Trinvis og reciprok allokering Trinvis eller reciprok allokeringsmetoder bruges by 26hw29

VIEWS: 67 PAGES: 42

									Økonomistyring
HA 4. semester forår 2009


v/ Jens Godik Højen,


          9. marts 2009
         Kl. 10.00-11.45
Learning points fra sidst

• ”Different costs for different purposes!”
• Omk. vs. udgifter
• Variable vs. kapacitetsomk.
• Direkte vs. indirekte omk.
• CVP analyse prognosticere indtjening ved forskellige
 aktivitetsniveauer
• Kort sigt vs. lang sigt
• Omk. struktur under forandring
       Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Agenda – AKMY kapitel 3

• Learning points fra sidst

• Forskellige cost management systemer

• Job order costing

• Job bid sheet

• Cost drivers

• Process costing


       Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Cost management systems
Modeller
  • Bidragsmodeller (ingen fordeling af faste omkostninger)
  • Fordelingsmodeller (fordeling af faste omkostninger)

Grundlæggende 3 systemer
  • Job order costing
  • Process costing
  • ABC

Alle systemer fungerer principielt på samme måde
  • Omkostningskategorier fastlægges hvorefter omk. henføres til afdelinger,
   aktiviteter
  • Omkostninger henføres derefter til omkostningsobjekter f.eks. produkter

Det er måden hvorpå omkostningerne henføres og aktiviteterne
defineres som adskiller systemerne!

        Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
”Job Order Costing versus Process Costing

Job order costing system estimerer omkostningerne ved at producere
produkter til forskellige jobs som indgår i en specifik kundeordre
  • Anvendelig i virksomheder der behandler hvert individuelt job som en
   enkelt outputenhed

Process costing er anvendelig når alle enheder produceret indenfor et
givet tidsrum behandles som én outputenhed
  • Alle enheder der produceres indenfor det samme tidsrum behandles
   som værende identiske
  • De tildeles så en enhedsomkostning (ens for alle)


Job costing og process costing er to ekstremer på et kontinuum!
       Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Job Order Costing - illustreret


        Støtteomkostninger             Støtteomkostninger
        (maskinrelaterede)              (lønrelaterede)
        Antal maskintimer                Antal løntimer
                  Indirekte omkostninger
                  Direkte omkostninger        Direkte materialer                Direkte løn
      Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Behov for Job Order System

Hvis produkter er forskellige mht.
  •  Materialeindhold
  •  Antal arbejdstimer
  •  Antal maskintimer
  •  Behov for ressourcer fra produktionssupport
  •  Individuel tilpasning til kundekrav

….så har ledelsen behov for information om omkostningerne for de
 individuelle produkter/job så produkt- og kundeprofitabilitet kan
 opgøres!

Særligt relevant hvis ordren udbydes f.eks. v. licitation!


        Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Behov for Job Order System

Industrier der typisk bruger Job Order Costing er:
                              Der kan også være industrier
  •  Byggeri                      som bruger process-costing til
  •  Trykkeri                      en del af produktionsprocessen
  •  Møbelproduktion                  og job costing til en anden del!
  •  Specialtilrettede maskiner
  •  Generelt produktion af skræddersyede produkter

…men også:
  • Bilværksteder                                Dvs. findes både i
  • Konsulentbranchen                             produktionsindustrier
                                         og i ikke-produktion!

        Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Cost flow model anvendt i et job order costing system
     Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
                                         Fordeles vha. Cost
Omkostninger og Markup
                                          Driver Rates

Job cost = direkte materialer og direkte løn plus supportomk.

De fleste bruger en markup på job cost i form af en margin eller
markup-procent for at beregne pris/fortjeneste.

Markup-procenten afhænger af følgende faktorer:
  •  Størrelsen på de ikke fordelte omkostninger
  •  Forventningen til afkastningsgrad                     Pricing gennemgås i
  •  Konkurrencemæssig intensitet                           Kapitel 6
  •  Tidligere budstrategier fra konkurrentside
  •  Efterspørgselsforhold
  •  Generel produkt-markedsstrategi


        Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Job bid sheet
      Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Fastlæggelse af cost driver raten

Alle omkostninger relateret til en cost driver akkumuleres separat i en
cost pool

Hver cost pool har således en separat cost driver

Cost driver raten er forholdet mellem supportomkostningerne i en cost
pool og niveauet for cost driver aktiviteten
                    Normal cost of support activity
Activity cost driver rates =
                    Practical capacity of cost driver
Der er normalt mange andre faktorer end maskintimer og direkte løn
som driver supportomkostninger.


       Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Fastlæggelse af cost driver raten - eksempel

• Ti medarbejdere til set-up aktiviteter á $810 pr. uge
• Cost poolen for set-up aktiviteten er $8.100 pr. uge (10*810)


• Hver medarbejder kan håndtere 15 set-ups pr. uge
• Cost driver aktiviteten er 150 set-ups pr. uge


• Cost driver raten er $54 pr. set-up (8.100/150)

  Bemærk! På kort sigt holdes raten fast/stabilt selvom
      aktivitetsniveauet varierer

       Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
  Problemet med at bruge varierende cost driver rater

  F.eks. hvis raten baseres på kvartalsvise cost driver niveauer:
    • Raten stiger hvis aktivitetsniveauet falder f.eks. i lavsæson
    • Raten falder hvis aktivitetsniveauet stiger f.eks. i højsæson

                                           F.eks. 10 set-ups i stedet
F.eks. 20 set-ups i stedet for                            for 15 giver $81 pr. set-up i
 15 giver $40,5 pr. set-up i                                stedet for $54
    stedet for $54
  Omkostningerne ser ud til at være lavere i højsæsonen og dermed
  risikerer man at priser baseret på estimeret cost bliver lavere i
  højsæsonen hvor de måske burde være højere

  Omvendt burde priserne måske være lavere i lavsæsonen

          Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
     Eksempel: Ken’s Auto Service

Direkte løn                          Mekanikere (ekspert)     120.000
Støtteomk. (planlægning m.v.)                 Mekanikere (alm.)       105.000
Afskrivninger                         Fryns             90.000
Profit                            Administration         26.000
                               Afskrivninger (alm.)      64.000
                               Afskrivninger (special)    54.000
   Antal direkte timer                   Omkostninger i alt      459.000


                               Antal timer 3.600 + 5.400 =   9.000
  Indirekte omkostninger
  Direkte omkostninger                    459.000
                                9.000 = 51 * 1,20 = 61,20 $/time
   Direkte materialer
      Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Traditionel omkostningsfordeling

Traditionel omkostningsfordeling, som benytter volumen som
  fordelingsnøgle, kan forvrænge produkt omkostninger, hvis
  den bryder med årsag-virknings sammenhænge.


      Direkte omk.              Faktor            Produkt
     Indirekte omk.
       Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Eksempel: Ken’s Auto Service - ændringer


  Støtteomkostninger vedr.                  Andre støtteomkostninger
    specialværktøjer
     Specialtimer                           Løntimer
                 Indirekte omkostninger
                  Direkte omkostninger Direkte materialer          Direkte løn (alm.)          Direkte løn (special)
      Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
        Eksempel: Ken’s Auto Service
Lønsats, almindelig mekaniker:           Sats, specialudstyr
Løn             105.000        Afskrivninger           54.000
Fryns    (105/(120+105)  42.000        Profit (54.000 * 20%)       10.800
Subtotal          147.000        Støtteomkostninger (special)    64.800
Profit   (147.000 * 20%)  29.400        Antal specialtimer         3.600
Lønomkostninger       176.400        Sats pr. specialtime        18,00
Antal timer           5.400
Lønsats pr. time        32,67        Sats, almindeligt udstyr
                          Afskrivninger           64.000
Lønsats, ekspertmekaniker:             Administration           26.000
Løn             120.000        Subtotal              90.000
Fryns    (120/(120+105)  48.000        Profit (90.000 * 20%)       18.000
Subtotal           168.000        Støtteomkostninger (alm)     108.000
Profit    (168.000 * 20%) 33.600        Antal timer (special + alm.)    9.000
Lønomkostninger       201.600        Sats pr. time            12,00
Antal timer           3.600
Lønsats pr. time        56,00


          Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
  Eksempel: Ken’s Auto Service

Gamle omkostningssystem
                            Ordre # 1732                Ordre # 2326
Direkte materialer                     53,00                  412,00
Løn + overhead              2 * 61,20     122,40           6 * 61,20   367,20
Omkostninger i alt                    175,40                  779,20

Nye omkostningssystem
                            Ordre # 1732                Ordre # 2326
Direkte materialer                      53,00                   412,00
Direkte løn (ekspert)          0 * 56,00       0,00          4 * 56,00    224,00
Direkte løn (almindelig)         2 * 32,67      65,34           2 * 32,67     65,34
Støtteomkostninger (special)       0 * 18,00       0,00          4 * 18,00     72,00
Støtteomkostninger (andre)        2 * 12,00      24,00           6 * 12,00     72,00
Omkostninger i alt                     142,34                   845,34


•  Hvordan kan forskellene forklares?
•  Hvilke potentielle fejlkilder ligger i det nye system?


           Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Process Costing Systems

Problemstillingen:
  • En stor serie af ens produkter skal fremstilles
  • Hvad er omkostningen pr. produkt?

Fremgangsmåde
  • Da alle produkter er ens, kan det ikke svare sig at
   omkostningsbelaste dem individuelt
  • I stedet findes en gennemsnitomkostning pr. tidsenhed for de
   forskellige procestrin
  • Det enkelte produkt belastes med omkostninger i forhold til det
   antal tidsenheder, det optager pr. procestrin      Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Multistage Process Costing Systems

Industrier der typisk bruger Process Costing Systems er:

  •  Kemisk industri
  •  Glas
  •  Tandpasta
  •  Fødevarer

…men kunne også bruges f.eks. i elektronikindustrien (hvis store
 serier af ens produkter)

…eller i ikke-produktion f.eks. post sortering


        Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Multistage Process Costing – et eksempel


  Omkostninger vedr.        Omkostninger vedr.            Omkostninger vedr.
    Blanding            Forarbejdning               Pakning   Tidsenheder            Tidsenheder               Tidsenheder
   i processen            i processen               i processen                 Indirekte omkostninger
                  Direkte omkostninger      Råvarer                             Pakkematerialer
      Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Multistage Process Costing – et eksempel

Råvarer         Blanding        Forarbejdes        Pakkes m.v.   Færdig

Conv. cost       $386.000         $1.410.000          $509.000
Total procestid     8.760t          35.040t           8.760t
Cost/tid         $44/t          $40/t            $58/t

Tidsforbrug/ton:      6t           24 timer         4 timer    I alt
Omkostning/ton      $264           $966           $232    $1.462

Samlede omkostninger pr. ton:
                                  ”Conversion cost” er direkte løn
Råvarer      $1.240
                                  og support aktiviteter der bruges
Emballage      $146                       til at omdanne materialerne/
Tidsforbrug    $1.462                       produktet i hvert procestrin
I alt       $2.848
         Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Sammenligning med job order costing

Begge har til formål at henføre omkostninger til materialer, direkte løn
og produktionssupport til produkter

Faktorer     Job order                   Multistage processing
Produktion    Udført i mange forskellige          Udført kontinuert, semi-kontinuert
         jobs                     eller i store serier

Produktions    Forskellig for forskellige jobs        Homogen på tværs af produkter/jobs
Krav

Omkostninger   Opgøres for individuelle jobs         Opgøres for individuelle procestrin

Varianser     Mellem realiseret og budget          Mellem realiseret og budget for
         for direkte løn og materialer         individuelle proces-trin
         bestemmes for individuelle
         jobs        Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Service Department
Cost Allocations


   Appendix 3-1
Afdelingsstruktur

Produktionsafdeling: Afdelinger som har direkte ansvar for at
“konvertere” råmaterialer til færdige produkter

Serviceafdelinger: Udfører aktiviteter der understøtter produktionen.
  Eksempelvis:
• Vedligehold
• Produktionsplanlægning

   – Alle service afdelinger er indirekte support
    aktivitetsomkostninger fordi de ikke vedrører direkte
    produktions aktiviteter

        Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Two-Stage Cost Allocation i traditionel cost accounting

Allokeringen fra serviceafdelinger sker ikke direkte til produkter, men
sker i to trin (via produktionsafdelingerne)

1.  Omkostninger i serviceafdelinger henføres til
   produktionsafdelinger

2.  Omkostninger i produktionsafdelinger henføres til
   produkter/services vha. Cost driver rater

   Afdelingsstrukturen påvirker første trin i allokeringsprocessen
        Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Two-Stage Cost Allocation
       Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Allokering fra serviceafdelinger til produktionsafdeling

Der er tre måder hvorpå omkostninger i service afdelinger kan allokeres
til service afdelinger:

  • Direkte allokering
  • Trinvis allokering allocation (Sequential allocation)
  • Reciprok allokering (Reciprocal allocation)

De to sidste bruges når serviceafdelinger bruger ydelser fra andre
serviceafdelinger
        Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Eksempel – omk. fordelt på serviceafd. og prod. afd. som vist
        Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Allokeringsbasis
      Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Allokerings rater
       300,000 / 1,200,000 = 0.250

       Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Allokering af service afdelingensomkostninger
 $160,000 x 0.250 = $40,000
Herfra fordeles omkostninger ud til produkter f.eks. ud fra maskintimer (Casting
og Machining) eller direkte løntimer (Assembly og Packing)
        Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Trinvis og reciprok allokering


 Trinvis eller reciprok allokeringsmetoder bruges når en serviceafdeling
 bruger services fra en anden serviceafdeling

 • Den trinvise allokeringsmetode allokerer serviceafdelingsomk.
  til en serviceafdeling ad gangen i sekventiel orden
   • Først rangordnes serviceafdelingerne
   • Der kan ikke allokeres omk. til en serviceafdeling, når først dennes
    omkostninger er blevet allokeret

 • Den reciprokke allokeringsmetode fastlægger allokeringen af
  serviceafdelingens omkostninger simultant

        Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Den sekventielle allokeringsmetode

              Service Departments            Production Departments


Item           Power        Engineering        Machining    Assembly    Totals
Services Used:
Kilowatt hours            0         100,000        480,000    220,000  800,000
Eng’ring hours            0            0         2,000     2,000   4,000


Allocation ratios:
Power                 0          0.125         0.600     0.275   1.000
Engineering              0            0         0.500     0.500   1.000


Directly identified
costs            $320,000         $180,000        $120,000    $80,000  $700,000


               480,000/800,000 = 0.600
                  2,000/4,000 = 0.500
           Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Den sekventielle allokeringsmetode

                 Service Departments             Production Departments


Item               Power        Engineering        Machining    Assembly     Totals
Directly identified costs
                  $320,000          $180,000        $120,000    $80,000  $700,000

Cost Allocations:
Power               (320,000)          40,000        192,000     88,000
Engineering                0         (220,000)        110,000    110,000


Totals                   $0            $0       $ 422,000   $ 278,000  $ 700,000               $320,000 * 0.600 = $ 192,000
          ($180,000 + 40,000) * 0.500 = $ 110,000
              Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Reciprokke allokeringsmetode

• Hvis begge serviceafdelinger i ovenstående eksempel bruger service
 fra den anden, så er den reciprokke allokeringsmetode relevant

• Den sekventielle allokeringsmetode ignorer eller undertrykker
 sådanne reciprokke relationer
        Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
 Den reciprokke allokeringsmetode
              Service Departments            Production Departments


Item           Power        Engineering        Machining    Assembly    Totals
Services Used:
Kilowatt hours           0          100,000        480,000    220,000  800,000
Eng’ring hours         1,000             0         2,000     2,000   5,000


Allocation ratios:
Power                0           0.125         0.600     0.275   1.000
Engineering           0.200             0         0.400     0.400   1.000


Directly identified
costs            $320,000         $180,000        $120,000    $80,000  $700,000               480,000/800,000 = 0.600
                  2,000/5,000 = 0.400
           Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
 Den reciprokke allokeringsmetode
Power’s totale omk. er $320,000 + 20% af Engineering’s totale omk.
 (P=320,000+0.20*E)

Engineering’s totale omk. er $180,000 + 12.5% af Power’s totale omk.
  (E=180,000+0.125*P)

P=320,000+0.20E, hvor E=180,000+0.125P
P=320,000+0.20(180,000+0.125P)
P=320,000 + 36,000 +0 .025P
P-0,025P=320,000 + 36,000
0.975P=320,000 + 36,000
P=356,000/0,975
P= $ 365,128
E=180,000+0.125P
E=180,000+0.125(365,128)
E=180,000+45,641
E= $ 225,641


         Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Den reciprokke allokeringsmetode

                Service Departments   Production Departments
                     0,125*365.128
              0,2*225.641
Item              Power        Engineering        Machining    Assembly     Totals
Directly identified costs
                 $320,000         $180,000        $120,000    $80,000  $700,000

Cost Allocations:
Power              (365,128)           45,641        219,077    100,410
Engineering             45,128         (225,641)        90,256     90,257


Totals                  $0             $0       $ 429,333   $ 270,667  $ 700,000
          ($320,000 + 45,128) * 0.600 = $ 192,000
          ($180,000 + 45,641) * 0.400 = $ 110,000
              Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
En bemærkning


• The two-stage allocation metoden bygger på en antagelse om at der
 ikke er et stærkt link mellem support aktiviteterne og de producerede
 produkter

• Activity-based costing forkaster denne antagelse og antager i stedet at
 der er et direkte link
        Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009
Næste forelæsning
  Næste gang: 16. april 2009 kl. 10.00-16.00

  ERP – v. Henrik F. Fladkjær
     Økonomistyring v/ Jens Godik Højen - HA 4. semester forår 2009

								
To top