Symboler i moderne tid by hPU3zn

VIEWS: 0 PAGES: 18

									Symboler i moderne samfunn


 Anne Berge Bjørnseth
Bakgrunn

  Er det virkelig nødvendig å ’mase’ om
  dette da?
  Bevisstgjøring!
  Vanskelig å formidle til brødre og fedre
Valg av tema

  Husholdningsmaskiner og kjønnsroller i
  reklamen, før og nå

  Trafikkskilt som symboler i samfunnet
Teori
  Judy Waijcman - Reflections on gender and
    Technology Studies: In What State Is the Art
  Tone Bratteteig - Bringing Gender Issues to
    Technology Design
  Christina Björkman, Invitation to dialog.
  Harriet Holter - Fortellinger om kvinner, menn og
    samfunn: Kvinneforskning i tretti år
  Harriet Holter m.fl - Hun og Han. Kjønn i forskning og
    politikk
  Maja von der Velden, Programming for cognitive
    justice.
  Christina Mörtberg - Det beror på att man är kvinna…
Teknologi som hjelpemiddel
Teknologi, forts.
Funksjon og mening

  Konflikt når det er kvinner som bruker og
  menn som designer? Jfr. Bratteteig
  Artefakter som hjelper med menneskelig
  aktivitet
Så gjør vi så når vi vasker
Så gjør vi så..

  produktets innpakning (presentasjon)
  tilpasses den rådene oppfatningen av
  kjønnsroller?
      Slik selger Whirlepool sine produkter….
                         Her gjør
                         Miele et
                         forsøk
Teknologi

  Waijcman, Judy:
  ”Den empiriske forskning retter seg i
  praksis i retning av at teknologi former
  kjønnsrelasjoner, isteden for på hvordan
  kjønnsrelasjoner former det teknologiske
  designet. ”
  Hva ønsker vi å oppnå i
  kjønnsforskningen i framtiden?
Teknologi…

  Selve om produktet er i utgangspunktet
  tenkt å være nøytral teknologi, er
  produktet som regel designet av menn og
  det er fra hans ståsted designet blir
  fassatt. Produktets funksjon og nytte blir
  deretter rollesatt i forhold til gjeldende
  kjønnsrolleoppfatning gjøres i varierende
  grad.
Husk:

  Det er ikke mennesket som skal tilpasse
  seg teknologien, men teknologien som
  må tilpasses menneskene som skal
  bruke den.
Symboler i samfunnet

  Modernisering – tilpasning eller skjult
  kjønnsagenda?
  Standard om ’kjønnsløs’ framstilling,
  moderne form for likestilling?
  likegyldighet i forhold til situasjonen
Moderne symboler
Symbolers tilhørighet

 Bratteteig (2002:97)
Forståelsen av et symbols betydning er
 definert i en målgruppe – tilhørigheten til
 denne gruppen styrkes når symbolet
 brukes i den definerte sammenhengen
=> hva skjer hvis vi endrer den definerte
 artefakten? Endres betydningen og/eller
 tolkning av symbolet?
Moderne samfunn

  Hva det er vi vil oppnå med
  kjønnsforskningen?
  Kjønnsløst samfunn = kaldere samfunn?
Forståelsen av kurset

  Kjønn skapes under oppvekst, start tidlig!
  Grunnleggende kunnskapsdatabase =
  vitenskapelige sannheter – er den sann
  for alle mennesker, uavhengig kjønn,
  religon og kultur?
  Hvilke signaler sender vi ut i samfunnet?
  Still spørsmål!
  Tenk globalt!
Et lite eventyr til slutt:
  ”Jeg fant, jeg fant …” ropte jenta som dro ut i
  verden for å målbinde forskningsmennene.
  Hun hadde funnet noen kvinnfolk som hadde
  sitt eget syn på sakene. Og dette skrev jenta
  ned. ”Bare kast alt sammen”, sa
  forskningsmennene, ”det som kvinnfolk holder
  på med er ikke noe å samle på”. Og de jentene
  som etter hvert tok opp kvinneforskningen
  måtte – og må fremdeles – streve fælt for at
  forskersamfunnet skal høre på dem (fritt etter
  Asbjørnsen og Moe 1956)

								
To top