TPG4150 Reservoir Recovery Techniques 2005 Gullfaks PBL Project by 26hw29

VIEWS: 0 PAGES: 8

									TPG4160 Reservoir Simulation 2012

Gullfaks Group Project
Simulation study of the

K1/K2 segment of the Gullfaks Field -
Statfjord Formation
                    2
       Draugen *
             * Trondheim

  Troll *
Gullfaks *
3
                             4


        The Gullfaks Field

 Kartlegging basert på seismikk og brønnar syner at
  Gullfaks feltet er eit strukturelt komplekst felt
-feltet inneheld store HC-resurser for Statoil og Noreg
5
                              6
The K1/K2 segment
          • Eastern part of the Gullfaks Field
            – The top of the structure is
             eroded eastwardly

            – The K2 segment has several
             faults

            – There is a low pressure in the
             K1 segment

          • A new water injector is planned for
           better displacement of oil
                                                7


The Gullfaks Field – Statfjord Formation
A geological cross-section (incl. the planned new well)
                                             mMSL
         Rogaland Gr
                            Projected 34/10-C-24T2         Shetland Gr


                                             1800
   Cook-2

              Amundsen Fm
                        PCSK25          PCSK23
                                    PCSK26
  Dunlin Gr
          Statfjord Fm

                                             2000
                     OWC         OWC 2043

 Statfjord Fm   S2-S1                         Lunde Fm (?)


        Lunde Fm
 S2-S1

                                         500 m  2200
                          8

The Gullfaks Field – Statfjord Formation
The K1/K2 Segment – as represented in an Eclipse
simulation grid model.

								
To top