kopp pszichoszomkurz100914 by KitA23

VIEWS: 7 PAGES: 52

									  A magatartásorvoslás és a
 pszichoszomatikus orvoslás
 alapjai, a bio-pszicho-szociális
       modell.
     Dr. Kopp Mária
   www.magtud.sote.hu
Magatartásorvoslás/Pszichoszomatikus
       orvoslás I.
    2010. szeptember 14.
     A modern pszichoszomatika
   (magatartásorvoslás) alapkérdései:
  Hol találkozik a lélek a testtel, milyen
  pszichés mechanizmusokon keresztül
  hatnak a környezeti tényezők az élettani
  folyamatokra és fordítva?

  Milyen pszichés mechanizmusok révén
  játszanak szerepet a környezeti hatások a
  nagy népegészségügyi jelentőségű
  megbetegedések kialakulásában?

  Hogyan használhatóak fel ezek a
  mechanizmusok a megelőzés, gyógyítás és
  rehabilitáció folyamatában?
      Az öregedés folyamatának
      pszichoszomatikus háttere:
  Krónikus beteg ill. egészséges gyermekek
  édesanyjai
  Észlelt stressz vizsgálata
  Hogy jut a stressz a „bőr alá”?
  Szignifikánsan alacsonyabb telomeráz
  aktivitás,
  Szignifikáns telomér rövidülés (9-17 évvel
  idősebb celluláris öregedés)
  Epel ES, et al (2004) Accelerated telomere shortening in response to life stress,
  PNAS,101,7,17312-17315.
  Falus, A., Marton, I, Borbényi, E., Tahy, Á., Karádi, P., Aradi, J., Stauder A és Kopp, M
  (2010) A 2009. ORVOSI NOBEL DÍJ ÉS EGY MEGLEPŐ ÜZENETE: AZ ÉLETMÓD
  BEFOLYÁSOLJA A TELOMERÁZ AKTIVITÁST,Orvosi Hetilap Jun 13;151(24):965-70.
  Elizabeth H. Blackburn 2009. évi orvosi Nobel díj
     Magyar hagyományok:
  Ferenczi Sándor,


  Franz Alexander,

  Bálint Mihály és Aliz

  Selye János- World conference of Stress,
  2007 augusztus 23-26, Budapest
A modern orvoslás paradoxona:
  A modern orvoslás paradoxona, hogy miközben az
  orvostudomány rendkívüli eredményeket ért el az
  élettartam meghosszabbításával, az orvoslással
  kapcsolatos elégedetlenség soha nem volt olyan
  nyilvánvaló, mint ma.
  Az orvosképzés jövőjével foglalkozó tanulmányok és
  munkaértekezletek ennek az ellentmondásnak a
  feloldására javasolják, hogy az orvosképzésben és az
  orvosi kompetencia kialakításában
  Az orvosi pszichológiai készségek és ismeretek a
  jelenleginél lényegesen nagyobb súllyal kell
  szerepeljenek.
     Mi az orvoslás célja?
  Segiteni az egész-ség helyreállítását
  A bio-medikális model legfőbb hiányosságai:
  - a beteg szétdarabolása
  -a személy testrészek és szervek összessége
  -a pacienst gyakran akadálynak tekintik a „hibás
  működés” kijavításában- autószerelő, technicista
  mentalitás
  A legfőbb probléma: nem működik,
  elégedetlenség az orvoslással, mai magyar
  statisztikák
  Pszichoszomatikus szemlélet:
  Leggyakoribb orvosi tevékenység:orvos-
  beteg találkozás
  160.000 – 300.000 orvos-beteg találkozás
  Valamennyi lehet frusztráció vagy épülés
  forrása
  Bernard Lown:The Lost Art of Healing
  (Nobel díjas, Harvard kardiológus)
  Az orvos, mint gyógyszer-nem csk
  metafora- Bálint Mihály, orvosi
  pályaszocializáció
   Anatol Boyard író röviddel prosztata
 carcinoma miatt bekövetkezett halála előtt
           írta:
 „Nem kérek sokat az orvosom idejéből.
 Csak annyit, hogy szánjon helyzetem
 megértésére legalább öt percet, csak
 egyszer forduljon felém egész
 valójával…figyeljen a lelkemre is, ne csak
 a testemre a betegséggel
 kapcsolatban.Ahogy vérvizsgálattal vagy
 csontröntgennel a testemet figyeli, lásso
 engem is, ne csak a prosztatámat. Enélkül
 úgy érzem, nem vagyok más, mint a
 betegségem.
  A klasszikus pszichoszomatikus
       betegségek:
  Franz Alexander (1891-1964) a „pszichoszomatika atyja”
  „Psychosomatic Medicine” 1950 pszichoanalítikus
  magyarázatok
  A klasszikus pszichoszomatikus betegségek közül az
  esszenciális magas vérnyomás - fokozott szimpatikus
  tónus, alarmkészség
  a nyombélfekély, colitis ulcerosa, asthma bronchiale –
  paraszimpatikus túlsúly, fokozott függőség igény
  rheumatoid arthritis, atópiás ekcéma és anorexia
  nervosa
  Locus minoris resistentiae- szervi sérülékenység
  Koragyermekkori hatások (kötődés) meghatározó
  szerepe
  A bio-pszicho-szociális-spirituális
      modell lényege:
  Ma már ezt a felosztást nem alkalmazzuk,
  hiszen a bio-pszicho-szociális-spirituális
  szemlélet értelmében a környezeti
  hatások, pszichés állapotunk és
  életcéljaink minden testi jelenséget
  alapvetően befolyásolnak,
  maguk a megbetegedések, tünetek is
  jelentősen visszahatnak lelkiállapotunkra
  Helyesebb pszichoszomatikus szemléletről
  beszélni
      Magatartásorvoslás,
    pszichoszomatikus orvoslás:
  Ma már a pszichoszomatikus orvoslás és
  magatartásorvoslás kifejezések szinonímák,
  korábban a pszichoszomatikus orvoslás, a kezdeti igen
  ígéretes indítás után eltávolodott a
  természettudományos alapoktól
  A magatartásorvoslás ennek ellensúlyozására a XX.
  század második felében célul tűzte ki, hogy a lelki,
  pszichológiai tényezők szerepét természettudományos
  módszerekkel vizsgálja
  Az utóbbi években a kétféle szemlélet jelentősen
  közeledett egymáshoz, lsd. Psychosomatic Medicine és
  Int. J Behavioral Medicine azonos tematikája
   Pszichofiziológiai labor a Kálvária
      (Kulich Gyula) téren
  Kopp, M. (1982) A szorongás pszichofiziológiája. Ideggy.
  Szemle, 35, 193-202.- ocitocin, vasopressin központi szerepe
  1983-tól a SOTE Pszichiátriai Klinika Pszichofiziológiai
  laborjának vezetése a mai Kálvária téren:
  Vegetatív reakciómintázatok szorongásos megbetegedésekben,
  valamint a hipertónia és nyombélfekély korai szakaszában:
  Standard ingersorozat hatására pulzus, légzés, felületi integrált
  EMG és kétoldali elektrodermális válaszminták,
  A hipertóniásoknál a légzési tartományban is megjelentek
  válaszok, míg a kontrolloknál csak az ingerekre
  Kopp, M. S., Korányi, L. (1982) Autonomic and psychological
  correlates in hypertension and duodenal ulcer, Pavlovian J. Biol.
  Sci., 17, 178-187.
hipertóniás betegek
kontrollcsoport
    A légzés pszichofiziológia
        jelentősége
  Pánikbetegek: az orvos, pszichoterapeuta
  keresztjei voltak korábban - fulladás a
  vezető tünet
  Első „Respiratory psychophysiology”
  konferencia Maastrichtban 1983-ban
  Paul Salkovskis és David Clark: Respiratory
  control in the treatment of panic attacks:
  Replication and extension with concurrent
  measurement of behaviour and pCO2, Br.
  J. Psychiatry, 1986, 148, 526-532.
      Együttműködés az Oxfordi
       Pszichiátriai Klinikával
  1984-től Közös módszertan , kérdőívek kidolgozása: a világon
  másodikként közöltük a pánik kognitív-viselkedésterápiás
  eredményeket:
  Agorafóbiás és pánikneurotikus betegek légzési kontroll kezelése,
  Ideggyógyászati Szemle, 1986, 39, 185-196.
  Minden pánik kognitív viselkedésterápiájával kapcsolatos
  kézikönyvben idézték, kölcsönös látogatások Paul Salkovskissal és
  David Clarkkal,
  Aaron T Beck meghívása
  A pánikbetegség kialakulása a pszichoszomatikus tünetképződés
  alapvető modellje- modern pszichoszomatikus felfogás alapja:
  pszichés alapon súlyos testi tünetek kialakulása
Meghívások:
 1989. Keynote speaker at the World Congress of Cognitive Behavioural Therapies,
  Oxford , Kopp, M.S.: Cognitive Behavioural Treatment of Panic disorder
  1995. Kopenhága: Keynote speaker at the World Congr. of Behavioural and Cognitive
  Therapies, Kopp, M.S.: Cognitive Behavioural Therapies in Central-Easten Europe
    Első kezelési eredmények:
  14 gyógyszermentes pánikbeteg ill agorafóbiás
  beteg
  A 6 hét végére a pánik és szorongási naplóval
  mért jelentős javulás, két beteg
  leszázalékolásból ment vissza dolgozni
  További mérőeszközök:
  Pánik tünetlista,
  Hiperventillációs hasonlósági kérdőív,
  Marks és Matthews félelmi kérdőív
  STAI szorongás, BDI depresszió
  A pánikbetegség kialakulása
  Téves fulladási alarmreakció,
  kapcsolatban áll a fokozott szeparációs
  érzékenységgel
  Életesemény: haláleset, baleset
  A betegek a szorongásos roham ideje alatt a
  szorongás tüneteit súlyos betegség, katasztrófa
  előjelének élik meg,például a fokozott szívverést
  infarktus előjelének, ettől még fokozódik a
  szorongás, és kialakul a szorongásos roham
  A hiperventilációs teszt jelentősége – biológiai
  sérülékenység!
Kognitív-viselkedésterápiás modell
  a pszichológiai tényező elsődleges
  a fiziológiás testi tünetek katasztrófa előjeleként
  való értékelése váltja ki azt az önrontó kört,
  amely a testi tünetek kialakulásában alapvető
  döntő pszichológiai szempont: a tünetek feletti
  kontroll megszerzésének képességét
  Progresszív relaxációval és légzési kontroll
  módszerrel
  Napi kétszeri gyakorlás otthon kazettával- az
  ellazulás készségének megtanulása
          A kezelési hatékonyság
          összetevőinek vizsgálata
Részletesen kidolgozott kezelési protokoll, több száz pontosan
 diagnosztizált beteg adatainak adatbázisa:
Pszichofiziológiai és pszichometriai vizsgálatok annak
 követésére, hogy melyek a kognitív-viselkedésterápia
 hatékonyságának összetevői:
Gyorsan habituálódó, elektrodermálisan stabil pánikbetegek
 reagáltak a legjobban a kognitív-viselkedésterápiára
Publikációk:
  Kopp, M. S., Mihály, K., Linka, E., Bitter, I. (1987) Electro-dermally differentiated subgroups
  of anxiety patients I. Autonomic and vigilance characteristics. Internat. J. Psychophysiol. 5,
  43-51.
  Kopp, M. S. & Gruzelier, J. H. (1989) Electrodermally differentiated subgroups of anxiety
  patients II.Relationships with auditory, somatosensory and pain thresholds, agoraphobic
  fear, depression and cerebral laterality. Internat. J. Psychophysiology, 7, 65-75.
  Kopp, M. S., Arató, M., Magyar, I., Buza, K. (1989) Basal -adrenocortical activity and DST in
  electrodermally differentiated subgroups of panic patients. Internat. J. Psychophysiology, 7,
  77-83.
      Mai magyar helyzet:
  A 40- 69 éves magyar férfiak halálozása
  12.20/00 volt 1960-ban, 16.20/00 2005-ben,
  33 %- kal emelkedett
  A nők esetében 9.60/00 –ről 7.80/00.
  Ez azt jelenti, hogy 2005-ben 11.395-tel
  több férfi halt meg a 40-69 éves
  korosztályból, mint 1960-ban (20.736 férfi
  1960-ban, 32.131 férfi 2005-ben)
  (Demográfiai Évkönyv, 2005)
Tízezerrel több férfi halt meg a 40-
 69 éves korosztályból 2005-ben,
     mint 1960-ban!
            32 131
    20 736


    1960       2005
      Módszertan
 A minták a magyar népességet életkor, nem,
régiók és településnagyság szerint képviselték
       16 illetve 18 év felett

  Hungarostudy 1988: 20.902 személy
  Hungarostudy 1995: 12.463 személy
  Hungarostudy 2002: 12.640 személy
   Keresztmetszeti, hosszmetszeti
       összefüggések
       Módszerek
  Hungarostudy 2002 kérdőíves vizsgálat
   117 kérdéscsoport (kb. 300 kérdés)
      Egészségi adatok, betegségek,
    bio-pszicho-szociális háttértényezők
    12634 (5654 férfi, 6980 nő) személy,
         otthoni interjú
    A kérdezőbiztosi feladatot a Védőnői
     Szolgálat munkatársai végezték
Hungarostudy 2002 felmérés kérdőívei
 Életminőség és egészségi    Pszichoszociális faktorok:
  indikátorok:         ·  megbirkózás
 . WHO életminőség kérdőív    ·  társas támogatás
 . egészségi állapot jellemzői  ·  ellenségesség
                 ·  társadalmi tőke
 Mentális egészség mutatói:   ·  reménytelenség
 · Beck Depresszió Skála,    .  impulzivitás
 · Szorongás skála        ·  elégedettség
  Vitális kimerültség      ·  életcélok
                 ·  vallásosság
 Életmód és stressz:
 · dohányzás           Társadalmi-gazdasági
 · alkohol            jellemzők
 · drog             ·  demográfiai jellemzők
 · munka, kapcsolati stressz   ·  viszonylagos lemaradás
 · életesemények, szükségletek    mutatói
   A Hungarostudy Epidemiológiai Panel (HEP)
   követéses vizsgálat első eredményei a korai
       halálozással kapcsolatban:

  2002-ben 12.640 embert kérdeztünk ki, közülük
  2006-ban 4689 személyt sikerült újra
  kikérdezni, 322 ember halt meg az újból
  felkeresettek közül.
  A fenti 5011 személy közül a 2002-ben 40-69
  éves korosztályt vizsgáltuk, 1130 férfit és 1529
  nőt
  A 2002-ben 40-69 éves korosztályból 99 férfi
  (8.8%), és 53 nő (3.6%) halt meg 2006-ig
         Halálokok:
  Mindkét nemben a daganatos megbetegedések
  voltak a korai halálozás leggyakoribb okai,
  36.5 % a férfiak és 41.5 % a nők között
  szív-érrendszeri és agyi keringési ok miatt
  35.1 % halt meg a férfiak és 29.3 % a nők
  közül,
  a férfiak 12.1 %- a, a nők 19.5 % -a halt meg
  erőszakos ok miatt (baleset, öngyilkosság,
  gyilkosság)
  a férfiak további 4.1 %-a májzsugor miatt.
Az egészségi állapot és a korai (40-69 éves) halálozás összefüggései a HEP
            követéses vizsgálat alapján:      5,84
  6

                                   férfi
  5                                 nő


  4
                            3,19
                2,98
  3
          2,02
                   1,98
  2


  1


  0
     Munkaképesség   Egeszségi állapot   Daganatos
     csökkenése     önbecslése   betegségek 2002-ben
               (alacsony)
  A munkaképesség csökkenés önbecslése a
  férfiak esetében 6-szoros,
  a nőknél kétszeres halálozási kockázatot
  jelent
  az egészségi állapot negatív önbecslése a
  férfiak esetében 3-szoros, a nők estében
  kétszeres
  halálozási arányokkal jár
  A meghalt nők 29 %- a szenvedett
  onkológiai betegségben 2002-ben, más
  megbetegedések miatti kezelés nem
  jelezte előre a halálozást - főleg a férfiak
  nem fordulnak időben orvoshoz!
A társadalmi-gazdasági helyzet és a korai halálozás (40-69 év) összefüggései
        a HEP követéses vizsgálat szerint 2006-ban  3                                    2,93           2,86


                                                       2,41
  2,5                                        2,3                         férfi
                                                                      nő
                           1,92
  2  1,84         1,79


  1,5  1  0,5  0
      Isko          Szu           Szu            Nin         Nin
        lázo           b jek         b jek          cs a         cs s
          ttsá           tí v s        tí v s          utój          zem
              g(ér           zeg          zo c           a            élyi
                etts          ény          i ál is                       szá
                  ég i/         ség            hely                       mi tó
                     alac                       zet                        gép
                       so n                                               e
                          yab
                            b)
A korai halálozás összefüggései a
 társadalmi-gazdasági helyzettel:
  Érettséginél alacsonyabb iskolázottság
  1.8-szor magasabb halálozási kockázat
  a nőknél nem szignifikáns védőfaktor
  Nőknél gépkocsi a családban 2-szeres,
  személyi számítógép otthon 3-szoros
  védettséggel jár
  Melyek a társadalmi-gazdasági lemaradás
  „toxikus” összetevői?
Társas támogatás és a korai (40-69 éves) halálozás összefüggései a
        HEP követéses vizsgálat alapján


  3
            2,74

 2,5                                    2,4  férfi
    2,2
                      2,04      2,15
                                         nő
  2

 1,5

  1

 0,5

  0
                                   problémák
                           kapcsolataival
                   munkatársakt
    házastárssal
            házastárstól
                           Elégedetlen
                           személkyes
            támogatás
                                    Családi
                    támogatás
             Alacsony
                    Alacsony
      Nem él
    Szignifikáns veszélyeztető faktorok életkor, iskolázottság,
  dohányzás, alkohol abúzus és elhízás szerinti kontroll után (40-69
              évesek 2002-ben)

                                                 6,81
7

6                                5,45


5                                                                férfi
                                                                 nő
                        3,8
4
            3,14
   3,15
3

2

1

0
     bizo         é let        ne m          a lac          csalá
        nyt a         é rt e      é  l há z        sony           di pr
           l an  mun       l me           ast á        há za           oblé
                ka                     r  ssa l      s  t árs          má k
                                                     i t ám
                                                          ogat
                                                             ás
Munkával kapcsolatos stresszorok és a korai halálozás (40-69 év)
 összefüggései a HEP követéses vizsgálat szerint 2006-ban3,5  3,33


 3                                                                      férfi
                                                                        nő
2,5
             2,06                              2,26
                                                         2,04
 2                       1,86
                                   1,69
1,5


 1

0,5


 0
     B izo         a lac         A lka         A lac       A lac        A lac
         nyta          sony        lm az         sony        sony         sony
           la n  m un       m un        á si s        szem        csal         m un
                 ka        ka k         zint        él yi        ádi j        kahe
                            ont r                   jöv e        öved        lyi tá
                               oll                    de le        e le m        m og
                                                      m                    a tá  s
Lelki egészség és és a korai halálozás összefüggései a HEP követéses
           vizsgálat szerint 2006-ban

6
   5,12
5
                                                               férfi
                                                               nő
4                                                  3,58                                   2,8
3                   2,48
                                              2,12

2


1


0
      Súly               Enyh             Szor         N eg
          os d              e de             ongá           a tiv
            e  pres           pr e s              s             a ffek
                  szi ó          s  zió                            t
  Társadalmi bizonytalanság, anómia, demoralizáltság és a korai
halálozás összefüggései a HEP követéses vizsgálat szerint 2006-ban

                                             2,84
 3                                                     2,8


                          2,41
2,5                                        2,28                     férfi
                                                                nő
               1,92
 2  1,861,5


 1


0,5


 0
       N em        N inc             Riv a           Re m       B ol d
          érde         se ne           l izál          é nyt         ogt a
            m  es t e       k  cé lo           ás          e le n         lan
                 r  v ezn        k
                      i
A pozitív életminőség védő szerepe a korai halálozással kapcsolatban
       a HEP követéses vizsgálat szerint 2006-ban

2,5                    2,3   2,42     1,99
                                     1,97
 2                                           férfi
                                1,73          nő

1,5


 1


0,5


 0
        Pozi              Ön b          Vi dá
          t ív é             iz  alom        m  sá g
             l et m
                inős
                   ég
   A korai halálozás szignifikáns
    előrejelzői a férfiak között:
  Munkahelyi bizonytalanság- 3-szor magasabb
  halálozással jár együtt,
  a társadalmi bizonytalanság, az élet
  értelmetlenségének érzete, az anómia, a
  rivalizálás 2-szeres kockázattal járnak együtt
  Súlyos depressziós tünetegyüttes – 5-ször
  magasabb halálozás, a meghaltak közül 24 %-
  nak volt súlyos, 24 pont feletti Beck Depresszió
  pontszáma
  szorongás- 3-szoros halálozási valószinűség,
  szignifikáns védőfaktor: házastárssal él,
  házastárssal, gyermekkel jó a kapcsolata.
   A korai halálozás szignifikáns
    előrejelzői a nők között:
  reménytelenség – 3-szor magasabb
  halálozás
  elégedetlenség a személyes
  kapcsolatokkal - 2-szer magasabb
  halálozás
  családi problémák – 3-szor magasabb
  halálozási kockázat
A pozitív életminőség védő szerepe
  Az önbizalom (hatékonyság) , az un. tanult sikeresség,
  olyan állítások, hogy általában meg tudom oldani a
  nehéz élethelyzeteket,
  valamint a vidámság, jókedv mindkét nemben jelentős
  védőfaktor
  a pozitív életminőség a férfiak esetében kétszeres
  védőfaktor
  A házastárs és különösen a jó házastársi kapcsolat
  ötszörös, a gyermekkel vaó jó kapcsolat négyszeres
  védőfaktor
  ezek a tényezők, az élet értelme és a biztos munkahely a
  hagyományos kockázati tényezők (kor, iskolázottság,
  dohányzás, alkohol, testsúly) szerinti kontroll után is igen
  szignifikáns védő tényezők a férfiak esetében
   A nemek közötti kölcsönhatás
       jelentősége:
  A nők anyagi helyzettel való
  elégedetlensége fontosabb
  veszélyeztető faktor a férfiak
  számára, mint a férfiak saját
  elégedetlensége ( a nők a család, a
  férfiak saját anyagi helyzetüket
  veszik alapul)
  Kopp MS, Skrabski Á, Kawachi I, Adler NE (2005) Low socioeconomic staus
  of the opposite gender is a risk factor for middle aged mortality, J.
  Epidemiology and Community Health, 59,675-678.

  A nők iskolázottsága igen fontos
  védőfaktor a férfiak részére
Nők szerepe a középkorú férfiak
 életkilátásaival kapcsolatban:
     Korrelációs együtthatók, középkorú férfiak halálozása


       -0,521
 Végzettség         -0,348

               -0,329
 Jövedelem                 -0,173         Nő
                                 Férfi
                 -0,306
    SSS                 -0,165

     -0,6  -0,5   -0,4  -0,3   -0,2  -0,1    0
   Magatartás és korai (40-69 év)
    halálozás összefüggései:
  A 40-69 éves korosztályban a férfiak
  között
  a dohányzás 2-szer magasabb
  halálozással,
  a rendszeres sport háromszor alacsonyabb
  korai halálozással jár együtt
  nőknél a korábbi öngyilkossági kísérlet ! –
  3.5-ször magasabb halálozással járt együtt
  Mit tanulhatunk a svédektől?
  Az új svéd népegészségügyi program első négy
  pontja a társadalmi tőkét, társadalmi kohézió
  erősítését,
  a biztonságérzetet, társadalmi biztonságot
  a biztonságos felnövekedési feltételeket és
  az egészséges munkahelyi környezetet jelölte ki
  célként
  a népesség életminőségének, egészségi
  állapotának, életkilátásainak javítása érdekében
The Swedish National Institute of
    Public Health
    Gunnar Ågren, Director General,
  Swedish National Institute of Public Health
                         Gunnar Ågren 2001
           Swedish public health policy- main areas


1.  Social power and participation
2.  Social and economic security
3.  Secure and good growing-up conditions
4.  A healthy working environment
5.  A good environment and safe products
6.  Health promoting health services
7.  Protection against infectious disease
8.  Safe sexuality
9.  Increased physical activity
10.  Good eating habits and safe food
11.  Reduced tobacco and harmful alcohol consumption. A drug-free society. Struggle
   against doping and harmful gambling
   Gunnar Ågren 2002                                50
  Az Amerikai Pszichoszomatikus
    Társaság kongresszusa
       Budapesten
  Másodszor rendezték a kongresszust
  Európában, először Barcelonaban,
  2007.március 7-10-ig Budapesten
  a nyitó előadást a magyar férfiak korai
  halálozásának háttértényezőiről tartottam
  Legfontosabb népegészségügyi feladat
  lenne: a középkorú férfiak közötti
  népegészségügyi krízis megelőzése!
                Irodalom:
Kopp MS, Réthelyi J (2004) Where psychology meets physiology:chronic
  stress and premature mortality- the Central-Eastern-European health
  paradox, Brain Research Bulletin ,62,351-367.
Skrabski,Á.Kopp MS, Rózsa S, Réthelyi J, Rahe RH (2005)Life meaning: an
  important correlate of health int he Hungarian population,
  International Journal of Behavioral Medicine, 12,2, 78-85.
Kopp MS, Skrabski Á, Kawachi I, Adler NE (2005) Low socioeconomic
  staus of the opposite gender is a risk factor for middle aged mortality,
  J. Epidemiology and Community Health, 59,675-678.
Kopp,M., Skrabski, Á., Szántó, Zs., Siegrist, J. : Psychosocial
  determinants of premature cardiovascular mortality differences within
  Hungary, J ournal of Epidemiology & Community Health, 60,782-788.
Kopp MS,Stauder A,Purebl Gy,Janszky I (2007) Work stress and mental
  health in a changing society, European J. Public Health
Kopp MS, Skrabski Á, Székely A, Stauder A, Redford W. (2007) Chronic
  stress and social changes, socioeconomic determination of chronic
  stress, Annals of New York Academy of Sciences 1113: 325-338.
Kopp M, Berghammer R (2005) Orvosi pszichológia, Medicina, Budapest
Kopp M, Kovács M (2006)(szerkesztők) A magyar népesség életminősége
  az ezredfordulón, Semmelweis Kiadó, Budapest
Kopp M (2007) Összefogás a depresszió ellen, Semmelweis Kiadó,
  Budapest
Kopp M (szerkesztő) 2008: Magyar lelkiállapot 2008: Esélyrősítés és
  életminőség a mai magyar társadalomban, Semmelweis Kiadó,
  Budapest

								
To top