Den 1 by 6gPcYYW

VIEWS: 0 PAGES: 15

									Arkivskaper: Forsvarets Overkommando. 2. kontor.
Arkivskapernummer:     0051
Del av:          Forsvarets Overkommando
Sentral org.:       Forsvarsdepartementet
Tidsrom:          1942 - 1946
Samfunnssektor:      Stat
Arkivskapertype:      Forvaltningsorgan
Forvaltningsnivå:     Sentrale statlige organer utenfor dep.
Forvaltningsområde:
Land:           NORGE

Historikk:         Ved opprettelsen av Forsvarets Overkommando (FO) i februar 1942 ble det opprettet
              et kontor under oberstløytnant Alfred Roscher Lund som skulle ha ansvar for
              etterretning. Kontorets virksomhet måtte tilpasses virksomheten til
              Forsvarsdepartementets Etterretningskontor (FD/E) som allerede var blitt etablert 1.
              januar 1941. Mens FD/Es oppgaver i samvirke med britiske etterretningsorganer i
              stor gradvedrørte innhenting av etterretningsdata, fikk FO.II en mer bearbeidende og
              analytisk funksjon. Den 1. juli 1944 ble imidlertid FD/E slått sammen med FO.II.
              FO.II hadde også en avlegger i Stockholm h vor det under den norske legasjonens
              militærkontor var blitt opprettet et eget E-kontor (MI.II) som skulle ivareta kontakten
              med etterretningsgruppene i det okkuperte Norge. Som en del av hovedoppgaven
              med å vurdere og bearbeide det innhentede etterretningsmaterialet for allierte og
              norske myndigheter, utarbeidet også FO.II en rekke oversikter, kart og skisser over
              norsk topografi og tyske installasjoner, befestninger og militære avdelinger.
Arkivnavn: Forsvarets Overkommando. 2. kontor. Arkiv 8.8. Utgående rapporter.
Arkivsignatur:     FO.II 8.8          Depotinstitusjon: NHM
Tidsrom:        1941 - 1945
Omfang:        7,50 Hyllemeter
Klausul:        Taushetsbelagt etter off. regelverk (inkludert gradert materiale)
Klausulår:       0 år
Ordning:        Arkiv under ordning
Katalogisering:    Katalog under arbeid
Kat.med.:       Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon
Medium:        Papir
Omtale av arkivet:   Arkivet er ikke komplett. En liten bestanddel lå fra til 1960-tallet på Bannkplassen 2.
            En annen og større del av arkivet ble avlevert fra Etterretningsstaben (FO/E) i 1996.Serie: Da - Saksarkiver fra FO.II/FDE

Klausul:          Taushetsbelagt etter off. regelverk (inkludert gradert materiale)

Serie: Dah - Utgående rapporter, FO.II.
Tidsrom:        1941 - 1945
Klausul:        Taushetsbelagt etter off. regelverk (inkludert gradert materiale)
Merknad til serie:   Utgående rapporter. Utgående rapporter. Inneholder rapporter for
            Distriktskommandoene, herredsoversikter, tropperapporter (Order of battle),
            marinerapporter, flyrapporter, militære ukerapporter, industrirapporter, topografiske
            rapporter, veirapporter, jernbanerapporter og telekommunikasjonsrapporter.Serie: Daha - DK-rapporter (Distriktsbøker)
Tidsrom:        1942 - 1944
Omfang:           12 Antall arkivstykker    Ant. reg. arkivstykker:   12
Klausul:          Taushetsbelagt etter off. regelverk (inkludert gradert materiale)
Merknad til serie:     Håndbøker og rapporter utarbeidet for de norske distriktskommandoene og Scottish
              Command.

Serie: Dahc - Troppetransporter (Order of battle)
Tidsrom:        1944 - 1945
Omfang:        2 Antall arkivstykker    Ant. reg. arkivstykker:   2
Klausul:        Taushetsbelagt etter off. regelverk (inkludert gradert materiale)
Merknad til serie:   Oversikter over tyske avdelinger i det okkuperte Norge. Oppgaver, tabeller og
            kartskisser.

Serie: Dahf - Militære ukerapporter
Tidsrom:         1942 - 1945
Omfang:         1 Antall arkivstykker    Ant. reg. arkivstykker:   1
Klausul:         Taushetsbelagt etter off. regelverk (inkludert gradert materiale)
Merknad til serie:    Ukentlige etterretningsrapporter fra det okkuperte Norge.

Serie: Dahg - Industrirapporter. (Fylkesoversikter)
Tidsrom:        1941 - 1945
Omfang:         1 Antall arkivstykker    Ant. reg. arkivstykker:   1
Klausul:        Taushetsbelagt etter off. regelverk (inkludert gradert materiale)
Merknad til serie:   inneholder også en alfabetriske indeks utarbeidet for fylkene: Finnmark, Troms,
            Nordland, Trøndelag, Møre, samt Sogn og Fjordane. Rapportene fra Troms og
            Vest-Agder mangler i samlingen.Hordaland, Rogaland, Vest Agder

Serie: Dahh - Topografiske rapporter
Tidsrom:        1941 - 1945
Omfang:         28 Antall arkivstykker    Ant. reg. arkivstykker:    33
Klausul:        Taushetsbelagt etter off. regelverk (inkludert gradert materiale)
Merknad til serie:   Gjelder bl.a. oversikter og rapporter fra det britiske Inter-Service Topographical
            Departement. Vær oppmerksom på at serien også omfatter vei-, jernbane-, havne- og
            telekommuniksjonrapporter. For nærmere opplysninger jfr. egne avleveringslister fra
            FO/E.

Serie: Dahi - Veirapporter
Tidsrom:        1941 - 1945
Omfang:         1 Antall arkivstykker    Ant. reg. arkivstykker:   3
Klausul:        Taushetsbelagt etter off. regelverk (inkludert gradert materiale)

Serie: Dahj - Jernbanerapporter
Tidsrom:        1943 - 1945
Omfang:         3 Antall arkivstykker    Ant. reg. arkivstykker:   3
Klausul:        Taushetsbelagt etter off. regelverk (inkludert gradert materiale)

Serie: Dahk - Telekommunikasjonsrapporter
Tidsrom:       1941 - 1942
Omfang:        1 Antall arkivstykker    Ant. reg. arkivstykker:   1
Klausul:       Taushetsbelagt etter off. regelverk (inkludert gradert materiale)

Serie: Dahl - Oljeinstallasjoner og oljelagre
Tidsrom:         1941 - 1945
Omfang:          3 Antall arkivstykker    Ant. reg. arkivstykker:   3
Klausul:         Taushetsbelagt etter off. regelverk (inkludert gradert materiale)
Serie: Dahm - Generelle håndbøker/rapporter om tyske militære og sivile institusjoner/anlegg i
det okkuperte Norge
Tidsrom:        1941 - 1945
Omfang:        9 Antall arkivstykker    Ant. reg. arkivstykker:   9
Klausul:        Taushetsbelagt etter off. regelverk (inkludert gradert materiale)
Merknad til serie:   Fylkesvise oversikter. Serien er ikke komplett.
    Dah - UTGÅENDE RAPPORTER,        FO.II., 1941 -
    1945
    << Klausul: 3 >>
    Utgående rapporter. Utgående rapporter. Inneholder
    rapporter for Distriktskommandoene, herredsoversikter,
    tropperapporter (Order of battle), marinerapporter,
    flyrapporter, militære ukerapporter, industrirapporter,
    topografiske rapporter, veirapporter, jernbanerapporter
    og telekommunikasjonsrapporter.


    Daha - DK-RAPPORTER (DISTRIKTSBØKER),
    1942 - 1944
    << Klausul: 3 >>
    Håndbøker og rapporter utarbeidet for de norske
    distriktskommandoene og Scottish Command.
0001  FO.II 8.8 - Daha 0001 D.K.-rapporter.           1942-1944  KT 003 5/1
    (DKØ og DKS)
    1) D.K.Ø.: Sketches. Part II. Østfold, Vestfold, Opland,
     Telemark,
    2) D.K.S.: R.E. Informations. I Anti-tank and anti-
     personnel mines (Rogaland - Austagder - Vestagder)
    3) D.K.S.: Sketches. Austagder
    4) D.K.S.: Sketches. Austagder & Rogaland

0002  FO.II 8.8 - Daha 0002 D.K.-rapporter.           1942-1944  KT 003 5/1
              (DKS og DKV)
    1) D.K.S.: Sketches. Rogaland
    2) D.K.S.: Sketches. Rogaland & Vestagder
    3) D.K.S.: R.E. Informations. Sketches. Vestagder
    4) D.K.V.: R.E. Informations. I Anti-tank and anti-
     personnel mines
    (Hordaland - Bergen surroundings - Sogn og
    Fjordane)

0003  FO.II 8.8 - Daha 0003 D.K.-rapporter. (DKV)        1943-1944  KT 003 5/1

    1) D.K.V.: Sketches Part II
    2) D.K.V.: Sketches. Hordaland, Bergen surroundings,
     Sogn og Fjordane
    3) D.K.V.: Sketches. Hordaland, Bergen surroundings,
     Sogn og Fjordane
    4) D.K.V.: Sketches. Hordaland, Bergen surroundings,
     Sogn og Fjordane
0004  FO.II 8.8 - Daha 0004 D.K.-rapporter. (DKT)        1942-1944  KT 003 5/1

    1) D.K.T.: R.E. Information. Anti-tank and anti-
     personnel mines
    2) D.K.T.: R.E. Information. I Anti-tank and anti-
     personnel mines
    3) D.K.T.: R.E. Informations. II Obstacles. Sør- og
     Nord-Trøndelag
    4) D.K.T.: R.E. Informations. IV Fortifications and
     field defences (Sør- and Nord- Trøndelag)
    5) D.K.T.: R.E. Information. Sketches (Sør- and
     Nord-Trøndelag)

0005  FO.II 8.8 - Daha 0005 D.K.-rapporter. (DKT)        1943-1944  KT 003 5/1

    1) D.K.T.: Sketches. Detailed sketches for Sør- and
     Nord-Trøndelag
    2) D.K.T.: Sketches. Part I Trøndelag. Detailed
     sketches for Sør- and Nord-Trøndelag
    3) D.K.T.: Sketches. Part II Trøndelag. S/no. - E/no. -
     special sketches for Sør- and Nord-Trøndelag
    4) D.K.T.: Sketches. Part II Trøndelag. S/no. - E/no. -
     special sketches for Sør- and Nord-Trøndelag

0006  FO.II 8.8 - Daha 0006 D.K.-rapporter. (DKT)        1943-1944  KT 003 5/1

    1) D.K.T.: Sketches. Part III Møre
    2) D.K.T.: Sketches. Part III Møre
    3) D.K.T.: Sketches. Part III Møre

0007  FO.II 8.8 - Daha 0007 D.K.-rapporter.           1943-1944  KT 003 5/1
    (DKT og DKN)
    1) D.K.T.: Sketches. Part III Møre
    2) D.K.T.: Sketches. Part IV
    3) D.K.N.: Mines
    4) D.K.N.: Mines
    5) D.K.N.: Finnmarken Fylke. I Anti-tank and
         anti-personnel mines

0008  FO.II 8.8 - Daha 0008 D.K.-rapporter. (DKN)        1942-1944  KT 003 5/1

    1) D.K.N.: Sketches Part I
    2) D.K.N.: Sketches Part I

0009  FO.II 8.8 - Daha 0008 D.K.-rapporter. (DKN)        1943-1944  KT 003 5/2
    og Air Ministry-oversikt over flyplasser,
    landingsbaner og sjøflybaser i Norge
    1) D.K.N.: Sketches part II
    2) A.I.2.(b): Air Ministry list of airfields, landing
     grounds, and seaplane bases. Norway
0010  FO.II 8.8 - Daha 0010 Scotco. Engineer          1943-1944  KT 003 5/2
    Intelligence
    1) Scotco. R.E. Int. 100/225. Engineer intelligence
     summary Area "A". Opland, Hedmark, Buskerud,
     Akershus, Telemark, Vestfold, Østfold
    2) Scotco. R.E. Int. 100/225. Engineer intelligence
     summary Area "A". Opland, Hedmark, Buskerud,
     Akershus, Telemark, Vestfold, Østfold
    3) Scotco. R.E. Int. 100/225. Engineer intelligence
     general summary & summary Area "A". Transport,
     engineering, industry
    4) Scotco. R.E. Int. 100/225. Engineer intelligence
     summary Area "B". Aust Agder and Vest Agder

0011  FO.II 8.8 - Daha 0011 Scotco. Engineer          1943-1944  KT 003 5/2
    Intelligence
    1) Scotco. R.E. Int. 100/225. Engineer intelligence
     summary Area "B". Aust Agder and Vest Agder
    2) Scotco. R.E. Int. 100/225. Engineer intelligence
     summary Area "C". Rogaland and that part of
     Hordaland south of lat 60°N3) Scotco. R.E. Int.
     100/225. Engineer intelligence summary Area "D".
     Sogn and Hordaland from Nordfjord (northern
     boundary) to lat 60° (southern boundary)
    4) Scotco. R.E. Int. 100/225. Engineer intelligence
     summary Area "D". Sogn and Hordaland from
     Nordfjord (northern boundary) to lat 60° (southern
     boundary)
    5) Scotco. R.E. Int. 100/225. Engineer intelligence
     summary Area "E". Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag,
     and Møre
    6) Scotco. R.E. Int. 100/225. Engineer intelligence
     summary Area "F". Nordland

0012  FO.II 8.8 - Daha 0012 Scotco. Engineer          1943-1944  KT 003 5/2
    Intelligence
    1) Scotco. R.E. Int. 100/225. Engineer intelligence
     summary Area "G". Troms
    2) Scotco. R.E. Int. 100/225. Engineer intelligence
     summary Area "H". Finnmark
    3) R 15: Transport in Norway. The possibilities of
     regrouping of the German forces in Norway in the
     event of an invasion. General, Parts I (Nord-Norge),
     II (Trøndelag), III (Vestlandet), & IV (Sørlandet)
    4) MAS 530-571: R.E. Information. Scotco.
    Dahc - TROPPETRANSPORTER (ORDER OF
    BATTLE), 1944 - 1945
    << Klausul: 3 >>
    Oversikter over tyske avdelinger i det okkuperte Norge.
    Oppgaver, tabeller og kartskisser.
0001  FO.II 8.8 - Dahc 0001 Order of battle             1944-1945      SA 001 6/5

    1) I.F.O.II/736: The German Army in Norway. Part I.
     Composition.1945.
    2) I.F.O.II 2/44A: Oslo Town and Surroundings.Vol. II
    3) Comparative Analysis of Strengths of Bds and Kds
     Norway

0002  FO.II 8.8 - Dahc 0002 Order og battle           01.02 1944-01.06 1945  SA 001 6/5

    1) I.F.O.II 401/44. Organization TODT in Norway
    2) I.F.O.II/736: The German Army in Norway. Part I.
     Composition.1945
    3) I.F.O.II/761: German Supply System in Norway.
     10.05.1945
    4) GAF - Organisation in Norway. March 1945.
     (Provisional edition)
    5) Order of Battle of The German Army in Norway.
     Composition & Disposition. 26.09.1944
    6) Organisasjon av Den Tyske Marine i Norge.
     Kort Oversikt. Febr. 1944    Dahf - MILITÆRE UKERAPPORTER, 01.03 1942
    - 15.05 1945
    << Klausul: 3 >>
    Ukentlige etterretningsrapporter fra det okkuperte
    Norge.
0001  FO.II 8.8 - Dahf 0001 Militære ukerapporter        ca.01.03 1942-ca.15.05  SA 001 4/1
                                     1945

    MP 1: Rapporter i tidsrommet mars 42 til des.42.
    MP 2: Rapporter i tidsrommet jan. 43 til sept. 43.
    MP 3: Rapporter i tidsrommet sept. 43 til aug. 44
    MP 4: Rapporter i tidsrommet sept. 44 til des. 44
    MP 5: Rapporter i tidsrommet jan. 45 til mai 45
    Dahg - INDUSTRIRAPPORTER.
    (FYLKESOVERSIKTER), 1941 - 1945
    << Klausul: 3 >>
    Inneholder også en alfabetriske indeks utarbeidet for
    fylkene: Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag, Møre,
    samt Sogn ogFjordane. Rapportene fra Troms og
    Vest-Agder mangler i samlingen.Hordaland, Rogaland,
    Vest Agder
0001  FO.II 8.8 - Dahg 0001 NORWAY: Industrial         1942-1942  KT 003 4/5
              reports
    Gjelder oversikter for Rogaland, Hordaland, Sogn og
    Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag og Finnmark.
    Inneholder også en egen indeks.    Dahh - TOPOGRAFISKE RAPPORTER, 1941 -
    1945
    << Klausul: 3 >>
    Gjelder bl.a. oversikter og rapporter fra det britiske
    Inter-Service Topographical Departement. Vær
    oppmerksom på at serien også omfatter vei-, jernbane-,
    havne- og telekommuniksjonrapporter. For nærmere
    opplysninger jfr. egne avleveringslister fra FO/E.
0001  FO.II 8.8 - Dahh 0001 Topografiske            1941-1945  KT 003 4/1
    rapporter
    1) By- og havnerapporter: Sarpsborg, Fredrikstad,
     Kristiansund S, Mosjøen, Bodø.
    2) Telekommunikasjoner i Nord-Norge.

0002  FO.II 8.8 - Dahh 0002 Topografiske            1941-1945  KT 003 4/1
    rapporter
    1) Kystrapporter: Astafjord-Dyrøysund, Solbergfjord-
     Malangen, Tromøy-Øksfjord
    2) By- og havnerapport: Molde.

0003  FO.II 8.8 - Dahh 0003 Topografiske            1941-1945  KT 003 4/1
    rapporter
    1) Namsos by og havn.
    2) Veier i Nord-Trøndelag og Nordland.
    3) Veier i Nord-Trøndelag og Nordland. Fotografier.

0004  FO.II 8.8 - Dahh 0004 Topografiske            1941-1945  KT 003 4/1
    rapporter
    1) By- og havnerapporter: Larvik og Holmestand.
    2) Områderapporter: Harstad, Trømsø og Troms fylke.
0005  FO.II 8.8 - Dahh 0005 Topografiske          1941-1945  KT 003 4/1
    rapporter
    1) By- og havnerapporter: Stavern, Horten,
     Drammen.
    2) Veier i Troms fylke.
    3) Kystrapporter: Farsund-Høllenfjord, Lindesnes-
     Aavik-Tregde.

0006  FO.II 8.8 - Dahh 0006 Topografiske          1941-1945  KT 003 4/1
    rapporter
    1) By- og havnerapport: Tønsberg
    2) Områderapport: Trollheimen
    3) Kystrapporter: Listafjord-Jæren,
     Kristiansand S-Tvedestrand.

0007  FO.II 8.8 - Dahh 0007 Topografiske          1941-1945  KT 003 4/1
    rapporter
    1) By- og havnerapporter: Sandefjord, Porsgrunn,
     Langesund, Brevik og Stathelle
    2) Signalkommunikasjoner i Sør-Norge
    3) Dam- og kraftstasjonsanlegg

0008  FO.II 8.8 - Dahh 0008 Topografiske          1941-1945  KT 003 4/1
    rapporter
    1) By- og havnerapporter: Kragerø, Risør, Grimstad,
     Arendal, Tvedestrand, Lillesand, Sandnes,
     Haugesund
    2) Elektrisitetsforsyningen i Sørøst-Norge

0009  FO.II 8.8 - Dahh 0009 Topografiske          1941-1945  KT 003 4/1
    rapporter
    Norske jerbaneanlegg: vurderinger, analyser og
    diagrammer.

0010  FO.II 8.8 - Dahh 0010 Topografiske          1941-1945  KT 003 4/2
    rapporter
    Norske jernbaneanlegg: fotografier.

0011  FO.II 8.8 - Dahh 0011 Topografiske          1941-1945  KT 003 4/2
    rapporter
    1) By- og havnerapport: Bergen
    2) Områderapport: Kristiansand S
    3) Veier i Sør-Norge
0012  FO.II 8.8 - Dahh 0012 Topografiske          1941-1945  KT 003 4/2
    rapporter
    1) By- og havnerapporter: Oslo, Stavanger
    2) Ubåtbunkeren i Bergen

0013  FO.II 8.8 - Dahh 0013 Topografiske          1941-1945  KT 003 4/2
    rapporter
    1) By- og havnerapporter. Farsund, Flekkefjord,
     Egersund, Åndlasnes
    2) Kystrapport: Lindesnes-Farsund
    3) Signalkommunikasjonsrapporter:
     Sør-Norge, Sørvest-Norge

0014  FO.II 8.8 - Dahh 0014 Topografiske          1941-1945  KT 003 4/2
    rapporter
    1) By- og havnerapporter: Trondheim, Narvik
    2) Ubåtbunkeren i Trondheim
    3) Veireparasjoner og vannforsyning i Sør-Norge
    4) Områderapporter: Lista, Mandal, Jæren/Stavanger,
     Røst
    5) Vestlige ankomstveier til Solviksund og Svelgen

0015  FO.II 8.8 - Dahh 0015 Topografiske          1941-1945  KT 003 4/2
    rapporter
    1) Områderapporter: Banak, Tysfjord/Skjomen,
     Sømna/Brønnøysund, Ålesund, Stord,
     Jøssingfjorden-Rækefjorden-Titania gruver
    2) Kystrapporter: Norges vestkyst, Vega-Dønna
    3) Ofoten jernbanesone
    4) Gjemmesteder for småbåter ved Stord

0016  FO.II 8.8 - Dahh 0016 Topografiske          1941-1945  KT 003 4/2
    rapporter
    Områderapporter: Altafjord, Kvenangen/Nordreisa,
    Ofotfjord, Askroven-Nærøya, Trondheimsfjorden,
    Åsfjorden

0017  FO.II 8.8 - Dahh 0017 Topografiske          1941-1945  KT 003 4/3
    rapporter
    1) Områderapporter: Porsanger-Repparfjord,Revsbotn-
     Laksefjord, Glomfjord, Møsvatn/Måna
    2) Skiruter fra Glomfjord til Sverige
    3) Fluktruter fra Vemork til svenskegrensen

0018  FO.II 8.8 - Dahh 0018 Topografiske          1941-1945  KT 003 4/3
    rapporter
    Norge - etterretningsrapport
0019  FO.II 8.8 - Dahh 0019 Topografiske           1941-1945  KT 003 4/3
    rapporter
    Forsvaret av Norge

0020  FO.II 8.8 - Dahh 0020 Topografiske           1941-1945  KT 003 4/3
    rapporter
    1) Kyst- og fiskevær
    2) Kyst- og havneforsvar
    3) Flyvåpen
    4) Topografiske håndbøker: Nord-Norge og det
     arktiske Finland, Strekningen Ålesund-Narvik,
     Strekningen Narvik-Petsamo
    5) Kartskisser

0021  FO.II 8.8 - Dahh 0021 FS Topografiske          1941-1945  KT 003 4/3
    rapporter. Fylkesoversikter
    Akershus, Buskerud, Vestfold. Hedmark, Oppland og
    Vest-Agder

0022  FO.II 8.8 - Dahh 0022 FS Topografiske          1941-1945  KT 003 4/3
    rapporter. Fylkesoversikter
    Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og
    Romsdal og Finnmark

0023  FO.II 8.8 - Dahh 0023 RS Topografiske          1944-1945  KT 003 4/3
    rapporter. High Command Royal Norwegian
    Forces 2nd Department
    Regionale oversikter for Sørøst-Norge, Sørvest-landet
    og Vest-Norge opp til Trøndelag

0024  FO.II 8.8 - Dahh 0024 KL Diverse -           1942-1944  KT 003 4/3
    klimatiske forhold/håndbøker
    IFO.II 14/42 Trøndelag District Defences. Norway
    Basic Handbook part I. Report on snow in Norway, 2
    hefter. Climatic Atlas of Norway. Norway Zone
    Handbook No 1 - Finnmark.

0025  FO.II 8.8 - Dahh 0025 KL Diverse –           1942-1945  KT 003 4/4
    klimatiske forhold/håndbøker
    Description of Strongpoints - Farstad ( H.K.L.
    Nordfjord - Bokkenfjord). Report on lake ice in
    Norway. Civil Affairs Handbook Norway.
0026  FO.II 8.8 - Dahh 0026 NORWAY: Coastal           1943-1943    KT 003 4/4
    routes
    Part I: General Summary. Part II: Routeway surveys,
    Route 40. Part II: Appendix A-5.

0027  FO.II 8.8 - Dahh 0011a Topgrafiske            1943-1945    KT 003 4/2
    rapporter.
    1) ISTD/B/258/A - South Norway - Roads -
     Photographs
    2) ISTD/B/258/B - South Norway - Roads -
     Photographs. Supplement No. 2

0028  FO.II 8.8 - Dahh 0011b Topgrafiske            1943-1945    KT 003 4/2
    rapporter.
    1) ISTD/B/258 - South Norway – Roads.
     Supplement No.2
    2) Roads in Troms
    3) Roads in Finnmark

0029  FO.II 8.8 - Dahh 022a FS Topografiske           1945-1945    KT 003 4/3
    rapporter. Fylkesoversikter
    Østfold, Telemark, Aust-Agder, Sør-Trøndelag,
    Nord-Trøncdelag, Nordland og Troms    Dahi - VEIRAPPORTER, 1941 - 1945
    << Klausul: 3 >>
0001  FO.II 8.8 - Dahi 0001 NORWAY: Roads          1943-ca.15.12 1944  KT 003 4/4
    report
    Veinettet på Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge.

0002  FO.II 8.8 - Dahi 0002 NORWAY: List of           1941-1944    KT 003 4/4
    bridges
    Fylkesoversikter for Akershus, Buskerud, Hedmark,
    Oppland, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland.

0003  FO.II 8.8 - Dahi 0003 NORWAY: List of           1941-1944    KT 003 4/4
    bridges
    Fylkesoversikter for Hordaland/Bergen, Sogn og
    Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og
    Finnmark. Fotografier, skisser og tekniske
    spesifikasjoner.
    Dahj - JERNBANERAPPORTER, 1943 - 1945
    << Klausul: 3 >>
0001  FO.II 8.8 - Dahj 0001 Handbook on            ca.15.03 1943-1943  KT 003 4/4
    Norwegian Railways
    Håndbøker. Beskrivelser og illustrasjoner. Egne mapper
    med opplysninger om Sørlandsbanen og
    Nordlandsbanen.

0002  FO.II 8.8 - Dahj 0002 Handbook on              1943-1943    KT 003 4/4
    Norwegian Railways
    1) Om Ofotbanen
    2) Om jernbanelinjer i Nord-Norge
    3) Om jernbanelinjer i Bergensdistriktet

0003  FO.II 8.8 - Dahj 0003 Handbook on              1941-u.å.    KT 003 4/5
    Norwegian Railways
    1) Handbook on Norwegian State railroads. 2x
    2) Jerbanebroer. Skisser    Dahk -
    TELEKOMMUNIKASJONS-RAPPORTER, 1941 -
    1942
    << Klausul: 3 >>
0001  FO.II 8.8 - Dahk 0001 Telekommunikasjons-          1941-1942    KT 003 4/5
    rapporter
    1) Telekommunications:Aust-Agder 1942
    2) Telecommunications: Ålesund 1942
    3) Telecommunications: Vestlandet u.å.
    4) Telecommunications: Troms-området 1942
    5) Telecommunications: Rogaland area 1941    Dahl - OLJEINSTALLASJONER OG
    OLJELAGRE, 1941 - 1945
    << Klausul: 3 >>
0001  FO.II 8.8 - Dahl 0001 NORWAY:Oil storages          1943-1944    KT 003 4/5
    installation – Bunker depots - Inland depots -
    Petrol filling stations.
    Fylkesoversikter fra Akershus, Østfold, Buskerud,
    Hedmark, Oppland, Aust-Agder og Vest-Agder.
0002  FO.II 8.8 - Dahl 0002 NORWAY:Oil storages      1942-1944  KT 003 4/5
    installation – Bunker depots - Inland depots -
    Petrol filling stations.
    Fylkesoversikter fra Akershus, Østfold, Buskerud,
    Hedmark, Oppland, Aust-Agder og Vest-Agder.

0003  FO.II 8.8 - Dahl 0003 NORWAY:Oil storages      1943-1944  KT 003 4/5
    installation – Bunker depots - Inland depots -
    Petrol filling stations.
    Fylkesoversikter fra Vestfold, Telemark, Hedmark,
    Oppland og Nordland.    Dahm - GENERELLE
    HÅNDBØKER/RAPPORTER OM TYSKE
    MILITÆRE OG SIVILE
    INSTITUSJONER/ANLEGG I DET OKKUPERTE
    NORGE, 1941 - 1945
    << Klausul: 3 >>
    Fylkesvise oversikter. Serien er ikke komplett.
0001  FO.II 8.8 - Dahm 0001 Norway General        1943-1945  SA 001 6/4
    Survey
    Håndbøker for Oslo, Østfold og Vestfold.

0002  FO.II 8.8 - Dahm 0002 Norway General        1944-1945  SA 001 6/4
    Survey
    Håndbøker for Buskerud, Hedmark, Oppland og
    Aust-Agder.

0003  FO.II 8.8 - Dahm 0003 Norway General        1943-1944  SA 001 6/4
    Survey
    Håndbøker for Vest-Agder og Rogaland og Vol. I.

0004  FO.II 8.8 - Dahm 0004 Norway General        1944-1945  SA 001 6/4
    Survey
    Håndbøker for Rogaland og Vol. II og Hordaland.

0005  FO.II 8.8 - Dahm 0005 Norway General        1945-1945  SA 001 6/4
    Survey
    Håndbøker for Bergen, Book II, og Møre og
    Romsdal, Vol I. og II.
0006  FO.II 8.8 - Dahm 0006 Norway General         1944-1945  SA 001 6/4
    Survey
    Håndbøker for Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og
    Nordland.

0007  FO.II 8.8 - Dahm 0002a Norway General        1943-1945  SA 001 6/4
    Survey
    Håndbøker for Hedmark, Akershus, Buskerud,
    Telemark og Aust-Agder.

0008  FO.II 8.8 - Dahm 0005a Norway General        1942-1945  SA 001 6/4
    Survey
    Håndbøker for Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og
    Romsdal og Trondheims med omegn.

0009  FO.II 8.8 - Dahm 0007 Norway General         1944-1945  SA 001 6/5
    Survey
    Håndbøker for Troms og Finnmark.

								
To top