M�dia- �s rekl�mtervez�s by C2bZ8rAz

VIEWS: 0 PAGES: 12

									                  Reklám- és médiatervezés
                   2009. 01. 21.-03. 25.

PR (public relations) – MR (media relations)
~a médiaeszközök tervezése során fel kell tudni használni
 -milyen eszközök állnak rendelkezésünkre?
 -hogyan juttatom el? (ki a célcsoport?, Mit akarok eljuttatni? – üzenet, termék, szolgáltatás, stb.)
~reklámhordozók – médium, mint kommunikációs csatorna
~reklámeszközök – kódolt üzenet továbbítására használjuk a médiumot
 -sajtó
 -szabadtéri reklám
 -auditív médium
 -audiovizuális médium
 -internet

Médiumok jellemzése
            Médium specifikus reklámok elkészítéséhez
           mennyire ad hitelt a befogadó az adott médiumnak (forráseffektus – rögtön
  Presztízs érték
           véleményt alkot.
           reklámfogyasztás körülményei – figyelmi szint, intenzitás, érdeklődés,
 Befogadói szituáció
           emlékezeti hatások
Technikai adottságok nagyobb felbontás, más hatás, papírminőség
 Közönség összetétel hány órát, kik, mikor
  Célozhatóság   az adott médium mennyire célozza meg azt a réteget, amelyiket én akarom
   Költség    küszöbérték, 1 főre eső költség, célzott közönségre eső költségek
           Írott: hétfőtől akarom: csütörtökig le kell adni, Plakát: rugalmasabb, Rádió,
  Rugalmasság
           Tv újság: 2-3héttel előtte le kell adni
   Élettartam   meddig van rá lehetőség, hogy lássák azt a hirdetést
  Jogi korlátok   hirdetési felület mérete, reklám tárgya

Gazdasági reklám
~Olyan tájékoztató tevékenység, melyet gazdasági célból egy vállalat a potenciális fogyasztók
befolyásolására, meghatározott eszközökkel és hatékonyságra törekedve tervszerűen végez.
~tárgya szerint a reklám lehet:
 -politikai (bevétel: szavazat)
 -gazdasági (bevétel: pénz)
 -társadalmi, kulturális (bevétel: jegy, pénz)
~földrajzilag lehet:
 -helyi
 -regionális
 -országos
 -globális
~célcsoport szerint lehet:
 -fogyasztói
 -üzleti (gazdasági társaság, állam, vállalatok, cégek, intézmények)

Sajtó
~nyomtatott kommunikációs eszköz
~jellemzői:
 -periodicitás
 -aktualitás
 -publicitás (példányszám, impresszum)
~csoportosítható:
 -megjelenés gyakorisága
 -tartalom
 -terjesztési kör        szerint
 -terjesztési mód
 -tarifa mód – reklám tarifa

Napilapok
                     Előny                Hátrány
             politikai, gazdasági lapoknál magas,  bulvárnál alacsony
  Presztízs érték    időszerű és valós
 Befogadói szituáció                      5-10 perc alatt kiolvassuk
Technikai adottságok gyakori megjelenés             silány minőség, rövid üzenetek
             tömegek olvassák            nagy a meddőszórás, kicsi a másodlagos
 Közönség összetétel                      olvasói szám
             helyi célozhatóság (Bp – vidék)    bizonyos célcsoport, akiket képtelenség
  Célozhatóság     Rovathoz tartozó reklám        elérni
    Költség      az 1 főre jutó alacsony
             a többihez képest rugalmas (gyors
  Rugalmasság     megjelenés)
   Élettartam                         gyors elévülés (kb. 1 nap)
  Jogi korlátok                        címlapot szabályozzák

Magazinok
                     Előny                Hátrány
  Presztízs érték    változó                változó
 Befogadói szituáció   kedvező
Technikai adottságok   jó papír, jó nyomtatás
             nagy másodlagos olvasói tábor
 Közönség összetétel   széles olvasótábor
  Célozhatóság     téma szerint (kicsi a meddőszórás)   földrajzilag nem célozható
   Költség      az 1 főre jutó alacsony
  Rugalmasság                         korlátozott (1 hónapot kell várni)
             tartós (visszakereshetőség)      lassú elérés – 1 hónap múlva is
   Élettartam                         valósnak kell lennie
  Jogi korlátok                        címlap


Szaklapok
                     Előny                Hátrány
  Presztízs érték    legmagasabb
 Befogadói szituáció   magas / legjobb
Technikai adottságok   magas
 Közönség összetétel   nagy másodlagos olvasói tábor     összességében kicsi
  Célozhatóság     téma szerint (kicsi a meddőszórás)   földrajzilag nem célozható
   Költség                          az 1 főre jutó magas
                                össze-vissza jelenik meg / havonta
  Rugalmasság                         sok dolgot kell beletenni, és nem tudnak
                                mitRUGALMATLAN
   Élettartam     visszakereshető, mert elrakják
  Jogi korlátok                        címlap
Szabadtéri reklámok
                     Előny                  Hátrány
  Presztízs érték   szeretjük őket               alacsony
 Befogadói szituáció  úton-útfélen van (gyakori kontaktus)    mozgás közben felületesen nézzük meg
            nagy felület, változatos lehet (villogó,  kevés infót kell, hogy tartalmazzon
Technikai adottságok  világító, színes)             (egyszerű üzenet)
 Közönség összetétel  széles                   vegyes célközönség
  Célozhatóság     területileg lehet szűkíteni        erősen korlátozzák
            1 főre jutó alacsony            gyártási ktsg magas, kell egy
    Költség                           adathordozó is
                                  rugalmatlan (sokáig van fent, meg kell
  Rugalmasság                          várni, míg az előző leszedi)
   Élettartam     hosszú, sokáig látják
                                  telepítés is engedélyhez kötött,
  Jogi korlátok                         korlátozott

Plakátok
~fajtái:
 -időszakos
 -óriásplakát
 -city-light
 -plakát henger
 -kandeláber (lámpaoszlop)
 -falragasz
~új megjelenési formák:
 -térbeli kiegészítők
 -forgóprizmás
 -mobil variációk
 -festett táblák
     ~tűzfalak
     ~országúti jelzők
     ~vászon
     ~molinó
     ~zászló
 -világító berendezések
     ~kívülről
     ~belülről
 -neonreklám
 -fényújság (óriásképernyő)
 -lézeres reklám
~reklámhordozók:
 -szabadtéri bútorok
     ~pad, korlát, kuka
 -légi reklámok

Auditív médiumok (Rádió)
                     Előny                  Hátrány
  Presztízs érték   emberi hang
            utazó közönség – mindenki         mindenki háttérzajként hallgatja
 Befogadói szituáció  háttérzajként hallgatja
Technikai adottságok  képzeletbeli, mindent elképzelünk     nincs vizualitás, nincs adat
 Közönség összetétel  sok ember hallgatja            nagy a meddőszórás
  Célozhatóság     megfelelő csatornaválasztással elérhető
   Költség      1 főre jutó alacsony            gyakori megjelenés szükséges
  Rugalmasság     rugalmas
                                 nem visszakereshető, éppen amíg
   Élettartam                         hallom, addig érvényes
                                 korlátozott idő, bizonyos termékeket
  Jogi korlátok                        nem lehet

Hirdetési formák a rádióban
~rádióreklám
 -sugárzás
 -sport műsor
 -blokk műsor
~rádióreklám felépítése
 -narratív (elbeszélő)
 -dialógus
 -reklámdal
 -ha a műsorvezető közvetíti:
    ~felolvasott reklám
    ~reklám riport
    ~nyeremény játék
    ~szponzorált műsor

Televízió
~audiovizuális (dia / írásvetítő + beszéd)
~kereskedelmi
~közszolgálati (m1, m2, Duna)
~földi / műholdas / kábeles
~digitális (elektromos jelet elektromossá) / analóg (mechanikai jelet elektromossá)
~helyi / országos / nemzetközi csatorna
~dallam + szövegjobban megjegyezzük
~Jellemzés:
                      Előny                Hátrány
  Presztízs érték    legnagyobb
 Befogadói szituáció legkedvezőbb (otthon, kényelmesen)     háttérzaj, megszakítások
Technikai adottságok legjobb
 Közönség összetétel legtöbb ember                nagy a meddőszórás
             műsoridővel, csatornával, műsoron
  Célozhatóság     belül, helyileg lehet célozni
   Költség      1 főre jutó nagyon pici         legdrágább
  Rugalmasság                         legrugalmatlanabb
   Élettartam                         rövid, amíg nézem, többször kell leadni
  Jogi korlátok                        korlátozott idő, és témakör

Mozi
                    Előny                  Hátrány
  Presztízs érték                        nem túl magas
 Befogadói szituáció nem kapcsolható ki             nem érdekel
Technikai adottságok fullextrás (utazási irodák, autók)     felbontásra figyelni kell
             14-50 év közötti, 16-40 év közötti   korlátozott ennek ellenére az
 Közönség összetétel                       elérhetőség
  Célozhatóság     hely, filmtípus             egyszer látja
   Költség      alacsony a többihez képest       1 főre eső magas
  Rugalmasság                         rugalmatlan (nem annyira, mint a TV)
             állítólag jobban emlékszünk rá (mert
   Élettartam     kevesebb)
  Jogi korlátok                         alkohol és dohány reklámok

Kommunikációs filmek
~fajtái:
 -reklám filmek
 -áru bemutató / termékismertető filmek
 -referencia filmek
 -PR filmek
~témái:
 -probléma megoldás
 -demonstráció
 -összehasonlítás
 -narratív reklám
 -hitelesítés (szakember, híres ember, „a tömeg” – 10 millióan ezt használják)
~a reklám állandó motívumra épül:
 -életkép
 -történet
 -animációs
~lényegük: hatáskeltés
 -emocionális
 -life style – életérzés
 -nosztalgikus
 -tradicionális
 -humoros
 -erotikus
 -késleltetett hatású – Dauegberts szerencse süti
 -sokkoló hatású

Kampánytervezés alapjai
~marketing tervezése
 1. Helyzetelemzés
 2. Marketingcélok megfogalmazása
 3. Marketingstratégia kialakítása
 4. Kommunikációs stratégia
 5. Kreatív stratégia
 6. Megvalósítás
 7. Visszacsatolás – elemzés, értékelés
~marketinghelyek elemzése a külső környezetben (STEEP analízis)
 Social – társadalmi
 Technological – technológiai
 -Economical – gazdasági
 -Environmental / Ecological– környezeti
 Political – politikai, jogi

STEEP analízis
~a versenykörnyezet meghatározza a Steep analízis használhatóságát. Figyelembe kell venni a piac
méretét, a versenystruktúrát, az ágazatok helyzetét, valamint lehetőségek szerint előnyt kell teremteni.
~belső:
 -küldetést
 -erőforrásokat            Figyelembe kell venni
 -képességeket
 -SWOT analízis eredményeit
~társadalmi környezet
 -hosszabb-rövidebb élettartam
 -születések, halálozások száma
 -demográfia
 -korösszetétel
 -nemek aránya
 -migráció (vándorlás)
 -agyelszívás
~kulturális szempontok
 -társadalmi mobilitás
 -iskolázottság
    1. nincs meg a 8 általános
    2. meg van a 8 általános
    3. szakmunkás
    4. érettségi
    5. technikus
    6. főiskolai diploma
    7. egyetemi diploma
 -szokások, hagyományok
 -divat
 -vallás
 -etnikai összetevők
~gazdasági környezet
 -mikro
    ~bruttó, nettó jövedelem
    ~diszkrecionális jövedelem (szabadon felhasználható jövedelem)
 -makro
    ~GDP
    ~munkanélküliség
    ~infláció
    ~gazdasági növekedés
    ~fekete / szürke piac
    ~uniós integráció hatásai
~politikai / jogi környezet
 -közvetlen: állami tulajdon részaránya
 -közvetett:
    ~törvények
    ~jogszabályok
    ~rendeletek
    ~adók
    ~fogyasztóvédelem

Médiatervezés
~A média-mix összeállításánál először is az ismeretek, tapasztalatok birtokában a megrendelővel
konzultálva kerül meghatározásra, hogy hol és mikor célszerű a megjelenés
~a minél hatékonyabb kampány és a médiacélok minél teljesebb megvalósulása érdekében javasolt a
termék célcsoportjának médiahasználati és fogyasztási szokásait is elemezni.
~a stratégia kialakítását, elfogadását követően a kivitelezés pontos paramétereit tartalmazó taktika kerül
kialakításra
~Mely médiumokban célszerű elhelyezni a hirdetést?
 -meddőszórás elkerülése
 -leghatékonyabb médium kiválasztása
 -a rosszul meghatározott, nem a célcsoportnak szóló reklám indokolatlanul foglalja le a cég forrásait
 -ha nem a célcsoportnak megfelelően határozzuk meg az üzenetetnem ér célba
 -megfelelő hirdetési időszak kiválasztása

Médiafoglalás és vásárlás
~stratégiai együttműködés a piacvezető médiumokkal. Ennek következtében tudjuk a megbízó számára a
leghatékonyabb médiumot ajánlani
~a kampányok hatékonyágát növelheti a kreatív- és médiatervezés feladatainak házon belüli megoldása,
így biztosítható a médiafelületek legoptimálisabb kihasználhatósága

Médiaoptimalizálás
~a megbízóval közösen alakítjuk ki a médiastratégiát, a rendelkezésünkre álló felmérések, elemzések
alapján
~a média költségvetés legmegfelelőbb módon való felhasználásával, a leghatékonyabb csatornákon
keresztül biztosítjuk a megbízó számára az adott termék / szolgáltatás megjelenését, figyelembe véve a
folyamatosan bővülő alternatív megoldásokat.

Médiavásárlás és felületfoglalás
~az elfogadott médiaterv alapján a pontos kivitelezés lépéseinek egyikeként megrendeljük a kampány
során felhasználandó felületeket
~a különböző felületek felhasználásakor ügyelni kell a versenyképes megjelenésre és az igénybe vehető
kedvezmények maximális kihasználására
~a megbízó számára a legkedvezőbb fizetési feltételek és pénzügyi ütemezés kialakítására is figyelni kell

Sajtó kommunikáció
~sajtó megjelenések
~hírek – általában egy témával foglalkozó sajtóanyag a cégről, termékeiről, szolgáltatásairól,
technológiájáról. Szakmai vagy üzleti vonatkozású. Felhasználhatók a megrendelő által adott anyagok, de
vállaljuk azok megfogalmazását is.
~PR cikk megjelentetése – valamely téma részletes tárgyalása egy hosszabb híranyagon keresztül.
Szakmai, technológiai témájú, de lehet üzleti is. A cikk írója lehet a megrendelő szakértője, vagy
szakújságíró, vagy PR szakember.

Grafika és látványtervezés
~a hirdetés színvonalának emelése, kiemelés a környezetéből
~célja:
 -megkülönböztetés
 -figyelem felhívás
 -egyedivé tétel
~eredménye: könnyebben rögzül
~mindig az adott áru / termék / szolgáltatás arculatához, illetve célcsoportjához és a hirdetés üzenetéhez
és céljához, valamint az adott médium lehetőségeihez kell igazítani, és lehetőség szerint a legfeltűnőbb,
legkreatívabb eszközhasználattal és a leghatékonyabb megjelenés céljának érdekében kell elkészíteni
~veszély:
 -az eszköz nehogy öncéllá váljék
 -vizuális környezet szennyezés

Reklámügynökségek funkciói
~Reklámügynökség: független szervezet, szolgáltató vállalat, amely az ügyfél / reklámozó
reklámanyagát, ötletét kitalálja, kidolgozza, megvalósítja, és közzétételét szervezi
~területei:
 1. ügyfélkapcsolati részleg – feladatuk:
    -a megrendelő és az ügynökségek közötti kapcsolat fenntartása
    -képviseli a megrendelő érdekeit az ügynökségen
    -az ügynökséget képviseli a megrendelő felé
 2. kreatív részleg – ők felelősek az üzenet megfogalmazásáért
 3. média részleg – feladatuk:
     -a kampány média-megjelenésének tervezése
     -médiafelületek vásárlása
~fajtái:
 -full-service – a vállalat összes marketing-kommunikációs feladatának ellátására képesek
 -kreatív ügynökség – kisebb részfeladatok ellátására szakosodtak, profiljuk középpontjában a
kreatívtervezés áll
 -média ügynökségek – csak a kampány médiakérdéseivel foglalkoznak. Előnyük lehet, hogy igen
kedvező kedvezményeket tudnak elérni a médiatulajdonosokkal.
 -specializált ügynökségek (egyéb) – ők csak egy szakterületre koncentrálnak (tervezés, de nincs
kivitelezés)

Kreatív-briefing
~a megrendelő vállalat és az ügynökség közötti kapcsolattartás fontos eleme
~rövid, írásos anyag, ami tartalmazza a kampány minden fontos paraméterét, azaz a feladat
meghatározását és a feladat kidolgozásához szükséges információkat.
~a briefing a munkafolyamatokat figyelembe véve lehet:
 -megbízói
 -re-brief
 -kreatív
 -média
~a megrendelőtől kapott feladatokat az ügynökség átgondolja, értelmezi és gyakran egy válasz brief-et
(re-brief-et) juttat el a megrendelőhöz, aki ez alapján eldönti, hogy számára megfelelő-e akár az ajánlat,
akár a feladat értelmezése. Ha igen, akkor a feladatok szétosztása jön az ügynökségen belül. Ennek
eszköze a kreatív-, illetve a média-brief. Ezeket a reklámcég kapcsolatokért felelős munkatársa készíti, és
tartalmazzák mindazon információkat, amelyek az adott feladat ellátásához szükségesek. Például:
 -mit akarnak reklámozni
 -a piac bemutatása
 -a termék előnyei
 -érvelés, amivel meggyőzik a vásárlókat
 -információ arról, hogy milyen reklámeszközöket akarunk
 -tónus / hangvétel (tegező vagy magázó)
 -kötelező elemek (szlogen, szín)
 -célcsoport
 -költségvetés

USP fogalmak
~U: uniqe – egyedi
~S: selling - eladás
~P: proposition – ajánlat
~annak meghatározása, hogy a vásárlók miért fogják éppen a mi márkánkat / termékünket /
szolgáltatásunkat választanipontos meghatározása kulcsfontosságú feladat, melyre nem csak az egész
marketingstratégia épül, hanem szoros összefüggésben áll a termék objektív és szubjektív előnyeivel,
valamint annak megítélésével

Reklám, publicity, PR, POS, szponzorálás fogalma
~reklám – nem személyes, fizetett befolyásoló célzatú kommunikáció, azonosítható közlővel, termékről,
szolgáltatásról, eszmékről, stb., melyet különböző médiumokban tesznek közzé.
~publicity – ne csak fizetett felületen legyen szó rólunk, hanem a médiában úgynevezett szerkesztőségi
felületeken is. Ezt megrendelni nem lehet, nem kontrollálható, és nem mindig az jelenik meg, amit mi
szeretnénk. Fontos a negatív publicitás kiszorítása.
~PR – menedzsment funkció, tervszerű, és folyamatos tevékenység, kommunikációs forma, melynek
célja a szervezet és munkatársai, közönsége és környezete, illetve közvéleménye közötti megértés és
bizalom kiépítése és fenntartása.
~POS – Point of sales – eladáshelyi reklám – teljesen arra a helyre vonatkozik, ahol az eladás történik.
~szponzorálás – pénzben vagy más eszközben történő befektetés valamely tevékenységbe, amiért cserébe
az invesztáló (befektető) fél a tevékenységhez kapcsolódó, üzletileg kiaknázható kereskedelmi
potenciálhoz jut.

Reklámcsatornák, reklámeszközök
~médium – kommunikációs csatorna, amely a konkrét üzenettől függetlenül létezik
~az igénybe vett formátum nem csak saját információk közvetítésére alkalmas, hanem mint meghatározó
reklámkommunikációs eszközként is lényeges
~fajtái, formái:
 -vizuális (sajtó, szabadtéri reklám)
 -auditív (rádió)
 -audiovizuális (tv, internet, mozi)
~másik nagy csoportosítási lehetőség:
 -nyomtatott
 -elektronikus
~maga az eszköz fogalma nem más, mint az üzenet, azaz a mondani való kódolt, tárgyiasított formában
való továbbításra alkalmassá tett megfogalmazása (pl.: rádiócsoport, tv, spotok, plakát, újsághirdetés)
~médium: konkrét rádió, tv csatorna, időszaki kiadványok, közterületi reklámfelületek
~ATL eszközök – above the line – a reklám közzétételéhez csatornát kell vásárolni és használatához
jutalékot kell fizetni. Pl.: sajtó, outdoor (kültéri), rádió, tv eszközök. Klasszikus médiahirdetések.
~BTL – below the line – marketing eszközök, kommunikációs tevékenységek. Pl.: direkt marketing,
vásárlásösztönzés, POS, POP, marketing, rendezvények, vásár / kiállítás, szponzorálás, PR, personal
selling, nyomtatványok. Nem klasszikus hirdetések

Sajtó, közterületi, rádió és tv reklámok összehasonlítása
~Sajtó reklámok
 -junior page, 1 oldalas, tükör méretű, szalaghirdetés, apró hirdetés
 -lényege: célozható, megmarad, több információt lehet közölni, érvelni lehet
~Közterületi reklámok
 -állami, önkormányzati, vagy magán területeken helyezkednek elengedélykötelesek
 -city light, back light, óriás plakát, stb.
 -jellemzői: a befogadói szituáció kedvezőtlen, az információ feldolgozás felületes, általában 2 hét az
élettartama
~Rádió
 -csak a hallásra hat
 -elsősorban aktuális, érdekes információk közvetítésére való
 -más idősávokban is működik
 -hátránya: vizualitás hiánya
~TV
 -vizuálishatékony
 -széles közönségtársadalmi hatás
 -kedvező befogadói szituáció
 -több érzékszervre hat egyszerre
 -hátránya: rugalmatlan, drága, és korlátozott a reklámidő
 -kereskedelmi adók: szélesebb nézettség
 -közszolgálati adók: kevesebb az érdeklődő

Kreatívtervezés folyamata, fogalma
~a kreatív tervezés a reklám tervezés azon folyamata, amely során a reklámcélok alapján
megfogalmazásra kerül a kampány központi gondolata
~copy – szöveg
~lay out – a copy képes, színes változata
~forgatókönyv – tartalmazza a pontos szövegeket és a helyzetek részletes bemutatását
~storyboard – képes forgatókönyv, illusztrációkkal szemléltetik a film egyes jeleneteit, a képek mellett
feltüntetik a hozzá kapcsolódó szöveget, hanghatásokat, magyarázatokat

Reklámkampányok tervezése és szervezésének folyamata
  1. Piaci helyzet felmérése
  2. Pozícionálás – annak a megállapítása, hogy hol helyezkedik el a vállalat terméke a
    versenytársakéhoz képest a fogyasztó fejében, megítélésében
  3. Célok felállítása és az ehhez kapcsolódó stratégiai tervek elkészítése
  4. Ügynökség, ügynökségek felkeresése
  5. Ügynökség kiválasztása – a reklámügynökség korábbi referenciáinak megismerése
  6. Kreatív tervezés – a reklám központi gondolatának megalkotása
  7. Médiatervezés – a megfelelő hirdetési felületek kiválasztása
  8. Prezentáció – megfelelőnek tartja-e a megbízó az anyagot?
  9. Kivitelezés – anyagok nyomtatása, reklámok gyártása
  10. Kampány lebonyolítása
  11. Ellenőrzés

A kampánytervezés alapelvei (5M)
~mission – cél
~money – pénz
~message – üzenet
~medium – médiaeszközök
~measurement – mérés

A nyomtatott sajtóreklámok fő sajátosságai, megtervezésük folyamata és szempontjai
~méret szerinti hirdetés
 -oldal méretéhez viszonyítva:
    ~1/1
    ~1/2 fekvő
    ~1/4 álló
    ~1/8 fekvő
    ~1/16 álló
    ~1/32 fekvő
 -abszolút módon (mm-ben)
    ~szövegközti hirdetéseknél 1 hasáb széles és 100mm magas (1/100-as)
~alak szerint lehet:
 -álló
 -fekvő
 -junior page – beforgatott – lényege, az oldal mellett tördelt szöveget tudunk megjelentetni, jobb lesz a
reklámhatás
 -szalaghirdetés – a lap teljes szélességében, egy keskeny sávban van a hirdetés
 -apróhirdetés – a betűk számától függ az ár
~átlagostól eltérő formátum: (költségnövelő)
 -behajtás
 -beragasztás
 -pausz-papír
~szín szerint lehet:
 -fekete-fehér
 -színes
~kép szerint lehet:
 -ábrás (rajz, grafikon, illusztráció, fotó, táblázat, stb.)
 -szöveges
~fajtái szerint lehet:
 -tükör méret
 -kifutó méret

Rádióreklámok fő sajátosságai, megtervezésük folyamata és szempontjai
~a rádióreklámok jó adottságú hordozók
~rögzítés oldalról kontrollált információkat tartalmazaz üzenet értelmezése és ütemezése megfelelő
~effekt használat, zenei aláfestés, párbeszédek, mint kiegészítő elemekfelerősítik a
mondanivalóthatásfoknövelés
~standard rádió-reklámhosszok:
 -negyedek (15, 30, 45, 60 másodperces reklámok)
~sugárzásnál előny lehet a háttér rádiózáscsak hallani kell (látni nem)

TV reklámok fő sajátosságai, megtervezésük folyamata és szempontjai
~ reklám gyártásamagas technikai felkészültséget igényelfontos a tervezés folyamata és a
filmforgatás is
~tervezésének folyamata:
   0. Szinopszis – rövid, szöveges összefoglalója a forgatókönyvnek
   1. Forgatókönyv - tartalmazza a pontos szövegeket és a helyzetek részletes bemutatását
   2. Storyboard - képes forgatókönyv, illusztrációkkal szemléltetik a film egyes jeleneteit, a képek
     mellett feltüntetik a hozzá kapcsolódó szöveget, hanghatásokat, magyarázatokat
   3. Animatics – már egy film, melynek hossza, hangulata, szövegezése, kamera mozgása megegyezik
     az elkészítendő filmével
         -legszemléletesebben mutatja be a készülő reklámfilmet
         -magas költségűritkán alkalmazzák
         -csak animációrajzfilm
~tv reklámok fajtái:
  -alapanyag szerint:
     ~hagyományos filmre forgatott
     ~videotechnikás
     ~digitális
  -képi megjelenés alapján:
     ~szereplős
     ~animációs
     ~vegyes
  -színválasztás alapján:
     ~fekete-fehér
     ~színes
     ~vegyes
     ~monokróm (egy szín és annak árnyalatai)
  -reklámelemek, téma alapján lehet:
     ~probléma megoldás
     ~demonstráció
     ~analógiák – átvitt értelmű összehasonlítás
     ~összehasonlítás – konkrét összehasonlítás
     ~narratív reklám
     ~hitelesítés (szakember, híres ember, „a tömeg” – 10 millióan ezt használják)
     ~állandó motívumra építő
     ~nosztalgia, tradíció megjelenítése
     ~életérzés, életstílus
     ~életből ellesett képek, történetek
~Fontos, hogy a nézőket ne adatokkal bombázzuk, hanem érzelmileg hassunk rájuk:
~meg kell még jeleníteni:
 -érzelmek
 -érzékek gerjesztése (emberi ösztönön alapszik)
 -megszemélyesítés – a termék átformálása, élővé tétele
 -vizualitás – az a világ, ahol az adott termék központi szerepet tölt be
~kiegészítő elemek – amiket a jobb figyelemfelkeltés, illetve emlékezeti hatás érdekében használok:
 -animáció, logó, márkajel
 -szex – jó ízlés határain belül, kimutatható legyen a megfelelő kapcsolat a termékkel
 -humor – kultúrafüggő és független is lehet
 -zene – hangulatfokozó, segít emlékezni

								
To top