Toelichting op de zevensprong by MJJKZn

VIEWS: 0 PAGES: 26

									Hoe intelligent ben jij?
Meervoudige Intelligentie


      Pabo 3 2007/2008
      Oudere kind
          Hogeschool Zuyd college MI
Casus ‘vlieg’.


De meester nodigt de klas uit om hun
leesboeken op de tafel te pakken en begint op
bladzijde 25 te lezen. Het verhaal is niet echt
spannend. Remco zit verveeld onderuit gezakt en kijkt
af en toe door het raam.
Zijn oog valt op een bewegend voorwerp. Ziet hij het
goed? Een goud-blauwe vlieg? Kon hij hem maar
vangen.

                   Hogeschool Zuyd college MI
Inhoud

  Begrip intelligentie
  Therorie van Howard Gardner
  8 dimensies van je intelligentie
  Waar of niet waar
  Praktijk
  Oefening


                    Hogeschool Zuyd college MI
Begrip intelligentie

1904 ontwikkeling eerste intelligentietest terug
gebracht tot één getal: Intelligentie Quotiënt
(IQ) door Alfred Binet (Parijs)
Wetenschappelijk is onderzocht dat je IQ
getest kan worden. Gemiddeld IQ is 100.

Daarnaast bestaan er testen voor
Emotionele Quotiënt en (EQ)
en Spirituele Quotiënt (SP).

                  Hogeschool Zuyd college MI
Nieuwe theorie bij Intelligentie

Howard Gardner zet vraagtekens bij de IQ test:
 Hij zegt dat iedereen een vaste hoeveelheid
 intelligentie heeft
 Menselijke capaciteit gaat veel verder dan
 alleen IQ
                Hogeschool Zuyd college MI
Intelligentie heeft te maken met
bekwaamheid om:

  Problemen op te lossen
  Vragen op te roepen
  Iets te vervaardigen
  (bouwsel, schrijfsel, contact, product)
 Contacten te leggen
In een gewone en betekenisvolle omgeving


                     Hogeschool Zuyd college MI
Meervoudige Intelligentie (MI)

 Begin jaren 80 ontwikkelde
 Professor Gardner (psycholoog)
 zijn theorie van de meervou-
 dige intelligentie.

 Hierbij onderscheidde hij 8
 verschillende dimensies
 (ik noem het talenten)
                 Howard Gardner

                 Hogeschool Zuyd college MI
Acht verschillende dimensies

  verbaal / linguïstisch
  logisch / mathematisch
  visueel / ruimtelijk
  muzisch / ritmisch
  lichamelijk / kinesthetisch
  intrapersoonlijk
  interpersoonlijk
  naturalistisch

                 Hogeschool Zuyd college MI
Verbaal / linguïstisch

 • Taal: poëzie, spelling, lezen, verhalen

 Kenmerk van deze kinderen:
 het vertellen van verhalen en grappen,
 discussiëren, gedichten schrijven en
 voordrachten houden.
                   Hogeschool Zuyd college MI
Logisch / mathematisch

  logisch denken, cijfers, experimenteren

Kind heeft plezier in het denken over en
oplossen van problemen; het analyseren van
objecten en situaties; het gebruik maken van
abstracte symbolen; het ontdekken en
gebruiken van algoritmes en het planmatig
problemen aanpakken.


                    Hogeschool Zuyd college MI
Visueel / ruimtelijk

  tekenen, schilderen, architectuur, vormgeven

Dit kind geniet van ontwerpen, tekenen,
kleuren, combineren, objecten ordenen, poppetjes en
figuurtjes tekenen en heeft vaak een goed richtings-
gevoel.
Driedimensionale oplossingen voor ruimtelijke
vragen vormen een plezierige uitdaging

                    Hogeschool Zuyd college MI
Muzisch / ritmisch

  muziek luisteren, maken, componeren, herkennen


Deze kinderen 'denken' muzikaal. Dikwijls horen zij
muziek in hun hoofd. Muzikale associaties; fluiten,
zingen, neuriën. Ook drummen op en met alles wat los
en vast zit.
Ritmes trommelen met de vingers.


                  Hogeschool Zuyd college MI
Lichamelijk / kinestetisch

  lichamelijke inspanning, knutselen, toneel, dans


  Dit kind geniet van fysieke activiteiten, praktische 'doe'-
  activiteiten, toneelspelen en het ontwikkelen van fysieke
  vaardigheden.

  Het gevoel speelt hierbij vaak een belangrijke rol                      Hogeschool Zuyd college MI
intrapersoonlijk

  eigen gevoelens, dromen, alleen zijn, fantasieën

  Genieten van afzondering, stilte, contemplatie, reflectie
  en van de gelegenheid om innerlijke ervaringen en
  gedachten te kunnen verkennen is hier een belangrijke
  eigenschap.

  Eigen bewustwording is een doorlopend proces


                     Hogeschool Zuyd college MI
interpersoonlijk

 zorgen voor mensen, vrienden, leiding geven
Dit kind let als eerste op non-verbaal gedrag,
op wat kinderen uitstralen. Of ze zich prettig
voelen of juist niet, of ze aandacht voor elkaar
hebben.
Hij is ook geïnteresseerd in hoe de kinderen
samenwerken, hoe ze rekening houden met
elkaar. Hij let op welbevinden en
betrokkenheid. Op sfeer en groepsklimaat.

                   Hogeschool Zuyd college MI
naturalistisch

  dieren, planten, verzamelen, ordenen,
  natuurverschijnselen, verbondenheid zien

Een kind dat sterk naturalistisch is, voelt zich
sterk aangetrokken tot planten, dieren,
landschappen en natuurlijke fenomenen zoals
weer, klimaat, stenen e.d. Aan deze
intelligentie is ook het vermogen verbonden
snel overeenkomsten en verschillen waar te
nemen en te classificeren.
                    Hogeschool Zuyd college MI
Waar of niet waar

Volgens wetenschappers is deze theorie
flauwekul. De theorie is wetenschappelijk
niet onderzocht; filosoof White en
psychologe Scarr hebben als kritiek:
De selecties van intelligenties hebben niets
te maken met empirisch onderzoek en de
werking van het brein.

                Hogeschool Zuyd college MI
Waar of niet waar


Gardner neemt andere kenmerken,
vaardigheden, competenties, vermogens en
persoonlijkheidskenmerken in de mens niet in
zijn theorie mee.
                Hogeschool Zuyd college MI
Waarde van MI

Waarom MI?

  grote betrokkenheid bij elk kind
  interactief
  in elke les toepasbaar
  beroep op coöperatief leren
  specialisaties mogelijk

                  Hogeschool Zuyd college MI
Stromingen binnen MI

 Talentvolle leerlingen op jonge leeftijd
 opsporen en op hun terrein tot hoge
 ontwikkeling brengen; specialistische
 opleiding
 Kinderen testen op hun intelligentie en hun
 daar op aanspreken
 Alle kinderen aanspreken op hun talent.
 De ingang tot de leerstof aanbieden via de
 verschillende intelligentie ingangen.
                Hogeschool Zuyd college MI
Praktijk

Eén mens is niet op één manier intelligent;
ieder van ons kan op verschillende manieren
intelligent zijn.
Dit is door aanleg bepaald, maar ook sterk
ontwikkelbaar.

Net als een vingerafdruk beschikt je ook over
een unieke ‘intelligentie’ afdruk.
                Hogeschool Zuyd college MI
Onderzoek

Ga bij je zelf na:
• Over welke talenten beschik je?
• Welke heb je goed ontwikkeld?
• Welke zou je nog willen ontwikkelen?
• Welke zijn weinig of niet ontwikkeld?
                Hogeschool Zuyd college MI
De SBL competenties versus MI

Leg nu je MI naast de SBLcompetenties
• Zijn er overeenkomsten?
• Wat zijn de verschillen?
• Wat mis je nog?
• Heb je nog andere kwaliteiten die hier
 nergens onder vallen?


                Hogeschool Zuyd college MI
SBL competenties MI

  Interpersoonlijk      Verbaal / linguïstisch
  Pedagogisch         Logisch / mathematisch
  Vakinhoudelijk/didactisch  Visueel / ruimtelijk
  Organisatorisch       Muzikaal / ritmisch
  Samenwerken met       Lichamelijk / kinesthetisch
  collega’s          Naturalistisch
  Samenwerken met je     Interpersoonlijk
  omgeving
                Intrapersoonlijk
  Zelfreflectie

                    Hogeschool Zuyd college MI
MI biedt heel veel mogelijkheden

Het adoptieproject als
voorbeeld; voor elk kind
is er iets uit te halen.

  Noem min 3 MI talenten
  Welke SBL
  competenties?

               Zie: www.watzitdaar.nl

                     Hogeschool Zuyd college MI
In betekenisvolle contact:

                 werken
               zwaar werk
           wij sjouwen bomen
           mama kan het ook
                 plezier
            Hogeschool Zuyd college MI

								
To top