Docstoc

VVSG-traject organisatie-ontwikkeling en kwaliteits-management

Document Sample
VVSG-traject organisatie-ontwikkeling en kwaliteits-management Powered By Docstoc
					VVSG-traject organisatie-
ontwikkeling en kwaliteits-
   management
  CAF in het geheel van organisatie-
   beheersing en interne controle

Theo Wijnen en Ruud Bourmanne
  VVSG-traject Organisatieontwikkeling &
  kwaliteitsmanagement


  •   Korte blik op de geschiedenis 1990 – 2010
  •   Kritische analyse
  •   Nieuwe fase in het traject 2010 – 2020
  •   Traject naar Uitmuntendheid en de plaats van
     CAF hierin
2 - VVSG - Werken met het CAF model in de praktijk – CAF Terugkomdag  13-6-2012
  Korte blik op de geschiedenis 1990 – 2010

  • Veel ontwikkelingen op het gebied van
   kwaliteitsmanagement:
      • Wetgevende kaders in OCMW’s, steden en gemeenten
      • Kwaliteitsdecreet welzijnsvoorzieningen, gemeente- en
       ocmw decreet
      • Ontwikkeling en toepassing in de praktijk
      • Deskundigheidsbevordering en netwerking-initiatieven:
       ROP’s Kwaliteitszorg Welzijnsvoorzieningen, studiedagen,
       kwaliteitscongressen, opleidingen, e.a.
      • Meerdere publicaties VVSG/Politeia; o.a. ‘’Praktijkboek
       Kwaliteitszorg’’, reeks ‘’Professionele Vaardigheden’’, o.a. de
       pocket ‘’Werken met het CAF in Lokale Besturen’’.
      • Publicaties Van Den Broele; ‘’Kwaliteit in beweging ‘’ en
       ‘’Werken aan kwaliteit’’.
      • Wetenschappelijk onderzoek

3 - VVSG - Werken met het CAF model in de praktijk – CAF Terugkomdag   13-6-2012
  Kritische analyse

  • Onderzoek SBOV 2007-2011: (rapporten)
      • Gebruik van technieken kwaliteitsmanagement

      • Motivatie, gebruik en meerwaarde van
       kwaliteitsmanagement

      • ‘’Hoogmissen’’ en ‘’probleem van bestuurskracht’’

      • Veel werk verzet in lokale besturen:
          • Inspanningen zijn vaak fragmentarisch
          • Zonder duurzame inbedding in de organisatie4 - VVSG - Werken met het CAF model in de praktijk – CAF Terugkomdag  13-6-2012
  Nieuwe fase in het traject 2010-2020
  •   Hoog op de agenda van veel lokale besturen:

     ‘’Kwaliteit van dienstverlening aan de burgers en de efficiëntie van de eigen
     organisatie’’

  •   In 2010: start van een nieuw VVSG-traject voor organisatieontwikkeling
     en kwaliteitsmanagement:

      •  Stapsgewijze realisering:
          •  Sectordynamiek staat centraal
          •  Pragmatisch
          •  Bouwen aan een performant kwaliteitsmanagementsysteem
          •  Aandacht voor een evenwicht in ‘’stuctuur- versus cultuurelementen’’
          •  Streven naar uitmuntendheid
          •  Basis = samenwerking en kennisdeling tussen besturen
          •  Ook ‘’samenwerking’’ met andere partners in het werkveld van lokale besturen

      •  Werkvormen:
          •  Kwaliteitscirkels voor gemeenten/steden
          •  VVSG-extranet
          •  Voortzetting en actualisering van bestaande initiatieven5 - VVSG - Werken met het CAF model in de praktijk – CAF Terugkomdag                  13-6-2012
  Traject naar uitmuntendheid en de plaats
  van CAF hierin

  • Traject naar uitmuntendheid  3 grote fasen:
      • Eerste stap: Invullen van de eerste noden
               • Opvolging?!!?
               • Samenhang?!!?
               • Systeemdenken?!!?

      • Tweede stap: Opzetten & implementeren van een
       geïntegreerd (kwaliteits)managementsysteem
               • Systeemopbouw  systematisch plannen, uitvoeren, opvolgen en
                bijsturen (PDCA)

      • Derde stap: Evolueren naar uitmuntendheid
               • Resultaatsgebieden  trends, evoluties en vergelijkingen

       Schema: Traject naar Uitmuntendheid of “Excellence”


6 - VVSG - Werken met het CAF model in de praktijk – CAF Terugkomdag             13-6-2012
  Traject naar uitmuntendheid en de plaats
  van CAF hierin
  • Waar past CAF in het VVSG Traject Organisatieontwikkeling &
   Kwaliteitsmanagement?
      •  Fase 1: CAF vanuit het oogpunt van:
          • Het op gang brengen van een verbeterdynamiek
          • Het op gang brengen van bewustwording & bewustzijn van het belang van
           kwaliteitsmanagement bij leidinggevenden en medewerkers
          • Het op gang brengen van een lange termijn verbetertraject

      •  Fase 2: CAF vanuit het oogpunt van:
          • Bewustwording & bewustmaking van de organisatie van het belang van
           kwaliteitsmanagement, rekening houdende met haar problemen & uitdagingen
          • Het uitvoeren van een nulmeting: hoe ver staat de organisatie?
          • Het op gang brengen van een verbeterdynamiek met het oog op de opbouw, ontwikkeling
           en implementatie van een (kwaliteits)managementsysteem  kapstok

      •  Fase 3: CAF vanuit het oogpunt van:
          • Het evolueren naar uitmuntendheid – resultaten van het onderliggende
           (kwaliteits)managementsysteem periodiek afzetten tegen de norm = excellentie of
           uitmuntendheid  de lat voor de organisatie steeds wat hoger leggen
          • Het opsporen van trends en evoluties
          • Het maken van vergelijkingen (benchmarking & -learning) met collega organisaties

7 - VVSG - Werken met het CAF model in de praktijk – CAF Terugkomdag                13-6-2012
  Traject naar uitmuntendheid en de plaats
  van CAF hierin


                         Het CAF Model
                  FACTOREN                          RESULTATEN


                                           7. Resultaten
                    3. Medewerkers                   bij de
                                           medewerkers

                                                    9. Resultaten
                     2. Strategie                6. Resultaten   op het vlak
                                    5. Processen
     1. Leiderschap            &                     bij de      van de
                      Planning                  burger/ klant    sleutel-
                                                    activiteiten

                    4. Partnerships                8. Resultaten
                        en                     in de
                      middelen                  samenleving                              INNOVATIE EN LEREN
8 - VVSG - Werken met het CAF model in de praktijk – CAF Terugkomdag                       13-6-2012
Dank voor uw
 aandacht!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:6/14/2012
language:English
pages:9