2008
Aequor Hoveniers 2008
Aequor Onderwijsmarkt 2008

Calibris
Arbeidsmarktmonitor Zorg 2008
Arbeidsmarktmonitor Welzijn 2008
Arbeidsmarktmonitor Sport 2008

ECABO
Zakelijke dienstverlening: secretarieel, financieel, bank- en verzekeringswezen, commercieel, ict,
juridisch, informatiedienstverlening, orde en veiligheid, kunst
Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs 2008-2009
Arbeidsmarkt Particuliere Beveiliging 2009

Fundeon
Actuele arbeidsmarktgegevens van de bouw en infra (ook monitor naar regio en provincie)
Arbeidsmarktadvies 2008

GOC
Grafimedia in cijfers 2009 (juli 2009)
Marktmonitor Gaming: De Gamingbrache in beeld 2008

Innovam
Mobiliteitsbranche
Monitor Onderwijs en Arbeidsmarkt 2008-2009

KCHandel
Arbeidsmarkt en beroepsopleiding in de sector Handel 2008-2009
Maak zelf tabellen met Handel in cijfers

Kenteq
Metaal-, elektro- en installatietechniek
Arbeidsmarktrapport 2008-2009
Arbeidsmarktverkenning Maintenance, Repair & Overhaul (augustus 2008)
Kenwerk
Sectorrapportage Horeca
Sectorrapportage Bakkerij
Sectorrapportage Reizen
Sectorrapportage Recreatie
Sectorrapportage Facilitaire Dienstverlening
Barometer Arbeidsmarktinformatie 2008-2009

KC PMLF
Procestechniek, Laboratoriumtechniek, Operationale techniek, Milieutechniek, Fotonica
Rapportage Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie 2008-2009


Savantis
Schilderen en Onderhoud / Afbouw en Stukadoren / Reclame, Presentatie en Communicatie /
Schoonmaak en Glazenwassen
Rapportage Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie 2008-2009
Onderzoek naar toekomstige instroom- en opleidingsbehoefte voor Schilderen en Onderhoud
Onderzoek naar toekomstige instroom- en opleidingsbehoefte voor Afbouw en Stukadoren

SH&M
Bedrijfstakprofiel Houthandel
Bedrijfstakprofiel Timmerindustrie
Bedrijfstakprofiel Meubelindustrie

SVGB
Inleiding creatieve en ambachtelijke techniek (2008-2009)
Glazeniers
Goud- en zilversmeden
Hoedenmakers
Juweliers
Keramisten
Pianotechniek
Tassenmaker
Uurwerktechniek
Inleiding Gezondheidstechniek (2008-2009)
Audiciens
Optiek
Orthopedische schoentechniek
Orthopedische techniek
Schoenherstellers
Tandtechniek
Technisch oogheelkundig assistent

SVO
Verssectoren detailhandel, groothandel en industrie
Arbeidsmarktinformatie beroepsonderwijs 2008/2009

VTL
Transport & Logistiek
Arbeidsmarktonderzoek 2009

Voor de kenniscentra KOC en VOC waren geen (recente) arbeidsmarktgegevens beschikbaar.

								
To top