FORMULAR CERERE DE INSCRIERE Club tir sportiv by S9AJ32J8

VIEWS: 0 PAGES: 1

									                    CERERE DE INSCRIERE    Subsemnatul(a)___________________________________________________________________

CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Domiciliat(a) in localitatea ___________________________

str. ______________________________________ nr. ______ bl. _______ sc. _______ap. ____________

judetul ____________   telefon _________________________ e-mail _______________@____________

BI/CI seria ______ nr _____________ eliberat de __________________ la data de ___________________


Nascut(a) in localitatea ___________________________________ judetul __________________________

Ultima scoala absolvita ___________________________________________________________________

Locul de munca ___________________________________________ profesia, functia________________

Adresa locului de munca_______________________________ telefon_____________________________

solicit inscrierea in Asociatia « Clubul de Tir Tunari Bucuresti »

care va incepe in data de __________________________________


 Am solicitat si am obtinut toate informatiile referitoare la:

   Documentele pe care trebuie sa le anexez prezentei cereri ;
   Avantajele calitatii de membru
   Drepturile si obligatiile mele in calitate de membru
   Reguli de siguranta si Regulament intern al poligonului A.Salceanu

 Documente anexate cererii : - copie B.I./C.I., cazier judiciar valabil, 2 foto tip pasaport
Bucuresti, data ______________________            Semnatura _____________________________


Achitat chitanta/OP nr._________________     din data ___________________  suma _____________


Aprobat: Presedinte:…………………………………………                 Semnatura:………………………………..

								
To top