invulformulier Metis by 40Cx11

VIEWS: 36 PAGES: 2

									METIS Formulier – Publicatie gegevens       METIS Form – Publication data

Verslagjaar:  2012       Publicatiejaar:

Code       OnderzoekTITEL - TITLE
AUTHEUR (eerste 3 auteurs dan alleen Wageningse auteurs) AUTHOR (first 3 authors, then only
authors from Wageningen)
Naam - Name              Voorletters - Initials Voorvoegsel - Prefix Titel - title
BRON – kies één van de mogelijkheden hieronder – SOURCE – choose one of the options below
Tijdschrift - Journal
or
Titel Boek – Title of book
or
Rapport
or
Speech
Jaargang - Volume                 Nummer -Numbre
Beginpagina - Firstpage              Beginpagina - Firstpage
Artikelnr. - Articlenr.              Online First
Uitgever - Publisher
Plaats van uitgave –
Place of publishing
Aantal pagina’s –
Number of pages
Editor(s)

Naam Conferentie -
Conference Name
Datum, Plaats, Land –
Date, Place, Country
   Publicatie soort               Type of document
   Annotatie                   Annotation
   Artikel in tijdschrift - ook electronisch   Article – letter to the editor
   Artikel in bundel - Proceedings        Article in Proceedings
   Audiovisueel materiaal            Audio-visual aids
   Boek - monografie               Book – Monograph, book editorship
   Boekdeel – Hoofdstuk             Part of Book - Chapter
   Boekbespreking                Book review
   Boekredactie                 Book editorship
   Computerprogramma               Computer program / Software
   Dataset                    Dataset
   Inaugurele rede - datum:           Inaugural speech - date:
   Internet artikel               Internect article
   Krantenartikel                Newspaper article
   Octrooi - Nr.                 Patent No.
   Ontwerp                    Design
   Prijs                     Award
   Rapport - intern:          extern:  Report - intern:     extern:
   Relevante functies              Scientific positions
   Televisie of radio optreden          Television of radio appearance
   Tijdschriftredactie, refereeschap       Journal editorship - referee
   Voordracht – lezing (ongepubl.)        Inaugural speech
   Website / portal               Website / portal

   Overige resultaten – zoals:          Other output - such as:
   Advies / Consultatie             Consultancy
   Brochure                   Pamphlet
   Interview / Gesprek              Interview
   Overige professionele activiteiten      Other professional activities
   Poster                    Poster
   Powerpoint Presentatie            Powerpoint Presentation
   Softwareproduct                Software
   Televisie- of radio optreden         Televison – or radio appearance
   Working Paper                 Working Paper

Classificatie - Classification
      Abstract
      Annotatie - Annotation
      Dissertatie, elders (co)-promoter - ext. prepared PhD Thesis WU
      Dissertatie, elders intern voorb. – int. prepared PhD Thesis WU
      Erkenning - Recognition
      Octrooi - Patent
      Overige Prod. v. wetensch. act. – other output scholary act.
      Populariserende publicatie – Publication for general audience
      Vakpublicatie – Professional Publciation
      Vermelding in de media – Mention in media
      Wetenschappelijke publicatie refereed - Scientific publication refereed
      Wetenschappelijke publicatie non- refereed - Scientific publication non-refereed

								
To top