TARGET, SWIFT,EBA rendszerek bemutat�sa by pk89NWpp

VIEWS: 14 PAGES: 16

									 TARGET, SWIFT,EBA
rendszerek bemutatása
        Készítette: Lenkei Zsófia
       TARGET rendszer
(Trans–European Automated Real-Time Gross
    Settlement Express Transfers)
Fogalma: egy pán-európai valós idejű, bruttó
 elszámolási rendszer, amely alkalmas a
 jegybanki műveletek, a belföldi és a tagállamok
 közötti bankközi ügyletek, valamint a bankok
 ügyfelei által kezdeményezett nagyobb értékű,
 sürgős, megbízások euróban történő
 teljesítésére.

• Európai Központi Bank (EKB) és a nemzeti
 jegybankok az euró bevezetésére való
 felkészülés részeként létrehozták a TARGET
 fizetési rendszert.
• 15 tagállam nemzeti, valós idejű, bruttó
 elszámolási rendszeréből (RTGS - Real Time
 Gross Settlement System = valós idejű, bruttó
 elszámolási rendszer),az EKB fizetési
 mechanizmusából, valamint az ezen
 rendszereket összekötő távközlési (Interlinking)
 hálózatból áll.

• A TARGET létrehozásáról szóló döntést még az
 EKB elődje, az Európai Monetáris Intézet hozta
 meg 1995-ben.

• Nagyobb értékű ügyfélfizetések lebonyolítása
       TARGET, TARGET2
• A TARGET lehetőséget nyújt a valós idejű
 feldolgozásra, a központi banki pénzben
 végrehajtott kiegyenlítésre és azonnali
 véglegesítése. Teljesítési idő: 30 perc

• 2007. november 19-től a TARGET rendszert a
 TARGET2 váltotta fel. Felügyeletét az EKB
 vezető szerepvállalásával az eurorendszer
 végzi.
• Egységes műszaki platform jellemezi (SSP-
 Single Technical Platform)
• Jogi felépítését tekintve több olyan valós idejű
 bruttó elszámolású rendszer együttese, amelyek
 mindegyikét eurorendszerbeli központi bank
 (KB) üzemelteti.
         SWIFT
(Society For Worldwide Interbank Financial
      Telecommunication)
• 1973-ban 15 ország és 239 bank részvételével
 létrehozták a SWIFT rendszert. (mára már a
 nemzetközi fizetési és pénzügyi megbízások
 legjelentősebb közvetítői csatornájává vált.)

• Pénzügyi szervek által birtokolt nemzetközi
 szervezet, amely egy olyan hálózatot üzemeltet,
 ami lehetővé teszi fizetési és egyéb pénzügyi
 üzenetek továbbítását pénzügyi intézmények
 között az egész világra kiterjedően.
• A nemzetközi átutalások lebonyolításánál
 szükség van a kedvezményezett bankjának az
 ún. SWIFT kódjára (BIC kód). Ez utóbbi kód
 biztosítja az üzenet pontos továbbítását a
 kedvezményezett bankjához a nemzetközi
 forgalomban.

• A SWIFT kódok a nemzetközi átutalási
 forgalomban az egyes bankokat jelölik, 8 vagy
 11 karakter hosszúságú
• A BIC kód (Bank Indendifler Code) a SWIFT
 hálózatán történő automatikus üzenettovábbítás
 során az intézmény azonosítására szolgáló, a
 nemzetközi bankszámlaszámnak részét nem
 képző alfanumerikus jelsorozat


• Helytelenül megadott SWIFT kód esetén a
 bankok külön díjat számolnak fel
        SWIFT - üzenet

• A küldő banknak nem kell közvetlenül
 kapcsolatba lépnie a címzettel.
• Az üzenettovábbítás kódolva történik
• Az üzeneteken kétoldalúan kulcsolják 32
 karakteres kulccsal.
• Az üzenet automatikussá tétele céljából ún.
 kulcs cserékre kerül sor a kapcsolatba lépő
 bankok között.
• Egyes üzenetek azonosítására különböző,
 számmal ellátott üzenettípusokat alkalmaznak.
     SWIFT – üzenet kategóriák

0. Rendszerüzenetek
1. Ügyfélátutalások, csekkek
2. Bankközi átutalások
3. Bankközi üzletkötés
4. Inkasszó
5. Értékpapírok
6. Nemesfém, szindikált üzletek
7. Akkreditív és garancia
8. Utazási csekkek
9. Pénzügyi értesítők
      EBA klíring rendszer
     (Euro Banking Association)
• Az Euro Banki Társulás mindenféle, banki témát
 érintő kérdés megvizsgálásának és
 megvitatásának fórumaként szolgál tagjai
 számára.• Kiemelt témaköre – euro használata, euróban
 történő tranzakciókhoz kapcsolódó kérdések
            EBA
Fogalma: szövetkezeti formában működő
 vállalkozás, amelyet az Európai Unióban
 működő kereskedelmi bankok és a térségen
 kívüli bankok unióban működő fiókjai alapítottak.
• EBA tagsága nagy része multinacionális
 bankokból áll.
• Rendszerben részt vevők: Európai Unió,
 Ausztrália, Egyesült Államok, Japán, Norvégia,
 Svájc. (de mindegyiknek csak az Unióban
 székhellyel rendelkező leányvállalata vagy fiókja
 lehet a rendszer tagja)
• Rendszerhez történő csatlakozás feltételei:
     1.) Jogi követelmények
     2.) Pénzügyi feltételek
     3.) Működési feltételek

• Kizárólag EU tagállamokban működő
 hitelintézetek számára nyújt szolgáltatást.

• A tranzakciók elszámolása EURO1 rendszerben
 történik. (nettó elven működő fizetési rendszer,
 kimondottan a tagállamok közötti bakközi és
 nagy euró fizetési forgalom lebonyolítására
 hoztak létre. Átlagos tételnagyság eléri az 1millió
 eurót.
       Összefoglalás
TARGET: - Bruttó elszámolási, fizetési rendszer
    - Nagyobb értékű ügyfélfizetések
     lebonyolítása
    - 2007. november 19-től TARGET2
SWIFT: - Pénzügyi szervek által birtokolt
     nemzetközi szervezet
    - lehetővé teszi fizetési és egyéb
     pénzügyi üzenetek továbbítását
     pénzügyi intézmények között az egész
     világra kiterjedően
       Összefoglalás
SWIFT: - üzenetkategóriák

EBA:  - Kiemelt témaköre – euro használata,
     euróban történő tranzakciók
    - szövetkezeti formában működő
     vállalkozás
    - tagsága nagy része multinacionális
     bankokból áll
    - Kizárólag EU tagállamokban működő
     hitelintézetek számára nyújt szolgáltatást
Köszönöm a figyelmet!

								
To top