Symtlindring forumdagen by veD51N22

VIEWS: 0 PAGES: 17

									Eva Erichsén, Eva Åstradsson
   sjuksköterskor PKC
     Palliativt kompetenscentrum PKC
      Symtomanalys i 4 nivåer

• 1. Åtgärd (utan analys)
                        4. Vad innebär
                         symtomet?
• 2. När? Var? Hur?

• 3. Varför?
            Palliativt kompetenscentrum PKC
Symtomens/lidandets 4 dimensioner
        Existentiell

                 Social
      Fysisk
             Psykisk       Palliativt kompetenscentrum PKC
           målsättning
                  Palliativ vård i
                  livets slutskede
Orsaksinriktad diagnostik      Symtominriktad
                    behandling
   och behandling
                  Åtgärd efter enkel analys
  När, Var, Hur och Varför?
                  Vad innebär symtomet?
  Vad innebär symtomet?
                  Vad innebär obehandlat
                  symtom för närstående?
      Symtom•  Andnöd
•  Rosslig andning
•  Ångest
•  Illamående
       Palliativt kompetenscentrum PKC
          Andnöd
  Lungödem
  Lungemboli              Ascites
Muskelförsvagning
                             Smärta
   KOL, Astma


                           Infektion
          Ångest


            Palliativt kompetenscentrum PKC
          Andnöd i livets slut
   Lungödem
                    Ascites
   Lungemboli
Muskelförsvagning                    Smärta
  KOL,Astma
                          Infektion

            Ångest


            Palliativt kompetenscentrum PKC
         Rosslig andning
                   Slem i
 Sängliggande           luftvägarna
   Ingen
lägesförändring
                              Lungemboli
Lungödem                          Kraftlöshet
  Partikelansamling i
    luftvägarna             Sväljproblem             Palliativt kompetenscentrum PKC
      Rosslig andning i livets slut
                Slem i
  Sängliggande       luftvägarna
    Ingen
  lägesförändrin
     g
                           Lungemboli
                           Lungödem

Partikelansamling
 i luftvägarna

                             Kraftlöshet          Sväljproblem          Palliativt kompetenscentrum PKC
             Ångest/ oro
    Döden närmar
                      Abstinens?
    sig
                              Kissnödig?


Oro för
närstående?
                            Underbehandlade
        Existentiella
                            symtom?
        tankar?


             Palliativt kompetenscentrum PKC
         Ångest/ oro i livets slut
                    Abstinens?
Törstig?
                            Kissnödig?

Oro för
närstående?
 Existentiella                 Underbehandlad
 tankar?                    e symtom?             Palliativt kompetenscentrum PKC
            Illamående
          ångest

                             sondmat
uppblåsthet och
gaser i magen                              Tumör i hjärnan

       nyinsatt på
        morfin
                         NRS illamående = 8

            Palliativt kompetenscentrum PKC
            överordnade
            cerebrala              Cellgifter, uremi,
             centra              hyperkalcemi,
                              bakterier
                              påverkar
                              Kemoreceptortrigge
                              rzonen (CTZ)

vagusnerven &
vicserala afferenter


                              patofysiologiska
                              mekanismer t.ex.
                               metastaser

       vestibulära –
        cerebullära
        afferenter             Signaler går till kräkcentrum
                          (i hjärnstammen)
               Palliativt kompetenscentrum PKC
    Illamående – analys & åtgärd

•  Mat och dryck efter önskemål
•  Rätt läkemedelsform
•  Anpassad miljö tex maten
•  Munvård

Exempel orsaksinriktad behandling
   utspänd magsäck – maxdryck el sond
   hjärnmetastaser – högdos kortison
   gastrit – omeprazol
   ångest/oro – mänsklig närvaro, bensodiazepin
             Palliativt kompetenscentrum PKC
         Illamående i livets slut

            ångest            sondmat
                           Rörelseutlöst
uppblåsthet och
gaser i magen                         Patofysiologiska
                         faktorer


       Morfin-
       utlöst
                          NRS illamående =
                          personal/närståendes
             Palliativt kompetenscentrum PKC
                          skattning
         Referenser

• PKC- vägledning för vårdpersonal
• Nationellt vårdprogram för palliativ vård
 2012-2014

• Textbook of palliative nursing
• Palliativ medicin Beck-Friis & Strang          Palliativt kompetenscentrum PKC

								
To top