doanh nghiệp mới th�nh lập,c�c doanh nghiệp mới th�nh lập by linhpn1810

VIEWS: 19 PAGES: 2

More Info
									Doanh nghiệp mới thành lập
Tư vấn doanh nghiệp mới thành lập
Doanh nghiệp mới thành lập phải nộp những gì lên cơ quan thuế. Các doanh nghiệp mới thành
lập không hiểu là chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế là thế nào?
Các doanh nghiệp mới thành lập có nhu cầu nắm rõ các quy định của Nhà nước liên quan đến các
lĩnh vực thuế, kế toán và nhân sự cho các doanh nghiệp mới thành lập , Trung tâm đào tạo kế toán
thực hiện dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc “Hướng dẫn các thủ tục tài chính kế toán và nhân sự
cho công ty mới thành lập” đảm bảo các doanh nghiệp mới thành lập thực hiện tốt các quy định ngay
từ những ngày đầu hoạt động kinh doanh.
Nội dung hướng dẫn các doanh nghiệp mới thành lập
1>Thuế:
ü Hướng dẫn thủ tục mua hóa đơn
ü Hướng dẫn về chế độ hóa đơn chứng từ
ü Hướng dẫn về các quy định nộp báo cáo thuế
ü Truyền tải về các hình thức vi phạm hành chính liên quan đến thuế
ü Thuế GTGT
ü Thuế TNDN
ü Thuế TNCN
2>Chế độ kế toán:
ü Chứng từ kế toán
ü Ký chứng từ kế toán
ü Hóa đơn bán hàng
ü Báo cáo tài chính
ü Bảo quản và lưu trữ kế toán
ü Bộ máy kế toán
3>Lao động tiền lương:
ü Hướng dẫn một số quy định trong Luật Lao động
§ Hợp đồng lao động
§ Chế độ nghỉ phép
§ Chế độ trợ cấp: thai sản, thôi việc
§ Tiền lương
§ Chế độ làm ngoài giờ
ü Hướng dẫn các thủ tục đăng ký làm BHXH&BHYT
Bạn muốn biết các doanh nghiệp mới thành lập cần nắm rõ những quy định nào , mọi chi tiết
về tư vấn các doanh nghiệp mới thành lập xin liên hệ Công ty TNHH tư vấn Bravo
Địa chỉ: số 31 Ngõ 159 Pháo Đài Láng – Đống Đa- Hà Nội
Hotline: 0947 074 169 – 04 858 776 41- 04 858 776 42

								
To top