presentatie wout van der jagt conferentie dslb 28 okt 2008

Document Sample
presentatie wout van der jagt conferentie dslb 28 okt 2008 Powered By Docstoc
					      Geïntegreerde
doorlopende studieloopbaanbegeleiding
       mbo – hbo
     een praktische handreiking
        PROJECTGROEP
 DOORLOPENDE STUDIELOOPBAANBEGELEIDING
          DSLB

Monique de Laat      ROC A12
Wim Gerritsen       Graafschap College
Rob Verstegen       ROC de Leijgraaf
Inge Visscher       Rijn IJssel
Miek Vossen        ROC Nijmegen
Monica van Winkel     HAN

Wout van der Jagt     RxH, projectleider
     Visie/uitgangspunten

• Geïntegreerde studieloopbaanbegeleiding
• Start vroegtijdig met informatie en voorlichting
• Mbo en hbo gezamenlijk verantwoordelijk.
• RxH-partners faciliteren gezamenlijk de
 uitvoering van de DSLB
• Loopbaankeuze gericht op zowel doorstroom
 als oriëntatie werkvelden mbo/hbo
     Geïntegreerde
  studieloopbaanbegeleiding

• Organisatie instellingstypisch
• Gemeenschappelijke kenmerken:
    » Student en zijn loopbaan staan centraal
    » Doorlopend en gericht op loopbaanperspectief
    » Dialoog tussen student, opleiding en bedrijfsleven
    » Ontwikkeling competenties zelfsturing
    » Reflectie door student en feedback door slb-er
       Handreiking

•  RxH-kader als handvat eigen ontwikkeling
•  Gericht op BOL-4, breder toepasbaar
•  Ruimte voor eigen keuzes
•  Kader in schema
•  Zorg voor structureel overleg
         RxH - kader
Cruciaal vinden wij:
• Gesprek met alle studenten over doorstroom mbo-hbo
• Systematiek garandeert student loopbaangesprek
• Competentieontwikkeling sturing eigen loopbaan en
 arbeidsidentiteit
• Oriëntatiemogelijkheden mbo en hbo en hun
 werkvelden
• Heldere intakeprocedure doorstromers
  RxH – kader
 competentiewijzer

In ons begeleidingsmodel speelt de
 competentiewijzer een grote rol

 U kunt gebruik maken van de HAN-licentie
     Fontys Competentiewijzer

   http://www.fontys.nl/fcwmbo

  Nadere inlichtingen: Frank Verhoeven
Tijdpad*              WAT                   WIE                WELKE                  WANNEER
                Inhoud proces             Organisatie proces           Instrumenten                 Jaar
                                                                             cyclus
  Mbo    Start studieloopbaanbegeleiding mbo           ROC          ROC-specifiek slb-er               Continue
       Werken met portfolio* en planning                       POP                       Min 1* per jr
 jaar 1


 Wennen
  &
 Ervaren
  Mbo    Loopbaancompetenties en arbeidsidentiteit ontwikkelen  ROC Opleiding     Beroependag mbo (verschillen mbo-hbo functies)  1* per jr
       Voorlichting en oriëntatie op het hbo          Hbo ism ROC      Website www.mbonaarhbo.nl            Bijwerken 1* per mnd
 jaar 2   Zelfassessment ->competentiewijzer           ROC ism hbo      Flyer specifiek voor mbo             Bijwerken 1* per jr
       Studieloopbaangesprek, op basis (F)CW waarin:      Hbo          Voorlichting op ROC (ism oud-dln’s)       1* per jr
       Peiling ambitie om naar hbo te gaan          Slb ROC        Orientatiebijeenkomst op Hbo-locatie       Groepsbijeenkomst. 2* per jr
       Bijstelling portfolio en planning           Slb ROC        Competentiewijzer                continue
                                              Competentiewijzer                Op verzoek;
Oriënteren                                         POP*                       In elk geval eind studiejaar
  &
Verkennen
  Mbo    Vervolg jaar 2 + toevoegen:               ROC ism hbo      Doorstroommodule                 continue
       Deelnemer is bekend met Instroomeisen hbo       ROC ism Hbo      MHbo-trajecten                  trajectafhankelijk, min 1* per jr
 jaar 3                               Hbo ism ROC      proefstuderen                  min. 1* per jr
       algemene,
       domeinspecifieke                    hbo ism ROC                              min.1* per jr
Verkennen  opleidingsspecifieke competenties hbo         Hbo                                  continue
  &    Deelnemer kiest voor specifieke mbo-hbo trajecten
Verdiepen  Aanbod:
       Algemene hbo-startcompetenties voor mbo - hbo
       Voorbereiding hbo-opleidingen
       Online proefstuderen
Tijdpad*              WAT                 WIE                WELKE                WANNEER
                Inhoud proces           Organisatie proces          Instrumenten               Jaar
                                                                         cyclus


        Vervolg jaar 3 + toevoegen:           Hbo           Doorstroommodule                Min. 1 bijeenkomst en 1 gesprek
        Slb-er Hbo wordt betrokken           ROC ism Hbo       Mhbo-traject                  Min 1* per jr
  Mbo                            ROC ism Hbo       Mbo-hbo traject                Min. 1* per jr
        Deelnemer heeft gekozen voor:
  jaar 4   1.doorstroommodule mbo-hbo* of         ROC ism Hbo       POP                      Min. 1* per jr
        2.mhbo traject* of               Slb ROC/Hbo       Bijspijkermodule                continue
 Verdiepen   3.mbo - hbo traject*              Slb ROC                                rond overdracht
        4.nader verdiepen in branchevreemde overstap  Slb ROC/Hbo                              rond overdracht
   &                             Slb ROC/Hbo                              min. 1* per jr
 Knoop    definitieve keuze hbo-opleiding
        startcompetenties* in overdrachtsportfolio   Hbo
doorhakken   Aandacht voor input t.b.v. intake hbo: inhoud  ROC
        POP
        Bijspijkermodules hbo
        mbo-diploma         hbo
                      werken        startgesprek                  Slb Hbo         Portfolio                   Bij overdracht
        Overdracht portfolio              Slb Hbo/ROC       Deficiëntiemodules               Min. 1* per jr
  Hbo    Wegwerken deficiënties bij branchevreemd    Hbo           Opdrachten vanuit opleiding          Min. 1* per jr
  jaar 1   doorstromen                   Hbo           POP en portfolio                Min. 2 Slb-gesprekken per jaar
        Verder ontwikkelen leerstrategie hbo      Hbo           Terugkoppeling kwalitatieve en kwantitatieve  jaarlijks
        Voorlichting en oriëntatie werkveld hbo     Slb Hbo         studentspecifieke informatie aan ROC
        Bevestiging keuze opleiding           Slb Hbo
Bevestigen &  Zichtbaar maken eigen competentieontwikkeling  Hbo
 Integreren  Doorstroominformatie naar ROC          Hbo
        propedeuse         Associate
        degree
                     Bachelor
Tijdpad*              WAT            WIE                 WELKE         WANNEER
                Inhoud proces      Organisatie proces            Instrumenten        Jaar
                                                              cyclus        Studievoortgang             Slb-er hbo      POP                Min. 2 slb-gesprekken per jaar
        Studie- en beroepskeuze         Hbo          Portfolio
Hbo      Competentieontwikkeling                    Gesprekken slb-er
jaar 2     Associate degree       Bachelor             groepsgesprekken
                      Werken
Integreren
  Hbo    Vervolg jaar 2:             Slb-er hbo      POP                Min. 2 slb-gesprekken per jaar
        Studievoortgang                        Portfolio
  Jaar 3                                  Gesprekken slb-er
        Studie- en beroepskeuzes
        Competentieontwikkeling                    groepsgesprekken
        toevoegen:
 Verdiepen   Zelfprofilering
   &
 verbreden
  Hbo    Vervolg jaar 3:             Slb-er hbo      POP                Min. 2 slb-gesprekken per jaar
        Studievoortgang             Hbo          Portfolio
  Jaar 4                                  Gesprekken slb-er
        Studie- en beroepskeuzes
        Competentieontwikkeling                    groepsgesprekken
        Zelfprofilering
consolideren  Bachelor           Masters
                       Werken
  Toolkit studieloopbaanbegeleiding

•  Ter ondersteuning van het kader is een toolkit
   studieloopbaanbegeleiding ontwikkeld.
•  Ingedeeld volgens 6 loopbaanthema’s
•  De achtbaan van de
   studieloopbaanontwikkeling
       De loopbaanthema’s

1.  Wie ben ik, wat kan ik?        Mijn capaciteiten.
2.  Wat wil ik, wat past mij?       Mijn motieven.
3.  Hoe leer ik op een goede manier?    Mijn leerstrategie.
4.  Wat is mogelijk?            Oriëntatie op
                         opleiding,werkveld
5.  Hoe realiseer ik mijn loopbaandoelen? Mijn loopbaansturing.
6.  Hoe laat ik zien wat ik kan en wil?  Mijn zelfprofilering.
De achtbaan
        De toolkit
• Aanvulling op de competentiewijzer
• Basisvulling door projectgroep
• Verdere invulling door instellingen op
 aangeven slb-ers.
• Structureel uitwisseling tussen instellingen
 in overleggroep DSLB-toolkit
  Inhoud toolkit

Voorbeeld Graafschapcollege
   (CONCEPTFASE)

      GC
      UITROL
• PILOT IN SECTOR ECONOMIE
• CONCRETISERING NOVEMBER 2008 –
 MAART 2009
• IMPLEMENTATIE EN 1E UITVOERING
 VANAF MAART 2009
• OVERDRACHT NAAR ANDERE
 SECTOREN VANAF SEPTEMBER 2009

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:25
posted:6/14/2012
language:
pages:18