HFH ORGANISATIONSPLAN opgaver og medlemmer rev april 2010 bilag OR 1 by hPU3zn

VIEWS: 10 PAGES: 2

									 Bilag OR 1                              ORGANISATIONSPLAN – H.F.H. /sidst rev. december 2010 (start 2005)

                                           HFH´s           Pr. dec. 2010 indgår flg. medlemmer for HFH i flg. andre bestyrelser:
                                                             Lars S Iversen i HCM
                                          bestyrelse              Mona Madsen i Idrætsrådet
                                       (7 personer+2 suppl.)          Anne-Grethe Skov Iversen i Sportscentret, samt cafeteriaudvalget samme
                                                             sted                                      Bestyrelsens OPGAVER:
Koordinerer hele klubben ud af til og ind af til jvf. vedtægter og udvalgsopgaver. Klubbens endelige beslutningsorgan. Sikrer afholdelse af generalforsamling. Udarbejder
                                             Hvert hold har
budget, ajourfører HERNING FORENEDE HAANDBOLDKLUBBER hjemmesiden mv.. KAMPE OG tilknyttet et bestyrelsesmedlem.
 MATERIALER OG        ØKONOMI             P.R. OG                       SPORTLIGT
               (ikke et udvalg, men HFH´s forældreforening, HFH´s venner, Herning/Hauge holdfællesskab og HCM, kreds 3, JHF, DHF, Dommerforening,
Har kontakten til HFH´s samarbejdspartnere:et
 LOKALER                           SPONSORER etc.
Sportscenter Holing, Herning Elite, Idrætsrådet, Herning kommune, sponsorer
                                             TURNERING
               område)
                                                                                   5 udvalg arbejder
                                         herunder/6 områder


 AKTIVITETER

 OPGAVER:             OPGAVER:             OPGAVER:            OPGAVER:             OPGAVER:             OPGAVER:
 Checke    spilletøj   v.  kontingenter           opsøge sponsorer/sælge     tilmelde til turnering / evt.  Foreslå til bestyrelsen     UNGDOM + SENIOR
 sæsonafslutning         evt.   servering/opgaver    sponsorpleje          til cup i samarb.        vedr.indstille/afvikle      Indmeldelsesdag
 (bolde, harpiks, tape = + et   med økonomisk indtægt      fakturere sponsoraftaler    planlægning af kampe       trænere.             Sociale fællesarr.
 bestyrelsesmedl.)        Div. tilskud/ansøgninger     til kasserer          Håndoffice            Kurser/uddannelse.        Evt. hjælp ved hjemme-
 Rengøre    og    tjekke  køresedler                           dommerbestilling         Kontakt til trænere.       stævner/ ”et brag i hallen”
 overtrækstrøjer,kegler,     IRH/ Herning Kommune       initiativ til PR/info.     ”døm-selv-kampe”      –   Udvikling – møder etc.      UNGDOM
 måtter etc.           Revision             Hjemmesiden          dommere             ”den   røde   tråd” –    afslutningsfest
 klub kontor           Budget/godtgørelser/       Tryk på spillertøj efter dommerkurser              håndboldmæssigt.         spor 12
 klublokale            trænerlønninger         klubbens    retningslinjer dommerbordskurser        Træningstider: mængde      telegrammer (konfi)
 styrke&motionsrum        info. fra Holing / Øko.     (se under sponsor)       speake(i samarb. m. akt.     og indhold. Evt. cup       opstartsstævne bus +
 opslagstavler/kontorartikler                                   udv. v. hjemme-stævner      Ungdoms-/klubkonsulent.     seddel/evt. udlandstur
                 Kasserer:                            /kampe              Opstartsstævne foreslås     Start-forældremøder
                 spillercertifikater                       kamprapporter          (øko. fra bestyrelsen)      SENIOR
 evt. start/ forældremøder                     evt. start/ forældremøder                    Evt. opryk af spillere      Startmøder
                                                 evt. start/forældremøder     Start-/ forældremøder
                                                                  Elite Idrætsklasser:   1-2 Evt. start/forældremøder
                                                                  personer
                                                                  (folkeskole+overbygn.)
 MEDLEMMER:            MEDLEMMER:          MEDLEMMER:            MEDLEMMER:            MEDLEMMER:            MEDLEMMER:
 fra bestyrelsen 2:        Kasserer          og fra bestyrelsen 2:        fra bestyrelsen 2:        fra bestyrelsen 2:        fra bestyrelsen 2:
 1 formand:            formand/bestyrelse      1 formand:            1 formand:            1 formand:            1 formand:
 (se aktuelle medl. næste side)  (se aktuelle medl. næste side)  (se aktuelle medl. næste side) (se aktuelle medl. næste side)  (se aktuelle medl. næste side)  (se aktuelle medl. næste side)

 Bestyrelsen afholder faste møder ca. 1 x månedligt + ad hoc.
Ved de faste møder indgår status fra alle udvalg med udgangspunkt i evt. referater fra samtlige udvalgsmøder. Se også
planlægningskalenderen/”evighedskalenderen”.
Ved træner/ledermøder deltager bestyrelsen og som min. udvalgsformændene.

Det enkelte udvalg består af xx antal personer (det nødvendige).
Der vælges i hvert udvalg en formand – som IKKE skal være nogen af bestyrelsesmedlemmerne. Formanden har – i samarbejde med de øvrige medlemmer i
udvalget - ansvar for at indkalde til møder, herunder evt. lokalebestilling, evt. dagsorden udsendes i samarbejde med evt. referent/bestyrelsesmedlemmet.
Alle udvalg afklarer også, om de vil have referat/fast referent eller det skal gå på skift. Alle udvalg skal afgive en kort årsberetning ved generalforsamlingen.
Der afholdes dels min. 4 faste møder i løbet af året, derudover kan afholdes ad hoc. Se også planlægningskalenderen.

Medlemmer af udvalgene i er pr. 31/12 - 2010:
Materialer og lokaler  Økonomi (ikke et        PR og Sponsor        Kampe og turnering      Sportsligt         Aktiviteter
             udvalg)
Formand:         Formand:            Formand:          Formand:           Formand:          Formand:
Hanne Søby        Kasserer + bestyrelsen     Mangler (Lars Iversen)   Maren Kjær          Morten Søby         Helle Poulsen
2 best.medl.:      2 best.medl.:         2 best.medl.:        2 best.medl.:        2 best.medl.:        2 best.medl.:
Mona Madsen       Merethe Søndergaard      Lars Iversen        Merethe Søndergaard     Mona Madsen         Marianne Lodahl
Anne-Grethe Skov     Mona Madsen          Inger Henriksen                     Lars Iversen        Inger Henriksen
Iversen         Anne-grethe Skov                      (Anne-Grethe Skov
             Iversen                          Iversen og Camilla
             Lars Skov Iversen (HHH                   Bondesen er back-up)
             samt indkøb/sponsor)
Øvrige medlemmer:    Bestyrelsen.          Øvrige medlemmer:      Øvrige medlemmer:      Øvrige medlemmer:      Øvrige medlemmer:
Pernille Søby                      Mona Madsen         Erna Aagaard         Mads Hjortshøj       Lise Nøhr
Mette Schultz      (skal ikke have andre                   Carsten Nørager       Niels Møller(Mylle)     Mette Schultz
Pia Sass         medlemmer)           Camilla Bondesen (er    Mette Stensig        Benjamin Stræde Mads    Pernille Søby ad hoc
Kim Jensen (”alt – mulig                hjemmesidens        Lise Nøhr          Krogslund (UK i HHH)    Karen Nielsen
– mand”)                        webmaster)         Anne-Mette Kjær       Torben Sass         Sidsel Bech
                                          Torben Sass
                                          Henning ”kokken” B.
                                          Sørensen
                                                         Idrætsklasser:(TIK/EIK)
                                                         Torben Sass
                                                         Bente Pedersen
                                                         Jan Juul (bestyr.)

Dec. 2010:
Der mangler medlemmer i flg. udvalg:
   Materialer og lokaler: 1 – 2
   PR og Sponsor:generelt mangler her medlemmer, også gerne en der kan opsætte/lave PR-materiale
   Sportslig: mangler 1-2 seniorer og evt. 1-2 forældre fra spillere i U8-U14
   Aktivitet:der mangler særligt seniorer, men også generelt mangler der medlemmer
   Kamp- og turnering:mangler gerne 1-2
Kontakt formanden for udvalget eller et medlem af bestyrelsen eller evt. en træner, hvis du er interesseret.

								
To top