PMM Simple Document Template - DOC

Document Sample
PMM Simple Document Template - DOC Powered By Docstoc
					          Administratie van de Patrimonium Documentatie
                                         Migratie Strategie
                                        Author: Philippe Spaas
                                        Owner: Philippe Spaas
                                       Customer: FOD Financiën
Document:  a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc                   Date: 22-06-2004
Path:    C:\Docstoc\Working\pdf\a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc          Version: V0.3
Owner:   Philippe Spaas                                Status: Approved
Subject:  Migratie Strategie                                Page 1 of 20
            Administratie van de Patrimonium Documentatie


Document History

Document Location
This is a snapshot of an on-line document. Paper copies are valid only on the day they are printed. Refer
to the author if you are in any doubt about the currency of this document.

The source of the document will be found in C:\Documents and Settings\Administrator\My
Documents\$user\Projects\FOD Financien\Patris - Migratie Strategie - v0.3.docRevision History
Date of this revision: 08-06-2004             Date of next revision  (date)


Revision  Revision  Summary of Changes                           Changes
Number   Date                                       marked
 v0.1   18/06/04  Eerste uitwerking                              N
 V0.2   21/06/04  Finalisering van het document                        N
 V0.3   22/06/04  Voorbereiding publicatie                          N
Approvals
This document requires following approvals. Signed approval forms are filed in the Quality section of the
PCB.

Name             Title
 (name)             (title)Distribution
This document has been distributed to

Name             Title
 (name)             (title)
Document:   a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc                   Date: 22-06-2004
Path:     C:\Docstoc\Working\pdf\a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc          Version: V0.3
Owner:    Philippe Spaas                                Status: Approved
Subject:   Migratie Strategie                                Page 2 of 20
                Administratie van de Patrimonium Documentatie


Contents
1.   Inleiding .................................................................................................................. 4
2.   Doel van de Migratiestrategie ................................................................................. 5
3.   Business Prioriteiten ............................................................................................... 6
4.   ICT Richtlijnen ........................................................................................................ 8
5.   Aanpak ................................................................................................................... 9
 5.1    Principes ......................................................................................................................................... 9
 5.2    Projecten gebaseerd op workflow/dossierbehandeling .................................................................. 9
 5.3    Data integratie, reconciliatie en migratie projecten ....................................................................... 10
 5.4    Gemeenschappelijke aspecten van alle projecten ....................................................................... 10
6.   Uitwerking Ontwikkelingsstrategie GSPD ............................................................. 11
 6.1    Cluster A: Opbouw van de gegevens en processen betreffende de Onroerende Goederen ....... 11
 6.2    Cluster B: Opbouw van de gegevens en processen betreffende de Roerende Goederen .......... 14
 6.3  Cluster C: Opbouw van de gegevens en processen betreffende de Onroerende Goederen
 (Shape & Schepen) .................................................................................................................................. 14
 6.4    Cluster D: Diversen ....................................................................................................................... 15
 6.5    Overzicht van de geïdentificeerde projecten ................................................................................ 18
 6.6    Geïdentificeerde projectclusters ................................................................................................... 19
7.   Appendix – Overzicht van de huidige applicatie portfolio...................................... 20
Document:      a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc                                       Date: 22-06-2004
Path:        C:\Docstoc\Working\pdf\a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc                              Version: V0.3
Owner:       Philippe Spaas                                                    Status: Approved
Subject:      Migratie Strategie                                                    Page 3 of 20
           Administratie van de Patrimonium Documentatie


1. Inleiding
Dit document beschrijft een gefaseerde, projectmatige aanpak van de ontwikkeling van het Geïntegreerd
Systeem voor Patrimonium Documentatie (verder afgekort als GSPD). Het GSPD wordt verder
beschreven in het ‘Applicatie en Technische Architectuur’ document opgeleverd door de voorstudie
‘Patris’.
Het doel van dit document is om de ICT beperkingen van toepassing op de ontwikkeling van het GSPD te
documenteren en de context van de verschillende geïdentificeerde projecten in kaart te brengen. Dit laat
toe om duidelijk aan te geven waar de vrijheidsgraden liggen in het prioritiseren van de verschillende
projecten zodat de prioritisatie beslissingen rekening houden met deze beperkingen.
Hoofdstuk 2 beschrijft de aanpak gevolgd voor het bepalen van de strategie voor de opbouw van het
GSPD.
Hoofdstuk 3 beschrijft de business prioriteiten en hoofdstuk 4 brengt de ICT richtlijnen in kaart. Hoofdstuk
5 documenteert de aanpak die gebruikt werd tijdens de definitie van de voorgestelde projectstructuur.
De verschillende project sequenties worden verder uitgediept in hoofdstuk 6.
In appendix wordt een overzicht gegeven van de huidige applicatie portfolio gebaseerd op het ‘Patris – As
Is Synthese’ - document.
Document:   a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc                    Date: 22-06-2004
Path:     C:\Docstoc\Working\pdf\a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc          Version: V0.3
Owner:    Philippe Spaas                                 Status: Approved
Subject:   Migratie Strategie                                 Page 4 of 20
                                                                                                         Administratie van de Patrimonium Documentatie


 2. Doel van de Migratiestrategie
 De migratiestrategie documenteert de mogelijke sequenties van projecten ter oplevering van het GSPD
 rekening houdend met de ICT beperkingen. Op basis van de business prioriteiten kan dan een
 gefundeerde prioritisatie gemaakt worden van de verschillende projecten telkens rekening houdend met
 de ICT beperkingen.
 De vertrekpunten van deze migratiestrategie zijn
                                        Het resultaat van de analyse van de huidige applicatie portfolio (AS-IS) die de processen van de
                                        Administratie van de Patrimonium Documentatie ondersteunen.
                                        Het Geïntegreerd Systeem voor Patrimonium Documentatie zoals gedocumenteerd in het
                                        Applicatie en Technische architectuur document (TO-BE)
                                                                                                                             invorderings                                                                                      Nationaal
                                                                                                                             mogelijkheden
                                     Rijks-                                                                                                                                                           VLM          Gewesten       Geografisch
                           Manuele                                                                                                                                                                                           Instituut
                                     Register
                          Opzoeking                                                                                    Lijst van
                                                                                                                 niet-betalers
                                                                            Kantoor

           Pay                         KBO
            to      $

                                           Extract RR
                                                                                                                                                      Lijst van
           Getuigschrift                                                                       Lijst Overledenen                             EBI
                                                                                                                                                     Overledenen
                                                                      Fonetische
                                                                      Opzoeking
                                           Historiek Vennootschappen                                                                                               Mov-Signa       Kantoren v.h.
                                                                                                                      Geplande Terugbetalingen
                                                                                                                          (BTW/DB)                                     Kadaster

                                                                                                                                                                                                                      Consultatie van
               Aktes,       Hypotheek Kantoor     Extract                                                                                                                                                                             Documentatie
               Analyses                                                                                                                                                                                                     Archief

                                                                                                                                                                                                        Geografisch
                                                                   TP385         TP380                                                     TP480                                                                                     SCAN-CM
                           Hypo                            TP390                              Ophalen NN voor             TP430                                Beveiliging                                                 Informatie Systeem
              Niet-OCR Scan                                              Roerend       Roerend                                                   Niet-Invdb.
                                                       Vennootsch                              Niet-Ingezetenen            Concessies                                               PARU             PERU        LOCU
                                                                   Bezit RP       Bezit NP                                                  Schulden        CA-TopSecret

Federatie van                               TP410                                                           TP230              Lijst van
 Notarissen               Data op niveau         Gebruikers                                                         Signaletiek             Niet-                         Cadnet/Loco
                     van kantoor           Profielen                                                         Niet Ingez.            Betalers                        (Onroerend)                                                      Adressen
 Lijst van                                                                                                                                                                                                     Gebouwen
                                                                                                                                                                                                           Percelen             Gescande
 Notarissen          Scans        Repertori
               (Aktes...)       um                                                                                                                                                                               Kadastrale Eenheid        Hypothekaire
                                                                                                                                                                                                           Plan van Landmeter        Documentatie
                                                                                                                                                                          Zakelijk
                                                                                                                                                                          Recht
                                                                             Roerend         Infor                 Concessie        Betaalberichten/
 Hypo-DB           Notaris       Signaletiek     Gebruikers     Straten/      Vennoot-     Signaletiek                             Niet
                                                                              Bezit        (Externe                 houders          Betalingen
 Centraal          (Historiek)      NP,RP,ME       Profielen     Gemeenten      schappen                                      Ingezetenen                                                                                                GIS                   Gescande
                                                                                         Bron)                 invrd. rek                               Historische                                  ZLC/ZSI
                                                                                                                                                Gegevens        ZDO        ZPA        ZPE                       Data                   Losse
                                                                                                                                   Concessiehouders                                            Onroerend
     Notarissen                                                                                                                                      (Microfiches)      Dossiers     Percelen     Eigenaars                                          Rekeningen
                                                                                                                                                                                        Goed
   In/Over
  Schrijvingen
                                     Manueel registreren
                                     van performantie                               Performantie DGOAP, mutaties & schattingen, afwezigheden, bezwaren
                                                                                                                                                                           Batch
           Prestatie Beheer
           + Klantenkennis                                                                                                                                                        Export         Notificatie
                          Performantie                                                                                                                             Statistiek/
                                                              Performantie van Registratiekantoor (m.b.v. LOCO)                                                                                    Externe        Belastings-
               TBT-        Hypotheekkantoren                                                                                                                            Controles
                                                                                                                                                                          Systemen         Plichtige
               Hypo
                                                                                                                                                                                                        Regionaal Kantoor (1)    Kantoor

               TBT-           UniCad/
              Kadaster          Stat-TBT                                                                              Prix                                                                                           Beheer         Beheer
                                                                                                TP-Alim
                                                                                                             Courant                                                                                         gebouwen v.       Aangiften
                                                                                                                                                                                                          SHAPE         VZWs
                                       Data-Entry                                                                                                          Inschrij-
               STATIS                                                                                                               Admini-                          Persoon           Plan      Schets
                                                                                                                                         Kantoor          ving                                                      GENERAL (DOS)
                                                                                                                                stratie
 Beheerders
 (vb. Directie)
               Register
              Bezwaren                                                                     220 (Plus)                                                                  Eigend.
                                                                                       Bouwverg.                                                           Schip                                                   Briefwisseling    Briefwisseling
                                                                                                                                Dienst
                                                                                                                                         Bevoegd-                  relatie         Perceel
               TBT-                                                                                                                         heid
                                                         Indienen + opvolging
              Registratie
                                                         bouwvergunningen
                                                                                                             Ambtenaar                                       Inschrijving
                                                                                                                                   Toepassing                  vaartuig                  Toepassing
           Boekhouding & Niet-                                                                                                               Annuaire/                (binnensch.)                 Landmeter
                                                                      Gestr. Aangifte Nalatenschap
           Performantie Gebonden                                                                                                             Adressengids                                       Plannen                            Kantoor
                                                                                                      Verzamelen      Aangifte
           Statistiek    Heffingen op                                                                             Informatie      vereist?
                             Registraties              Type                                                                                                                                                                     Berekening
              Compta-          Compta-                 Antwoorde                                                                                                                                              Beheer        Berekening
                                                                                                                                                                                                                        Erfenisrechten
              Cappoen          Cappoen                   n
                                                                                                       Capteren      Berekenen                                                                              gelden        Verkoops-
                                                                                                                                                                                                                         niet-beurs
              (Directie)        (Kantoren)                                                                       aangifte      Suc-Recht                                                                              faling        Rechten
                                                                                                                                                                                                                          aand.
                           Heffingen op                               Kennisgeving van               Staat van
                                                                 overlijden                                                                                    Maritiem                                              GENWIN (Windows)
                           Extracten                                                      Overlijden
              Comptext                                                                                                           Functionaris  Notaris  Burger           Kantoor (Apen)             Kantoor   Landmeter
                                                Ambtenaar
                                                                                                                                               Betaling      Beheer                             Betaling
                                         Behandeling van
                                                                                                                                                                              Beheer
                                                                                                                                                        Administratieve
                                          Bezwaar                                                                                                                               Penale Boetes
                                                                                                                                                         Boetes       Ambtenaar
                Pay
                to      $
                                                Toepassing                   Banken/           Directe                                                         Melding
                                                Behandeling                 Verzekeringen        Belastingen                Nabestaanden   Notarissen                          administratieve
                 Bezwaar                                                                                                                              boete
                 Kadaster                                       Gemeenten
  Indiener                                                                                                                                                                             Extract van
 Bezwaarschrift                                      Beslissing                                                                                                                                 Vonnis
                                                                                                                                                                                           Betalings
                                         Workflow Bezwaren                                                                                                                                          Verzoek
                                                                                                                                                         Bevestiging             Lijst van niet
                                                                                                                                                                          betaalde boetes
                                                                                                                                                         Betaling                                                                                                                      Bulk Data Import                                                         Bulk Data Export                      Presentatie Laag
                                                                                                                                                                 FOD-Economie
                                                                                                                                                                  FOD-Justitie                                                              Data Import       BisRegister Reconciliatie  Rijksregister Reconciliatie  KBO Reconciliatie                                              DWH-Risicobeheer
                                                                                                                                                      Boete                                                                                                                                                    TBT Extractie     NIS Extractie
                                                                                                                                       Vennootschap        Laattijdige                                    Veroordeelde                                                                                                                                  Extractie
                                                                                                                                                     balans
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Data Export

                                                                                                                                                                                                                                     Toepasselijk voor                                                                                                                               Externe Presentatie     Interne Presentatie
                                                                                                                                                                                                                                                                  Ondersteunende Workflow - Data Reconciliatie
                                                                                                                                                                                                                                     Banken, VLM, Fod
                                                                                                                                                                                                                                                                      gerelateerde Anomalieën
                                                                                                                                                                                                                                    Justitie, Dominique,
                                                                                                                                                                                                                                    Dorothee, Fod Econ,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Data Export componenten worden
                                                                                                                                                                                                                                      Federatie v/d                                                                                  Extractie Basisinformatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      voorzien voor Dorothee. FedCom,
                                                                                                                                                                                                                                     Notarissen, DWH-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       OVAM, Federatie Notarissen,                  Aangeroepen
                                                                                                                                                                                                                                    Risicobeheer, Griffie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Gemeenten, Gewesten                      vanuit
                                                                                                                                                                                                                                                                         Data Reconciliatie                                                                                                    verschillende
                                                                                                                                                                                                                                                                       gerelateerde Anomalieën                                                                                                   componenten
                                                                                                                                                                                                                                      Toezichtslaag Transactionale                                         Beheer van de Patrimonium Documentatie                                 Informatie Aflevering ivm                        Referentiele
                                                                                                                                                                                                                                         Kunnen betrekking
                                                                                                                                                                                                                                         hebben op elke
                                                                                                                                                                                                                                   Ondersteunende
                                                                                                                                                                                                                                                  Gegevenslaag                         Ondersteunende
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Workflow –
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ondersteunende
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Workflow –                                Patrimonium                        Gegevenslaag
                                                                                                                                                                                                                                              actie ondernomen                                                            Aanvragen tot
                                                                                                                                                                                                                                    Workflow –        t.o.v. het                          Beheer Overheidsgoederen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  bijwerken van                                                              Patrimonium Documentatie
                                                                                                                                                                                                                                    Geschillen       Patrimonium                                                                                               Ondersteunende
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 het Patrimonium                                                                 Organisatie
                                                                                                                                                                                                                                                            Uniek Dossier                                                                                  Workflow –
                                                                                                                                                                                                                                                             (NP, RP)     Vanuit de                                                        Aanvragen tot het
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Beheer Overheidsgoederen                                        Aflevering Patrimonium
                                                                                                                                                                                                                                                 Geschillen                meeste                                                          bijwerken van           Documentatie
                                                                                                                                                                                                                                                                     componenten       Dossierbeheer –                                          het Patrimonium
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Dossierbeheer –
                                                                                                                                                                                                                                   Dossierbeheer –                                     Beheer Overheidsgoederen                                                                                             Referentiegegevens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Aanvragen tot het                                         Aflevering Patrimonium
                                                                                                                                                                                                                                    Geschillen                                                                                                                                                 Landmeters
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  bijwerken van                                             Documentatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 het Patrimonium                           Dossierbeheer –
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Hypotheek,         Waardering
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Registratie,     Aflevering Patrimonium
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Successie         Documentatie                                Prijslijst

                                                                                                                                                                                                                                   Ondersteunende                                           Ondersteunende
                                                                                                                                                                                                                                    Workflow –                                                                      Bijwerken van het
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Workflow –                      Patriumonium
                                                                                                                                                                                                                                    Bezwaren                    Uniek Patrimonium Dossier             Bijwerken van
                                                                                                                                                                                                                                                                                    het Patrimonium                                                                                            Referenties Arbiters,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Dossierbeheer –                                                                              Vrederechters, Experten
                                                                                                                                                                                                                                                 Bezwaren                                             Bijwerken van
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 het Patrimonium
                                                                                                                                                                                                                                   Dossierbeheer –
                                                                                                                                                                                                                                    Bezwaren
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Referentiegegevens ivm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Waarderingen Roerende Goederen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Opmeten en Waarderen van het Patrimonium
                                                                                                                                                                                                                                                                                Ondersteunende                         Ondersteunende
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ondersteunende
                                                                                                                                                                                                                                   Ondersteunende                                        Workflow –                           Workflow –
                                                                                                                                                                                                                                    Workflow –                   Beheer van Fiscale Balansen                                                                          Workflow –                             Referentiegegevens ivm
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Waardering                           Opmeting
                                                                                                                                                                                                                                    Klachten                                                                                                           Waardering                           Waarderingen Onroerende Goederen
                                                                                                                                                                                                                                                                               Roerende Goederen                       Onroerende Goederen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Onroerende Goederen
                                                                                                                                                                                                                                                 Klachten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Waardering                             Opmeting
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Waardering
                                                                                                                                                                                                                                                                                               Roerende Goederen                        Onroerende Goederen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Onroerende Goederen      Type Documenten
                                                                                                                                                                                                                                   Dossierbeheer –                                      Dossierbeheer –                        Dossierbeheer –
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dossierbeheer –
                                                                                                                                                                                                                                    Klachten                                         Waardering                           Opmeting
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Waardering
                                                                                                                                                                                                                                                                               Roerende Goederen                       Onroerende Goederen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Onroerende Goederen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Referenties Advocaten
                                                                                                                                                                                                                                      Niet - Fiscale Inning & Invordering                                  Fiscale Inning & Invordering                        Niet - Fiscale Proceslaag                     Ondersteunende Diensten Laag
                                                                                                                                                                                                                                             Inning                 Invordering &                   Inning                Invordering &
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Levering & Distributie
                                                                                                                                                                                                                                                                  Vervolging                                       Vervolging

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Deze structuur wordt opgebouwd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Niet-Fiscaal Proces                              Aangeroepen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           voor elk niet - fiscaal proces (Huur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     vanuit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Concessies, Penale Boeten,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   verschillende
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Administratieve Boeten,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   componenten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Griffierechten …)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Planning
                                                                                                                                                                                                                                      Ondersteunende Workflow –           Ondersteunende Workflow –            Ondersteunende Workflow –       Ondersteunende Workflow –
                                                                                                                                                                                                                                           Inning                Invordering & Vervolging                 Inning            Invordering & Vervolging
 Behalve een projectmatige en stapsgewijze aanpak van de ontwikkeling van het GSPD, is er ook
 ondersteuning nodig d.m.v. standaarden en ontwikkelingsprocessen. Deze standaarden en processen
 betreffen o.a. de volgende aspecten
                                                            -               Standaard benadering voor ontwikkelingsomgeving en standaarden (vereisten i.v.m.
                                                                           modelleringomgeving en standaarden, documentatie, handleidingen, versiebeheer,
                                                                           releasebeheer, opvolging van bugs, build procedures, …)
                                                            -                   Standaard omgevingen
                                                            -               Vastgelegde procedure te volgen bij overgang tussen ontwikkeling en productie
                                                                           (aanvulling van het productie handboek)
 Document:                                                                 a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc                                                                                                                                                                                                                                                       Date: 22-06-2004
 Path:                                                                   C:\Docstoc\Working\pdf\a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc                                                                                                                                                                                                                                             Version: V0.3
 Owner:                                                                   Philippe Spaas                                                                                                                                                                                                                                                                    Status: Approved
 Subject:                                                                  Migratie Strategie                                                                                                                                                                                                                                                                    Page 5 of 20
           Administratie van de Patrimonium Documentatie


3. Business Prioriteiten
De business prioriteiten werden vastgelegd tijdens een gesprek met Dhr. De Brone.

De voornaamste objectieven voor het Geïntegreerd Systeem laten zich samenvatten onder de algemene
noemer van de verbetering van het beheer van de patrimoniale documentatie. Deze verbetering zal
gerealiseerd worden door:

    de dienstverlening aan de gebruikers te verbeteren

    aan de behoeften van de externe partners tegemoet te komen en nauwer met hen samen te
    werken

    de momenteel niet geïntegreerde documentatie bijgehouden door de onderscheiden sectoren
    van de Algemene Administratie van de Patrimonium Documentatie (AAPD) te integreren

    de achterstand in de bijwerking van de patrimoniale documentatie aangaande de onroerende
    overdrachten te verminderen en deze documentatie zodoende beter te laten overeenstemmen
    met de juridische realiteit en alzo een verhoogde juridische zekerheid te bieden

    de procedures van bijwerking te rationaliseren

    de aflevering van informatie (kadastrale uittreksels, getuigschriften, ..) te versnellen

De patrimoniale informatie zal toegankelijk zijn voor de traditionele klanten van de AAPD - de andere
besturen, de notarissen, de gerechtsdeurwaarders, enz. - maar ook voor talrijke andere Belgische
actoren : de universiteiten, de vastgoedsector, de studiebureaus, de politieke besluitvormers, enz. De
informatie zal beschikbaar gesteld worden via de moderne communicatietechnieken (Internet, e-
government) hierin ondersteund door het Communicatie Centrum van Fod Fin (CCFF) dat niet alleen zal
zorgen voor de toegankelijkheid, maar ook voor de vertrouwelijkheid in het kader van de regels ter
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De oprichting van een patrimoniale gegevensbank vindt haar rechtvaardiging in de herdefinitie van de
opdracht van de AAPD, in het Copernicusplan en Coperfin. De Copernicus hervorming heeft als doel de
dienstverlening van de federale administratie aan de burger te verbeteren. De doelstellingen van de
gegevensbank dragen bij tot de verwezenlijking van de algemene principes van Coperfin, zoals:

    de rechtszekerheid en de transparantie van de administratie waarborgen

    de dienstverlening als een goede huisvader beheren

    een klantgerichte en professionele dienstverlening

Dhr. De Brone geeft de volgende prioriteiten voor het migratieplan aan :

    1ste objectief: integratie registratie en kadaster (de automatisering van de aanlevering van
    gevraagde mutaties inbegrepen (momenteel ondersteund via het formulier 60). Dit ondersteunt
    het streven naar een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld van de realiteit.

    2de objectief: centralisatie van de hypothecaire gegevens, integratie van de hypotheken. De
    centralisatie van de gegevens zal ook de exploitatie ervan vergemakkelijken door alle
    ambtenaren van Patrimonium Documentatie.

Andere beschouwingen betreffen:

    het verleden (archief) wordt niet systematisch meegenomen maar moet wel consulteerbaar
    blijvenDocument:   a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc                       Date: 22-06-2004
Path:     C:\Docstoc\Working\pdf\a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc             Version: V0.3
Owner:    Philippe Spaas                                    Status: Approved
Subject:   Migratie Strategie                                    Page 6 of 20
           Administratie van de Patrimonium Documentatie

    het is belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de evolutie van het wettelijk kader en dat de
    IT ondersteuning van de hypotheken mee evolueert met dat wettelijk kader

    de huidige archiveringsbenadering wordt verder meegenomen

    de nadruk ligt op de verdergaande evolutie van de elektronische captatie van gegevens

    de analyse van de akte die gebeurt moet tezelfdertijd verschillende doelen dienen zodat 1
    analyse voldoende is i.p.v.de 3 analyses van de akte die in de huidige omgeving uitgevoerd
    moeten worden:

De business voordelen zijn:

    herleiden van 3 analyses naar 1 analyse van de akte

    meer consistente en relevante info

    besparing in termen van opslag (door informatisering van de papierberg)

    verhoogde toegankelijkheid van de informatie

    grotere efficiëntie, hogere rechtszekerheid, creatie van het enig loket (zodat een notaris al zijn
    interacties via een loket kan afhandelen i.p.v. verschillende diensten te consulteren)

    een geïntegreerd zicht op alle relevante informatie voor de notaris
Document:   a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc                    Date: 22-06-2004
Path:     C:\Docstoc\Working\pdf\a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc           Version: V0.3
Owner:    Philippe Spaas                                 Status: Approved
Subject:   Migratie Strategie                                 Page 7 of 20
           Administratie van de Patrimonium Documentatie


4. ICT Richtlijnen
De uitbouw van de elektronische en gestructureerde aanlevering van gegevens is een algemene tendens
binnen Fod Fin die zich, in lijn met de business prioriteiten, zal verder zetten. Deze evolutie zal toelaten
om de doorlooptijd te verminderen tussen het neerleggen van een akte en het effectief doorvoeren van
de erin beschreven mutaties zoals beschreven in de Coperfin BPR.
Vanuit het ICT perspectief zal het toekomstige Geïntegreerd Systeem voor Patrimonium Documentatie
een grondige herziening zijn van het huidige ICT landschap. Op ICT niveau werden de volgende
richtlijnen m.b.t. de realisatie van het geïntegreerde systeem gedefinieerd:
    Uitfazering van alle mainframes
    Alle applicaties zullen naar de nieuwe architectuur overgezet worden
    Het systeem moet op internet technologieën gebaseerd worden
    Thin-clients hebben de voorkeur vanwege het sterk vereenvoudigde software distributie proces
    Normalisatie van de functionaliteit: er moet naar de uitbouw van een componenten gebaseerde
    architectuur gestreefd worden
Document:   a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc                    Date: 22-06-2004
Path:     C:\Docstoc\Working\pdf\a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc          Version: V0.3
Owner:    Philippe Spaas                                 Status: Approved
Subject:   Migratie Strategie                                 Page 8 of 20
           Administratie van de Patrimonium Documentatie


5. Aanpak

5.1 Principes
De voorgestelde aanpak is gebaseerd op een aantal principes:
    Voorkeur voor het opbouwen van het Uniek Patrimoniaal Dossier vooraleer de processen te
    integreren (nadruk op het opbouwen van een geïntegreerd gegevensmodel)
    Opbouwen elektronische dossiers: eerst opbouwen voor de componenten van de ‘Opmeten en
    Waarderen van het Patrimonium‘ laag (aangezien deze de basis diensten ondersteunen) en dan
    deze te laten integreren in elektronische dossiers die een uitgebreider stuk van het volledige
    proces omvatten
    Elektronisch en gestructureerd aanleveren van de aanvragen tot het bijwerken van het
    Patrimonium (i.e. automatisering van de inputkanalen), hetgeen zal bijdragen tot de verhoogde
    rechtszekerheid van de patrimoniale gegevensbank
Deze principes structureren de opbouw van de planning die uiteengezet wordt in de volgende
hoofdstukken.
Voor wat betreft de implementatieprojecten moet er gewaakt worden over de volgende punten:

    het moet gaan over realistische projecten

    de ondersteuning van de dagdagelijkse werkzaamheden moet gewaarborgd blijven

Ook moet ervan uit gegaan worden dat DWH-Risicobeheer, TBT, Multikanalen, etc.. deel zullen
uitmaken van de 2de golf - eerst moet ernaar gestreefd worden om de gegevens volgens het
geïntegreerde model op te slaan.

Twee verschillende types projecten kunnen onderscheiden worden in de opbouw van het GSPD:
projecten gebaseerd op workflow en/of dossierbehandeling (type I) en data integratie, reconciliatie- en
migratieprojecten (type II). Het Hermes project, zoals momenteel gedefinieerd op het niveau van Fod Fin,
zal hier niet verder besproken worden hoewel het ook de basis legt van het Uniek Patrimonium Dossier
via de definitie de signaletiek op het niveau van Fod Fin via het Uniek Dossier.5.2 Projecten gebaseerd op workflow/dossierbehandeling
Projecten gebaseerd op workflow en/of dossierbehandeling (type I) zijn bijvoorbeeld systemen ter
ondersteuning van Waardering, Opmeting en Bijwerken Patrimonium.
Deze type I projecten gaan uit van de volgende assumpties:
    Workflow en dossierbeheer zijn beschikbaar en de gebruiksstandaarden zijn gedefinieerd, de
    gebruiksstandaarden omvatten de definitie van de organieke structuur van het Fod Fin en de
    affectatie van ambtenaren in deze structuur.
    Standaard betreffende de geïntegreerde werkomgeving is gedefinieerd
    Aanlevering van risicoprofielen vanuit DWH-Risicobeheer
    Ontwikkelingsstandaarden en -ondersteuning zijn gedefinieerd
De karakteristieken van type I projecten zijn:
    Automatisatie van typische manuele processen via workflow- en dossierbeheerstechnologie met
    vooral interacties met het Uniek Patrimonium Dossier
Document:   a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc                  Date: 22-06-2004
Path:     C:\Docstoc\Working\pdf\a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc         Version: V0.3
Owner:    Philippe Spaas                               Status: Approved
Subject:   Migratie Strategie                               Page 9 of 20
             Administratie van de Patrimonium Documentatie

    Workflows (en dus ook de elektronische dossiers) kunnen voortgezet worden in andere
    applicatieve componenten (i.e. in andere functionele domeinen)5.3 Data integratie, reconciliatie en migratie projecten
De type II projecten, data integratie, reconciliatie- en migratieprojecten zijn bijvoorbeeld projecten die
raken aan het Uniek Patrimonium Dossier. Aangenomen wordt dat de ontwikkelingsstandaarden en
ontwikkelingsondersteuning gedefinieerd werden. De karakteristieken van dit type projecten zijn:
    Data integratie, reconciliatie en migratie bij het opbouwen van het Uniek Patrimonium Dossier
    Projecten betreffende het Uniek Patrimonium Dossier kunnen stap per stap opgebouwd worden,
    bijv. eerst het onroerend gedeelte en dan het roerend gedeelte
Volgende principes gelden voor data integratie, reconciliatie- en migratieprojecten:
    Definitie van 1 globaal toegangspunt (geleidelijk uitgebouwd op grond van de behoeften van
    individuele projecten) dat de coördinatie op zich neemt (met behulp van CCFF) van de
    verschillende benodigde gegevenstoegangen
    De toegang tot een gegevensbron gebeurt via een data access laag (DAL) zodat abstractie wordt
    gemaakt van de onderliggende gegevensstructuur/navigatie
    Bij reconciliatie van gegevens (problematiek integratie CadNet & Loco & Hypotheken):
      o   als er vanuit gegaan kan worden dat inconsistente gegevens automatisch kunnen
         geïdentificeerd worden maar niet automatisch opgelost kunnen worden kan er een
         aanpak van geleidelijke synchronisatie voorgesteld worden waarbij:
              hetzij de mogelijk conflicterende informatie wordt opgehaald en ter correctie
              aangeboden bij een zoekopdracht
              hetzij de conflicterende informatie via batch jobs wordt opgehaald (volgens
              verschillende criteria) en als anomalieën in het workflow systeem geïnjecteerd
              zodat ze expliciet kunnen behandeld worden
Deze laatste benadering heeft als voordeel dat de anomalieën naar specifieke kantoren van de registratie
of kadaster kunnen verzonden worden waar de kennis ter zake aanwezig is om ze te behandelen.5.4 Gemeenschappelijke aspecten van alle projecten
Een aantal thema’s komen terug in elk project gezien hun centrale rol in zowel Coperfin I als in de
toekomstige architectuur. Elk project zal behoeften hebben in termen van:
      -   Het Uniek Patrimoniaal Dossier
      -   Bulk data import
      -   Bulk data export
      -   Referentiële gegevens
      -   Presentatie
Tijdens de ontwikkeling van het GSPD wordt als algemeen principe aangenomen dat alle ontwikkelingen
voor bovenstaande aspecten aangevat worden in de projecten zelf in lijn met de toekomstige
architectuur. Dit betekent dat het Uniek Patrimonium Dossier verder wordt uitgebouwd al naargelang
bepaalde gegevens nodig zijn voor een project en in zoverre deze gegevens onder de
verantwoordelijkheid van de Administratie van de Patrimonium Documentatie vallen.
Document:    a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc                    Date: 22-06-2004
Path:      C:\Docstoc\Working\pdf\a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc           Version: V0.3
Owner:     Philippe Spaas                                 Status: Approved
Subject:    Migratie Strategie                                 Page 10 of 20
            Administratie van de Patrimonium Documentatie


6. Uitwerking Ontwikkelingsstrategie GSPD
Een analyse van de benodigde projecten wees uit dat er verschillende mogelijke project sequenties zijn.
In elke sequentie zit een reeks van projecten die onderling afhankelijk zijn. Een project cluster is een
geheel van projecten die nauw bij elkaar aanleunen en die samen tot een specifiek business objectief
bijdragen. Sommige projecten in een project cluster kunnen in parallel uitgewerkt worden. In dit hoofdstuk
bouwen we het volledige projectplan op ter realisatie van het GSPD. Elk van de stappen wordt verder in
dit hoofdstuk beschreven:
       -  Cluster A: Opbouw van de gegevens en processen betreffende de Onroerende
         Goederen
       -   Cluster B: Opbouw van de gegevens en processen betreffende de Roerende Goederen
       -  Cluster C: Opbouw van de gegevens en processen betreffende de Onroerende
         Goederen (Shape & Schepen)
       -   Cluster D: Diversen
Deze benadering optimaliseert het aantal mogelijke vrijheidsgraden voor de uiteindelijke prioritisering
door de business. De project sequenties worden gebaseerd op ICT beperkingen en geven aan dat de
projecten in de tijd t.o.v. elkaar kunnen verschoven worden zolang de aangegeven volgorde relaties
gerespecteerd worden. Deze vrijheidsgraden geven de business de nodige flexibiliteit in het uitwerken
van de planning van de opbouw van het geïntegreerde systeem.
De volgende paragrafen beschrijven de projecten en de onderlinge afhankelijkheden in elke cluster in
meer detail. De beschrijving gebruikt de volgende conventies:
Successie

                               geeft een geïdentificeerd project weer


 Fundament
    -
 Uniek Dossier

                               geeft een geïdentificeerd project aan dat meerdere
                               malen in de project opbouw verschijnt


                               geeft een afhankelijkheid aan tussen 2 projecten,
                               de componenten opgeleverd door het project aan
                               het einde van de pijl maken gebruik of bouwen
                               voort op de component opgeleverd door het project
                               aan het begin van de pijl.
Fundament Uniek Dossier                   een project wordt weergegeven in een cursief
                               lettertype
6.1 Cluster A: Opbouw van de gegevens en processen betreffende
  de Onroerende Goederen
Deze cluster van projecten dekt de volgende business objectieven af:
    Uitbouw van het geïntegreerde gegevensmodel dat de hypotheken, het kadaster en de registratie
     zal ondersteunen
Document:    a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc                     Date: 22-06-2004
Path:      C:\Docstoc\Working\pdf\a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc           Version: V0.3
Owner:      Philippe Spaas                                  Status: Approved
Subject:     Migratie Strategie                                 Page 11 of 20
              Administratie van de Patrimonium Documentatie

    Creatie IT ondersteuning van de aanlevering van elektronische en gestructureerde berichten met
     aanvragen tot wijziging van het patrimonium
    Uitbouw geïntegreerde processen ter ondersteuning van de integratie tussen hypotheken,
     kadaster en registratie
De basis voor de project sequentie in deze cluster is het project Fundament van het Uniek Dossier zoals
gedefinieerd op het niveau van het Fod Fin. Dit project zal niet alleen het beheer van het extract uit KBO,
het RR en het BisRegister omvatten maar ook rekening moeten houden met een aantal gegevens die
relevant zijn voor het GSPD, zoals:
    de huidige functionaliteit van :

       o   TP230

       o   TP390

    de rollen van

       o   eigenaar

       o   vruchtgebruiker,…

    de ‘Polders en Wateringen’

    Lijst van overledenen

    mandatenbeheer

    notie van handelingsbekwaamheid

Het volgende schema geeft de projecten weer waaruit deze cluster is opgebouwd:

                           Gegevens                    Waardering
                            CadNet/                    Onroerende
                           Loco/Hypo/                                       B
                                                    Goederen               Erfe
                    Opbouw Uniek  CadMap
                                                                       Pr
                     Patrimonium
          TP230         Dossier                   CadNet/
          TP390                                                    Successie
                    (Onroerend) A                 Loco/Hypo/
                                  Bijwerken van het  CadMap
 Fundament Uniek                           Patrimonium
 Dossier (Hermes)                                                        Bouwaanvraag
                                  (Onroerend) A
                                                                   (220)                                                 Opmeting             Hypotheken
                                                Onroerende
                                                 Goederen


                                                                  AktenHet project Opbouw Uniek Patrimonium Dossier (Onroerend) A zal de gegevens die momenteel beheerd
worden door CadNet, Loco en hypo integreren en de gegevens momenteel beheerd door CadMap
beschikbaar maken via het Uniek Patrimonium Dossier. Dit laatste omvat zowel het effectief integreren
van de gegevens door het uitbouwen van een geïntegreerde database als het ontwikkelen van de
toegangsmodules.
Voor wat de gegevens beheerd door CadMap betreft, hier zal de nadruk liggen op het toegankelijk maken
van de gedigitaliseerde kaarten voor de geïntegreerde applicatie die tijdens het Bijwerken van het
Patrimonium (Onroerend) A zal gebouwd worden.
Document:     a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc                          Date: 22-06-2004
Path:       C:\Docstoc\Working\pdf\a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc                Version: V0.3
Owner:      Philippe Spaas                                       Status: Approved
Subject:     Migratie Strategie                                      Page 12 of 20
            Administratie van de Patrimonium Documentatie

Het integreren van de hypotheek gegevens vergt een aantal verschillende stappen om rekening te
houden met het juridische karakter van deze gegevens en het wettelijke kader dat hun gebruik
reglementeert. Om te kunnen inspelen op deze verwachte evolutie worden de volgende stappen
voorgesteld om de gegevens en processen behorende tot het beheer van de hypotheken te integreren in
het GSPD:
    als eerste stap worden de gegevens van de 48 verschillende hypo databanken geïntegreerd door
    een eenmalig extract en reconciliatie stap waarbij:
      o   er vertrokken wordt van de snapshots die momenteel al beschikbaar zijn
      o   er rekening wordt gehouden met de behoefte aan aliassen wegens de mogelijkheid dat
          de referenties naar percelen en/of eigenaars mogelijk foutief zijn
     hierbij blijven de locale hypotheekkantoren wel de ‘master’ versie van deze gegevens beheren
     de reconciliatie gradueel kan doorgevoerd worden door gebruik te maken van het creëren van
    taken in het workflow systeem voor elk van de gevonden incoherenties
     aangezien hypotheek informatie niet meer wijzigt eens ze vastgelegd werd, kan een eenmalige
    reconciliatie gecombineerd met een regelmatige synchronisatie van de nieuw toegevoegde
    hypotheken volstaan
  
      de
    de 2 stap kan genomen worden zodra de hypotheek gerelateerde processen kunnen
    gecentraliseerd worden en de rol van de ‘master’ van de gegevens kan overgenomen worden
    door de geïntegreerde gegevensbank (dit zal gebeuren tijdens de uitvoering van het
    ‘Hypotheken’ project).
Het Bijwerken van het Patrimonium (Onroerend) A project zal de dossiermatige ondersteuning uitbouwen
voor het bijwerken van het patrimonium zodanig dat het op een later tijdstip zal geïntegreerd kunnen
worden in de processen van bijv. ‘Waardering’ en ‘Verwerking aanvragen tot wijziging van het
patrimonium’. Dit betekent dat bepaalde aspecten van de huidige CadNet/Loco/Hypo en Cadmap
systemen gedurende dit project herontwikkeld en geïntegreerd zullen worden.
De Waardering Onroerende Goederen en Opmeting Onroerende Goederen projecten ontwikkelen de
respectievelijke componenten uit de voorgestelde architectuur van het GSPD. Hierbij dient opgemerkt te
worden dat in de context van de Waardering Onroerende Goederen ook een referentie database zal
opgebouwd worden om de waarderingsactiviteit te ondersteunen.
Opmerking: Gezien de omvang en complexiteit van het CadNet/Loco project is het raadzaam om dit
project in 2 te splitsen (zie de voorgestelde project planning). Een mogelijkheid tot splitsing wordt
geboden door de volgende aanpak:
    migratie van de gegevens van Cadnet/Loco naar Patris
    migratie van de functionaliteit naar het GSPD behalve de functionaliteit die te maken heeft met
    het aanmaken met de schetsmutatie (i.e. plangebonden mutaties waar een schetsmutatie
    verwijst naar het voorbereidend werk dat gebeurt alvorens een mutatie effectief door te voeren)
    deze functionaliteit blijft in het bestaande systeem behouden en wordt ondersteund door hetzij
    rechtstreeks toegang tot Patris hetzij door selectieve replicatie vanuit Patris naar de bestaande
    DL1 databases. Eens de mutatie moet doorgevoerd worden, wordt dit rechtstreeks op Patris
    doorgevoerd.
In parallel met de verschillende projecten die het geïntegreerde proces ter ondersteuning van het GSPD
uitbouwen, worden een aantal projecten opgestart om de IT ondersteuning van de input kanalen te
realiseren. Deze projecten worden na het uitvoeren van het Opbouwen van het Uniek Patrimonium
Dossier (Onroerend) A opgestart en zullen in eerste instantie toelaten dat in het geval dat het Bijwerken
van het Patrimonium (Onroerend) A nog niet afgewerkt zou zijn, een precieze beschrijving op papier te
creëren op grond waarvan de bestaande systemen de gevraagde wijzigingen aan het patrimonium zullen
kunnen doorvoeren. In een later stadium, zal de workflow die de Waardering Onroerende Goederen en
de Opmeting Onroerende Goederen ondersteunt rechtstreeks aansluiten bij diegene die het Bijwerken
van het Patrimonium (Onroerend) A ondersteunt.
Document:    a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc                  Date: 22-06-2004
Path:      C:\Docstoc\Working\pdf\a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc        Version: V0.3
Owner:      Philippe Spaas                               Status: Approved
Subject:     Migratie Strategie                              Page 13 of 20
              Administratie van de Patrimonium Documentatie

6.2 Cluster B: Opbouw van de gegevens en processen betreffende
  de Roerende Goederen
Deze cluster van projecten dekt de volgende business objectieven af:
    Uitbouw geïntegreerde gegevensbank voor de roerende goederen
    Uitbouw geïntegreerde processen ter ondersteuning van de dossiermatige afhandeling van het
    bijwerken van het Patrimonium (roerend) en ‘Waardering Roerende Goederen’
Het volgende schema geeft de betrokken projecten weer:

                         TP 385
                         TP 380
                         DepKas
               Opbouwen Uniek        Bijwerken van het      Waardering
                Patrimonium          Patrimonium       Roerende
               Dossier (Roerend)        (Roerend)        Goederen
              TP230
              TP390

    Fundament Uniek
    Dossier (Hermes)


De basis voor deze project sequentie is het Fundament van het Uniek Dossier zoals hierboven al
aangehaald. Het project Opbouwen Uniek Patrimonium Dossier (Roerend) zal de gegevens die
momenteel beheerd worden door TP380, TP385 en DepKas integreren in Patris. Het Bijwerken van het
Patrimonium (Roerend) zal de dossiermatige ondersteuning uitbouwen voor het bijwerken van het
roerend gedeelte van het Patrimonium. Eens deze ondersteuning uitgebouwd werd, kan het Waardering
Roerende Goederen project de functionaliteit ontwikkelen die de waarderingsactiviteiten van de roerende
goederen zal ondersteunen. In dit project zal ook de ondersteuning uitgebouwd worden voor de referentie
gegevens die de waarderingsactiviteiten ondersteunen.6.3 Cluster C: Opbouw van de gegevens en processen betreffende
  de Onroerende Goederen (Shape & Schepen)
Deze cluster van projecten dekt volgende business objectieven af:
    Integratie van de gegevens beheerd door de Shape en de Schepen gerelateerde applicaties
    Uitbouw geïntegreerde processen ter ondersteuning van de dossiermatige afhandeling van het
    Bijwerken van het Patrimonium (Onroerend) B
Bij deze projecten zal moeten rekening gehouden worden met het initiatief dat i.v.m. de applicatie voor
het beheer van scheepshypotheken is genomen door Dhr. Pieters.
Het overzicht van de projecten in deze cluster is weergegeven in het volgende schema:
Document:    a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc                  Date: 22-06-2004
Path:      C:\Docstoc\Working\pdf\a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc         Version: V0.3
Owner:     Philippe Spaas                               Status: Approved
Subject:    Migratie Strategie                               Page 14 of 20
           Administratie van de Patrimonium Documentatie


                           TP230
                           TP390

                Fundament Uniek
                Dossier (Hermes)                                 Shape
                                 Schepen

                        Opbouw Uniek
                        Patrimonium
                         Dossier
                        (Onroerend) B
                               Bijwerken van het
                                Patrimonium
                               (Onroerend) B

Het project Opbouw Uniek Patrimonium Dossier (Onroerend) B zal de gegevens die momenteel beheerd
worden door de Shape en Schepen gerelateerde applicaties in Patris integreren en de nodige modules
ontwikkelen om hieraan toegang te verschaffen via het Uniek Patrimonium Dossier.
Het Bijwerken van het Patrimonium (Onroerend) B project zal de dossiermatige ondersteuning uitbouwen
voor het bijwerken van het patrimonium zodanig dat het op een later tijdstip zal geïntegreerd kunnen
worden in de processen van bijv. Waardering en Verwerking aanvragen tot wijziging van het patrimonium.6.4 Cluster D: Diversen
De business objectieven die door deze cluster van projecten worden ingevuld zijn:
    Ondersteuning afleveren Patrimonium Documentatie
    Ondersteuning van het behandelen van bezwaren, klachten en geschillen
    Ondersteuning voor de fiscale en niet-fiscale processen bestudeerd in het kader van de Patris
    voorstudie
Het volgende schema geeft aan dat de projecten die de implementatie zullen realiseren voor een aantal
fiscale en niet-fiscale processen afhankelijk zijn van een van de stappen van de oplevering van het
Geïntegreerd Systeem voor Belastingen en Invordering (GSBI), en meer bepaald van de stap die de
basis zal leggen voor de geïntegreerde boekhouding en de ermee verwante processen van Inning &
Invordering.
Document:   a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc                  Date: 22-06-2004
Path:     C:\Docstoc\Working\pdf\a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc         Version: V0.3
Owner:    Philippe Spaas                               Status: Approved
Subject:   Migratie Strategie                               Page 15 of 20
           Administratie van de Patrimonium Documentatie


                      Terug-
                     betalingen                                           Aangifte VZW
                     Inning                   Griffierechten

                                 Fiscale Processen

        Rekening Courant /
                                            Concessies
         BR/CS / ORIO
                                            (TP 430)
                                            Adm. Boetes
                                           Penale Boetes
                                             TP Alim
                                   Niet-Fiscale
                                   Processen
                    Invordering


Het volgende schema laat toe om het Beheer Overheidsgoederen te positioneren in de context van het
algehele GSPD project. Dit project is momenteel in uitvoering onder de naam van ‘Workflow Aankoop
Comités’.


                     Bijwerken van het
                      Patrimonium
                       (Roerend)
                              Beheer
                            Overheidsgoederen
                           Bijwerken van het
                             Patrimonium
                            (Onroerend) A

Het volgende schema positioneert het project ter realisatie van de ondersteuning van de behandeling van
geschillen, bezwaren en klachten. Aangezien de geschillen, bezwaren en klachten betrekking hebben op
dossiers die behandeld worden door de Administratie Patrimonium Documentatie, zal de realisatie van
deze applicatie het verband kunnen leggen met de oorspronkelijke elektronische dossiers.
Document:   a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc                         Date: 22-06-2004
Path:     C:\Docstoc\Working\pdf\a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc               Version: V0.3
Owner:    Philippe Spaas                                      Status: Approved
Subject:   Migratie Strategie                                     Page 16 of 20
            Administratie van de Patrimonium Documentatie

      Bijwerken van het                Waardering
        Patrimonium                 Roerende
        (Roerend)                  Goederen
                                          Geschillen,
                                         Bezwaren, Klachten                           Waardering
                           Onroerende
                           Goederen
           Bijwerken van het
            Patrimonium
           (Onroerend) A                        Opmeting
                        Onroerende
                        Goederen
Document:   a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc                    Date: 22-06-2004
Path:     C:\Docstoc\Working\pdf\a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc          Version: V0.3
Owner:     Philippe Spaas                                 Status: Approved
Subject:    Migratie Strategie                                Page 17 of 20
                             Administratie van de Patrimonium Documentatie6.5 Overzicht van de geïdentificeerde projecten
Het samennemen van alle hierboven besproken clusters leidt tot volgend geïntegreerd overzicht:
                       Opbouwen Uniek             Bijwerken van het              Waardering
                        Patrimonium               Patrimonium                Roerende
                       Dossier (Roerend)             (Roerend)                Goederen
                                                  Beheer                          Geschillen,
                                                Overheidsgoederen                      Bezwaren, Klachten                                                              Waardering
                                                              Onroerende
                                                              Goederen
                                  Opbouw Uniek
                                  Patrimonium
                                   Dossier                                   Successie
                                  (Onroerend) A
                                               Bijwerken van het
            Fundament Uniek                             Patrimonium
            Dossier (Hermes)                                                      Bouwaanvraag
                                                (Onroerend) A
                                                                            (220)                                                           Opmeting            Hypotheken
                                          Aflevering           Onroerende
                                          Patrimonium            Goederen
                  Opbouw Uniek
                   Patrimonium                  Documentatie
                    Dossier
                                                                            Akten
                  (Onroerend) B

                                                   Terug-
                                                  betalingen
                        Bijwerken van het
                         Patrimonium
                        (Onroerend) B
                                                  Inning


                                                          Fiscale Processen

                                     Rekening Courant /
                                      BR/CS / ORIO                                                           Niet-Fiscale
                                                           Processen
                                                 InvorderingDocument:   a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc                                                             Date: 22-06-2004
Path:     C:\Docstoc\Working\pdf\a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc                                 Version: V0.3
Owner:    Philippe Spaas                                                                          Status: Approved
Subject:   Migratie Strategie                                                                        Page 18 of 20
                             Administratie van de Patrimonium Documentatie

6.6 Geïdentificeerde projectclusters
Volgend overzicht geeft een indicatieve prioritisering van de clusters op basis van de business prioriteiten. Deze dienen verder te worden uitgewerkt in
overeenstemming met de Algemene Administratie van de Patrimonium Documentatie.

                                                           B
                         Opbouwen Uniek              Bijwerken van het              Waardering
                          Patrimonium                Patrimonium               Roerende
                         Dossier (Roerend)               (Roerend)                Goederen
                                                     Beheer                         Geschillen,
                                                   Overheidsgoederen
                                            A                                    Bezwaren, Klachten                                                                 Waardering
                                                                 Onroerende
                                                                 Goederen
                                    Opbouw Uniek

                 0                   Patrimonium
                                     Dossier
                                    (Onroerend) A
                                                                            Successie

                                                  Bijwerken van het
              Fundament Uniek                              Patrimonium
              Dossier (Hermes)                                                      Bouwaanvraag
                                                   (Onroerend) A
                                                                              (220)                                                              Opmeting           Hypotheken
                                            Aflevering            Onroerende
                                            Patrimonium             Goederen
                    Opbouw Uniek
                     Patrimonium                  Documentatie
                      Dossier
                                                                             Akten
                    (Onroerend) B

                                                     Terug-
                                                    betalingen
                          Bijwerken van het
                  C         Patrimonium
                          (Onroerend) B              3      Inning


                                                             Fiscale Processen

                                       Rekening Courant /
                                        BR/CS / ORIO                                                              Niet-Fiscale
                                                              Processen
                                                    InvorderingDocument:   a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc                                                               Date: 22-06-2004
Path:     C:\Docstoc\Working\pdf\a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc                                    Version: V0.3
Owner:    Philippe Spaas                                                                            Status: Approved
Subject:   Migratie Strategie                                                                          Page 19 of 20
                                                                        Administratie van de Patrimonium Documentatie


7. Appendix – Overzicht van de huidige applicatie portfolio
                                                                                                                                invorderings                                                                                      Nationaal
                                                                                                                               mogelijkheden
                                        Rijks-                                                                                                                                                           VLM          Gewesten       Geografisch
                             Manuele                                                                                                                                                                                           Instituut
                                       Register
                             Opzoeking                                                                                    Lijst van
                                                                                                                    niet-betalers
                                                                               Kantoor

              Pay                         KBO
              to      $

                                              Extract RR
                                                                                                                                                        Lijst van
              Getuigschrift                                                                       Lijst Overledenen                             EBI
                                                                                                                                                       Overledenen
                                                                        Fonetische
                                                                        Opzoeking
                                             Historiek Vennootschappen                                                                                               Mov-Signa       Kantoren v.h.
                                                                                                                         Geplande Terugbetalingen
                                                                                                                            (BTW/DB)                                     Kadaster

                                                                                                                                                                                                                        Consultatie van
                 Aktes,       Hypotheek Kantoor     Extract                                                                                                                                                                             Documentatie
                 Analyses                                                                                                                                                                                                     Archief

                                                                                                                                                                                                          Geografisch
                                                                     TP385         TP380                                                     TP480                                                                                     SCAN-CM
                              Hypo                            TP390                              Ophalen NN voor             TP430                                Beveiliging                                                 Informatie Systeem
                 Niet-OCR Scan                                              Roerend       Roerend                                                   Niet-Invdb.
                                                         Vennootsch                              Niet-Ingezetenen            Concessies                                               PARU             PERU        LOCU
                                                                     Bezit RP       Bezit NP                                                  Schulden        CA-TopSecret

   Federatie van                               TP410                                                           TP230              Lijst van
   Notarissen               Data op niveau         Gebruikers                                                         Signaletiek             Niet-                         Cadnet/Loco
                        van kantoor           Profielen                                                         Niet Ingez.            Betalers                        (Onroerend)                                                      Adressen
    Lijst van                                                                                                                                                                                                     Gebouwen
                                                                                                                                                                                                             Percelen             Gescande
   Notarissen          Scans        Repertori
                  (Aktes...)       um                                                                                                                                                                               Kadastrale Eenheid        Hypothekaire
                                                                                                                                                                                                             Plan van Landmeter        Documentatie
                                                                                                                                                                            Zakelijk
                                                                                                                                                                             Recht
                                                                                Roerend         Infor                 Concessie        Betaalberichten/
    Hypo-DB           Notaris       Signaletiek     Gebruikers     Straten/      Vennoot-     Signaletiek                             Niet
                                                                                Bezit        (Externe                 houders          Betalingen
    Centraal          (Historiek)      NP,RP,ME       Profielen     Gemeenten      schappen                                      Ingezetenen                                                                                                GIS                   Gescande
                                                                                            Bron)                 invrd. rek                               Historische                                  ZLC/ZSI
                                                                                                                                                   Gegevens        ZDO        ZPA        ZPE                       Data                   Losse
                                                                                                                                     Concessiehouders                                            Onroerend
       Notarissen                                                                                                                                      (Microfiches)      Dossiers     Percelen     Eigenaars                                          Rekeningen
                                                                                                                                                                                          Goed
      In/Over
     Schrijvingen
                                       Manueel registreren
                                        van performantie                               Performantie DGOAP, mutaties & schattingen, afwezigheden, bezwaren
                                                                                                                                                                              Batch
              Prestatie Beheer
              + Klantenkennis                                                                                                                                                        Export         Notificatie
                             Performantie                                                                                                                             Statistiek/
                                                                 Performantie van Registratiekantoor (m.b.v. LOCO)                                                                                    Externe        Belastings-
                  TBT-        Hypotheekkantoren                                                                                                                            Controles
                                                                                                                                                                            Systemen         Plichtige
                  Hypo
                                                                                                                                                                                                           Regionaal Kantoor (1)    Kantoor

                 TBT-           UniCad/
                 Kadaster          Stat-TBT                                                                              Prix                                                                                           Beheer         Beheer
                                                                                                  TP-Alim
                                                                                                                Courant                                                                                         gebouwen v.       Aangiften
                                                                                                                                                                                                             SHAPE         VZWs
                                         Data-Entry                                                                                                          Inschrij-
                 STATIS                                                                                                               Admini-                          Persoon           Plan      Schets
                                                                                                                                           Kantoor          ving                                                      GENERAL (DOS)
                                                                                                                                   stratie
    Beheerders
   (vb. Directie)
                 Register
                 Bezwaren                                                                     220 (Plus)                                                                  Eigend.
                                                                                         Bouwverg.                                                           Schip                                                   Briefwisseling    Briefwisseling
                                                                                                                                   Dienst
                                                                                                                                           Bevoegd-                  relatie         Perceel
                  TBT-                                                                                                                         heid
                                                           Indienen + opvolging
                 Registratie
                                                            bouwvergunningen
                                                                                                                Ambtenaar                                       Inschrijving
                                                                                                                                      Toepassing                  vaartuig                  Toepassing
              Boekhouding & Niet-                                                                                                               Annuaire/                (binnensch.)                 Landmeter
                                                                         Gestr. Aangifte Nalatenschap
              Performantie Gebonden                                                                                                             Adressengids                                       Plannen                            Kantoor
                                                                                                         Verzamelen      Aangifte
              Statistiek    Heffingen op                                                                             Informatie      vereist?
                                Registraties              Type                                                                                                                                                                     Berekening
                 Compta-          Compta-                 Antwoorde                                                                                                                                              Beheer        Berekening
                                                                                                                                                                                                                          Erfenisrechten
                 Cappoen          Cappoen                   n
                                                                                                          Capteren      Berekenen                                                                              gelden        Verkoops-
                                                                                                                                                                                                                           niet-beurs
                 (Directie)        (Kantoren)                                                                       aangifte      Suc-Recht                                                                              faling        Rechten
                                                                                                                                                                                                                            aand.
                             Heffingen op                               Kennisgeving van               Staat van
                                                                   overlijden                                                                                    Maritiem                                              GENWIN (Windows)
                              Extracten                                                      Overlijden
                 Comptext                                                                                                           Functionaris  Notaris  Burger           Kantoor (Apen)             Kantoor   Landmeter
                                                   Ambtenaar
                                                                                                                                                  Betaling      Beheer                             Betaling
                                                                                                                                                                                 Beheer
                                           Behandeling van                                                                                                        Administratieve
                                             Bezwaar                                                                                                                               Penale Boetes
                                                                                                                                                            Boetes       Ambtenaar
                  Pay
                   to      $
                                                  Toepassing                   Banken/           Directe                                                         Melding
                                                  Behandeling                 Verzekeringen        Belastingen                Nabestaanden   Notarissen                          administratieve
                   Bezwaar                                                                                                                              boete
                   Kadaster                                       Gemeenten
     Indiener                                                                                                                                                                             Extract van
    Bezwaarschrift                                      Beslissing                                                                                                                                 Vonnis
                                                                                                                                                                                              Betalings
                                           Workflow Bezwaren                                                                                                                                          Verzoek
                                                                                                                                                           Bevestiging             Lijst van niet
                                                                                                                                                            Betaling             betaalde boetes


                                                                                                                                                                    FOD-Economie
                                                                                                                                                        Boete          FOD-Justitie
                                                                                                                                         Vennootschap        Laattijdige                                    Veroordeelde
                                                                                                                                                        balansDocument:              a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc                                                                                                                                                                         Date: 22-06-2004
Path:                C:\Docstoc\Working\pdf\a63f9dbe-3a6b-469f-ada4-f454e5584965.doc                                                                                                                       Version: V0.3
Owner:               Philippe Spaas                                                                                                                                                                                      Status: Approved
Subject:              Migratie Strategie                                                                                                                                                                                    Page 20 of 20

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:6/14/2012
language:
pages:20