Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Bilaga 4: Specifikation Produkter och tj�nster - DOC by hy774yff

VIEWS: 42 PAGES: 96

									                      Produkter och tjänster
                       Rev. 2006-11-27
                         Steria AB
                                              1(96)
                                          Dnr 2006/50
                                       Ramavtal 6760/05
                                            Bilaga 4
                               Servrar, lagring och tjänster 2005
        Bilaga 4: Specifikation Produkter och tjänster
                       Uppdatering november 2006
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                            Produkter och tjänster
                              Rev. 2006-11-27
                               Steria AB
                                                              2(96)
                                                          Dnr 2006/50
                                                       Ramavtal 6760/05
                                                            Bilaga 4
                                               Servrar, lagring och tjänster 2005
        Innehåll
          BILAGA 4: SPECIFIKATION PRODUKTER OCH TJÄNSTER ....... 1
        1   SPECIFIKATION PRODUKTER ....................................................................................... 4
          1.1    SERVRAR ........................................................................................................................ 4
           1.1.1   Intel IA32 servrar ...................................................................................................... 4
           1.1.2   Intel IA64 servrar .................................................................................................... 11
           1.1.3   Unix Servrar ............................................................................................................ 14
           1.1.4   Tunna klienter ......................................................................................................... 30
           1.1.5   Övervakning ............................................................................................................ 38
          1.2    LAGRING ....................................................................................................................... 43
           1.2.1   Liten/Enkel Lagring ................................................................................................. 43
           1.2.2   Medelstor/Medelavancerad Lagring ....................................................................... 50
           1.2.3   Stor/Avancerad Lagring .......................................................................................... 53
           1.2.4   Backup ..................................................................................................................... 63
           1.2.5   SAN .......................................................................................................................... 67
           1.2.6   NAS .......................................................................................................................... 70
           1.2.7   Avbrottsfri kraft (UPS) ............................................................................................ 76
          1.3    STANDARDGARANTIER .................................................................................................. 77
           1.3.1   Express5800 server ................................................................................................. 77
           1.3.2   NovaScale server ..................................................................................................... 77
           1.3.3   Escala server ........................................................................................................... 77
           1.3.4   Lagring - SAN/NAS ................................................................................................. 77
           1.3.5   WID och terminal för tunn klient ............................................................................. 77
           1.3.6   Övrig maskinvara .................................................................................................... 77
           1.3.7   Programvara ........................................................................................................... 78
          1.4    A- OCH B-FUNKTIONSGARANTIER ................................................................................. 78
        2   SPECIFIKATION AV TJÄNSTER ................................................................................... 78
          2.1    FÖRSÄLJNING OCH LEVERANSER ................................................................................... 78
           2.1.1   Försäljningsorganisation ........................................................................................ 78
           2.1.2   Leveransorganisation .............................................................................................. 79
          2.2    INSTALLATION OCH KONFIGURATION ............................................................................ 79
          2.3    KONSULTTJÄNSTER ....................................................................................................... 82
          2.4    UTBILDNING .................................................................................................................. 84
          2.5    UNDERHÅLL OCH SUPPORT ........................................................................................... 86
           2.5.1   Beskrivning av GlobalCare underhåll ..................................................................... 86
           2.5.2   GlobalCare – Underhåll för Bull Express5800 med tillhörande storageprodukter 87
           2.5.3   GlobalCare – Software Support för Windows 2003 ................................................ 88
           2.5.4   GlobalCare – Software Support för Linux/Novell ................................................... 89
           2.5.5   GlobalCare - Underhåll för Bull Escala/AIX med tillhörande storageprodukter ... 90
           2.5.6   Beskrivning av underhållsoptioner.......................................................................... 91
           2.5.7   Villkor för GlobalCare underhåll: .......................................................................... 91
           2.5.8   Förteckning över serviceorter ................................................................................. 93
          2.6    RESERVDELAR .............................................................................................................. 93
          2.7    DRIFTTJÄNSTER ............................................................................................................ 94
           2.7.1   Drift och övervakningstjänster ................................................................................ 94
           2.7.2   Outsourcing ............................................................................................................. 94
           2.7.3   Selektiv Outsourcing................................................................................................ 94
           2.7.4   Hur går ett projekt till? ........................................................................................... 95
           2.7.5   Säker Drift ............................................................................................................... 95
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                          Produkter och tjänster
                            Rev. 2006-11-27
                             Steria AB
                                                           3(96)
                                                       Dnr 2006/50
                                                    Ramavtal 6760/05
                                                         Bilaga 4
                                            Servrar, lagring och tjänster 2005


           2.7.6   Erbjudna tjänster..................................................................................................... 95
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                      Produkter och tjänster
                       Rev. 2006-11-27
                         Steria AB
                                              4(96)
                                          Dnr 2006/50
                                       Ramavtal 6760/05
                                            Bilaga 4
                               Servrar, lagring och tjänster 2005
        1        SPECIFIKATION PRODUKTER

        1.1       Servrar

        1.1.1      Intel IA32 servrar

        Inledning

        Express5800 familjen från Bull är en komplett produktfamilj med allt ifrån singel
        CPU upp till fyra CPU:ers Intel baserade Servrar. I Express5800 familjen ingår
        även externa disksystem med SCSI, FC och SATA teknologier. Samtliga produk-
        ter och lösningar kring Express5800 familjen är väl testade i Bulls testcenter innan
        de erbjuds på marknaden från Bull.


        En stark allians
        Som resultat av Bulls strävan att förstärka sin position på marknaden samt det
        industriella ägarskap som bland annat utgörs av NEC och Motorola, har Bull
        möjlighet att erbjuda avancerade produkter som levereras och tillverkas av en
        organisation som från och med 1996 etablerat sig som en av de ledande leveran-
        törerna på marknaden.

        Som inköpsorganisation agerar Bull som en av de starkaste på världsmarknaden
        inom detta produktområde. Inom logistik och tillverkning är förhållandet
        detsamma. Synergieffekten kan enkelt beskrivas enligt nedan:
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                      Produkter och tjänster
                       Rev. 2006-11-27
                         Steria AB
                                              5(96)
                                          Dnr 2006/50
                                       Ramavtal 6760/05
                                            Bilaga 4
                               Servrar, lagring och tjänster 2005
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                      Produkter och tjänster
                       Rev. 2006-11-27
                         Steria AB
                                              6(96)
                                          Dnr 2006/50
                                       Ramavtal 6760/05
                                            Bilaga 4
                               Servrar, lagring och tjänster 2005        Forskning & Utveckling
        Bull bedriver tillverkning och forskning tillsammans med sin strategiska
        samarbetspartner och delägare NEC. Merparten av utvecklingen av Intel-
        baserade servrar sker i Japan och sammanlagt arbetar ca 1.100 personer med
        forskning och utveckling. Utvecklingen bedrivs främst på följande orter:

        Fuchu (50 km från Tokyo)
        4 way System utveckling
        Chassis och Power utveckling

        Kofu (100 km från Tokyo)
        8 way System. Utveckling och tillverkning av Intelbaserade servrar upp till
        stordatorer och superdatorer.

        Shikoku (800 km från Tokyo)
        2 way CPU kort utveckling

        Billerica, Boston.
        2 way moderbord och 1 way System utveckling
        U.S. och Europa “regulatories” samt all OS certifiering
        I/O teknikutveckling
        U.S. och Europa “build support”

        Paris
        1 way P6 System
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                       Produkter och tjänster
                        Rev. 2006-11-27
                          Steria AB
                                                  7(96)
                                              Dnr 2006/50
                                           Ramavtal 6760/05
                                                Bilaga 4
                                   Servrar, lagring och tjänster 2005        Positionering av Bulls Express5800 familj
        Bilderna nedan beskriver kortfattat positioneringen mellan de olika Express5800
        Servrarna:
        Som framgår av bilden har Bull servar i alla kategorier och för alla tillämningar.
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                       Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                          Steria AB
                                                    8(96)
                                                Dnr 2006/50
                                             Ramavtal 6760/05
                                                  Bilaga 4
                                     Servrar, lagring och tjänster 2005
        1.1.1.1    ASS Små servrar
        Här finner vi servrar för den lilla arbetsgruppen med behov av att kunna dela på en
        eller flera skrivare samt kunna lagra dokument och filer alternativt använda den
        som en gemensam klient för serverapplikationer. Antal användare brukar vara
        5-100 stycken. Bull erbjuder sex servermodeller som svarar upp mot dessa behov;
        Express5800 gålvbaserade: TM800 /110Ej /120Eg /120Lh och rackmonterbara:
        120Rf-1/120Rh-2. Valet av server beror på hur man vill kunna växa i framtiden.        1.1.1.2   ASM Medelstora servrar
        Servrar i den här kategorin passar för avdelningar med ca 40 till 200 användare.
        Användningsområdena är allt från fil- och utskriftshantering till tyngre klient
        server-applikationer. Ofta är servern funktionskritisk för företaget eller myndig-
        heten.

        Här fyller Bulls kraftfulla server 140He och 140Rd-4 alla behov.


        1.1.1.3   Blade Servrar
        Bull NovaScale 2020
        Högpresterande modulär server designad speciellt för användning som front-end
        server eller i lastbalanserad klustermiljö.


        NovaScale Blade 2020                 NovaScale Blade 2040
        FORMAT                        FORMAT
        NovaScale Blade-Chassis optimized Blade-Server    NovaScale Blade Chassis-optimized Blade Server
        NovaScale Blade chassis contains 14 slots       NovaScale Chassis contains 14 slots
        NovaScale Blade 2040 uses 1 slot           NovaScale Blade 2040 uses 2 slots
        PROCESSOR                       PROCESSOR
        Number of Processors up to 2             Number of Processors up to 4
        Supported frequencies 2.6Ghz, 2.8GHz, 3.06GHz,    Supported frequencies 2.2GHz or 3.0GHz
        3.2GHz                        Type Intel Xeon MP
        Type Intel Xeon                    L2-Cache 2MB iL3/ 4MB iL3 (3.0GHz) ECC
        L2-Cache 512KB/1MB (3.2GHz) ECC            ARCHITECTURE
        ARCHITECTURE                     Chipset ServerWorks Grand Champion LE
        Chipset ServerWorks Grand Champion LE         Front Side Bus (FSB) 400MHz
        Front Side Bus (FSB) 533MHz              MEMORY
        MEMORY                        Minimum RAM Memory 512MB
        Minimum RAM Memory 512MB               Maximum RAM memory 16GB
        Maximum RAM memory 8GB                Type DDR266 PC2100 SDRAM registered
        Type DDR266 PC2100 SDRAM registered          Protection ECC, chipkill, mem. Hw. Scrubbing,
        Protection ECC, chipkill, mem. Hw. scrubbing     hot-spare memory
        Number of DIMM-slots 4                Number of DIMM slots 8
        STORAGE                        STORAGE
        Internal disk storage up to 2x EIDE HDDs       Internal disk storage up to 2x EIDE HDDs
        Extended internal storage               Extended internal storage
        Using SCSI expansion Unit (opt.) up to 2x146GB U320  Using SCSI expansion Unit (opt.) up to 2x146GB U320
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                     9(96)
                                                 Dnr 2006/50
                                              Ramavtal 6760/05
                                                   Bilaga 4
                                      Servrar, lagring och tjänster 2005


        SCSI                          SCSI
        FIBRE/SAN external storage Storeway Certified      FIBRE/SAN external storage Storeway Certified
        Models FDA1300 and 2300, EMC2 CX200           Models FDA1300 and 2300, EMC2 CX200
        INTEGRATED FUNCTIONALITIES               INTEGRATED FUNCTIONALITIES
        Gigabit Ethernet 2x Full-Duplex, WOL,          Gigabit Ethernet 2x Full-Duplex, WOL,
        Teaming and Fail-Over                  Teaming and Fail-Over
        Video ATI Rage XL mit 8MB VRAM             Video ATI Rage XL with 8MB VRAM
        Local Service Processor on-board            Local Service Processor on-board
        Hard-disk controller IDE ATA-100 with HW RAID      Hard-disk controller IDE ATA-100 with HW RAID
        Optical Diagnose LED driven               Optical Diagnose LED driven
        USB-BUS for communication with CD-ROM,         USB-BUS for communication with CD-ROM,
        Floppy and USB port in NS Blade             Floppy And USB port in NovaScale
        Chassis                         Blade Chassis
        I/O PORTS AND POWER                   I/O PORTS AND POWER
        Place for one Mezzanine card based on PCI technology  Place for two Mezzanine cards based on PCI
        for extended                      technology for extended
        I/O connectivity towards Ethernet -, or Storage Area  I/O connectivity towards Ethernet, or Storage Area
        Networks                        Networks.
        Electrical power, cooling, connectivity towards     Electrical power, cooling, connectivity towards
        Ethernet-, or Storage                  Ethernet, or Storage
        Area Networks and management of individual Blades,   Area Networks and management of individual Blades,
        or switches are                     or switches are
        elivered by the NovaScale Blade Chassis.        delivered by the NovaScale Blade Chassis.
        REDUNDANCY/ AVAILABILITY                REDUNDANCY/ AVAILABILITY
        Connectivity towards shared resources such as      Connectivity towards shared resources such as
        Ethernet, Fibre                     Ethernet, Fibre
        channel, or USB connectivity in NS Blade Chassis is   channel, or USB connectivity in NovaScale Blade
        doubled and                       Chassis is doubled
        mirrored through 2 separate connectors, connecting to  and mirrored through 2 separate connectors,
        two separate                      connecting to two
        mid-planes.                       separate mid-plane.
        Memory protected with ECC, chipkill and hardware    Memory protected with ECC, chipkill and hardware
        scrubbing.                       scrubbing.
        Hard disk redundancy by standard HW RAID support.    Hard disk redundancy by standard HW RAID support.
        Automatic Server Recovery                Automatic Server Recovery
        Predictive Failure Analysis (PFA) on hard drives,    a Predictive Failure Analysis (PFA) on hard drives,
        processors and                     processors and
        memory.                         memory.
        Hot swap redundant power supplies and fans (in     Hot swap redundant power supplies and fans (in
        NovaScale Blade                     NovaScale Blade
        chassis).                        Chassis)
        OPERATING SYSTEM AND SOFTWARE              OPERATING SYSTEM AND SOFTWARE
        Certified Operating Systems Windows 2000 /2003     Certified Operating Systems Windows 2000 /2003
        Red Hat Linux AS 2.1                  Red Hat Linux 3.0
        Management Suite NovaScale Master            Management Suite NovaScale Master
        Deployment Software Deployment Manager         Deployment Software Deployment Manager
        Application certification SAP, Oracle 9iRAC, 10G    Application certification SAP, Oracle 10G RAC,
        RAC,                          CITRIX
        CITRIX                         Bull R@ck ‘n Roll and StoreWay certified
        Bull R@ck ‘n Roll and Storeway certified


        NovaScale Blade 2021

        Intel® E7520 Chipset

        Mikroprocessor
        Stöder upp till 2 Intel® Xeon™ processorer med 800 MHz systembus vid
        3.20 GHz, 1MB L2 cache eller snabbare.


1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                      Produkter och tjänster
                       Rev. 2006-11-27
                         Steria AB
                                             10(96)
                                          Dnr 2006/50
                                       Ramavtal 6760/05
                                            Bilaga 4
                               Servrar, lagring och tjänster 2005        Minne
        Fyra dubbla DDR2
        Minneskapacitet       1GB-16GB*
        DIMM storlekar        512 MB, 1 GB, 2 GB, 4GB*
        Minnestyp          2-vägs interleaved, DDR2, PC3200, ECC SDRAM
                      registrerade DIMM.

        Hårddiskar
        Stöd för upp till två interna 2.5-tums SCSI hårddiskar

        Stöd för upp till två Ultra320 SCSI hot-swap hårddiskar (80-pin, SCA-2
        anslutningar) tillgängliga som option i form av expansionsmodul som ansluts till
        blade servern. Maximum dataöverföring: 320MB/sec på varje Ultra 320 LVD
        kanal. Stöder RAID-1 eller RAID-1E med storage expansionsmodulen.

        Integrerade funktioner
        Två Gigabit Ethernet adaptrar stöder full duplex, Wake on LAN®, teaming och
        failover
        ATI Rage 7000M video adapter
        Lokala serviceprocessorn har RS-485 gränssnitt för kommunikation med Intel®
        Blade server Chassin och administrationsmodulen och tillhandahåller systemöver-
        vakning, händelseregistrering och alertfunktioner
        Light-Guided Diagnostics (LED) lampor varnar för trasiga komponenter.
        Inbyggda diagnostik
        USB-bussar för kommunikation med tangentbord, mus, diskettdrive och CD-
        ROM-drive.

        1.1.1.4  Operativsystem
        För Express5800- och NovaScale-familjerna erbjuder Steria operativsystemen
        Windows, Solaris10 samt Linux distributioner RedHat och SuSE.


        1.1.1.5  Virtualizering
        Vmware är en uppsättning av verktyg och teknik för virtualizering av fysiska x86
        platform. Den gör mojligt att akapa flera virtuella servrar på en och samma fysisk
        server.
        Wmvare är ett utmärkt verktyg för konsolidering av x86 platform.
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                    11(96)
                                                Dnr 2006/50
                                             Ramavtal 6760/05
                                                  Bilaga 4
                                     Servrar, lagring och tjänster 2005
        1.1.2      Intel IA64 servrar

        Bulls NovaScale serverfamilj baseras på Intel Itanium 64-bitars processorer och den nya
        FAME-arkitekturen. De representerar ett tekniskt genombrott bland större servrar där de
        kombinerar total skalbarhet och ett exceptionellt pris/prestandaförhållande med robusthet i
        stordatorklass. Servrarna är avsedda för större affärstillämpningar och vetenskapliga
        användningsområden och de stöder simultan användning av Microsoft Windows Server
        2003, Linux och GCOS (Bulls proprietära operativsystem). NovaScale bygger
        genomgående på standardkomponenter, vilket leder till ett mycket konkurrenskraftigt
        pris/prestandaförhållande och i slutändan till låga driftskostnader.

        Om FAME
        FAME (Flexible Architecture for Multiple Environments) är ett utvecklingsprogram som
        Bull inledde 1998 i nära samarbete med Intel. Det syftar till att stöda multipla och
        simultana operativsystemsmiljöer samt att uppnå skalbarhet och tillgänglighet i
        stordatorklass. FAME är därmed ett betydande utvecklingssteg jämfört med dagens SMP-
        teknik (Symmetrical Multi-Processing). I hjärtat av FAME-arkitekturen finns Intel E8870
        chipset. Ovanpå detta ligger Bulls innovativa FSS-teknik (FAME Scalability Switch),
        vilken förenar fyrvägsprocessorkorten och optimerar minne och I/O. FSS är en hörnsten i
        den höggradiga skalbarheten (upp till 32 processorer och klustringsmöjligheter) hos
        NovaScale. NovaScale har mycket hög tillgänglighet tack vare att samtliga komponenter är
        dubblerade. Vidare kan man under full drift isolera och ersätta defekta komponenter och
        systemadministrationen sker på ett enhetligt sätt via en webbaserad konsol. Denna konsol
        kan enkelt integreras i befintliga övervakningssystem som Tivoli, CA eller HP Open View.

        NovaScale serverfamilj består av 2 serier: 3005 och 5005

        -  NovaScale 3005 serie som tillhör ASM produktkategori är optimerad för Intel ny
           generation av Dual-Core Itanium 2 processorer. Dessa kompakta rackmonterade
           servrar med upp till fyra Itanium 2 Dual-Coreprocessorer och klustringsmöjligheter
           levererar hög prestanda och hög tillgänglighet för kommersiella och
           beräkningsintensiba applikationer.

        NovaScale 3025

         Dual-core Intel® Itanium® 2 SMP server för stora datacentra och HPC kluster noder
        • Upp till 2 dual-core Intel® Itanium®2 processorer
        • Upp till 64GB DDR2-533/667
        • Upp till 8x SAS hot-swap HDD
        • 4 hot-plug PCI slot


1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   12(96)
                                                Dnr 2006/50
                                             Ramavtal 6760/05
                                                  Bilaga 4
                                     Servrar, lagring och tjänster 2005
        NovaScale 3045 Compact

        •  Upp till 4 dual-core Intel® Itanium® 2 processorer
        •  Upp till 64GB DDR2-533/667
        •  Upp till 2x SAS hot-swap HDD
        •  Upp till 3 PCI slot


        NovaScale 3045

        • Upp till 4 dual-core Intel® Itanium® 2 processorer
        • Upp till 128GB DDR2-533/667
        • Upp till 8x SAS hot-swap HDDs
        • Upp till 6 hot-plug PCI slot
          -  NovaScale 5005 serien som tillhör AST produktkategori är en Itanium 2 Dual-Core
             servrar med 64-bitars teknologi med upp till 32 processorer och har avancerade
             fysiska partitioneringsmöjligheter. NovaScale 5005-serien stödjer både Linux och
             Windows.

        Den nya NovaScale 5005-serien riktar sig till företag som har större databaser och
        krävande tillämpningar för säkerhet och multimedia. Genom en hög bandbredd och
        datorkraft kan NovaScale 5005 uppfylla kraven från vetenskapliga och tekniska
        applikationer, på högpresterande noder inom kluster- och gridarkitekturer. Servern är också
        lämpad för applikationskonsolidering.

        NovaScale 5085

        Modulär, mainframe-class, high-end server för business-kritiska och tekniska applikationer
        • Upp till 8 dual-core Intel® Itanium® 2 processorer
        • Upp till 128 GB DDR200/266 SDRAM
        • Upp till 4x interna hot-swap diskar (max storage 1.2TB)
        • 19U eller 40U rack        NovaScale 5165

        • Upp till 16 dual-core Intel® Itanium® 2 processorer
        • Upp till 256GB DDR200/266 SDRAM
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                       Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                          Steria AB
                                                  13(96)
                                               Dnr 2006/50
                                            Ramavtal 6760/05
                                                 Bilaga 4
                                    Servrar, lagring och tjänster 2005
        • Upp till 8x interna hot-swap diskar (max. storage 2.4TB)
        • 19U eller 40U rack


        NovaScale 5245

        • Upp till 24 dual-core Intel® Itanium® 2 processorer
        • Upp till 384GB DDR200/266 SDRAM
        • Upp till 12x interna hot-swap diskar (max. storage 3.6TB)
        • 40U rack        NovaScale 5325

        • Upp till 32 dual-core Intel® Itanium® 2 processorer
        • Upp till 512GB DDR200/266 SDRAM
        • Upp till 16x interna hot-swap diskar (max storage 4.8TB)
        • 40U rack
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   14(96)
                                               Dnr 2006/50
                                            Ramavtal 6760/05
                                                 Bilaga 4
                                    Servrar, lagring och tjänster 2005
        1.1.3      Unix Servrar

        Inom UNIX segmentet offererar Steria, för hela produktområdet Servrar, Bulls UNIX-
        familj Escala. Samtliga system är POWER-processorbaserade och använder AIX 5L som
        operativsystem. Escala-familjen täcker behovet från små 1-2 CPUs servrar till klustrade
        lösningar med upp till 1536 CPUer. Escala servrar finns både som golvbaserade och
        rackmonterade system.
        Viktigaste egenskaper
          Modulär arkitektur och innovativ teknologi med logisk partitionering,
           simultaneous multi-threading teknik (SMT) och unik mikropartitionering för
           effektiv IT-infrastruktur.
          Ett av marknadens största utbud av programvaror och lösningar med AIX som
           basoperativsystem. Över 15.000 AIX-applikationer finns tillgängliga på
           marknaden.
          Låga ägandekostnader med stort urval av konfigurationer, prestanda och
           utbyggnadsmöjligheter.
          Säker framtid med prestandaförbättring, vid behov, genom CPU-utbyggnad, upp-
           gradering till nya CPUer eller kluster.


1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   15(96)
                                                Dnr 2006/50
                                             Ramavtal 6760/05
                                                  Bilaga 4
                                     Servrar, lagring och tjänster 2005
            Ett och samma operativsystem på alla plattformar säkrar investeringar i
             applikationer
            Enkelt att konfigurera, expanderbara servrar, fleranvändarsystem och
             produktionssystem.
            Hög tillgänglighet och driftsäkerhet med marknadsledande High Availability
             (HA)-lösningar genom hela produktlinjen. Klusterteknologi (CMP), RAID
             lagringsteknologi (Bull DAS subsystem, EMC Symmetrix RAID subsystems).
             Automatiserat on-line nätverksverktyg ( Networker, Netbackup), SAN.
            Implementering av industriella standarder och engagemang i standardi-
             seringsorganisationer.
            Hög interoperabilitet och integration med Bull- och icke Bull-system i olika
             nätverksmiljöer: TCP/IP, SNA, OSI (ISO stacks, X.500, X.400, FTAM, CPI/C,
             OSI/DSA, ...);
            Komplett utbud av ”middleware” inom ramen för Bull Distributed Computing
             Model.        1.1.3.1   ASS Små servrar
        Inom produktgrupp ASS offererar Steria Bulls Escala PL2x0 Serie av servrar

                 Escala PL2x0 serien består av PL245/PL250 modeller. Escala PL2x0
                 serien finns både som golvmodell och rackmodell. Modellerna ingår i
                 64-bit familjen av symmetrisk multiprocessing (SMP) UNIX servrar.
                 PL245/PL250 är servrar för användare som behöver en server med
                 funktioner av high-end server till ett attraktiv pris.
                 Escla PL2x0 serien är servrar med ett brett urval av tekniska funktioner
                 anpassade till krävande affärskritiska applikationer och mycket
                 attraktivt pris. Den har unika egenskaper för den klassen av servrar
                 såsom:
                 Integrerad serviceprocessor som övervakar systemets hälsa och
        rapporterar problem innan de hinner bli fatala. Chipkill™ ECC minne och bit-steering
        minnesteknik ger betydligt bättre driftsäkerhet. Resurser som processorer och PCI-
        kortplatser kan dynamiskt deallokeras (förbikopplas och tas offline) så att de kan bytas
        utan att behöva stoppa servern. Dessutom är det möjligt att byta både nätaggregat och
        fläktar under full drift.
        Escala PL245 kan konfigureras med en eller två 64-bitars PPC970 FX @ 2,5 GHz
        processorer. Internminnet kan maximalt uppgå till 8GB, och det finns fem lediga PCI-X
        hot-swap kortplatser. Det finns 3 platser för skivminne och 2 platser för media. Servern
        har dessutom två integrerade 10/100/1000 Mbps Ethernetanslutningar 4 USB samt två
        seriella portar.


1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   16(96)
                                                Dnr 2006/50
                                             Ramavtal 6760/05
                                                  Bilaga 4
                                     Servrar, lagring och tjänster 2005
        Escala PL245 är en innovativ, kraftfull, tillgänglig, öppen och anpassningsbar Unix och
        Linux server.

        Escala PL245R

          -  1-way POWER PPC970@2.5 GHz processor utan L3 cache.
          -  eller
          -  2-way POWER PPC970@2.5 GHz processor utan L3 cache.
          -  Upp till 8 GB av DDR2 SDRAM minne
          -  3 interna non hot-swap diskplatser och option för 1 non hot-swap diskplats
          -  5 hot plug PCI-X bus platser 64-bit (2 at 133 MHz – 2 at 100 MHz) – (1 bus 32-
             bit at 33 MHz)
          -  2 platser för mediaenheter:
              1 Slimline IDE plats för DVD-ROM eller DVD-RAM optisk mediaenheter
              (option)
              1 halvhög plats för SCSI bandenhet eller non hot-swap disk (option)
          -  2 Ethernet portar, UTP 10/100/1000 Mb/s (Dual Gigabit)
          -  2 Ultra320 SCSI portar (1 intern + 1 extern)
          -  4 USB portar
          -  2 serial portar

        PL245R är 5U hög.

        PL250 etablerar en ny standard för entry-level servrar. Den är inte bara snabb och
        driftsäker, den introducerar även originella finesser och funktioner som ökar
        systemeffektivitet samt reducerar komplexitet.
        Upp till 20 virtuella servrar (dynamiska mikropartitioner) kan skapas i en fysisk server.
        Detta underlättar sammanslagning av servrar i konsolideringsprojekt genom effektivt
        resursutnyttjande. Dynamiska firmware uppdateringar hjälper applikationer fortsätta att
        vara operationella medan system firmware uppdateras.
        Avanserade virtualiseringsfunktioner som Virtual I/O Server gör det möjligt att skapa
        partitioner utan att behöva extra I/O enheter.
        Integrated Virtualization Manager (IVM) hjälper systemadministratören att på ett enkelt
        och effektivt sätt hantera avancerade funktioner.
        Escala PL250 server finns tillgänglig som 1- eller 2-way symmetrisk multiprocessor
        (SMP) system med 1.5/1.65 GHz POWER5™ processorer eller 1.9/2.1 POWER 5+
        processorer. Den har extensiv växtpotential med upp till 32GB minne, upp till fyra I/O
        enheter resulterande i 8.2TB diskkapacitet och upp till 34 hot-plug PCI-X platser. PL250
        finns i olika paketeringar med antingen rackmonterade 1U, 2U, 4U eller golvbaserade.
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   17(96)
                                               Dnr 2006/50
                                            Ramavtal 6760/05
                                                 Bilaga 4
                                    Servrar, lagring och tjänster 2005
        PL250 finns tillgänglig också som paketerad server med en bestämd minimi-
        konfiguration.
        För ultimat servertillgänglighet, kan Escala PL2x0 klustras med Bulls ARF eller IBMs
        HACMP™ programvara designad att leverera kontinuerlig tillgänglighet.
        Escala PL250 passar bra att användas som lågpris utvecklings- och etableringsplattform.
        Mångsidighet, prestanda och styrbarhet positionerar PL250 som avdelningsserver,
        databasserver eller e-business plattform för företag av alla storlekar. Escala PL250 kan
        hantera missionskritiska e-business applikationer, säkra Web-transaktioner och
        små/medelstora databaser.
        1.1.3.2   ASM Medelstora servrar
        Inom produktgrupp ASM offererar Steria Bulls Escala PL4x0 Serien Unix-servrar.

        Escala PL4x0 serien består av PL450 modeller XS, VL, L och RT. Escala PL4x0 serien
        finns både som golvmodell och rackmodell.
        Modellerna ingår i 64-bit familjen av symmetrisk multiprocessing (SMP) UNIX servrar.

        Escala PL450 är en mellanklass SMP-server med 2 eller 4 processorer med dynamisk
        subpartitionering, och en lång rad självläkande egenskaper som innebär att företag kan
        konsolidera kritiska tillämpningar till en enda, lättadministrerad server. Den stöder upp
        till 40 mikropartitioner (virtuella servrar), vilka dynamiskt delar på CPU, minne och I/O-


1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   18(96)
                                               Dnr 2006/50
                                            Ramavtal 6760/05
                                                 Bilaga 4
                                    Servrar, lagring och tjänster 2005
        resurser. Därmed är ett totalt resursutnyttjande på 80-90 procent ett realistiskt mål,
        samtidigt som tillgängligheten och prestanda hos tunga tillämpningar ökar. De
        självläkande funktionerna innebär att servern själv kan upptäcka och åtgärda en lång rad
        av potentiella fel.

        Escala PL450 erbjuder 64-bit skalbarhet via 64-bit POWER5/5+ processor paketerad på
        ett 2-CPU eller 4-CPU kort. PL450 har ett I/O subsystem som stödjer 64-bit standard
        PCI-X adaptrar. Den har processorkort som opererar i 1.5/1.65/1.9/2.1 GHz hastighet och
        innehåller 36 MB eller 72 MB L3 cache-minne. PL450 har extensiv växtpotential med
        upp till 64GB minne, upp till 8 I/O enheter resulterande i 31.2TB av diskkapacitet och
        upp till 61 hot-plug PCI-X platser med val av rackmonterade eller golvbaserade
        paketeringar.

        Resurser som processorer och PCI-kortplatser kan dynamiskt deallokeras (förbikopplas
        och tas offline) så att de kan bytas utan att behöva stoppa servern. Dessutom är det
        möjligt att byta både nätaggregat och fläktar under full drift.
        För ultimat servertillgänglighet kan Escala PL450 klustras med Bulls ARF eller IBMs
        HACMP™ programvara designad att leverera kontinuerlig tillgänglighet.

        Med Power On Demand funktionen kan processorkraft utökas genom permanent eller
        temporär aktivering av extraprocessorer. Detta underlättar drift av applikationer med
        ojämnt resursbehov.
        Escala PL450 passar som en strategisk plattform för serverkonsolidering, skalbar
        databasserver, e-handelsapplikationsserver eller Web-server. Den passar bra även för
        applikationer för operativ verksamhet eller business intelligence (BI).
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                    19(96)
                                                 Dnr 2006/50
                                              Ramavtal 6760/05
                                                   Bilaga 4
                                      Servrar, lagring och tjänster 2005
        1.1.3.3   AST Stora och mycket stora servrar
        Inom produktgrupp AST offererar Steria Bull Escala PL850/1650/3250/6450 servrar.

        Escala PL850/1650/3250/6450 servrar är de mest avancerade Unix-servrarna i Sterias
                 sortiment. PL850/1650/3250/6450 är bestyckade med avancerade
                 Power5/Power5+ mikroprocessorer enligt senaste
                 processorteknologin.
                 Escala PL850/1650/3250/6450 är utmärkta plattformar för
                 företagsomfattande implementeringar av senaste teknologier.
                 Konsolidering, kraftfull databashantering och 24-timmars-
                 myndigheten är bara några av de tänkbara miljöer där Escala
                 PL850/1650/3250/6450 kraftfulla prestanda, tillgänglighet och
                 flexibilitet kommer till sin fulla rätt.

                  Escala PL850 är en mellanklass SMP-server med 2 till 8 processorer
                  med dynamisk logisk partitionering och en lång rad självläkande
                  egenskaper som innebär att företag kan konsolidera kritiska
                  tillämpningar till en enda, lättadministrerad server. Den stöder upp
                  till åtti partitioner (virtuella servrar), vilka dynamiskt delar på CPU,
        minne och I/O-resurser. Därmed är ett totalt resursutnyttjande på 80-90 procent ett
        realistiskt mål, samtidigt som tillgängligheten och prestandan hos tunga tillämpningar


1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   20(96)
                                               Dnr 2006/50
                                            Ramavtal 6760/05
                                                 Bilaga 4
                                    Servrar, lagring och tjänster 2005
        ökar. De självläkande funktionerna innebär att servern själv kan upptäcka och åtgärda en
        lång rad av potentiella fel.

        PL850 är främst avsedd som server för e-business, ERP, CRM och Business Intelligence.
        I e-business miljö fungerar PL850 som en snabb och pålitlig business-to-business server.
        PL850 är med sina kraftfulla processorer och stor minnes- och datalagringskapacitet en
        excellent applikationsserver för ERP infrastruktur. PL850 är också ett utmärkt val för
        konsolideringsprojekt och som databasserver.

        Escala PL850R är en skalbar SMP server med 2, 4 eller 8 processorer. PL850 baseras på
        POWER5/5+ processorer med simultan multi-threading teknik (SMT) och en unik
        modulär arkitektur.
        Den nya modulära arkitekturen bygger på moduler av oberoende servrar med 4
        processorer. Varje modul fungerar som en oberoende server eller kan kopplas samman till
        en större symetrisk multi-processorenhet (SMP).
        PL850 har ett I/O subsystem som stödjer 64-bit standard PCI-X adaptrar. Den har
        processorkort med 2 CPU som opererar i 1.5 GHz hastighet och innehåller 36 MB eller
        72 MB L3 cache-minne. Genom byggblocksarkitektur har PL850 en stor växtpotential
        med upp till 256 GB minne, upp till 12 I/O enheter resulterande i 48TB diskkapacitet och
        upp till 96 hot-plug PCI-X platser i rackmonterad paketering. PL850 har Chipkill™ ECC,
        bit-steering minne, service processor, hot-swap diskar, hot-plug PCI-X kort.
        Resurser som processorer och PCI-kortplatser kan dynamiskt deallokeras (förbikopplas
        och tas offline) så att de kan bytas utan att behöva stoppa servern. Dessutom är det
        möjligt att byta både nätaggregat och fläktar under full drift.
        För ultimat servertillgänglighet kan Escala PL850 klustras med Bulls ARF eller IBMs
        HACMP™ programvara designad att leverera kontinuerlig tillgänglighet.
        Med den modulära uppbyggnaden blir det enkelt att skapa en instegskonfiguration till ett
        mycket konkurrenskraftigt pris. Logisk sub-partitionering och en lång rad
        självadministrerande egenskaper underlättar konsolidering av kritiska tillämpningar till en
        enda, lättadministrerad server. Escala PL850 tillför flexibilitet, skalbarhet och
        tillförlitlighet som behövs för hantering av verksamhetskritiska back-end databaser.

        PL850R/T-L är unika system i det avseendet att de använder industri första processorer
        med fyra kjärnor: Power5+. Detta gör det möjligt att köra dubbel så många samtidiga
        prcessorjob jämfört med PL850. En fullt bestyckad PL850R/T-L kan t ex exekvera 16
        simultana trådar av processorjob. Dessa unika egenskaper hos Escala PL850 R/T-L gör
        detta system till förstavals plattform för t.ex. konsolideringsprojekt.

        PL1650 bygger på samma modulära koncept som PL850 med möjlighet att koppla upp till
        fyra 4-CPU servrar i en enhet med 16 CPUer. PL1650 använder POWER5/5+ processorer
        på 1.5GHz / 1.65GHz / 1.9 GHz eller 2.2 GHxz.


1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   21(96)
                                               Dnr 2006/50
                                            Ramavtal 6760/05
                                                 Bilaga 4
                                    Servrar, lagring och tjänster 2005
        PL1650 har ett I/O subsystem som stödjer 64-bit standard PCI-X adaptrar. Genom den
        modulära arkitekturen har PL1650 en stor växtpotential med upp till 512 GB minne, upp
        till 20 I/O enheter resulterande i 81.6TB diskkapacitet och upp till 160 hot-plug PCI-X
        platser i rackmonterad paketering. PL1650 har Chipkill™ ECC, bit-steering minne,
        serviceprocessor, hot-swap diskar, hot-plug PCI-X kort.

        Resurser som processorer och PCI-kortplatser kan dynamiskt deallokeras (förbikopplas
        och tas offline) så att de kan bytas utan att behöva stoppa servern. Dessutom är det
        möjligt att byta både nätaggregat och fläktar under full drift.
        För ultimat servertillgänglighet kan Escala PL1650 klustras med Bulls ARF eller IBMs
        HACMP™ programvara designad att leverera kontinuerlig tillgänglighet.
        Med Power On Demand funktionen kan processorkraft utökas genom permanent eller
        temporär aktivering av extraprocessorer. Minne kan också utökas genom permanent
        aktivering av outnyttjat installerat minne. Detta underlättar drift av applikationer med
        ojämnt resursbehov.

        Med den modulära uppbyggnaden blir det enkelt att skapa en instegskonfiguration till ett
        mycket konkurrenskraftigt pris. Logisk sub-partitionering och en lång rad
        självladministrerande egenskaper underlättar konsolidering av kritiska tillämpningar till
        en enda, lättadministrerad server. Escala PL1650 tillför flexibilitet, skalbarhet och
        tillförlitlighet som behövs för hantering av verksamhetskritiska applikationer och
        databaser av alla storlekar.
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                          Produkter och tjänster
                           Rev. 2006-11-27
                             Steria AB
                                                     22(96)
                                                 Dnr 2006/50
                                              Ramavtal 6760/05
                                                   Bilaga 4
                                      Servrar, lagring och tjänster 2005
                   PL3250/PL6450 är kraftfulla servrar som använder den mest avancerade
                   CPU teknologin som finns tillgänglig på marknaden idag. De bygger på
                   Power5 Multi Chip moduler (MCM) som integrerar 4st. POWER5 chip
                   och 4st. L3 Cache chip. Varje MCM är bara 90.25 cm2 stor, har 4,491
                   signal I/Os och 89 skikt av metal. 8-way (fyra chip) POWER5 SMP
                   system I en Multichip Module (MCM) Är en grundmodul i PL3250 och
        PL6450.

        Specifikanioner:
        Full 64-bit POWER5 implementering
        AIX 5L v5.2 och v5.3, Linux, HACMP
        Virtualizering
        Service Processor för RAS
        Upp till 640 logiska partitioner
        7.6MB L2 ECC cache per MCM
        144MB L3 ECC cache per MCM

        PL6450 CEC kan ha upp till fyra CEC books med STD eller Turbo processorer i 16-,
        32-, 48-, 64-way SMP konfigurationer. Den kan ha upp till 2048GB DDR2 minne. Upp
        till 12 RIO-2 I/O drawers kan kopplas till CEC.

        PL3250 CEC kan ha upp till två CEC books med STD processorer i 16- och 32-way
        SMP konfigurationer. Den kan ha upp till 1024GB DDR2 minne. Upp till 8 RIO-2 I/O
        drawer kan kopplas till CEC.
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                      Produkter och tjänster
                       Rev. 2006-11-27
                         Steria AB
                                                 23(96)
                                             Dnr 2006/50
                                          Ramavtal 6760/05
                                               Bilaga 4
                                  Servrar, lagring och tjänster 2005
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                    24(96)
                                                Dnr 2006/50
                                             Ramavtal 6760/05
                                                  Bilaga 4
                                     Servrar, lagring och tjänster 2005
        1.1.3.4    Operativsystem AIX

        AIX Unix operativsystem för Escalafamiljen
        Operativsystemet som används tillsammans med Bulls samtliga Öppna System
        plattformar är AIX.

        AIX är Bulls strategiska Unix-operativsystem för Escalafamiljen där hög prestanda och
        tillgänglighet för företagskritiska kärnapplikationer efterfrågas. AIX är certifierat enligt
        Open Group Unix98. AIX industrirobusta egenskaper är väl beprövade under många år i
        en rad olika servermiljöer.

        AIX 5L
        Operativsystemet AIX är designat specifikt för affärs- och företagskritiska applikationer.
        AIX 5L representerar nästa generation av AIX förstärkt med öppna teknologier från några
        av världens ledande leverantörer. AIX är ett integrerat och välutvecklat stöd för Escal
        system.

        AIX 5L Version 5.2

        AIX 5L Version 5.2 är designat för att stödja avancerade 64-bit system och programvara.
        AIX 5L Version 5.2 har utökad skalbarhet, kapacitet och förbättrad administration av
        resurser.
        AIX 5L Version 5.2 introducerar stöd för DLPAR-Dynamisk logisk partitionering.
        DLPAR gör det möjligt att addera och ta bort processorer, adaptrar och minne utan att
        behöva starta om maskinen. API med stöd för dynamisk omkonfigurering gör der möjligt
        för middleware och applikationer att justeras automatiskt vid ändringar av systemresurser.
        Dynamisk CPU Guard kan automatiskt och dynamiskt eliminerar en felande processor
        från systemimage innan den orsakar systemstop. Om en reservprocessor finns installerad i
        maskinen kan den automatiskt ersätta havererad processor.
        Minneskapaciteten har utökats till 256GB
        Antal file descriptors per process har utökats till 64K
        Automatisk « lost I/O » upptäckning och reparation har introducerats
        Dynamisk konfigurering baserad på « time of day »
        Nya WLM resurser: antal processer, antal login, anslutningstid
        Automatisk notifikation av definierad händelse
        Utökade optioner för installation: overwrite, preservation, migration
        Nya möjligheter att installera Linux RPM paket
        PTF hantering med möjlighet att skapa jämförelserapporter


1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                         Produkter och tjänster
                           Rev. 2006-11-27
                            Steria AB
                                                    25(96)
                                                 Dnr 2006/50
                                              Ramavtal 6760/05
                                                   Bilaga 4
                                      Servrar, lagring och tjänster 2005
        Förenklad Network Install Manager EZNIM
        Introduktion av Unix System V SVR4 Printing Subsystem
        Automatisk montering av CD

        Nya säkerhetsfunktioner:
          Internet Key Exchange (IKE) stöd för DHCP servrar
          Diffie-Hellman key agreement protocol
          Stöd för Pluggable Authentication Module (XSSO:PAM)
          Authentication via x.509 certifikat.

        Nyckelnyheter I AIX 5.2:

        Resource Management
          Dynamic Logical Partitioning
          Power on Demand
          Dynamic LUN (disk) resize
          Time-of-day Workload Mgmt
        Enterprise Scalability
          JFS2 support for 16 TB
          Power4+ optimization
          Secure Environment
          EAL4/CAPP Certification
          LDAP interoperability
          Pluggable Auth. Module
        RAS
          CPU Hot-Sparing
          Physical location diagnostics
        Datacenter Management
          Cluster Systems Mgmt
          EZ-NIM install management
          Template-based tuning

        AIX 5L Version 5.3
        AIX 5L V5.3 supporterar nya Escala Power5 systems, avancerad POWER virtualisering
        och symmetrisk multi-threaded POWER5 processorer för utökat systemprestanda och
        användningsgrad. AIX 5L V5.3 offererar skalbarhet för upp till 32-CPU system.
        AIX 5L V5.3 har stöd för ”Advanced POWER Virtualization” som inkluderar:

            Mikropartitionering av singelprocessor för upp till 10 logiska partitioner1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                         Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                            Steria AB
                                                    26(96)
                                                 Dnr 2006/50
                                              Ramavtal 6760/05
                                                   Bilaga 4
                                      Servrar, lagring och tjänster 2005
            Virtuella SCSI diskar som gör det möjligt att ansluta partitioner till
             lagringsenheter utan att behöva en fysisk diskkontroller
            Virtuellt nätverk: Virtual Ethernet levererar höghastighetsanslutning mellan
             partitioner; “Shared Ethernet Adapter” tillhandahåller anslutning mellan internt
             och externt VLAN

        Nyckelnyheter i AIX 5.3:

        Resource Management
          Micro-Partitioning
          Virtual Ethernet
          Virtual SCSI disk
          Advanced Accounting
          Partition Load Manager
          JFS2 Filesystem Shrink Enterprise Scalability
          Power5™ support
          SMT processor
          1024 disk volume group
          NFSv4
        Development Environment
          POSIX Realtime APIs
          Linker/Loader Affinity
          «procmon» and Trace GUI
        Datacenter Management
           NIM enhancements

        VERITAS Cluster Server™
        VERITAS Cluster Server™ (VCS) är en produkt som ger hög tillgänglighet till data
        genom att två eller flera servrar agerar som reserv för varandra om någon av dem skulle
        gå ned. Applikationer som körs på en server som går ner flyttas automatiskt över till en
        lämplig server i klustret och startas upp omedelbart. VCS är enkelt och snabbt att
        installera och fungerar på ett flertal plattformar och för en stor mängd applikationer.
        Programvaran finns idag på HP-UX, IBM AIX, Microsoft Windows, Red Hat Linux
        Sun Solaris, SuSE Linux,VMware ESX Server. Foundation Suite/HA är en paketering av
        Clusterprogramvara, Volume Manager samt VERITAS Filsystem.

        VERITAS VCS Global Cluster Option™
        VERITAS VCS Global Cluster Option™ Basprodukten (GCM) är en säker access-
        anywhere webbkonsol, som hanterar era VCS-kluster centralt, oavsett var ni befinner er.
        Full kontroll över kluster och analys av nätverkshändelser över kluster, sk event


1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                    27(96)
                                                Dnr 2006/50
                                             Ramavtal 6760/05
                                                  Bilaga 4
                                     Servrar, lagring och tjänster 2005
        correlation, erbjuder möjlighet till samordnade händelser och triggers över alla
        flerklustermiljöer.
        Tillägget GCM Disaster Recovery integrerar hög lokal tillgänglighet med
        replikeringstekniker för WAN, för att tillhandahålla en komplett strategi för failover av
        wide-area applikationer och databaser. Den tillhandahåller en en-stegs-migrering av
        applikatons- och replikeringstjänster. Den tillhandahåller också automatisk DNS-
        uppdatering, så att slutanvändare skickas till ett datacenter som är i drift, för oavbruten
        åtkomst till applikationer och data.
        Tillägget för GCM Replication agents låter GCM övervaka och hantera VERITAS
        Volume Replicator (kan användas på AIX, HP-UX, Solaris och Windows 2000), EMC,
        SRDF, (kan användas på SRDF för AIX, HP-UX, Solaris och Windows 2000) eller
        Hitachi TrueCopy (kan bara användas på Solaris).

        Sammanfattning:
        ·      Helhetslösning för katastrofhantering för AIX, HP-UX, Linux (endast
        övervakning), Solaris och Windows. Bland alla marknadens leverantörer, kan nu
        VERITAS erbjuda det mest kompletta systemoberoende stödet för er katastroftoleranta
        miljö. Lösningen kan hantera komplexa och multipla datacenter (applikations- och
        replikeringsprocesser) för servrar som kör AIX, HP-UX, Linux, Solaris och Windows
        2000/NT. Vi ger också wide-area failover för servrar som kör AIX, HP-UX, Solaris och
        Windows 2000.

        VERITAS CommandCentral Storage 4.0™

        VERITAS CommanadCentral Storage 4.0 ger centraliserad, proaktiv hantering av
        lagringsinfrastrukturen. Sömlös integration av policy- och prestandaadministration,
        tilldelning av lagringsutrymme och zoning, gör att VERITAS CommanadCentral Storage
        4.0 förenklar de komplexa uppgifter som är inbegripna i att hantera och övervaka miljöer
        för lagring över nätverk, med system från flera leverantörer.

        VERITAS CommanadCentral Storage 4.0.
        VERITAS VERITAS CommanadCentral Storage 4.0 tar sig an den stora utmaningen att
        hantera komplexa lagringsmiljöer, samtidigt som IT-organisationer får se en omedelbar
        avkastning på sin investering i lagringsinfrastruktur. Det utökade stödet för enheter och
        applikationer förhöjer den nya prissättningen för VERITAS CommanadCentral Storage
        4.0, genom att minska den totala kostnaden, och därmed skydda investeringar i ny
        teknologi. VERITAS CommanadCentral Storage 4.0 tillhandahåller branschledande
        funktionalitet och brett stöd för olika enheter, till ett pris som är tilltalande oavsett
        kundstorlek - från det minsta systemet till avancerade uppsättningar hos multinationella
        storföretag.1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   28(96)
                                               Dnr 2006/50
                                            Ramavtal 6760/05
                                                 Bilaga 4
                                    Servrar, lagring och tjänster 2005
        VERITAS OpForce™

        VERITAS OpForce ger er möjlighet att implementera datatjänster vid behov. Genom att
        använda OpForce, kan ni snabbt driftsätta och tilldela servrar i flerskiktsmiljöer. Vidare
        hittar OpForce era servrar automatiskt i oinstallerat såväl som driftsatt läge. OpForce
        server kan köras på Solaris, Linux och Windowsplattformar och kan tilldela Solaris, AIX,
        Linux och Windows som administrerade servrar.

        Sammanfattning:
        OpForce automatiserar den tidskrävande, monotona och tråkiga uppgiften att tilldela och
        driftsätta era servrar.
        OpForce ökar flexibiliteten och nyttan av befintlig infrastruktur
        OpForce låter er minska era driftskostnader genom att införa datatjänster vid behov.
        OpForce minskar komplexiteten hos era serverkonsolideringar och migrationer.

        VERITAS i³™ for Oracle
        VERITAS i³ for Oracle sätter er i stånd att garantera prestanda hos era Oraclebaserade
        applikationer. VERITAS i³ skär rakt genom organisatoriska och teknologiska hinder för
        att hitta och korrigera den underliggande orsaken till försämrade prestanda hos
        applikationer.
        Sammanfattning:
        Optimera svarstiderna för slutanvändare; förbättra det övergripande måttet på Quality of
        Service.
        Eliminera situationer då problem riskerar att “falla mellan stolarna”, genom att använda
        spetstekniken TotalCorrelation.
        Hitta den underliggande orsaken till försämrade prestanda på några minuter (t ex
        applikation, användare, nätverk, modul, Java Bean)
        Lös problem snabbare med hjälp av expertråd från SmarTune™


        VERITAS i³™ for J2EE

        VERITAS i³ for J2EE är en mångsidig lösning för prestandahantering av applikationer,
        vilken riktar sig mot J2EE-skiktet. Den ger kritisk information om vad som händer på
        J2EE-applikationsservern, i JVM:en, och nätverksaktiviteten till och från servern.
        Dessutom har VERITAS i³ for J2EE de funktioner för rapportering och larm som krävs
        av driftsavdelningen.
        Lösningen erbjuds som en enskild produkt, men består av ett flertal produkter. VERITAS
        i³ for J2EE-lösningen innefattar funktionaliteten i följande produkter: VERITAS Indepth
        for J2EE, Savvy for J2EE, Savvy for Web, VERITAS Inform for Alerts, VERITAS
        Inform for Foresight, och VERITAS Insight.


1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   29(96)
                                               Dnr 2006/50
                                            Ramavtal 6760/05
                                                 Bilaga 4
                                    Servrar, lagring och tjänster 2005
        Sammanfattning:
        Komplett lösning för J2EE; för utveckling, kvalitetssäkring och drift.
        Samma lösning används av alla grupper, vilket hanterar situationer då problem riskerar att
        “falla mellan stolarna”.
        J2EE-specifika rapporter och larm
        Prestandaanalys, för normalnivåer och historisk dito, med användning av Performance
        Warehouse
        Prestandamätning av operativsystem för att underlätta applikationsanalys
        Anpassningsbart, lätt att anpassa till administration av hela systemet genom att bygga
        vidare från Startpoint-skärmbilden.


        VERITAS i³™ for PeopleSoft

        VERITAS i³ for Oracle sätter er i stånd att garantera prestanda hos PeopleSoft Pure
        Internet Architecture. VERITAS i³ skär rakt genom organisatoriska och teknologiska
        hinder för att hitta och korrigera den underliggande orsaken till försämrade prestanda hos
        applikationer.

        Sammanfattning:
        Optimera svarstiderna för slutanvändare; förbättra det övergripande måttet på Quality of
        Service.
        Minska utrullningstiderna för era PeopleSoft Upgrade-projekt.
        Eliminera situationer då problem riskerar att “falla mellan stolarna”, genom att få en
        helhetsbild av applikationsprestanda.
        Hitta det exakta stället för prestandaproblemet; ett visst skikt och viss komponent, t ex
        nätverk, webbserver, Java-webbserver, jolt, Tuxedo-applikationsserver, databasserver
        eller lagringssystem.


        VERITAS i³™ for SQL Server

        VERITAS i³ for SQL Server sätter er i stånd att garantera prestanda hos era SQL
        Serverbaserade applikationer. VERITAS i³ skär rakt genom organisatoriska och
        teknologiska hinder för att hitta och korrigera den underliggande orsaken till försämrade
        prestanda hos applikationer.

        Sammanfattning:
        Optimera svarstiderna för slutanvändare; förbättra det övergripande måttet på Quality of
        Service.


1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                         Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                            Steria AB
                                                    30(96)
                                                Dnr 2006/50
                                             Ramavtal 6760/05
                                                  Bilaga 4
                                     Servrar, lagring och tjänster 2005
        Eliminera situationer då problem riskerar att “falla mellan stolarna”, genom att använda
        spetstekniken TotalCorrelation.
        Hitta den underliggande orsaken till försämrade prestanda på några minuter (t ex
        applikation, användare, nätverk, modul, Java Bean).
        Lös problem snabbare med hjälp av expertråd från SmarTune™

        VERITAS Indepth™ for Oracle
        En administrationslösning för applikationsprestanda som aktivt övervakar och finjusterar
        Oracle-baserade applikationer.
        Identifierar längst körda SQL och/eller mest resurskrävande SQL
        Registrerar, presenterar och gör ”drill-down”
        Rekommenderar index och ger tips (SmarTune)
        Skapar alternativa SQL-kommandon
        Simulerar ändringar för påverkansanalys
        Kör icke-påverkande mätningar, 24/7, vid höga hastigheter
        VERITAS Indepth for Oracle ger verksamheter det verktyg för administration av
        applikationsprestanda som de behöver genom att aktivt övervaka, analysera och finjustera
        Oracle® databaser. Den ger en heltäckande bild av applikationsprestanda genom att
        prestandainformation från alla kritiska systemkomponenter samlas in, mäts och
        korreleras. VERITAS Indepth for Oracle ger slutanvändaren bättre svarstider samtidigt
        som man får maximal avkastning på teknikinvesteringarna


        1.1.4      Tunna klienter

        Tunna klienter
        Tunna klienter är en enklare typ datorer som är speciellt framtagna för att användas i
        nätverk med serverbaserad IT-drift. En tunn klient förverkligar innebörden av begreppet
        "central administration" i praktiken till en låg kostnad. Till skillnad från en PC som sällan
        till 100% kan administreras och uppgraderas från central ort/plats så är en tunn klient
        byggd för just denna målsättning.

        Ändamålet med serverbaserad IT-drift är att kunna administrera och underhålla program
        centralt. Med tunna klienter och tillhörande programvara kan du även administrera och
        uppgradera nätverkets datorer centralt. Detta sänker ytterligare den totala
        ägandekostnaden för din IT-miljö.

        En tunn klient är inte konstruerad för att köra alla program lokalt. Den fungerar istället
        som ett verktyg för användare att komma åt program på den centrala servern där alla
        programmen finns. Med andra ord behöver inte den tunna klienten vara speciellt kraftfull.
        Detta gör klienten betydligt billigare och mindre komplex än en PC.


1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   31(96)
                                               Dnr 2006/50
                                            Ramavtal 6760/05
                                                 Bilaga 4
                                    Servrar, lagring och tjänster 2005
        Central administration
        Tunna klienter administreras centralt med kraftfulla programvaror från respektive
        tillverkare. Du kan t ex uppgradera operativsystemet på flera datorer samtidigt utan
        fysiskt bege dig till respektive dator. Uppgraderingen tar dessutom en bråkdel av tiden
        jämfört med en PC-uppgradering.

        Tunna klienter, ett sätt att spara pengar
        Tunna klienter i en serverbaserad IT-miljö ger många fördelar och ytterligare kostnader
        att spara.
           Kraftfull central administration av tunna klienter.
           Minskat behov av support till användaren.
           Högre tillförlitlighet p g a stabilare operativsystem och inga rörliga delar.
           Användarvänlig p g a tyst drift. Inget "surr" från fläkt och hårddisk.
           Längre livslängd än konventionell PC.
           Hög informationssäkerhet då inga program eller data lagras lokalt.
           Upp till 90% lägre energiförbrukning jämfört med PC.
           Mindre stöldbegärlig än PC.
           Hög virussäkerhet.        1.1.4.1    WYSE

        Wyse är den största tillverkaren av Windows-baserade och kundanpassade terminaler.
        Förutom sin prisbelönta produktserie Winterm erbjuder Wyse även, som enda tillverkare,
        terminaler för embedded NT som kan anpassas till NT moduler enligt kundens önskemål.
        Wyse Winterm ger samma produktivitet och applikations-flexibilitet som en PC, men
        utan de nackdelar, såsom hög service- och underhållskostnad och kort levnadscykel, som
        en PC medför. Med sin administrationsprogramvara Rapport ligger Wyse långt framme
        när det gäller att effektivisera administrationen och möjliggöra en central hantering av
        både applikationer, OS och tillbehör.
        Wyse har tre olika serier tunna klienter
            Simple
             Simple-serien består av tunna klienter som är utvecklade för företag och
             organisationer som efterfrågar enkla och prisvärda klienter för en helt
             centraliserad tillgång till applikationer i en Microsoft Windows Terminal
             Server- eller Citrix MetaFrame-miljö. Simple-serien stödjer även ett begränsat
             antal tillbehör.
            Powerful
             Powerful-serien består av tunna klienter som är utvecklade för företag och1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                         Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                            Steria AB
                                                    32(96)
                                                Dnr 2006/50
                                             Ramavtal 6760/05
                                                  Bilaga 4
                                     Servrar, lagring och tjänster 2005
               organisationer som efterfrågar stabila klienter som ger tillgång till
               applikationer från en central server likväl som via Internet genom en lokal
               browser. Powerful-serien stödjer även ett begränsat antal tillbehör för de som
               har behov av de vanligaste tillbehören t ex diskettenhet, modem, smartcard m
               m
               Flexible
               Flexible-serien består av tunna klienter som är utvecklade för företag och
               organisationer som efterfrågar flexibla klienter som ger möjlighet att
               kombinera serverbaserade applikationer med flera lokala och webbaserade
               applikationer genom en lokal browser. Genom omfattande stöd för interna och
               externa tillbehör, som t ex WLAN-kort, CD-ROM, Scanner, är Flexible-serien
               Wyse mest anpassningsbara klient-serie.
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                    33(96)
                                                Dnr 2006/50
                                             Ramavtal 6760/05
                                                  Bilaga 4
                                     Servrar, lagring och tjänster 2005
        1.1.4.2    NEOWARE

        Neoware utvecklar marknadsledande tunna klienter baserade på inbyggda versioner av
        Linux och Windows operativsystem. Neowares produktserier är designade för att köra ett
        begränsat antal lokala applikationer och dessutom tillåta access till Linux-servrar, Internet
        och Windows-baserade applikationer i fleranvändarmiljöer såsom Windows Terminal
        Server med eller utan Citrix.
        Neowares klienter är ett kostnadseffektivt alternativ till persondatorer. Neowares klienter
        ger enklare installation, lägre investeringskostnad samt kraftigt reducerad ägandekostnad
        (TCO) genom central administration med det kostnadsfria administrationsprogrammet
        EzRemote.


        Neoware har tre olika serier tunna klienter:
          Capio
          Capio består av tunna klienter som är utvecklade för företag och organisationer
          som efterfrågar snabba, enkla och prisvärda klienter för applikationer i en
          Microsoft Windows- eller Citrix MetaFrame-miljö
          Eon Preferred Series
          Eon Preferred består av tunna klienter som är utvecklade för företag och
          organisationer som efterfrågar klienter med en väl avvägd kombination av pris
          och prestanda med unik flexibilitet. Hela EON-Serien bygger på samma
          ”plattform” och kan t ex modulärt anpassas i valet av minne, operativ samt interna
          och externa tillbehör.
          Eon Professional Series
          Eon Professional är en ”Hig-End”-serie med tunna klienter som är utvecklade för
          företag och organisationer som efterfrågar klienter med hög prestanda och
          högupplöst grafik. Passar utmärkt för krävande lokala Linux, multimedia och Java
          applikationer.


        1.1.4.3    EIZO

        Eizo är en naturlig leverantör av den nya tekniken eftersom bildskärmen utgör en så stor
        del av hela arbetsstationen. Eizo erbjuder både en helintegrerad lösning med ett minimum
        av enheter och kablar och fristående skärmar till terminaler. Genom Eizo bildskärmar får
        användaren bästa syn ergonomi och erkänd hög kvalitet.
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                       Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                          Steria AB
                                                  34(96)
                                               Dnr 2006/50
                                            Ramavtal 6760/05
                                                 Bilaga 4
                                    Servrar, lagring och tjänster 2005
        eClient 630L
        eClient 630L är en Windows-baserad terminal, WBT, integrerad i en slimmad 15-tums
        LCD-skärm. Allt är inbyggt i samma enhet så nätverk, tangentbord och mus kopplas
        direkt till uttag på skärmen.
        eClient 630L har 300 MHz CPU, 64 MB RAM och 32 MB flash ROM. Inbyggt finns
        stereohögtalare, 10/100 Mbit NIC, två USB-portar, tangentbord, mus och PC Card-plats.
        Inkluderad mjukvara är Citrix ICA klient 6.2, Microsoft RDP klient och lokal Internet
        Explorer för Windows CE.
        Den stöder Microsoft® Windows® NT™ 4.0 Terminal Server Edition, Windows 2000
        Terminal Services och Citrix MetaFrame™ 1.8/XP. 630L kan även, via PC Card-platsen,
        anslutas till trådlösa nätverk.
        LCD-skärmen har 1024x768 punkters upplösning och håller Eizos höga krav på
        synergonomi. Den ger 300 candela per kvadratmeter i ljusstyrka och har 450:1 i
        kontrastförhållande samt 160 graders betraktningsvinkel.

        eClient 630LT
        eClient 630LT är en Windows-baserad terminal, WBT, integrerad i en slimmad 15-tums
        pekskärm. Allt är inbyggt i samma enhet så nätverk, tangentbord och mus kopplas direkt
        till uttag på skärmen.
        eClient 630LT har 300 MHz CPU, 64 MB RAM och 32 MB flash ROM. Inbyggt finns
        stereohögtalare, 10/100 Mbit NIC, två USB-portar, tangentbord, mus och PC Card-plats.
        Inkluderad mjukvara är Citrix ICA klient 6.2, Microsoft RDP klient och lokal Internet
        Explorer för Windows CE.
        Den stöder Microsoft® Windows® NT™ 4.0 Terminal Server Edition, Windows 2000
        Terminal Services och Citrix MetaFrame™ 1.8/XP. 630LT kan även, via PC Card-
        platsen, anslutas till trådlösa nätverk.
        Pekskärmen har 1024x768 punkters upplösning och håller Eizos höga krav på
        synergonomi. Den ger 300 candela per kvadratmeter i ljusstyrka och har 450:1 i
        kontrastförhållande samt 160 graders betraktningsvinkel.
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   35(96)
                                                Dnr 2006/50
                                             Ramavtal 6760/05
                                                  Bilaga 4
                                     Servrar, lagring och tjänster 2005
        FlexScan
        15" FlexScan L367 TCO 03, Digital/Analog
        1024x768, H:160°, V:150°, brightness 250cd, contrast 450:1, height adj. stand
        USB-controlled picture settings, Gamma adjustment, 10 bit colour
        Included cables: VGA, Sound, USB

        17" FlexScan L557 TCO 03, Digital/Analog
        1280x1024, H:170°, V:170°, brightness 250cd, contrast 500:1, height adj. stand
        Five picture settings, Gamma adjustment, 10 bit colour
        Included cables: VGA, Sound

        19" FlexScan L767 TCO 03, Digital/Analog
        1280x1024, H:170°, V:170°, brightness 250cd, contrast 500:1, height adj. stand
        USB-controlled picture settings, Gamma adjustment, 10 bit colour
        Included cables: VGA - VGA, Sound cable, USB cable

        21.3" FlexScan L985EX TCO 99, VGA/DVI-I, USB in
        1600x1200, Viewing angles: H:170°, V:170°, brightness 250cd, contrast 400:1, height
        adj. stand
        Advanced Super IPS LCD, height adjustable stand, Screen Manager LCD software
        Built in Gamma and colour adjustment, 10 bit internal colour, calibration ready
        Included cables: VGA - VGA, VGA - DVI-I, DVI-D - DVI-D, USB


        1.1.4.4    CITRIX

        Citrix Serverbased Computing Citrix Serverbased Computing modell möjliggör ett
        effektivt utnyttjande av Windows i alla nätverk. Tekniken bygger i korthet på att allt
        processande av data görs i WinFrame/MetaFrame servern och endast skärmuppdateringar
        distribueras via nätverket, WAN-länken, telelinjen eller trådlös förbindelse till klienten.

        Citrix förenklar administrationen av företags applikationer
        Citrix Server based Computing gör det enklare att administrera och supportera komplexa
        system. Eftersom applikationerna exekveras till 100% på servern kan:
           alla nätverkets användare få tillgång till nya/uppgraderade applikationer omgående
            via nätverket eller en standard webbrowser.
           support effektiviseras genom att kunna skugga användare oavsett anslutning.
           en hög nivå av säkerhet uppnås genom centralt placerad data.
           alla nätverkets användare ges högre prestanda.
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                         Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                            Steria AB
                                                    36(96)
                                                Dnr 2006/50
                                             Ramavtal 6760/05
                                                  Bilaga 4
                                     Servrar, lagring och tjänster 2005
        Citrix sänker kostnaderna för företags data/IT-resurser
        Citrix ger kostnadseffektiva serverbaserade lösningar för filialkontor, cross-plattform
        nätverk, webb, distansarbetare och tunna klienter genom att:
           sänka ägandekostnaderna för applikationer.
           spara tid och pengar genom central administration
           effektivisera administration och underhåll av applikationer
           förlänga livet på företagets redan existerande infrastruktur

        CITRIX METAFRAME XP

        Citrix MetaFrame XP är en plattform särskilt utvecklad och optimerad för Windows 2000
        Terminal Services. Med Citrix MetaFrame ges alla, oavsett klienttyp eller uppkoppling
        tillgång till samma resurser och Windows applikationer från en centralt styrd och
        administrerad applikationsmiljö.

            Centralisera administration, distribution och underhåll av Windows applikationer
             Förbättra prestanda gentemot användarna oavsett bandbredd, uppkoppling eller
             arbetsplats
            Öka säkerheten genom centralt administrerad och placerad data
            Ge användarna enkel och snabb access till applikationer genom möjligheten att
             integrera och publicera applikationer i en vanlig webbrowser

        MetaFrame XPs
        Basmodellen inom MetaFrame XP-serien. Lämpar sig framförallt för
        avdelningar/arbetsgrupper med mellan 1-5 individuella, ej lastbalanserade MetaFrame
        servrar.

        MetaFrame XPa
        MetaFrame Xpa (advanced), lämpar sig för växande organisationer med behov av
        avancerad lastbalansering av applikationer som körs i MetaFrame miljö.

        MetaFrame XPe
        MetaFrame Xpe (enterprise), är Citrix-lösningen för företag med behov av avancerad
        lastbalansering, övervakning och analys av systemresurser samt paketering och
        distribution av applikationer. XPe är den kompletta MetaFrame produkten där allt är
        inbyggt och anpassat för en total Citrix implementation

        CITRIX NFUSE
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                         Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                            Steria AB
                                                    37(96)
                                                Dnr 2006/50
                                             Ramavtal 6760/05
                                                  Bilaga 4
                                     Servrar, lagring och tjänster 2005
        Applikationspublicering via web
        Citrix NFuse ger företag möjlighet till snabb åtkomst av företagskritiska applikationer
        genom möjligheten att snabbt integrera applikationer in i de flesta webbrowsers,
        kombinera personifierat webb-innehåll med affärsapplikationer, och administrera
        applikationerna centralt.
        Funktioner i NFuse
            SSL krypterad inloggning mot NFuse web server.
            Ticket Based Credentials: gör det möjligt att använda Secure ICA utan att multipla
             inloggningar samt säkrare hantering av dessa.
            Automatiskt distribution av ICA klienter.
            Stöd för multipla server farmar.
            Back-up MetaFrame servrar: möjlighet för NFuse web server att kommunicera
             mot flera NFuse MetaFrame servrar, vilket ger redundans ifall en server ej är
             tillgänglig.
            Stöd för MetaFrame for UNIX
            Hantering av sessions variabler
            Kompatibel med NFuse 1.0

        CITRIX SECURE GATEWAY

        Citrix Secure Gateway (CSG) är en tilläggsprodukt till MetaFrame-familjen som ger
        fjärranvändare säker tillgång till företagskritiska applikationer via Internet. CSG fungerar
        som en Secure Sockets Layer (SSL) gateway mellan Citrix-klienten och Citrix-servern.
        Säker överföring av data
        CSG är en lösning som skyddar företags nätverk, data och applikationer. All Citrix ICA-
        trafik som går via Internet mellan klient och CSG-servern är krypterad med SSL 3.0
        protokoll vilket ger en hög säkerhetsnivå för den information som överförs.
        Enkel installation
        CSG minimerar behovet av att installera extra klientprogramvara (utöver Citrix ICA-
        klienten) och kommer igenom brandväggar utan behovet av att öppna upp ytterligare
        portar.
        Enkel att använda
        CSG tar bort behovet av att publicera adresser för varje MetaFrame-server över Internet.
        Den förenklar administrationen av server-certifikaten och ger EN ingångspunkt in till
        MetaFrame-serverfarmen. MetaFrame-servrarna är inte synliga från Internet och kan inte
        bli adresserade direkt – vilket gör dom säkrare för attacker.


        1.1.4.5    ThinLinc
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                    38(96)
                                                 Dnr 2006/50
                                              Ramavtal 6760/05
                                                   Bilaga 4
                                      Servrar, lagring och tjänster 2005
        ThinLinc är en terminalserver, det vill säga en produkt som hanterar tunna klienter.
        ThinLinc består av ett antal komponenter som tillsammans skapar möjligheter för att
        centralisera datortjänster och applikationer. Exempel på komponenter som ingår är
        moduler för
           Single Sign-On; integration mot Unix, Linux, Novell och Windows-system
           Lastbalansering
           Klienter för arbetsstationer, tunna klienter och webbläsare.
           ThinLinc Client Operating System som gör om äldre PC till tunna klienter.
        Utöver detta finns SafeLinc, som är en tilläggstjänst som möjliggör filöverföring och
        utskrifter över
        osäkra nät.

        ThinLinc använder en dedikerad server och därigenom kan systemet enkelt integreras i
        redan existerande infrastruktur. Det gör att införandet av tunna klienter kan ske stegvis,
        medan det övriga systemet fungerar som förut. ThinLinc kan anpassas helt efter de behov
        som organisationen har. Exempelvis kan arbetsytan, eller "skrivbordet" helt styras, eller
        anpassas efter individuella önskemål.
        Olika grupper av användare kan ges olika tillgång till information eller applikationer.
        Även utseendet på skrivbordet kan anpassas till enskilda individer, särskilda grupper eller
        hela organisationen.

        SafeLinc är en tilläggstjänst till ThinLinc. Den möjliggör säker filåtkomst och åtkomst
        till skrivare över alla typer av nätverk. SafeLinc kräver en ThinLinc-server för att fungera,
        och använder OpenSSH för att skapa tillgång till filer och skrivare på exempelvis ett
        lokalt nät.
        SafeLinc skapar det vi kallar end-to-end- VPN genom att trafiken är säker hela vägen från
        klientdatorn till fil- eller printerservern. Inga andra tjänster eller filer än de som
        användaren är autenticerad för är tillgängliga.


        1.1.5      Övervakning

        IT management ur ett tjänsteperspektiv

        Dagens IT avdelningar ställs inför allt större krav på att kunna leverera IT-tjänster till den
        egna organisationen med allt högre SLA krav. Det arbetssättet kräver systemstöd där det
        är möjlighet att se sambanden mellan orsak och verkan för användaren.

        Business Service Management, BSM, är ett tillvägagångssätt som påvisar sambanden
        mellan olika driftsobjekt och samtidigt talar om vilken roll det objektet har för leveransen
        av en specifik IT-tjänst.


1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   39(96)
                                                Dnr 2006/50
                                             Ramavtal 6760/05
                                                  Bilaga 4
                                     Servrar, lagring och tjänster 2005
        Möjligheterna för Kundens IT-avdelning blir att tydliggöra vilka tjänster man levererar
        och hur väl man gör det baserat på tjänsten och dess funktion snarare än på varje enskild
        teknikkomponent. Det innebär att det blir enklare att förstå sambandet mellan ett
        driftsobjekt och vilken betydelse det har för verksamheten.

        BSM gör det möjligt att:
          Relatera levererad tjänst till avtalat Service Level Agreement, SLA (bevisa vad
          som levereras).
          Skapa mätbara och meningsfulla SLAer.
          Visa helheten av tjänster som levereras till IT-avdelningens kunder.
          Skapa en proaktiv miljö som medger ökad tillgänglighet .
          Förbättra underlaget för relationen till kunden.
          Hantera den alltmer komplexa IT-miljön.

        Business Service Management
        Business Service Management, BSM, kan definieras som en dynamisk metod för att
        hantera teknikkomponenter och bygga en modell som stödjer en offentlig eller
        affärsinriktad verksamhet. Det gör det möjligt för en IT-avdelning att enklare och bättre
        hantera infrastruktur och processer genom att förstå vilken påverkan teknikkomponenter
        har på verksamheten samt hur förändringar i verksamheten påverkar tekniken.

        För Kundens verksamhet är det mer intressant att IT avdelningen förstår hur en specifik
        tjänst fungerar och levereras än att mäta SLA på enskilda teknikkomponenter.
        Med BSM används istället informationen från den tjänsterelaterade, till skillnad från
        teknikrelaterade, monitoreringen av dessa teknikkomponenter som ingångsparametrar till
        en modell som beskriver hur tjänsten som helhet ser ut. Ett regelverk talar om för
        modellen vilken påverkan respektive komponent har och avgör slutligen om tjänsten är
        tillgänglig eller ej. Ärendehanteringssystemet får då larm baserat på tjänsten och en SLA-
        uppföljning startas där eskalering av ett ärende kan baseras på hur lång tid tjänsten varit
        nere. Samtidigt skapas ytterligare ett ärende baserat på ursprungsorsaken till att tjänsten
        inte är tillgänglig som med automatik skickas till rätt grupp för åtgärd.

        Ett SLA kan nu skrivas för tjänsten som helhet och IT-avdelningen har möjlighet att mäta
        och följa upp både ur ett teknikperspektiv och hur ärendet som sådant har hanterats. För
        Kunden skulle det nu vara möjligt att skriva serviceavtal för exempelvis
        voteringssystemet eller andra kritiska funktioner som måste vara tillgängliga.

        En välimplementerad och accepterad BSM lösning kommer hjälpa organisationen att:
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                         Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                            Steria AB
                                                    40(96)
                                                 Dnr 2006/50
                                              Ramavtal 6760/05
                                                   Bilaga 4
                                      Servrar, lagring och tjänster 2005
            Se verksamhets- och teknikkomponenter, relationen mellan komponenterna och
             vilken påverkan de har på varandra.
            Få larm om problem, prioritera åtgärder och se till att problemen åtgärdas för att
             lösa verksamhetskritiska funktioner.
            Se orsak, verkan och omfattning på ett problem eller föreslagen förändring ur ett
             verksamhetsperspektiv.
            Försäkra sig om verksamhetens tillgänglighet genom att förstå hur och var
             prestanda på infrastrukturen kan förbättras eller optimeras.
            Mäta vilken kvalitet som lämnas på tjänsterna och omsätta kunskapen i kostnader
             för att leverera en tjänst med en önskad servicenivå.

        BSM bygger på ”best practice” inom IT Service Management där merparten av de
        ingående produkterna är ITIL certifierade. IT Infrastructure Library (ITIL) är ett ”best
        practice” bibliotek för IT verksamhet initierat av engelska myndigheter i slutet på 80-
        talet. Idag drivs ITIL av en icke vinstdrivande organisation, itSMF, som kontinuerligt
        arbetar med att förädla innehållet i ITIL.

        Den föreslagna lösningen bygger på produkter som utgör grunden för BSM vilket gör det
        möjligt för Kunden att med små insatser nå ett steg längre och arbeta med IT ur ett
        verksamhetsperspektiv.


        1.1.5.1     BMC PATROL (certifierat enligt ITIL)

        BMC PATROL från BMC Software är ett Systems Management verktyg som erbjuder
        proaktiv övervakning, hantering, optimering och förutspående analys av företags IT-
        miljöer. Det görs genom att använda följande lösningar och produkter:

            PATROL för Applikation och databas övervakning.
            PATROL Perform och Predict - Servicerapportering, prestandaövervakning och
             kapacitetsplanering.
            PATROL Express - End-to-End Enterprise händelsehantering via konsol

        PATROL kan installeras på alla de stora distribuerade operativsystemen som till exempel
        Windows, NT, AIX och Solaris.

        Operatörerna har möjlighet att via larmhantering, övervaka och åtgärda uppkomna
        störningar i driften. Systemadministratörer har användning av PATROL för felsökning,
        rapportering och trendanalys.
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   41(96)
                                               Dnr 2006/50
                                            Ramavtal 6760/05
                                                 Bilaga 4
                                    Servrar, lagring och tjänster 2005
        Kombinationen av applikationsövervakning, prestandaövervakning och händelsehantering
        ger en lösning för att säkra tillgängligheten av IT-systemen. Genom att övervaka alla
        lager från operativsystem till databas och applikationer samt mäta tillgängligheten utifrån
        slutanvändarens perspektiv erbjuds en komplett lösning.


        1.1.5.2   BMC Action Request System, ARS (certifierat enligt ITIL)
        ARS är speciellt utvecklad för applikationer inom IT-System managementområdet
        (ITSM) för registrering av händelser manuellt eller med automatik från specifika
        övervakningssystem.

        ARS kan integreras direkt med PATROL och vissa andra övervakningssystem.
        Integrationen består normalt i att ARS automatiskt genererar ärenden när något system
        som övervakas larmar. Detta leder till att övervakningen och felsökning underlättas.

        Användarna har åtkomst till ARS-servern antingen via klientprogramvara som
        distribueras som freeware alternativt via Web-baserad standard browser. Antalet
        användare som har åtkomst till ARS-servern begränsas genom sedvanligt licensförfarande
        antingen via fasta eller flytande licenser.

        ITSM lösningar som bygger på ARS / PATROL lämpar sig för medelstora och större
        företag och myndigheter.


        1.1.5.3    BMC Identity Management

        BMC® Identity Management for .NET reducerar komplexitet och kostnader för säker
        hantering av disparata användare inom företag. Lösningen är transparant för Microsoft
        infrastruktur och använder den som fundament för ”end-to-end” identitetshantering.
        Den gör det möjligt att förena administrationen av interna och externa identiteter och
        säkerhetsrutiner inom företag, kontrollera accessen till skyddade resurser, automatisera
        workflow och provisioning. Allt detta kan göras utan att införa inkräktande middleware
        komponeter eller proprietära protokoll. Lösningen kan även expanderas till icke
        Microsoft plattformar. Den bygger exklusivt på teknologier som Active Directory, Active
        Directory Application Mode, Microsoft® Identity Integration Server, .NET Framework.


        1.1.5.4   CA Unicenter
        Unicenter är samlingsnamnet för en uppsättning programvaror för
        övervakning och styrning av ett företags IT resurser.1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   42(96)
                                                Dnr 2006/50
                                             Ramavtal 6760/05
                                                  Bilaga 4
                                     Servrar, lagring och tjänster 2005
        Unicenter® ServicePlus Service Desk innehåller de verktyg som behövs för att hantera
        alla behov av service och support i en organisation. Den kan användas både för att hjälpa
        interna användare och externa kunder och den erbjuder omfattande möjligheter att ha god
        överblick och kontroll över hur väl servicen fungerar i små som stora organisationer.

        Unicenter Service Desk Knowledge Tools är ett verktyg för hantering av
        kunskapsdatabaser.

        Unicenter Service Desk Dashboard är ett verktyg för analyser av beslutstöd i reel tid.

        Unicenter Software Delivery är lösningen för att kunna installera och migrera mjukvaror
        till bärbara och stationära datorer, servrar och PDA:er i heterogena miljöer automatiskt.
        Med den här lösningen kan ni arbeta med allt från att distribuera mjukvara till att hantera
        konfigurationer och så kallade ”rollbacks” över olika plattformar samtidigt. Lösningen är
        skalbar och gör det möjligt att säkra att all installation och hantering av mjukvara blir
        enhetlig och gjord på ett säkert sätt.

        Unicenter Asset Management har de funktioner ni behöver för att hålla ordning på och
        sköta de tillgångar ni har i organisationen. Lösningen identifierar tillgångarna genom att
        söka och upptäcka dem, upprättar databaser över hård- och mjukvara, konfigureringar,
        hur mjukvara används och hanterar licenser över alla plattformar.

        Unicenter Network and System Management administrerar tillstånd och tillgänglighet för
        operativsystem och infrastruktur som nätverksenheter, applikationer och databaser.

        Unicenter Remote Control är ett verktyg för centraliserad administration av fjäranslutna
        servrar och arbetsstationer.

        Unicenter Management Portal är personaliserat web-gränssnitt som ger åtkomst till
        varierande Unicenter verktyg.

        eTrust®

        eTrust™ är en uppsättning av programvaror för övervakning och hantering av åtkomst till
        företagets it resurser.

        Programvaror som ingår är:
        SiteMinder
        IdentityMinder
        TransactionMinder
        Identity Management Web Suite


1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   43(96)
                                                Dnr 2006/50
                                             Ramavtal 6760/05
                                                  Bilaga 4
                                     Servrar, lagring och tjänster 2005
        Premium Support
        Security Command Center
        Antivirus/PestPatrol
        eTrust Single Sign On
        eTrust Access Control
        eTrust Vulnerability Manager
        eTrust Admin
        eTrust Secure Content Manager
        eTrust Intrusion Detection
        eTrust Audit

        ITSM lösningar från CA lämpar sig för små, medelstora och större företag och
        myndigheter.


        1.1.5.5    OP5
        OP5 Monitor är ett komplett system för övervakning av infrastruktur (PC, servers,
        switchar, routers etc) applikationer, trafikmönster samt berörd driftpersonal. Genom att
        OP5 Monitor samlar all driftinformation från hela IT miljön och visar detta via ett säkert
        webinterface kan berörd personal direkt se vad som ev, orsakar problem i IT miljön.
        Systemet ger även möjlighet att sätta gränsvärden så att automatiska larm skickas via E-
        post och/eller SMS.

        1.1.5.6    Big Brother
        Big Brother är ett Open Source övervakningssystem. Implementation av Big Brother
        utförs som ett konsultprojekt där kundens övervakningsbehov styr hur den slutliga
        designen kommer att se ut. En övervakningslösning som bygger på Big Brother
        inkluderar i regel ytterligare ett antal Open Source produkter.

        Lösning som bygger på Big Brother lämpar sig där övervakningsbehovet i första hand
        avser att samla in larm från ett antal begränsade övervakningskriterir per objekt.


        1.2       Lagring

        1.2.1      Liten/Enkel Lagring

        SR/SJ Serien

        SR/SJ Serien är en enkel och effektivt lagringslösning för mindre arbetsgrupp och
        avdelningar.


1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                               Produkter och tjänster
                                Rev. 2006-11-27
                                  Steria AB
                                                              44(96)
                                                          Dnr 2006/50
                                                       Ramavtal 6760/05
                                                            Bilaga 4
                                               Servrar, lagring och tjänster 2005
        SR modeller är utrustade med SCSI Raid kontroller och SCSI interface mot disk medan
        SJ modeller agerar som SCSI JBOD eller kopplas till SR för expansionsbehov.
                                   SJ-0812 JBOD
                                      and
                                     8-slot  SR-0812                      SR-1422
                                                       SJ-1422
                                    extension  SCSI RAID                     SCSI RAID
                                                      14-slot JBOD
                                   for SR-0812,  S/S                        S/S
                                   SR-1422 & FR-
                                     1422
        GLOBAL CHARACTERISTICS
        • Tower chassis version                   Yes        Yes          Yes          Yes
        • Rack chassis version                    2U         2U          3U           3U
                                             1.17 to 2.33TB
        • Total storage capacity                 1.17TB                  2.0 TB       2.0 to 3.2TB (3)
                                                (3)
        • Disk modules (hot swap)                  8x         8x          14x          14x
        • RAID capability                     Option    Yes (0,1,3,5,0+1)     Option      Yes (0,1,3,5,0+1)
                                   U320 SCSI (VHD U160 SCSI (VHD U320 SCSI (VHD U160 SCSI (VHD
        • Interface to host
                                     68p)      68p)      68p)      68p)
        • Max number of port to host                2x (4x)       2x         2x (4x)         4x
        • Interface to disks                   U320 SCSI     U160 SCSI      U320 SCSI        U160 SCSI
        • Max number of links to disks                2x         2x      2x (multi initiatior)     2x
        • Power Supply Redundancy                  Yes        Yes          Yes          Yes
                                    Yes (in fan    Yes (in fan
        • Fan Redundancy                                           Yes          Yes
                                     canister)     canister)
        CONTENT OF BASIC CHASSIS
        • RAID controller / SP                    -         1x           -          2x

        • Cache memory per RAID controller/SP             -       128 MB          -         128 MB
        • Cache memory configurability                -       Read, write        -        Read, write
        • Hot-Plug Power Supply                  1x 350W      1x 350W       2x450W         2x 450W
                                             1 ( in RAID                 2 ( in RAID
        • Battery Backup (BBU or SPS)                 -                    -
                                             controller)                 controllers)
                                   RS 232 (1,5m    RS 232 (1,5m     RS 232 (1,5m      RS 232 (1,5m
        • Host Management                     cable),      cable),       cable),        cable),
                                     SCSI        SCSI         SCSI          SCSI
        OPTIONS ON TOP OF BASIC CHASSIS
        • Additional RAID controller / SP           Special request      -      Special request      Included
                                                                   On Special
        • Cache memory upgrade per SP                 -         -           -       Request (512MB
                                                                    max.)
        • Additional redundant power supply           Yes (option)    Yes (Option)      Included        Included
        • Battery Backup (BBU or SPS)                 -       Included                  Included
        • Hard Disk Drives 7.2 Krpm                  -         -           -           -
                                    36/73/146GB    36/73/146GB     36/73/146GB       36/73/146GB
        • Hard Disk Drives 10 Krpm
                                    U320 SCSI     U320 SCSI      U320 SCSI        U320 SCSI
                                   36/73GB U320    36/73GB U320    36/73GB U320      36/73GB U320
        • Hard Disk Drives 15 Krpm
                                      SCSI        SCSI        SCSI          SCSI
        STORAGE MANAGEMENT SOFTWARE
        • Storage Management                     -        XCAM           -         XCAM
        • Multi-path Management                    -         -           -           -
        • LUN mapping / Multi-server storage access          -         -           -           -
        • Performance Monitoring                   -         -           -           -

        • Snap Shot                          -         -           -           -
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                               Produkter och tjänster
                                Rev. 2006-11-27
                                  Steria AB
                                                                45(96)
                                                            Dnr 2006/50
                                                         Ramavtal 6760/05
                                                              Bilaga 4
                                                 Servrar, lagring och tjänster 2005
        FDA Serien
        FDA Serien består av modeller för anslutning till SAN eller direkt till servrar med FC
        interface. De har lagringskapacitet som täcker behov hos små arbetsgrupper eller
        avdelningar. FDA serien är utrustad med FC RAID kontroller samt FC interface mot disk.
        Den kan expanderas med 15-disk expansionsmodul.
                                                    FDA
                                   FDA 1300    FDA 2300
                                                   Enclosure

        GLOBAL CHARACTERISTICS
        • Tower chassis version                  No       No       No
        • Rack chassis version                  3U       6U       3U
        • Total storage capacity               2.2 to 4.4TB   2.2 to 40 TB    2.2TB
                                          15x (210x
        • Disk modules (hot swap)              15x (30x max)         15x
                                           max)
                                     Yes     Yes
        • RAID capability                                 No
                                   (0,1,5,0+1) (0,1,5,0+1)
                                  FC-AL or FC- FC-AL or FC- FC-AL 2 Gb/s
        • Interface to host
                                   SW 2 Gb/s  SW 2 Gb/s   (Copper)
        • Max number of port to host            1x (or 1x + 1x)   2x to 4x     2x
        • Interface to disks                  FC-AL      FC-AL      FC-AL
        • Max number of links to disks              2x      2x to 4x     2x
                                  Yes (72-hour   Yes (96-hour
        • Power Supply Redundancy                                 Yes
                                   backup)     backup)
        • Fan Redundancy                     Yes       Yes       Yes
        CONTENT OF BASIC CHASSIS
        • RAID controller / SP                1x ou 1x+1x    2x to 4x      -
                                            512 to
        • Cache memory per RAID controller/SP          256MB               -
                                           4,4096MB
        • Cache memory configurability            Read, write   Read, write     -
        • Hot-Plug Power Supply                 Yes       Yes       Yes
        • Battery Backup (BBU or SPS)              Yes       Yes       -
        • Host Management                    TCP/IP     TCP/IP       -
        OPTIONS ON TOP OF BASIC CHASSIS
        • Additional RAID controller / SP           Included     Included      -
        • Cache memory upgrade per SP              256MB      Up to 4      -
        • Additional redundant power supply          Included     Included    Included
        • Battery Backup (BBU or SPS)              Yes       Yes       Yes
        • Hard Disk Drives 7.2 Krpm                -        -        -
                                  36/73/146GB   36/73/146GB   36/73/146GB
        • Hard Disk Drives 10 Krpm
                                    FC-AL      FC-AL      FC-AL
                                  36/73GB FC-   36/73GB FC-   36/73GB FC-
        • Hard Disk Drives 15 Krpm
                                     AL        AL       AL
        STORAGE MANAGEMENT SOFTWARE
                                    Storage    Storage
        • Storage Management                                    -
                                    Manager    Manager
                                  AlternatePath AlternatePath
        • Multi-path Management                                  -
                                    Manager    Manager

        • LUN mapping / Multi-server storage access     Access Control Access Control     -
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                            Produkter och tjänster
                             Rev. 2006-11-27
                               Steria AB
                                                             46(96)
                                                         Dnr 2006/50
                                                      Ramavtal 6760/05
                                                           Bilaga 4
                                              Servrar, lagring och tjänster 2005
                               Performance   Performance
        • Performance Monitoring                               -
                                Monitor     Monitor

                                        Dynamic Data
        • Snap Shot                     -                -
                                        Replicator
        FR/FJ Serien
        FR/FJ Serien består av modeller för anslutning till SAN eller direkt till servrar med FC
        interface. De har lagringskapacitet som täcker behov hos små arbetsgrupper eller
        avdelningar. FR serien är utrustad med FC RAID kontroller samt SCSI interface mot
        disk. FRA serien är utrustad med FC RAID kontroller samt SATA interface mot disk. FJ
        modeller agerar som FC JBOD eller kopplas till FRA för expansionsbehov. FR modell
        kan expanderas med SJ JBOD.
                                FR-1422
                                     FRA-1622
                               Fibre RAID            FJA-1622
                                     Fibre SATA
                                 S/S

        GLOBAL CHARACTERISTICS
        • Tower chassis version              Yes        Yes      Yes
        • Rack chassis version               3U        3U       3U
                               2.0 to 4.4TB
        • Total storage capacity                     4 to 28TB     4TB
                                  (3)
        • Disk modules (hot swap)             14x        16x      16x
                                  Yes   Yes (0,1,5, 10 Yes (JBOD
        • RAID capability
                               (0,1,3,5,0+1)  or JBOB)    only)
                               FC-AL or FC- FC-AL or FC- FC-AL or FC-
        • Interface to host
                                SW 2Gb/s   SW 2 Gb/s   SW 2 Gb/s
                                4x (2x SFP
        • Max number of port to host                 2x (or 2x + 2x) 1x or 2x
                                included)
        • Interface to disks              U160 SCSI     SATA      SATA

        • Max number of links to disks        2x + 2x options   1x ou 2x     1x

                                        Yes (72-hour
        • Power Supply Redundancy             Yes               Yes
                                         back-up)
        • Fan Redundancy                  Yes        Yes      Yes
        CONTENT OF BASIC CHASSIS
                                        1x or 2x (1x
                               2x (1x SFP per
                                         SFP per
        • RAID controller / SP              controller
                                         controller
                                included)
                                         included)
        • Cache memory per RAID controller/SP      128 MB      512MB       -
        • Cache memory configurability         Read, write   Read, write  Read, write
                               Same as SR-
        • Hot-Plug Power Supply                       Yes      Yes
                                  1422
                                2 ( in RAID
        • Battery Backup (BBU or SPS)                    Yes       -
                                controllers)
                               RS 232 (1,5m
        • Host Management                 cable),     TCP/IP      -
                                 Fibre
        OPTIONS ON TOP OF BASIC CHASSIS
        • Additional RAID controller / SP        Included      Yes       -
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                               Produkter och tjänster
                                Rev. 2006-11-27
                                  Steria AB
                                                                47(96)
                                                            Dnr 2006/50
                                                         Ramavtal 6760/05
                                                              Bilaga 4
                                                 Servrar, lagring och tjänster 2005
                                   On Special
        • Cache memory upgrade per SP              Request     512MB       -
                                  (512MB max.)
        • Additional redundant power supply          Included     Included    Included
        • Battery Backup (BBU or SPS)             Included     Included      -
        • Hard Disk Drives 7.2 Krpm                -     250GB SATA 250GB SATA
                                  36/73/146GB
        • Hard Disk Drives 10 Krpm                         -       -
                                   U320 SCSI
                                  36/73GB U320
        • Hard Disk Drives 15 Krpm                         -       -
                                    SCSI
        STORAGE MANAGEMENT SOFTWARE
                                           SMI-S Storage
        • Storage Management                  XCAM                -
                                            Manager

                                   Emulex
        • Multi-path Management                           -       -
                                  MultiPulse (7)

        • LUN mapping / Multi-server storage access      S@N.IT       Yes       -
        • Performance Monitoring                  -      Embedded      -
        • Snap Shot                        -        -       -
        NDAS AX150 serien.
        AX150 expanderar fördelar av nätverkslagring såsom konsolidering, automatisering och
        avancerat dataskydd till en bredare krets av användare genom att leverera ett
        lågprisalternativ till direktansluten lagring.

        AX150 kombinerar avancerade egenskaper i CX serien med seriella hårddiskar (SATA)
        med lågt pris och hög kapacitet.

        Användare som tidigare använde intern serverbaserad eller direktansluten lagring för
        Linux-, Netware- och Windows-miljöer har nu möjlighet att dra nytta av SAN-baserad,
        skalbar lagring. De kan nu ansluta Linux-, Netware-, Windows- och AIX-servrar via SAN
        till en högkapacitets lagringsplattform och dra nytta av AX100s avancerade egenskaper.

        AX150 är en rackmonterad enhet med upp till 6TB diskkapacitet. Den kan inehålla från 3
        till 12 seriella ATA diskar av 500GB storlek. AX150 kan anslutas via SAN, NAS eller
        direkt till Linux-, Netware-, Windows- och AIX-servrar.

        AX150 finns i två varianter, med en eller två SC (lagringskontroller).
        AX150 med en SC har två 2Gb FC anslutningar och kan anslutas till två servrar direkt
        eller till åtta servrar via SAN. SC har 512MB cacheminne med batteribackup upp till 96
        timmar. Dessa egenskaper tillsammans med RAID5 bidrar till hög tillgänglighet och lågt
        pris.
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   48(96)
                                                Dnr 2006/50
                                             Ramavtal 6760/05
                                                  Bilaga 4
                                     Servrar, lagring och tjänster 2005
        AX150 med två SC är konstruerad för hög tillgänglighet och prestanda. AX150 med två
        SC har fyra 2Gb FC anslutningar och kan anslutas till fyra servrar direkt eller till åtta
        servrar via SAN. Den har speglat cacheminne, dubblerat kylaggregat, dubblerat hot-swap
        strömaggregat samt UPS.

        AX150 är konstruerad för enkel och effektiv administration och hantering. AX150 har
        läthanterligt integrerat verktyg för administration. Den inkluderar lätt förståeligt
        gränssnitt med intuitiva guider. Den inkluderar också funktioner för lastbalansering
        mellan kanalerna och replikeringsverktyg för backuphantering.

        NEXSAN Serie

        Nexsan SATAblade

        -  SATAblade är en rackmonterad enhet med 6TB diskkapacitet.
        -  SATAblade är anpassad för det mindre företagets behov eller enskilda avdelningar.
        -  SATAblade går att ansluta mot SAN eller direkt mot servrar via FC-HBA kort.
        -  SATAblade är utrustad med FC RAID kontroller samt SATA2 interface ned mot disk.

            Rackmonterad modell 1U hög
            2st FC host
            8st diskplatser SATA2
            Singel RAID kontroller
            RAID 0/1/10/5/6
            Upp till 1GB Cache
            72 tim batteribackup
            Hot-Swap på diskar/ nätagg/ fläktar
            Redundanta par kyl-fläktar
            Auto Maid funktion (minskar energiförbrukningen med upp till 60 %)
            Operativsoberoende

        Lättanvänt manageringsverktyg/övervakningsprogramvara tillgängligt via
        Web gränssnitt eller seriell port.


        Nexsan SATAboy

        - SATAboy är en rackmonterad enhet med 10,5TB diskkapacitet.
        - SATAboy är anpassad för små/medelstora företag med behov av stort
         lagringsutrymme.
        - SATAboy går att ansluta mot SAN eller direkt mot servrar via FC-HBA kort.


1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   49(96)
                                                Dnr 2006/50
                                             Ramavtal 6760/05
                                                  Bilaga 4
                                     Servrar, lagring och tjänster 2005
        - SATAboy är utrustad med FC RAID kontroller samt SATA2 interface ned mot disk.

            Rackmonterad modell 3U hög.
            Upp till 4st FC host
            Upp till 2st iSCSI host
            14 diskplatser SATA2
            Singel/Dual RAID kontroller
            RAID 0/1/10/5/6
            Upp till 4GB Cache
            72 tim batteribackup
            Hot-Swap på kontroller/diskar/nätagg/fläktar
            Redundanta par kyl-fläktar
            Auto-Maid funktion (minskar energiförbrukningen med upp till 60 %)
            Operativsoberoende

        Lättanvänt manageringsverktyg/övervakningsprogramvara tillgängligt via
        Web gränssnitt eller seriell port.

        Nexsan SATAboy SC

        - SATAboy SC är en rackmonterad enhet med 10,5TB diskkapacitet.
        - SATAboy SC är anpassad för små/medelstora företag med behov av stort
         lagringsutrymme.
        - SATAboy SC är gjord för anslutning direkt mot servrar via SCSI interface. (max 4st
         servrar)
        - SATAboy SC är utrustad med SCSI RAID kontroller samt SATA2 interface ned mot
         disk.

            Rackmonterad modell 3U hög.
            Upp till 4st SCSI host
            14 diskplatser SATA2
            Singel kontroller
            RAID 0/1/10/5/6
            Upp till 2GB Cache
            72 tim batteribackup
            Hot-Swap på diskar/nätagg/fläktar
            Redundanta par kyl-fläktar
            Auto-Maid funktion (minskar energiförbrukningen med upp till 60 %)
            Operativsoberoende1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                       Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                          Steria AB
                                                  50(96)
                                               Dnr 2006/50
                                            Ramavtal 6760/05
                                                 Bilaga 4
                                    Servrar, lagring och tjänster 2005
        Lättanvänt manageringsverktyg/övervakningsprogramvara tillgängligt via
        Web gränssnitt eller seriell port.        1.2.2      Medelstor/Medelavancerad Lagring

        NDAS CX serien.
        NDAS CX serien består av CX300,CX3-20/40/80 modeller.
        De kännetecknas av utökade anslutningsmöjligheter, högre lagringskapacitet, prestanda
        och bandbredd samt en ny administrationsprogramvara gemensam för hela NDAS-
        familjen.

        För att undvika potentiella prestandaflaskhalsar bygger CX3-20/40/80 på 4Gbit-teknik
        hela vägen från värddatoranslutningen till de individuella skivminnena.

        NDAS CX3-80 är positionerad i storklassegmentets del för Windows- och Unix-miljöer.
        Ett komplett system med minimum 5 diskar ryms i bara 8U rackutrymme. Det kan sedan
        skalas upp till 480 diskar, med totalt 239 TB lagringskapacitet, vilket gör systemet
        idealiskt för företag med snabbt växande lagringsvolymer. Med stöd för 256 servrar per
        system ger CX3-80 stora möjligheter för kunder involverade i konsolideringsprojekt.

        NDAS CX3-40 är positionerad i mellanklassegmentets övre del för Windows- och Unix-
        miljöer. Ett komplett system med minimum 5 diskar ryms i bara 8U rackutrymme. Det
        kan sedan skalas upp till 240 diskar, med totalt 119 TB lagringskapacitet, vilket gör
        systemet idealiskt för företag med snabbt växande lagringsvolymer. Med stöd för 128
        servrar per system lämpar sig CX3-40 till konsolideringsprojekt av mellanstorlek.
        CX3-40 finns i två utföranden, med bara fiberanslutning och kombinerad fiber/iSCSI-
        anslutning.

        NDAS CX3-20 bygger genomgående på samma komponenter som CX3-40 (kabinett,
        diskar, expansionskabinett och mjukvara). Den viktigaste skillnaden är att utbyggnads-
        möjligheten är begränsad till 120 diskar och 59 TB lagringskapacitet. NDAS CX3-20 är
        positionerad som avdelningsstorage.
        CX3-20 finns i två utföranden, med bara fiberanslutning och kombinerad fiber/iSCSI-
        anslutning.


        NDAS CX300 är low-end modell med utbyggnadsmöjligheten som är begränsad till 60
        diskar och 27 TB lagringskapacitet. En enklare version av Navisphere ingår i
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                       Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                          Steria AB
                                                  51(96)
                                               Dnr 2006/50
                                            Ramavtal 6760/05
                                                 Bilaga 4
                                    Servrar, lagring och tjänster 2005
        grundkonfigurationen av NDAS CX300. Denna version av Navisphere kan uppgraderas
        till fullständig version. NDAS CX300 är positionerad som lagring för arbetsgrupper.

        Programvara
        PowerPath används för failover och lastbalancering mellan kanalerna för optimal
        prestanda och avbrottsfri drift.
        Nondisruptive Upgrade (NDU) uppgraderar programvara och mikrokod online
        Navisphere® Manager är ett kompett verktyg för konfiguration, administration och
        händelsenotifikation för singel eller multi NDAS milö.
        Navisphere Analyzer analyserar prestanda, och trender.
        AccessLogix används för datasäkerhet, kontroll av delad tillgång till storage.
        SnapView™ används för att skapa point-in-time vyer av information för avbrottsfri
        backup och BCV.

        MirrorView™ upprätthåller synkron dataspegling mellan NDAS lagringssystem.
        SAN Copy används för höghastighets datamobilitet mellan multi-vendor lagringssystem
        med full eller inkrementel kopieringskapacitet utan påverkan för serverresurser eller
        LAN/WAN bandbredd. Med SAN Copy, kan användaren snabbt kopiera data mellan
        NDAS och Symmetrix system och även mellan EMC och HPQ, IBM, och Sun
        lagringssystem.
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                         Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                            Steria AB
                                                    52(96)
                                                Dnr 2006/50
                                             Ramavtal 6760/05
                                                  Bilaga 4
                                     Servrar, lagring och tjänster 2005
        NDAS FC Disk Array Subsystems – Översikt
        NEXSAN Serie
        Nexsan SATAbeast

        - SATAbeast är en rackmonterad enhet med 31,5TB diskkapacitet.
        - SATAbeast är anpassad för stora/medelstora företag med behov av stort
         lagringsutrymme.
        - SATAbeast går att ansluta mot SAN eller direkt mot servrar via FC-HBA kort.
        - SATAbeast är utrustad med FC RAID kontroller samt SATA2 interface ned mot disk.

            Rackmonterad modell 4U hög.
            Upp till 4st FC host
            Upp till 2st iSCSI host
            42 diskplatser SATA2
            Singel/Dual RAID kontroller
            RAID 0/1/10/5/6
            Upp till 4GB Cache
            72 tim batteribackup
            Hot-Swap på kontroller/diskar/nätagg/fläktar
            Redundanta kyl-fläktar


1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                           Produkter och tjänster
                            Rev. 2006-11-27
                              Steria AB
                                                       53(96)
                                                   Dnr 2006/50
                                                Ramavtal 6760/05
                                                     Bilaga 4
                                        Servrar, lagring och tjänster 2005
            Auto-Maid funktion (minskar energiförbrukningen med upp till 60 %)
            Operativsoberoende

        Lättanvänt manageringsverktyg/övervakningsprogramvara tillgängligt via
        Web gränssnitt eller seriell port.        1.2.3      Stor/Avancerad Lagring
        EMC Symmetrix

        Symmetrix modeller översikt:
                        Connectivity directors
Model             Ultra SCSI    Fibre     Serial   Remote Link   Cache    Disk devices
                       Channel    Channel           directors
                Min  Max  Min Max Min Max       Min  Max   Min Max    Min   Max
z8530              8   24   4   72    4   24   2   4    2   4    8    96
z8830              8   32   4   96    4   32   2   6    2   4   32   384
DMX800              -   -  16   16    -    -  -   -    2   2   16   120
DMX1000                   16   48   16   48          2   4   48   144
DMX2000                   16   96   16   96          4   8   96   288
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                       Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                          Steria AB
                                                  54(96)
                                               Dnr 2006/50
                                            Ramavtal 6760/05
                                                 Bilaga 4
                                    Servrar, lagring och tjänster 2005
        Direct Matrix Architecture (DMX)

        Direct Matrix Architecture är en ny teknologi implementerad av EMC i en ny serie high-
        end lagringsprodukter.
        Den använder en ny avancerad teknik för sammankoppling av olika storagekomponenter
        som resulterar i högre prestanda, tillgänglighet, funktionalitet och ekonomi.
        Kärnan i den nya teknologin är en Matrix Interconnect som består av upp till 128 direkt
        point-to-point dedikerade anslutningar och en matrix backplane.
        En annan innovation är Dynamic Global Cache som använder 32 oberoende
        minnesregioner och 32 samtidiga I/O.
        DMX800

        DMX800 är första modellen i en ny serie DMX high-end storage från EMC. Den har:
        Råkapacitet upp till 17.5TB med 120 diskar
        16 x 2Gb Fibre Channel front-end portar
        Upp to 32 GB cache
        16 x 2 Gb Fibre Channel back-end diskkanaler
        Kan konverteras från CLARiiON CX serie
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                       Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                          Steria AB
                                                  55(96)
                                               Dnr 2006/50
                                            Ramavtal 6760/05
                                                 Bilaga 4
                                    Servrar, lagring och tjänster 2005
        DMX800 är en utmärkt storagelösning för dedikerade applikationer, konsolidering, fjärr
        och distribuerade applikationer.

        DMX800 system har rackmonterad, modulär design med få komponentdelar för snabbt
        komponentutbyte. Detta minimerar antal möjliga haveripunkter.
        DMX800 är konstruerat för komponentutbyte utan driftstop.
        Komponenter som kan bytas under drift:
        Storage Processing Enclosure (SPE), som innehåller:
        • Kylaggregat
        • Två 12 V strömförsörjningsaggregat
        • Card cage som innehåller:
         - Fyra Fibre Channel director kort
         - Två cache director kort
         - Två Front-End/Back-End (FEBE) kort
        Disk Array Enclosure (DAE) - Från två till åtta DAE per SPE som innehåller:
        • Från 4 till 15 diskar per DAE (system minimum 16 diskar)
        • Två redundanta ström- och kylmoduler för diskar
        • Två Link Control Card (LCC) moduler
        En SPS modul tillhandahåller redundant backup för DMX800 (två 850W redundanta
        strömaggregat)
        En SPS modul tillhandahåller redundant backup för två DAE (fyra SPS moduler per åtta
        DAE)
        Server för kommunikation och call-home notifikation
        Tangentbord, display och mus (KVM) som tillval
        RS-232 switch (två fysiska enheter) krävs för alla DMX800 som har tre till åtta DAE.

        DMX1000 och DMX2000

        Symmetrix DMX1000 och DMX2000 är integrerade i ett- respektive två-kabinett DMX
        konfigurationer.
        DMX1000 och DMX2000 är optimerade för lagringskonsolidering och mycket hög
        transaktionshantering.

        DMX1000

        Mid-range, Single Bay Symm 6
        12-slot card cage
        8 director / 4 minne
        144 LP diskenheter
        21 TB rå, (med/ 146GB disks)
        10.5 speglad


1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                      Produkter och tjänster
                       Rev. 2006-11-27
                         Steria AB
                                                 56(96)
                                             Dnr 2006/50
                                          Ramavtal 6760/05
                                               Bilaga 4
                                  Servrar, lagring och tjänster 2005
        15.75 Raid-S (3+1)
        Upp till 64 GB cache
        8 GB/sec bredband
        32 / 48 Host FC
        32 / 48 ESCON
        Single Phase Power
        Single Laptop PC, (Service Processor)
        Samma PS, PC och Fans som DMX2000
        Single 12V power (N+1)
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                    57(96)
                                                 Dnr 2006/50
                                              Ramavtal 6760/05
                                                   Bilaga 4
                                      Servrar, lagring och tjänster 2005
        DMX2000
        High-end, Double Bay Symm 6
        24-slot card cage
        16 director / 8 minne
        288 LP diskenheter
        42 TB rå, (med/ 146GB disks)
        21.5 speglad
        31.5 Raid-S (3+1)
        Upp till 128 GB cache
        16 GB/sec bandwidth
        64 / 96 Host FC
        64 / 96 ESCON
        Single Phase Power
        Single Laptop PC, (Service Processor)
        Same PS, PC and Fans DMX1000
        Double 12V power 2(N+1)

        Prestanda
        Symmetrix kan konfigureras med upp till 65.5 GB cache. Tillsammans med intelligenta
        algoritmer gör detta att merparten av alla I/O:s kommer att ske i cache (generellt 90 -
        95%). Detta innebär en dramatisk förbättring av svarstider för I/O jämfört med
        konventionella diskar där man är beroende av mekaniska faktorer som armens placering,
        rotationshastighet etc. Symmetrix utnyttjar ett antal olika funktioner beroende på typ av
        I/O för att maximera prestanda, t ex:
        Symmetrix utnyttjande av cache-tekniken omfattar även en användning av ett antal olika
        algoritmer (Least Recently Used, Least Frequently Used, Indexering i cache).
        Förutom cache-tekniken innehåller en Symmetrix upp till 160 mikroprocessorer med en
        sammanlagd kapacitet av 3000 MIPS. Dessa processorer utnyttjas parallellt för att
        maximera prestanda.


        Funktionalitet
        Nedanstående är exempel på funktionalitet som användaren har tillgång till.
        Viss funktionalitet i Symmetrix-serien kräver separata licenser. Detta gäller ESP, SRDF,
        SDMS, InfoMover, FDRSOS, TimeFinder och DataReach. Dessutom kan extra hårdvara
        krävas för viss funktionalitet.

        Symmetrix Remote Data Facility (SRDF)
        SRDF innebär att användaren synkront kan spegla data mellan två fysiskt skilda platser.
        Effekten är att data är tillgängligt för användning inom ett fåtal minuter efter en katastrof.


1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   58(96)
                                                Dnr 2006/50
                                             Ramavtal 6760/05
                                                  Bilaga 4
                                     Servrar, lagring och tjänster 2005
        TimeFinder
        TimeFinder ger möjlighet, att med hjälp av s k “Business Continuance“ –volymer,
        sekundsnabbt skapa kopior av data som kan användas för t ex backuper, batch, Y2K,
        Euro m m. TimeFinder kan dessutom användas för replikering av data mellan t ex ett
        flertal Windows/NT –miljöer.

        Enterprise Storage Plattorm (ESP)
        Tack vare MOSAIC:2000 stödjer Symmetrix Enterprise Storage ett stort antal plattformar
        som kan kopplas upp till systemet samtidigt.
        Konceptet bygger på att användaren får en skalbar ‘global’ datalagringsplattform. Att
        kunna stödja ett stort antal plattformar, inklusive direktkoppling till nätverk, är mycket
        viktigt för en Enterprise Storage -miljö. Dessutom har Symmetrix tillräckligt med kraft
        för att användaren skall kunna använda all den funktionalitet EMC erbjuder utan behov
        av flera subsystem eller försämrad prestanda.


        Symmetrix Manager (Systemadministration)
        All konfigurering och övervakning av disk sker centralt på Symmetrix. Detta innebär att
        administrationen för ett system bestående av flera Unix-servrar förenklas avsevärt. Istället
        för att hantera diskar fördelade på ett antal servrar får man istället en stor gemensam
        lagringspool. Att addera diskar eller flytta kapacitet mellan servrar blir på detta sätt
        mycket enklare. För närvarande sker detta genom att utnyttja RMP. Det finns även ett
        grafiskt gränssnitt kallat Symmetrix Manager (server- eller SNMP-baserat) för att
        ytterligare underlätta administrationen. Om de anslutna servrarna är av samma typ kan
        man dessutom flytta data, genom att exportera/importera volymgrupper. DDR funktionen
        ger möjlighet att flytta diskvolymer logiskt mellan olika servers.
        Med Symmetrix Manager kan användaren dessutom administrera olika plattformar och
        funktioner som SRDF och TimeFinder (control option)
        Om fel uppstår i Symmetrixen kan Symmetrix Manager, via mail eller script, meddela
        ansvarig driftspersonal.


        PowerPath
        PowerPath ger möjlighet att balansera last mellan kanaler samt säkerställa kanal “fail
        over“ om en kanal går sönder. Detta inte bara ökar prestandan utan säkerställer även
        kontinuerlig drift.
        EMC stödjer i dag tre olika sätt att ansluta servrar via Fibre Channel:
        Direkt, dvs Fibre Channel kontrollkort i servern ansluts direkt till en Fibre
        Channel-port i Symmetrix (två-nods FC Arbitrated Loop)
        Via Fibre Channel Hubs (FC Arbitrated Loop)
        Via EMC Connectrix (FC Switch)


1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   59(96)
                                               Dnr 2006/50
                                            Ramavtal 6760/05
                                                 Bilaga 4
                                    Servrar, lagring och tjänster 2005
        De plattformar som stöds i de olika anslutningsalternativen varierar och listan på
        supporterade plattformar utökas ständigt. Observera att den enda anslutningsmiljö som
        tillåter heterogen anslutning är EMC Connectrix.

        När flera servrar ansluts via en och samma hub/switch rekommenderas/krävs av
        integritetsskäl att EMC Volume Logix används för att säkerställa att ”rätt” server endast
        ser ”rätt” diskvolymer.
        För Unix-servrar är detta en stark rekommendation, för NT-servrar är detta ett krav.

        Övrigt
        Enterprise Storage-funktionaliteten kommer inom kort att utökas ytterligare med nya
        funktioner och möjligheter. Exempel på detta är Fibre Channel HUB som kommer att
        medföra möjlighet att ansluta upp till ca 100 servrar mot en Symmetrix-enhet. Detta
        kommer att ge avsevärda förbättringar i möjligheten att administrera och hantera
        informationsexplosionen.

        Symmetrix stöder olika typer av “High Availability“-koncept som t ex MC ServiceGuard,
        HACMP, MSCS m m. All funktionalitet kommer att anpassas till Windows/NT –miljö.

        VERITAS Volume Manager™
        VERITAS Volume Manager™ erbjuder enkel administration för lagring av data. Volume
        Manager stödjer de flesta RAID-kombinationer och kan i och med detta skydda data från
        eventuella hårdvarufel. VERITAS Volume Manager™ hanterar lagringsvolymer som
        logiska element och kan på så sätt utnyttja den fysiska hårdvarukonfigurationen optimalt.
        Volume Manager tillåter att man utökar hårdvara för lagring under drift. Tillsammans
        med VERITAS File System™ skapas en kraftfull bas för SAN-lösningar, kluster,
        automatiserad administration och backup.

        VERITAS Global Data Manager™
        VERITAS Global Data Manager™ ingår i NetBackup-familjen och används för att
        centralisera backuphanteringen i distribuerade NetBackup-installationer.


        VERITAS Volume Replicator™
        VERITAS Volume Replicator™ (VVR) erbjuder transparent replikering av datavolymer
        mellan WAN-anslutna Unix-datakällor. VVR ger grunden till en katastrofsäkring då
        dataoperationer kan flyttas/migreras med minimal nertid av produktionssystem. Som alla
        VERITAS produkter är VVR hårdvaruoberoende och erbjuder replikering mellan olika
        diskmiljöer.1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                    60(96)
                                                Dnr 2006/50
                                             Ramavtal 6760/05
                                                  Bilaga 4
                                     Servrar, lagring och tjänster 2005
        VERITAS Storage Replicator™
        VERITAS Storage Replicator™ för Windows NT och Windows 2000 möjliggör
        realtidsreplikering av affärskritisk data. VERITAS Storage Replicator erbjuder
        administratörer att centralisera säkerhetskopiering utan att påverka normala
        serveroperationer samt garanterar datatillgänglighet vid en total serverkrasch.

        Replikering med VERITAS Storage Replicator sker schemalagt alternativt i realtid på
        servervolymer, filsystem eller specifika filer.

        VERITAS Storage Foundation™

        VERITAS Storage Foundation är en kombination av VERITAS File System, VERITAS
        Volume Manager, och ytterligare några komponenter som endast finns i VERITAS
        Storage Foundation. Den största nyttan med Storage Foundation är den förenklade
        administrationen av komplexa lagringssystem. Dessutom är Storage Foundation utformad
        för att förbättra prestandan hos disk och I/O samt öka lagringssystemets tillgänglighet.

        Sammanfattning:
        Förenkla administrationen av komplexa lagringssystem
        Använd Dynamic Multi-pathing (DMP) för att öka tillgänglighet och förbättra prestanda
        för I/O.
        Utför alla administrativa åtgärder utan att koppla bort diskarna
        Fördela data på diskarna mer effektivt för att öka prestanda
        Använd samma verktyg för alla operativsystem och lagringsenheter
        99% av företagen på Fortune 500 använder VERITAS!


        VERITAS Storage Foundation ™ for Oracle

        För Sun Solaris, HP-UX & IBM AIX
        VERITAS Storage Foundation for Oracle är den optimala grunden för att hantera Oracle-
        databasmiljöer. Storage Foundation for Oracle hanterar lagringsenheterna direkt för att
        uppnå prestanda, samtidigt som den erbjuder hanterbarheten hos VERITAS File System,
        online lagringsadministration och flexibiliteten hos hårdvaruoberoende lagring, utöver att
        den tillhandahåller virtuell lagring, möjligheten att hantera logiska lagringspooler istället
        för fysiska lagringsenheter. Storage Foundation for Oracle tillhandahåller en
        administrationsplattform för Oracle, som hjälper IT-organisationer att hantera större och
        mer komplexa miljöer med befintliga resurser.
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                         Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                            Steria AB
                                                     61(96)
                                                 Dnr 2006/50
                                              Ramavtal 6760/05
                                                   Bilaga 4
                                      Servrar, lagring och tjänster 2005
        Sammanfattning:
        VERITAS Storage Foundation for Oracle är den optimala grunden för Oracledatabaser.
        Storage Foundation for Oracle kombinerar VERITAS branschledande
        administrationsmöjligheter och tillgänglighet med den optimala prestanda som krävs av
        en Oraclemiljö.
        Genom att optimera prestanda och administrationsmöjligheter för Oracle, levererar
        VERITAS lösningar som låter IT-avdelningar utnyttja befintliga resurser mer effektivt.


        VERITAS Storage Foundation Cluster File System ™

        VERITAS Storage Foundation Cluster File System & HA 3.5 finns nu till HP-UX11i och
        Solaris
        Hjärtat av VERITAS Storage Foundation Cluster File System ™ / HA version 3.5 är
        VERITAS Cluster File System, ett äkta klusterfilsystem, och VERITAS Cluster Volume
        Manager™. Tillsammans skapar de en enhetlig lösning, vilket ger era datadelningssystem
        högsta möjliga prestanda och tillgänglighet. Storage Foundation Cluster File System / HA
        omfattar hela VERITAS Cluster Server™ för att ge ert kluster failover för applikationer
        och möjlighet till lasthantering.

        Sammanfattning:
        Hantera större kapacitet med färre resurser - VERITAS Cluster File System förenklar
        administratörens arbete genom att låta åtgärder genomföras vid ett tillfälle per kluster.
        Skalbarhet som växer med er organisation - Att utöka ett befintligt kluster genom att
        lägga till ytterligare servrar är enkelt, eftersom all data är tillgängligt för alla servrar med
        samma filhantering som hos ett singelserversystem.
        Eliminera kostsam nedtid - Oavbruten åtkomst till kritiska data genom VERITAS Cluster
        Servers möjlighet till robust failover på applikationsnivå.

        VERITAS™ Storage Extension for EMC

        VERITAS Storage Extension for EMC är ett tillägg till VERITAS Indepth™ for Oracle,
        VERITAS Indepth™ for SQL Server och VERITAS Indepth™ for DB2 UDB. Denna
        lösning låter DBA:n “se” logiska databasfiler (som innehåller de objekt som
        applikationen använder) och var på de logiska EMC-enheterna och EMC-hyperenheterna
        de ligger. Detta möjliggör för Storage Administrators och DBA:er att samarbeta för att nå
        en strategi som kan optimera både policyn för lagring och applikationsprestanda.

        Hämtar prestandamätningar från EMC Symmetrix och CLARiiON lagringsarrayer.1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   62(96)
                                               Dnr 2006/50
                                            Ramavtal 6760/05
                                                 Bilaga 4
                                    Servrar, lagring och tjänster 2005
        Samordnar prestandainformation till en helhetsbild, från användare ner till hårddiskens
        läshuvud.
        Detekterar flaskhalsar och förbättrar applikationsprestanda.

        VERITAS Storage Foundation for Databases
        VERITAS Storage Foundation finns i en särskild databasutgåva (tidigare kallad Database
        Editions), bl a med stöd för funktioner som ökar prestanda hos databaserna. VERITAS
        Storage Foundation for Databases har stöd för följande databaser:
        · DB2
        · Oracle
        · Sybase

        VERITAS Storage Reporter
        VERITAS Storage Reporter är ett resurshanteringsverktyg för lagring (s k SRM-verktyg)
        som möjliggör för IT-organisationer att se exakt vilka användare, applikationer eller
        filtyper som tar upp mest lagringsutrymme. Idag är lagring en av de dyraste
        komponenterna i datahallen, men det finns få verktyg som visar dess användning och
        utnyttjandegrad. VERITAS Storage Reporter ger en fullständig vy över lagringen, med
        både användning och utnyttjandegrad, för hela företaget.

        CAS – Centera
        Centera levererar en enkel, skalbar, säker lagringslösning för effektiv arkivering,
        skydd och disposition av bred urval av konstant innehåll. Konstant innehåll kan
        vara t.ex. X-rays, röstarkiv, elektroniska dokument, e-mail, bilder eller CAD/CAM
        ritningar. Utmärk prestanda, smidig integration och beprövat pålitlighet utmärker
        Centera som en standard för elektronisk arkivering av data.
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                               Produkter och tjänster
                                Rev. 2006-11-27
                                  Steria AB
                                                           63(96)
                                                       Dnr 2006/50
                                                    Ramavtal 6760/05
                                                         Bilaga 4
                                            Servrar, lagring och tjänster 2005
           1.2.4      Backup
           1.2.4.1     Bandrobotar och autoloader

           Steria har ett stort urval av bandrobotar (Tape Libraries) som kan användas med olika
           serverplattformar och olika operativsystem. Olika bandteknologier finns tillgängliga för
           att passa exakt det användningsområde och den datamiljö som kunder behöver.

           Dessa robotar har kapacitet från 1.6TB upp till 270TB och prestanda (data överförings-
           värde) från 16MB /sek (58GB / timme) upp till 600MB /sek (2.16TB / timme).

Modell    Drivenhet     Drivenhet     Gränssnitt -  Gränssnitt -  Antal slot   Max       Kommentar
       Typ        Antal       Drive     Robot             kapacitet
                                                (native)
NEO200    LTO2/LTO3     1-2        SCSI      SCSI/FC    30       12TB per    Max kapacitet
0                                               modul      med 8 moduler
                                                        96TB (native)
NEO400    SDLT320/600    1-4        SCSI      SCSI/FC    52       15.6TB per   Max kapacitet
0                                               modul      med 4 moduler
                                                        62.4TB
                                                        (native)
NEO400    LTO2/LTO3     1-4        SCSI      SCSI/FC    60       24TB per    Max kapacitet
0                                               modul      med 4 moduler
                                                        96TB (native)
NEO800    SDLT320/SD     2-12       SCSI      SCSI/FC    100/180/    200TB
0      KLT600//LTO                            260/340/
       2/LTO3                               420/500
L20     SDLT320/SD     1-2        SCSI      SCSI/FC    10/20     3.2/8TB
       KLT600//LTO                                    enl. drivetyp
       2/LTO3
L40     SDLT320/SD     1-4        SCSI      SCSI/FC    20/40     6.4/16TB
       KLT600//LTO                                    enl. drivetyp
       2/LTO3
L80     SDLT320/SD     1-8        SCSI      SCSI/FC    40/60/80    12.8/32TB
       KLT600//LTO                                    enl. drivetyp
       2/LTO3
L180     SDLT320/SD     10        SCSI/FC    SCSI/FC    84/140/174   27.8/34.8TB
       KLT600//LTO                                    enl. drivetyp
       2/LTO3
L180     9840C/9940C    6         FC       SCSI/FC    84/140/174   6.96/34.8TB
                                                enl. Drivetyp

L700     SDLT320/SD     20        SCSI/FC    SCSI/FC    216/384/678 108/271TB  Dubbel
       KLT600//LTO                                  enl. drivetypkapasitet med
       2/LTO3                                           Dual-frame
L700     9840/9940     12        SCSI/FC    SCSI/FC    216/384/678 27.1/135.6TB Dubbel    1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                             Produkter och tjänster
                               Rev. 2006-11-27
                                Steria AB
                                                         64(96)
                                                      Dnr 2006/50
                                                   Ramavtal 6760/05
                                                        Bilaga 4
                                           Servrar, lagring och tjänster 2005
Modell  Drivenhet     Drivenhet     Gränssnitt -  Gränssnitt -  Antal slot   Max       Kommentar
     Typ        Antal       Drive     Robot             kapacitet
                                              (native)
                                              enl. drivetyp  kapasitet med
                                                      Dual-frame
SL8500  SDLT320/600     64        SCSI/FC    SCSI/FC    1456-6500   2.6PB      Trippel
     T9840C                                       enl. drivetyp  kapacitet med
     T9940B                                               trippel-frame
     LTO-2/LTO-3
FastStor LTO2/LTO3      1         SCSI      SCSI      8       3.2TB
Scalar24 SDLT320/SD     1-2        SCSI/FC    SCSI      21/24     9.6TB
     KLT600//LTO
     2/LTO3
Scalar  SDLT320/SD     1-6        SCSI      SCSI/FC    15-72     28.8TB
100   KLT600//LTO
     2/LTO3
Scalar  LTO2/LTO3      1-18       SCSI/FC    SCSI/FC    36-404     161.5TB
i500
Scalar  LTO2/LTO3      1-96       SCSI/FC    SCSI/FC    100-3492    1.4PB
i2000
Scalar  LTO2/LTO3      700-13884     SCSI/FC    SCSI/FC    700-13884   5.5PB
10K
Qualstar AIT 3,4       1-12       SCSI      SCSI/iSCSI/F  14-600     120TB
TLS                              C
4000
Qualstar SAIT        1-8        SCSI      SCSI/iSCSI/F  33-264     132TB
TLS                              C
5000
Qualstar SDLT320/600     1-8        SCSI      SCSI/iSCSI/F  10-240     72TB
TLS                              C
6000
Qualstar LTO2/3       1-8        SCSI      SCSI/iSCSI/F  11-264     105.6TB
TLS                              C
8000
Qualstar AIT3/SAIT1/L    1-4        SCSI      SCSI/iSCSI/F  12-70     18TB
RLS   TO2                         C
Qualstar AIT/SDLT/LT     1/2        SCSI      SCSI      24       8TB
TeraLoa O/SAIT
der          1.2.4.2   Backupprogramvara
          Som lösningar för säkerhetskopiering och backuphantering levererar Steria marknadens
          två ledande produkter: Netbackup från Veritas och Networker från Legato.

          Steria rekommenderar Netbackup exempelvis för miljöer av Datacentertyp med Escala
          EPC som systemplattform. Bull levererar HA (High Availability) skripter för Netbackup
          som möjliggör för EPC-noder att dela på Netbackupbibliotek och bibehålla åtkomst till


  1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                    65(96)
                                                Dnr 2006/50
                                             Ramavtal 6760/05
                                                  Bilaga 4
                                     Servrar, lagring och tjänster 2005
        det ifall en nod slutar att fungera. På det sättet kan en kontinuerlig backupservice
        säkerställas.

        Legato Networker rekommenderas för stora distribuerade miljöer med heterogen park av
        operativsystem eller replikerade siter.
        Legato Networker har många avancerade funktioner så som parallel backup och
        återställning, backup till disk, duplicering av band med många.
        Netbackup och Networker är fullt integrerade i Bulls Media Server. Media Server är en
        AIX-storageserver som förser klientsystem med avancerade funktioner för volym-
        hantering såsom åtkomst till virtuella DLT-enheter för GCOS8 stordator.

        VERITAS NetBackup (DataCenter, Business Server, Professional)™
        VERITAS NetBackup™ erbjuder ett kraftfullt skydd av data för företag som lagrar data i
        heterogena miljöer och distribuerar data över stora geografiska avstånd. VERITAS
        NetBackup™-familjen stöder så gott som alla plattformar, såsom Unix, NT, Novell Mac,
        VMS, etc., samt innehåller agenter för merparten av alla ledande databaser.

        VERITAS NetBackup Business Server™ riktar sig till små och medelstora användare
        medan VERITAS NetBackup DataCenter™ har en arkitektur som erbjuder den
        flexibilitet och skalbarhet som behövs för att skydda verksamhetskritisk data i stora
        företag med tusentals, eller även tiotusentals, datorsystem. VERITAS NetBackup
        Professional™ är en lösning för mobila enheter.

        VERITAS NetBackup™ Enterprise Server tillhandahåller dataskydd i stordatorklassen
        för storskaliga UNIX-, Windows-, Linux- och NetWare-miljöer, särskilt för stora
        datacentraler. Företag kan hantera alla aspekter av backup och återställning med hjälp av
        intuitiva, grafiska användargränssnitt. Därigenom kan konsekventa backupregler
        upprätthållas inom hela företaget. VERITAS NetBackup Enterprise Server har den mest
        avancerade mediaadministrationen, inklusive bandmärkning, skapande av bandcentraler,
        enhetstilldelning, media-/enhetsrapporter och stöd för streckkoder. Som tillval
        tillhandahåller även VERITAS NetBackup Enterprise Server databas- och
        applikationsmedvetna backup- och återställningslösningar till Oracle, SAP R/3, Microsoft
        SQL Server, Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint Portal Server, DB2, Lotus
        Notes/Domino, Sybase och Informix.

        Desktop and Laptop Option
        VERITAS Desktop and Laptop option ger ett fortlöpande diskbaserat skydd och
        synkronisering för användare som befinner sig på kontoret eller ute på resa. Det kopierar
        automatiskt användarens data till befintliga delade resurser eller lagring och ger på så sätt
        administratören eller användaren möjlighet till snabb återställning eller synkronisering av
        data vid eventuell dataförlust.


1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   66(96)
                                               Dnr 2006/50
                                            Ramavtal 6760/05
                                                 Bilaga 4
                                    Servrar, lagring och tjänster 2005
        VERITAS Desktop & Laptop Option™
        • Backuperna tas automatiskt och återställning kan göras direkt av användaren, med bara
        begränsad hjälp av administratören.
        • Möjligheter för versionshantering, både på arbetsstationen och servern oberoende av
        varandra
        • Fjärrstyrd backup via valfria anslutningar
        • Tillägget läggs på din befintliga Backup Exec-lösning och optimerar er befintliga
        infrastruktur.

        VERITAS NetBackup Vault
        VERITAS NetBackup Vault är ett tillval till VERITAS NetBackup och automatiserar
        bandrotation. Normalt är detta en manuell, komplex och mödosam process för kopiering
        av backupmedia, samt hantering av dessa media när de lagras i säkerhetsskåp eller
        liknande. Med VERITAS NetBackup Vault kan administratören sätta upp profiler för att
        styra vilka backuper som ska kopieras när och hur, samt vilka backupband som ska flyttas
        mellan bandrobot och säkerhetsskåp. Detta minimerar dataförlust vid händelse av en
        katastrof i datahallen och administratören kan ägna mer tid åt proaktivt arbete.

        VERITAS Bare Metal Restore
        VERITAS Bare Metal Restore automatiserar total återläsning av en server, vilket
        eliminerar behoven av att manuellt återinstallera operativsystemet eller konfigurera
        hårdvaran på nytt. Lösningen har stöd för flera samtidiga återställningar, för såväl
        Windows som de dominerande Unix-varianterna, vilket sparar både tid och pengar.
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                           Produkter och tjänster
                             Rev. 2006-11-27
                              Steria AB
                                                       67(96)
                                                    Dnr 2006/50
                                                 Ramavtal 6760/05
                                                      Bilaga 4
                                         Servrar, lagring och tjänster 2005
        VERITAS BackupExec™
        Veritas BackupExec™ är den marknadsledande produkten för backup/restore i Microsoft
        och Novell miljö. Lösningen riktar sig till främst mot små och medelstora miljöer, där
        enkelhet premieras.        CBMR – Cristie Bare Metal Recovery
        CBMR (Cristie Bare Machine Recovery) programvara används med IBM Tivoli®
        Storage Manager (ITSM) för helt automatiserad och snabb återställning av Microsoft™
        Windows® operativsystem till en ny hårddisk, RAID system eller en helt annan ny
        maskin. CBMR kan också användas för migrering av Windows operativsystem till en
        ny server. CBMR finns också tillgänglig för Linux och Solaris operativsystem.

        Legato EmailXtender
        Central administration för E-post arkivering.

        Hanterar affärsdokument i enlighet med gällande regler och förordningar.
        Data hittas på ett effektiv sätt, möjlighet att söka efter angivna ord eller meningar.

        1.2.5      SAN

        Steria har ett fulltäckande sortiment av komponenter för utbyggnad av olika typ av SAN.

        SAN Produkter - Översikt
        Modell     Produkttyp       Beskrivning
        Silkworm 3250      FC Switch   SAN Switch 2 Gbits/s (Brocade), 8 ports, One power supply, With
        serie                 Web Tols and Zoning. 8 SW-SFP are included.

        Silkworm 3800      FC Switch   SAN Full Fabric Switch 2 Gbits/s (Brocade 3800FF), two redundant
        serie                 power supplies. With FabricOS, WebTools, and ZONING One SFP
                           shall be added for each connected port (SW or LW)
        Silkworm 3850      FC Switch   SAN 2 Gbits/s (Brocade), 16 ports, Two power supplies. With Web
        serie                 Tools and Zoning.

                           16 SW-SFP are included.


        Silkworm3900 serie FC Switch      FC 2Gb SAN Switch 32 ports including two redundant power supplies,
                           three redundant fans, and Software bundle including : - Advanced Web
                           Tools, - Advanced Zoning,
        Silkworm12000      SAN Director  2Gb SAN Switch (Brocade SW12000FF) ports including : 2x 16 port
                           cards (need SFPs) 2x Control Processors 4x Power Supply 3x Blower


1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                           Produkter och tjänster
                             Rev. 2006-11-27
                              Steria AB
                                                        68(96)
                                                     Dnr 2006/50
                                                  Ramavtal 6760/05
                                                       Bilaga 4
                                          Servrar, lagring och tjänster 2005
        Modell         Produkttyp   Beskrivning
                            Assy Rack mounting kit and serial cable and Software bundle including
                            : Advanced Web Tools, Advanced Zoning, Trunking, Fabric Watch
                            Bull adds : 4x Power Cords for Rack (straight) 2x LAN cable
                            RJ45/RJ45 Cat.5, 10m 1 Installation Service for SW12000
        GBIC, SFP        Insticksmoduler CU/SWL/LWL GBICar för FC Hubbar, Switchar
        MIA           Adapter     Media Interchange Adapter Koppar/Fiber
        HAK           Host      Host Based Adapter för SUN PCI/Sbus, W2000/NT, AIX. Inkluderar
                    Attachment Kit Navisphere agent och ATF.
        Cables         Kablage     Koppar och fiber kablage av olika längd.

        För att administrera SAN erbjuder Steria ett integrerat produkt MAESTRO
        MAESTRO gör det möjligt att effektivt administrera SAN infrastruktur. MAESTRO är
        ett verktyg som konsoliderar administration av multipla servrar, switchar, hubbar, bryggor
        samt RAID disksubsystem som konstituerar SAN-miljö.

        Funktioner:
        Automatisk upptäckt av SAN topologi.
        Grafisk bild av SAN topologi.
        Centraliserad allokering av SAN-anslutna diskresurser.
        LUN allokering.
        Kontrollmekanism för åtkomst till SAN resurser.
        Centraliserad monitoring av SAN komponenter.
        Event management.
        Konsolidering av konfigurationsinformation från multipla verktyg.
        Lätt åtkomst till dedikerade applikationer av SAN-komponenter.
        Multi-domain funktion.

        De flesta SAN produkter förutom command-line gränssnitt har sina egna grafiska
        administrationsverktyg dedikerade till administration av denna enhet.

        CLARiiON RAID           Navispher manager
        Symmetrix RAID system       ECC
        Silkworm switchar         Brocade WEB Tools
        Vixel hubbar           Integrerad WEB server eller SAN Insight
        ConneXsan bryggor         WEB-baserat gränssnitt
        STK bandbibliotek         WEB-baserat gränssnitt
        Exabyte bandbibliotek       NetStorM Library Monitor software
        Overland bandbibliotek      WEB TLC
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   69(96)
                                               Dnr 2006/50
                                            Ramavtal 6760/05
                                                 Bilaga 4
                                    Servrar, lagring och tjänster 2005
        VERITAS SAN Point Control är ett hårdvaruoberoende administrations- och
        monitorerings-verktyg för SAN-komponenter såsom, disksystem, switchar, bandstationer
        m m.

        VIVO är ett verktyg för virtualizeing av lagringsressurser. Den används för att skapa
        virtuella lagringsressurser av heterogena fysiska lagringsenheter.
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   70(96)
                                                Dnr 2006/50
                                             Ramavtal 6760/05
                                                  Bilaga 4
                                     Servrar, lagring och tjänster 2005
        1.2.6      NAS

        Steria offererar EMC/Bull Celerra disksystem inom NAS produktgrupp.
        Celerra är ett komplett, skalbart, högtillgängligt disksystem för direktanslutning till LAN.
        Den levererar filservertjänster för företagskritiska applikationer och stödjer CIFS och
        NFS fildelning över IP nätverk.

        Nya Celerra/CX och Celerra/SYM är kabinett som kan bestyckas med upp till 14
        oberoende filservrar (s k Data Movers), vilka fungerar som högeffektiva kanaler mellan
        data och nätverket. Systemet stöder protokollen NFS (Network File System), CIFS
        (Common Internet File Systems) och WebNFS, med samtidigt åtkomst till filsystemet för
        blandade Unix- och Windows-miljöer.

        Celerra fungerar som en brygga mellan klienter och servrar i nätverket (LAN, WAN eller
        Internet) och datalagringssystem Symmetrix eller CX. Data Mover-enheterna används
        därmed som centralt administrerade front-endprocessorer som effektiviserar trafiken
        mellan anslutna skivminnessystem och klienter i nätverket.
        Kabinetten ansluts till datalagringssystemet via fiberkanaler (två anslutningar per Data
        Mover) och till nätverket via Ethernetanslutningar.
        Celerra/CX och Celerra/SYM adresserar behoven hos företag som upplever
        skalbarhetsproblem till följd av snabb datatillväxt, eller när okontrollerad nätverkstrafik
        begränsar tillgängligheten, ökar systemets administrationskostnader och försämrar
        möjligheten till backup och återställning.
        Celerra/CX och Celerra/SYM löser dessa problem genom att öka prestandan i
        dataöverföringen, tillåta en högre grad av centralisering vilket i sin tur minskar
        kostnaderna för administration av systemet.
        Den är lätt att konfigurera och underhålla genom WEB-baserat gränssnitt.
        Tilläggsapplikationen SnapView/IP ger tillgång till avancerade funktioner för backup
        och recovery.
        Celerra är konstruerad enligt no-SPOF filosofi. Alla komponenter är dubblerade för att
        undvika att en singel komponent orsakar driftstop av hela system.

        Specifikationer

        Data Movers

        Data Mover baseras på Pentium 4 processorer försedda med 4 GB minne. Data Mover har
        stöd för 2x2Gb fibre channel portar och upp till 4 network controlers:
        Quad 10/100/1000 Base-T Ethernet
        Optical Gig-E


1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                       Produkter och tjänster
                        Rev. 2006-11-27
                          Steria AB
                                                  71(96)
                                              Dnr 2006/50
                                           Ramavtal 6760/05
                                                Bilaga 4
                                   Servrar, lagring och tjänster 2005
        System Management – Celerra Control Station
        Singel punkt för centraliserad administration
        Data Mover konfiguration/administration
        Unix-baserat kommando

        Åtkomst via
        HTTP web browser
        Lokal konsol
        Telnet

        Integration med
        SNMP MIB II (OpenView, Tivoli integration)
        Windows 2000 management (Microsoft Management Console)
        Funktioner
        Volymhantering
        Filsystemhantering
        Quotas
        Simpla uppgraderingar

        Protokoll Support
        NFSv2, NFSv3 and CIFS over UDP/IP and TCP/IP
        FTP för bulk file transfer
        NLM v1, v3, v4
        SNMP, SMTP, NDMP, ARP, ICMP
        SNTP, Kerberos authentication
        LDAP

        NS500G
        NS500 är en NAS gateway som har 1 eller 2 Data Movers som kan konfigurera för
        prestanda i så kallad Primary/Primary mode elle för hög tillgänglighet i så kallad
        Primary/Standby mode.
        NS500 kan anslutas till CX eller Symmetrix lagringskabinetter.
        NS500 har dual Pentium4 processor, 4GB RAM, 2x2Gb FC portar, 1x1Gb FC port, 2
        seriella portar, 4x10/100/1000 BaseT portar, 1x10/100 Ethernet port.
        Dart file server software används för fileservice.

        Protokoll Support
        NFSv2, NFSv3, CIFS
        FTP, NLM v1, v3, v4
        SNMP, NDMP, ARP, ICMP


1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   72(96)
                                               Dnr 2006/50
                                            Ramavtal 6760/05
                                                 Bilaga 4
                                    Servrar, lagring och tjänster 2005
        SNTP, Kerberos authentication
        LDAP

        NAS Express5800
        NAS Express5800 är en NAS Server som använder Windows Storage Server 2003
        programvara för fileservice i nätverk.
        Den har 2 Intel Xeon 2.8GHz processorer, 2GB RAM för cacheminne, 4 x 146GB U320
        RAID SCSI Hot-swap diskar med 500GB diskutrymme för fileservice.
        Nätverkkomunikation tillhandlahålls via 2 st. integrerade 10/100/1000 Mb Ethernet
        portrar. Den har redundant kraftförsörjning.
        Funktioner:
        NTFS—NT filesystem
        Disk quotas
        DFS—Distributed filesystem
        NFS—Network filesystem
        VSS—Volume Shadow Copy Service
        VDS—Virtual Disk Service
        Supports NetWare and AppleTalk
        Print services
        Exchange 2003 support

        NetWin 200
        NetWin 200 är en NAS Gateway som använder Windows Storage Server 2003
        programvara för fileservice i nätverk. Den kan kopplas till AX eller CX serien av
        lagringskabinett för att agera som NAS Server.
        NetWin 200 har följande specifikation:
        Dual Intel 3.06 GHz XEON CPUs
        2 GB DDR SDRAM
        533 MHz front-side bus
        Redundant hot swap krafförsörjning
        5 x 10/100/1000 Ethernet portar

        Funktioner:
        NTFS—NT filesystem
        Disk quotas
        DFS—Distributed filesystem
        NFS—Network filesystem
        VSS—Volume Shadow Copy Service
        VDS—Virtual Disk Service
        Supports NetWare and AppleTalk
        Print services


1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                       Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                          Steria AB
                                                  73(96)
                                               Dnr 2006/50
                                            Ramavtal 6760/05
                                                 Bilaga 4
                                    Servrar, lagring och tjänster 2005
        Exchange 2003 support

        SANRAD iSCSI switchar för IP-SAN
        Switcharna är helt leverantörs-oberoende, anslut lagring från olika leverantörer
        med olika typer av system SATA, SCSI eller FC. Detta gör att ni kan administrera alla
        era lagringssystem från ett och samma interface.

        Fördelar IP-SAN
          Ansluts via iSCSI till era befintliga ethernet switchar
          SCSI kommandon inbakade i TCP-IP paket
          All lagring ses som en lokal disk
          Du bestämmer vilka servrar som ska se vilken volym
          Koppling till iSCSI initiator

        Tillför mervärde i form av
           Virtualisering
           Sanpshots
           Mirroring
           Synkron eller asynkron replikering
           Fastcopy
           Logical Volume Manager

        IP-SAN kapar kostnader
          Ingen kostnad för HBA kort till varje server
          Ingen kostnad för SAN switchar
          Behövs inga externa programvaror
          Behövs ingen virtualisering-server
          Mixa gammal och ny lagring
          Snapshots mellan SCSI-FC-SATA


        SANRAD har 3 modeller av sina iSCSI switchar
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                         Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                            Steria AB
                                                    74(96)
                                                 Dnr 2006/50
                                              Ramavtal 6760/05
                                                   Bilaga 4
                                      Servrar, lagring och tjänster 2005
        SANRAD V-Switch 2000 FC

            2st iSCSI kopplingar upp mot LAN switchar
            2st FC kopplingar ned mot lagringsenheterna
            Single Power Supply
            Möjlighet att klustra 2 enheter
            För anslutning av ca: 30 servrar (beroende på belastning)
            Vid dual switchar upp till ca: 60 servrar
        SANRAD V-Switch 3000 FC

            3st iSCSI kopplingar upp mot LAN switchar
            4st FC kopplingar ned mot lagringsenheterna
            Dual Power Supply
            Möjlighet att klustra 2 enheter
            För anslutning av ca: 60 servrar (beroende på belastning)
            Vid dual switchar upp till ca: 120 servrar (beroende på belastning)
        SANRAD V-Switch 3800 FC


1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                         Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                            Steria AB
                                                    75(96)
                                                 Dnr 2006/50
                                              Ramavtal 6760/05
                                                   Bilaga 4
                                      Servrar, lagring och tjänster 2005
            3st iSCSI kopplingar upp mot LAN switchar
            8st FC kopplingar ned mot lagringsenheterna
            Dual Power Supply
            Möjlighet att klustra 2 enheter
            För anslutning av ca: 80 servrar (beroende på belastning)
            Vid dual switchar upp till ca: 160 servrar (beroende på belastning)
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   76(96)
                                               Dnr 2006/50
                                            Ramavtal 6760/05
                                                 Bilaga 4
                                    Servrar, lagring och tjänster 2005
        1.2.7      Avbrottsfri kraft (UPS)

        För att skydda information och servrar vid strömavbrott rekommenderar vi användande av
        avbrottsfri kraft (UPS). Steria offererar UPSer ur APC sortiment. APC är världsledande
        inom segmentet UPSer. UPS finns både som golv- och rackmodell och kan skydda all typ
        av datautrustning från små arbetstationer till stora serverfarmar. Servrar, telekommunika-
        tion, lagringsenheter och andra enheter kan konfigureras tillsammans för att få en lösning
        som skyddar all din utrustning.
        APC har nu en ny serie spänningsskyddslösningar för allt från datorrum till små
        datacentraler. Var och en är framtagen enligt APC:s inriktning på standardisering, ledande
        teknik, innovation och integration.
        APC Smart-UPS® skyddar data genom att leverera tillförlitlig ström i nätverkskvalitet i
        torn- eller rackoptimerad konstruktion för företagskritiska tillämpningar med ont om
        utrymme. APC Smart-UPS® har fått flera utmärkelser. Den är den perfekta UPS:en för
        skydd av företagskritiska filservrar (Intel- eller UNIX-baserade), minidatorer,
        nätverksväxlar och hubbar. Rackmonterade verioner är det optimala valet för
        rackoptimerade servrar, servertillbehör, bladservrar, andra bladenheter samt
        rackmonterade nätverksväxlar och hubbar.

        När PowerChute® styrprogramvara för servrar och arbetsstationer ingår, kan IT-
        administratörer tillhandahålla säker avstängning och avancerad styrning av UPS:en. Alla
        större operativsystem stöds. Anslutningarna sker via en seriell eller en USB-port (USB är
        inte standard på alla modeller, kontrollera data för den specifika modellen). Ytterligare
        styrmöjligheter kan erhållas med hjälp av SmartSlot, ett inbyggt gränssnitt för valfria
        tillbehör för att förbättra prestandan för din UPS. APC kan leverera nätverksanslutning
        med styrning via webbläsaren och/eller miljöövervakning, expansion av den seriella
        porten och styralternativ för Out-of Band. Smart-UPS® har utgång med ren sinusvågform
        som ger kompatibilitet med alla anslutna enheter. Intelligent batterihantering ger en UPS
        med hög tillgänglighet. En avancerad 16-segments streckindikator ger styrinformation.
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   77(96)
                                                Dnr 2006/50
                                             Ramavtal 6760/05
                                                  Bilaga 4
                                     Servrar, lagring och tjänster 2005
        1.3       Standardgarantier
        Leverantören garanterar överensstämmelse med avtalad specifikation och funktion för
        levererade produkter. Garantitid och garantivillkor varierar för olika produkter men
        garantitiden är dock alltid minst 12 månader.

        1.3.1      Express5800 server
        Garantitiden är 36 månader, förutom för modell Eh110 och TM700 för vilken
        garantitiden är 12 månader samt UPS med 24 månaders garanti. För lagringsenheter är
        garantitiden 36 månader, med undantag för FDA-seriens 24 månader. Garantin omfattar
        fullservice på plats, inklusive reservdelar, samt arbete och resa under normal arbetstid.
        Inställelsetid är normalt nästa arbetsdag.

        1.3.2      NovaScale server
        Garantitiden är 36 månader för modellserie 2000 och 4000. För modellserie 5000 och
        6000 är garantitiden 12 månader. För lagringsenheter är garantitiden 36 månader, med
        undantag för FDA-seriens 24 månader. Garantin omfattar fullservice på plats, inklusive
        reservdelar, samt arbete och resa under normal arbetstid. Inställelsetid är normalt nästa
        arbetsdag.

        1.3.3      Escala server
        Garantitiden för Power5+ modeller är 36 månader begränsad garanti reservdelar med
        inställelsetid nästa arbetsdag. Övriga modeller har 12 månader och omfattar fullservice på
        plats, inklusive reservdelar, samt arbete och resa under normal arbetstid. Inställelsetid är
        normalt nästa arbetsdag.

        1.3.4      Lagring - SAN/NAS
        Garantitiden är 24 månader för CX, DMX, NEC, Celerra och AX150, 12 månader för
        switchar och omfattar fullservice på plats, inklusive reservdelar, samt arbete och resa
        under normal arbetstid. Inställelsetid är normalt nästa arbetsdag.

        1.3.5      WID och terminal för tunn klient
        Garantitiden är 36 månader och omfattar reparation på verkstad inom fem arbetsdagar.

        1.3.6      Övrig maskinvara
        Garantitiden är 12 månader och omfattar fullservice på platsen, inklusive reservdelar,
        samt arbete och resa under normal arbetstid. Inställelsetid är normalt nästa arbetsdag.1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                           Produkter och tjänster
                            Rev. 2006-11-27
                              Steria AB
                                                        78(96)
                                                     Dnr 2006/50
                                                  Ramavtal 6760/05
                                                       Bilaga 4
                                          Servrar, lagring och tjänster 2005
        1.3.7      Programvara
        Garantitiden är 12 månader och omfattar fri tillgång till framtagna korrigeringar och
        rättelser för programvaran. För programvara från tredje part gäller respektive leverantörs
        garantivillkor.


        1.4       A- och B-funktionsgarantier

                    Funktionsgaranti
        Deltjänst       A (vitesgrundande)            B (vitesgrundande)
        Underhållsform     På-plats (kundens lokaler om       Inskick (produkt repareras på av
                    nödvändigt).               leverantör anvisad reparationsplats).
        Garanterad åtgärdstid Första arbetsdagen efter         Andra arbetsdagen efter ankomst
        (Fungerande enhet inom felanmälan.               till reparationsplats.
        angiven åtgärdstid)
        Giltighet       3 års giltighet fr.o.m. effektiv leveransdag.
        Maskinvara       Ingår                  Ingår
        Systemprogramvara   Ingår                  Ingår
        Arbete         Ingår                  Ingår
        Resor vid arbete    Ingår                  -
        Material        Ingår                  Ingår
        Transport av mtrl   Ingår                  Leverantör bekostar alla transporter.
        Tekniska uppdateringar Ingår                  Ingår
        Rättelser       Ingår                  Ingår
        systemprogramvara
        Återställning     Till funktionellt skick.
        Funktionskontroll   Ingår


        2        SPECIFIKATION AV TJÄNSTER

        2.1       Försäljning och leveranser

        2.1.1      Försäljningsorganisation

        Sterias försäljningsorganisation finns placerad i Stockholm, Sundsvall och Göteborg och
        täcker med sin säljorganisation kunder i hela landet.
         Steria har valt att arbeta efter en modell som innebär att de större kunderna har en
          Client Manager (huvudansvarig för kunden), som har ett team med specialistsäljare i
          sin gruppering. På detta sätt har kunden alltid tillgång till den bästa kompetensen från
          Steria. Genom att alltid kunna vända sig till sin Client Manager ”bollas” man inte runt
          i Sterias organisation med olika frågeställningar.1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                         Produkter och tjänster
                           Rev. 2006-11-27
                            Steria AB
                                                    79(96)
                                                 Dnr 2006/50
                                              Ramavtal 6760/05
                                                   Bilaga 4
                                      Servrar, lagring och tjänster 2005
           Övriga kunder har tillgång till dedicerade och därmed kunniga säljare för de
           produktområden som är aktuella, t ex olika produkter eller tjänster.
           Säljarna har till sitt förfogande säljstöd och arkitekter som alltid är uppdaterade på
           produkt- och tjänsteerbjudanden för att kunna erbjuda kunderna de bästa och mest
           kostnadseffektiva lösningarna.
           Dessutom finns en Business Line som tar hand om beställningar av enklare produkter
           och lösningar. Säljare kan vara behjälpliga för att ta fram offerter. Business Line har
           ett eget telefonnummer och är alltid bemannade under kontorstid. Säljaren kan också
           koppla sin telefon till Business Line när säljaren är upptagen så kunderna alltid tas om
           hand.

        2.1.2      Leveransorganisation

        En order kommer antingen via säljare, e-mail/web eller Business Line. Ordern tas
        omhand av order/leveransorganisationen och registreras i Sterias centrala ordersystem.
        Det innebär att informationen finns tillgänglig inom produktionsavdelningen som då
        genast kan konfigurera/tillverka enligt lagd beställning. Orderavdelningen får en
        bekräftelse och ett leveransgodkännande på ordern. Order och leveransbekräftelse skickas
        till kunden och samtidigt planeras tillsammans med kunden när installation skall ske. Vid
        beställning av konsulter finns motsvarande rutin. Orderavdelningen sköter uppföljningen
        av att leveransen kommer fram till den i ordern bestämda leveransadressen. För övrigt
        efterföljs rutinen enligt Avtal 90.


        2.2       Installation och konfiguration

        Följande tjänster relaterade till installationsfasen kan erbjudas:

        Platsbesiktning
        Platsbesiktning innebär att en person med stor erfarenhet av installationer tillsammans
        med kunden kontrollerar den tänkta driftsmiljön och planerar vad som måste göras innan
        installation av datorsystemet kan ske. Besiktningen syftar till att inventera miljön och
        skapa en lista på åtgärder som måste vidtas inför installationen. Genom detta förfarande
        blir behövliga åtgärder före systeminstallationen dokumenterade och kunden kan sedan
        själv välja i vilken omfattning han vill utföra dessa åtgärder själv eller anlita Steria.

        Konfiguration
        Med en god konfiguration tillses att systemet har rätt dimension för tänkt ändamål, att rätt
        programvara och tilläggsutrustning ingår i den tänkta lösningen. I konfigurationens
        utformning tas hänsyn till eventuella behov av ytterligare kapacitet och framtida
        systemutbyggnad.


1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                         Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                            Steria AB
                                                     80(96)
                                                 Dnr 2006/50
                                              Ramavtal 6760/05
                                                   Bilaga 4
                                      Servrar, lagring och tjänster 2005
        Installation
        Installation omfattar själva den fysiska installationen av ett datorsystem, servrar,
        arbetsplatser och kringutrustning och syftar till att kunden skall få sin server och/eller sitt
        system fysiskt installerat med inladdade programvaror och en preliminär standardiserad
        konfiguration.

        Driftsättning
        Driftsättning syftar till att kunden skall få operativsystemet konfigurerat efter önskemål
        samt övriga programvaror anpassade till den önskade driftmiljön genom konfigurering
        och integrering. Tjänsten innebär att kundens system snabbt kan tas i drift på ett effektivt
        sätt. Tjänsten är särskilt viktig i de fall kunden har begränsad kunskap om systemets
        uppbyggnad och funktionalitet.

        Systemintegration
        Den många gånger viktigaste delen är den slutliga kundanpassningen och integrationen av
        systemlösningen. Denna utförs i nära samarbete med kunden och syftar framförallt till att
        anpassa systemet till befintlig miljö.

        Exempel på tjänster som kan utföras:

           Integration mot befintlig utrustning, programvaror och nätverk
           Anpassning och trimning för att erhålla optimal funktion i ett system
           Eventuella uppkopplingar av kommunikation mot andra miljöer

        Installationsprojektledning
        Tjänsten syftar till att bistå kunden med projektledare avseende installationsprojekt.
        Projektledaren styr och administrerar installationsprojekt från start till slut i enlighet med
        överenskomna regler. Projektledaren ansvarar bland annat för att tidplaner tas fram och
        följs, att rapportering sker till uppdragsgivare och styrgrupp och att projektet når de
        uppsatta, definierade målen.

        Paketerade tjänster
        Steria erbjuder ett stort antal paketerade tjänster till fast pris för installation och
        driftsättning. Varje tjänst beskrivs mera ingående i separat bilagda ”Tjänstekatalog,
        Paketerade installationstjänster”. Priser är angivna i Bilaga 3.

        TYP AV TJÄNST          BESKRIVNING

        Platsbesiktning         Platsbesiktningen syftar till att ge en komplett
                        bild av den tänkta miljön för datorinstallation.1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                    81(96)
                                                 Dnr 2006/50
                                              Ramavtal 6760/05
                                                   Bilaga 4
                                      Servrar, lagring och tjänster 2005
        Plattformsinstallation     Installation av Intel-, Unix- och Linux-server,
                       Blades, backup-system, extra diskar och annan
                       tilläggsutrustning.
        SAN/DAS/RAID          Installation, anpassning och test av ett
        implementering         SAN/DAS/RAID disksystem
        Linux serveradministration   Praktisk utbildning av Linux
                       serveradministratör.
        Driftsättning AIX       Driftsättning och konfigurering av AIX
                       operativsystem.
        AIX konsolideringsaudit    Framtagande av underlag med grundläggande
                       förutsättningar för att genomföra en
                       konsolidering
        AIX säkerhetsgenomgång     Komplettera en standard AIX installation med
                       säkerhetsfunktioner.
        20-punkters          Synliggör de riskfaktorer som kan äventyra
        tillgänglighetsanalys     drift av, och tillgänglighet till, den miljö som
                       hanterar verksamhetskritiska applikationer.
        Nulägesanalys, säkerhet    Ger en helhetsbild av informationssäkerhetens
                       nuvarande nivå inom organisationen.
        Risk- och hotbildsanalys    Syftet med risk- och hotbildsanalysen är att
                       fastställa den risk- och hotbild som finns
                       gentemot den funktion/system/process eller
                       motsvarande, som man avser att analysera.        Systemstöd

        Genom systemstödstjänsten ges kunden möjlighet att välja en systemadministrativ hjälp i
        önskad omfattning.

        Systemstöd innebär att en och samma person hjälper kunden ett antal timmar per månad
        eller fungerar som extra resurs vid arbetstoppar eller semesterperioder. På detta sätt möter
        kunden alltid samma ansikte och denna person får en kontinuerligt ökad kunskap om
        kunden och kundens behov. Systemstödet kan också användas för att hjälpa till att bygga
        upp en driftorganisation hos kunden.

        Omfattningen av systemstöd avtalas i förväg och kan variera i omfattning från ett
        totalansvar för allt systemadministrativt arbete till att endast vara ett stöd och kom-
        plement till kundens egen systemadministratör.1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                    82(96)
                                                Dnr 2006/50
                                             Ramavtal 6760/05
                                                  Bilaga 4
                                     Servrar, lagring och tjänster 2005
        2.3       Konsulttjänster
        Tjänster för rådgivning och utredningar
        Vid starten av en förändringsprocess är det av största betydelse att förutsättningar och
        krav för förändringen klarläggs. Steria har möjlighet att bistå kunden med oberoende
        rådgivning i IT-relaterade frågor, affärsanalyser, strategiska utredningar inom såväl verk-
        samheten som säkerhetsområdet. I denna fas måste det vara ett nära samarbete mellan
        uppdragsgivare och konsult.

        Tjänster för utveckling av IT-lösningar
        Genomförandefasen omfattar tjänsterna projektledning, design, systemutveckling och
        test. Beroende på inriktningen av projektet, rent utvecklingsprojekt eller ett systeminte-
        grationsprojekt bemannas projektet med personer med relevant kompetens.

        Steria har möjlighet att gå in i projekt antingen med helhetsåtagande eller för enstaka
        punktinsatser som projektledning, testledning eller systemutveckling/programmering.

        Projektledning
        Tjänsten syftar till att bistå kunden med projektledare avseende IT-projekt. Ett IT-projekt
        kan avse utveckling av verksamhetssystem eller specifika säkerhetslösningar såväl som
        integration mellan dessa och lösningar från andra leverantörer.

        Projektledaren styr och administrerar projekt från start till slut i enlighet med överens-
        komna regler. Projektledaren ansvarar bland annat för att tidplaner tas fram och följs, att
        rapportering sker till uppdragsgivare och styrgrupp och att projektet når de uppsatta,
        definierade målen.

        Systemdesign
        Tjänsten omfattar systemdesign baserad på kundens kravspecifikation. Systemdesignen
        kan avse verksamhetssystem, säkerhetslösningar eller infrastruktur.

        I tjänsten ligger även design av integrationslösningar, antingen avseende integration av
        verksamhetssystem till befintliga kundapplikationer och/eller på kundens befintliga
        tekniska plattform.

        Systemutveckling
        Tjänsten omfattar utveckling av applikationer för kundens verksamhet. Konsulten kan
        självständigt arbeta utifrån givna förutsättningar med design och programmering.
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                    83(96)
                                                Dnr 2006/50
                                             Ramavtal 6760/05
                                                  Bilaga 4
                                     Servrar, lagring och tjänster 2005
        Systemutvecklare kan erbjudas för utveckling av program med hjälp av moderna
        utvecklingsverktyg, såsom webborienterade programspråk, Java, applikationsservrar,
        C, C++, relationsdatabaser m m.

        Testningar
        Ett genomförandeprojekt skall avslutas med en systemtest, vilken leverantören ansvarar
        för och en acceptanstest som kunden ansvarar för.

        I tjänsten ligger att ansvara för genomförande av systemtest alternativt acceptanstest, tillse
        att testplaner utformas, testfall beskrivs och att funna fel överlämnas för rättning till
        utvecklingsansvarige.

        Säkerhetsbesiktningar
        Tjänsten omfattar nuläges- och riskanalyser samt anpassad säkerhetsgranskning.

        En nulägesanalys av kundens säkerhet, resulterar i en konkret lista på svaga punkter med
        förbättringsförslag. Nulägesanalysen genomförs i form av seminarium tillsammans med
        ett representativt urval personer hos kunden.

        Riskanalysen syftar till att kartlägga hotbilden för de resurser som behövs för att
        verksamheten inom kundens organisation skall fungera. Hoten bedöms sedan efter
        sannolikhet och konsekvens. Därefter utvecklar Steria tillsammans med ledningen en
        policy.

        Anpassad säkerhetsgranskning kan skräddarsys efter kundens önskemål och genomförs
        för ett avgränsat systemområde i samverkan med kunden och övriga intressenter. För
        varje avgränsat systemområde analyseras teknisk-, logisk- och administrativ säkerhet.
        Resultatet och eventuella rekommendationer presenteras muntligt och skriftligt.

        Säkerhetsöversyn
        Tjänsten avser utformning av policys och regelverk för verksamhetens säkerhetsarbete.

        I affärsberoendeanalys identifieras de viktigaste processerna och därtill styrande resurser
        inom en organisations verksamhet. Syftet med en affärsberoendeanalys är att ta fram
        styrande krav på återstartstider och de reservdriftsalternativ som skall väljas vid avbrott.

        Kontinuitetsplanering är ett verktyg för framtagande av en kontinuitetsplan som skall
        innehålla alternativ för att snabbast möjligt kunna återta drift. Under framtagandet av en
        kontinuitetsplan ingår simulering av flera scenarier. Som underlag för kontinuitetsplanen
        bör man ha genomfört en affärsberoendeanalys.1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                            Produkter och tjänster
                              Rev. 2006-11-27
                               Steria AB
                                                       84(96)
                                                    Dnr 2006/50
                                                 Ramavtal 6760/05
                                                      Bilaga 4
                                         Servrar, lagring och tjänster 2005
        Säkerhetslösningar
        Tjänsten omfattar i första hand design av kryptering, skalskydd, CA- & PKI-lösningar,
        loggning och single sign-on.

        Designen baseras på av Steria utvecklade produkter och/eller tredjepartsprodukter.

        Efter design utvecklas säkerhetslösningen av våra systemutvecklare specialiserade på
        säkerhetsapplikationer.


        2.4       Utbildning

        Sterias kursutbud består dels av öppna schemalagda kurser och dels av anpassad
        utbildning som tas fram i samarbete med kunden. Anpassad utbildning kan bygga på
        ordinarie kurser som anpassas till kundens specifika behov eller hålls som standardkurser,
        med deltagare endast från en kund.

        Kurserna kan även skräddarsys helt utifrån kundens systemmiljö och behov med hjälp av
        en utbildningskonsult. Kundanpassade kurser kan hållas antingen i kundens egna lokaler
        eller i Sterias lokaler. Teknisk utbildning på levererad utrustning genomförs av våra
        systemkonsulter, företrädesvis på plats hos kund.

        Sterias utbud av schemalagda och kundanpassade utbildningar består av kurser i egen regi
        kompletterat med kurser via våra samarbetspartners Cornerstone, Global Knowledge,
        Azlan.

        Följande schemalagda kurser erbjuder Steria i egen regi:

        AIX Systemadministration Grundkurs              3 dagar
           Genomgång av menybaserat administrationsverktyg
           Hantering av editorn VI
           HTML-baserad informationsdatabas
           Systemets TCP/IP konfigurering
           Logisk Volymhantering i AI
           Hantering av filsystem i AIX
           Hantering av användare, grupper och lösenord
           Hantering av skrivarköer och utskrifter
           Backupfunktioner i AIX
           Funktioner vid start och stopp av ett AIX-systemA

        AIX Systemadministration Fortsättningskurs          3 dagar
           Hantering av device, lägga till, ta bort och förändra
           Systemets konfigureringsdatabas, ODM1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                          Produkter och tjänster
                            Rev. 2006-11-27
                             Steria AB
                                                       85(96)
                                                   Dnr 2006/50
                                                Ramavtal 6760/05
                                                     Bilaga 4
                                        Servrar, lagring och tjänster 2005
          Funktioner för ytterligare filskydd
          Info om Work Load Manager, jobbprioritering
          Skillnader, funktioner och hantering av dessa.
          Logga prestanda med SAR, Monitor, ps, m.m
          Funktioner som Errorlog, Trace, System Dump
          Funktioner hos ett HTML-baserat övervakningsverktyg
          Djupare info och hantering av LVM och hårddiskar.
          Raid-teknolgi, konfigurering av Disk-kabinett
          Info om loggning av säkerhetsfunktioner
          Installation av AIX och hantering av programprodukter

        HACMP Driftskurs                       3 dagar
          Genomgång av HACMP
          Fysisk installation av systemen
          Installation av AIX
          Installation av HACMP
          Konfigurering av AIX
          Konfigurering av HACMP
          Genomgång av RAID-kabinett
          Genomgång av ATF-programvara
          Konfigurering av RAID
          Felsimulering av klustret
          Logghantering
          Administration av klustret
             - Start / Stopp
             - Filsystem, diskar, LVM
             - Användare, grupper, lösenord
          TCP/IP

        För beskrivning av aktuella kurser från våra samarbetspartners, hänvisar vi till respektive
        hemsida på Internet:

            Cornerstone         http://www.cornerstone.se

            Global Knowledge      http://www.globalknowledge.se/

            Azlan            http://www.azlan.se

            Veritas           http://www.veritas.com/sv/SE/services/education/index.html

            OP5             http://www.op5.se/produkter/tjanster/utbildning/

            CA             http://nordiceducation.ca.com/

            BMC             http://services.bmc.com/education/register/default.cfm?IDc=6

            Cendio           http://www.thinlinc.se/index.phtml?action=view&page=82
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                    86(96)
                                                 Dnr 2006/50
                                              Ramavtal 6760/05
                                                   Bilaga 4
                                      Servrar, lagring och tjänster 2005
        2.5       Underhåll och Support

        2.5.1      Beskrivning av GlobalCare underhåll

        Tekniskt underhåll för maskinvara och programvara erbjuds enligt Bulls GlobalCare-
        koncept och omfattar då definierade åtgärder för att dels förebygga fel och dels identifiera
        och åtgärda uppkomna fel så att maskinvaran återställs i ursprungligt funktionsdugligt
        skick och att lösningar eller rättelser tas fram för programvaran. Tekniskt underhåll kan
        även erhållas på löpande räkning via Helpdesk.

        Erbjudandet omfattar som standard tre olika underhållsnivåer benämnda Brons, Silver
        och Guld samt helt kundanpassade underhållsnivåer.

        ”Brons” omfattar grundläggande maskinvaru- och programvaruunderhåll under normal
        arbetstid. Underhållsnivån är ett lämpligt alternativ för kunder som önskar en bra
        grundservice till ett attraktivt pris för system med icke affärskritiska applikationer.

        ”Silver” är Sterias standarderbjudande och innebär full support för viktiga affärssystem
        med en kombination av proaktiva tjänster, remote service och snabba svars- och
        inställelsetider vid fel.

        ”Guld” är en servicenivå avsedd för verksamhetskritiska system med behov av hög
        systemtillgänglighet. I underhållsnivån ingår remote service, automatisk
        systemövervakning samt extra snabba svarstider i kombination med garanterad åtgärdstid.

        Kundanpassade serviceerbjudanden skräddarsys efter kundens specifika behov och
        önskemål vad gäller bl a servicetider, inställelsetider, åtgärdstider och tillgänglighet.
        Detta serviceerbjudande lämpar sig särskilt bra för kunder med affärskritiska
        applikationer som kräver en mycket hög systemtillgänglighet.
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                             Produkter och tjänster
                               Rev. 2006-11-27
                                Steria AB
                                                            87(96)
                                                        Dnr 2006/50
                                                     Ramavtal 6760/05
                                                          Bilaga 4
                                             Servrar, lagring och tjänster 2005
        2.5.2       GlobalCare – Underhåll för Bull Express5800 med tillhörande
                 storageprodukter


      SERVICE                           BRONS          SILVER      GULD
                                                 Standard
             Felanmälan och kvalificering
      Felanmälan (telefon/fax/email)               24 tim / 7 dgr    24 tim / 7 dgr   24 tim / 7 dgr
      Telefonstöd för felanalys                vard. 08.00-17.00  vard. 08.00-17.00  vard. 08.00-17.00
      Svarstid telefonstöd                      4 tim        2 tim        1 tim
      Remote diagnostik                         -          Ja         Ja
      WEB-access för teknisk information                Ja          Ja         Ja

       Felavhjälpande underhåll på plats - Maskinvara
      Servicetid maskinvara                  vard. 08.00-18.00  vard. 08.00-18.00  vard. 08.00-18.00
      Utökad servicetid maskinvara                    -        Option       Option
      Inställelsetid (exkl. restid >50 km från serviceort)   Nästa arbetsdag     4/8 tim.       4 tim.
      Kontinuerligt arbete                       -          Ja         Ja
      Reservdelar                           Ja          Ja         Ja
      Resor (exkl. resa >50 km från serviceort)            Ja          Ja         Ja
      Åtgärdstid (exkl. restid >50 km från serviceort)         -          -        8 tim.
      Tillgänglighetsgaranti                      -          -         Ja

             Förebyggande underhåll
      Tekniska uppdateringar (FCO)                   Ja           Ja        Ja
      Automatisk systemövervakning (Auto-Call)             -           -        Ja
      Planerade uppföljningsmöten                    -           -        Ja
      Systemgenomgång (Health-Check)                  -           -       Option
      Personlig serviceansvarig                     -           -       Option        Villkor:

          1.  Allmänna bestämmelser gäller enligt villkor för GlobalCare underhåll
          2.  Nivå GULD erbjudes som standard endast på större serviceorter
          3.  Vid drifthindrande fel gäller inställelsetid 4 tim för nivå Silver
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                             Produkter och tjänster
                               Rev. 2006-11-27
                                Steria AB
                                                            88(96)
                                                        Dnr 2006/50
                                                     Ramavtal 6760/05
                                                          Bilaga 4
                                             Servrar, lagring och tjänster 2005
        2.5.3       GlobalCare – Software Support för Windows 2003

      SERVICE                           BRONS          SILVER      GULD
                                                 Standard
             Felanmälan och kvalificering
      Felanmälan (telefon/fax/email)               24 tim / 7 dgr    24 tim / 7 dgr   24 tim / 7 dgr
      Antal supportärende                       5          10         40
      Utökat antal supportärende                  Option        Option       Option
      Antal kontaktpersoner hos kunden                 1           2          4
      Tillgång till webb för teknisk information            Ja          Ja         Ja

                Software Support
      Supporterad product                    Windows 2003     Windows 2003    Windows 2003
      Support Oracle, Informix, BO, Tuxedo, Netscape         Option        Option       Option
      Servicetid                        vard. 08.00-17.00  vard. 08.00-17.00  vard. 08.00-17.00
      Telefonstöd vid felanalys                    Ja          Ja         Ja
      Telefonstöd övriga frågor                     -          Ja         Ja
      Svarstid telefonstöd                      4 tim        2 tim        1 tim
      Assistans med felanalys och eskalering av problem        Ja          Ja         Ja
      Framtagning av temporära lösningar                 -          Ja         Ja
      Remote diagnostik                         -          Ja         Ja
      Assistans på plats vid kritiska problem              -           -         Ja
      Distribution av standard uppdatering på begäran         Ja          Ja         Ja        Villkor:

          1.  Allmänna bestämmelser gäller enligt villkor för GlobalCare underhåll
          2.  Supporten gäller under tre år från avtalstecknande
          3.  Antal supportärenden kan utökas med minimum 5 styck åt gången
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                             Produkter och tjänster
                              Rev. 2006-11-27
                                Steria AB
                                                            89(96)
                                                        Dnr 2006/50
                                                     Ramavtal 6760/05
                                                          Bilaga 4
                                             Servrar, lagring och tjänster 2005
        2.5.4       GlobalCare – Software Support för Linux/Novell

      SERVICE                           BRONS        SILVER       GULD
                                               Standard
             Felanmälan och kvalificering
      Felanmälan (telefon/fax/email)               24 tim / 7 dgr   24 tim / 7 dgr   24 tim / 7 dgr
      Antal supportärende                       5          10         40
      Utökat antal supportärende                  Option       Option       Option
      Antal kontaktpersoner hos kunden                 1          2          4
      Tillgång till webb för teknisk information            Ja         Ja         Ja

                Software Support
      Supporterad produkt                    Linux/Novell    Linux/Novell    Linux/Novell
      Support Oracle, Informix, BO, Tuxedo, Netscape         Option       Option       Option
      Servicetid                        vard. 08.00-17.00  vard. 08.00-17.00  vard. 08.00-17.00
      Telefonstöd vid felanalys                    Ja          Ja         Ja
      Telefonstöd övriga frågor                     -          Ja         Ja
      Svarstid telefonstöd                      4 tim        2 tim        1 tim
      Assistans med felanalys och eskalering av problem        Ja          Ja         Ja
      Framtagning av temporära lösningar                -          Ja         Ja
      Remote diagnostik                         -          Ja         Ja
      Assistans på plats vid kritiska problem              -          -         Ja
      Distribution av standard uppdatering på begäran         Ja          Ja         Ja        Villkor:

          1.  Allmänna bestämmelser gäller enligt villkor för GlobalCare Underhåll
          2.  Supporten gäller under tre år från avtalstecknande.
          3.  Antal supportärenden kan utökas med minimum 5 styck åt gången
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                              Produkter och tjänster
                                Rev. 2006-11-27
                                 Steria AB
                                                              90(96)
                                                           Dnr 2006/50
                                                        Ramavtal 6760/05
                                                             Bilaga 4
                                                Servrar, lagring och tjänster 2005
        2.5.5       GlobalCare - Underhåll för Bull Escala/AIX med tillhörande
                 storageprodukter


      SERVICE                             BRONS        SILVER       GULD
                                                 Standard
             Felanmälan och kvalificering
      Felanmälan (telefon/fax/email)                24 tim / 7 dgr    24 tim / 7 dgr   24 tim / 7 dgr
      Telefonstöd för felanalys                  vard. 08.00-17.00   vard. 08.00-17.00  vard. 08.00-17.00
      Svarstid telefonstöd                        4 tim         2 tim        1 tim
      Remote diagnostik                          -           Ja         Ja
      WEB-access för teknisk information                 Ja           Ja         Ja

       Felavhjälpande underhåll på plats - Maskinvara
      Servicetid maskinvara                    vard. 08.00-18.00   vard. 08.00-18.00  vard. 08.00-18.00
      Utökad servicetid maskinvara                      -        Option       Option
      Inställelsetid (exkl. restid >50 km från serviceort)     Nästa arbetsdag      4/8 tim.      2/4 tim.
      Kontinuerligt arbete                         -          Ja         Ja
      Reservdelar                             Ja          Ja         Ja
      Resor (exkl. resa >50 km från serviceort)              Ja          Ja         Ja
      Åtgärdstid (exkl. restid >50 km från serviceort)           -           -        8 tim.
      Tillgänglighetsgaranti                        -           -         Ja

             Förebyggande underhåll
      Tekniska uppdateringar (FCO)                    Ja          Ja         Ja
      Automatisk systemövervakning (Auto-Call)               -           -         Ja
      Planerade uppföljningsmöten                     -           -         Ja
      Systemgenomgång (Health-Check)                    -           -        Option
      Personlig serviceansvarig                      -           -        Option

            Support - Systemprogramvara
      Servicetid programvara                   vard. 08.00-17.00   vard. 08.00-17.00  vard. 08.00-17.00
      Assistans med felanalys och eskalering av problem          Ja          Ja         Ja
      Framtagning av temporära lösningar                  -          Ja         Ja
      Assistans på plats vid kritiska problem               -           -         Ja
      WEB-access för teknisk info och rättelser              Ja          Ja         Ja
      Distribution av standard uppdatering på begäran           -           -         Ja
      Telefonstöd avseende funktion av programvaran            -         Option       Option        Villkor:

          1.  Allmänna bestämmelser gäller enligt villkor för GlobalCare underhåll
          2.  Nivå GULD erbjudes som standard endast på större serviceorter
          3.  Vid drifthindrande fel gäller inställelsetid 4 tim för Silver och 2 tim för Guld
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   91(96)
                                                Dnr 2006/50
                                             Ramavtal 6760/05
                                                  Bilaga 4
                                     Servrar, lagring och tjänster 2005
        2.5.6      Beskrivning av underhållsoptioner

        Utökad servicetid för maskinvara:
        Felavhjälpande underhåll på plats utanför normal arbetstid. Optionen kan avropas som
        standard för underhållsavtal med nivåerna Silver och Guld på ett antal större orter.

        Utökat antal supportärenden
        Antal supportärenden, utöver de i supportavgiften ingående, kan vid behov utökas i steg
        om fem stycken under avtalstiden.

        Personlig serviceansvarig:
        Namngiven serviceansvarig med kunskap om kundens specifika driftmiljö. Den
        serviceansvarige är kundens kontaktman i alla frågor kring service och underhåll hos
        kunden, med undantag för den akuta felavhjälpningen, och ansvarar för koordinering och
        optimering av serviceåtagandet i sin helhet samt för regelbundna uppföljningsmöten med
        kunden. Optionen kan avropas för underhållsavtal med nivå Guld.


        2.5.7      Villkor för GlobalCare underhåll:

           Allmänna bestämmelser gäller enligt dessa villkor. Särskilda bestämmelser gäller
           enligt beskrivning för respektive produkt.
           Avtalstiden för ett underhållsavtal är minimum ett år.
           Underhållsavtal för ett system måste alltid omfatta all maskinvara respektive all
           programvara som ingår i systemet och underhållsnivån skall vara samma för alla
           enheter.
           Såvida annat inte avtalas omfattar underhållsavtal ej reparation eller annan service
           som blivit nödvändig till följd av olyckshändelse, problem med strömförsörjning,
           åskskador eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll.
           Modemanslutning för fjärrservice skall finnas tillgänglig för nivåerna Silver och
           Guld. Om fjärrservice inte får användas kan nivå Guld inte tecknas medan nivå
           Silver kan tecknas mot ett pristillägg av 15%.
           Beställaren skall ha namngiven kontaktperson för felanmälan till leverantören. Denne
           skall ha utbildning som systemadministratör för i avtalet ingående produkter.
           Såvida annat inte avtalas är det beställarens ansvar att analysera eventuella problem
           och så långt som möjligt identifiera den felande utrustningen före felanmälan.
           Endast den senast utgivna och närmast föregående release av programvaran
           supporteras som standard.1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                        Produkter och tjänster
                         Rev. 2006-11-27
                           Steria AB
                                                   92(96)
                                               Dnr 2006/50
                                            Ramavtal 6760/05
                                                 Bilaga 4
                                    Servrar, lagring och tjänster 2005
           För applikationsprogramvaror och andra programvaror från tredje part gäller
           respektive leverantörs särskilda villkor.
           Med Linux avses Linux från Red Hat och Suse.
           Angivna inställelse- och åtgärdstider avser system belägna inom en radie av 50 km
           från leverantörens serviceort.
           Resekostnader i samband med maskinvaruproblem för installationer utanför en radie
           av 50 km från leverantörens serviceort ingår ej i underhållsavgiften
           Resekostnader i samband med programvaruproblem ingår ej i underhållsavgiften
           Kostnader för förbrukningsartiklar som skrivhuvuden, skrivpatroner, batterier etc.
           ingår ej i underhållsavgiften
           Media- och distributionskostnader för programvara ingår ej i underhållsavgiften
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                          Produkter och tjänster
                           Rev. 2006-11-27
                             Steria AB
                                                     93(96)
                                                 Dnr 2006/50
                                              Ramavtal 6760/05
                                                   Bilaga 4
                                      Servrar, lagring och tjänster 2005
        2.5.8      Förteckning över serviceorter

          Berga            Norrköping
          Borås            Skellefteå
          Falun            Skövde
          Gävle            Stockholm
          Göteborg          Sundsvall
          Halmstad          Trollhättan
          Helsingborg         Umeå
          Hässleholm         Uppsala
          Jönköping          Visby
          Kalmar           Västerås
          Karlstad          Växjö
          Luleå            Örebro
          Malmberget         Östersund
          Malmö


        2.6       Reservdelar

        Reservdelar eller likvärdiga utbytesenheter tillhandahålls i minst 5 år från effektiv
        leveransdag. Reservdelslager hålls i lämplig omfattning och med en lämplig geografisk
        spridning med hänsyn till ingångna garanti- och underhållsåtaganden.
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                         Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                            Steria AB
                                                    94(96)
                                                 Dnr 2006/50
                                              Ramavtal 6760/05
                                                   Bilaga 4
                                      Servrar, lagring och tjänster 2005
        2.7       Drifttjänster

        2.7.1      Drift och övervakningstjänster

        Steria kan ansvara för drift och systemövervakning av kunders utrustning som servrar och
        datalagring, antingen helt eller delvis, genom ett driftåtagande.

        Steria erbjuder ett antal olika nivåer av paketerade drifttjänster. Det kan vara drifttjänster
        för en delmängd av system, där det är effektivt att dessa utkontrakteras.

        Med Sterias drifttjänster säkerställs IT-driften genom
          Aktiv övervakning med larm som ger beredskap och förvarning om något inträffar
          Åtgärder och insatser utförs snabbt av kvalificerad personal
          Driftcentret säkerställer den dagliga driften, t ex genom kontroll av backup- och
           systemloggar.

        Naturligtvis innebär ett driftåtagande att reaktiva åtgärder utförs när ett problem inträffar.
        Minst lika viktigt är att Steria arbetar med proaktiva åtgärder för att undvika att ett fel
        uppstår. Det kan gälla att ta fram väldokumenterade driftrutiner samt att fundera igenom
        tänkbara konsekvenser ”vad händer om”.

        Sterias Driftcenter tar emot larm vid indikationer på kommande driftstörningar i
        företagets IT-miljö. Övervakningen sker om så önskas dygnet runt, året runt.
        Varje specifikt larm har ett förutbestämt åtgärdsschema, vilket ger snabb felkorrigering
        och därmed högre tillgänglighet av affärskritiska IT-funktioner.

        2.7.2      Outsourcing

        Man kan även bygga vidare med funktionsåtaganden där vi erbjuder en driftmiljö
        inklusive utrustning som arbetsplatser och servrar. Nästa nivå är att Steria levererar en
        total outsourcing för en komplett miljö, som kan inkludera övertagande av utrustning och
        personal.

        Nivån på åtagandet kan förändras över tiden beroende på verksamhetens aktuella krav.

        2.7.3      Selektiv Outsourcing
        Att lägga ut driften av en eller flera delar av verksamheten benämns ofta selektiv
        outsourcing eller selektiv utkontraktering. Det kan vara ett sätt för den egna
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                         Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                            Steria AB
                                                    95(96)
                                                Dnr 2006/50
                                             Ramavtal 6760/05
                                                  Bilaga 4
                                     Servrar, lagring och tjänster 2005
        organisationen att öka kunskapen och stegvis utnyttja fördelarna med outsourcing. Steria
        erbjuder både selektiv outsourcing och totala driftåtaganden.


        2.7.4      Hur går ett projekt till?
        Inledningsvis genomförs en konceptutveckling/förstudie där vi kartlägger den befintliga
        verksamheten samt identifierar de krav som finns. Här sker även design av lämplig
        lösning.
        Därefter påbörjas implementeringsfasen, där vi tar fram driftrutiner, datorlösningar,
        kommunikationslösningar, drifthandbok etc.
        Efter avstämning går man vidare till driftfasen där driften av de olika systemen sedan
        hanteras av Steria.

        2.7.5      Säker Drift
        Kombinerat med Sterias kunnande inom säkerhetsområdet erbjuder vi säker outsourcing.
        Det innebär att lösningen kan innehålla säker inloggning, kryptering, virusskydd med
        flera säkerhetsfunktioner. Till detta kommer design av infrastrukturlösning med inbyggda
        funktioner för feltolerans som dubblerade enheter. Lösningen kan sedan placeras i en
        säker driftmiljö med avbrottsfri kraft, dubblerade kommunikationsanslutningar, skalskydd
        mm.

        2.7.6      Erbjudna tjänster

        Nedan följer en översikt av de paketerade tjänster som Steria erbjuder.


        2.7.6.1  Bastjänst
        Som en bas för Sterias drifttjänster erbjuds ett grundpaket som innehåller
           Steria Driftcenter som hanterar driften av aktuell utrustning
           Övervakning av definierad utrustning
           Servicedesk, ärendehantering och hantering av de insatser som behövs
           Uppföljning och koordinering via en Service Manager


        2.7.6.2  Tilläggstjänster
        Grundpaketet är alltid basen för ett driftåtagande från Steria, men olika kunder har olika
        behov. Därför finns ett antal tilläggstjänster för att bygga en anpassad lösning. Där kan
        nämnas
           Hosting, tillgång till moderna och säkra datahallar
           Help Desk, utökning till Servicedesk med t ex stöd för Office-applikationer
           Driftassistans, tex lokalt stöd med systemadministration


1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc
                         Produkter och tjänster
                          Rev. 2006-11-27
                            Steria AB
                                                    96(96)
                                                 Dnr 2006/50
                                              Ramavtal 6760/05
                                                   Bilaga 4
                                      Servrar, lagring och tjänster 2005
            Drift arbetsplats – Desktop Management
            Drift infrastruktur – Infrastructure Management, dvs olika typer av servrar
            Drift Datalagring - Storage Management, dvs datalagringsutrustning som
             disksystem i SAN och NAS miljö.
            Backup och restore
            Drift av arkiveringslösningar av strukturerat och ostrukturerat data
            AntiSpam
            AntiVirus
            Drift av kommunikation
            Säker outsourcing, t ex behörighetskontroll och kryptering
            Avtalsförvaltning
            Inventariehantering
            Applikationsdrift
            Applikationsförvaltning
            Funktionsåtagande
            On Demand


        Varje tjänst beskrivs mera ingående i separat bilagda ”Tjänstekatalog, Drifttjänster”.

        Priser är angivna i Bilaga 3.
1b7155b4-d1d7-43cf-a5b9-6f1e1c1f51a6.doc

								
To top